41 - Fidelity

audiofidelity.no

41 - Fidelity

3 3

64

Musikkomtaler: Glimmer og gråstein: Beatles Special

Hvordan ble

The Beatles remasters

Abbey Roads Prosjektleder Allan Rouse har beskrevet

pro-sessen med å gi nytt liv til Beatles katalogen. Han

beskriver tilnærmingen som mye mer subtil enn remiksing.

r emastering

gir et begrenset spillerom i forhold til hva

som faktisk kan gjøres. I remiksing kan en manipulere

separate spor på originaltapen for å endre balansen

mellom vokal og instrumentering. I remastering innebærer

fornyelsen kun å ta en original kilde og ryddet opp noe lydfeil,

ikke legge til nye elementer. I tillegg oppnår en gevinster

ved at teknologien for å digitalisere analoge signaler har blitt

vesentlig forbedret siden Beatleskatalogen ble lansert i 1987

på CD.

Allan Rouse forteller at i prosessen ble hvert spor behandlet

individuelt for å finne ut hvilke feil som eventuelt

måtte rettes opp. Utgangspunktet var mastertapene med de

opprinnelige mono- og stereomiksene.

RESTAURERiNG i TRE FASER

I et intervju lagt ut på Amazon forklarer Rouse og sjefs-

ingeniør Paul Hicks hele prosessen. Den ble gjennomført i

tre faser over en fireårsperiode. Den første fasen besto i

kritisk lytting til de originale mastertapene, LP-plater og

CDene fra 1987. Alle åpenbare feil og mangler ble notert

uavhengig av om årsaken skyltes mikrofonplassering, opptaksteknikk,

støy osv. Ingeniørteamet inkluderte ingeniørene

Guy Massey, Sean McGee, Sam Okell, Mike Heatley, og Steve

Rooke samt lydgjenopprettings-ingeniøren Simon Gibson.

I den andre fasen ble de noterte feilene korrigert. I tillegg

ble det utført en ny tonal balansering uten å skade den

originale innspillingen. Noen feil ble beholdt som for

eksempel stolknirkingen på slutten av ”A Day in the Life».

Etter at endringene ble gjort, ble de nye versjonene sam-

Denne mixepulten fra Beatles-studioet

til Abbey Road var ”state of the art” for

30-40 år siden, og all lyd fra en rekke

Beatlesplater og andre srtister som Pink

Floyd passerte her på sin vei mot

verdensberømmelse.

skapt?

menlignet med mastertaper, LPer og CDene fra 1987.

Gjennom revisjoner ble de restaurerte versjonene

bearbeidet til ingeniørteamet var fornøyd.

Deretter ble den siste fasen gjennomført. De restaurerte

versjonene ble presentert for prosjektleder Allan Rouse, som

skulle vurdere resultatet og eventuelt foreslå ytterligere endringer.

De restaurerte versjonene ble spilt av i Abbey Road

studio tre, hvor ytterligere tonale justering kunne gjøres.

Teamet sjekket så de reviderte versjoner i et annet studio.

De endelige utgavene ble til slutt presentert og godkjent

av Apple. Rouse og Hicks understreker at det aller viktigste i

prosessen var å sørge for at de nye utgavene helt og holdent

var basert på det originale materialet. De fremholder at absolutt

ingen remiksing fant sted.

Det moderne mixestudioet hvor

gamle opptak blir restaurert

med nennsom hånd.

More magazines by this user
Similar magazines