Gjesteundersøkelse Bergen - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Gjesteundersøkelse Bergen - Hordaland fylkeskommune

Bergen - Gjesteundersøkelse sommeren 2007

Blant de førstegangsbesøkende var vel 41% på rundreise i Norge, mens knapt 26%

var på rundreise i Fjord Norge. Gruppen som oppga at de var på gjennomreise til

eller fra et annet hovedreisemål, utgjorde 9%. Dette betyr at blant de førstegangsbesøkende

var 76% som ikke hadde Bergen som det primære besøkstedet. Kun 20%

var såkalte destinasjonsturister med Bergen som hovedreisemål, mens dagsbesøkende

utgjorde 4% av førstegangsbesøkende i utvalget

.

Med bakgrunn i disse opplysningene kan vi konkludere med at den typiske

førstegangsbesøkende er:

”Et utenlandsk par som selv har organisert sin rundreisen med en gjennomsnittlig

oppholdstid på 2,6 netter i Bergen. Det er mer enn 50% sjanse for at turen er bestilt

på Internett.”

Kaizen AS Side 15

More magazines by this user
Similar magazines