Gjesteundersøkelse Bergen - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Gjesteundersøkelse Bergen - Hordaland fylkeskommune

Bergen - Gjesteundersøkelse sommeren 2007

2. Hvem svarte i undersøkelsen i Bergen sommeren

2007?

I de følgende analysene vil vi presentere data om de reisende som deltok i gjesteundersøkelsen

sommeren 2007 i Bergen. Vi har ingen informasjon om populasjonen,

dvs. vi har ikke hatt et representativt utvalg av alle turister i området i perioden, slik

at vi ikke kan generalisere og presentere fordelinger som sannheter om alle gjestene i

Bergen. Vi har tilstrekkelig med respondenter til å kunne si noe om ulike grupper

basert på noen nasjonaliteter, gjenkjøpere, rundreiseturister og deres reisemotiv og

bruk av informasjonskilder. Resultatene kan også indikere forbedringsmuligheter

både i forhold til produktutvikling og markedsføring.

Utvalget inneholder ikke et godt utvalg av den typiske gruppereisende/bussturisten,

slik at hovedvekten i analysene blir den individuelle reisende.

2.1. Nasjonaliteter

Av de 853 respondentene som svarte på skjemaet i del 1 var det 850 som oppga

nasjonalitet med følgende fordeling:

Tabell 1. Respondenter i utvalget i Bergen sommer 2007. Antall og prosent.

Nasjonalitet

Nordmenn

Tyskere

Briter

Amerikanere

Spanjoler

Nederlendere

Franskmenn

Italienere

Svensker

Kanadiere

Dansker

Irere

Andre 1)

Antall %-vis

154

126

103

87

57

55

37

32

16

14

13

11

145

18,1

14,8

12,1

10,2

6,7

6,5

4,4

3,8

1,9

1,6

1,5

1,3

17,1

Sum 850 100,0

1) 39 ulike nasjonaliteter

Nordmenn var den største gruppen i utvalget og utgjorde 18%. Tyskere sto for knapt

15% av utvalget, mens britene utgjorde 12%. Amerikanere utgjorde vel 10% av

respondentene. Til sammen sto disse fire nasjonalitetene for 55% av alle

respondentene i utvalget. De øvrige nasjonalitetene utgjorde hver for seg mindre

enn 7%. Til sammen var det 51 ulike nasjonaliteter representert i utvalget.

Antall nordmenn, tyskere og briter er store nok til at disse tre gruppene kan bli

analysert nærmere. Da USA er et interessant marked for Bergen vil også ta

amerikanerne med i analysene som følger senere i rapporten selv om usikkerheten er

noe større pga. lite antall respondenter. Spanjoler, franskmenn og italienere vil noen

ganger bli slått sammen til engruppe. De øvrige nasjonalitetene vil bli slått sammen

til en gruppe – andre.

Kaizen AS Side 6

More magazines by this user
Similar magazines