Produktkatalog 2013 Lyskilder - Osram

osram.no

Produktkatalog 2013 Lyskilder - Osram

www.osram.no

Produktkatalog 2013

Lyskilder


Leveringsbetingelser

Ved bestillinger erklærer kunden seg enig i disse leveringsbetingelser, dersom ikke annet er skriftlig avtalt.

Priser

Alle bestillinger og avtaler, bekreftede eller ubekreftede, effektueres til de på leveringsdagen gjeldende priser.

Alle priser og rabatter er basert på uttak i hele kartonger. OSRAM tar forbehold om justering av de avtalte priser dersom det før leveringsdagen

inntrer endringer i valutaforhold og/eller internasjonale råvarepriser. Prisen i denne prislisten er gjeldene med mindre det er gjort særskilt avtale.

Fraktkostnader

OSRAM belaster fraktkostnader dersom ikke annet er avtalt.

Fraktsonetillegg

For alle leveranser beregnes et fraktsonetillegg av netto fakturabeløp etter følgende satser:

Sone 1 Sør/Østlandet 1,5% Sone 2 Vestlandet 2,0%

Sone 3 Trøndelag 2,5% Sone 4 Nord-Norge 3,0%

Ekspedisjonsgebyr / Anbrekksgebyr / Tredjepartsleveranser

På bestillinger under kr 1500,- netto eks. mva. beregnes et ekspedisjonsgebyr på kr 300,-. Priser og rabatter er basert på uttak i hele kartonger.

Ved kjøp av annet enn hel kartong, belastes kjøper med et anbrekksgebyr på kr. 50,- pr. varelinje. Vi gjør oppmerksom på at noen få

typer varer ikke kan leveres i mindre enn hel kartong grunnet pakningens utførelse (ref. lysrør i industriforpakning og billamper/smålamper på

spesialbrett). Leveranser til tredjepart belastes kjøper med et ekstra transportgebyr på kr. 250,-.

Retur av varer

Varer levert i henhold til bestilling og riktig levering tas kun i retur etter skriftlig avtale med kundeservice. Spesialbestilte varer tas ikke i retur. Ved

akseptert retur, belastes et returgebyr på 20% av bestillingens nettoverdi. Returnerte varer må være fullverdig salgsvare i ubrutt originalemballasje.

Ordrenummer må oppgis og returfrakt betales av avsender.

Reklamasjon ved transport

Reklamasjon må skje straks. Hvis det forekommer skade eller manko ved varemottak, må kunden anmerke dette overfor transportøren.

Returforespørsel rettes straks og senest innen 7 dager. Leverandørens ansvar for mangler ved den leverte vare omfatter ikke indirekte skader

eller tap. OSRAM har intet ansvar for leveringsforsinkelser som skyldes forhold vi ikke er herre over.

Reklamasjon ved feillevering

En reklamasjon som følge av feil levering, enten feil antall og/eller feil produkt, skal framsettes i en returforespørsel straks og senest innen

7 dager.

Reklamasjon ved produktfeil

Reklamasjon som følge av produktfeil, enten fabrikasjons- eller materialfeil, skal framsettes i en returforespørsel straks. Dersom kjøper ikke

sier fra innen rimelig tid etter at feil er oppdaget, kan kjøper ikke påberope seg denne. Leverandørens ansvar for den leverte vare omfatter

ikke sekundære skader eller tap. Etter mottatt begrunnet reklamasjon, forbeholder leverandøren seg retten til å utbedre feil, eventuelt å foreta

omlevering. Reparasjoner utført av kjøper for å utbedre feil eller mangler blir kun godtgjort dersom dette utføres etter skriftlig avtale med leverandøren.

Feilsøking i anlegg dekkes ikke. Varer med produktfeil erstattes normalt ikke før disse er returnert og undersøkt av selger.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er 30 dager netto regnet fra fakturadato. Etter forfall belastes et rentetillegg etter den til enhver tid gjeldene morarentelov.

Eksportkontroll

Alt salg fra Osram er betinget av at eventuelt videresalg av Osram’s produkter ikke medfører brudd på nasjonale og internasjonale lover, regler

og forskrifter for eksportkontroll.

Salgspant

Varen er å betrakte som leverandørens eiendom inntil betaling har funnet sted. Leverandøren har rett til å ta varene tilbake hvis kjøperen misligholder

sin betalingsplikt. Omkostninger vil eventuelt komme i tillegg.

Tvister

Tvister i tilknytning til leveransen skal søkes løst ved forhandlinger. Der forhandlinger ikke fører frem skal Norsk lov være gjeldene. Verneting

er på leverandørens forretningssted.

Miljøgebyr og merverdiavgift

Miljøgebyr beregnes med:

Lyskilder: 0,90%

LED / LED-utstyr: 0,20%

Armaturer vegg/tak/lysskilt/andre: 0,90%

Armaturer bord/gulv/juletrebelysning: 0,40%

Lommelykter: 0,30%

Elektronisk forkoblingsutstyr: 0,30%

Tennere: 0,10%

Avvik kan forekomme innenfor de ulike gruppene. Alle priser er eksklusiv merverdiavgift og miljøgebyr.

OSRAM AS

Postadr:

Vækerøveien 3

0281 Oslo

Telefon: 40 00 41 10

Telefax: 67 59 19 64

Internett: www.osram.no

E-mail: kundeservice@osram.no


Innholdsfortegnelse

Glødelamper / Spesiallamper

Halogenlamper

LED- lyskilder

Sparepærer

Kompaktlysrør

Lysrør

Damplamper

Display & Optikk

4 - 5

6 - 13

16 - 19

20 - 25

26 - 39

40 - 45

46 - 55

Lysstyring 56 - 59

Elektronisk Forkoblingsutstyr 60 - 67

Sokkeloversikt / Bilder av Lysstyringssystemerr 68 / 69

Vi tar forbehold om eventuelle tekniske endringer og trykkfeil.

Alle levetider er gjennomsnittlig levetid oppgitt i timer.

14 - 15


4

Glødelamper

Watt Sokkel Lumen Levetid

CLaSSIC B / BW / P

www.osram.no

Diam./

Lengde mm

Pakning EL-nummer EAN kode

230-240V - Klar

11W Classic B E14 59 lm 2.000 t 55/97 20 stk 3710367 4008321844897

11W Classic BW E14 59 lm 2.000 t 55/97 20 stk 3710306 4008321844910

11W Classic P E14 59 lm 2.000 t 55/97 20 stk 3710368 4008321844194

11W Classic P E27 59 lm 2.000 t 55/97 20 stk 3710370 4008321844217

DECOR COLOR a

Fargede - 240V

11W Rød E27 - 1.000 t 55/97 35 stk 3734002 4008321545824

11W Grønn E27 - 1.000 t 55/97 35 stk 3734004 4008321545893

11W Blå E27 - 1.000 t 55/97 35 stk 3734003 4008321545862

11W Gul E27 - 1.000 t 55/97 35 stk 3734000 4008321480910

DECOR COLOR P

Fargede - 240V

11W Rød E14 - 1.000 t 45/77 35 stk 3710100 4008321545763

11W Grønn E14 - 1.000 t 45/77 35 stk 3710115 4008321545800

11W Blå E14 - 1.000 t 45/77 35 stk 3710187 4008321545787

11W Gul E14 - 1.000 t 45/77 35 stk 3710192 4008321489838

SPECIaL MIRRa SØLV/GULL a

Toppforspeilet sølv - 240 Volt

40W Sølv E27 340 lm 1.000 t 60/105 30 stk 3768014 4050300312729

60W Sølv E27 550 lm 1.000 t 60/105 30 stk 3768016 4050300309651

100W Sølv E27 1100 lm 1.000 t 65/123 30 stk 3768020 4050300312705

Toppforspeilet gull - 240 Volt

40W Gull E27 420 lm 1.000 t 60/105 30 stk 3768040 4050300001050

60W Gull E27 710 lm 1.000 t 60/105 30 stk 3768046 4050300001067

SPECIaL MIRRa SØLV/GULL P

Toppforspeilet sølv - 240V

25W Sølv E14 160 lm 1.000 t 45/80 35 stk 3768002 4050300001081

40W Sølv E14 320 lm 1.000 t 45/80 35 stk 3768004 4050300002224

Toppforspeilet gull - 240V

25W Gull E14 160 lm 1.000 t 45/80 35 stk 3768032 4050300001104

40W Gull E14 280 lm 1.000 t 45/80 35 stk 3768034 4050300001111

CENTRa (industrilampe)

Matt - forsterket konstruksjon - 230V

25W Matt E27 185 lm 1.000 t 60/105 20 stk 3712102 4050300010861

100W Matt E27 1000 lm 1.000 t 65/123 20 stk 3712110 4050300010915

200W Klar E27 2500 lm 1.000 t 80/166 20 stk 3712120 4050300012971


Glødelamper

Watt Sokkel

CENTRa (industrilampe)

Lumen/

Candela

Levetid

Diam./ Lengde

mm

Pakning EL-nummer EAN kode

Matt - forsterket konstruksjon - 240V

60W E27 500 lm 1.800 t 60/110 20 stk 3712106 4050300200866

60W B22d 505 lm 1.000 t 60/105 20 stk 3712306 4050300200910

100W E27 990 lm 1.800 t 62/123 20 stk 3712309 4050300230757

SPECIAL A T - Klar- forsterket konstruksjon - 240V

300W 240V E40 4600 lm 1000 t 112/189 20 stk 3710630 4050300012933

500W 230V E40 8400 lm 1000 t 112/240 20 stk 3710635 4050300013176

SPECIaL OVEN T/P KOMFYR-/STEKEOVN

230/240V - tåler opp til 300°C

15W 230V E14 85 lm 1.000 t 22/52 10x2 stk 3752117 7039210610818

40W Matt E14 400 lm 1.000 t 45/80 5x1 stk 3734022 4050300008486

SPECIaL - MINILaMPER KJØLESKaP

Klar - 230V - 2pk

15W E14 110 lm 1.000 t 26/57 10x2 stk 3743040 7039210610825

25W E14 190 lm 1.000 t 26/57 10x2 stk 3743041 7039210610832

LINESTRa

Opalrør - 230V

35W 1 sokkel S14d 270 lm 1.000 t 30/300 25 stk 3760103 4050300317595

60W 1 sokkel S14d 420 lm 1.000 t 30/500 25 stk 3760106 4050300319933

35W 2 sokler S14s 270 lm 1.000 t 30/300 25 stk 3760203 4050300317106

60W 2 sokler S14s 420 lm 1.000 t 30/500 25 stk 3760206 4050300319919

120W 2 sokler S14s 920 lm 1.000 t 30/1000 16 stk 3760212 4050300317618

TRaFIKKSIGNaLLaMPER 235V TRaFIKK

60W - SIG 1541 E27 420 lm 62/91 100 stk 3774508 4050300405049

CONCENTRa SPOT R39

230V - 1pk

30W 40° E14 180 cd 1.000 t 39/68 25 stk 3766001 4050300004815

CONCENTRa SPOT R50

235V - 2pk

25W 30° E14 210 cd 1.000 t 50/85 10x2 stk 3710109 7039210682174

40W 30° E14 410 cd 1.000 t 50/85 10x2 stk 3710111 7039210685175

CONCENTRa SPOT R63

235V - 1pk

25W 30° E27 290 cd 1.000 t 63/104 20 stk 3766063 7039210653914

40W 30° E27 540 cd 1.000 t 63/104 20 stk 3766064 7039210653945

60W 30° E27 960 cd 1.000 t 63/104 20 stk 3766065 7039210653976

5


6

Halogenlamper

Betegnelse Sokkel Watt Lumen Levetid

Halogen ECO PRO Classic

www.osram.no

Diam./

Lengde

• Halogenlys med samme dimensjoner som glødepæren til direkte utskiftning.

• Dobbelt levetid – sammenlignet med glødepæren.

• Halogenpæren gir tilsvarende lys som glødepæren.

• alle pærer kan dimmes og gir full lysstyrke med en gang.

• 60W glødepære kan skiftes ut med en 46W Halogen ECO PRO Classic

HaLOGEN ECO PRO CLaSSIC a

Pakning EL-nummer EAN kode

HALOGEN ECO PRO CLASSIC A er et flott alternativ til glødelampen. Pærene gir tilsvarende lys som glødelampen, kan dimmes og gir full

lysstyrke med en gang. Farvetemperatur 2700K.

240V

64541 A PRO - 230V E27 20W 235 lm 2.000 t 56/96 20 stk 3710824 4008321998026

64542 A PRO E27 30W 405 lm 2.000 t 55/96 20 stk 3710820 4008321998583

64543 A PRO E27 46W 700 lm 2.000 t 55/96 20 stk 3710821 4008321998620

64544 A PRO E27 57W 915 lm 2.000 t 55/96 20 stk 3710829 4008321998668

64547 A PRO E27 77W 1320 lm 2.000 t 55/96 20 stk 3710819 4008321998705

64548 A PRO E27 116W 2135 lm 2.000 t 55/96 20 stk 3710827 4008321998743

64542 A PRO B22 30W 405 lm 2.000 t 56/96 20 stk 3710822 4008321998606

64543 A PRO B22 46W 700 lm 2.000 t 56/96 20 stk 3710830 4008321998644

64544 A PRO B22 57W 915 lm 2.000 t 56/96 20 stk 3710831 4008321998682

64547 A PRO B22 77W 1320 lm 2.000 t 56/96 20 stk 3710826 4008321998729

HaLOGEN ECO PRO CLaSSIC B

HALOGEN ECO PRO CLASSIC B er et flott alternativ til glødelampen. Pærene gir tilsvarende lys som glødelampen, kan dimmes og gir full

lysstyrke med en gang. Farvetemperatur 2700K.

240V

64541 B PRO - 230V E14 20W 235 lm 2.000 t 35/104 20 stk 3710832 4008321998149

64542 B PRO E14 30W 405 lm 2.000 t 35/104 20 stk 3710811 4008321998781

HaLOGEN ECO PRO CLaSSIC BW

HALOGEN ECO PRO CLASSIC BW er et flott alternativ til glødelampen. Pærene gir tilsvarende lys som glødelampen, kan dimmes og gir full

lysstyrke med en gang. Farvetemperatur 2700K.

240V

64541 BW ECO SST

230V

E14 20W 235 lm 2.000 t 35/104 20 stk 3710364 4008321800954

64542 BW PRO E14 30W 405 lm 2.000 t 35/104 20 stk 3710812 4008321998200


Halogenlamper

Betegnelse Sokkel Watt

HaLOGEN ECO PRO CLaSSIC P

Lumen /

Candela

Levetid

Diam./

Lengde

www.osram.no

Pakning EL-nummer EAN kode

HALOGEN ECO PRO CLASSIC BW er et flott alternativ til glødelampen. Pærene gir tilsvarende lys som glødelampen, kan dimmes og gir full

lysstyrke med en gang. Farvetemperatur 2700K.

230V

64541 P PRO E14 20W 235 lm 2.000 t 45/80 20 stk 3710813 4008321998224

64542 P PRO E14 30W 405 lm 2.000 t 45/80 20 stk 3710833 4008321998262

64543 P PRO E14 46W 700 lm 2.000 t 45/80 20 stk 3710834 4008321998309

64541 P PRO E27 20W 235 lm 2.000 t 45/74 20 stk 3710814 4008321998248

64542 P PRO E27 30W 405 lm 2.000 t 45/74 20 stk 3710835 4008321998286

64542 P PRO

240V

E27 46W 700 lm 2.000 t 45/74 20 stk 3710836 4008321998323

64542 P PRO B22 30W 320 lm 2.000 t 45/74 20 stk 3710815 4008321998866

64543 P PRO B22 46W 580 lm 2.000 t 45/74 20 stk 3710816 4008321998880

HaLOGEN ECO PRO CLaSSIC R50/R63

Dimbar - Farvetemperatur 2700K

240V

64542 R50 PRO 30° E14 30W 410 cd 2.000 t 50/86 12 stk 3710817 4008321998903

64543 R63 PRO 30° E27 46W 765 cd 2.000 t 63/105 12 stk 3710828 4008321998927

HaLOLUX CERaM ECO

HALOGEN ECO Klar med innebygget smeltesikring. Kan dimmes. Farvetemperatur 2800K.

230V

64491 ECO B15d 40W 590 lm 2.000 t 13/67 12 stk 3710763 4008321393319

64492 ECO B15d 60W 980 lm 2.000 t 13/67 12 stk 3710764 4008321393708

64406 ECO B15d 60W 980 lm 2.000 t 13/80 12 stk 3741003 4008321393722

64494 ECO B15d 70W 1180 lm 2.000 t 13/80 12 stk 3741004 4008321393746

64496 ECO B15d 100W 1800 lm 2.000 t 13/86 12 stk 3741005 4008321393760

64498 ECO B15d 150W 2870 lm 2.000 t 13/86 12 stk 3741006 4008321393784

64499 ECO B15d 205W 4200 lm 2.000 t 15/98 12 stk 3741007 4008321393807

230V/240V

64400 ECO 230V E27 70W 1180 lm 2.000 t 32/105 12 stk 3743000 4008321393821

64401 ECO E27 100W 1800 lm 2.000 t 32/105 12 stk 3741009 4008321393906

64402 ECO E27 150W 2870 lm 2.000 t 32/105 12 stk 3743003 4008321393920

64404 ECO E27 205W 4200 lm 2.000 t 32/105 12 stk 3743004 4008321393944

HaLOLUX T

HALOLUX T Klar. Rørformet. Kan dimmes. Farvetemperatur 2800K.

230V

64860 T E14 25W 260 lm 2.000 t 26/80 12 stk 3720058 4050300500942

64861 T E14 40W 490 lm 2.000 t 26/80 12 stk 3719901 4050300363707

64862 T E14 60W 820 lm 2.000 t 26/80 12 stk 3720076 4050300331638

7


8

Halogenlamper

Betegnelse Sokkel Watt Lumen Levetid

HaLOSTaR ECO

www.osram.no

Diam./

Lengde

Pakning EL-nummer EAN kode

HALOSTAR ECO Klar med axial glødetråd. 30% energibesparelse, sammenliknet med Halostar standard. Kan benyttes i åpne armaturer pga.

lavtrykksteknikk. Utmerket for energisparing. 14W ECO gir like mye lys som en standard 20W halostar. 35W = 50W, 50W = 75W. Utstyrt med

UV-filter. Kan dimmes. Fargetemperatur 2800K.

12V

64417 ECO G4 7W 105 lm 4.000 t 10/33 40 stk 3720115 4008321963192

64423 ECO G4 14W 240 lm 4.000 t 10/33 40 stk 3756103 4008321317964

64429 ECO GY6,35 25W 500 lm 4.000 t 12/44 40 stk 3710644 4050300987262

64432 ECO GY6,35 35W 860 lm 4.000 t 12/44 40 stk 3720217 4050300615905

64440 ECO GY6,35 50W 1180 lm 4.000 t 12/44 40 stk 3720223 4050300615936

64447 ECO GY6,35 60W 1650 lm 4.000 t 12/44 40 stk 3720226 4050300785400

HaLOSTaR STaRLITE

HALOSTAR STARLITE Klar har aksial glødetråd og forgylte sokkelstifter. 5W 12V har tverrspiral. Små lavvolt halogenlamper med stiftsokkel uten

reflektor. De egner seg godt til "stjernehimmel", i armaturer med reflektor, for innbygging i møbler og i moderne lysekroner. Utstyrt med UV-filter.

Kan benyttes i åpne armaturer pga. lavtrykksteknikk. Kan dimmes. Fargetemperatur 2800 K.

6V/12V

64405 S G4 5W 55 lm 4.000 t 10/33 40 stk 3720059 4050300335032

64410 S - 6V G4 10W 110 lm 4.000 t 10/33 40 stk 3720057 4050300335131

64415 S G4 10W 130 lm 4.000 t 10/33 40 stk 3720060 4050300335087

64425 S G4 20W 300 lm 4.000 t 10/33 40 stk 3720010 4050300335162

64427 S GY6,35 20W 290 lm 4.000 t 12/44 40 stk 3720047 4050300328171

64432 S GY6,35 35W 580 lm 4.000 t 12/44 40 stk 3720048 4050300017426

64440 S GY6,35 50W 900 lm 4.000 t 12/44 40 stk 3720049 4050300328201

64450 S GY6,35 75W 1450 lm 4.000 t 12/44 40 stk 3720061 4050300490151

64458 S GY6,35 90W 1800 lm 4.000 t 12/44 40 stk 3720062 4050300490182

HaLOSTaR oven lighting KOMFYR-/STEKEOVN

Brukes der det er høye tempraturer 450 °C. Kan dimmes. Fargetemperatur ca. 3000 K.

12V

64418 450°C G4 10W 140 lm 2.000 t 10/33 40 stk 3710636 4050300308081

64428 450°C G4 20W 320 lm 2.000 t 10/33 40 stk 3710638 4050300308050

HaLOSTaR 24V

HALOSTAR Klar med aksial glødetråd, (20W 24V har tverrspiral). Er en halogenbrenner, uten reflektor og kun for drift i lukkede armaturer pga.

høytrykksteknikk. Utstyrt med UV-filter. Kan dimmes. Fargetemperatur ca. 2800 K.

24V

64435 G4 20W 320 lm 1.000 t 10/33 40 stk 3720027 4050300335513

64445 GY6,35 50W 900 lm 2.000 t 12/44 40 stk 3720029 4050300335544

64460 GY6,35 100W 2200 lm 2.000 t 12/44 40 stk 3720011 4050300335667

64465 GY6,35 150W 3200 lm 2.000 t 12/44 40 stk 3322004 4050300335698


Halogenlamper

Betegnelse Sokkel Watt Lumen Levetid Diam./ Lengde Pakning EL-nummer EAN kode

HaLOPIN ECO

HALOPIN ECO klar ypperlig for energisparing. 20% energibesparelse, sammenliknet med Halopin standard og har UV-filter. 20W ECO gir like mye

lys som en standard 25W Halopin lampe, 33W=40W, 48W=60W, 60w=75W. Kan dimmes. Fargetemperaturen er ca. 2700 K.

240V

66720 ECO G9 20W 200 lm 2.000 t 14/43 20 stk 3710240 4008321945556

66733 ECO G9 33W 460 lm 2.000 t 14/43 20 stk 3710734 4008321226341

66748 ECO G9 48W 740 lm 2.000 t 14/46 20 stk 3710241 4008321945617

66760 ECO G9 60W 980 lm 2.000 t 14/46 20 stk 3720079 4008321945655

HaLOPIN oven lighting KOMFYR-/STEKEOVN

Brukes der det er høye tempraturer 300 °C. Kan dimmes.

230V

66725 OVEN G9 25W 260 lm 2.000 t 14/43 20 stk 3710272 4008321703552

66740 OVEN G9 40W 490 lm 2.000 t 14/43 20 stk 3710274 4008321703576

HaLOLINE ECO

HALOLINE ECO 20% energibesparelse sammenliknet med Haloline standard. Er den ideelle lyskilden for små lyskastere til belysning av bygninger,

salgslokaler og utstillinger med mer. Lampene er godt egnet i uplight-armaturer. Driftes direkte på nettspenningen og kan dimmes. Tosidig

soklet og er egnet for vilkårlig brennstilling opp til og med 400W. Har UV-filter. Fargetemperaturen er ca.2950 K. Ypperlig for energisparing.

240V

64684 ECO R7S 48W 815 lm 2.000 t 12/74,9 20 stk 3710347 4008321977632

64690 ECO R7S 80W 1450 lm 2.000 t 12/74,9 20 stk 3720244 4008321325396

64695 ECO R7S 120W 2300 lm 2.000 t 12/74,9 20 stk 3710260 4008321325419

64696 ECO R7S 120W 2300 lm 2.000 t 12/114,2 20 stk 3710349 4008321977717

64698 ECO R7S 160W 3300 lm 2.000 t 12/114,2 20 stk 3710356 4008321977793

64701 ECO R7S 230W 5000 lm 2.000 t 12/114,2 20 stk 3720243 4008321275622

64702 ECO R7S 400W 9000 lm 2.000 t 12/114,2 20 stk 3720088 4008321275646

HaLOLINE

Halogenpærer med 2 sokler. Kan dimmes. Fargetemperaturen er ca. 2900 K.

230V/240V

64560 R7S 750W 16500 lm 2.000 t 12/191,10 20 stk 3720032 4050300004167

64740 - 240V R7S 1000W 22000 lm 2.000 t 12/191,10 20 stk 3720034 4050300209906

64760 - 240V R7S 1500W 33000 lm 2.000 t 12/256,1 20 stk 3720080 4050300209920

64784 R7S 2000W 44000 lm 2.000 t 12/333 20 stk 3720042 4050300004204

64783 Fa4 2000W 44000 lm 2.000 t 12/334,4 20 stk 3720040 4050300004198

www.osram.no

9


10

Halogenlamper

Betegnelse Sokkel Watt Candela Levetid

HaLOPaR 16 ECO

www.osram.no

Diam./

Lengde

HALOPAR 16 ECO har aluminiumsreflektor (varmen fremover). Kan dimmes. Fargetemperatur ca.2800 K.

Pakning EL-nummer EAN kode

240V

64819 ECO FL - 30° GU10 28W 570 cd 2.000 t 51/55 20 stk 3756100 4008321934369

64823 ECO FL - 30° GU10 40W 900 cd 2.000 t 51/55 20 stk 3710713 4008321226389

HaLOPaR 16

HALOPAR 16 har aluminiumsreflektor (varmen fremover) eller kaldtlysreflektor (varmen bakover). Kan dimmes. Fargetemperatur ca.2800 K.

240V

64831 FL - 35° GU10 20W 230 cd 2.000 t 51/55 20 stk 3720020 4008321279071

64820 FL - 35° GU10 35W 570 cd 2.000 t 51/55 20 stk 3720012 4050300727226

64822 FL - 35° E14 40W 650 cd 2.000 t 51/75 20 stk 3720104 4050300772080

64824 FL - 35° GU10 50W 900 cd 2.000 t 51/55 20 stk 3720101 4050300580159

64826 FL - 35° Kaldtlysrefl. GZ10 50W 900 cd 2.000 t 51/55 20 stk 3720102 4050300522708

HaLOPaR 20

HALOPAR 20 har aluminiumsreflektor (varmen fremover) eller kaldtlysreflektor (varmen bakover). Kan dimmes. Fargetemperatur ca. 2800 K.

230V/240V

64832 SP - 10° - 230V E27 50W 3000 cd 2.000 t 64,5/91 15 stk 3720013 4050300406800

64832 FL - 30° E27 50W 1000 cd 2.000 t 64,5/91 15 stk 3720095 4050300435282

64836 SP - 10° Kaldtlysrefl. - 230V E27 50W 3200 cd 2.000 t 64,5/91 15 stk 3720022 4050300406848

64836 FL - 30° Kaldtlysrefl. E27 50W 1100 cd 2.000 t 64,5/91 15 stk 3720109 4050300435329

64830 FL - 30° GU10 75W 1900 cd 2.000 t 64/66 20 stk 3720202 4050300856995

HaLOPaR 30

HALOPAR 30 har aluminiumsreflektor (varmen fremover) eller kaldtlysreflektor (varmen bakover). Kan dimmes. Fargetemperatur ca. 2800 K.

230V/240V

64841 SP - 10° E27 75W 6900 cd 2.000 t 97/90,5 15 stk 3720112 4050300435343

64841 FL - 30° E27 75W 2200 cd 2.000t 97/90,5 15 stk 3720111 4050300435367

64845 SP - 10° Kaldtlysrefl. - 230V E27 75W 7500 cd 2.000 t 97/90,5 15 stk 3720041 4050300338521

64845 FL - 30° Kaldtlysrefl. E27 75W 2400 cd 2.000 t 97/90,5 15 stk 3720113 4050300435404

HaLOPaR 38

HALOPAR 38 har aluminiumsreflektor (varmen fremover). Robust og værbestandig. Kan dimmes. Fargetemperatur ca. 2800 K.

220-240V

64837 FL - 30° E27 50W 1200 cd 2.000 t 123/139 12 stk 3710766 4008321380364

64838 FL - 30° E27 75W 2400 cd 2.000 t 123/139 12 stk 3710767 4008321380340

64838 SP - 12° E27 75W 7200 cd 2.000 t 123/139 12 stk 3710768 4008321380401

64839 FL - 30° E27 100W 3100 cd 2.000 t 123/139 12 stk 3710286 4008321372062


Halogenlamper

Betegnelse Sokkel Watt Candela Levetid

DECOPIN

Diam./

Lengde

DECOPIN har aluminiumsreflektor (varmen fremover). Kan dimmes. Fargetemperaturen er ca. 2900 K

www.osram.no

Pakning EL-nummer EAN kode

220-240V

60040 FL - 40° G9 40W 550 cd 2.000 t 41,5/43 20 stk 3720043 4008321907189

DECOSTaR 35 TITaN

DECOSTAR 35 TITAN har kaldtlysreflektor (varmen bakover) og frontglass. Frontglasset på lyskilden tillater drift i åpen armatur. Gjennom det

spesielle Titan reflektorbelegget oppnås konstant lysstyrke og fargeinntrykk gjennom hele levetiden i motsetning til Decostar S. Kan dimmes.

Fargetemperatur ca. 3000 K.

12V

46890 SP - 10° GU4 20W 3500 cd 4.000 t 35/42 10 stk 3720227 4050300529301

46890 WFL - 36° GU4 20W 700 cd 4.000 t 35/42 10 stk 3720228 4050300529325

46892 SP - 10° GU4 35W 6200 cd 4.000 t 35/42 10 stk 3720229 4050300529349

46892 WFL - 36° GU4 35W 1400 cd 4.000 t 35/42 10 stk 3720230 4050300529363

DECOSTaR 35 S

DECOSTAR 35 har kaldtlysreflektor (varmen bakover) og frontglass. Frontglasset på lyskilden tillater drift i åpen armatur. Kan dimmes.

Fargetemperatur er ca. 3000 K.

12V

44888 WFL - 36° GU4 10W 300 cd 2.000 t 35/42 10 stk 3719942 4050300443935

44890 SP - 10° GU4 20W 2500 cd 2.000 t 35/42 10 stk 3719944 4050300346090

44890 WFL - 36° GU4 20W 580 cd 2.000 t 35/42 10 stk 3719946 4050300346168

44892 SP - 10° GU4 35W 5000 cd 2.000 t 35/42 10 stk 3719948 4050300346182

44892 WFL -36° GU4 35W 1000 cd 2.000 t 35/42 10 stk 3719949 4050300346229

DECOSTaR 51 ECO

DECOSTAR ECO har lang levetid, kaldtlysreflektor (varmen bakover) og frontglass. IRC-teknikken (Infra Red Coating) øker lyskildens effektivitet -

dvs. du får mer lys pr. forbrukt watt. Frontglasset på lyskilden tillater drift i åpen armatur. Kan dimmes. Fargetempratur ca. 3000 K.

12V

48855 SP - 10° GU 5,3 14W 2800 cd 5.000 t 51/46 20 stk 3720089 4008321945020

48855 WFL - 36° GU 5,3 14W 480 cd 5.000 t 51/46 20 stk 3720090 4008321945044

48860 SP - 10° GU 5,3 20W 5500 cd 5.000 t 51/46 20 stk 3720286 4050300620169

48860 FL - 24° GU 5,3 20W 2000 cd 5.000 t 51/46 20 stk 3720287 4050300620183

48860 WFL - 36° GU 5,3 20W 1000 cd 5.000 t 51/46 20 stk 3720288 4050300620206

48860 VWFL - 60° GU 5,3 20W 450 cd 5.000 t 51/46 20 stk 3720289 4050300620220

48865 SP - 10° GU 5,3 35W 11000 cd 5.000 t 51/46 20 stk 3720231 4050300516592

48865 FL - 24° GU 5,3 35W 4100 cd 5.000 t 51/46 20 stk 3720232 4050300516615

48865 WFL - 36° GU 5,3 35W 2200 cd 5.000 t 51/46 20 stk 3720233 4050300516639

48865 VWFL - 60° GU 5,3 35W 1050 cd 5.000 t 51/46 20 stk 3720234 4050300516653

48870 SP - 10° GU 5,3 50W 15000 cd 5.000 t 51/46 20 stk 3720235 4050300516677

48870 FL - 24° GU 5,3 50W 5300 cd 5.000 t 51/46 20 stk 3720236 4050300516691

48870 WFL - 36° GU 5,3 50W 2850 cd 5.000 t 51/46 20 stk 3720237 4050300516714

48870 VWFL - 60° GU 5,3 50W 1450 cd 5.000 t 51/46 20 stk 3720238 4050300516738

11


12

Halogenlamper

Betegnelse Sokkel Watt Candela Levetid

DECOSTaR 51 TITaN

www.osram.no

Diam./

Lengde

Pakning EL-nummer EAN kode

DECOSTAR TITAN har kaldtlysreflektor (varmen bakover) og frontglass. Frontglasset på lyskilden tillater drift i åpen armatur. Høykvalitetsprodukter

til profesjonelt bruk. Gjennom det spesielle Titan reflektorbelegget oppnås konstant lysstyrke og fargeinntrykk gjennom hele levetiden i motsetning

til Decostar S. Kan dimmes. Fargetempraturen er ca. 3000 K.

12V

46860 SP - 10° GU5,3 20W 5000 cd 4.000 t 51/46 20 stk 3720207 4050300428635

46860 WFL - 36° GU5,3 20W 780 cd 4.000 t 51/46 20 stk 3720208 4050300428659

46860 VWFL - 60° GU5,3 20W 350 cd 4.000 t 51/46 20 stk 3720209 4050300428673

46865 SP - 10° GU5,3 35W 9500 cd 4.000 t 51/46 20 stk 3720210 4050300428697

46865 FL - 24° GU5,3 35W 3100cd 4.000 t 51/46 20 stk 3720219 4050300476414

46865 WFL - 36° GU5,3 35W 1500 cd 4.000 t 51/46 20 stk 3720211 4050300428710

46865 VWFL - 60° GU5,3 35W 700 cd 4.000 t 51/46 20 stk 3720212 4050300428734

46870 SP - 10° GU5,3 50W 12500 cd 4.000 t 51/46 20 stk 3720213 4050300428758

46870 FL - 24° GU5,3 50W 4400 cd 4.000 t 51/46 20 stk 3720220 4050300465708

46870 WFL - 36° GU5,3 50W 2200 cd 4.000 t 51/46 20 stk 3720214 4050300428772

46870 VWFL - 60° GU5,3 50W 1100cd 4.000 t 51/46 20 stk 3720215 4050300428796

DECOSTaR 51 S

DECOSTAR 51 S har kaldtlysreflektor (varmen bakover) og frontglass. Frontglasset på lyskilden tillater drift i åpen armatur. Kan dimmes.

Fargetemperaturen er ca. 3000 K.

12V

44860 SP - 10° GU5,3 20W 3000 cd 2.000 t 51/46 20 stk 3719930 4050300272474

44860 WFL - 36° GU5,3 20W 480 cd 2.000 t 51/46 20 stk 3719931 4050300272511

44865 SP - 10° GU5,3 35W 6200 cd 2.000 t 51/46 20 stk 3719935 4050300272559

44865 WFL - 36° GU5,3 35W 1000 cd 2.000 t 51/46 20 stk 3719937 4050300272634

44870 SP - 10° GU5,3 50W 9000 cd 2.000 t 51/46 20 stk 3719932 4050300272672

44870 FL - 24° GU5,3 50W 2600 cd 2.000 t 51/46 20 stk 3719940 4050300272719

44870 WFL - 36° GU5,3 50W 1450 cd 2.000 t 51/46 20 stk 3719941 4050300272795

DECOSTaR 51 aLU

DECOSTAR 51 ALU har aluminiumsreflektor (varme fremover). Er uten frontglass med lavtrykksbrenner, godkjent for drift i åpen armatur.

Reflektoren er belagt med aluminium, noe som sørger for at varmen blir sendt fremover. Dette reduserer varmebelastning i armaturen.

Kan dimmes. Fargetemperatur er ca 3000 K.

12V

41861 WFL - 36° GU5,3 20W 510 cd 3.000 t 51/46 20 stk 3720204 4050300428819

41866 WFL - 36° GU5,3 35W 1100 cd 3.000 t 51/46 20 stk 3720205 4050300428833

41871 WFL - 36° GU5,3 50W 1800 cd 3.000 t 51/46 20 stk 3720206 4050300428857

DECOSTaR 51 COOL BLUE

COOL BLUE har kaldtlysreflektor (varmen bakover) er den ideelle lampen for smykkeforretninger, kunstgallerier og andre steder hvor man ønsker

kalde lysfarger. Den skiller seg ut med sitt spesielt kjølige lys, 4500K og med ekstra lang levetid på 4000 timer. Frontglasset på lyskilden tillater

drift i åpen armatur. Kan dimmes.

12V

46871 CB WFL - 36° GU5,3 50W 1200 cd 4.000 t 51/45 20 stk 3710600 4050300816661


Halogenlamper

Betegnelse Sokkel Watt Candela Levetid

HaLOSPOT 48

Diam./

Lengde

Pakning EL-nummer EAN kode

HALOSPOT 48 har aluminiumsreflektor (varmen fremover). Lyskilden og reflektoren danner en optimal lysteknisk enhet. Gripekappen danner en

avblending og fungerer i tillegg som gripested ved lampeskift. Utstyrt med UV-filter. Kan benyttes i åpne armaturer pga. lavtrykksteknikk.

OBS! HALOSPOT 48 41930 SP er ikke i lavtrykksteknikk. Kan dimmes. Fargetemperaturen er ca 2900K.

12V/24V

41900 SP - 8° 12V GY4 20W 3100 cd 2.000 t 48/38 10 stk 3720077 4050300003962

41930 SP - 8° 24V GY4 20W 3100 cd 1.000 t 48/38 10 stk 3720082 4050300003979

HaLOSPOT 70

HALOSPOT 70 har aluminiumsreflektor (varmen fremover). Lyskilden og reflektoren danner en optimal lysteknisk enhet. Gripekappen danner en

avblending og fungerer i tillegg som gripested ved lampeskift. Utstyrt med UV-filter. Kan benyttes i åpne armaturer pga. lavtrykksteknikk. Dimbar.

12V - fargetemperaturen er ca 2900K

41970 SP - 8° BA15d 20W 7700 cd 3.000 t 70,5/50 10 stk 3720072 4050300010656

41970 FL - 24° BA15d 20W 900 cd 3.000 t 70,5/50 10 stk 3720073 4050300011110

41990 SP - 8° BA15d 50W 12500 cd 3.000 t 70,5/50 10 stk 3720017 4050300011158

41990 FL - 24° BA15d 50W 2600 cd 3.000 t 70,5/50 10 stk 3720016 4050300004020

HaLOSPOT 111 ECO

HALOSPOT 111 ECO med infrarød belegg som øker lyskildens effektivitet - dvs. du får mer lys pr. forbrukt watt. Ypperlig for energisparing.

35W ECO gir like mye lys som en standard 50W HALOSPOT 111 lampe. 50W = 75W, 65W = 100W. Utstyrt med UV-filter. Kan benyttes i åpne

armaturer pga. lavtrykksteknikk. Kan dimmes. Fargetemperaturen er ca 2900K.

12V

48832 SP ECO - 6° G53 35W 22500 cd 4.000 111/67 6 stk 3720278 4050300656823

48832 FL ECO - 24° G53 35W 42000 cd 4.000 111/67 6 stk 3720277 4050300656847

48835 SP ECO - 6° G53 50W 33000 cd 4.000 111/67 6 stk 3720280 4050300656861

48835 FL ECO - 24° G53 50W 5500 cd 4.000 111/67 6 stk 3720279 4050300656885

48835 WFL ECO - 40° G53 50W 2000cd 4.000 111/67 6 stk 3710637 4008321909237

48837 SP ECO - 6° G53 60W 42000 cd 4.000 111/67 6 stk 3740334 4050300786070

48837 FL ECO - 24° G53 60W 7000 cd 4.000 111/67 6 stk 3720281 4050300786094

48837 WFL ECO - 40° G53 60W 2800c d 4.000 111/67 6 stk 3710639 4008321909251

HaLOSPOT 111

HALOSPOT 111 har aluminiumsreflektor (varmen fremover). Lyskilden og reflektoren danner en optimal lysteknisk enhet. Gripekappen danner en

avblending og fungerer i tillegg som gripested ved lampeskift. Utstyrt med UV-filter. Kan benyttes i åpne armaturer pga. lavtrykksteknikk. Dimbar.

12V - fargetemperaturener ca 3000K

41832 SSP - 4° G53 35W 30000 cd 3.000 t 111/67 6 stk 3720064 4050300335728

41832 FL - 24° G53 35W 2500 cd 3.000 t 111/67 6 stk 3720065 4050300335766

41835 SSP - 4° G53 50W 40000 cd 3.000 t 111/67 6 stk 3720066 4050300011165

41835 SP - 6° G53 50W 17000 cd 3.000 t 111/67 6 stk 3720021 4050300011752

41835 FL - 24° G53 50W 4000 cd 3.000 t 111/67 6 stk 3720067 4050300011769

41835 WFL - 40° G53 50W 1400 cd 3.000 t 111/67 6 stk 3720045 4008321909213

41840 SP - 6° G53 75W 30000 cd 3.000 t 111/67 6 stk 3720068 4050300011776

41840 FL - 24° G53 75W 5300 cd 3.000 t 111/67 6 stk 3720069 4050300011783

41840 WFL - 40° G53 75W 2000 cd 3.000 t 111/67 6 stk 3720070 4050300011790

41850 SP - 6° G53 100W 48000 cd 2.000 t 111/67 6 stk 3720050 4050300358604

41850 FL - 24° G53 100W 8500 cd 3.000 t 111/67 6 stk 3720276 4050300358628

41850 WFL - 40° G53 100W 2800 cd 2.000 t 111/67 6 stk 3720063 4050300358642

13


14

PAR16 35

PAR16 50/75

MR16 20

MR16 35/50

MR16 60

LED lyskilder

Betegnelse / Lysfarge Watt Kelvin Candela Levetid

PaRaTHOM PaR16

www.osram.no

Diam./

Lengde

Pakning EL-nummer EAN kode

Energisparende LED pære med reflektor, blir mindre varm enn en halogenpære. Lang levetid, tåler vibrasjon og har UV-filter.

25° - GU10 sokkel - 220-240V - Kan dimmes

PRO PAR16 35 25° 927 adv. 5,2W 2700 K 800 cd 40.000 t 50/58 10 stk 3710661 4008321973375

PRO PAR16 35 25° 930 adv. 5,2W 3000 K 850 cd 40.000 t 50/58 10 stk 3710662 4008321973399

PRO PAR16 50 25° 927 adv. 9,5W 2700 K 950 cd 40.000 t 50/85 10 stk 3710664 4008321973436

PRO PAR16 50 25° 930 adv. 9,5W 3000 K 1050 cd 40.000 t 50/85 10 stk 3710665 4008321973450

PRO PAR16 75 25° 827 adv. 10,5W 2700 K 1350 cd 40.000 t 50/85 10 stk 3710667 4008321972873

PRO PAR16 75 25° 830 adv. 10,5W 3000 K 1500 cd 40.000 t 50/85 10 stk 3710668 4008321972897

35° - GU10 sokkel - 220-240V - Kan dimmes

PRO PAR16 35 35° 927 adv. 5,2W 2700 K 500 cd 40.000 t 50/58 10 stk 3710669 4008321972255

PRO PAR16 35 35° 930 adv. 5,2W 3000 K 600 cd 40.000 t 50/58 10 stk 3710670 4008321972279

PRO PAR16 50 35° 927 adv. 9,5W 2700 K 800 cd 40.000 t 50/85 10 stk 3710672 4008321972736

PRO PAR16 50 35° 830 adv. 9,5W 3000 K 950 cd 40.000 t 50/85 10 stk 3710777 4008321973771

PRO PAR16 75 35° 827 adv. 10,5W 2700 K 1100 cd 40.000 t 50/85 10 stk 3710675 4008321972330

PRO PAR16 75 35° 830 adv. 10,5W 3000 K 1200 cd 40.000 t 50/85 10 stk 3710676 4008321972354

PARATHOM PAR16 - GU10 sokkel - 220-240V - Kan dimmes

PAR16 35 35° 827 adv. 5W 2700 K 600 cd 25.000 t 50/58 10 stk 3710797 4008321991287

PAR16 50 35° 827 adv. 7W 2700 K 950 cd 25.000 t 50/58 10 stk 3710798 4008321991324

PaRaTHOM MR11

GU4 / GU5.3 sokkel - 12V - Kan ikke dimmes

MR11 20 24° 830 3W 3000 K 700 cd 40.000 t 35/40 10 stk 1234567 4008321975553

PaRaTHOM MR16

Energisparende LED pære med reflektor, blir mindre varm enn en halogenpære. Lang levetid, tåler vibrasjon og har UV-filter.

24° - GU5.3 sokkel - 12V - Kan dimmes

PRO MR16 20 24° 927 adv. 5W 2700 K 700 cd 40.000 t 50/46 10 stk 3710677 4008321973252

PRO MR16 20 24° 930 adv. 5W 3000 K 900 cd 40.000 t 50/46 10 stk 3710678 4008321973276

PRO MR16 35 24° 827 adv. 7W 2700 K 1100 cd 40.000 t 50/50 10 stk 3710680 4008321973313

PRO MR16 35 24° 830 adv. 7W 3000 K 1300 cd 40.000 t 50/50 10 stk 3710681 4008321973337

PRO MR16 50 24° 827 adv. 7W 2700 K 1100 cd 40.000 t 50/50 10 stk 3710784 4008321991492

PRO MR16 50 24° 830 adv. 7W 3000 K 1300 cd 40.000 t 50/50 10 stk 3710785 4008321991515

35° - GU5.3 sokkel - 12V - Kan dimmes

PRO MR16 20 36° 930 adv. 5W 3000 K 600 cd 40.000 t 50/46 10 stk 3710686 4008321972095

PRO MR16 35 36° 827 adv. 7W 2700 K 900 cd 40.000 t 50/50 10 stk 3710688 4008321972231

PRO MR16 35 36° 830 adv. 7W 3000 K 1100 cd 40.000 t 50/50 10 stk 3710689 4008321972132

PRO MR16 50 36° 827 adv. 7W 2700 K 900 cd 40.000 t 50/50 10 stk 3710782 4008321991423

PRO MR16 50 36° 830 adv. 7W 3000 K 1100 cd 40.000 t 50/50 10 stk 3710783 4008321991447

PRO MR16 60 36° 827 adv. 11W 2700 K 1100 cd 40.000 t 50/78 10 stk 3710691 4008321972316

PRO MR16 60 36° 830 adv. 11W 3000 K 1200 cd 40.000 t 50/78 10 stk 3710692 4008321972170


LED lyskilder

Betegnelse Watt Kelvin

PaRaTHOM LEDspot 111

Lumen/

Candela

Levetid

Diam./

Lengde

www.osram.no

Pakning EL-nummer EAN kode

GU53 sokkel - 12V - Kan dimmes

PRO LEDspot 111 50 24° adv 5W 2700 K 3600 cd 45.000 t 111/58 6 stk 3710659 4008321972392

PRO LEDspot 111 50 24° adv 5W 4000 K 4000 cd 45.000 t 111/58 6 stk 3710660 4008321972415

PaRaTHOM CLaSSIC a

E27 sokkel - Matt/Klar- 220-240V - Kan dimmes

CL A 15 - klar - ikke dimbar 3W 3000 K 136 lm 30.000 t 55/109 10 stk 3710694 4008321974655

CL A 40 adv 7,5W 2700 K 470 lm 30.000 t 62/116 10 stk 3710790 4052899903876

CL A 60 adv 12W 2700 K 810 lm 30.000 t 62/116 10 stk 3710791 4052899903890

CL A 70 adv 14,5W 2700 K 1055 lm 30.000 t 62/116 10 stk 3710792 4052899903913

PaRaTHOM CLaSSIC B

E14 sokkel - Matt/Klar - 100-240V - Kan ikke dimmes

CL B 15 Klar 2,5W 3000 K 136 lm 25.000 t 35/104 10 stk 3710499 4008321974815

CL B 25 CD 3,5W 2700 K 250 lm 25.000 t 37/102 10 stk 3710781 4008321990631

E14 sokkel - Matt/klar - 100-240V - Kan dimmes

CL B 25 adv - Matt 4,5W 2700 K 250 lm 25.000 t 35/109 10 stk 3710787 4008321994035

CL B 25 adv Sparkling - Klar 5W 2700 K 250 lm 25.000 t 35/109 10 stk 3710794 4008321979230

PaRaTHOM CLaSSIC P

E14 sokkel - Matt/Klar - 100-240V

CL P 15 klar 2,5W 3000 K 136 lm 25.000 t 45/95 10 stk 3710695 4008321974853

CL P 25 klar 3,5W 2700 K 250 lm 25.000 t 45/78 10 stk 3710795 4008321993052

CL P 25 adv DIM - matt 4,5W 2700 K 250 lm 25.000 t 45/78 10 stk 3710786 4008321994172

E27 sokkel - Matt/Klar - 100-240V

CL P 15 klar 2,5W 3000 K 136 lm 25.000 t 45/90 10 stk 3710696 4008321974730

CL P 25 klar 3,5W 2700 K 250 lm 25.000 t 45/78 10 stk 3710796 4008321993069

CL P 25 adv DIM - matt 4,5W 2700 K 250 lm 25.000 t 45/78 10 stk 3710788 4008321994073

PaRaTHOM CLaSSIC GLOBE

E27 sokkel - Matt/Klar - 100-240V - Kan ikke dimmes

CL P 15 klar 3W 3000 K 136 lm 25.000 t 95/142 10 stk 3710409 4008321974556

PaRaTHOM SPESIaL T26 / PIN 4

T26 - E14 sokkel - 220-240V - Kan ikke dimmes

SPECIAL T26 15 0,8W 3000 K 65 lm 15.000 t 26/63 20 stk 3710789 4008321973719

SPECIAL T26 15 0,8W 5500 K 65 lm 10.000 t 26/63 20 stk 3710316 4008321965004

PIN G4 - G4 sokkel - 12V - Kan ikke dimmes

SPECIAL Pin G4 1,5W 3000 K 80 lm 15.000 t 19/55 20 stk 3710702 4008321977281

15


16

Sparepærer

DULUX Intellignet

Watt / Lysfarge - Form Sokkel

Tilsvarer

Glødelampe

DULUX Sparepære sortimentet kjennetegnes ved:

Lumen Levetid

• Gir et trivelig og stemningsfullt lys (Warm Comfort Light) = Lysfarge 825

• Innebygget Quicklight teknologi, som gir full lysstyrke med en gang.

• Lang levetid fra 8.000-20.000 timer.

• Energiklasse A - Sparepærer har et veldig lavt energiforbruk.

• De fleste sparepærer kan ikke dimmes.

• Ra-verdi 85

DULUX INTELLIGENT Longlife

www.osram.no

Diam./

Lengde

Pakning EL-nummer EAN kode

DULUX INTELLIGENT Longlife er stavformet og har innebygget Quicklight teknologi. Den mest økonomiske energisparelampen med hele 20.000

timers levetid. Egner seg spesielt godt i hoteller, restauranter, kontorer og butikker der den lange levetiden betyr færre lampeskift og dermed god

lysøkonomi. Med denne lampen sparer du 80 % strøm sammenliknet med en glødelampe. Innbygget elektronisk forkoblingsutstyr.

Kan ikke lysreguleres. Temperaturområde fra -20ºC til +50ºC (5W, 7W) / -30ºC til +50ºC (11W, 14W, 18W, 22W, 30W).

220-240V - Kan ikke dimmes

7W/825 E14 36W 380 lm 20.000 t 36/122 10 stk 3820529 4050300315157

7W/825 E27 36W 380 lm 20.000 t 36/116 10 stk 3860476 4050300288819

7W/825 B22 36W 380 lm 20.000 t 36/116 10 stk 3860838 4050300240329

11W/825 E14 54W 640 lm 20.000 t 45/129 10 stk 3810105 4050300811451

11W/825 E27 54W 640 lm 20.000 t 45/120 10 stk 3860478 4050300811598

11W/825 B22 54W 640 lm 20.000 t 45/120 10 stk 3859300 4050300811611

14W/825 E27 65W 820 lm 20.000 t 45/131 10 stk 3810235 4008321394965

14W/825 B22 65W 820 lm 20.000 t 45/131 10 stk 3860839 4008321440440

18W/825 E27 85W 1140 lm 20.000 t 45/148 10 stk 3810236 4008321394989

18W/825 B22 85W 1114 lm 20.000 t 45/148 10 stk 3860840 4008321440464

22W/825 E27 102W 1440 lm 20.000 t 58/176 10 stk 3860479 4008321953469

30W/825 E27 132W 1940 lm 20.000 t 58/195 10 stk 3810210 4008321935939

DULUX INTELLIGENT Facility

DULUX INTELLIGENT Facility er stavformet og har innebygget Quicklight teknologi. Til hyppige av/på tenning f.eks. trappeoppgang. Kan skrus

av og på utallige ganger uten at det har innvirkning på levetiden. Egner seg godt til bruk i forbindelse med bevegelsesdetektorer og lignende kan

brukes for likestrømapplikasjoner og i nødlyssystemer. Temperaturområde fra -30ºC til +50ºC.

220-240V - Kan ikke dimmes

10W/825 E14 50W 580 lm 20.000 t 45/129 10 stk 3859439 4008321126276

10W/825 E27 50W 580 lm 20.000 t 45/120 10 stk 3810119 4008321126290

14W/825 E27 64W 800 lm 20.000 t 45/126 10 stk 3810120 4050300631905

14W/825 B22 64W 800 lm 20.000 t 45/126 10 stk 3859440 4050300633718

18W/825 E27 80W 1050 lm 20.000 t 45/140 10 stk 3860888 4008321118356

22W/825 E27 98W 1360 lm 20.000 t 52/171 10 stk 3859438 4008321948519

DULUX INTELLIGENT Sensor

DULUX INTELLIGENT Sensor har innebygget Quicklight teknologi. Har innebygget sensor som gjør at lampen tenner automatisk ved skumring og

slukker ved dagslys. Lampen er godt egnet for utendørs bruk uten kostbar installasjon av fotocelle, tidsur. Innebygget elektronisk forkoblingsutstyr.

Temperaturområde fra -30ºC til +50ºC.

220-240V - kan ikke dimmes - Lysfarge 827

11W/827 - Stav E27 51W 600 lm 20.000 t 45/126 10 stk 3860989 4008321986955

11W/825 - Mini Ball E27 51W 630 lm 10.000 t 60/114 10 stk 3810121 4008321377722

15W/827 - Stav E27 67W 850 lm 20.000 t 45/132 10 stk 3860988 4008321987082


Sparepærer

DULUX Intellignet

Watt / Lysfarge - Form Sokkel

DULUX INTELLIGENT Dim

Tilsvarer

Glødelampe

Lumen Levetid

Diam./

Lengde

www.osram.no

Pakning EL-nummer EAN kode

DULUX INTELLIGENT Dim har innebygget Quicklight teknologi. Kan brukes i alle applikasjoner sammen med en egnet glødelampe dimmer (fasebegynnersnittsdimmer).

Temperaturområde fra -30ºC til +50ºC.

220-240V

15W/825 - Globe E27 67W 840 lm 20.000 t 120/170 10 stk 3860473 4008321924209

16W/825 - Classic A E27 69W 880 lm 10.000 t 78/163 10 stk 3859470 4008321953544

16W/825 - Classic A B22 69W 880 lm 10.000 t 78/163 10 stk 3859469 4008321668264

18W/825 - Stav E27 85W 1140 lm 20.000 t 52/161 10 stk 3860471 4008321953445

20W/825 - Twist E27 94W 1300 lm 10.000 t 56/138 10 stk 3860887 4008321953605

DULUX INTELLIGENT High Efficiency

DULUX INTELLIGENT High Efficiency gir mer lys ut og har innebygget Quicklight teknologi.

220-240V - Kan ikke dimmes

11W/825 - Micro Twist E27 66W 825l m 15.000 t 42/101 10 stk 3859412 4008321965905

14W/825 - Micro Twist E27 80W 1050 lm 15.000 t 42/104 10 stk 3859413 4008321965912

DULUX INTELLIGENT LEDOTRON

DULUX INTELLIGENT LEDOTRON er pærer til den nye felles digitale standaren for dimming “LEDOTRON”.

220-240V - Digital definert dimming

14W/825 - Classic A E27 60W 790 lm 10.000 t 61/127 10 stk 3859471 4008321988546

14W/825 - Globe E27 64W 820 lm 20.000 t 119/170 10 stk 3859472 4008321694652

18W/825 - Stav E27 85W 1140 lm 20.000 t 45/148 10 stk 3859441 4008321671059

17


18

Sparepærer

DULUX Pro

Watt / Lysfarge - Form Sokkel

DULUX PRO Stick

Tilsvarer

Glødelampe

Lumen Levetid

www.osram.no

Diam./

Lengde

Pakning EL-nummer EAN kode

DULUX PRO Stick er stavformet og har innebygget Quicklight teknologi. Flott alternativ for private husholdninger. Sparer 80% strøm sammenlignet

med glødelamper. Temperaturområde fra 0ºC til +50ºC

220-240V - Kan ikke dimmes

8W/825 E14 41W 440 lm 10.000 t 43/115 10 stk 3859457 4008321986948

8W/825 E27 41W 440 lm 10.000 t 43/112 10 stk 3859459 4008321987075

8W/825 B22 41W 440 lm 10.000 t 43/112 10 stk 3859455 4008321986962

14W/825 E27 62W 770 lm 10.000 t 44/135 10 stk 3859445 4008321987013

14W/825 B22 62W 770 lm 10.000 t 44/135 10 stk 3859442 4008321987020

20W/825 E27 94W 1300 lm 10.000 t 45/159 10 stk 3859452 4008321986825

20W/825 B22 94W 1300 lm 10.000 t 45/159 10 stk 3859448 4008321986832

30W/825 E27 132W 1940 lm 10.000 t 58/195 10 stk 3859454 4008321987099

DULUX PRO Micro Twist

DULUX PRO Micro Twist har innebygget Quicklight teknologi. Kompakt design og høyt lysutbytte gjør den ideell for bruk i åpene armaturer.

Temperaturområde fra 0ºC til +50ºC

220-240V - Kan ikke dimmes

7W / 825 E14 40W 580 lm 10.000 t 45/129 10 stk 3859424 4008321986030

7W/825 E27 40W 580 lm 10.000 t 45/120 10 stk 3859425 4008321986047

7W/825 B22 40W 800 lm 10.000 t 45/126 10 stk 3859423 4008321986054

11W/825 E14 54W 800 lm 12.000 t 45/126 10 stk 3859415 4008321986085

11W/825 E27 54W 1050 lm 12.000 t 45/140 10 stk 3859416 4008321986092

11W/825 B22 54W 1360 lm 12.000 t 52/171 10 stk 3859414 4008321986108

14W/825 E27 68W 580 lm 12.000 t 45/120 10 stk 3859418 4008321986139

14W/825 B22 68W 800 lm 12.000 t 45/126 10 stk 3859417 4008321986146

17W/825 E27 88W 800 lm 12.000 t 45/126 10 stk 3859420 4008321986160

17W/825 B22 88W 1050 lm 12.000 t 45/140 10 stk 3859419 4008321986177

23W/825 E27 112W 1360 lm 12.000 t 52/171 10 stk 3859422 4008321986191

23W/825 B22 112W 1050 lm 12.000 t 45/140 10 stk 3859421 4008321986207

DULUX PRO Mini Twist

DULUX INTELLIGENT Mini Twist har innebygget Quicklight teknologi. Kompakt design og høyt lysutbytte gjør den ideell for bruk i åpene

armaturer. Temperaturområde fra 0ºC til +50ºC

220-240V - Kan ikke dimmes

11W/825 E14 55W 660 lm 8.000 t 43/109 10 stk 3859426 4008321986221

11W/825 E27 55W 660 lm 8.000 t 48/93 10 stk 3859429 4008321986238

13W/825 E27 66W 835 lm 8.000 t 52/119 10 stk 3859433 4008321986290

13W/825 B22 66W 835 lm 8.000 t 52/119 10 stk 3859432 4008321986306

18W/825 E27 86W 1150 lm 8.000 t 56/126 10 stk 3859435 4008321986337

18W/825 B22 86W 1150 lm 8.000 t 56/126 10 stk 3859434 4008321986344

23W/825 E27 107W 1520 lm 8.000 t 56/135 10 stk 3859437 4008321986375

23W/825 B22 107W 1520 lm 8.000 t 56/135 10 stk 3859436 4008321986382


Sparepærer

DULUX Pro

Watt / Lysfarge - Form Sokkel

DULUX PRO Mini Ball

Tilsvarer

Glødelampe

Lumen Levetid

Diam./

Lengde

www.osram.no

Pakning EL-nummer EAN kode

DULUX INTELLIGENT Mini Ball har dekorativ form som gjør den ideell for bruk i åpene armaturer. Temperaturområde fra -15ºC til +40ºC.

220-240V - Kan ikke dimmes

7W/825 E14 30W 300 lm 10.000 t 51/93 10 stk 3859475 4008321986580

7W/825 E27 30W 300 lm 10.000 t 51/96 10 stk 3859477 4008321986573

11W/825 E27 50W 580 lm 10.000 t 61/117 10 stk 3859481 4008321986610

11W/825 B22 50W 580 lm 10.000 t 61/117 10 stk 3859480 4008321986740

15W/825 E27 64W 800 lm 10.000 t 81/125 10 stk 3859482 4008321986627

15W/825 B22 64W 800 lm 10.000 t 81/125 10 stk 3859479 4008321986757

20W/825 E27 86W 1152 lm 10.000 t 69/142 10 stk 3859483 4008321986634

DULUX PRO Mini Bullet

DULUX PRO Mini Bullet, dekorativ pære som er ideell for bruk i små armaturer. Temperaturområde fra -15ºC til +40ºC.

220-240V - Kan ikke dimmes

6W/825 E27 25W 230 lm 10.000 t 46/82 10 stk 3859461 4008321986689

6W/825 E14 25W 230 lm 10.000 t 46/85 10 stk 3859462 4008321986696

9W/825 E27 40W 430 lm 10.000 t 56/98 10 stk 3859463 4008321986726

9W/825 E14 40W 430 lm 10.000 t 56/100 10 stk 3859464 4008321986733

DULUX PRO Mini Candle

DULUX PRO Mini Candle er ett dekorativt alternativ til glødelampen. Temperaturområde fra -15ºC til +40ºC.

220-240V - Kan ikke dimmes

6W/825 E27 25W 230 lm 10.000 t 37/95 10 stk 3859465 4008321986603

6W/825 E14 25W 230 lm 10.000 t 38/98 10 stk 3859466 4008321986597

9W/825 E27 40W 430 lm 10.000 t 42/109 10 stk 3859467 4008321986658

9W/825 E14 40W 430 lm 10.000 t 42/110 10 stk 3859468 4008321986641

DULUX PRO Globe

DULUX PRO Globe er ideell for bruk i åpene armaturer. .Temperaturområde fra -30ºC til +50ºC.

220-240V - Kan ikke dimmes

14W/825 E27 68W 860 lm 15.000 t 120/170 10 stk 3859473 4008321986665

18W/825 E27 80W 1060 lm 15.000 t 120/170 10 stk 3859474 4008321986672

DULUX PRO Circolux

DULUX PRO Circolux har innebygget Quicklight teknologi.

220-240V - Kan ikke dimmes - Lysfarge 827

24W/827 E27 112W 1600 lm 8.000 t 231/82 4 stk 3859491 4008321987112

19


20

Kompaktlysrør

Watt / Lysfarge Sokkel Lumen Levetid

DULUX S

www.osram.no

Lengde

(mm)

Pakning EL-nummer EAN kode

Smalt kompakt lysrør som er ideelt for slanke tak- og veggarmaturer, samt i skriverbordsarmaturer. For drift med konvensjonelt forkoblingsutstyr.

2-pin - Med innebygget tenner.

5W/827 G23 250 lm 10.000 t 85 10 stk 3820406 4050300006130

5W/840 G23 250 lm 10.000 t 85 10 stk 3820408 4050300010564

7W/827 G23 400 lm 10.000 t 114 10 stk 3820407 4050300005997

7W/830 G23 400 lm 10.000 t 114 10 stk 3820402 4050300025735

7W/840 G23 375 lm 10.000 t 114 10 stk 3820448 4050300010571

9W/827 G23 600 lm 10.000 t 144 10 stk 3820409 4050300006000

9W/830 G23 600 lm 10.000 t 144 10 stk 3820403 4050300025742

9W/840 G23 565 lm 10.000 t 144 10 stk 3820450 4050300010588

11W/827 G23 900 lm 10.000 t 214 10 stk 3820411 4050300006017

11W/830 G23 900 lm 10.000 t 214 10 stk 3820410 4050300025759

11W/840 G23 900 lm 10.000 t 214 10 stk 3820451 4050300010618

DULUX S/E

For drift med elektronisk forkoblingsutstyr. Dulux S/E kan lysreguleres med dertil egnet forkoblingsutstyr. Egner seg godt som batteridrevet

nødbelysning, f.eks. i varehus og kontorbygg.

4-pin - Uten innebygget tenner - For drift med elektronisk forkoblingsutstyr.

7W/827 2G7 400 lm 20.000 t 114 10 stk 3820462 4050300017648

7W/830 2G7 400 lm 20.000 t 114 10 stk 3810276 4050300591988

7W/840 2G7 400 lm 20.000 t 114 10 stk 3860438 4050300020167

9W/827 2G7 600 lm 20.000 t 144 10 stk 3820463 4050300017655

9W/830 2G7 600 lm 20.000 t 144 10 stk 3810277 4050300589398

9W/840 2G7 600 lm 20.000 t 144 10 stk 3820432 4050300020174

11W/827 2G7 900 lm 20.000 t 214 10 stk 3820466 4050300017662

11W/830 2G7 900 lm 20.000 t 214 10 stk 3860437 4050300589374

11W/840 2G7 900 lm 20.000 t 214 10 stk 3820461 4050300020181


Kompaktlysrør

Watt / Farge Sokkel Lumen Levetid

DULUX D

Lengde

(mm)

www.osram.no

Pakning EL-nummer EAN kode

Takket være små dimensjoner passer Dulux D inn i smale/trange armaturer, og den gir dobbelt så mye lys som Dulux S i tilsvarende lengde.

For drift med konvensjonelt forkoblingsutstyr.

2-pin - Med innebygget tenner.

10W/827 G24d-1 600 lm 10.000 t 87 10 stk 3820416 4050300008110

10W/830 G24d-1 600 lm 10.000 t 87 10 stk 3820412 4050300025681

10W/840 G24d-1 600 lm 10.000 t 87 10 stk 3820453 4050300010595

13W/827 G24d-1 900 lm 10.000 t 115 10 stk 3820417 4050300008127

13W/830 G24d-1 900 lm 10.000 t 115 10 stk 3820413 4050300025698

13W/840 G24d-1 900 lm 10.000 t 115 10 stk 3820455 4050300010625

18W/827 G24d-2 1200 lm 10.000 t 130 10 stk 3820404 4050300011462

18W/830 G24d-2 1200 lm 10.000 t 130 10 stk 3820414 4050300025704

18W/840 G24d-2 1200 lm 10.000 t 130 10 stk 3820456 4050300012056

26W/827 G24d-3 1800 lm 10.000 t 149 10 stk 3820446 4050300011912

26W/830 G24d-3 1800 lm 10.000 t 149 10 stk 3820415 4050300025711

26W/840 G24d-3 1800 lm 10.000 t 149 10 stk 3820457 4050300012049

DULUX D/E

Samme dimensjoner som Dulux D, men med 4 pins sokkel. For drift med elektronisk forkoblingsutstyr. Dulux D/E kan lysreguleres med dertil

egnet forkoblingsutstyr. Egner seg godt som batteridrevet nødbelysning, f.eks. i varehus og kontorbygg.

4-pin - Uten innebygget tenner - For drift med elektronisk forkoblingsutstyr.

10W - 827 G24q-1 600 lm 20.000 t 87 10 stk 3820469 4050300012124

10W - 830 G24q-1 600 lm 20.000 t 87 10 stk 3820467 4050300419435

10W - 840 G24q-1 600 lm 20.000 t 87 10 stk 3820475 4050300017587

13W - 827 G24q-1 900 lm 20.000 t 115 10 stk 3820470 4050300012131

13W - 830 G24q-1 900 lm 20.000 t 115 10 stk 3820468 4050300389059

13W - 840 G24q-1 900 lm 20.000 t 115 10 stk 3820476 4050300017594

18W - 827 G24q-2 1200 lm 20.000 t 130 10 stk 3820471 4050300012148

18W - 830 G24q-2 1200 lm 20.000 t 130 10 stk 3820484 4050300327211

18W - 840 G24q-2 1200 lm 20.000 t 130 10 stk 3820477 4050300017617

26W - 827 G24q-3 1800 lm 20.000 t 149 10 stk 3820472 4050300012230

26W - 830 G24q-3 1800 lm 20.000 t 149 10 stk 3820485 4050300327235

26W - 840 G24q-3 1800 lm 20.000 t 149 10 stk 3820479 4050300020303

DULUX D/E XT

Kompakt design for miniatyrisert armaturer med små montering dybder. For drift med elektronisk forkoblingsutstyr. Ekstra lang levetid.

4-pin - Uten innebygget tenner - For drift med elektronisk forkoblingsutstyr.

18W/830 XT G24Q-2 1200 lm 36.000 t 130 10 stk 3860795 4008321507532

18W/840 XT G24Q-2 1200 lm 36.000 t 130 10 stk 3860796 4008321507556

26W/830 XT G24Q-3 1800 lm 36.000 t 149 10 stk 3860797 4008321508782

26W/840 XT G24Q-3 1800 lm 36.000 t 149 10 stk 3860798 4008321508829

21


22

Kompaktlysrør

Watt / Lysfarge Sokkel Lumen Levetid

DULUX T PLUS

www.osram.no

Lengde

(mm)

Pakning EL-nummer EAN kode

Dulux T er blant de mest "kompakte" av kompaktlysrørene og har 2 pins sokkel og innbygget tenner. Ideell for små armaturer og downlights med

lav innbyggingshøyde. Dulux T er for drift med konvensjonelt forkoblingsutstyr.

2-pin - med innebygget tenner.

13W/830 Plus GX24d-1 900 lm 10.000 t 90 10 stk 3820517 4050300446929

13W/840 Plus GX24d-1 900 lm 10.000 t 90 10 stk 3820518 4050300446905

18W/827 Plus GX24d-2 1200 lm 10.000 t 100 10 stk 3820487 4050300333502

18W/830 Plus GX24d-2 1200 lm 10.000 t 100 10 stk 3820486 4050300333489

18W/840 Plus GX24d-2 1200 lm 10.000 t 100 10 stk 3820519 4050300333465

26W/827 Plus GX24d-3 1800 lm 10.000 t 115 10 stk 3820489 4050300342085

26W/830 Plus GX24d-3 1800 lm 10.000 t 115 10 stk 3820488 4050300342061

26W/840 Plus GX24d-3 1800 lm 10.000 t 115 10 stk 3820539 4050300342047

DULUX T/E PLUS

Samme dimensjoner som Dulux T, men med 4 pins sokkel. Dulux T/E er for drift med elektronisk forkoblingsutstyr og kan drives både på nettet,

med batteri eller solcellepanel. Kan lysreguleres med dertil egnet forkoblingsutstyr.

4-pin - uten innebygget tenner - for drift med elektronisk forkoblingsutstyr.

13W/827 Plus GX24q-1 900 lm 20.000 t 90 10 stk 3820540 4050300447001

13W/830 Plus GX24q-1 900 lm 20.000 t 90 10 stk 3820541 4050300446981

13W/840 Plus GX24q-1 900 lm 20.000 t 90 10 stk 3820542 4050300446967

18W/827 Plus GX24q-2 1200 lm 20.000 t 100 10 stk 3820491 4050300342269

18W/830 Plus GX24q-2 1200 lm 20.000 t 100 10 stk 3820490 4050300342245

18W/840 Plus GX24q-2 1200 lm 20.000 t 100 10 stk 3820524 4050300342221

26W/827 Plus GX24q-3 1800 lm 20.000 t 115 10 stk 3820493 4050300342320

26W/830 Plus GX24q-3 1800 lm 20.000 t 115 10 stk 3820492 4050300342306

26W/840 Plus GX24q-3 1800 lm 20.000 t 115 10 stk 3820526 4050300342283

32W/827 Plus GX24q-3 2400 lm 20.000 t 131 10 stk 3820495 4050300348605

32W/830 Plus GX24q-3 2400 lm 20.000 t 131 10 stk 3820494 4050300348582

32W/840 Plus GX24q-3 2400 lm 20.000 t 131 10 stk 3820530 4050300348568

42W/827 Plus GX24q-4 3200 lm 20.000 t 152 10 stk 3820534 4050300425665

42W/830 Plus GX24q-4 3200 lm 20.000 t 152 10 stk 3820497 4050300425641

42W/840 Plus GX24q-4 3200 lm 20.000 t 152 10 stk 3820532 4050300425627

DULUX T/E HE

Dulux T/E HE er for drift med elektronisk forkoblingsutstyr og kan drives både på nettet, med batteri eller solcellepanel. Kan lysreguleres med

dertil egnet forkoblingsutstyr.

For drift med elektronisk forkoblingsutstyr. Høy effektivitet 84-86 lm/W ved 35°C omgivelsestemperatur.

11W/830 HE GR14q-1 900 lm 20.000 t 105 10 stk 3810255 4008321359452

11W/840 HE GR14q-1 900 lm 20.000 t 105 10 stk 3810256 4008321359476

14W/830 HE GR14q-1 1200 lm 20.000 t 122 10 stk 3810203 4008321290496

14W/840 HE GR14q-1 1200 lm 20.000 t 122 10 stk 3810204 4008321290519

17W/830 HE GR14q-1 1500 lm 20.000 t 141 10 stk 3810205 4008321290533

17W/840 HE GR14q-1 1500 lm 20.000 t 141 10 stk 3810206 4008321290557


Kompaktlysrør

Watt / Farge Sokkel Lumen Levetid

DULUX T/E CONSTaNT

Lengde

(mm)

www.osram.no

Pakning EL-nummer EAN kode

Constant, et amalgamlysrør som gir tilnærmet full lysstyrke fra +10°C til +70°C. Anbefales i temperaturer lavere enn 20°C og høyere enn 50°C.

4-pin - uten innebygget tenner - for drift med elektronisk forkoblingsutstyr.

26W/830 Constant GX24q-3 1800 lm 20.000 t 108 10 stk 3810263 4050300425467

26W/840 Constant GX24q-3 1800 lm 20.000 t 108 10 stk 3810264 4050300425443

32W/827 Constant GX24q-3 2400 lm 20.000 t 124 10 stk 3810265 4050300425542

32W/830 Constant GX24q-3 2400 lm 20.000 t 124 10 stk 3810266 4050300425528

32W/840 Constant GX24q-3 2400 lm 20.000 t 124 10 stk 3810267 4050300425504

42W/827 Constant GX24q-4 3200 lm 20.000 t 146 10 stk 3810268 4050300425603

42W/830 Constant GX24q-4 3200 lm 20.000 t 146 10 stk 3810269 4050300425580

42W/840 Constant GX24q-4 3200 lm 20.000 t 146 10 stk 3810270 4050300425566

DULUX T/E XT

For drift med elektronisk forkoblingsutstyr. Ekstra lang levetid.

4-pin - uten innebygget tenner - for drift med elektronisk forkoblingsutstyr.

32W/830 XT GX24q-3 2400 lm 36.000 t 131 10 stk 3860791 4008321511911

32W/840 XT GX24q-3 2400 lm 36.000 t 131 10 stk 3860792 4008321511935

42W/830 XT GX24q-4 3200 lm 36.000 t 152 10 stk 3860793 4008321511959

42W/840 XT GX24q-4 3200 lm 36.000 t 152 10 stk 3860794 4008321511973

DULUX L

Dulux L er et godt alternativ til vanlige lysrør: 1/3 av lengden, men med tilsvarende lysytelse. Meget anvendelig i modularmaturer med maks

lengde 600 mm. Dulux L kan lysreguleres med dertil egnet forkoblingsutstyr. Dulux L 18W, 24W og 36W kan drives med enten konvensjonelt eller

elektronisk forkoblingsutstyr. Dulux L 40W og 55W kan kun drives med elektronisk forkoblingsutstyr.

Uten innebygget tenner.

18W/827 2G11 1200 lm 20.000 t 217 10 stk 3820419 4050300010748

18W/830 2G11 1200 lm 20.000 t 217 10 stk 3820418 4050300010731

18W/840 2G11 1200 lm 20.000 t 217 10 stk 3820424 4050300010724

24W/827 2G11 1800 lm 20.000 t 317 10 stk 3820421 4050300010779

24W/830 2G11 1800 lm 20.000 t 317 10 stk 3820420 4050300010762

24W/840 2G11 1800 lm 20.000 t 317 10 stk 3820433 4050300010755

36W/827 2G11 2900 lm 20.000 t 411 10 stk 3820423 4050300010809

36W/830 2G11 2900 lm 20.000 t 411 10 stk 3820422 4050300010793

36W/840 2G11 2900 lm 20.000 t 411 10 stk 3820425 4050300010786

40W/827 * 2G11 3500 lm 20.000 t 533 10 stk 3820436 4050300322285

40W/830 * 2G11 3500 lm 20.000 t 533 10 stk 3820482 4050300298894

40W/840 * 2G11 3500 lm 20.000 t 533 10 stk 3820437 4050300279909

55W/827 * 2G11 4800 lm 20.000 t 533 10 stk 3820438 4050300315881

55W/830 * 2G11 4800 lm 20.000 t 533 10 stk 3820483 4050300298917

55W/840 * 2G11 4800 lm 20.000 t 533 10 stk 3820458 4050300295879

80W/830 * 2G11 6500 lm 20.000 t 569 10 stk 3860439 4050300665467

80W/840 * 2G11 6500 lm 20.000 t 568 10 stk 3860440 4050300665481

* Kan kun drives med elektronisk forkoblingsutstyr.

23


24

Kompaktlysrør

Watt / Farge Sokkel Lumen Levetid

DULUX L HE

Dulux L HE er en ny generasjon svært effektive kompaktlysrør.

www.osram.no

Lengde

(mm)

Pakning EL-nummer EAN kode

Uten innebygget tenner - for drift med elektronisk forkoblingsutstyr.

16W/830 HE 2GX11 1600 lm 20.000 t 317 10 stk 3820187 4008321507792

16W/840 HE 2GX11 1600 lm 20.000 t 317 10 stk 3820188 4008321507815

22W/830 HE 2GX11 2200 lm 20.000 t 411 10 stk 3820189 4008321507839

22W/840 HE 2GX11 2200 lm 20.000 t 411 10 stk 3820190 4008321508638

26W/830 HE 2GX11 2600 lm 20.000 t 533 10 stk 3820191 4008321508584

26W/840 HE 2GX11 2600 lm 20.000 t 533 10 stk 3820192 4008321508713

28W/830 HE 2GX11 2800 lm 20.000 t 568 10 stk 3810274 4008321296719

28W/840 HE 2GX11 2800 lm 20.000 t 568 10 stk 3810275 4008321296757

DULUX L CONSTaNT

Constant, et amalgamlysrør som gir tilnærmet full lysstyrke fra +5°C til +70°C. Anbefales i temperaturer lavere enn 20°C og høyere enn 50°C.

4-pin - med innebygget tenner. Kan drives med enten konvensjonelt eller elektronisk forkoblingsutstyr.

40W/840 Constant 2G11 3500 lm 20.000 t 533 10 stk 3810257 4008321104823

55W/840 Constant 2G11 4800 lm 20.000 t 533 10 stk 3810258 4008321104847

80W/840 Constant 2G11 6500 lm 20.000 t 565 10 stk 3810259 4008321104861

DULUX L SP

Kompaktlysrør spesielt egnet for utendørs armaturer. Høyt lysutbytte også i lavere temperaturer.

For drift med elektronisk forkoblingsutstyr.

18W/830 2G11 1200 lm 20.000 t 209 10 stk 3810260 4050300300276

18W/840 2G11 1200 lm 20.000 t 209 10 stk 3810278 4008321280497

24W/830 2G11 1800 lm 20.000 t 309 10 stk 3810261 4050300300238

24W/840 2G11 1800 lm 20.000 t 309 10 stk 3810279 4008321280510

36W/830 2G11 2900 lm 20.000 t 403 10 stk 3810280 4008321283757

36W/840 2G11 2900 lm 20.000 t 403 10 stk 3810281 4008321283771

DULUX L XT

Kompaktlysrør med ekstra lang levetid - opptil 36.000 timer ved bruk av elektronisk forkobling.

Kan drives med enten konvensjonelt eller elektronisk forkoblingsutstyr.

18W/830 XT 2G11 1200 lm 36.000 t 217 10 stk 3810292 4008321507570

18W/840 XT 2G11 1200 lm 36.000 t 217 10 stk 3810293 4008321507594

24W/830 XT 2G11 1800 lm 36.000 t 317 10 stk 3810294 4008321507617

24W/840 XT 2G11 1800 lm 36.000 t 317 10 stk 3810295 4008321507631

36W/830 XT 2G11 2900 lm 36.000 t 411 10 stk 3810296 4008321507655

36W/840 XT 2G11 2900 lm 36.000 t 411 10 stk 3810297 4008321507679

55W/830 XT * 2G11 4800 lm 36.000 t 533 10 stk 3810298 4008321507693

55W/840 XT * 2G11 4800 lm 36.000 t 533 10 stk 3810299 4008321507716

* Kan kun drives med elektronisk forkoblingsutstyr.


Kompaktlysrør

Watt / Farge Sokkel Lumen Levetid

DULUX L LUMILUX DE LUXE

Lengde

(mm)

www.osram.no

Pakning EL-nummer EAN kode

De Luxe utførelse har særdeles gode egenskaper til å gjengi riktig farger. Ra-indeks >90. Anbefales brukt der det stilles strenge krav til korrekt

fargegjengivelse. For eksempel i fjernsynsstudioer, tannlegekontorer, til tekstilbransjen eller ved fargekontroll.

4-pin - uten innebygget tenner - 5 pulver

18W/930 2G11 950 lm 20.000 t 217 10 stk 3810282 4050300018324

18W/940 2G11 950 lm 20.000 t 217 10 stk 3820193 4050300018560

24W/930 2G11 1500 lm 20.000 t 317 10 stk 3810283 4050300018386

24W/940 2G11 1500 lm 20.000 t 317 10 stk 3820194 4050300018584

36W/930 2G11 2350 lm 20.000 t 411 10 stk 3810284 4050300018393

36W/954 2G11 2350 lm 20.000 t 411 10 stk 3820435 4050300018461

55W/930 * 2G11 4000 lm 20.000 t 533 10 stk 3810286 4050300370705

55W/940 * 2G11 4000 lm 20.000 t 533 10 stk 3860901 4050300197999

* Kan kun drives med elektronisk forkoblingsutstyr.

CFL SQUaRE

Et kompaktlysrør med flatt design, tilpasset armaturer for "2D"- lyskilder. Meget godt egnet i for eksempel tak og veggarmaturer med lav

byggehøyde. Den spesielle formen sørger for jevnt lys over hele flaten.

2-pin

16W/827 GR 8 1050 lm 10.000 t 138 20 stk 3820102 4050300816852

16W/835 GR 8 1050 lm 10.000 t 138 20 stk 3860902 4050300816838

28W/827 GR 8 2050 lm 10.000 t 205 20 stk 3820301 4050300816913

28W/835

4-pin

GR 8 2050 lm 10.000 t 205 20 stk 3860903 4050300816937

16W/827 GR 10Q 1050 lm 10.000 t 138 20 stk 3820201 4050300816890

16W/835 GR 10Q 1050 lm 10.000 t 138 20 stk 3860904 4050300816876

28W/827 GR 10Q 2050 lm 10.000 t 205 20 stk 3820400 4050300816951

28W/835 GR 10Q 2050 lm 10.000 t 205 20 stk 3860905 4050300816982

38W/827 GR 10Q 2700 lm 10.000 t 205 20 stk 3860012 4050300817002

38W/835 GR 10Q 2700 lm 10.000 t 205 20 stk 3860906 4050300817026

DULUX F

Dulux F er et spesielt flatt kompaktlysrør med høy lysytelse. Egner seg spesielt godt til kvadratiske armaturer. Dulux F kan lysreguleres med

egnet forkoblingsutstyr

4 -pin - uten innebygget tenner.

18W/827 2G10 1100 lm 10.000 t 122 10 stk 3820440 4050300333564

18W/830 2G10 1100 lm 10.000 t 122 10 stk 3820441 4050300333540

18W/840 2G10 1100 lm 10.000 t 122 10 stk 3820442 4050300333526

24W/827 2G10 1700 lm 10.000 t 165 10 stk 3820496 4050300333625

24W/830 2G10 1700 lm 10.000 t 165 10 stk 3820443 4050300333601

24W/840 2G10 1700 lm 10.000 t 165 10 stk 3820444 4050300333588

36W/827 2G10 2800 lm 10.000 t 217 10 stk 3820445 4050300312187

36W/830 2G10 2800 lm 10.000 t 217 10 stk 3820426 4050300299051

36W/840 2G10 2800 lm 10.000 t 217 10 stk 3820447 4050300299037

25


26

Lysrør Lumilux T5

Watt / Farge Lumen Levetid

T5 HE

www.osram.no

Diam./

Lengde

Pakning EL-nummer EAN kode

T5 er slanke og effektive lysrør, de er opptti 20% mer økonomiske en T8 lysrør og har en diameter på kun 16 mm. Brukes kun med elektronisk

forkoblingsutstyr. Fargetemp. 827 - godt egnet som belysning på hotell, restauranter og hjembelysning. 830 - godt egnet som belysning i

kontorer, butikker, skoler osv.. 840 - godt egnet som belysning i industri, lager osv.. 880 - betyr at du kan nyte dagslysets hvite lys selv etter

at solen er gått ned. 880 (dvs. en fargetemperatur på 8000 Kelvin) og en mengde blått lys i bølgelengdeområdet 410 til 460 nm, forbedrer

kontrastene, reduserer faren for trette øyne, befordrer aktivitet og øker din vigør. Lumenverdiene er oppgitt ved en omgivelsestemperatur på 25°C.

Ra >80 (fargegjengivelse).

HE 14W/827 Interna 1200 lm 24.000 t 16/549 20 stk 3860579 4050300645919

HE 14W/830 Varmhvit 1200 lm 24.000 t 16/549 20 stk 3820168 4050300591520

HE 14W/835 Hvit 1200 lm 24.000 t 16/549 20 stk 3860403 4050300771991

HE 14W/840 Kaldhvit 1200 lm 24.000 t 16/549 20 stk 3820172 4050300591384

HE 14W/865 Kaldt dagslys 1100 lm 24.000 t 16/549 20 stk 3860580 4050300591544

HE 14W/880 Skywhite 1050 lm 24.000 t 16/549 20 stk 3860163 4008321225009

HE 21W/827 Interna 1900 lm 24.000 t 16/849 20 stk 3860581 4050300645957

HE 21W/830 Varmhvit 1900 lm 24.000 t 16/849 20 stk 3820169 4050300591506

HE 21W/835 Hvit 1900 lm 24.000 t 16/849 20 stk 3860404 4050300776149

HE 21W/840 Kaldhvit 1900 lm 24.000 t 16/849 20 stk 3820173 4050300591407

HE 21W/865 Kaldt dagslys 1750 lm 24.000 t 16/849 20 stk 3860582 4050300591322

HE 21W/880 Skywhite 1700 lm 24.000 t 16/849 20 stk 3860164 4008321224989

HE 28W/827 Interna 2600 lm 24.000 t 16/1149 20 stk 3860583 4050300645995

HE 28W/830 Varmhvit 2600 lm 24.000 t 16/1149 20 stk 3820170 4050300591483

HE 28W/835 Hvit 2600 lm 24.000 t 16/1149 20 stk 3860405 4050300776552

HE 28W/840 Kaldhvit 2600 lm 24.000 t 16/1149 20 stk 3820174 4050300591421

HE 28W/865 Kaldt dagslys 2400 lm 24.000 t 16/1149 20 stk 3860584 4050300591346

HE 28W/880 Skywhite 2350 lm 24.000 t 16/1149 20 stk 3860165 4008321153517

HE 35W/827 Interna 3300 lm 24.000 t 16/1449 20 stk 3860585 4050300646039

HE 35W/830 Varmhvit 3300 lm 24.000 t 16/1449 20 stk 3820171 4050300591469

HE 35W/835 Hvit 3300 lm 24.000 t 16/1449 20 stk 3860408 4050300776415

HE 35W/840 Kaldhvit 3300 lm 24.000 t 16/1449 20 stk 3820175 4050300591445

HE 35W/865 Kaldt dagslys 3050 lm 24.000 t 16/1449 20 stk 3860586 4050300591360

HE 35W/880 Skywhite 3000 lm 24.000 t 16/1449 20 stk 3860166 4008321153531


Lysrør Lumilux T5

Watt / Farge Lumen Levetid

T5 HE - Industriforpakning

Diam./

Lengde

www.osram.no

Pakning EL-nummer EAN kode

Industriforpakning uten hylser, 40 pk. Denne forpakningen er ofte foretrukket ved gruppeskift/serieskift. Selges kun i hel kartong.

HE 14W/827 Interna 1200 lm 24.000 t 16/549 40 stk 3820120 4050300645933

HE 14W/830 Varmhvit 1200 lm 24.000 t 16/549 40 stk 3820137 4050300464824

HE 14W/840 Kaldhvit 1200 lm 24.000 t 16/549 40 stk 3820152 4050300464688

HE 14W/865 Kaldt dagslys 1100 lm 24.000 t 16/549 40 stk 3860429 4050300464848

HE 21W/827 Interna 1900 lm 24.000 t 16/849 40 stk 3820122 4050300645971

HE 21W/830 Varmhvit 1900 lm 24.000 t 16/849 40 stk 3820138 4050300464800

HE 21W/840 Kaldhvit 1900 lm 24.000 t 16/849 40 stk 3820153 4050300464701

HE 21W/865 Kaldt dagslys 1750 lm 24.000 t 16/849 40 stk 3860430 4050300464626

HE 28W/827 Interna 2600 lm 24.000 t 16/1149 40 stk 3820124 4050300646015

HE 28W/830 Varmhvit 2600 lm 24.000 t 16/1149 40 stk 3820139 4050300464787

HE 28W/840 Kaldhvit 2600 lm 24.000 t 16/1149 40 stk 3820154 4050300464725

HE 28W/865 Kaldt dagslys 2400 lm 24.000 t 16/1149 40 stk 3860431 4050300464640

HE 35W/827 Interna 3200 lm 24.000 t 16/1449 40 stk 3820127 4050300646053

HE 35W/830 Varmhvit 3200 lm 24.000 t 16/1449 40 stk 3820140 4050300464763

HE 35W/840 Kaldhvit 3200 lm 24.000 t 16/1449 40 stk 3820155 4050300464749

HE 35W/865 Kaldt dagslys 3050 lm 24.000 t 16/1449 40 stk 3860432 4050300464664

T5 HE FaRGET

Fargede lysrør egner seg godt til dekorasjons- og utstillingsformål samt til fargeblanding med RGB teknologi. Lysfarge 62 (gul Chip control) seg

spesielt i ferdiggjøringsprosessen av mikrochips og ellers der hvor UV-stråling og blå andeler av lyset ikke må forekomme (f.eks. i trykkerier). Gul

Chip Controll har påtrukket farget strømpe.

HE 14W/60 Rød 930 lm 24.000 t 16/549 10 stk 3843034 4008321170705

HE 14W/66 Grønn 1550 lm 24.000 t 16/549 10 stk 3843027 4008321170729

HE 14W/67 Blå 300 lm 24.000 t 16/549 10 stk 3843026 4008321170781

HE 21W/60 Rød 1500 lm 24.000 t 16/849 10 stk 3850002 4008321170682

HE 21W/66 Grønn 2500 lm 24.000 t 16/849 10 stk 3850001 4008321170743

HE 21W/67 Blå 500 lm 24.000 t 16/849 10 stk 3850000 4008321170804

HE 28W/60 Rød 2100 lm 24.000 t 16/1149 10 stk 3843102 4008321161840

HE 28W/62 Gul / Chip Control 1950 lm 24.000 t 16/1149 10 stk 3860427 4008321233424

HE 28W/66 Grønn 3500 lm 24.000 t 16/1149 10 stk 3843101 4008321161864

HE 28W/67 Blå 700 lm 24.000 t 16/1149 10 stk 3843100 4008321161888

HE 35W/60 Rød 2650 lm 24.000 t 16/1449 10 stk 3852102 4008321133458

HE 35W/66 Grønn 4450 lm 24.000 t 16/1449 10 stk 3852101 4008321161925

HE 35W/67 Blå 875 lm 24.000 t 16/1449 10 stk 3852100 4008321161949

27


28

Lysrør Lumilux T5

Watt / Farge Lumen Levetid

T5 HE ES (Energy Saver)

www.osram.no

Diam./

Lengde

Pakning EL-nummer EAN kode

LUMILUX T5 ES er energisparende alternativer for nye T5 anlegg. T5 ES gjør det svært enkelt å spare energi og dermed bidra til å redusere

co2-utslipp. (inntil 10% energibesparelse i forhold til standard T5 rør). Lysrørene er dimbare og har en gjennomsnittlig levetid på opptil 24.000 t

HE 13W/830 ES Varmhvit 1150 lm 24.000 t 16/549 20 stk 3860050 4008321733870

HE 13W/840 ES Kaldhvit 1150 lm 24.000 t 16/549 20 stk 3860051 4008321733894

HE 13W/865 ES Kaldt dagslys 1050 lm 24.000 t 16/549 20 stk 3860052 4008321733917

HE 19W/830 ES Varmhvit 1800 lm 24.000 t 16/849 20 stk 3860053 4008321734006

HE 19W/840 ES Kaldhvit 1800 lm 24.000 t 16/849 20 stk 3860054 4008321734020

HE 19W/865 ES Kaldt dagslys 1750 lm 24.000 t 16/849 20 stk 3860055 4008321734044

HE 25W/827 ES Interna 2450 lm 24.000 t 16/1149 20 stk 3860056 4008321957887

HE 25W/830 ES Varmhvit 2450 lm 24.000 t 16/1149 20 stk 3860818 4008321957894

HE 25W/840 ES Kaldhvit 2450 lm 24.000 t 16/1149 20 stk 3860819 4008321957900

HE 25W/865 ES Kaldt dagslys 2260 lm 24.000 t 16/1149 20 stk 3860057 4008321957917

HE 32W/827 ES Interna 3100 lm 24.000 t 16/1449 20 stk 3860058 4008321957924

HE 32W/830 ES Varmhvit 3100 lm 24.000 t 16/1449 20 stk 3860820 4008321957931

HE 32W/840 ES Kaldhvit 3100 lm 24.000 t 16/1449 20 stk 3860821 4008321957948

HE 32W/865 ES Kaldt dagslys 2870 lm 24.000 t 16/1449 20 stk 3860059 4008321957955

T5 HE ES (Energy Saver) - Industriforpakning

Industriforpakning uten hylser, 40 pk. Denne forpakningen er ofte foretrukket ved gruppeskift/serieskift. Selges kun i hel kartong.

HE 13W/830 ES Varmhvit 1150 lm 24.000 t 16/549 40 stk 3860974 4008321733818

HE 13W/840 ES Kaldhvit 1150 lm 24.000 t 16/549 40 stk 3860975 4008321733832

HE 13W/865 ES Kaldt dagslys 1050 lm 24.000 t 16/549 40 stk 3860066 4008321733856

HE 19W/830 ES Varmhvit 1800 lm 24.000 t 16/849 40 stk 3860976 4008321733931

HE 19W/840 ES Kaldhvit 1800 lm 24.000 t 16/849 40 stk 3860977 4008321733955

HE 19W/865 ES Kaldt dagslys 1750 lm 24.000 t 16/849 40 stk 3860067 4008321733979

HE 25W/827 ES Interna 2450 lm 24.000 t 16/1149 40 stk 3860978 4008321516909

HE 25W/830 ES Varmhvit 2450 lm 24.000 t 16/1149 40 stk 3860979 4008321516923

HE 25W/840 ES Kaldhvit 2450 lm 24.000 t 16/1149 40 stk 3860980 4008321516947

HE 25W/865 ES Kaldt dagslys 2260 lm 24.000 t 16/1149 40 stk 386006 4008321516961

HE 32W/827 ES Interna 3100 lm 24.000 t 16/1449 40 stk 3860981 4008321517067

HE 32W/830 ES Varmhvit 3100 lm 24.000 t 16/1449 40 stk 3860982 4008321517111

HE 32W/840 ES Kaldhvit 3100 lm 24.000 t 16/1449 40 stk 3860983 4008321517166

HE 32W/865 ES Kaldt dagslys 2870 lm 24.000 t 16/1449 40 stk 3860069 4008321517210


Lysrør Lumilux T5

Watt / Farge Lumen Levetid

T5 HO

Diam./

Lengde

www.osram.no

Pakning EL-nummer EAN kode

T5 HO er det røret som gir mest lys i forhold til lengden. Brukes ofte til indirekte belysning og i rom med store takhøyder som for eks. industri,

lager, offentlige bygninger, tuneller og parkeringshus.

HO 24W/827 Interna 1750 lm 24.000 t 16/549 20 stk 3860622 4050300646077

HO 24W/830 Varmhvit 1750 lm 24.000 t 16/549 20 stk 3820176 4050300591667

HO 24W/835 Hvit 1750 lm 24.000 t 16/549 20 stk 3860121 4050300776439

HO 24W/840 Kaldhvit 1750 lm 24.000 t 16/549 20 stk 3820180 4050300591643

HO 24W/865 Kaldt Dagslys 1600 lm 24.000 t 16/549 20 stk 3860623 4050300591629

HO 24W/880 Skywhite 1550 lm 24.000 t 16/549 20 stk 3860138 4008321081469

HO 39W/830 Varmhvit 3100 lm 24.000 t 16/849 20 stk 3820177 4050300591728

HO 39W/840 Kaldhvit 3100 lm 24.000 t 16/849 20 stk 3820181 4050300591704

HO 39W/865 Kaldt dagslys 2850 lm 24.000 t 16/849 20 stk 3860625 4050300591681

HO 49W/827 Interna 4300 lm 24.000 t 16/1449 20 stk 3820184 4050300796772

HO 49W/830 Varmhvit 4300 lm 24.000 t 16/1449 20 stk 3820185 4050300796758

HO 49W/840 Kaldhvit 4300 lm 24.000 t 16/1449 20 stk 3820186 4050300796710

HO 49W/880 Skywhite 4050 lm 24.000 t 16/1449 20 stk 3860552 4008321907486

HO 54W/827 Interna 4450 lm 24.000 t 16/1149 20 stk 3860627 4050300646152

HO 54W/830 Varmhvit 4450 lm 24.000 t 16/1149 20 stk 3820178 4050300591605

HO 54W/835 Hvit 4450 lm 24.000 t 16/1149 20 stk 3860155 4050300776477

HO 54W/840 Kaldhvit 4450 lm 24.000 t 16/1149 20 stk 3820182 4050300591582

HO 54W/865 Kaldt dagslys 4100 lm 24.000 t 16/1149 20 stk 3860628 4050300591568

HO 54W/880 Skywhite 5550 lm 24.000 t 16/1149 20 stk 3860140 4008321070425

HO 80W/830 Varmhvit 6150 lm 24.000 t 16/1449 20 stk 3820179 4050300591827

HO 80W/840 Kaldhvit 6150 lm 24.000 t 16/1449 20 stk 3820183 4050300591841

HO 80W/865 Kaldt dagslys 5700 lm 24.000 t 16/1449 20 stk 3860556 4050300591803

HO 80W/880 Skywhite 5550 lm 24.000 t 16/1449 20 stk 3860141 4008321070449

29


30

Lysrør T5

Watt / Farge Lumen Levetid

T5 HO - Industriforpakning

www.osram.no

Diam./

Lengde

Pakning EL-nummer EAN kode

Industriforpakning uten hylser, 40 pk. Denne forpakningen er ofte foretrukket ved gruppeskift/serieskift. Selges kun i hel kartong.

HO 24W/830 Varmhvit 1750 lm 24.000 t 16/549 40 stk 3820141 4050300453491

HO 24W/840 Kaldhvit 1750 lm 24.000 t 16/549 40 stk 3820135 4050300453477

HO 24W/865 Kaldt dagslys 1600 lm 24.000 t 16/549 40 stk 3860895 4050300453453

HO 39W/827 Interna 3100 lm 24.000 t 16/849 40 stk 3820129 4050300646138

HO 39W/830 Varmhvit 3100 lm 24.000 t 16/849 40 stk 3820142 4050300453552

HO 39W/840 Kaldhvit 3100 lm 24.000 t 16/849 40 stk 3820165 4050300453538

HO 39W/865 Kaldt dagslys 2850 lm 24.000 t 16/849 40 stk 3860896 4050300453514

HO 49W/830 Varmhvit 4310 lm 24.000 t 16/1449 40 stk 3820146 4050300657158

HO 49W/840 Kaldhvit 4310 lm 24.000 t 16/1449 40 stk 3820118 4050300657134

HO 49W/865 Kaldt dagslys 4100 lm 24.000 t 16/1449 40 stk 3860897 4050300796628

HO 54W/827 Interna 4450 lm 24.000 t 16/1149 40 stk 3820132 4050300646176

HO 54W/830 Varmhvit 4450 lm 24.000 t 16/1149 40 stk 3820143 4050300453415

HO 54W/840 Kaldhvit 4450 lm 24.000 t 16/1149 40 stk 3820166 4050300453392

HO 54W/865 Kaldt dagslys 4050 lm 24.000 t 16/1149 40 stk 3860433 4050300453378

HO 80W/827 Interna 6150 lm 24.000 t 16/1449 40 stk 3820134 4050300646213

HO 80W/830 Varmhvit 6150 lm 24.000 t 16/1449 40 stk 3820144 4050300515137

HO 80W/840 Kaldhvit 6150 lm 24.000 t 16/1449 40 stk 3820167 4050300515151

HO 80W/865 Kaldt dagslys 5700 lm 24.000 t 16/1449 40 stk 3860898 4050300515113

T5 HO ES (Energy Saver)

LUMILUX T5 ES er energisparende alternativer for nye T5 anlegg. T5 ES gjør det svært enkelt å spare energi og dermed bidra til å redusere

co2-utslipp. (inntil 10% energibesparelse i forhold til standard T5 rør). Lysrørene er dimbare og har en gjennomsnittlig levetid på opptil 24.000 t

HO 20W/830 ES Varmhvit 1650 lm 24.000 t 16/549 20 stk 3860060 4008321734129

HO 20W/840 ES Kaldhvit 1650 lm 24.000 t 16/549 20 stk 3860061 4008321734143

HO 20W/865 ES Kaldt dagslys 1600 lm 24.000 t 16/549 20 stk 3860062 4008321734167

HO 34W/830 ES Varmhvit 3250 lm 24.000 t 16/849 20 stk 3860063 4008321734242

HO 34W/840 ES Kaldhvit 3250 lm 24.000 t 16/849 20 stk 3860064 4008321734266

HO 34W/865 ES Kaldt dagslys 3050 lm 24.000 t 16/849 20 stk 3860065 4008321734280

HO 45W/827 ES Interna 4300 lm 24.000 t 16/1449 20 stk 3860641 4008321515100

HO 45W/830 ES Varmhvit 4300 lm 24.000 t 16/1449 20 stk 3860642 4008321515124

HO 45W/840 ES Kaldhvit 4300 lm 24.000 t 16/1449 20 stk 3860643 4008321515148

HO 45W/865 ES Kaldt dagslys 4100 lm 24.000 t 16/1449 20 stk 3860644 4008321515162

HO 50W/827 ES Interna 4450 lm 24.000 t 16/1149 20 stk 3860645 4008321515186

HO 50W/830 ES Varmhvit 4450 lm 24.000 t 16/1149 20 stk 3860646 4008321515209

HO 50W/840 ES Kaldhvit 4450 lm 24.000 t 16/1149 20 stk 3860647 4008321515223

HO 50W/865 ES Kaldt dagslys 4050 lm 24.000 t 16/1149 20 stk 3860648 4008321515247

HO 73W/827 ES Interna 6150 lm 24.000 t 16/1449 20 stk 3860649 4008321515261

HO 73W/830 ES Varmhvit 6150 lm 24.000 t 16/1449 20 stk 3860650 4008321515285

HO 73W/840 ES Kaldhvit 6150 lm 24.000 t 16/1449 20 stk 3860783 4008321515308

HO 73W/865 ES Kaldt dagslys 5700 lm 24.000 t 16/1449 20 stk 3860784 4008321515322


Lysrør T5

Watt / Farge Lumen Levetid

T5 HO ES (Energy Saver) - Industriforpakning

Diam./

Lengde

www.osram.no

Pakning EL-nummer EAN kode

Industriforpakning uten hylser, 40 pk. Denne forpakningen er ofte foretrukket ved gruppeskift/serieskift. Selges kun i hel kartong.

HO 20W/830 ES Varmhvit 1650 lm 24.000 t 16/549 40 stk 3860984 4008321734068

HO 20W/840 ES Kaldhvit 1650 lm 24.000 t 16/549 40 stk 3860985 4008321734082

HO 20W/865 ES Kaldt dagslys 1600 lm 24.000 t 16/549 40 stk 3860070 4008321734105

HO 34W/830 ES Varmhvit 3250 lm 24.000 t 16/849 40 stk 3860986 4008321734181

HO 34W/840 ES Kaldhvit 3250 lm 24.000 t 16/849 40 stk 3860987 4008321734204

HO 34W/865 ES Kaldt dagslys 3050 lm 24.000 t 16/849 40 stk 3860071 4008321734228

HO 45W/827 ES Interna 4300 lm 24.000 t 16/1449 40 stk 3860641 4008321958129

HO 45W/830 ES Varmhvit 4300 lm 24.000 t 16/1449 40 stk 3860762 4008321958136

HO 45W/840 ES Kaldhvit 4300 lm 24.000 t 16/1449 40 stk 3860763 4008321958143

HO 45W/865 ES Kaldt dagslys 4100 lm 24.000 t 16/1449 40 stk 3860764 4008321958150

HO 50W/827 ES Interna 4450 lm 24.000 t 16/1149 40 stk 3860765 4008321958167

HO 50W/830 ES Varmhvit 4450 lm 24.000 t 16/1149 40 stk 3860766 4008321958174

HO 50W/840 ES Kaldhvit 4450 lm 24.000 t 16/1149 40 stk 3860767 4008321958181

HO 50W/865 ES Kaldt dagslys 4050 lm 24.000 t 16/1149 40 stk 3860768 4008321958198

HO 73W/827 ES Interna 6150 lm 24.000 t 16/1449 40 stk 3860769 4008321958204

HO 73W/830 ES Varmhvit 6150 lm 24.000 t 16/1449 40 stk 3860770 4008321958211

HO 73W/840 ES Kaldhvit 6150 lm 24.000 t 16/1449 40 stk 3860771 4008321958228

HO 73W/865 ES Kaldt dagslys 5700 lm 24.000 t 16/1449 40 stk 3860772 4008321958235

T5 HO XT

Lysrør med ekstra lang levetid - 45.000 t. Benyttes på steder hvor det er vanskelig eller kostbart å skifte lysrør, f.eks industri, lager, offentlige

bygninger, tuneller eller parkeringhus.

HO 49W/827 XT Interna 4300 lm 45.000 t 16/1449 20 stk 3860801 4008321958488

HO 49W/830 XT Varmhvit 4300 lm 45.000 t 16/1449 20 stk 3860802 4008321958495

HO 49W/840 XT Kaldhvit 4300 lm 45.000 t 16/1449 20 stk 3860803 4008321958501

HO 49W/865 XT Kaldt dagslys 4100 lm 45.000 t 16/1449 20 stk 3860804 4008321958518

HO 54W/827 XT Interna 4450 lm 45.000 t 16/1149 20 stk 3860805 4008321958525

HO 54W/830 XT Varmhvit 4450 lm 45.000 t 16/1149 20 stk 3860806 4008321958549

HO 54W/840 XT Kaldhvit 4450 lm 45.000 t 16/1149 20 stk 3860807 4008321958556

HO 54W/865 XT Kaldt dagslys 4100 lm 45.000 t 16/1149 20 stk 3860808 4008321958563

HO 80W/827 XT Interna 6150 lm 45.000 t 16/1449 20 stk 3860809 4008321958570

HO 80W/830 XT Varmhvit 6150 lm 45.000 t 16/1449 20 stk 3860810 4008321958587

HO 80W/840 XT Kaldhvit 6150 lm 45.000 t 16/1449 20 stk 3860811 4008321958594

HO 80W/865 XT Kaldt dagslys 5700 lm 45.000 t 16/1449 20 stk 3860812 4008321958600

31


32

Lysrør Lumilux T5

Watt / Farge Lumen Levetid

T5 HO FaRGET

www.osram.no

Diam./

Lengde

Pakning EL-nummer EAN kode

Fargede lysrør egner seg godt til dekorasjons- og utstillingsformål samt til fargeblanding med RGB teknologi. Lysfarge 62 (gul Chip control) seg

spesielt i ferdiggjøringsprosessen av mikrochips og ellers der hvor UV-stråling og blå andeler av lyset ikke må forekomme (f.eks. i trykkerier). Gul

Chip Controll har påtrukket farget strømpe.

HO 24W/60 Rød 1650 lm 24.000 t 16/549 10 stk 3860561 4008321171009

HO 24W/66 Grønn 2750 lm 24.000 t 16/549 10 stk 3860562 4008321170941

HO 24W/67 Blå 670 lm 24.000 t 16/549 10 stk 3860563 4008321170880

HO 39W/60 Rød 2700 lm 24.000 t 16/849 10 stk 3860564 4008321170989

HO 39W/66 Grønn 4475 lm 24.000 t 16/849 10 stk 3860565 4008321170927

HO 39W/67 Blå 1075 lm 24.000 t 16/849 10 stk 3860566 4008321170866

HO 54W/60 Rød 3650 lm 24.000 t 16/1149 10 stk 3860899 4008321170965

HO 54W/62 Gul - Chip Control 1950 lm 24.000 t 16/1149 10 stk 3860907 4008321233400

HO 54W/66 Grønn 6050 lm 24.000 t 16/1149 10 stk 3860908 4008321170903

HO 54W/67 Blå 1475 lm 24.000 t 16/1149 10 stk 3860909 4008321170842

HO 80W/60 Rød 5000 lm 24.000 t 16/1449 10 stk 3860567 4008321161963

HO 80W/66 Grønn 8300 lm 24.000 t 16/1449 10 stk 3860568 4008321161987

HO 80W/67 Blå 2025 lm 24.000 t 16/1449 10 stk 3860569 4008321162007

T5 HO CONSTaNT

LUMILUX T5 HO CONSTANT, et amalgamlysrør som gir tilnærmet full lysstyrke fra +5°C til +70°C. Anbefales i temperaturer lavere enn 20°C og

høyere enn 50°C. Det har samme fordeler som “vanlige” HO lysrør, men åpner for enda flere bruksområder. Hovedbruksområdene CONSTANT

er: kaldtlagre, skiltbelysning, utendørsbelysning, tunellbelysning og øvrige kalde og varme miljøer. Mindre egnet for bruk i anlegg med dimming

(under 40%) og ved bruk av tilstedeværelsedeteksjon.

HO 24W/830 CON. Varmhvit 1950 lm 24.000 t 16/549 20 stk 3860107 4008321074911

HO 24W/840 CON. Kaldhvit 1950 lm 24.000 t 16/549 20 stk 3860117 4008321075451

HO 24W/865 CON. Kaldt dagslys 1840 lm 24.000 t 16/549 20 stk 3860557 4008321075475

HO 39W/830 CON. Varmhvit 3400 lm 24.000 t 16/849 20 stk 3860108 4008321075512

HO 39W/840 CON. Kaldhvit 3400 lm 24.000 t 16/849 20 stk 3860118 4008321075550

HO 49W/830 CON. Varmhvit 4450 lm 24.000 t 16/1449 20 stk 3860833 4008321958761

HO 49W/840 CON. Kaldhvit 4450 lm 24.000 t 16/1449 20 stk 3860834 4008321958778

HO 49W/865 CON. Kaldt dagslys 4100 lm 24.000 t 16/1449 20 stk 3860835 4008321958785

HO 54W/830 CON. Varmhvit 4850 lm 24.000 t 16/1149 20 stk 3860109 4008321075611

HO 54W/840 CON. Kaldhvit 4850 lm 24.000 t 16/1149 20 stk 3860119 4008321075659

HO 54W/865 CON. Kaldt dagslys 4610 lm 24.000 t 16/1149 20 stk 3860559 4008321075673

HO 80W/830 CON. Varmhvit 6800 lm 24.000 t 16/1449 20 stk 3860110 4008321075819

HO 80W/840 CON. Kaldhvit 6800 lm 24.000 t 16/1449 20 stk 3860120 4008321080042

HO 80W/865 CON. Kaldt dagslys 6450 lm 24.000 t 16/1449 20 stk 3860560 4008321080066

T5 SPLIT CONTROL

SPS er ett Splintsikkert lysrør som anbefales brukt i næringsmiddelindustrien og andre bedrifter som er sertifisert etter normen: International Food

Standard. SPLIT CONTROL lysrørene har en “strømpe” utenpå glasset som forhindrer glassplinter å falle ned hvis et lysrør skulle knuse.

HE 28W/840 SPS Kaldhvit 2540 lm 24.000 t 16/1149 10 stk 3860910 4008321233387

HO 54W/840 SPS Kaldhvit 4350 lm 24.000 t 16/1149 10 stk 3860943 4008321233363


Lysrør Lumilux T5

Watt / Farge Lumen Levetid

T5 HO SEaMLESS

Diam./

Lengde

www.osram.no

Pakning EL-nummer EAN kode

SLS er ett lysrør som man bruker der man skal ha en lang stripe med lys uten å se det mørke skille mellom lysrørene, de overlapper hverandre.

Bruksområde: offentlige bygninger, kontorer, butikker, butikksenter, hotell, restauranter.

HO 24W/830 SLS Varmhvit 1750 lm 18.000 t 16/582 25 stk 3860570 4008321409959

HO 24W/840 SLS Kaldhvit 1750 lm 18.000 t 16/582 25 stk 3860571 4008321357250

HO 24W/865 SLS Kaldt dagslys 1600 lm 18.000 t 16/582 25 stk 3860572 4008321410016

HO 39W/830 SLS Varmhvit 3100 lm 18.000 t 16/882 25 stk 3860573 4008321409973

HO 39W/840 SLS Kaldhvit 3100 lm 18.000 t 16/882 25 stk 3860574 4008321357373

HO 39W/865 SLS Kaldt dagslys 2850 lm 18.000 t 16/882 25 stk 3860575 4008321410030

HO 54W/830 SLS Varmhvit 4450 lm 18.000 t 16/1182 25 stk 3860576 4008321409997

HO 54W/840 SLS Kaldhvit 4450 lm 18.000 t 16/1182 25 stk 3860577 4008321357434

HO 54W/865 SLS Kaldt dagslys 4100 lm 18.000 t 16/1182 25 stk 3860578 4008321410054

T5 HO DE LUXE

DE LUXE har de beste fargegjengivelsesegenskapene, men med noe lavere lysytelse enn LUMILUX. Ra-indeks >90.

Brukes der man ønsker en veldig god fargegjengivelse som i for eks. frisørsalonger, bilforretninger, industri, trykkeri osv.

HO 24W/940 DE LUXE Kaldhvit 1400 lm 24.000 t 16/549 10 stk 3860493 4008321233028

HO 24W/965 DE LUXE kaldt dagslys 1400 lm 24.000 t 16/549 10 stk 3860494 4008321233042

HO 49W/940 DE LUXE Kaldhvit 3500 lm 24.000 t 16/1449 10 stk 3860495 4008321234025

HO 49W/965 DE LUXE kaldt dagslys 3450 lm 24.000 t 16/1449 10 stk 3860496 4008321233066

HO 54W/940 DE LUXE Kaldhvit 3800 lm 24.000 t 16/1149 10 stk 3860497 4008321233929

HO 54W/965 DE LUXE kaldt dagslys 3800 lm 24.000 t 16/1149 10 stk 3860498 4008321233943

T5 DE LUXE

DE LUXE har de beste fargegjengivelses egenskapene, men med noe lavere lysytelse enn LUMILUX. Ra-indeks >90.

L 6W/930 DE LUXE Varmhvit 260 lm 8.000 t 16/212 25 stk 3820107 4050300015880

L 8W/930 DE LUXE Varmhvit 380 lm 8.000 t 16/288 25 stk 3860912 4050300015897

L 13W/930 DE LUXE Varmhvit 680 lm 8.000 t 16/527 25 stk 3860913 4050300015903

T5 LUMILUX

LUMILUX T5 lysrørene er ofte brukt i benkarmaturer, montre, til innbygging i møbler, campingvogner, båter og lignende.

EL er spesielt beregnet for nødlysanlegg, med robuste elektroder som tåler hyppig kaldstart og overganger fra veksel- til likespenning.

L 6W/840 EL Kaldhvit 320 lm 8.000 t 16/212 25 stk 3860911 4008321325662

L 8W/827 Interna 430 lm 8.000 t 16/288 25 stk 3820109 4050300008943

L 8W/840 Kaldhvit 430 lm 8.000 t 16/288 25 stk 3820113 4050300241623

L 13W/827 Interna 950 lm 8.000 t 16/517 25 stk 3820114 4050300008967

L 13W/840 Kaldhvit 950 lm 8.000 t 16/517 25 stk 3860593 4050300241647

T5 BaSIC

Fargene 640 er enkeltfargelysrør til belysningsanlegg der lysmiljøet er av underordnet betydning.

EL er spesielt beregnet for nødlysanlegg, med robuste elektroder som tåler hyppig kaldstart og overganger fra veksel- til likespenning

L 4W/640 Kaldhvit 140 lm 8.000 t 16/136 25 stk 3820103 4050300008875

L 6W/640 Kaldhvit 270 lm 8.000 t 16/212 25 stk 3820105 4050300008899

L 8W/640 EL Kaldhvit 385 lm 8.000 t 16/288 25 stk 3820108 4050300606644

L 13W/640 Kaldhvit 850 lm 8.000 t 16/517 25 stk 3820112 4050300008974

33


34

Lysrør Lumilux T5

Watt / Farge Lumen

T5 FC - SIRKELFORM

Levetid

Opptil

www.osram.no

Diam./

Lengde

T5 FC er sirkelformede lysrør. Ofte brukt i pendelarmaturer og runde tak- og veggarmaturer.

Bruksområde: offentlige bygninger, kontorer, restauranter, industri, butikker, butikksenter, hotel. Sokkel 2GX13.

Pakning EL-nummer EAN kode

FC 22W/827 Interna 1900 lm 12.000 t 16/225 12 stk 3835127 4050300646237

FC 22W/830 Varmhvit 1900 lm 12.000 t 16/225 12 stk 3835124 4050300528489

FC 22W/840 Kaldhvit 1900 lm 12.000 t 16/225 12 stk 3860587 4050300528465

FC 22W/865 Kaldt dagslys 1800 lm 12.000 t 16/225 12 stk 3860588 4050300528441

FC 40W/827 Interna 3400 lm 12.000 t 16/300 12 stk 3835128 4050300646251

FC 40W/830 Varmhvit 3400 lm 12.000 t 16/300 12 stk 3835125 4050300528540

FC 40W/840 Kaldhvit 3400 lm 12.000 t 16/300 12 stk 3860589 4050300528526

FC 40W/865 Kaldt dagslys 3300 lm 12.000 t 16/300 12 stk 3860590 4050300528502

FC 55W/827 Interna 4200 lm 12.000 t 16/300 12 stk 3835129 4050300646275

FC 55W/830 Varmhvit 4200 lm 12.000 t 16/300 12 stk 3835126 4050300528601

FC 55W/840 Kaldhvit 4200 lm 12.000 t 16/300 12 stk 3860591 4050300528588

FC 55W/865 Kaldt dagslys 3990 lm 12.000 t 16/300 12 stk 3860592 4050300528564

T5 HE/HO NaTURa

NATURA har en spektralfordeling som er ideell til belysning av kjøtt, frukt og grønnsaker. Viser matvarene fra sin beste side.

HE 28W/76 Natura 1950 lm 20.000 t 16/1149 10 stk 3860426 4008321581716

HO 54W/76 Natura 3400 lm 24.000 t 16/1149 10 stk 3810127 4008321581693


Lysrør LumiluxT8

Watt / Farge Lumen

T8 Lumilux

Levetid

opptil

Diam./

Lengde

www.osram.no

Pakning EL-nummer EAN kode

LUMILUX er i dag det lysrøret som benyttes som standard i de aller fleste lysanlegg. Med nytt lysstoffpulver reduseres lystapet gjennom levetiden

til et minimum. Ved bruk av elektronisk forkoblingsutstyr garanterer vi mer enn 80% lysytelse etter 18 000 timer. I tillegg er rørene 100% resirkulerbare.

Lumenverdiene er oppgitt ved en omgivelsestemperatur på 25°C. Ra >80 (fargegjengivelse).

L 10W/827 Interna 650 lm 20.000 t 26/470 25 stk 3820111 4050300446165

L 15W/827 Interna 950 lm 20.000 t 26/438 25 stk 3820123 4050300446042

L 15W/830 Varmhvit 950 lm 20.000 t 26/438 25 stk 3820315 4050300446028

L 15W/840 Kaldhvit 950 lm 20.000 t 26/438 25 stk 3820314 4050300446004

L 15W/865 Kaldt dagslys 900 lm 20.000 t 26/438 25 stk 3860914 4050300446189

L 16W/827 Interna 1250 lm 20.000 t 26/720 25 stk 3820126 4050300446080

L 16W/840 Kaldhvit 1250 lm 20.000 t 26/720 25 stk 3860594 4050300446066

L 18W/827 Interna 1350 lm 20.000 t 26/590 25 stk 3820321 4050300517834

L 18W/830 Varmhvit 1350 lm 20.000 t 26/590 25 stk 3820320 4050300517810

L 18W/835 Hvit 1350 lm 20.000 t 26/590 25 stk 3860400 4050300447964

L 18W/840 Kaldhvit 1350 lm 20.000 t 26/590 25 stk 3820319 4050300517797

L 18W/865 Kaldt dagslys 1300 lm 20.000 t 26/590 25 stk 3820318 4050300517773

L 18W/880 Skywhite 1300 lm 20.000 t 26/590 25 stk 3860595 4008321027962

L 23W/830 Varmhvit 1900 lm 20.000 t 26/970 25 stk 3810135 4050300446264

L 23W/840 Kaldhvit 1900 lm 20.000 t 26/970 25 stk 3860915 4050300446240

L 30W/827 Interna 2400 lm 20.000 t 26/895 25 stk 3820332 4050300518077

L 30W/830 Varmhvit 2400 lm 20.000 t 26/895 25 stk 3820331 4050300518053

L 30W/840 Kaldhvit 2400 lm 20.000 t 26/895 25 stk 3820384 4050300518039

L 30W/865 Kaldt dagslys 2350 lm 20.000 t 26/895 25 stk 3860916 4050300518015

L 30W/880 Skywhite 2350 lm 20.000 t 26/895 25 stk 3860917 4008321027986

L 36W/827 Interna - 1m 3100 lm 20.000 t 26/970 25 stk 3820377 4050300518114

L 36W/827 Interna 3350 lm 20.000 t 26/1200 25 stk 3820339 4050300517919

L 36W/830 Varmhvit 3350 lm 20.000 t 26/1200 25 stk 3820338 4050300517896

L 36W/835 Hvit 3350 lm 20.000 t 26/1200 25 stk 3860401 4050300447988

L 36W/840 Kaldhvit 3350 lm 20.000 t 26/1200 25 stk 3820337 4050300517872

L 36W/865 Kaldt dagslys 3250 lm 20.000 t 26/1200 25 stk 3820336 4050300517858

L 36W/880 Skywhite 3000 lm 20.000 t 26/1200 25 stk 3860035 4008321002976

L 38W/830 Varmhvit 3300 lm 20.000 t 26/1047 25 stk 3820349 4050300518152

L 38W/840 Kaldhvit 3300 lm 20.000 t 26/1047 25 stk 3860918 4050300518138

L 58W/827 Interna 5200 lm 20.000 t 26/1500 25 stk 3820360 4050300603049

L 58W/830 Varmhvit 5200 lm 20.000 t 26/1500 25 stk 3820359 4050300517971

L 58W/835 Hvit 5200 lm 20.000 t 26/1500 25 stk 3860402 4050300448008

L 58W/840 Kaldhvit 5200 lm 20.000 t 26/1500 25 stk 3820358 4050300517957

L 58W/865 Kaldt dagslys 5000 lm 20.000 t 26/1500 25 stk 3820375 4050300517933

L 58W/880 Skywhite 4900 lm 20.000 t 26/1500 25 stk 3820002 4008321002990

L 70W/835 Hvit 6200 lm 20.000 t 26/1800 25 stk 3860919 4008321003911

L 70W/840 Kaldhvit 6200 lm 20.000 t 26/1800 25 stk 3860920 4008321003959

35


36

Lysrør T8

Watt / Farge Lumen Levetid

T8 - Industriforpakning

www.osram.no

Diam./

Lengde

Pakning EL-nummer EAN kode

Industriforpakning uten hylser, 30 pk. Denne forpakningen er ofte foretrukket ved gruppeskift/serieskift. Selges kun i hel kartong.

L 18W/830 Varmhvit 1350 lm 20.000 t 26/590 30 stk 3820390 4050300470405

L 18W/840 Kaldhvit 1350 lm 20.000 t 26/590 30 stk 3820389 4050300443409

L 36W/830 Varmhvit 3350 lm 20.000 t 26/1200 30 stk 3820392 4050300443324

L 36W/840 Kaldhvit 3350 lm 20.000 t 26/1200 30 stk 3820391 4050300443300

L 58W/830 Varmhvit 5200 lm 20.000 t 26/1500 30 stk 3820394 4050300470382

L 58W/840 Kaldhvit 5200 lm 20.000 t 26/1500 30 stk 3820393 4050300443362

T8 FaRGET

Fargede lysrør egner seg til dekorasjons- og utstillingsformål.

Lysfarge 62 - Chip control egner seg spesielt i ferdiggjøringsprosessen av mikrochips og ellers der hvor UV-stråling og blå andeler av lyset ikke

må forekomme (f.eks. i trykkerier). Gul Chip Controll har påtrukket farget strømpe.

L 18W/60 Rød 900 lm 20.000 t 26/590 10 stk 3860612 4050300024219

L 18W/62 Gul - Chip Control 970 lm 20.000 t 26/590 12 stk 3830114 4008321232700

L 18W/66 Grønn 1800 lm 20.000 t 26/590 10 stk 3830117 4050300024226

L 18W/67 Blå 400 lm 20.000 t 26/590 10 stk 3830119 4050300024233

L 30W/67 Blå 600 lm 20.000 t 26/895 10 stk 3860613 4050300366920

L 36W/60 Rød 2400 lm 20.000 t 26/1200 10 stk 3860614 4050300024240

L 36W/62 Gul - Chip Control 2300 lm 20.000 t 26/1200 12 stk 3830142 4008321232724

L 36W/66 Grønn 4400 lm 20.000 t 26/1200 10 stk 3830141 4050300024257

L 36W/67 Blå 900 lm 20.000 t 26/1200 10 stk 3830135 4050300024264

L 58W/60 Rød 3800 lm 20.000 t 26/1500 10 stk 3860615 4050300024271

L 58W/62 Gul - Chip Control 3830 lm 20.000 t 26/1500 12 stk 3860618 4008321232748

L 58W/66 Grønn 6700 lm 20.000 t 26/1500 10 stk 3860616 4050300024288

L 58W/67 Blå 1600 lm 20.000 t 26/1500 10 stk 3860617 4050300024295

T8 ES (Energy Saver)

T8 LUMILUX ES er energisparende alternativer for eksisterende armaturer med konvensjonelle forkoblingsutstyr.

ES 16W/830 Varmhvit 1300 lm 20.000 t 26/590 25 stk 3810253 4008321955791

ES 16W/840 Kaldhvit 1300 lm 20.000 t 26/590 25 stk 3810254 4008321955777

ES 32W/830 Varmhvit 3000 lm 20.000 t 26/1200 25 stk 3860453 4008321339652

ES 32W/840 Kaldhvit 3000 lm 20.000 t 26/1200 25 stk 3860454 4008321339676

ES 51W/830 Varmhvit 4800 lm 20.000 t 26/1500 25 stk 3860455 4008321339713

ES 51W/840 Kaldhvit 4800 lm 20.000 t 26/1500 25 stk 3860456 4008321339690

T8 BIOLUX

Biolux har meget gode fargegjengivelsesegenskaper, brukes der det stilles ekstra strenge krav til god fargegjengivelse.

Biolux avgir dagslys som oppfattes som sollys av dyr - egner seg godt for reptiler, akvarier og til fargekontroll

L 18W/965 Biolux 1000 lm 20.000 t 26/590 10 stk 3820380 4050300270807

L 30W/965 Biolux 1600 lm 20.000 t 26/895 10 stk 3860604 4050300302461

L 36W/965 Biolux 2300 lm 20.000 t 26/1200 10 stk 3820381 4050300270821

L 58W/965 Biolux 3700 lm 20.000 t 26/1500 10 stk 3820382 4050300370613


Lysrør Lumilux T8

Watt / Farge Lumen

T8 XT

Levetid

opptil

Diam./

Lengde

www.osram.no

Pakning EL-nummer EAN kode

Lysrør med ekstra lang levetid - 50.000 t. Benyttes på steder hvor det er vanskelig eller kostbart å skifte lysrør, f.eks tunneller, og industrihaller.

Lysrørene har samme levetid som de fleste el.forkoblinger og kan da enkelt skiftes samtidig, for å spare utgifter.

L 18W/830 XT Varmhvit 1350 lm 50.000 t 26/590 25 stk 3860597 4008321209085

L 18W/840 XT Kaldhvit 1350 lm 50.000 t 26/590 25 stk 3859306 4008321209108

L 18W/865 XT Kaldt dagslys 1250 lm 50.000 t 26/590 25 stk 3860598 4008321209122

L 36W/830 XT Varmhvit 3300 lm 50.000 t 26/1200 25 stk 3820100 4008321209146

L 36W/840 XT Kaldhvit 3300 lm 50.000 t 26/1200 25 stk 3820200 4008321209160

L 36W/865 XT Kaldt dagslys 3250 lm 50.000 t 26/1200 25 stk 3860599 4008321209221

L 58W/830 XT Varmhvit 5200 lm 50.000 t 26/1500 25 stk 3810103 4008321209344

L 58W/840 XT Kaldhvit 5200 lm 50.000 t 26/1500 25 stk 3820000 4008321209320

L 58W/865 XT Kaldt dagslys 5000 lm 50.000 t 26/1500 25 stk 3860600 4008321923622

T8 XXT

Lysrør med ekstrem lang levetid 80.000 t. Benyttes på steder hvor det er vanskelig eller kostbart å skifte lysrør, f.eks tunneller, og industrihaller.

Obs! Bør rengjøre armatur, reflektor og lyskilde etter ca 50.000 t. pga av støv og skitt, for å ha riktig og nok lys resten av levetiden

L 18W/830 XXT Varmhvit 1350 lm 80.000 t 26/590 25 stk 3860167 4008321923646

L 18W/840 XXT Kaldhvit 1350 lm 80.000 t 26/590 25 stk 3860168 4008321923660

L 18W/865 XXT Kaldt dagslys 1250 lm 80.000 t 26/590 25 stk 3860601 4008321923684

L 36W/830 XXT Varmhvit 3250 lm 80.000 t 26/1200 25 stk 3860169 4008321923707

L 36W/840 XXT Kaldhvit 3250 lm 80.000 t 26/1200 25 stk 3860170 4008321923721

L 36W/865 XXT Kaldt dagslys 3250 lm 80.000 t 26/1200 25 stk 3860602 4008321923745

L 58W/830 XXT Varmhvit 5150 lm 80.000 t 26/1500 25 stk 3860171 4008321923769

L 58W/840 XXT Kaldhvit 5150 lm 80.000 t 26/1500 25 stk 3860172 4008321923783

L 58W/865 XXT Kaldhvit 5150 lm 80.000 t 26/1500 25 stk 3860603 4008321923806

T8 DE LUXE

LUMILUX DE LUXE har meget gode fargegjengivelsesegenskaper, brukes der det stilles ekstra strenge krav til god fargegjengivelse.

Bruksområder er i tannlegekontorer, tekstilindstri, atelier, fargekontroll, frisørsalonger og parfymerier. Ra-indeks > 90.

L 15W/954 Dagslys 750 lm 20.000 t 26/438 25 stk 3860922 4050300018249

L 18W/930 Varmhvit 1100 lm 20.000 t 26/590 25 stk 3820363 4050300011264

L 18W/940 Kaldhvit 1200 lm 20.000 t 26/590 25 stk 3820367 4050300011257

L 18W/954 Dagslys 1150 lm 20.000 t 26/590 25 stk 3820372 4050300018256

L 18W/965 Kaldt Dagslys 1150 lm 20.000 t 26/590 25 stk 3860122 4008321111371

L 30W/930 Varmhvit 1950 lm 20.000 t 26/895 25 stk 3860923 4050300014432

L 30W/965 Kaldt Dagslys 1600 lm 20.000 t 26/895 10 stk 3860604 4050300302461

L 36W/930 Varmhvit 2700 lm 20.000 t 26/1200 25 stk 3820364 4050300011318

L 36W/940 Kaldhvit 2900 lm 20.000 t 26/1200 25 stk 3820368 4050300011301

L 36W/954 Dagslys 2850 lm 20.000 t 26/1200 25 stk 3820373 4050300018263

L 36W/965 Kaldt Dagslys 2850 lm 20.000 t 26/1200 25 stk 3860123 4008321111395

L 58W/930 Varmhvit 4350 lm 20.000 t 26/1500 25 stk 3820365 4050300011363

L 58W/940 Kaldhvit 4600 lm 20.000 t 26/1500 25 stk 3820369 4050300011356

L 58W/954 Dagslys 4550 lm 20.000 t 26/1500 25 stk 3820374 4050300018270

L 58W/965 Kaldt Dagslys 4550 lm 20.000 t 26/1500 25 stk 3860124 4008321090034

37


38

Lysrør Lumilux T8

Watt / Farge Lumen Levetid

T8 COLOR proof

www.osram.no

Diam./

Lengde

Pakning EL-nummer EAN kode

COLOR PROOF har en fargegjengivelse (Ra) på utrolige 98. Dette plasserer lyrrøret på høyde med halogen og glødelamper i evnen til å gjengi

farger riktig. Fargetemperatur 5300°K. Bruksområder: Gallerier, tanntekniske laboratorier, fotolaboratorier, lakkeringsverksteder, samt øvrige

lokaler hvor riktig fargegjengivelse er viktig. COLOR PROOF har lavere lumenverdier enn vanlige fullfarge lysrør, derfor behøves flere armaturer for

å opprettholde samme lysnivå.

L 18W/950 Dagslys 900 lm 20.000 t 26/590 10 stk 3860114 4008321423023

L 36W/950 Dagslys 2150 lm 20.000 t 26/1200 10 stk 3860115 4008321423047

L 58W/950 Dagslys 3350 lm 20.000 t 26/1500 10 stk 3860116 4008321423061

T8 SPLIT control

Splintsikre lysrør anbefales brukt i nærinsmiddelindustrien og andre bedrifter som er sertifisert etter normen: International Food Standard.

SPLIT CONTROL lysrørene har en "strømpe" utenpå glasset som forhindrer glassplinter å falle ned hvis et lysrør skulle knuse. Industriforpakning

L 18W/840 SPS Kaldhvit 1300 lm 20.000 t 26/590 12 stk 3860129 4008321232885

L 36W/840 SPS Kaldhvit 3250 lm 20.000 t 26/1200 12 stk 3820395 4008321232823

L 58W/840 SPS Kaldhvit 5100 lm 20.000 t 26/1500 12 stk 3820396 4008321232922

T8 NaTURa

NATURA har en spektralfordeling som er ideell til belysning av kjøtt, frukt og grønnsaker. Viser matvarene fra sin beste side.

SPLIT CONTROL lysrørene har en “strømpe” utenpå glasset som forhindrer glassplinter å falle ned hvis et lysrør skulle knuse.

L 15W/76 Natura 500 lm 13.000 t 26/438 10 stk 3820121 4050300018287

L 18W/76 Natura 750 lm 13.000 t 26/590 10 stk 3810113 4050300010519

L 30W/76 Natura 1300 lm 13.000 t 26/895 10 stk 3820136 4050300010540

L 36W/76 Natura - 1m 1600 lm 13.000 t 26/970 10 stk 3860931 4050300010557

L 36W/76 Natura 1800 lm 13.000 t 26/1200 10 stk 3810136 4050300010526

L 58W/76 Natura 2850 lm 13.000 t 26/1500 10 stk 3810166 4050300010533

T8 NaTURa SPLIT control

L 18W/76 SPS Natura 730 lm 13.000 t 26/590 12 stk 3860605 4008321232762

L 30W/76 SPS Natura 1260 lm 13.000 t 26/895 12 stk 3860606 4008321232786

L 36W/76 SPS Natura 1740 lm 13.000 t 26/1200 12 stk 3860607 4008321232809

L 58W/76 SPS Natura 2760 lm 13.000 t 26/1500 12 stk 3860608 4008321232847

T8 FLUORa

For planter /akvarier. Lysets sammensetning tar hensyn til plantenes spesielle behov for de blå og røde delene av spekteret.

L 15W/77 Fluora 400 lm 13.000 t 26/438 10 stk 3860932 4050300003214

L 18W/77 Fluora 550 lm 13.000 t 26/590 10 stk 3830020 4050300004235

L 30W/77 Fluora 1000 lm 13.000 t 26/895 10 stk 3830030 4050300003238

L 36W/77 Fluora 1400 lm 13.000 t 26/1200 10 stk 3830040 4050300003184

L 58W/77 Fluora 2250 lm 13.000 t 26/1500 10 stk 3830065 4050300004259

T8 U-FORMET

U og UK er ett uformet lysrør som tar mindre plass en ett vanlig lysrør. Bruksområder: Industri, gatebelysning. UK er kortere en U røret.

L 18W/840 U Kaldhvit 1350 lm 13.000 t U=26/310 24 stk 3860926 4008321469168

L 36W/840 U Kaldhvit 3350 lm 13.000 t U=26/607 12 stk 3860927 4008321469182

L 58W/830 U Varmhvit 5220 lm 13.000 t U=26/765 12 stk 3860928 4008321959041

L 58W/840 U Kaldhvit 5250 lm 13.000 t U=26/765 12 stk 3860929 4008321469205

L 36W/830 UK Varmhvit 3350 lm 13.000 t U=26/570 12 stk 3860930 4008321583048


Lysrør / Tennere

Watt / Farge Lumen Levetid Diam./ Lengde Pakning EL-nummer EAN kode

T9 SIRKELFORMET

På grunn av ringformen på disse lysrørene, blir lyset meget godt fordelt. Leveres i LUMILUX fullfargeutførelse.

L 22W/827 C Interna 1350 lm 7.500 t Ø=29/216 12 stk 3860785 4008321581068

L 22W/840 C Kaldhvit 1350 lm 7.500 t Ø=29/216 12 stk 3860786 4008321581082

L 32W/827 C Interna 2180 lm 7.500 t Ø=29/305 12 stk 3860799 4008321581129

L 32W/840 C Kaldhvit 2180 lm 7.500 t Ø=29/305 12 stk 3860924 4008321581143

L 40W/830 C Varmhvit 3200 lm 7.500 t Ø=29/406 12 stk 3860800 4008321533876

L 40W/840 C Kaldhvit 2800 lm 7.500 t Ø=29/406 12 stk 3860925 4050300014845

T12 XL LYSRØR

For eksplosjonssikre armaturer. Bruksområder: Industri, oljerigger, der risikoen for brann/eksplosjoner er høy. Leveres i BASIC enkelfargeutførelse.

L 20W/640 XL Kaldhvit 940 lm 10.000 t 38/574 25 stk 3826121 4050300014630

L 40W/640 XL Kaldhvit 2300 lm 10.000 t 38/1184 25 stk 3826122 4050300014654

L 65W/640 XL Kaldhvit 4400 lm 10.000 t 38/1484 25 stk 3860933 4050300014616

T2 FM - sokkel 2G13

FM T2 har en diameter på kun 7mm, noe som muliggjør høykvalitetsbelysning av objekter og effektbelysning uten å ta plass. FM T2 benyttes ofte

i forbindelse med belysning av varer både i butikker og utstillinger eller som integrert belysning i møbler. Ra-index 70-79.

FM 6W/730 Varmhvit 330 lm 8.000 t 7/218,3 20 stk 3840101 4008321157546

FM 6W/740 Kaldhvit 330 lm 8.000 t 7/218,3 20 stk 3860937 4008321157577

FM 8W/730 Varmhvit 540 lm 8.000 t 7/319,9 20 stk 3860619 4008321157638

FM 8W/740 Kaldhvit 540 lm 8.000 t 7/319,9 20 stk 3860938 4008321157669

FM 8W/760 Kaldt dagslys 500 lm 8.000 t 7/319,9 20 stk 3860945 4008321157690

FM 11W/730 Varmhvit 750 lm 8.000 t 7/421,5 20 stk 3860620 4008321157720

FM 11W/740 Kaldhvit 750 lm 8.000 t 7/421,5 20 stk 3860940 4008321157751

FM 11W/760 Kaldt dagslys 680 lm 8.000 t 7/421,5 20 stk 3860941 4008321157782

FM 13W/730 Varmhvit 930 lm 8.000 t 7/523,1 20 stk 3860621 4008321157836

FM 13W/740 Kaldhvit 930 lm 8.000 t 7/523,1 20 stk 3860942 4008321157867

FM 13W/760 Kaldt dagslys 860 lm 8.000 t 7/523,1 20 stk 3860944 4008321157898

Tennere: Pakning: El-nr: EAN-kode:

Lysrør : Dulux (L og F):

W W W W W W W W W W W

4 10 15 16 22 30 38 36 58 18 36

6 13 18 32 40 65 24

8 20 80

Normal start

ST 111 x x x x x x x x x x x 16x25 3843108 4050300854045

ST 171 DEOS* x x x x** x 8x25 3843111 4050300854106

ST 173 DEOS* x x x x x 8x25 3843112 4050300854120

Dobbelt start (f.eks. 2x18W på en 40W spole)

ST 151 x*** x x x 16x25 3843110 4050300854083

ST 172 DEOS* x x x 8x25 3843106 4050300854069

* OSRAM DEOS STARTERE ST 171, ST 172 og ST 173 tenner lysrør skånsomt og raskt. Har den store fordel av å slokke utbrente rør, så ubehagelig blinking unngås. Lang

levetid - ca. 5 rørutskiftninger. ** Unntatt L 65W/.. UK 570 mm og L 80W/ *** Kan også starte 1x15W lysrør.

www.osram.no

39


40

Damplamper

Powerball med keramisk brenner

Watt / Farge Sokkel Lumen Ra verdi Levetid

HCI-T

www.osram.no

Diam./

Lengde

Pakning EL-nummer EAN kode

En-soklet keramisk brenner - Til start av lampene kreves tennaggregat - Til lukkede armaturer

HCI-T 35W/830 WDL G12 3600 lm 83 15.000 t 19/100 12 stk 3861048 4008321681850

HCI-T 35W/942 NDL G12 3500 lm 90 15.000 t 19/100 12 stk 3861047 4008321681898

HCI-T 70W/830 WDL G12 7300 lm 88 15.000 t 19/100 12 stk 3861050 4008321678430

HCI-T 70W/942 NDL G12 6800 lm 94 15.000 t 19/100 12 stk 3861052 4008321678522

HCI-T 100W/830 WDL G12 9500 lm 86 15.000 t 19/100 12 stk 3861039 4008321682963

HCI-T 100W/942 NDL G12 9300 lm 94 15.000 t 19/100 12 stk 3861040 4008321682987

HCI-T 150W/830 WDL G12 15000 lm 88 15.000 t 25/105 12 stk 3861045 4008321682055

HCI-T 150W/942 NDL G12 14500 lm 96 15.000 t 25/105 12 stk 3861046 4008321682079

HCI-TC

En-soklet keramisk brenner - Til start av lampene kreves tennaggregat - Til lukkede armaturer

HCI-T 20W/830 WDL G8,5 1700 lm 81 12.000 t 15/81 12 stk 3861053 4008321683007

HCI-T 35W/830 WDL G8,5 3400 lm 83 12.000 t 15/81 12 stk 3861054 4008321681997

HCI-T 35W/942 NDL G8,5 4200 lm 90 12.000 t 15/81 12 stk 3861055 4008321682031

HCI-T 70W/830 WDL G8,5 6900 lm 89 12.000 t 15/81 12 stk 3861056 4008321681799

HCI-T 70W/942 NDL G8,5 6600 lm 94 12.000 t 15/81 12 stk 3861058 4008321681836

PLUS HCI-T/TC

En-soklet keramisk brenner - Til start av lampene kreves tennaggregat - Til lukkede armaturer

HCI-T 35W/930 WDL Plus G12 4000 lm 90 15.000 t 19/100 12 stk 3861065 4008321974266

HCI-TC 35W/930 WDL Plus G8,5 4000 lm 90 15.000 t 15/81 12 stk 3861067 4008321974242

HCI-T 50W/930 WDL Plus G12 5250 lm 90 15.000 t 19/100 12 stk 3861000 4008321974303

HCI-TC 50W/930 WDL Plus G8,5 5250 lm 90 15.000 t 15/81 12 stk 3861001 4008321974280

HCI-T 70W/930 WDL Plus G12 7800 lm 95 15.000 t 19/100 12 stk 3861066 4008321974228

HCI-TC 70W/930 WDL Plus G8,5 7800 lm 90 15.000 t 15/81 12 stk 3861068 4008321974204

SHOPLIGHT HCI-T/TC

En-soklet keramisk brenner - Til start av lampene kreves tennaggregat - Til lukkede armaturer

HCI-T 35W/930 WDL Shoplight G12 2800 lm 92 15.000 t 19/100 12 stk 3861049 4008321681874

HCI-TC 35W/930 WDL Shoplight G8,5 2800 lm 92 15.000 t 15/81 12 stk 3860969 4008321682017

HCI-T 70W/930 WDL Shoplight G12 6400 lm 94 15.000 t 19/100 12 stk 3861051 4008321678508

HCI-TC 70W/930 WDL Shoplight G8,5 6300 lm 95 15.000 t 15/81 12 stk 3861057 4008321681812

HCI-TS

To-soklet keramisk brenner - Til start av lampene kreves tennaggregat - Til lukkede armaturer

HCI-TS 70W/830 WDL RX7s 6800 lm 88 12.000 t 20/120 12 stk 3861063 4008321688309

HCI-TS 70W/942 NDL RX7s 6500 lm 95 12.000 t 20/120 12 stk 3861064 4008321688361

HCI-TS 150W/830 WDL RX7s-24 14500 lm 90 12.000 t 23/138 12 stk 3861061 4008321679857

HCI-TS 150W/942 NDL RX7s-24 14400 lm 95 12.000 t 23/138 12 stk 3861062 4008321679871


Damplamper

Powerball med keramisk brenner

Watt / Farge Sokkel

HCI-TM

Lumen/

Candela

Ra verdi Levetid

Diam./

Lengde

www.osram.no

Pakning EL-nummer EAN kode

En-soklet keramisk brenner - Til start av lampene kreves tennaggregat - Til lukkede armaturer

HCI-TM 250W/930 WDL MD G22 26000 lm 92 12.000 t 28/175 10 stk 3860663 4008321524591

HCI-TM 250W/942 NDL MD G22 25300 lm 98 12.000 t 28/175 10 stk 3860664 4008321524638

HCI-TM 400W/930 WDL G22 43000 lm 90 12.000 t 34/175 10 stk 3861002 4008321524614

HCI-TM 400W/942 NDL G22 43000 lm 90 12.000 t 34/175 10 stk 3860658 4008321524577

HCI-TF

En-soklet keramisk brenner - Til start av lampene kreves tennaggregat - Til lukkede armaturer

HCI-TF 20W/830 WDL GU6.5 1700 lm 85 12.000 t 13/57 12 stk 3861059 4008321683045

HCI-TF 35W/830 WDL GU6.5 3400 lm 85 12.000 t 13/57 12 stk 3861060 4008321683021

HCI-E/P

E27 sokkel med keramisk brenner- Matt - Til start av lampene kreves tennaggregat. Kan også brukes i åpne armaturer

HCI-E/P 35W/830 WDL E27 3200 lm 85 12.000 t 54/138 12 stk 3861031 4008321692801

HCI-E/P 50W/830 WDL E27 4500 lm 88 12.000 t 54/138 12 stk 3860490 4008321338488

HCI-E/P 70W/830 WDL E27 6700 lm 88 12.000 t 54/138 12 stk 3861032 4008321692825

HCI-E/P 100W/830 WDL E27 8500 lm 88 12.000 t 54/138 12 stk 3861029 4008321692849

HCI-E/P 150W/830 WDL E27 13700 lm 93 12.000 t 54/138 12 stk 3861030 4008321692863

HCI-TT

E27 sokkel med keramisk brenner - Til start av lampene kreves tennaggregat.

HCI-TT 50W/830 WDL E27 5350 lm 86 12.000 t 32/155 12 stk 3861044 4008321688873

HCI-TT 70W/830 WDL E27 7200 lm 86 12.000 t 32/155 12 stk 3860970 4008321688897

HCI-TT 100W/830 WDL E40 10600 lm 83 12.000 t 47/210 12 stk 3861041 4008321688910

HCI-TT 150W/830 WDL E40 15700 lm 85 12.000 t 47/210 12 stk 3861042 4008321688934

HCI-TT 250W/830 WDL E40 27700 lm 85 12.000 t 47/226 12 stk 3861043 4008321688958

HCI-ET

En-soklet keramisk brenner - Til start av lampene kreves tennaggregat

HCI-ET 70W/830 WDL E27 7200 lm 87 12.000 t 71/156 12 stk 3820156 4008321688286

HCI-PaR

PAR 20 keramisk brenner - Til start av lampene kreves tennaggregat - Kan også brukes i åpne armaturer

HCI-PAR20 35W/830 SP 10° E27 24000 cd 84 9.000 t 65/95 12 stk 3861033 4008321970756

HCI-PAR20 35W/830 FL 30° E27 5500 cd 84 9.000 t 65/95 12 stk 3861034 4008321970794

PAR 30 keramisk brenner - Til start av lampene kreves tennaggregat - Kan også brukes i åpne armaturer

HCI-PAR30 35W/830 SP 10° E27 46000 cd 83 9.000 t 97/125 6 stk 3861035 4008321970831

HCI-PAR30 35W/830 FL 30° E27 8500 cd 88 9.000 t 97/125 6 stk 3861037 4008321970855

41


42

Damplamper

Powerstar med kvartsbrenner

Watt / Farge Sokkel Lumen

HQI-T

Ra

verdi

www.osram.no

Levetid

Diam./

Lengde

Pakning EL-nummer EAN kode

En-soklet kvartsbrenner - Til start av lampene kreves tennaggregat

HQI-T 70W/830 WDL G12 5300 lm 84 9.000 t 25/84 12 stk 3861016 4008321974341

HQI-T 70W/942 NDL G12 5800 lm 76 9.000 t 25/84 12 stk 3861015 4008321974327

HQI-T 150W/830 WDL G12 13000 lm 77 9.000 t 25/84 12 stk 3861014 4008321974389

HQI-T 150W/942 NDL G12 13000 lm 85 9.000 t 25/84 12 stk 3861003 4008321974365

Rørformet kvartsbrenner - Til start av lampene kreves tennaggregat

HQI-T 250W/954 D/PRO* E40 20000 lm 90 12.000 t 46/226 12 stk 3860971 4008321677846

HQI-T 400W/640 N* E40 42000 lm 65 12.000 t 46/273 12 stk 3860697 4008321526786

HQI-BT 400W/954 D/PRO E40 35000 lm 90 12.000 t 62/285 12 stk 3860967 4008321677860

HQI-T 1000W/640 N E40 110000 lm 65 9.000 t 76/345 6 stk 3810291 4008321528285

HQI-T 1000W/954 D E40 85000 lm 90 9.000 t 76/345 6 stk 3810289 4008321527035

HQI-T 2000W/640 N/E/super E40 240000 lm 65 9.000 t 100/430 4 stk 3861011 4008321979063

HQI-T 2000W/D E40 180000 lm 65 9.000 t 100/430 4 stk 3860698 4008321526809

Rørformet kvartsbrenner - Med intern tenner

HQI-T 2000W/640 N E40 205000 lm 65 9.000 t 100/430 4 stk 3860416 4008321665379

HQI-T 2000W/954 D/I E40 180000 lm 65 9.000 t 100/430 4 stk 3860699 4008321527011

HQI-TS EXCELLENCE

To-soklet kvartsbrenner - Til start av lampene kreves tennaggregat

HQI-TS 70W/830 WDL Excellence RX7s 6200 lm 83 9.000 t 19/117 12 stk 3861028 4008321678300

HQI-TS 70W/942 NDL Excellence RX7s 6500 lm 76 9.000 t 19/117 12 stk 3861027 4008321678324

HQI-TS 70W/954 D Excellence RX7s 6200 lm 76 9.000 t 19/117 12 stk 3861026 4008321678348

HQI-TS 150W/830 WDL Excellence RX7s-24 12000 lm 87 12.000 t 23/135 12 stk 3861020 4008321678362

HQI-TS 150W/942 NDL Excellence RX7s-24 12500 lm 76 12.000 t 23/135 12 stk 3861019 4008321678386

HQI-TS 150W/954 D Excellence RX7s-24 13500 lm 87 12.000 t 23/135 12 stk 3861018 4008321678409

HQI-TS

To-soklet kvartsbrenner - Til start av lampene kreves tennaggregat.

HQI-TS 250W/942 NDL Fc2 22000 lm 88 12.000 t 25/163 12 stk 3861022 4008321766878

HQI-TS 250W/830 WDL Fc2 20000 lm 80 12.000 t 25/163 12 stk 3861023 4008321689177

HQI-TS 250W/D Fc2 21500 lm 93 12.000 t 25/162 12 stk 3861021 4008321689139

HQI-TS 400W/942 NDL Fc2 36000 lm 88 12.000 t 31/206 12 stk 3861025 4008321689214

HQI-TS 400W/954 D Fc2 37000 lm 88 12.000 t 31/206 12 stk 3861024 4008321689191

HQI-TS 1000W/942 NDL/S kabel 90000 lm 85 6.000 t 36/187 10 stk 3860128 4008321591944

HQI-TS 1000W/D/S PRO kabel 90000 lm 90 6.000 t 36/187 10 stk 3860104 4008321525475

HQI-TS 2000W/954 D/S kabel 200000 lm 90 4.000 t 36/187 10 stk 3859184 4050300271682

HQI-TS 2000W/D/S High Flux kabel 230000 lm 90 4.500 t 36/187 10 stk 3860787 4008321338310

HQI-TS 2000W/N/L kabel 230000 lm 90 6.000 t 32/274 10 stk 3861004 4008321530660


Damplamper

Powerstar med kvartsbrenner

Watt / Farge Sokkel

HQI-E

Lumen/

Candela

Ra

verdi

Levetid

Diam./

Lengde

Pakning EL-nummer EAN kode

Klar kvartsbrenner - Ellipsoideform - Til start av lampene kreves tennaggregat - HQI-E 70-150W kan benyttes i åpne armaturer.

HQI-E 70W/942 NDL CL E27 5500 lm 80 6.000 t 55/141 20 stk 3859197 4050300397825

HQI-E 70W/830 WDL CL E27 5200 lm 72 9.000 t 55/141 20 stk 3861005 4050300397788

HQI-E 100W/942 NDL CL E27 8400 lm 80 6.000 t 55/141 20 stk 3859132 4050300345871

HQI-E 100W/830 WDLCL E27 8500 lm 80 9.000 t 55/141 20 stk 3859134 4050300351537

HQI-E 150W/942 NDL CL E27 12500 lm 80 6.000 t 55/141 20 stk 3859136 4050300434018

HQI-E 150W/830 WDL CL E27 12900 lm 70 9.000 t 55/141 20 stk 3860638 4050300433974

HQI-E 400W/640 N E40 42000 lm 65 9.000 t 120/285 20 stk 3860695 4008321526700

Matt kvartsbrenner - Ellipsoideform - Til start av lampene kreves tennaggregat - HQI-E 70-150W kan benyttes i åpne armaturer.

HQI-E 70W/942 NDL E27 5100 lm 79 9.000 t 55/141 20 stk 3861006 4050300397849

HQI-E 70W/830 WDL E27 4700 lm 70 9.000 t 55/141 20 stk 3860411 4050300397801

HQI-E 100W/942 NDL E27 7700 lm 80 6.000 t 55/141 20 stk 3859131 4050300345833

HQI-E 100W/830 WDL E27 7900 lm 80 9.000 t 55/141 20 stk 3859133 4050300351551

HQI-E 150W/942 NDL E27 11500 lm 70 6.000 t 55/141 12 stk 3859135 4050300434032

HQI-E 150W/830 WDL E27 11600 lm 70 9.000 t 55/141 12 stk 3859137 4050300433998

HQI-E 250W/954 D E40 19000 lm 90 9.000 t 90/226 12 stk 3860968 4008321677907

HQI-E 400W/954 D E40 34000 lm 90 9.000 t 120/290 12 stk 3860972 4008321677884

HQI-E 400W/640 N E40 40000 lm 65 9.000 t 120/285 12 stk 3860696 4008321526724

HQI-E 1000W/640 N E40 100000 lm - 9.000 t 165/380 6 stk 3810290 4008321528261

HQI-E/P

Matt kvartsbrenner - Ellipsoidform - Kan også brukes i åpne armaturer - Til start av lampene kreves tennagregat

HQI-E/P 70W/WDL E27 6200 lm 70 9.000 t 55/141 20 stk 3820196 4008321971050

HQI-E/P 70W/NDL E27 6200 lm 80 9.000 t 55/141 20 stk 3820197 4008321971098

HQI-E/P 100W/WDL E27 7300 lm 70 9.000 t 55/141 20 stk 3820198 4008321994486

HQI-E/P 100W/NDL E27 7300 lm 77 9.000 t 55/141 20 stk 3820199 4008321994523

HQI-E/P 150W/WDL E27 11400 lm 70 9.000 t 55/141 20 stk 3820157 4008321971135

HQI-E/P 150W/NDL E27 11400 lm 80 9.000 t 55/141 20 stk 3820158 4008321971173

HQI-E/P 250W/D PRO E40 19000 lm 90 12.000 t 90/226 20 stk 3860968 4008321677907

HQI-E/P 250W/D E40 17000 lm 90 12.000 t 90/226 20 stk 3860973 4008321677921

HQI-E/P 400W/D E40 31000 lm 90 12.000 t 120/290 20 stk 3861010 4008321677945

Klar kvartsbrenner - Ellipsoidform - Kan også brukes i åpne armaturer - Til start av lampene kreves tennagregat

HQI-E/P 70W/WDL E27 6600 lm 70 9.000 t 55/141 20 stk 3820159 4008321971074

HQI-E/P 70W/NDL E27 6600 lm 80 9.000 t 55/141 20 stk 3820160 4008321971111

HQI-E/P 100W/WDL E27 7700 lm 70 9.000 t 55/141 20 stk 3820161 4008321994509

HQI-E/P 100W/NDL E27 7700 lm 77 9.000 t 55/141 20 stk 3820162 4008321994547

HQI-E/P 150W/WDL E27 12000 lm 70 9.000 t 55/141 20 stk 3820163 4008321971159

HQI-E/P 150W/NDL E27 12000 lm 80 9.000 t 55/141 20 stk 3820164 4008321971197

HQI-R

Reflektorlampe til bruk for lysleder - kvartsbrenner - Til start av lampene kreves tennaggregat.

HQI-R 150W/942 NDL/FO stik 11000 cd - 9.000 t 95/92 12 stk 3861013 4008321691262

43


44

Damplamper

Kvikksølv / Høytrykksnatriumlamper

Watt Sokkel Lumen Ra verdi Levetid

HQL SUPER DE LUXE

www.osram.no

Diam./

Lengde

Pakning EL-nummer EAN kode

Ellipsoideform

HQL 80W SUPER DE LUXE E27 3400 lm 60 20.000 t 70/156 40 stk 3853142 4050300015224

HQL DE LUXE

Ellipsoideform

HQL 50W DE LUXE E27 2000 lm 54 20.000 t 55/130 40 stk 3853121 4050300015132

HQL 80W DE LUXE E27 4000 lm 54 20.000 t 70/156 40 stk 3853122 4050300015149

HQL 125W DE LUXE E27 6500 lm 54 20.000 t 75/170 40 stk 3853123 4050300015156

HQL 250W DE LUXE E40 14000 lm 52 20.000 t 90/226 12 stk 3853135 4050300015163

HQL 400W DE LUXE E40 24000 lm 50 20.000 t 120/290 12 stk 3853136 4050300015170

HQL STaNDaRD

Ellipsoideform

HQL 50W E27 1800 lm 47 20.000 t 56/130 40 stk 3860815 4050300015040

HQL 125W E27 6300 lm 47 20.000 t 76/168 40 stk 3860817 4050300012377

HQL 700W E40 40000 lm 62 15.000 t 141/325 6 stk 3853111 4050300015088

HQL 1000W E40 57000 lm 58 15.000 t 168/355 6 stk 3853113 4050300015095

HWL

Ellipsoideform

HWL 160W 235V E27 3100 lm 62 10.000 t 75/177 40 stk 3758001 4050300216867

HWL 250W 235V E27 5600 lm 58 10.000 t 91/226 12 stk 3758007 4008321159274

HWL 500W 235V E40 14000 lm 58 10.000 t 122/275 12 stk 3758009 4050300216928

VIaLOX NaV STaNDaRD

NAV-E Standard - Ellipsoideform - Til start av lampene kreves tennaggregat.

NAV-E 1000W E40 128000 lm 25 18.000 t 165/370 6 stk 3852156 4050300015644

NAV-T Standard - Rørformet - Til start av lampene kreves tennaggregat.

NAV-T 1000W E40 130000 lm 25 20.000 t 66/360 12 stk 3852146 4050300251417

NAV- TS Standard - Til start av lampene kreves tennaggregat.

NAV-TS 25W Fc2 28000 lm 12 24.000 t 23/206 12 stk 3852162 4050300015705

NAV-TS 400W Fc2 49000 lm 12 24.000 t 23/206 12 stk 3852164 4050300015712

VIaLOX NaV-E Plug-in

Ellipsoideform - Til start av lampene kreves tennaggregat.

NAV-E 110W plug in E27 8000 lm 25 28.000 t 75/170 40 stk 3852114 4050300024318

NAV-E 210W plug in E40 18000 lm 25 28.000 t 91/226 12 stk 3852158 4050300015576

MAV-E 350W plug in E40 34000 lm 25 28.000 t 122/285 12 stk 3852160 4050300015651


Damplamper

Høytrykksnatriumlamper / Lavtrykksnatriumlamper

Watt Sokkel Lumen

VIaLOX NaV-E SUPER 4Y

Ra

verdi

Levetid

Diam./

Lengde

www.osram.no

Pakning EL-nummer EAN kode

Ellipsoideform. Til start av lampene kreves tennaggregat.

NAV-E 100W SUPER 4Y E40 10200 lm 25 28.000 t 75/186 12 stk 3852133 4050300015774

NAV-E 150W SUPER 4Y E40 17000 lm 25 32.000 t 90/226 10 stk 3852134 4050300024370

NAV-E 250W SUPER 4Y E40 31100 lm 25 32.000 t 90/226 10 stk 3852135 4050300024387

NAV-E 400W SUPER 4Y E40 55500 lm 25 32.000 t 120/290 10 stk 3852136 4050300024394

VIaLOX NaV-T SUPER 4Y

Rørform. Til start av lampene kreves tennaggregat.

NAV-T 50W SUPER 4Y E27 4400 lm 25 28.000 t 37/156 12 stk 3852119 4050300024325

NAV-T 70W SUPER 4Y E27 6600 lm 25 28.000 t 37/156 12 stk 3852120 4050300015736

NAV-T 100W SUPER 4Y E40 10700 lm 25 28.000 t 46/211 12 stk 3852121 4050300015743

NAV-T 150W SUPER 4Y E40 17500 lm 25 32.000 t 46/211 12 stk 3852122 4050300024400

NAV-T 250W SUPER 4Y E40 33200 lm 25 32.000 t 46/257 12 stk 3852123 4050300024417

NAV-T 400W SUPER 4Y E40 56500 lm 25 32.000 t 46/285 12 stk 3852124 4050300281179

NAV-T 600W SUPER 4Y E40 90000 lm 25 32.000 t 46/285 12 stk 3852125 4050300275772

VIaLOX NaV-TS SUPER 4Y

NAV-TS 70W SUPER 4Y RX7s 6800 lm 25 28.000 t 20/114,2 12 stk 3852192 4050300024301

NAV-TS 150W SUPER 4Y RX7s-24 15000 lm 25 28.000 t 23/132 12 stk 3852193 4050300281667

PLaNTaSTaR

Rørform. Til start av lampene kreves tennaggregat.

PLANTASTAR 400W E40 56500 lm 32.000 t 47/285 12 stk 3860406 4050300620084

PLANTASTAR 600W / 230V E40 89000 lm 32.000 t 47/285 12 stk 3860407 4050300620107

PLANTASTAR 600W / 400V E40 87000 lm 32.000 t 47/285 12 stk 3860409 4008321284303

SOX rørform - Lavtrykksnatriumlamper

Med infrarød belægning af indiumoxyd.

SOX PLUS 35W BY22d 4600 lm 10 24.000 t 54/311 12 stk 3860823 4050300614311

SOX PLUS 55W BY22d 8100 lm 10 24.000 t 54/425 12 stk 3860824 4050300614335

SOX PLUS 90W BY22d 13500 lm 10 24.000 t 68/528 12 stk 3860148 4050300614359

SOX PLUS 135W BY22d 22500 lm 10 24.000 t 68/775 12 stk 3860192 4050300614373

SOX 180W BY22d 32000 lm 10 24.000 t 68/1120 12 stk 3860410 4050300015552

45


46

1

1

1

1

1

2

1

1

3

3

3

3

3

4

5

3

3

3

3

3

Display & Optikk

Halogenglødelamper, lavvolt

Lavvolt halogenglødelamper tilbys i et vidt spekter av volt og wattstyrker. Noen varianter kommer som “Xenophot” versjonen (HLX). Disse lampene

har Xenon som fyllgass(i stedet for krypton) og gir opp til 10% mer lys enn lamper med tilsvarende lampedata. Bruksområder: ojeksjonslamper for

foto, film, lysbilder/dias, medisinsk optikk.

Betegnelse ANSI, LIF Watt Volt Sokkel Lumen Levetid Pakning EL-nr. EAN kode

Lavvolt Halogenlamper uten reflektor

64223 M/43 10W 6V G4 150 lm 300 t 40 stk - 4008321107039

64225 ESA, M/29 10W 6V G4 200 lm 100 t 40 stk - 4050300006758

64250 HLX ESB, M/30 20W 6V G4 460 lm 100 t 40 stk - 4050300012407

64265 HLX 30W 6V G4 765 lm 100 t 40 stk - 4008321107053

64275 M/137 35W 6V G4 760 lm 50 t 40 stk - 4050300258690

64260 M/185 30W 12V PG22 800 lm 50 t 30 stk - 4050300099798

64261 M/130 30W 12V G6,35 750 lm 50 t 40 stk - 4050300220529

64610 HLX BRL, A1/120 50W 12V G6,35 1600 lm 50 t 40 stk - 4050300006697

64611 HLX - 50W 12V G6,35 1350 lm 100 t 40 stk - 4008321107091

64623 HLX EVA, M/28 100W 12V GY6,35 2800 lm 2000 t 40 stk - 4050300012018

64625 HLX FCR, A1/215 100W 12V GY6,35 3600 lm 50 t 40 stk - 4050300006703

64633 HLX BRJ, A1/234 150W 15V G6,35 5600 lm 50 t 40 stk - 4050300006710

64640 HLX FCS, A1/216 150W 24V G6,35 6000 lm 50 t 40 stk 3720358 4050300006727

64642 HLX FDV, M1/84 150W 24V G6,35 5000 lm 300 t 40 stk - 4050300012025

64643 FDS, A1/262 150W 24v GY9,5 5000 lm 100 t 12 stk - 4008321099648

64650 50W 22,8V G6,35 1150 lm 1300 t 40 stk - 4008321107138

64655 HLX EHJ, A1/223 250W 24V G6,35 10000 lm 50 t 40 stk 3720357 4050300006734

64657 HLX EVC, M/33 250W 24V G6,35 9000 lm 300 t 40 stk - 4050300012001

64656 HLX FNT 275W 24V G6,35 10000 lm 75 t 40 stk - 4050300023120

64663 HLX EVD, A1/239 400W 36V G6,35 16000 lm 50 t 40 stk 3720356 4050300006741

64664 HLX 400W 36V G6,35 14500 lm 150 t 12 stk - 4008321241474

1 2 3 4 5

www.osram.no


Display & Optikk

Halogenglødelamper, lavvolt

Betegnelse ANSI, LIF Watt Volt Sokkel Levetid Pakning EAN kode

Halogenglødelamper med reflektor MR11

64613 75W 12V G5.3-4.8 25 t 20 stk 4050300241012

64617 75W 12V G5.3-4.8 25 t 20 stk 4050300231211

Halogenglødelamper med reflektor MR16 - diameter 51mm

64607 EFM, A1/229 50W 8V GZ6,35 50 t 20 stk 4050300006789

64615 HLX EFN, A1/230 75W 12V GZ6,35 50 t 20 stk 4050300006796

64627HLX EFP, A1/231 100W 12V GZ6,35 50 t 20 stk 4050300006802

64629 EFP-6 100W 12V GZ6.35 600 t 20 stk 4050300943169

64637 A1/271 100W 12V GZ6,35 1500 t 20 stk 4008321352071

64634 HLX EFR, A1/232 150W 15V GZ6,35 50 t 20 stk 4050300006819

64635 HLX 150W 15V GZ6,35 50 t 20 stk 4050300238807

64653 HLX ELC, A1/259 250W 24V GX5,3 50 t 20 stk 4050300006826

93506 ENH 250W 120V GY5,3 175 t 24 stk 4050300349930

93518 ELH 300W 120V GY5,3 35 t 24 stk 4050300350059

93638 EKE 150W 21V GX5.3 200 t 24 stk 4050300456843

93653 ELC-3 250W 24V GX5.3 300 t 24 stk 4050300636450

Betegnelse LIF Watt Amp. Sokkel Lumen Levetid Pakning EL-nummer EAN kode

Halogenglødelamper, 6,6a i serie (flyplasslamper)

Halogenlamper for strømkontrollert drift brukes hovedsakelig i seriekoblede systemer til flyplassbelysning.

64317 C 45-15 J1/76 45W 6,6V PK30d 1500 t 100 stk 3720359 4008321345493

64319 A 45-15 45W 6,6V PK30d 1000 t 100 stk - 4008321345554

64328 HLX-A 65-15 65W 6,6V PK30d 1450 1500 t 100 stk 3720296 4008321345592

64328 HLX-Z 65-15 65W 6,6V PK30d 1450 1500 t 100 stk 3720283 4008321345615

64342 HLX-C 100-15 J1/80 100W 6,6V PK30d 2700 1500 t 100 stk 3720297 4008321345677

64361 HLX-A 150-15 J1/83 150W 6,6 PK30d 3600 1500 t 100 stk 3720266 4008321345691

64361 HLX-Z/C 150-15 J1/83 150W 6,6 PK30d 3600 1500 t 100 stk 3720298 4008321345714

64382 HLX-A 200-15 J1/84 200W 6,6 PK30d 4800 1500 t 100 stk 3720249 4008321345738

64382 HLX-C 200-15 J1/84 200W 6,6 PK30d 4800 1500 t 100 stk 3720284 4008321345752

IRC Teknologi, lang levetid:

64319 IRC-A 45-30 45W 6,6 PK30d 900 3000 t 100 stk 3720294 4008321340153

www.osram.no

47


48

1

2

-

Display & Optikk

Halogenglødelamper, lavvolt

Betegnelse Watt Amp. kcd Sokkel Levetid Pakning EL-nummer EAN kode

Halogenglødelamper, 6,6a - med reflektor (flyplasslamper)

Halogenglødelamper, strømstyrte, med kabeltilkobling. bl.a. til rullebanebelysning.

64333 A 40-15 40W 6,6 min. 10 female 1500 t 20 stk - 4008321166340

64333 B 40-15 40W 6,6 min. 10 female round 1500 t 20 stk 3720366 4008321104731

64337 A45-15 45W 6,6 min. 19 female 1500 t 20 stk - 4008321102515

64337 B 45-15 45W 6,6 min. 19 female round 1500 t 20 stk 3720367 4008321104700

64337 A 48-15 48W 6,6 min. 20 female 1500 t 20 stk 3720377 4008321102737

64337 B 48-15 48W 6,6 min. 20 female round 1500 t 20 stk 3719026 4008321105226

64337 C 48-15 48W 6,6 min. 20 male 1500 t 20 stk 3720379 4008321105240

64339 A 105-10 105W 6,6 min. 30 female 1000 t 20 stk 3710214 4008321101600

64339 AC 105-10 105W 6,6 min. 30 female,male 1000 t 20 stk - 4008321105424

64339 B 105-10 105W 6,6 min. 30 female round 1000 t 20 stk 3720378 4008321105462

64339 C 105-10 105W 6,6 min. 30 male 1000 t 20 stk 3720363 4008321105486

Betegnelse LIF/ANSI Watt Amp Sokkel Lumen Levetid Pakning EL-nummer EAN kode

64320 EXM 45 W 6,6 GZ9.5 900 lm 1500 t 12 stk 3710212 4008321100122

64321 J1/57 45W 6,6 G6,35 900 lm 1500 t 40 stk - 4008321106360

64346 J1/58 100W 6,6 G6,35 2300 lm 1200 t 40 stk - 4008321106384

1 2

www.osram.no


Display & Optikk

Halogenglødelamper, nettspenning

Bruksområder: Projeksjonslamper for effektbelysning, scene og studio-belysning.

Betegnelse ANSI, LIF Watt Volt Sokkel Lumen Fargetemp. Levetid Pakning EAN kode

Halogenglødelamper - 3000-3400K - Quartz pinch teknologi

OSRAM lanserer nå en ny serie høyvolts halogenlamper til bruk innenfor scene, studio, show, diskotek og fotosektoren. Med Quartz Pinch

teknologi klemmes kolben sammen rundt filamentet, noe som gir våre lamper lengre levetid, høyere lysutbytte (opp til 10% mer lys), samt at de

blir mer motstandsdyktige mot slag og vibrasjoner. I tillegg er lampen utstyrt med sikring som sørger for ytterligere sikkerhet. Den nye teknologien

bidrar også til bruk av færre komponenter og færre ulike typer materialer, noe som igjen bidrar til en bedre lampe.

64501 150W 120V GX6,35 4500 lm 3400 K 60 t 25 stk 4008321746030

64505 200W 240V GX6,35 5150 lm 3200 K 25 t 12 stk 4008321746092

64512 FNS 300W 120V GX6,35 9300 lm 3350 K 15 t 12 stk 4008321746115

64514 CP/96 300W 120V GX6,35 8100 lm 3200 K 75 t 12 stk 4008321746139

64502 150W 230V GX6,35 4000 lm 3400 K 25 t 12 stk 4008321746054

64515 300W 240V GX6,35 8900 lm 3300 K 15 t 12 stk 4008321746177

64516 CP/97 300W 230V GX6,35 7400 lm 3100 K 75 t 12 stk 4008321746191

64540 BVM, P1/13 650W 230V GX6,35 20000 lm 3400 K 15 t 12 stk 4008321098818

Halogenglødelamper - 230V - 3000-3400K - Quartz pinch teknologi

OSRAM lanserer nå en ny serie høyvolts halogenlamper til bruk innenfor scene, studio, show, diskotek og fotosektoren. Med Quartz Pinch

teknologi klemmes kolben sammen rundt filamentet, noe som gir våre lamper lengre levetid, høyere lysutbytte (opp til 10% mer lys), samt at de

blir mer motstandsdyktige mot slag og vibrasjoner. I tillegg er lampen utstyrt med sikring som sørger for ytterligere sikkerhet. Den nye teknologien

bidrar også til bruk av færre komponenter og færre ulike typer materialer, noe som igjen bidrar til en bedre lampe.

93592 FSX 400W 230V GY9,5 3200 K 75 t 24 stk 4050300481531

64680 A1/244 500W 230V GY9,5 14500 lm 3200 K 50 t 12 stk 4008321098573

64686 DYR, A1/233 650W 230V GY9,5 16500 lm 3200 K 50 t 12 stk 4008321098498

64571 DXX, P2/13 800W 230V R7s 21000 lm 3200 K 75 t 50 stk 4050300283388

64580 P1/12 1000W 230V R7s 35000 lm 3400 K 15 t 12 stk 4050300006888

64575 EGY, P1/15 1000W 230V GX6.35 33000 lm 3400 K 15 t 12 stk 4008321098856

64751 ELN P2/12 1250W 230V R7s 33500 lm 3200 K 200 t 12 stk 4050300214641

64796 CP/91 2500W 230V G22 65000 lm 3200 K 400 t 20 stk 4008321653987

1 2 3 4 5

www.osram.no

1

2

2

2

1

2

2

1

1

-

-

2

3

4

3

5

49


50

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

2

3

4

3

Display & Optikk

Halogenglødelamper, nettspenning

Betegnelse ANSI, LIF Watt Volt Sokkel Lumen Fargetemp. Levetid Pakning EAN kode

Halogen studiolamper - singel ended

64576 P2/17 1000W 230V GX6.35-25 28000 lm 3200 K 75 t 12 stk 4008321099860

64670 T/25 500W 230V GY 9,5 11000 lm 3000 K 300 t 25 stk 4008321624017

64673 CP/81 300W 240V GY 9,5 7500 lm 3200 K 200 t 12 stk 4008321099808

64674 CP/82 500W 240V GY 9,5 13500 lm 3200 K 200t 12 stk 4008321099846

64716 GKV 600W 240V G9.5 14000 lm 3200K 250 t 25 stk 4008321623997

64720 CP/23 650W 230V GX 9.5 16800 lm 3200K 100 t 20 stk 4008321638090

93728 HPL 575W 230V 2PIN 14900 lm 3200K 400 t 12 stk 4050300461816

93729 HPL 750W 230V 2PIN 19750 lm 3200 K 300 t 12 stk 4050300654201

64745 FVA CP70 1000W 240V GX9.5 26000 lm 3200 K 200 t 20 stk 4008321468611

64756 CP93 1200W 230V G22 30000 lm 3200 K 200 t 20 stk 4008321624550

64788 FTM CP/72 2000W 230V GY16 52000 lm 3200 K 400 t 20 stk 4008321632173

64789 FKK CP/73 2000W 230V G38 52000 lm 3200 K 400 t 10 stk 4008321654021

64796 CP/91 2500W 230V G22 65000 lm 3200 K 400 t 20 stk 4050300406428

64805 CP/85 5000W 240V G38 135000 lm 3200 K 400 t 1 stk 4008321664532

93734 FEP CP/77 1000W 240V 2PIN 23000 lm 3200 K 300 t 12 stk 4050300350073

64818 BMC CP/99 20000 230V G38 580 000 lm 3200 K 350 t 1 stk 4008321792051

1 2 3 4

Betegnelse Watt Volt Sokkel Vinkel CD Levetid Pakning EAN kode

aLUPaR 56/64 Halogenglødelamper - med reflektor

aluPAR 56 NSP 300W 240V GX16d 8/9 70000 cd 2000 t 6 stk 4008321107947

aluPAR 56 MFL 300W 240V GX16d 15/17 30000 cd 2000 t 6 stk 4008321107985

aluPAR 56 WFL 300W 240V GX16d 26/27 10000 cd 2000 t 6 stk 4008321209887

aluPAR 64 VNSP 500W 240V GX16d 10/7 240000 cd 300 t 6 stk 4008321341365

aluPAR 64 NSP 500W 240V GX16d 11/9 140000 cd 300 t 6 stk 4008321341389

aluPAR 64 MFL 500W 240V GX16d 21/10 65000 cd 300 t 6 stk 4008321341402

aluPAR 64 VNSP 1000W 240V GX16d 12/9 352000 cd 300 t 6 stk 4008321205872

aluPAR 64 NSP 1000W 240V GX16d 14/10 297000 cd 300 t 6 stk 4008321205896

aluPAR 64 MFL 1000W 240V GX16d 24/11 138000 cd 300 t 6 stk 4008321341945

www.osram.no


Display & Optikk

Halogenglødelamper, nettspenning

Betegnelse Watt Volt Amp. Lumen

XBO XENONLaMPER

Lystetthet

kdc/cm2

www.osram.no

Levetid (t)

Vert. / Horiz.

Pak-ning EAN kode

XBO er XENON kortbuelamper. Viktige egenskaper er kontinuerlig spekter i det synlige området, meget god fargegjengivelse, daglysfarge

(6000 K), høy lystetthet og stabil lysbue. Bruksområder: Kinomaskinlamper, effektbelysning og fyrlys.

XBO 150W/CR OFR 125…180 15…18 8,5 2900 lm 20 3000/1200 1 stk 4050300508788

XBO 450W/1 450W 17V 25 13000 lm 800 t 1 stk 4008321082510

XBO 450W OFR 450W 17V 25 13000 lm 2000 t 1 stk 4008321082633

XBO 500W/H OFR 500W 17V 28 14500 lm 40 2000 t 1 stk 4008321082503

XBO 1000W/HS OFR 1000W 19V 50 32000 lm 60 2000 t 1 stk 4008321082114

XBO 1000W/HSC OFR 1000W 19V 50 32000 lm 60 2000t 1 stk 4008321082107

XBO 1000W/HTP OFR 1000W 21V 45 35000 lm 45 2400 t 1 stk 4008321081353

XBO 1600W/HS CL 1600W 23V 65 60000 lm 2000 t 4008321317940

XBO 1600W/XL OFR 1600W 24V 65 60000 lm 65 3500 t 1 stk 4008321299918

XBO 1600W/HS XL OFR 1600W 23V 65 70000 lm 65 2500 t 1 stk 4008321299925

XBO 1600W/HSC XL OFR 1600W 23V 65 70000 lm 65 2500 t 1 stk 4008321299932

XBO 2000W/H CL OFR 2000W 28V 70 80000 lm 80 2400 t 1 stk 4008321209566

XBO 2000W/HS OFR 2000W 24V 80 80000 lm 80 2400/2400 t 1 stk 4008321081360

XBO 2000W/SHSC OFR 2000W 27V 70 80000 lm 80 2400/2400 t 1 stk 4008321082077

XBO 2000W/H XL OFR 2000W 28V 70 80000 lm 80 3500 t 1 stk 4008321211781

XBO 2000W/HTP XL OFR 2000W 27V 70 80000 lm 80 3500 t 1 stk 4008321244031

XBO 2500W/ HS XL OFR 2500W 28V 90 100000 lm 80 2200 t 1 stk 4008321299963

XBO 3000W/H CL OFR 3000W 29V 100 130000 lm 1500 t 1 stk 4008321209573

XBO 3000W/H XL OFR 3000W 29V 100 130000 lm 90 2200 t 1 stk 4008321226174

XBO 3000W/HS XL OFR 3000W 29V 100 130000 lm 90 2200 t 1 stk 4008321330031

XBO 3000W/HTP XL OFR 3000W 29V 100 130000 lm 90 2200 t 1 stk 4008321244017

XBO 4000W/HS CL OFR 4000W 28V 135 155000 lm 1000 t 1 stk 4008321210272

XBO 4000W/HS XL OFR 4000W 30V 135 155000 lm 90 1500 t 1 stk 4008321412812

XBO 4000W/HTP XL OFR 4000W 28V 135 155000 lm 90 1500 t 1 stk 4008321412874

XBO 4500W/HS XL OFR 4500W 32V 135 190000 lm 105 1400 t 1 stk 4008321412881

XBO 4500W/HTP XL OFR 4500W 32V 135 190000 lm 105 1400 t 1 stk 4008321412898

XBO 5000W/H CL OFR 5000W 35V 140 225000 lm 800 t 1 stk 4008321593696

XBO 5000W/H XL OFR 5000W 35V 140 225000 lm 95 1200 t 1 stk 4008321412829

XBO 6000W/ HS XL OFR 6000W 37V 160 280000 lm 105 750 t 1 stk 4008321412904

XBO 6000W/HTP XL OFR 6000W 37V 160 280000 lm 105 750t 1 stk 4008321412911

XBO 7000W/HS XL OFR 7000W 42V 160 350000 lm 100 650 t 1 stk 4008321412928

1

1

1

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

51


52

1

1

2

2

3

3

Display & Optikk

Halogenglødelamper, nettspenning

Betegnelse Watt Volt Amp. Lumen

XBO XENONLaMPER - for digitale kinoer

www.osram.no

Lystetthet

kdc/cm2

Levetid Pakning EAN kode

XBO 3000W/DHS OFR 3000W 29V 110 130000 lm 105 1.500 t 1 stk 4008321330017

XBO 3000W/DHP OFR 3000W 30V 100 140000 lm 180 1.500 t 1 stk 4008321330048

XBO 3000W/DTP OFR 3000W 27V 110 130000 lm 120 1.500 t 1 stk 4008321191540

XBO 4000W/DHP OFR 4000W 33V 120 160000 lm 160 700 t 1 stk 4008321546272

XBO 4500W/DHP OFR 4500W 30V 145 190000 lm 115 1.000 t 1 stk 4008321633422

XBO 4500W/DTP OFR 4500W 32V 145 190000 lm 115 1.000 t 1 stk 4008321372734

XBO 6000W/DHP OFR 6000W 35V 170 280000 lm 160 600 t 1 stk 4008321549693

XBO 6000W/DTP OFR 6000W 39V 155 270000 lm 130 600 t 1 stk 4008321549709

XBO 6500W/DHP OFR 6500W 37V 170 300000 lm 160 500 t 1 stk 4008321676078

XBO 6000W/HSLA OFR 6000W 35V 170 280000 lm 600 t 1 stk 4008321549716

XBO 6500W/HSLA OFR 6500W 38V 170 300000 lm 160 500 t 1 stk 4008321676085

XSTaGE

Xstage - de nye robuste XBO lampene for utendørs bruk. En kortere buelengde gir høyere lysytelse. Sprutsikker innpakning for mobile bruksområder.

Varm gjentenning. Dimbar. Bruksområder: scene-, show- og bygningsbelysning.

Xstage 2000W 2000W 23V 90 80000 lm 170 1.000 t 1 stk 4008321288820

Xstage 3000W 3000W 30V 100 140000 lm 200 1.000 t 1 stk 4008321288837

Xstage 4000W 4000W 30V 130 150000 lm 120 1.000 t 1 stk 4008321288844

Xstage 7000W 7000W 40V 160 330000 lm 120 1.000 t 1 stk 4008321288851

HBO Kvikksølvlamper

HBO er kortbue kvikksølvdamplamper som brukes til vitenskapelige og tekniske installasjoner. For eksempel mikroskopi, endoskopi og hologramprojektorer.

Viktigste egenskaper: høy optisk kvalitet, lang levetid, for veksel- eller likestrømsdrift, høy strålingseffekt i UV- og synlig område av

spekteret og høy lystetthet. DC = likestrøm, AC = vekselstrøm.

HBO 50W/AC L2 50W 34..39 1,3-1.5 2000 lm 30 100 t 10 stk 4050300507118

HBO 50W/3 DC 50W 20..26 1.9-2.5 1300 lm 30 200 t 10 stk 4050300506692

HBO 100W/2 DC 100W 18..23 4.3-5.6 2200 lm 170 200 t 10 stk 4050300507095

HBO 103W/2 DC 100W 20..25 4-5 3000 lm 170 300 t 10 stk 4050300382128

HBO 200W/4 AC 200W 54..67 3-3.7 9500 lm 33 400/200* 10 stk 4050300506715

HBO 200W/DC 200W 46..66 3-4.3 10000 lm 40 1.000 10 stk 4050300506791

* Redusert levetid ved drift på vekselstrøm.

1 2 3


Display & Optikk

Halogenglødelamper, nettspenning

Betegnelse Watt Volt Sokkel Lumen Amp. Levetid Pak-ning EAN kode

HMI og HMP Halogen metalldamplamper

HMI er halogenmetalldamplamper. Brukes til film og TV opptak, lys til studio og scene. Egner seg godt til bruk utendørs filming, er perfekt å bruke

som dagslys. Viktigste egenskaper: Høyt lysutbytte, dagslysfarge (6000 K) og meget god fargegjengivelse. Lampene kan dimmes og gjentennes i

varm tilstand. XS = eXtreme Seal.

HMI 200W/SE 200W 70V GZY9,5 16000 lm 3 (b) 200 t 1 stk 4008321625663

HMI 400W/SE 400W 70V GZZ9,5 33000 lm 6,9 (a) 650 t 1 stk 4008321625649

HMI 575W/DXS 575W 95V SFc10-4 49000 lm 7 1000 t 1 stk 4008321285102

HMI 1200W/SEL 1200W 100V G38 110000 lm 13,8 (a) 1000 t 1 stk 4008321674197

HMI 2500W/S XS 2500W 115V G38 240000 lm 25,6 (a) 500 t 1 stk 4050300025780

HMI 4000W/SE XS 4000W 200V G38 380000 lm 24 (a) 500 t 1 stk 4008321244314

HMI 4000W/DXS 4000W 200V SFa21 380000 lm 24 500 t 1stk 4008321210203

HMI 6000W/SE XS 6000W 123V GX38 600000 lm 55 (a) 500 t 1 stk 4050300564067

HMI 12000W/DXS 12000W 160V S30 1150000 lm 84 500 t 1 stk 4008321210227

(a) = Sinusvekselstrøm, (b) = firkantvekselstrøm

1 2 3 4 5

HTI, HSD og HSR halogen metalldamplamper

HTI/ HSD/ HSR er halogenmetalldamplamper som brukes til blant annet fiberoptisk teknologi og effektlys.Viktigste egenskaper: Høyt lysutbytte, høy

lys tetthet, dagslyskarakteristikk, kort lysbue og kompakt form.

Betegnelse Watt Volt Sokkel Lumen Amp.

HTI Halogen metalldamplamper

Lystetthet

kdc/cm2

www.osram.no

Fargetemp. Levetid Pakning EAN kode

HTI 150W 150W 100V GY9,5 10000 lm 1,8 5 6900 K 750 t 1 stk 4050300301402

HTI 152W 150W 95V GY9,5 10000 lm 1,9 4,2 5000 K 2000 t 1 stk 4050300461519

HTI 1200W/SE 1200W 100V GY22 105000 lm 13,8 5400 K 750 t 1 stk 4050300371153

HTI 2500W/SE 2500W 115V G22 240000 lm 25,8 6000 K 600 t 1 stk 4050300371146

(a) = Sinusvekselstrøm

-

-

1

?

2

3

2

4

5

53


54

Display & Optikk

HTI, HSD og HSR halogen metalldamplamper

Betegnelse Watt Volt Amp Lumen Fargetemp. Levetid Pakning EAN kode

SharXS* HTI Halogen metalldamplamper

Levetid 750t. Sokkel SFc10-4

SharXS HTI 400W/D3/75 400W 49V 8,5 26000 lm 7500 K 1000 t 1 stk 4008321285157

SharXS HTI 700W/D4/75 700W 70V 10 59000 lm 7500 K 750 t 1 stk 4008321285232

SharXS HTI 1200W/D7/60 1200W 95V 12,7 110000 lm 6000 K 750 t 1 stk 4008321285256

SharXS HTI 1500W/D7/60 1500W 110V 13,6 165000 lm 6000 K 750 t 1 stk 4008321285294

Maxi SharXS HTI 2000W/D10/60 2000W 105V 19 200000 lm 6000 K 750 t 1 stk 4008321334947

* For mer info se www.sharxs.com

Betegnelse Watt Volt Sokkel Lumen Amp

4arXs HSD Halogen metalldamplamper

Halogen metalldamplamper med lengre levetid.

www.osram.no

Fargetemp.

Levetid Pakning EAN kode

4ArXS HSD 150W/70 150W 97V G12 12000 lm 1,8 7000 K 3000 t 1 stk 4008321625847

4ArXS HSD 200W/60 200W 70V GY9,5 13000 lm 3,3 6000 K 2000 t 1 stk 4008321625748

4ArXS HSD 250W/60 250W 90V GY9,5 17000 lm 3,3 6000 K 2000 t 1 stk 4008321625779

4ArXS HSD 250W/80 250W 95V GY9,5 17000 lm 3,3 8000 K 3000 t 1 stk 4008321625793

(a) = Sinusvekselstrøm

Betegnelse Watt Volt Sokkel Lumen Amp Fargetemp. Levetid Pakning EAN kode

HSR Halogen metalldamplamper

HSR 575/60 575W 95V GX9,5 49000 lm 7 6000 K 1000 t 1 stk 4008321625885

HSR 575/72 575W 95V GX9,5 49000 lm 7 7200 K 1000 t 1 stk 4008321625908

HSR 1200W/60 1200W 100V G22/28x50 110000 lm 13,8 6000 K 1000 t 1 stk 4008321625731

Betegnelse Watt Volt Sokkel kolbe Levetid Pakning EL-nummer EAN kode

SICCaTHERM - Infrarød lampe

SICCA FR 250W 250W 240V E27 mattert 5000 t 12 stk 3773135 4008321507037

SICCA R125 CL 375W 375W 230V E27 klar 5000 t 12 stk 3720370 4008321664563

SICCA RED 150W 150W 240V E27 rødfilter 5000 t 12 stk 3710322 4008321619211

SICCA RED 250W 250W 240V E27 rødfilter 5000 t 12 stk 3773125 4008321619235

SICCA CL 250W 250W 240V E27 klar 5000 t 12 stk - 4008321507051

THERaTHERM - Infrarød varmelampe

THERA RED 250W 250W 240V E27 rødfilter 5000 T 12 stk 3773105 4008321507099


Display & Optikk

HTI, HSD og HSR halogen metalldamplamper

Betegnelse Watt Volt Sokkel Amp. Levetid Pakning EL-nummer EAN kode

HaLOTHERM - Infrarød varmelampe

ITT 200W/235-0170 200W 235V R7s 0.9 5000 t 12 stk - 4008321203472

ITT 350/235-0170 350W 235V R7s 1,5 5000 t 12 stk - 4008321204219

ITT 500/235-0170 500W 235V R7s 2,1 5000 t 12 stk - 4008321203519

ITT 500/235-0170K 500W 235V R7s 2.1 5000 t 12 stk - 4008321206701

ITT 700/235-0170K 700W 235V R7s 3,0 5000 t 12 stk - 4008321203533

ITT 2000W/235-01YO K 2000W 235V Y 8,5 5000 t 12 stk 3710172 4008321555137

ITT 3000/235-01YO K 3000W 235V Y 12.8 5000 t 12 stk 3710299 4008321555199

Betegnelse Watt Sokkel Amp. Pakning EL-nummer EAN kode

Bakteriedrepende lampe

HNS S 7W G23 7W G23 0.18 10 stk - 4050300941202

HNS S 9W G23 9W G23 0.18 10 stk - 4050300941226

HNS S 11W G23 11W G23 0.16 10 stk - 4050300941240

HNS L36 2G11 36W 2G11 0.44 10 stk - 4008321220684

HNS 15W G13 25W G13 0,33 20 stk - 4008321398826

HNS 30W G13 30W G13 0.36 10 stk - 4008321398888

HNS 55W G13 HO 55W G13 0.77 10 stk - 4008321398918

DULUX S BLUE UVA 7W/78 7W G23 - 4008321198907

DULUX S BLUE UVA 9W/78 9W G23 - 4008321198938

DULUX S BLUE UVA 18W/78 18W 2G11 - 4008321198990

1 2 3 4 5

www.osram.no

-

1

1

1

2

-

3

-

4

4

5

55


56

Lysstyring

Det finnes flere måter å styre lys på. Alt fra de enkle lysbrytere til moderne digitale systemer med forhåndprogrammerte lyssituasjoner eller automatisert

styring via sensorer. Det viser seg at de gamle standardene er på vei tilbake, mens de digitale systemene overtar mer og mer av markedet.

OSRAM har komponenter som styrer de fleste kjente lyskildene på markedet som; lysrør, kompaktlysrør, halogen, LED og t.o.m HID. OSRAM er en

systemleverandør og kan levere komponenter til de fleste åpne standardene.

Vi kan nevne de mest vanlige:

- 1….10V analogt system

- Touch DIM (Switch DIM), basert på potensialfrie brytere (vanlig impulsbryter)

- DALI digitale komponenter

- DMX digitale komponenter

- EASY Color Control, et lokalt OSRAM system basert på DALI komponenter.

- MULTI 3, et lokalt OSRAM system med sensorer for dagslys eller bevegelse for DALI komponenter.

I tillegg finnes det systemoverganger som gjør at de forskjellige systemene kan ”snakke sammen”. Disse overganger går ofte under betegnelser

som Converters eller Gateways. OSRAM har også noen av disse i sortimentet og det finnes mer enn hva som listes opp i grunnprislisten. Derfor

anbefales det også et besøk på våre nettsider for mer info: http://www.osram.com/osram_com/Professionals/LMS/index.html

Type / betegnelse Beskrivelse EL-nummer EAN kode

TOUCH DIM RC SYSTEM

Touch DIM, Switch DIM eller Impuls DIM er flere navn på samme funksjon. En standard analog impulsbryter benyttes til styring av lyset. AV/PÅ

funksjon via korte trykk på bryteren og trinnløs regulering av lysnivået via langt trykk. OSRAM har valg lagring av lysnivå med et dobbelt-klikk.

N-leder kobles til den ene ”DA” inngangen og L til den andre via 230V impulsbryter. OBS: Det anbefales å styre maks 6 forkoblinger med Touch

DIM (usynkronhet kan oppstå). Dette er en trådløs radiostyrt lysregulator, bestående av en 2-kanals batteriløs veggbryter som kan styre inntil 15

elektroniske DALI reaktorer.

Touch DIM RC 2 kanals mottaker 3322013 4008321031938

Touch DIM WCU 2 kanals veggbryter 3322015 4008321032737

Touch DIM RMC 4 kanals fjernkontroll 3359110 4008321183033

LMS CI BOX Ramme m.strekkavl. 3322007 4008321083692

DIMMERE 1-10V

DIM PICO Clips på - mini lyssensor 3359237 4050300554457

DIM MCU Dimmerpotensiometer 3359157 4050300347424

DIM MULTI Lys og bevægelsessensor 3359238 4050300554471

DIM SA Signalforsterker 3359135 4008321097095

DaLI DIMMER

DALI MCU DALI Dimmerpotensiometer 3322011 4008321189721

LED DIMMERE PC (Phase Cut)

OTE 9/220-240/350 PC PC dimmer 350mA 6659873 4008321978387

OTE 9/220-240/700 PC PC dimmer 700mA 6659874 4008321688842

OTE 15/220-240/350 PC PC dimmer 350mA 6659891 4008321700346

OTE 15/220-240/700 PC PC dimmer 700mA 6659876 4052899900738

OTE 20/220-240/350 PC PC dimmer 350mA 6659877 4008321978349

OTE 20/220-240/700 PC PC dimmer 700mA 6659878 4008321978363

OTE 35/220-240/700 PC PC dimmer 700mA 6659895 4008321825520

LED DIMMERE 1-10V

OT DIM 1-10V dimmer 10-24V 5A 6659808 4050300943459

OT RGB DIM 1-10V 3-kanal dimmer 10-24V DC 6659810 4050300793108

OT RGB SEQ 1-10V sequencer 10-24V DC 6659804 4050300792460

www.osram.no


Lysstyring

Type / betegnelse Beskrivelse EL-nummer EAN kode

LED DIMMERE DaLI

OTi DALI DIM DALI LED dimmer 5A, 10-24V DC 6659809 4008321061195

OTi DALI DIM /10-24 LI DALI LED dimmer 5A, 10-24V DC LI 6659880 4008321624437

OTi DALI 75/220-240/24 1-4 DALI 1-4 kanal LED-kontroller, 24V DC 6659818 4008321371560

OT DALI 45/220-240/700 LTCS DALI LED dimmer 50-700mA 6659881 4008321819192

OTI DALI DIM/24-48 2X300 CS DALI LED dimmer 2x300mA 6659882 4008321833143

OTI DALI DIM/24-48 2X700 CS DALI LED dimmer 2x700mA 6659872 4008321694317

LED DIMMERE DMX

OT DMX 6X350/700/24-48 SO DIM DMX dimmer konstant strøm 6X350/700

OT DMX 12X350/700/24-48 SO DIM DMX dimmer konstant strøm 12X350/700

OT DMX 3X350 LI DIM DMX dimmer konstant strøm 3X350 4008321602060

OT DMX 3X1 RGB DIM DMX dimmer konstant spenning 3x1A 10-24V 6659840 4008321279835

OT DMX 3X2,5A/10-24 DIM DMX dimmer konstant spenning 3x2,5A 10-24V

OT DMX 9X2A/10-24 SO DIM DMX dimmer konstant spenning 9x2A 10-24V

OT DMX 3x2A RGB/10/24 DIM DMX dimmer konstant spenning 3x2A 10-24V 6659811 4008321160829

EaSY COLOR CONTROL SYSTEM

Easy Color Control er et programmérbart lysstyringssystem som kan kontrollere systemkomponenter basert på DALI. Det finnes 4-kanals kontroller

spesielt for LED (OT EASY 60/80) eller én som kan styre alle DALI-forkoblinger (DALI EASY III). Programmering kan enkelt gjøres via fjernkontroll

og IR-mottaker eller med softwaren EASY PC KIT med USB-grensesnitt.

OT EASY 32 4x8W EASY kontroller for 350mA LED 3359158 4008321547088

DALI EASY llI 4-kanal EASY kontroller for DALI komponenter 3359221 4008321053046

LMS CI BOX Strekkavlaster kit til DALI EASY 3322007 4008321083692

OT EASY 60 II 1-4-kanal EASY LED kontroller for DC24V 6659805 4008321187796

OT EASY 80 1-4-kanal EASY LED kontroller for DC24V 4515526 4008321808363

EASY RMC IR Fjernkontroll, 4 kanaler, 4 scenarier 3359216 4008321053152

EASY PB Coupler Bryterkobler for potensialfrie brytere 3359225 4008321915597

EASY IR IR-mottaker for armaturinnmontering 3359219 4008321053138

EASY IR CI IR-mottaker for innf. i vegg/tak 3359223 4008321915573

EASY Color Drive Veggkonsoll radiostyrt 3359137 4008321421777

EASY Hybrid Remote Hybrid Fjernkontroll radio- eller IR, 8 scenarier 3359138 4008321421739

EASY RC Radiomottaker 3359139 4008321421753

EASY Touch Panel Fritt programmerbart panel med 16 kanaler 3359160 4008321956989

EASY PC KIT Softwarepakke med USB grensesnitt 3359240 4008321915559

EASY SYS CP Systemutvider og forsterker 3359239 4008321320902

DALI EASY SO Fra EASY til DALI m/ timer funksjon 16X4 adr. 4515527 4008321691040

EASY DMX 16x4 SO Fra EASY til DMX 16x4 adresser 3359140 4008321441522

Tilbehør

Y-CONNECTOR Y-connector, 3xRJ11 utganger 3322010 4050300803135

Y-CON. Screw Y-connector med 1xRJ11 + 2x skruetilkoblinger 3359112 4008321916686

Sensor Mounting Kit Kappe påpuss for IR CI mottaker 3359111 4008321916662

OT 6/200-240/24 CE Strømforsyning til EASY Color Drive 6659913 4008321113269

www.osram.no

57


58

Lysstyring

Type / betegnelse Beskrivelse EL-nummer EAN kode

DaLI MULTI 3 System

Dette er en lokal lysstyring basert med sensorer for tilstedeværelse- og eller dagslyskontroll. Kontrollenheten kan styre inntil 32 stk DALI

forkoblinger og nivåer kan lagres med standard impulsbryter.

DALI MULTI 3 DALI kontrollenhet 3359117 4050300802084

LS/PD MULTI 3 FL Multisensor fast 3359115 4008321047342

LS/PD MULTI 3 B Multisensor bevegelig 3359116 4050300803081

LS/PD MULTI 3 CI Multisensor takinnfelt 3359114 4008321916648

Tilbehør

Y-CONNECTOR Y-connector 3322010 4050300803135

Y-CON. Screw Y-connector for tilstedeværelse 3359112 4008321916686

LMS CI BOX Strekkavlaster kit til MULTI 3 kontroller 3322007 4008321083692

Sensor Mounting Kit Kappe påpuss for MULTI 3 CI 3359111 4008321916662

DaLIeco System

Dette er et DALI basert styringssystem med sensorer for tilstedeværelse- og eller daglyskontroll. Kontrollenheten kan styre inntil 32 stk DALI

forkoblinger fordelt på 2 kanaler. Programmeringen gjøres enkelt ved hjelp av fjernkontroll

DALIeco Control 4515528 4008321988645

DALIeco LS/PD LI 4515529 4008321988652

DALIeco Master Remote 4515530 4008321988669

DALIeco User Remote 4515531 4008321826435

DaLI PROFESSIONaL System

DALI PRO CON-4 DALI kontroller, 4x64 adresser 4515523 4008321478948

DALI PRO CON-4 RTC DALI kontroller med tidsstyring, 4x64 adresser 4515532 4008321710871

DALI PRO PB COUP Bryterkobler for potensialfrie brytere 4515524 4008321496461

DALI GATEWAY/24 E:BUS Gateway til E:BUS for bruk av Glass Touch 4515514 4008321957085

DALI PRO Touch Panel Fritt programmerbart panel, også med E:BUS 4515515 4008321957009

DALI SWITCH SO 3x6A/24 DALI brytermodul 3x6A for ikke DALI enheter 4515516 4008321533364

PS 30/100-240/24 SO 200x1 Strømforsyning 30W/24V for DALI E:BUS systemet 4515517 4008321555311

Glass TOUCH 6T W Glasspanel E:BUS med hvit front, 6 knapper 4515518 4008321957108

Glass TOUCH 12T W Glasspanel E:BUSmed hvit front, 12 knapper 4515519 4008321957115

Glass TOUCH 6TR Glasspanel E:BUS med hvit front, 6 knapper+hjul 4515520 4008321957030

Hollow box 5,7" Innfellingsboks Glass Panel for lettvegg 4515521 4008321552532

Concrete box 5,7" Innfellingsboks Glass Panel for innmuring 4515522 4008321552556

DALI HIGHBAY ADAPTER DALI adapter for HIGBAY/VISION sensor m/lyssensor 4515533 4008321774132

HIG-BAY sensor Sensor for høyder opp til 13m 3359143 4008321410078

VISION sensor Sensor med deteksjonrområde opp til ø 21m 4515502 4008321957047

DALI Magic DALI analyse- og programverktøy 3359162 4008321582768

DALI REP SO DALI Signalforsterker, DIN-skinne montasje 4515507 4008321301093

DALI REP LI DALI Signalforsterker, for armaturinnbygging 3359136 4008321292599

www.osram.no


Lysstyring

Type / betegnelse Beskrivelse EL-nummer EAN kode

DaLI PROFESSIONaL System

DALI PRO SC LSPD Systemkobler for Lys- og tilstedeværelsesdetektor 4515525 4008321379269

LS/PD MULTI 3 Lys- og tilstedeværelsesdetektor 3359163 4050300802138

LS/PD MULTI 3B (bowlhead) Lys- og tilstedeværelsesdetektor 3359116 4050300803081

LS/PD MULTI 3 FL Lys- og tilstedeværelsesdetektor 3359115 4008321047342

LS/PD MULTI3 CI Lys- og tilstedeværelsesdetektor 3359114 4008321916648

ECO CI KIT Monterings kit med strekkavlaster for DALI PRO SC 4515534 4008321392091

LMS CI BOX Monterings kit med strekkavlaster for (189x30x21) 3322007 4008321083692

SENSOR KIT Kappe for påvegg montasje av MULTI 3 CI 3359111 4008321916662

MOUNTING ADAPTER Kappe for påvegg montasje av HIGHBAY OG VISION 4515503 4008321480798

OVERGaNGER OG GaTEWaYER MELLOM SYSTEMER

Under her finnes en rekke overganger mellom forskjellige systemer: DALI, 1…10V, DMX eller EASY Color Control. SO er for DIN-skinnemontasje,

mens LI er beregnet for innbygging i armaturer.

DMX CONV/100-240 DALI SO Overgang fra DMX til DALI 4515500 4008321532336

DALI CON 1...10 SO Overgang fra DALI til 1…10V 3359145 4050300639802

DALI CON 1…10 LI Overgang fra DALI til 1…10V 3359136 4008321292599

EASY DMX 16x4 SO Fra EASY til DMX 16 adresser 3359140 4008321441522

230V SENSORER

HIGH-BAY sensor Sensor for høyder opp til 13m 3359143 4008321410078

VISION sensor Sensor med deteksjonrområde opp til ø 21m 4515502 4008321957047

TOUCH DIM SENSOR

TOUCH DIM LS LI Lyssensor for indbygn. i armatur 3359241 4008321023087

TOUCH DIM LS/PD LI Lys- og bevægelsessensor for indbygn i armatur 3359242 4008321023025

www.osram.no

59


60

Elektronisk forkoblingsutstyr

Halotronic

Betegnelse Volt Primær Volt sekundær

HaLOTRONIC

www.osram.no

Belastningsområde

L x B x H Pakning EL-nummer EAN kode

HALOTRONIC er elektroniske transformatorer for lavvolts halogenlamper, og byr på flere fordeler. De har lave effekttap. Sikkerheten er

ivaretatt ved automatisk ut- og innkobling ved overbelastning, kortslutning og overtemperatur. Temperaturområde: -20 - +50/60°C.

Primærsiden har 2 innganger (en for viderekobling) og to eller tre utganger på sekundærsiden. Dimming: Kan dimmes med Fase

Sluttsnitt-dimmere. LF = ekstra flat modell (20 mm), med 2 sekundærutganger, avdekning med skrue.

HTL 105 230-240V 12 35...105 170x44x34 10 stk 6659802 4008321927019

HTL 225 230-240V 12 50...225 170x44x34 10 stk 6659803 4008321927026

HaLOTRONIC DaLI DIM

En kombinert elektronisk transformator og dimmer i samme enhet for innbygging. Kan styres enten med et DALI-signal eller som Touch

DIM med impulsbryter. Dimmingsområde: 0,1 - 100%. Tilkoblinger med strekkavlastning og avdekning med sneppfeste.

HTI DALI 105 DIM 230-240V 12 35...105 170/44/34 10 stk 6659816 4008321420633

HTI DALI 150 DIM 220-240V 12 35...150 220/46/44 10 stk 6659801 4050300807782

HaLOTRONIC MOUSE

HTM “Mouse” er elektroniske transformatorer for lavvolt halogenlamper, og byr på fordeler. Mouse har et unikt design, som gjør det mulig

å putte den gjennom downlightshullet ved ekstemt lave byggehøyder. De har lave effekttap. Sikkerheten er ivaretatt ved automatisk ut- og

innkobling ved overbelastning, kortslutning og overtemperatur. Temperaturområde: 0 - 45/50°C.70W og 105W har 2 sekundærutganger.

HTM 150 har 3 sekundærutganger. Kan dimmes med både Fase Begynnersnitt- og Sluttsnitt-dimmere (bland aldri forskjellige laster).

HTM 70 230-240V 12 20...70 108/52/33 20 stk 6659901 4050300442310

HTM 105 230-240V 12 35...105 108/52/33 20 stk 6659902 4050300442334

HTM 150 230-240V 12 50...150 153/54/36 10 stk 6659900 4050300581415

HaLOTRONIC NaNO

HTN 75 I u/aflastn. 230-240V 12 20-70 104/33/22 20 stk 6659800 4008321073037

ET-PaRROT

ET-PARROT 105 I 220-240V 12 35-105 128/38/31 50 stk 6659843 4008321111579

ET-PARROT 150 I 220-240V 12 50-150 154/44/38 20 stk 6659844 4008321622563

HaLOTRONIC DaLI DIM

Faseavsnitt dimmer med Dali og “Touch Dim” grensesnitt

HTi DALI 315 DIM 220-240V 230 20-315 153/54/36 25 stk 6659845 4008321957344


Elektronisk forkoblingsutstyr

Quicktronic

Betegnelse L x B x H Pakning EL-nummer EAN kode

QTI - til T5 lysrør

For T5 HE/HO. Ikke dimbar. Elektronisk forkoblingsutstyr som selv detekterer hva slags lysrør som benyttes (HO/HE). Med QTi er det kun

lengden som avgjør hvilket rør som kan benyttes. Varmstart (< 0,5 sek). Automatisk gjenntenning ved utskifting av lysrør og automatisk

utkobling av defekte lysrør (End of Life teknologi). Kan benyttes i nødlyssystemer.

QTI 1X14/24/21/39 GII 360x30x21 20 stk 6659846 4008321383334

QTi 1X28/54/35/49 GII 360x30x21 20 stk 6659847 4008321383358

QTi 1X35/49/80 GII 360x30x21 20 stk 6659848 4008321383372

QTi 2X14/24/21/39 GII 360x30x21 20 stk 6659849 4008321383396

QTi 2X28/54/35/49 GII 360x30x21 20 stk 6659850 4008321383419

QTi-DP 1X28/35/220…240 423x30x21 20 stk 6659925 4008321646521

QTI 2x35/49/80 GII 423x30x21 20 stk 6659871 4008321658951

QTI DIM (1-10V) - til T5/T8 lysrør

For T5/T8. Elektronisk forkoblingsutstyr som selv detekterer hva slags lysrør som benyttes. Med QTi er det kun lengden som avgjør hvilket

rør som benyttes. Kan lysreguleres/dimmes med 1-10V signal. Kan dimmes 1…100%. Lysrørene starter uansett dimmerinstilling. Det

anbefales at nyinnsatte lysrør får brenne med 100% lysutbytte i minimum 100 timer (innbrenning) . Varmstart (< 0,5 sek). Automatisk

gjenntenning ved utskifting av lysrør og automatisk utkobling av defekte lysrør (End of Light teknologi). Kan benyttes i nødlyssystemer.

Til T5 lysrør

QTi 1x14/24 DIM 360x30x21 20 stk 3322249 4050300870922

QTi 1x21/39 DIM 360x30x21 20 stk 3322250 4050300870564

QTi 1x28/54 DIM 360x30x21 20 stk 3322255 4050300870588

QTi 1x35/49/80 DIM 360x30x21 20 stk 3322256 4050300870540

QTi 2x14/24 DIM 423x30x21 20 stk 3322257 4050300870946

QTi 2x21/39 DIM 423x30x21 20 stk 3322258 4050300870694

QTi 2x28/54 DIM 423x30x21 20 stk 3322259 4050300870717

QTi 2x35/49 DIM 423x30x21 20 stk 3322103 4050300870670

QTi 2x35/49/x80 DIM 423x30x21 20 stk 3322260 4050300870984

QTi 3x14/24 DIM 360x30x21 20 stk 3322261 4008321069719

QTi 4x14/24 DIM 360x30x21 20 stk 3322262 4008321069993

Til T8 lysrør

QTi 1x18 DIM 360x30x21 20 stk 3322129 4050300870601

QTi 1x36 DIM 360x30x21 20 stk 3322130 4050300870625

QTi 1x58 DIM 360x30x21 20 stk 3322131 4050300870908

QTi 2x18 DIM 423x30x21 20 stk 3322132 4050300870960

QTi 2x36 DIM 423x30x21 20 stk 3322133 4050300870755

QTi 2x58 DIM 423x30x21 20 stk 3322134 4050300870731

QTi 3x18 DIM 360x40x21 20 stk 3322236 4008321069931

QTi 4x18 DIM 360x40x21 20 stk 3322252 4008321070012

www.osram.no

61


62

Elektronisk forkoblingsutstyr

Quicktronic

Betegnelse LxBxH Pakning EL-nummer EAN kode

QTi DaLI DIM - til T5/T8 lysrør

For T5/T8. Elektronisk forkoblingsutstyr som selv detekterer hva slags lysrør som benyttes. Med QTi er det kun lengden som avgjør

hvilket rør som benyttes. Kan lysreguleres/dimmes med DALI signal. Kan dimmes 1…100%. Lysrørene starter uansett dimmerinstilling.

Det anbefales at nyinnsatte lysrør får brenne med 100% lysutbytte i minimum 100 timer (innbrenning) . Varmstart (< 0,5 sek). Automatisk

gjenntenning ved utskifting av lysrør og automatisk utkobling av defekte lysrør (End of Light teknologi). Kan benyttes i nødlyssystemer.

Til T5 lysrør.

QTi DALI 1x14/24 DIM 360x30x21 20 stk 3322263 4050300870380

QTi DALI 1x21/39 DIM 360x30x21 20 stk 3322264 4050300870366

QTi DALI 1x28/54 DIM 360x30x21 20 stk 3322265 4050300870809

QTi DALI 1x35/49/80 DIM 360x30x21 20 stk 3322266 4050300870342

QTi DALI 2x14/24 DIM 423x30x21 20 stk 3322267 4050300870861

QTi DALI 2x21/39 DIM 423x30x21 20 stk 3322268 4050300870489

QTi DALI 2x28/54 DIM 423x30x21 20 stk 3322269 4050300870502

QTi DALI 2x35/49 DIM 423x30x21 20 stk 3322270 4050300870465

QTi DALI 2x35/49/80 DIM 423x30x21 20 stk 3322271 4050300870441

QTi DALI 3x14/24 DIM 360x30x21 20 stk 3322272 4008321069955

QTi DALI 4x14/24 DIM 360x30x21 20 stk 3322273 4008321070036

Til T8 lysrør.

QTi DALI 1x18 DIM 360x30x21 20 stk 3322025 4050300870403

QTi DALI 1x36 DIM 360x30x21 20 stk 3322023 4050300870427

QTi DALI 1x58 DIM 360x30x21 20 stk 3322102 4050300870823

QTi DALI 2x18 DIM 423x30x21 20 stk 3322115 4050300870526

QTi DALI 2x36 DIM 423x30x21 20 stk 3322116 4050300870885

QTi DALI 2x58 DIM 423x30x21 20 stk 3322117 4050300870847

QTi DALI 3x18 DIM 360x40x21 20 stk 3322104 4008321069979

QTi DALI 4x18 DIM 360x40x21 20 stk 3322110 4008321070050

QTP5 - til T5 HO/HE lysrør

For T5 HE/HO lysrør. QTP5 betyr reduksjon i typespekteret og mer kompakte dimmensjoner. For manuell eller automatisk kabling.

QTP5 1x14-35 360x30x21 20 stk 3359309 4008321329035

QTP5 1x24-39 360x30x21 20 stk 3359310 4008321329110

QTP5 1x49 360x30x21 20 stk 3359311 4008321329370

QTP5 1x54 360x30x21 20 stk 3359214 4008321329394

QTP5 1x80 360x30x21 20 stk 3359312 4008321329059

QTP5 2x14-35 423x30x21 20 stk 3359108 4008321329073

QTP5 2x24-39 423x30x21 20 stk 3359109 4008321329417

QTP5 2x49 423x30x21 20 stk 3359212 4008321329431

QTP5 2x54 423x30x21 20 stk 3359213 4008321329097

QT-FQ 2x80 423x30x21 20 stk 3322274 4050300825564

QTP5 3X14,4X14 280x40x21 20 stk 6659851 4008321484598

www.osram.no


Elektronisk forkoblingsutstyr

Quicktronic

Betegnelse LxBxH Pakning EL-nummer EAN kode

DE LUXE HF DIM (1-10V) - til T8 lysrør

HF 1x18/230-240 DIM 360x30x30 20 stk 3322215 4050300319254

HF 1x36/230-240 DIM 360x30x30 20 stk 3322216 4050300297705

HF 1x58/230-240 DIM 360x30x30 20 stk 3322217 4050300297729

HF 2x18/230-240 DIM 423x30x30 20 stk 3322218 4050300350950

HF 2x36/230-240 DIM 423x30x30 20 stk 3322219 4050300350974

HF 2x58/230-240 DIM 423x30x30 20 stk 3322220 4050300350998

OUT KIT, IP 67 kapsling til HF-forkoblinger: 360x30x30 og 21mm/423x30x30 og 21mm

OUT KIT 30 kort 466x38x38 3322126 4008321159533

OUT KIT 21 kort 456x38x28,5 3322127 4008321159571

OUT KIT 30 lang 531x38x38 3322212 4008321159557

OUT KIT 21 lang 521x38x28,5 3322125 4008321159595

QTP8 - til T8 lysrør

QTP8 1x18 360x30x30 20 stk 3359306 4008321131584

QTP8 1x36 360x30x30 20 stk 3359307 4008321131621

QTP8 1x58 360x30x30 20 stk 3359308 4008321131669

QTP8 2x18 423x30x30 20 stk 3359209 4008321131607

QTP8 2x36 423x30x30 20 stk 3359210 4008321131645

QTP8 2x58 423x30x30 20 stk 3359211 4008321131683

QTP8 3/4x18 423x40x30 20 stk 3322003 4008321131706

QT-FIT8 - til T8 lysrør

QT-FIT8 1x18 280x30x28 20 stk 3322029 4008321294180

QT-FIT8 1x36 280x30x28 20 stk 3322031 4008321294203

QT-FIT8 1x58-70 280x30x28 20 stk 3322032 4008321294227

QT-FIT8 2x18 360x30x28 20 stk 3322033 4008321294241

QT-FIT8 2x36 360x30x28 20 stk 3322034 4008321294265

QT-FIT8 2x58-70 360x30x28 20 stk 3322035 4008321294289

QT-FIT8 3x/4x18 360x40x28 20 stk 3322038 4008321294302

QT-FIT8 3x36 280x40x28 20 stk 6659884 4008321512055

QTP-M - til kompaktlyssrør DULUX D/E og T/E

QTP-M 1x26-42 103x64x31 20 stk 3359125 4008321329134

QTP-M 2x26-32 124x80x33 20 stk 3359126 4008321329158

QT-M 2x26-42/220-240 S 123x79x33 20 stk 3322277 4008321110022

QTP-DL - til kompaktlysrør DULUX L og F

QTP-DL 1x18-24 239x30x28 20 stk 3322278 4008321117861

QTP-DL 1x36-40 239x30x28 20 stk 3322279 4008321117908

QTP-DL 2x18-24 239x40x28 20 stk 3359121 4008321117885

QTP-DL 2x36-40 280x40x28 20 stk 3322280 4008321117922

QTP-DL 1x55 GII 360x30x21 20 stk 3359131 4008321390158

QTP-DL 2x55 GII 423x30x21 20 stk 3359132 4008321390172

63


64

Elektronisk forkoblingsutstyr

Quicktronic

Betegnelse LxBxH Pakning EL-nummer EAN kode

QTI DaLI DIM - til kompaktlysrør DULUX L og F (1-10V på forespørsel)

QTi DALI 1X18 DIM 360x30x21 20 stk 3322025 4050300870403

QTi DALI 2X18 DIM 423x30x21 20 stk 3322115 4050300870526

QTi DALI 3X18 DIM 360x40x21 20 stk 3322104 4008321069979

QTi DALI 4X18 DIM 360x40x21 20 stk 3322110 4008321070050

QTi DALI 1x36 DIM 360x30x21 20 stk 3322023 4050300870427

QTi DALI 2x36 DIM 423x30x21 20 stk 3322116 4050300870885

QTi DALI 1X21/39 DIM 360x30x21 20 stk 3322264 4050300870366

QTi DALI 2X21/39 DIM 425x30x21 20 stk 3322268 4050300870489

QTi DALI 1x14/24 DIM 360x30x21 20 stk 3322263 4050300870380

QTi DALI 2x14/24 DIM 425x30x21 20 stk 3322267 4050300870861

QTi DALI 3x14/24 DIM 360x40x21 20 stk 3322272 4008321069955

QTi DALI 4x14/24 DIM 360x40x21 20 stk 3322273 4008321070036

QTi DALI 1x28/54 DIM 360x40x21 20 stk 3322265 4050300870809

QTi DALI 2x28/54 DIM 423x30x21 20 stk 3322269 4050300870502

QTi DALI 1X35/49/80 DIM 360x30x21 20 stk 3322266 4050300870342

QTi DALI 1x36 DIM 360x30x21 20 stk 3322023 4050300870427

QUICKTRONIC PROFFESSIONaL - til kompaktlysrør DULUX S/E, D/E, T/E og T/E HE

QTP-D/E 1x10-13/220-240 93x58x29 20 stk 3359120 4008321181572

QTP-D/E 2x10-13/220-240 123x79x33 20 stk 3322119 4008321181596

QTP-T/E 1x18, 2x18 103x67x31 20 stk 6659885 4008321537065

QTP-T/E 1X26-42, 2X26/220-240 103x67x31 20 stk 6659852 4008321537089

QT-T/E 1x14-17/220-240 HE 103x67x31 20 stk 3351019 4008321327345

QT-T/E 2x14-17/220-240 HE 103x67x31 20 stk 3351020 4008321327369

STREKKAVLASTER 147x71x33 20 stk 3322121 4008321190727

STREKKAVLASTER 168x87x37 20 stk 3322128 4008321190741

QUICKTRONIC DIMMaBLE 1-10V/DaLI - til kompaktlysrør DULUX D/E, T/E og T/E HE

QTi-T/E 1x18-57/220-240 DIM 123x79x33 20 stk 3322287 4008321060860

QTi-T/E 2x18-42/220-240 DIM 123x79x33 20 stk 3322107 4008321060846

QTi DALI- T/E 1x18-57/220-240 DIM 123x79x33 20 stk 3322288 4008321060808

QTi DALI- T/E 2x18-42/220-240 DIM 123x79x33 20 stk 3322289 4008321060822

QTi DALI- T/E 1x14-17/220-240 HE DIM 123x79x33 20 stk 3359123 4008321327383

QTi DALI- T/E 2x14-17/220-240 HE DIM 123x79x33 20 stk 3359124 4008321327406

QUICKTRONIC ECO - til kompaktlysrør

QT-ECO 1X4-16/220-240 Short 80x40x22 50 stk 3322292 4050300638584

QT-ECO 1X18-21/220-240 Short 80x40x22 50 stk 3322293 4050300794907

QT-ECO 1X18-24/220-240 Short 80x40x22 50 stk 3322294 4050300638560

QT-ECO 1X26/220-240 Short 80x40x22 50 stk 3322009 4008321065971

QT-ECO 2X5-11/220-240 Short 80x40x22 50 stk 3322295 4050300821504

QT-ECO 1X14-16/220-240 Long 150x22x22 50 stk 3359119 4050300660370

QT-ECO 1X18-24/220-240 Long 150x22x22 50 stk 3322296 4050300660417

www.osram.no


Elektronisk forkoblingsutstyr

Powertronic

Betegnelse LxBxH Pakning EL-nummer EAN kode

POWERTRONIC - til metalldamplamper HCI/HQI

S - utførelsen er uten strekkavlaster for innbygging i armaturen. I- utførelsen er med strekkavlaster. I/P-versjon: med 0,5m kabel og

wilanplugg på sekudnærsiden.

PTI 35/220-240 S MINI 97x43x30 20 stk 3322137 4008321955906

PTi 20/220-240 S 97x43x31 20 stk 3322109 4008321353290

PTi 20/220-240 I 185x50x32 20 stk 3359236 4008321404763

PTi 35/220-240 S 110x75x30 20 stk 3322204 4008321073112

PTi 35/220-240 I 155x83x32 20 stk 3322203 4008321099488

PTi 70/220-240 S 110x75x30 20 stk 3322210 4008321049629

PTi 70/220-240 I 155x83x32 20 stk 3359305 4008321099501

PTi 100/220-240 S 150x85x31 20 stk 3322290 4008321926630

PTi 100/220-240 I 185x96x33 20 stk 3322040 4008321926654

PTi 150/ 220-240 S 150x85x31 20 stk 3322123 4008321188090

PTi 150/ 220-240 I 185x96x33 20 stk 3322291 4008321915535

PTi 2x35/220-240 S 165x90x30 20 stk 6659853 4008321372642

PTi 2x35/220-240 I 207x96x32 20 stk 6659854 4008321372666

PTi 2x70/220-240 S 165x90x30 20 stk 3322298 4008321910028

PTi 2x70/220-240 I 210x98x32 20 stk 3322202 4008321910042

PTi 35/220-240 I/P 155x83x32 20 stk 3359220 4008321290458

PTi 70/220-240 I/P 155x83x32 20 stk 3359222 4008321290472

PTi 35/220-240 SNAP 155x83x31 20 stk 3322135 4008321955920

PTi 70/220-240 SNAP 155x83x31 20 stk 3322136 4008321955937

POWERTRONIC FIT - til metall halogendamplamper

PT-FIT 35/220-240 S 110x75x30 20 stk 3322042 4008321386625

PT-FIT 35/220-240 B 110x75x29 20 stk 6659886 4008321498731

PT-FIT 50/220-240 S 110x75x30 20 stk 6659868 4008321648693

PT-FIT 50/220-240B 110x75x29 20 stk 6659870 4008321648716

PT-FIT 70/220-240 S 110x75x30 20 stk 3322043 4008321386649

PT-FIT 70/220-240 B 110x75x29 20 stk 6659887 4008321498717

PT-FIT 35/220-240 I 155x83x32 20 stk 3322002 4008321377661

PT-FIT 50/220-240 I 155x83x32 20 stk 6659869 4008321648679

PT-FIT 70/220-240 I 155x83x32 20 stk 3322005 4008321377685

POWERTRONIC (Utendørs) til metalldamplamper HCI/HQI

PTo 35/220-240 155x83x32 20 stk 6659855 4008321956323

PTo 50/220-240 3DIM 133x77x48 20 stk 6659856 4008321956347

PTo 70/220-240 3DIM 133x77x48 20 stk 6659857 4008321959355

PTo 100/220-240 3DIM 158x94x42 10 stk 6659858 4008321956361

PTo 150/220-240 3DIM 158x94x42 10 stk 6659859 4008321956385

Startstrømbegrenser for POWERTRONIC

EBN-OS 1 modulbredde 20 stk 3322041 4006584548019

www.osram.no

65


66

Elektronisk forkoblingsutstyr

Optotronic (OT) strømforsyninger til LED

Stømforsyninger til LED deles inn i 2 hovedgrupper: konstantspenning (10V, 12V OG 24V), og konstantstrøm (350mA, 500mA og 700mA), og sikrer

riktig driftsforhold for de tilhørende LED-modulene. Ved dimming benyttes spesielle dimmere etter pulsmodulerings-prinsippet. Disse kan styres av

1-10V, digitalt med DMX, Dali eller med Touch DIM.

Betegnelse IP Klasse Volt Watt LxBxH Pakning EL-nummer EAN kode

OPTOTRONIC 10V DC - Konstant spenning

OT 15/220-240/10 IP20 10V 15W 109x50x35 20 stk 6659923 4008321391544

OT 50/220-240/10 IP20 10V 50W 220x47x44 10 stk 6659911 4050300817491

OT 50/220-240/10 E IP64 10V 50W 241x43x30 10 stk 6659823 4008321362452

OPTOTRONIC 12V DC - Konstant spenning

OTe 15/220-240/12 P IP65 12V 15W 229x20x20 60 stk 6659828 4008321974433

OTe 30/220-240/12 P IP65 12V 30W 136x42x33 40 stk 6659825 4008321974440

OTe 60/220-240/12 P IP65 12V 60W 170x53x38 20 stk 6659826 4008321974457

OTe 120/220-240/12 P IP65 12V 120W 208x72x38 10 stk 6659827 4008321974464

OPTOTRONIC 24V DC - Konstant spenning

OT 6/200-240/24 CE IP65 24V 6W 51x52x22 20 stk 6659913 4008321113269

OT 8/200-240/24 IP20 24V 8W 80x40x22 50 stk 3222214 4008321040169

OT 20/220-240/24 IP20 24V 20W 109x50x35 20 stk 6659914 4050300618111

OT 20/120-240/24 S IP20 24V 20W 60x60x31 30 stk 6659915 4050300662626

OT 50/220-240/24 IP20 24V 50W 242x40x16 20 stk 6659888 4052899905566

OT 65/220-240/24 3DIM E IP54 24V 65W 133x77x48 20 stk 6659822 4008321964403

OT 75/220-240/24 IP20 24V 75W 220x47x44 10 stk 6659916 4050300817477

OT 75/220-240/24 E IP64 24V 75W 241x43x30 10 stk 6659924 4008321362476

OTi DALI 75/220-240/24 1-4 IP20 24V 75W 220x47x44 20 stk 6659818 4008321371560

OT 80/220-240/24 P IP67 24V 80W 250x50x34 10 stk 6659865 4008321981684

OT 80/220-240/24 DIM P IP67 24V 80W 250x50x34 10 stk 6659862 4008321981677

OT 120/220-240/24 P IP67 24V 120W 250x60x39 10 stk 6659866 4008321981707

OT 120/220-240/24 DIM P IP67 24V 120W 250x60x39 10 stk 6659863 4008321981691

OT 240/220-240/24 P IP67 24V 240W 250x80x39 8 stk 6659867 4008321981721

OT 240/220-240/24 DIM P IP67 24V 240W 250x80x39 8 stk 6659864 4008321981714

www.osram.no


Elektronisk forkoblingsutstyr

Optotronic (OT) strømforsyninger til LED

Betegnelse IP Klasse mA Watt LxBxH Pakning EL-nummer EAN kode

OPTOTRONIC 350ma - 700ma DC - Konstant strøm

OT 9/200-240/350 IP20 350 mA 9W 80x40x22 50 stk 6659918 4050300888262

OT 9/10-24/350 DIM IP20 350 mA 9W 80x40x22 50 stk 6659919 4050300888897

OT 9/220-240/350 DIM IP20 350 mA 9W 108x53x33 20 stk 6659920 4008321187321

OTe 9 220-240/350 PC IP20 350 mA 10W 109x53x33 20 stk 6659873 4008321978387

OTe 9 220-240/700 PC IP20 700 mA 10W 109x53x33 20 stk 6659874 4008321688842

OTe 13/220-240/350 SD IP20 350 mA 13W 182x41x28 20 stk 6659832 4008321519795

OTe 15/220-240/350 PC IP20 350 mA 16W 109x53x33 20 stk 6659891 4008321700346

OTe 15/220-240/700 PC IP20 700 mA 16W 109x53x33 20 stk 6659876 4052899900738

OT 18/200-240/700 DIM IP20 700 mA 18W 108x53x33 20 stk 6659921 4008321139320

OTe 20/220-240/350 PC IP20 350 mA 20W 109x53x33 20 stk 6659877 4008321978349

OTe 25/220-240/2x350 SD IP20 350 mA 25W 182x41x28 20 stk 6659833 4008321523686

OTe 35/220-240/700 PC IP20 700 mA 35W 153x54x 20 stk 6659895 4008321825520

OTe 35/220-240/700 IP20 700 mA 35W 170x44x34 10 stk 6659896 4008321691248

OTe 35/220-240/700 SD IP20 700 mA 35W 182x41x28 20 stk 6659897 4008321989543

OTe 70/220-240/2x700 SD IP20 700 mA 70W 280x40x28 20 stk 6659898 4008321989567

OT 35/220-240/700 LTCS IP20 350-700 35W 123x79x33 20 stk 6659860 4008321664419

OT 45/220-240/700 LTCS IP20 350-700 45W 123x79x33 20 stk 6659861 4008321664433

OT DALI 45/220-240/700 LTCS IP20 350-700 45W 123x79x33 20 stk 6659899 4008321978240

OTe 90/220-240/4x350 E IP64 350 mA 90W 238x89x46 6 stk 6659837 4008321637345

OTe 90/220-240/4x500 E IP64 500 mA 90W 238x89x46 6 stk 6659838 4008321651600

Betegnelse IP Klasse

OPTOTRONIC DIMMEMODULER

Volt

min-maks

Watt

min-maks

LxBxH Pakning EL-nummer EAN kode

OTi DALI DIM IP20 10-24V 50-120 172x42x20 20 stk 6659809 4008321061195

OTi DALI DIM LI IP20 10-24V 40-96 190x30x21 25 stk 6659839 4008321624437

OTi DALI 2x700 CS IP20 24-48V 32/66 172x42x20 20 stk 6659872 4008321694317

OT DIM IP20 10-24V 50-120 172x42x20 20 stk 6659808 4050300943459

OT RGB SEQ IP20 10-24V 3x21-3x48 172x42x20 20 stk 6659804 4050300792460

OT RGB DIM IP20 10-24V 3x21-3x48 172x42x20 20 stk 6659810 4050300793108

OT DMX RGB/10/24 DIM IP20 10-24V 3x20-3x48 172x42x20 20 stk

OT DMX 3x1 RGB DIM IP20 10-24V 3x10-3x24 80x40x22 10 stk

OT DMX 3x2,5A DIM IP20 10-24V 3x25-3x60 83x71,5x24 10 stk

OT DMX 3X2,5A PCB DIM IP20 10-24V 3x25-3x60 86x67,5x17 10 stk

OT DMX 9X2A DIM SO IP20 10-24V 140-336 107x76x58,4 10 stk

OT DMX 3x350 DIM LI IP20 10-24V 3x8 - 130x18x21 20 stk 6659842 4008321602060

OT DMX 6X350/700 DIM SO IP20 24-48V 90x180 142x75,4x58,5 12 stk 6659819 4008321572684

OT DMX 12X350/700 DIM SO IP20 24-48V 180x360 272x75,4x58,5 12 stk 6659820 4008321572707

www.osram.no

67


68

sokkeloversikt

www.osram.no


Lysstyringssystemer fra OSRaM

t

n

i

o

p

l

o

r

t

n

o

C

r

e

l

l

o

r

t

n

o

C

)

G

C

E

(

r

a

e

g

l

o

r

t

n

o

c

p

m

a

L

s

e

c

r

u

o

s

t

h

g

i

L

LS/PD /

MULTI T 3 CI

DIM MULTI 3

V

OTi DALI ®

OT DIM

t

n

i

o

p

l

o

r

t

n

o

C

Controller

Controller

)

G

C

E

(

r

a

e

g

l

o

r

t

n

o

c

Lamp

Lamp

s

e

c

r

u

o

s

t

h

g

i

L

t

n

i

o

p

Control

)

G

C

E

(

r

a

e

g

l

o

r

t

n

o

Ambience Scenes Components

SOLAR

SWITCH T

RC R

HIGH G

BAY A

WALL A

SWITCH T

VISION

® ® S ensors

Touch

DIM

( TD)

MULTIeco

DALI

MULTI 3

OUT- U

DOOR O

Switch i

DUO U

DIM I

PICO C

DIM I

MICO

DIM I

MULTI U

TD WCU TD RMC Switch i

Switch i

Switch i

SWITCH T

RC

QT FIT

HTM QTi DIM HT 1...10 V

QT

FIT

® HTM ®

OT

OT DIM OT

EASY

RMC

EASY

Hybrid

Remote

SOLAR EASY S SOLAR EASY A WALL AEASY

AWALL

A OUT- U OUT- U

IR CI IRSWITCH

T RC RSWITCH

T DOOR O DOOR O

SWITCH T SWITCH T

RC R RC R

EASY S

PB

EASY

PC KIT

EASY AS

SYS S CP

DALI ® OT EASY S HIGH 60 G II HIGH G VISIONEASY

EVISION

IIIDUO

U EASY DUO U DMX EASY DMX EASY Y DMX

BAY A BAY A

16x4 4 S0 32x44

S0 64x4 4 S0

c

s

e

c

r

u

o

s

t

h

g

i

L

TD RC

TD LS/PD S TD LS/PD L

LI L

QTi DALI ® HTi DALI ® OTi DALI ®

www.osram.no

LS/PD / LS/PD / LS/PD / LS/PD /

MULTI L 3 MULTI T 3 FL MULTI T 3 B MULTI T 3 CI

LS/PD / LS/PD / LS/PD / LS/PD /

MULTI L 3 MULTI T 3 FL MULTI T 3 B MULTI T 3 CI

DALI ® DALI MULTI 3

® MULTIeco U DIM MULTIeco U MULTIeco T

DIM MULTI 3

1...10 V

DALI ® or 1...10 V

1...10 V

QTi DALI ®

QTi DALI ® HTi DALI ®

HTi DALI ® OTi DALI ®

OTi DALI ®

QTi DIM HT 1...10 . V OT DIM

QTi DIM HT 1...10 . V OT DIM

® ® ® ® ® ®

E ASYS

Ce

on

S ls

o oe

rnr

sC

s o onr

st

rol

MCT

Uo

ucT

oh

uDc

IhM

DIM(

TD)

( DT

AD

L)

I BASIC MULM

TIU

eLc

TDALI

oI

eco

PROFESSIONALD

ALDI

ALMULTI

I MULTI 3 3Components

EASY S Switch EASY i A Switch i Switch i Motion

Color l Touch

sensor

Drive i Panel

PC

DIM I DIM I DIM I DIM I DIM I DIM I

PICO C PICO CMICO

MICO MULTI U MULTI U

DALI L ® DALI L

WCU U 5

BASIC I W

® DALI A

LS/PD /

BASIC S

®

DALI Switch i

LS/PD /

BASIC S LI

® MCU DIM MCU

DALI ® TD WCU TD WCUTD RMC TD RMC Switch i Switch i

Switch i PRO Switch i Glass Glass Glass Switch i Switch i

Touch Touch Touch Touch

P anel

6 12 6 JW

DALI ® or 1...10 V

1...10 V

SWITCH T SWITCH T TD RCTD

RC

RC RC

QTi DALI ® ® ®

HTi DALI D OTi DALI

EASY

RMC

EASY S

IR CI

OT EASY S 60 II

Y-CONNECTOR SCREW

DALI ® RC BASIC SO DALI ® PRO O CONT-4 DALI Y-CONNECTOR OT EASY S 60 II

® DALI MULTI 3

® MULTIeco U DIM MULTIeco U MULTIeco T

DALI DIM MULTI 3 OT EASY S 60 II

® DALI MULTI 3

® MULTIeco U DIM MULTIeco U MULTIeco T

DIM MULTI 3

DIM SA

DALI ® QTi DALI

CON 1...10 SO

®

QTi DALI ® HTi DALI ®

HTi DALI ® OTi DALI ®

OTi DALI ®

QTi DALI ®

QTi DALI ® HTi DALI ®

HTi DALI ® OTi DALI ®

OTi DALI ®

DALI ® ® ® ® QTi DALI D HTi DALI D OTi DALI OT DMX

QTi DALI

CON 1...10 LI

RGB DIM

® QTi DALI ®

HTi DALI ® HTi DALI ®

OTi DALI ® OTi DALI ®

QTi DALI

QTi DIM HT 1...10 . V OT DIM

® HTi DALI ® OTi DALI ®

QT FIT

HTM QTi DIM HT 1...10 V

QT

FIT

® HTM ®

OT OT DIM OT

QTi DALI QTi DALI D

QTi DIM HT 1...10 . V OT DIM

QTi DIM HT 1...10 . V OT DIM

® HTi DALI ® OTi DALI ®

QT FIT

HTM QTi DIM HT 1...10 V

QT

FIT

® HTM ®

OT

OT DIM OT

QTi DIM HT 1...10 . V OT DIM

QTi DIM HT 1...10 . V OT DIM

Energy Energy savings savings Ambience Ambience Scenes Scenes Components

DALI ® PRO

Sensor

Coupler

LMS CI BOX

ECO CI KIT

SENSOR KIT

DALI ® REPEATER SO

DALI ® REPEATER LI

EASY EASY E

RMC RMC Hyb

Remote

DALI A LS/PD / LS/PD / LS/PD / LS/PD /

MULTI L 3 MULTI T 3 FL MULTI T 3 B MULTI T 3 CI

MOUNTING ADAPTER

®

TD LS/PD STD LS/PD S TD LS/PD L TD LS/PD L LS/PD / LS/PD / LS/PD / LS/PD / E:BUS LS/PD / LS/PD / LS/PD / LS/PD / LS/PD / LS/PD / LS/PD / LS/PD / LS/PD / LS/PD / LS/PD / LS/PD / EASY S EASY EASY SA

LI L LI L

®

MULTI L MULTI 3PRO

LMULTI

PB 3T

MULTI 3 FLT

MULTI 3 D AFL

LTI

MULTI 3 BT

MULTI 3 BT

MULTI 3 CIT

3 CIMULTI

L MULTI 3 LMULTI

3T

MULTI 3 FLT

MULTI 3 FLT

MULTI 3 BT

MULTI 3 BT

MULTI 3 CIT

3 CIIR

CI IR CI IR

Coupler GATEWAY

1...10 1...10 V V

1...10 1...10 V V

DALI ® DALI or 1...10 V

® or 1...10 V

69


OSRAM AS Vækrøveien 3 Telefon: 40 00 41 10

0281 Oslo

Telefax: 67 59 19 64

Internett: www.osram.no

E-mail: kundeservice@osram.no

More magazines by this user
Similar magazines