Blyttia_200303_skjer..

nhm2.uio.no

Blyttia_200303_skjer..

Villblomstenes dag 2003

Villblomstenes dag ble i år arrangert søndag 15.

juni. I tillegg til Danmark, Sverige og Norge var i år

Finland med for første gang.

I Norge ble det arrangert 76 turer. Det er færre

enn i fjor, da det ble arrangert 94 turer, men antall

deltakere var i år høyere: 1477 personer mot 1317

i fjor.

Østfold og Nordland toppet i år lista over antall

turer, i begge disse fylkene ble det i år arrangert

tolv turer. Videre nedover lista finner vi Telemark

med ni turer, Buskerud med åtte, Rogaland med

seks og Vestfold med fem.

Målt i antall deltakere på turene topper Telemark

med totalt 394 deltakere, fulgt av Østfold med

239, Buskerud med 172, Vestfold med 106 og

Nordland med 102.

Korrigerer vi antall deltakere mot fylkets folketall,

kommer Telemark ut som ubestridt best, med

24 deltakere pr 10.000 innbyggere. De forbedret

sin rekord fra i fjor, som var 18 pr. 10.000 innbyggere.

På de neste plassene kom i år Østfold med

9, Buskerud med 7, og så Sogn og Fjordane og

Vest-Agder med begge tett oppunder 6 deltakere

pr 10.000 innbyggere.

Blyttia 61(3), 2003

NORSK BOTANISK FORENING

Turlederne Dag Viggo Nilsen og Per Madsen laget egen plakat i

forbindelse med turen i Lørenskog.

Trond Grøstad ivrig i gang med å forklare noe for en del av turdeltakerne under rasten på turen til Yxnøy, Sandefjord.

125

More magazines by this user
Similar magazines