Svorka nytt

svorka.no

Svorka nytt

Svorka

nytt

nr 2 - 2009

s. 2

Prisutvikling

s. 2

Årsvinner mÅleravlesning

s. 2

kundeinformasjon svorka aksess

s. 3

fornying av nettet i Bøfjorden og todalen

s. 3

en dag PÅ joBB i svorka aksess

s. 4

markedskommentar


2

• Prisutvikling

kraftPriser 2009

Vi refererer her til Nord Pools områdepris. Også

omtalt av oss kraftleverandører som ”markedspris”,

”spotpris” eller ”innkjøpspris”. Så langt i år

har vi hatt disse markedsprisene i Midt-Norge:

• Januar: 38,24 øre/kWh

• Februar: 33,92 øre/kWh

I tillegg kommer kraftleverandørens påslag og

mva. Med et ”normalt” påslag(ca 2 øre) og

mva. tilsvarer dette en pris til deg på knappe

48 øre/kWh, så langt i 2009

• vinnere

Årsvinner måleravlesning

Vi har foretatt trekning av årspremien og kåret

vinneren for 2008, det ble Arnfinn Eriksen.

Trekningen foretas iblant alle dem som har

benyttet internett, målertelefon eller SMS til å

levere sin målerstand ved alle måleravlesningene

igjennom 2008.

Vinnere måleravlesning

Vinnere av gavekort og trøstepremier ved bruk

av målertelefon/internett 01.01.2009:

1.premie/gavekort på elektriske artikler:

Margit Ellevset

Trøstepremier:

Trond Gullik Mikkelsen

Martin Korshamn

For å delta i trekning om reisegavesjekken på

5.000 må du benytte internett, målertelefon

eller SMS ved alle 6 avlesningene i år.

Det vil bli vanlig premiering ved avlesningene

gjennom året.

• kundeinformasjon

fra svorka aksess

Som et ledd i kvalitetssikring av våre kundedata

sendte vi med et informasjonsskriv med siste

faktura fra Svorka Aksess. Der ba vi våre kunder

om å sette av et par minutter for å kontrollere at

vi har korrekte og komplette opplysninger i vårt

kunderegister. Mange har allerede vært innom

våre hjemmesider og sjekket om alt som står der

er riktig. Vi ønsker forstsatt besøk av flere og

oppfordrer til å gå inn på www.svorka.net og

oppdatere dine kundeopplysninger. Du vil med

dette hjelpe oss slik at vi kan yte deg som kunde

bedre service.

For online oppdatering logg inn på vår

hjemmeside www.svorka.net. Fra menylinja på

hovedsiden velg Privat og deretter Emailreg. På

innloggingsmenyen skriv inn kundenummer og

fornavn, trykk deretter Submit.

I oppdateringsmenyen skriver du inn endringer/

kompletteringer angående epostadresse, mobilnr,

gateadresse og postnummer.

Trykk deretter: Oppdater opplysninger.

Alle som benytter vår online oppdatering blir med

i en loddtrekning om en flott premie, som foreløpig

er hemmelig. Følge med på våre

hjemmesider www.svorka.net

• kjøP varmePumPe-

betal over

strømregningen.

Les mer om Toshiba-varmepumper på våre

hjemmesider www.svorka.no


• fornying av

høgsPentnettet

i bøfjorden og todalen

Driftsavdelingen jobber hele året med vedlikehold

av strømnettet i Halsa, Rindal og Surnadal. To

store prosjekt skal gjennomføres i år. Det ene er

videreføring av 24Kv nettet i Todalen, i området

fra Bruset til Talgø.

Det andre er utskifting og fornying av 24Kv nettet

på Bølandet fram til Bøkleppen, der deler av

luftnettet vil bli ombygd til jordkabelnett. For å

rekke over ombyggingen i Bøfjorden vil vi i tillegg

til egne mannskaper også leie inn entreprenører

fra Istad Energimontasje. Denne oppgraderingen

er kostnadsberegnet til ca 3.mill.

Vi vil selvfølgelig ta kontakt med berørte

grunneiere for å komme til enighet om beste

mulige kabeltrase både for grunneier og Svorka.

• en dag På jobb

i svorka aksess

Dagene hos breibåndsleverandøren Svorka

Aksess består ikke bare av datamus og tastatur,

men inneholder også mange utendørs utfordringer

for engasjerte medarbeidere. Svorka Aksess

har bla. sendere på Vetafjellet på grensa mellom

Gjemnes og Nesset kommune. Disse senderne

leverer breibånd til kunder på Osmarka i Gjemnes

og til kunder i Nesset og Molde kommune.

Svorka Aksess har i alt omlag 140 kunder i dette

området. I begynnelsen av januar oppstod det et

problem med en av senderne på Vetafjellet, som

måtte opprettes snarest. Dagen etter at feilen

inntraff dro Lars Arne og Tomas med hver sin

scooter til Stor-Gusjåsen hvor base ble etablert. I

området var det kommet opptil 1,5 meter løssnø.

Det medførte at turen ble utfordrende og det tok

over 2 timer å komme opp de omlag fire svingete

km til toppen av Vetafjellet.

Bytte av utstyr gikk raskt, men før returen kunne

starte kom det en mørk vegg fra nord-vest .

Det ble kappkjøring med været ned fra fjellet

og returen tok bare en liten halvtime til tross for

scootervelt. Alt gikk heldigvis godt selv om det

var litt frosne og våte karer som kom tilbake fra

fjellet. Yr.no traff ikke helt med værmeldingen

denne gangen, det var meldt sol og blå himmel i

det aktuelle tidsrommet.

Guttene fikk, tross alt strevet, en meget flott

naturopplevelse med på kjøpet.

3


Nedgang i forbruket gir lavere kraftpriser.

Ved utgangen av februar har vi en manko i forhold

til normale vann- og snøressurser i Norden

tilsvarende ca 15 TWh. En stor del av avviket

finner vi i lavere magasinfylling. Den er hele 7,2

%-poeng under det normale for årstiden.

Det skulle normalt ført til en forholdsvis høy kraftpris.

Når så ikke er tilfelle, skyldes det at det totale

strømforbruket har falt mye. Finanskrisen har ført

til lavere produksjon i industrien, med tilsvarende

redusert kraftforbruk. Vi registrerer at det

prognoseres forbrukskutt i Norden i størrelsesorden

20 - 30 TWh for 2009. Det tilsvarer ca 20%

av et norsk årsforbruk!

Januar ga en spotpris på 38,50 øre/kWh. I februar

falt prisen videre til 33,50 øre/kWh. Ved årsskiftet

var prisforventningene for februar nærmere 40

øre/kWh. Prisene på olje, gass og kull er fortsatt

veldig lave. I tillegg har prisen på de såkalte CO-2

kvotene blitt halvert etter nyttår.

Utsiktene fremover

Uroen i de globale finansmarkedene gjør det

vanskelig å forutsi kraftprisene i tiden fremover.

Prisene på olje og kull er det som har hatt størst

innvirkning på kraftprisene det siste året.

En videre nedgang i brenselsprisene kan gi en

ytterligere svekking av kraftprisene. Øker derimot

disse prisene vil det føre til vesentlig høyere kraftpriser

enn hva markedet forventer i dag.

Et hydrologisk underskudd som beskrevet innledningsvis

vil, viss det vedvarer utover våren, få

innvirkning på kraftprisen – særlig prisingen for

kommende høst/vinter.

På den nordiske kraftbørsen Nord Pool omsettes

kraft levert i andre og tredje kvartal 2009 for

knappe 25 øre/kWh ved utgangen av februar.

Svorka Energi AS

Postboks 43,

6656 Surnadal

www.svorka.no

markedskommentar

Tlf: 07165

Fax: 71 65 91 11

Vakttelefon: 924 20 050

Også årskontrakten for året 2010 er forholdsvis

lavt priset. Ved utgangen av februar ligger prisen

på ca 26 øre/kWh. Hva som blir de virkelige

prisene fremover avhenger av hva politikerne

greier å få til med sine redningspakker. Får de fart

på verdensøkonomien slik at forbruket øker igjen,

forventer de fleste analytikerne en viss økning i

strømprisene. Men når det eventuelt skjer er det

ingen som tør å spå noe eksakt om. De fleste

er likevel enige om at sjansen er større for en

prisøkning enn for en prisnedgang litt fram i tid.

• kontakt svorka:

telefon svorka: 07165

vakttelefon: 924 20 050

Når du ringer til oss på 07165

får du tre valgmuligheter:

1. Sentralbord

2. Kundeservice strøm

3. Bredbånd

Epost:

kunde@svorka.no

• Neste måleravlesning:

1. mai 2009

firmapost@svorka.no

www.svorka.no

Grafisk utforming. Amfi Kreativ AS Trykk: www.designtrykk.no

More magazines by this user
Similar magazines