Gjesteundersøkelse Bergen - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Gjesteundersøkelse Bergen - Hordaland fylkeskommune

Forord

Bergen - Gjesteundersøkelse sommeren 2007

Sommeren 2007 ble den første gjesteundersøkelsen som omfatter hele Hordaland

gjennomført. Målet var at reiselivsaktørene skal få bedre kunnskap om de som

besøker Hordaland. Denne kunnskapen skal medvirke til bedre utvikling av

reiselivstilbudet i Hordaland og dermed gi området vårt konkurransefortinn.

Undersøkelsen er gjennomført av Linda Løvfall og Rolf Akselsen frå Kaizen AS.

Destinasjonene i fylket har gitt innspill til arbeidet og bistått med praktisk

gjennomføring. Prosjektet er gjort i tett faglig samarbeid med Høgskolen i

Lillehammer, som også har gjennomført tilsvarende undersøkelser andre steder i Sør-

Noreg.

Gjesteundersøkelsen er gjort i to faser:

• Fase 1 der turistene svarte på spørreskjema mens de var i Hordaland;

• Fase 2 når turistene var kommet hjem og rapporterte kundetilfredshet på epost.

Gjesteundersøkelsen har følgende hovedpunkt:

• Hvem er de besøkende m.o.t. alder, reisefølge, nasjonalitet, tidspunkt,

bestillingsmåte, har de vært der før, reisemåte

• Hvorfor besøker dei stedet – foremål, motiv, rundreise, baseturist o.l.

• Hvilke informasjonskillder var viktige ved valg av reisemål

• Hvor fornøyde er de med kvaliteten på de tilbud de har gjort bruk av.

Gjesteundersøkelsen bygge på eit rikt datamateriale. I november 2007 ble

hovedrapporten for hele Hordaland publisert. Denne kan lastes ned fra

www.hordaland.no/reiseliv. I tillegg kommer egne rapporter for destinasjonane i

fylket og for ”Geoturisme Hordaland” og ”Explore Hardangerfjord”.

Gjesteundersøkelsen er finansiert av Hordaland fylkeskommune og prosjekta

”Geoturisme Hordaland” og ”Explore Hardangerfjord”.

Hordaland, januar 2008

Foto forside: Bergen Reiselivslag

Kaizen AS Side 1

More magazines by this user
Similar magazines