Gjesteundersøkelse Bergen - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Gjesteundersøkelse Bergen - Hordaland fylkeskommune

Bergen - Gjesteundersøkelse sommeren 2007

baseferieturistene som fokuserer på aktivitets- eller kulturtilbud? Dette skal vi se

nærmere på i de følgende punktene.

5.2. Reisemotiv for førstegangsbesøkende og gjenkjøpere

Det viktigste reisemotivet for både førstegangsbesøkende og gjenkjøperne er ”natur

og landskap”. Det som kjennetegner førstegangsbesøkende er at de i langt større

grad har ”natur og landskap”, ”Fjordene”, ”oppleve/utforske nye steder” og ”lære

noe nytt” som viktige reisemotiv. Gjenkjøperne skiller seg ut i forhold til

førstegangsbesøkende da de spesielt legger litt mer vekt på ”mulighetene for å

besøke slekt og venner” og ”kulturtilbudet på stedet”. Førstegangsbesøkende oppga i

gjennomsnitt 3,8 reisemotiv som viktige, mens gjenkjøperen oppga 3,2.

Figur 24. Reisemotiv – hva ble lagt mest vekt på ved valg av Bergen sommer

2007. Førstegangsbesøkende og gjenkjøpere . Prosent.

5.3. Reisemotiv og nasjonalitet

I gjennomsnitt oppga tyskerne og amerikanerne 4,3 ulike motiv for besøket/reisen,

nordmennene 2,5 og britene 3,9. Gjennomsnittet for de andre nasjonalitetene var 3,4

ulike motiv. Dette gjør at tyskerne og amerikanerne dermed i gjennomsnitt ville ha

flere motiv som viktig enn de øvrige nasjonalitetene.

”Natur og landskap” og ”fjordene” var de to viktigste motivene for utlendingene med

førstnevnte som den viktigste. For nordmenn var ”fjordene” i liten grad reisemotiv

da kun 9% oppga dette som viktig motiv for besøket/reisen.

Kaizen AS Side 21

More magazines by this user
Similar magazines