Untitled - Universitetet i Oslo

nhm2.uio.no

Untitled - Universitetet i Oslo

Fra redaksjonen

Landets forste professor i botanikk, Christen

Smith, ble fsdt den 16. oktober 1785. Blyttia

markerer 200 Ars jubileet for hans fsdsel

med en artikkel av professor Per Sunding om

planter oppkalt etter ham.

Christen Smith dsde i Kongo i 1816, bare

31 Ar gammel. Sitt korte livslop til tross, rakk

han A sette betydelige spor etter seg i norsk

botanikk.

Han var utdannet som lege og tok medisinsk

embedseksamen i Ksbenhavn i 1808.

Men det var botanikken som var hans store

interesse. I Ksbenhavn kom han i kontakt

med den norskfodte botanikeren Martin Vahl

og den danske botanikk-professoren J.W,

Hornemann. Smith regnes som Hornemanns

elev (jfr. Rolf Nordhagens artikkel

"Professor

Christen Smith og Botanisk Hage pd fayen.

Et 150-Ars minneo i Blyttia 22:133-158, '1964).

I Arene 1807-'1813 foretok Smith imponerende

lange og strabasiose botaniseringsturer

i Norge: 1) Ringerike Toten Hed- - -

mark Tronfjell Rsros Tydalsfjellene

- - -

- Oppdal Trondheimsfjorden; 2)Telemark

-

- Hardangervidda -

Hallingdal; 3) Kongs-

berg - Rjukan - Mosvatn - Hardangervid'

da - Kinsarvik (besteg Hdrteigen) - Folgefonna

- Kvinnherad - Sunnhordland -

Jostedalsbreen - Indre Sogn - Filefjell; 4)

Kysten Drammen - Kristiansand; 5) Valdres

- Jotunheimen - Lesja - Sunndalsfjellene

- Oppdalsfjellene - Kvikne - Tolga -

Roros - Stugudal i Tydalen - Tronfjell -

Folldalen - Ringebufjellene - Gausdal -

Vang i Valdres - Land. Dels reiste han alene,

dels sammen med datidens botanikere og

amala(et i Norge og Danmark: professor

Blyttia 43:57; 1985

Hornemann fra Kobenhavn, de danske botanikerne

Wormskiold og J.F. Schouw og norske

amatsrer som presten P.V. Deinboll, overlerer

M.R. Flor, prost N. Hertzberg, stifts'

prost H. Engelhart og lerer Klungeland. Av

botaniske resultater fra disse turene skal vi

bare kort framheve oppdagelsen av stivsildre,

Saxitraga hieracifolia, og urvalmue,

Papaver relictum.

Den 1. juni 1814 ble Smith utnevnt til professor

i botanikk ved det nyopprettete ('1811)

Kgl. Norske Frederiks Universitet i Christiania

og til bestyrer av den botaniske hagen

pA Toyen. Han var med pA de fsrste rAdslagninger

vedrorende utforming og plassering

av den botaniske hagen, men la sA ut pd en

lang utenlandsreise samme Ar. Dette hadde

han uttrykkelig forbeholdt seg retten til ved

ansettelsen.

besokte Kanarioyene, Kapp Verde-oyene og

til sist Kongo, der han sA tragisk endte sitt liv

alt i 1816. Christen Smith rakk derfor ikke A

publisere sA mange botaniske resultater.

Men han stir som autor for f lere av de nyoppdagete

plantene fra denne reisen, og listen

med planter oppkalt etter vAr lorste profesjo'

nelle botaniker er, som Sunding viser, imponerende

lang.

Og vi har fortsatt et hoyst levende minne

om Christen Smith i Botanisk hage iOslo. Av

de frs han sendte hjem fra Kanarioyene i

1815 ga ett opphav til en staselig kanarisk

daddelpalme, Phoenix canariensis, som i en

alder av 170 6r volder en del problemer, ikke

p.g.a. alderdomsvakhet, men p.g.a. sin usvekkete

livskraft i de altfor lave, gamle veksthusene

pd Toyen!

57

More magazines by this user
Similar magazines