Hele bladet - Fidelity

audiofidelity.no

Hele bladet - Fidelity

E LEKTROSTATISKE HØYTTALERE

Det tok over hundre års

kombinert erfaring fra Gayle

Sanders og hans design team

å bringe elektrostatisk og

dynamisk høyttalerteknologi til

et nivå som ikke er tilgjengelig

fra noen andre, eller på noe

annen måte.

c l s e l e c t r o s t a t i c

M ARTIN L OGAN

Ny 2005 katalog er ute nå

bestill på:

info@audiokompaniet.no

22 11 68 70

www.audiocompaniet.no

Demonstrasjon etter avtale.

AUDIOCOMPANIET

More magazines by this user
Similar magazines