Gjesteundersøkelse Bergen - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Gjesteundersøkelse Bergen - Hordaland fylkeskommune

Bergen - Gjesteundersøkelse sommeren 2007

formidlingsevne og kulturopplevelsen. Det kan tenkes at man kan fokusere mer på

kulturformidling underveis for å styrke denne opplevelsen.

Vareutvalget ombord (N=92)

Kvalitet på serveringstilbudet (N=104)

Guidenes formidlingsevne (N=102)

Fjordcruisets kulturopplevelse (N=119)

Service betjening (N=117)

Fjordcruisets naturopplevelse (N=121)

Turens varighet (N=124)

Sikkerhet om bord (N=118)

Sterke Svake sider

17,4 %

3,2 %

2,5 %

6,8 %

5,8 %

9,8 %

8,4 %

17,3 %

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

Figur 41. Sterke og svake sider ved Fjordcruise. Bergen sommer 2007. Prosent.

9.7. Aktiviteter

Det var ønskelig å teste en del naturaktiviteter også blant gjestene i Bergen.

Dessverre har vi fått tak i et svært lite antall respondenter som har svart på disse

spørsmålene med unntak av vandringstilbudet og merkede turløyper.

Dykking (N=17)

Fiske (N=32)

Padling i havkajakk (N=23)

Sykling (N=43)

Merkede turløyper (N=123)

Klatring (N=27)

Guidede byvandringer/ turer til fots i naturen (N=61)

Guidede turer / bysightseeing i buss (N=69)

Vandringstilbudet (N=133)

Sterke Svake sider

17,6 %

0,8 %

3,7 %

3,3 %

2,9 %

7,0 %

6,5 %

13,0 %

15,6 %

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

Figur 42. Sterke og svake sider ved aktiviteter i Bergen sommer 2007. Prosent.

Vandring og merkede turløyper merker seg også ut som sterke produkter i Bergen.

Også guidede byvandringer/turer til fots i naturen er et sterkt element.

9.8. Andre tilbud i Bergen og omegn

De to attraksjonene som har litt for mange misfornøyde gjester er Fisketorget og

Akvariet. Vi har ikke informasjon i denne undersøkelsen om hva konkret som gjør at

disse respondentene har blitt misfornøyd. Gjennomsnittlig oppnår man en kvalitets-

Kaizen AS Side 41

More magazines by this user
Similar magazines