24.07.2013 Views

Du kan fa rabatt pa 1.000.000 NOK . . - Karmsund Avis

Du kan fa rabatt pa 1.000.000 NOK . . - Karmsund Avis

Du kan fa rabatt pa 1.000.000 NOK . . - Karmsund Avis

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nr. 16 - torsdag 26. april 2012 - 23. årgang - Lokalavis for Hgsd og omegn - www.karmsundavis.no<br />

Cruise-satser<br />

med Hardanger<br />

For snart fem måneder<br />

siden lanserte Haugesundregionen<br />

sin satsing<br />

på cruiseturisme. Satsningen<br />

har allerede gitt<br />

resultater i form av fem<br />

bekreftede anløp i 2013.<br />

Nå bygges satsingen ut<br />

med et tett samarbeid<br />

med cruiseorganisasjonen<br />

i Hardanger.<br />

www.designakjoekken.no<br />

Side 9<br />

Dine dyrebutikker har alt<br />

du trenger til din buddy!<br />

classic top selection<br />

introduksjonspris<br />

57.995,prisen<br />

er inkl. benkeplater<br />

og underlimt vask<br />

.<br />

<strong>Du</strong> <strong>kan</strong> <strong>fa</strong> <strong>rabatt</strong><br />

.<br />

<strong>pa</strong> <strong>1.000.000</strong> <strong>NOK</strong><br />

Se innsiden med for mer informasjon.<br />

www.a-utvik.no<br />

Buddy Oasen Zoo Oasen Storsenter Buddy Raglamyr Zoo Sampson-bygget tlf: 52 84 04 10<br />

Susan Borg<br />

Sang, glød og<br />

politikk<br />

pirat-taxier et<br />

Stort problem<br />

SaudaS ukjente<br />

norgeSmeSter<br />

bilmuSeum på<br />

frakkagjerd<br />

Følg<br />

oss på<br />

Side 20<br />

Side 13<br />

Side 30<br />

Side 50<br />

VårE LEkrE kVaLitEtskjØkkEn<br />

Er FornÆrMEt De sYns Vi selGeR<br />

DeM FoR BilliG...<br />

et Designa kjøkken er et stolt kjøkken i høy kvalitet. Både funksjonellt og<br />

estetisk er det lekkert design og det fortjener å bli verdsatt. Vi <strong>kan</strong> derfor godt<br />

forstå at våre kjøkken har blitt litt fornærmet. Vi har nok også prissatt det<br />

skarpt nok i forhold til hva de er verdt. Unnskyld...<br />

KJØKKENDESIGN I ALLE PRISKLASSER<br />

dEsigna haugEsund<br />

lonGhaMMaRVeGen 36 - i BeRG senteRet på RaGlaMYR . haUGesUnD . tlF. 48 32 33 40<br />

www.buddy.no


Torsdag 26. april 2012 Torsdag 26. april 2012<br />

2 AKTUELT<br />

3<br />

Politisk uavhengig lokalavis<br />

for Haugesundregionen<br />

DAgLig LEDEr/<br />

AnsvArLig rEDAKTør<br />

Arne Andreassen<br />

UTgivEr:<br />

<strong>Karmsund</strong> A/S<br />

Org. nr.:<br />

986820345 MVA<br />

ADrEssE:<br />

Strandgata 203,<br />

5525 Haugesund<br />

rEDAKsJOnEn:<br />

Telefon 5273 9800<br />

Faks 5273 9801<br />

E-post<br />

redaksjonen@ka-karmsund.no<br />

Nyhetsredaktør<br />

Terje Emil Johannessen<br />

Telefon 9018 9020<br />

terje.emil@ka-karmsund.no<br />

svein O. Hansen<br />

Telefon 9519 4763<br />

svein@ka-karmsund.no<br />

Morten salvesen<br />

Telefon 9020 4601<br />

mandr@online.no<br />

Alf Henden<br />

Telefon 9005 4731<br />

alfhend@getmail.no<br />

AnnOnsEsALg:<br />

Telefon 5273 9800<br />

Faks 5273 9801<br />

Markedssjef<br />

rolf Arne Hovland<br />

Telefon 9748 6698<br />

rolf@ka-karmsund.no<br />

stian Eikesdal<br />

Telefon 9519 4764<br />

stian@ka-karmsund.no<br />

inTErnETT:<br />

www.karmsundavis.no<br />

KOMMUnEr:<br />

Haugesund, Karmøy,<br />

Utsira, Sveio, Tysvær, Bokn,<br />

Vindafjord, Etne og Sauda.<br />

MILJØMERKET<br />

241 Trykkeri 788<br />

Denne avisen er trykket<br />

i henhold til miljømerket Svanen.<br />

Trykk: BT TRYKK As<br />

Dagens<br />

Thelma<br />

Landlov<br />

Den som får landlov<br />

i kjærlighetens havn<br />

mister seg selv<br />

men vil ikke føle savn<br />

livets<br />

lyse<br />

sider<br />

I disse tider er det viktig at hver og en av oss holder <strong>fa</strong>st i livets<br />

lyse sider, i all glede som finnes, i all optimisme, i all livskraft og<br />

kreativitet, i all kjærlighet og alle gode gjerninger. I disse tider må<br />

vi holde <strong>fa</strong>st i all dugnadsånd, all tillit og fortrolighet med hverandre,<br />

all solidaritet, all lyst til å dele med hverandre, all nysgjerrighet<br />

og åpenhet for nye inntrykk - i det hele tatt den utrolige mosaikken<br />

av små og store opplevelser med hverandre som vever oss sammen<br />

som samfunn i nabolag, bydeler, foreninger, byer og som nasjon.<br />

Fra tid til annen har noen og enhver av oss behov for å trekke oss<br />

tilbake til ensomme rom for å bearbeide sorg og for å få tenkt oss<br />

om. At noen få av oss kommer ut av ensomme rom hatefulle, skjuler<br />

ikke den realitet at de aller, aller fleste av oss kommer ut av de<br />

samme rommene som sterkere mennesker, klokere og med dypere<br />

forståelse av vår egen rolle og hvor viktig det er at vi kaster oss ut i<br />

den <strong>fa</strong>ntastiske smeltedigelen et levende liv er i dagens Norge. Det<br />

gjelder alle kategorier mennesker , uansett sosial status, funksjonshemming<br />

eller etnisk tilhørighet.<br />

Vi vet alle at for mye personlig grubling også <strong>kan</strong> føre enkeltmennesker<br />

på personlige avveier dersom de ikke blir hanket inn<br />

og får personlig veiledning underveis. Vi lever i et samfunn der vi<br />

forlengst har tatt mål av oss til å hjelpe hverandre når det butter<br />

imot. Psykisk helse er et betydelig satsingsområde og sykdomsfeltet<br />

godt i gang til å bli alminneliggjort. Mange blir på den måten løftet<br />

ut av personlige bakevjer og inn i det levende livet igjen.<br />

Det har imidlertid alltid vært mørkemenn blant oss. Så lenge<br />

det har vært en registrerbar sivilisasjon her i ut<strong>kan</strong>ten av Euro<strong>pa</strong>,<br />

med karrige kår, har de levd blant oss, de ekstreme pessimistene,<br />

moralistene, piskesvingerne, salpetersprederne. De har aldri klart å<br />

slukke lyset! Mellom bakkar og berg har livsgnistene alltid vært for<br />

sprakende, gleden over å være et menneske for stor og kjærligheten<br />

mellom mennesker for sterk til at disse menneskene har klart å få<br />

«nakkatak» på oss. Dermed har de etter hvert blitt noen puslinger<br />

som vi har klart å overleve med, storsinnede som vi alltid har vært,<br />

hverdagsfolket i dette flotte landet vårt.<br />

Nettopp nå, når vårsola på nytt i «bak<strong>kan</strong>e blenkje», er det <strong>kan</strong><br />

hende greit for de fleste av oss å ta disse ti ukenes nyhetssendinger<br />

inn svært s<strong>pa</strong>rsommelig. Vi trenger ikke å høre på alt. Vi trenger<br />

ikke flere detaljer, flere grusomheter, flere eksempler på komplett<br />

ondskap. Vi vil rett og slett ut i vårsola, sette hendene våre i frostfri<br />

jord, plante og så, se alt spire og gro, nye varmen og oppvåkningen.<br />

Kanskje tar vi en tur langs strendene eller for den saks skyld i byen,<br />

treffer på folk og snakker om hverdagslige ting, i det hele tatt lever<br />

et normalt, rolig liv uten daglige doser fra Tinghuset i Oslo.<br />

Det betyr ikke at vi ikke lever med alle dem som er rammet<br />

eller berørt. Tvert om. De er forlengst en del av vår alles bagasje.<br />

Den norske staten må imidlertid gjøre jobben sin, og det gjør den.<br />

Underveis trenger vi lange pusterom der vi oppsøker kvitveisen<br />

i Dju<strong>pa</strong>dalen, nyter påskeliljene i <strong>pa</strong>rkene og hagene våre og gjør<br />

ting som vi alltid har gjort.<br />

Han har preget livene våre alt for lenge nå. Vi må videre.<br />

■ Arne AndreAssen<br />

Leder<br />

■ Heisann<br />

navn: Kjetil eliassen (42),<br />

snekker, fra Førre<br />

Hva opptar deg i fritiden?<br />

– Hytte, fotballtrening for Stegaberg<br />

jenter 10 år og friluftsliv.<br />

Vi har som mål å gå en del av<br />

toppturene i Tysvær i år.<br />

Siste kulturelle opplevelse?<br />

– Helgens fotballcup på Avaldsnes<br />

er kultur i høyeste grad.<br />

En glimrende cup med godt<br />

opplegg i fint vær.<br />

Beste barndomsminne?<br />

– Da vi var på ferie i Gøteborg,<br />

og søskenbarnet mitt og jeg<br />

stakk av til Liseberg fornøyelses<strong>pa</strong>rk.<br />

Vi kjøpte lodd og kom tilbake<br />

med en stor rosa <strong>kan</strong>in. Da<br />

ble vi avslørt og fikk teltarrest på<br />

campingplassen.<br />

Hva vil du helst lese på en avisforside?<br />

– Positive ting, innen alt egentlig.<br />

Det er for mange negative<br />

framsider. De <strong>kan</strong> bruke de po-<br />

■ Anbe<strong>fa</strong>les<br />

navn: Arne tveit Katla (42),<br />

lærer ved lid skole,<br />

fra sveio.<br />

Bok<br />

– Det må bli Amalie Skram<br />

sine bøker om Hellemyrsfolket.<br />

Svart og direkte litterattur som<br />

traff meg i mellomgolvet.<br />

Film<br />

– «Pianisten». En film som<br />

minner oss om hvorfor vi aldri<br />

må glemme nazismens grusomheter.<br />

Musikkalbum<br />

– Av uendelig mye bra, må jeg<br />

bare ta ett. Det blir «Om<strong>pa</strong> til du<br />

dør» fra Kaizers Orchestra. Starten<br />

på en lang musikalsk forelskelse.<br />

Mat<br />

– Mye godt å få tak i. Men siden<br />

det er mest hverdager, tar jeg<br />

har fått nye<br />

nettsider.<br />

Ta turen til:<br />

sitive sakene på framsidene, og<br />

heller la de negative sakene komme<br />

inni avisen.<br />

Hva <strong>kan</strong> du tenke deg å bli<br />

flinkere til?<br />

– Å pleie kona. Bruker dessverre<br />

for liten tid til det. Vi jobber<br />

begge lange dager i hverdagene.<br />

■ Morten sAlvesen<br />

en hverdagsrett: komler.<br />

Opplevelse<br />

– Må få nevne to ting; å bli<br />

gift med mi kjære Åse, og bli <strong>fa</strong>r<br />

til mine to hjerteknusere Ida og<br />

William.<br />

■ Morten sAlvesen<br />

www.karmsundavis.no<br />

Gemini Frisør<br />

Rettegang ghd<br />

1.799,-<br />

NYTT MAGASIN UTE NÅ!<br />

Scan QR-kode får å se vårt ny magasin.<br />

Magasinet <strong>kan</strong> du også se på vår<br />

<strong>fa</strong>cebookside og på amanda.no.<br />

TID FOR NY VÅR<br />

ROM FOR FORNYELSE<br />

OBS<br />

Hoppetau<br />

79,-<br />

1500 GRATIS P-PLASSER • FØLG OSS PÅ FACEBOOK • AMANDA.NO<br />

Esthetique<br />

Issy Miyake,<br />

125 ml<br />

495,-<br />

Vita<br />

Essie neglelakk<br />

129,-<br />

Life<br />

Green Energy te<br />

44,-<br />

Life<br />

Skin Food, 30 ml<br />

119,-<br />

HVEM HVEM VINNER VINNER STYLING STYLING OG OG KLÆR KLÆR<br />

VERDI VERDI 20.000,-? 20.000,-?<br />

Gå inn på Amanda Storsenter på<br />

Facebook og stem på ditt <strong>fa</strong>vorittbilde.<br />

Tre av dem som stemmer<br />

på vinnerbildet vil motta en personal<br />

shopper time + kr 1000 i gavekort.<br />

Bli med da vel!


4 Torsdag 26. april 2012 Torsdag 26. april 2012<br />

5<br />

salg<br />

<br />

<br />

av hagemøbler<br />

før 7096,-<br />

KorsiKa hjørne<br />

inKl. bord<br />

225 x 225 x H 64 cm<br />

Whitewash m/ele<strong>fa</strong>ntgrå puter.<br />

Før kr 7096,-<br />

NÅ 4.998<br />

san remo 2 seter, 2 stoler og bord<br />

Stol: B 71 x D 77 x H 79 cm, Bord: B 52 x L 92 x H 38 cm,<br />

2-seter: B131 x D 77 x H 79 cm. Gråspett m/offwhite puter.<br />

<strong>pa</strong>ris bord med 6 stoler og puter<br />

Bord: B100 x L220 x H 75 cm. Sort m/antrasitt puter.<br />

Kun torsdag-lørdag<br />

3.998<br />

7.998<br />

Haugesund:<br />

Møbelringen Haugesund, Raglamyr, Tlf.: 52 70 83 00<br />

Mandag-Fredag 10.00-19.00, Lørdag 10.00-16.00<br />

1.998<br />

liten puteKasse<br />

B 60 x L132 x H64 cm<br />

www.møbelringen.no<br />

®<br />

10.990<br />

Både so<strong>fa</strong> og spisestue<br />

firenze 3 seter, 2 stoler og bord<br />

Stol: B74,5 x D76 x H 89 cm, Bord: B 85 x L145 x H 66 cm,<br />

3-seter: B185 x D 76 x H 89 cm. Sort plastrotting<br />

11.990<br />

Både so<strong>fa</strong> og spisestue<br />

firenze vinKel og bord<br />

2 endemoduler: B63xD73xH87, 3 midtmoduler: B56xD73xH87cm,<br />

1 hjørne B73xD73xH87 Bord: B85xL145xH66. Sort plastrotting.<br />

stor puteKasse<br />

B 80 x L150 x H64 cm<br />

2.998<br />

10.990<br />

al<strong>fa</strong> bord og 6 stoler<br />

Bord: B100 x L220/280 x H 75/Stol: B 69 x D 69 x H 92 cm<br />

Sort/grå aluminium, topp kunsttre. Leveres også i hvit.<br />

etne:<br />

Møbelringen Etne Strømø, Etne Senter, Tlf.: 53 77 09 99<br />

Mandag-Torsdag 10.00-18.00, Fredag 10.00-19.00, Lørdag 10.00-15.00<br />

poppcorn design


Torsdag 26. april 2012 Torsdag 26. april 2012<br />

6 AKTUELT AKTUELT 7<br />

Kårstø trenger snart mer gass<br />

Vi går inn i avgjørende<br />

år for Norge som<br />

leverandør av naturgass<br />

til Euro<strong>pa</strong>. Ti til<br />

femten år fram i tid<br />

vil Kårstø slite tungt<br />

om anlegget ikke får<br />

tilgang på mer naturgass.<br />

Foreløpig er det<br />

ikke aktuelt å iverksette<br />

spesielle regionale<br />

innsatser for å ivareta<br />

egne interesser.<br />

■ terje eMil joHAnnessen<br />

Mye har endret seg i løpet<br />

av de siste 26-27 årene gassbehandlingsanlegget<br />

på Kårstø<br />

har vært i drift. Naturgassen fra<br />

Statfjordfeltet, Tampenområdet,<br />

Sleipnerområdet og Haltenbanken<br />

vil om 10-15 år få et så stort<br />

<strong>fa</strong>ll i produksjonen at anlegget<br />

vil slite med å få nok gass til å<br />

utnytte ka<strong>pa</strong>siteten. Også anleggene<br />

på Nyhamna og Kollsnes vil<br />

komme i samme situasjon. Skal<br />

Norge fortsatt være en pålitelig<br />

leverandør av gass med høy reguleritet,<br />

har alle aktører rettet<br />

blikket mot mulighetene i nordlige<br />

norske havområder. Avtar<br />

produksjonen på eksisterende<br />

felt, må det norske gassmiljøet<br />

håpe på nye funn i Norskehavet<br />

og Barentshavet.<br />

Anbe<strong>fa</strong>lte ny rørledning<br />

I rapporten NCS2020 har<br />

Gassco tatt for seg fire ulike scenarioer<br />

for gassframtiden i nord.<br />

Konklusjonen her var at det vil<br />

lønne seg med en rørløsning<br />

framfor flytende, nedkjøt naturgass<br />

(LNG) for frakt av gass. Etter<br />

at Gassco ifjor høst derfor anbe<strong>fa</strong>lte<br />

å bygge tusen kilometer<br />

med rørledning til Barentshavet,<br />

har mange kommet med kommentarer<br />

og meningsytringer.<br />

Sentrale aktører i regjeringen,<br />

deriblant utenriksminister Jonas<br />

Gahr Støre, har signalisert at en<br />

slik investering <strong>kan</strong> være nødvendig.<br />

Olje- og energiminister<br />

Ola Borten Moe, har på sin side<br />

påpekt at det trengs nok gass for<br />

å rettferdiggjøre bygingen av et<br />

slikt gassrør. Han mener også at<br />

det i for<strong>kan</strong>t må hentes inn enda<br />

tydeligere signaler fra Norges<br />

store gasskunder på Kontinentet.<br />

Mange i bransjen har omtalt et<br />

slikt prosjekt som drømmetenking,<br />

mens Statoilleder Helge<br />

Lund uttalte på et Oljeindustripolitisk<br />

seminar i Sandefjord i<br />

januar i år at han ikke var helt<br />

sikker på at et nytt gassrør er den<br />

beste løsningen. Han ønsket å<br />

holde mulighetene åpne for begge<br />

muligheter. Oljedirektoratet<br />

bidro til Gasscos utredning, men<br />

har per dato ingen formening<br />

om et eventuelt nytt gassrør helt<br />

fram til Barentshavet.<br />

tautrekking mellom nord<br />

og sør<br />

Som statlig eid infrastrukturselskap,<br />

har Gassco sterke<br />

Kårstø i dag. Ill. Statoil<br />

begrensninger i å delta i den<br />

offentlige diskusjonen om morgendagens<br />

løsninger. Tunge næringsaktører<br />

i nord er forlengst<br />

på banen for å kjempe for å beholde<br />

mest mulig av verdiskapingen<br />

i nord, mens f.eks. lederen av<br />

Oljeindustriens Landsforening<br />

(OLF), Gro Brækken, har påpekt<br />

at det på sikt er mye rimeligere<br />

og bedre for klimaet å frakte gassen<br />

i rør enn å kjøe den ned og<br />

frakte den med skip. Også andre<br />

aktører har påpekt hvor viktig<br />

der er å få nye gassfunn i nord<br />

knyttet opp mot de eksisterende<br />

gassbehandlingsanleggene. Her<br />

er det infrastruktur stor nok til å<br />

behandle nye, store gassvolumer.<br />

For tidlig å aksjonere nå<br />

Ordfører- og rådmannskollegiet<br />

på Haugalandet (ORK)<br />

har nylig drøftet om regionen<br />

burde igangsette et eget arbeid<br />

for å ivareta Kårstøs interesser<br />

i den kommende dragkampen<br />

om gasstilførsler. Tysværs ordfører,<br />

Harald A. Stakkestad, sier<br />

til «<strong>Karmsund</strong>» at det ville være<br />

uhensiktsmessig å igangsette et<br />

slikt lokalt arbeid nå. Han selv<br />

har et koordineringsansvar på<br />

Haugalandet og deltar på jevnlige<br />

møter i nettverket som er<br />

etablert ilandføringsstedene<br />

mellom.<br />

-Vi er oppdaterte og har full<br />

beredskap. Dette er en prosess<br />

som pågår og det er per dato ingenting<br />

som tilsier at ikke Kårstøs<br />

interesser blir godt ivaretatt<br />

av de nasjonale aktørene, sier<br />

han til oss.<br />

Mer tid<br />

Direktør for forreningsutvikling<br />

og økonomi i Gassco, Thor<br />

Otto Lohne, sier til «<strong>Karmsund</strong>»<br />

at han er enig i at det ikke er nødvendig<br />

for Haugalandet å gå på<br />

banen nå. Blir dette for raskt en<br />

lokaliseringsdebatt med sterke<br />

stridigheter mellom landsdelene,<br />

<strong>kan</strong> proessen fort gå inn i blindgater.<br />

Ingen er tjent med det.<br />

Alle aktører har dessuten mer<br />

tid på seg. Det ideelle tidsbildet<br />

for Gassco er en prosjektstart i<br />

2014, en beslutning i Regjering<br />

og Storting i 2016 og en oppstart<br />

på rørleggingen i 2020. Dette<br />

sier han til oss idet han går ut av<br />

taxien på Helganes mandag, på<br />

vei til en olje- og gasskonferanse<br />

i Hammerfest.<br />

ordfører i tysvær Harald A.<br />

stakkestad.<br />

-Jeg skal til Løvens Hule, sier<br />

han megetsigende i telefonen.<br />

FAKtA:<br />

Kårstø<br />

• Kårstø gassprosesseringsanlegg<br />

er euro<strong>pa</strong>s største i<br />

sitt slag og spiller en nøkkelrolle<br />

når det gjelder<br />

transport og behandling av<br />

gass og kondensat (lettolje)<br />

fra viktige områder på norsk<br />

kontinentalsokkel. 28 felt<br />

er knyttet opp til Kårstø via<br />

rørledninger.<br />

• Rundt 25 prosent av naturgassen<br />

som leveres årlig fra<br />

norge til kunder i euro<strong>pa</strong>,<br />

eksporteres via Kårstø.<br />

• Produksjonska<strong>pa</strong>sitet på<br />

anlegget er vel 10 millioner<br />

tonn ngl (natural gas liquids<br />

- flytende våtgass) ) og<br />

kondensat per år.<br />

• Den store produksjonen av<br />

etan, lPg og stabilisert kondensat<br />

fører til 700 skipsanløp<br />

i året på Kårstø.<br />

Gassco<br />

• Gassco, som har hovedkvarter<br />

på Bygnes på Karmøy, er<br />

operatør for det integrerte<br />

transportsystemet for gass<br />

fra norsk kontinentalsokkel<br />

til land i euro<strong>pa</strong>. som operatør<br />

har Gassco et overordnet<br />

ansvar for drift av infrastrukturen<br />

på vegne av eierne.<br />

• Rammebetingelsene for<br />

virksomheten gis av norske<br />

myndigheter. dette gjelder<br />

også forholdet mellom eierne<br />

av gasstransportsystemet og<br />

Gassco. Gasscos operatøransvar<br />

er hjemlet i Petroleumsloven<br />

og i avtalene med<br />

eierne av transportsystemet.<br />

• Gassco har som operatør<br />

flere roller. Arbeidet Gassco<br />

utfører på vegne av eierne av<br />

transportsystemet gassled<br />

omtales gjerne som det<br />

alminnelige operatørskapet.<br />

eierne av transportsystemet<br />

finansierer de fleste større<br />

investeringer i transportsystemet<br />

og disse aktiveres i<br />

eiernes regnskap.<br />

• Gassled heter interessentskapet<br />

for eierne av gasstransportsystemet<br />

knyttet<br />

til norsk kontinentalsokkel.<br />

gasstransportsystemet består<br />

av 8000 km rørledninger,<br />

plattformer, prosessanlegg<br />

på land og seks gassterminaler<br />

i utlandet. gassled eier<br />

helt eller delvis mottaksterminalene<br />

for norsk gass i<br />

tyskland, Berlgia, Frankrike<br />

og storbritannia. gassled<br />

har 11 eiere, hvorav Petoro<br />

og statoil er de største. Årlig<br />

brukes rundt 1,3 milliarder<br />

kroner til drift.<br />

Skrytetime om Hauge-<br />

sunds friluftssatsinger<br />

Haugesunds satsing<br />

på friluftsaktiviteter<br />

som en av de viktigste<br />

byggeklossene i det<br />

forebyggende helsearbeidet,<br />

<strong>fa</strong>nger oppmerksomhet.<br />

Mandag<br />

var Høyres Nikolai<br />

Astrup i byen for å få<br />

med seg kjerneverdiene<br />

i denne offensiven.<br />

Han likte det han<br />

hørte og så.<br />

■ terje eMil joHAnnessen<br />

Mandag kveld skulle han innlede<br />

på et kick off for programdebatten<br />

i Høyre. Stortingsrepresentanten,<br />

lederen i Oslo Høyre<br />

og medlem av Høyres sentralstyre,<br />

Nikolai Astrup, kom imidlertid<br />

vestover om morgenen og<br />

fikk anledning til å møte ledelsen<br />

i Haugaland Kraft og deretter Aibel<br />

på Risøy sammen med ordfører<br />

Petter Steen jr og gruppeleder<br />

Jarle Utne-Reitan. Om ettermiddagen<br />

vandret følget inn i Dju<strong>pa</strong>dalen<br />

flankert av Haugesund<br />

Turistforenings prosjektleder<br />

for «Friluftsliv for alle», Trude<br />

Solvi Nordstrøm og prosjektleder<br />

for «Aktiv i friluft», Audhild<br />

Sannes. Stikkordet er Samhandlingsreformen<br />

og Folkets Fysiske<br />

Stillstand. Også i Haugesund er<br />

store deler av befolkningen for<br />

stillesittende og uten daglig mosjon.<br />

Over tid har dette negative<br />

helsemessige konsekvenser med<br />

tilhørende svære kostnader for<br />

felleskassen. Derfor er det ikke<br />

uten grunn at nasjonale politikere<br />

er nysgjerrig på de er<strong>fa</strong>ringene<br />

som for tiden høstes i<br />

Haugesund gjennom disse friluftslivsprosjektene.<br />

I «Aktiv i<br />

friluft» har Haugesund sammen<br />

med Drammen fått statlige prosjektmidler<br />

for å prøve ut ulike<br />

arbeidsmåter som <strong>kan</strong> få folk ut<br />

i fysisk aktivitet, om det så måtte<br />

være et kvarters s<strong>pa</strong>sertur hver<br />

dag.<br />

Mange er med<br />

Audhild Sannes fortalte at det<br />

etter hvert har blitt mange gode<br />

samarbeids<strong>pa</strong>rtnere bak satsingen<br />

på «Aktiv i friluft». Orienteringsmiljøet<br />

har engasjert seg,<br />

Røde Kors har koblet opp egne<br />

ungdomstiltak, Turistforeningen<br />

er dypt involvert med sine prosjekter,<br />

Klatrelaget er med, Kajakklubben,<br />

Syklistenes Landsforbund<br />

og ikke minst Jeger &<br />

Fisk.<br />

Mens vi vandrer på den flotte<br />

nye turstien langs Eivindsvatnet,<br />

orienterer prosjektlederne om<br />

den mest populære badeplassen<br />

i Haugesund og det tilrettelagte<br />

ferskvannsbadet med to<br />

små strender hvor det også er<br />

lagt ut en baderampe for rullestolbrukere.<br />

Om sommeren er<br />

ASTRUP I DJUPADALEN: det var vårstemning i dju<strong>pa</strong>dalen mandag ettermiddag<br />

da nikolai Astrup (nr 2 fra v.) ble orientert om friluftssatsingene i Haugesund<br />

av gruppeleder jarle Utne-reitan, ordfører Petter steen jr og prosjektlederne<br />

Audhild sannes og trude solvi nordstrøm. Foto: TEJ<br />

ENTUSIASTEN & ILDSJELEN: Kjell Bjelland (til h.) fullroste samarbeidet mellom<br />

Haugesund turistforening, Friluftsrådet vest og hjelpeap<strong>pa</strong>ratet ved <strong>Karmsund</strong><br />

videregående skoles avdeling for “tilrettelagt individuell opplæring”.<br />

Foto: TEJ<br />

det en badebrygge utpå vannet.<br />

Ved inngangen til Dju<strong>pa</strong>dalen<br />

er det også bygget et universelt<br />

utformet servicebygg med vannklosett.<br />

Vel framme på Friluftslivets<br />

Hus i Dju<strong>pa</strong>dalen, har allestedsværende<br />

Kjell Bjelland fyrt opp<br />

bål og kokt kaffi på gamlemåten.<br />

Entusiasten har mye på hjertet<br />

og mye å fortelle om utvikling<br />

av tilbud med friluftsaktiviteter<br />

spesielt tilrettelagt for mennesker<br />

med ulike utviklingshemninger<br />

og ulike behov. Han fullroste<br />

samarbeidet mellom Haugesund<br />

Turistforening, Friluftsrådet Vest<br />

og hjelpeap<strong>pa</strong>ratet ved <strong>Karmsund</strong><br />

videregående skoles avdeling<br />

for ”Tilrettelagt individuell<br />

opplæring”.<br />

Ut av isolasjonen<br />

Prosjektet «Friluftsliv for alle -<br />

hele året», som ble startet i 2007,<br />

sprang ut av et stort ønske blant<br />

mange mennesker med psykisk<br />

og fysisk funksjonsnedsettelse<br />

om å kunne delta i ulike fritidsaktiviteter<br />

og sosiale sammenhenger<br />

sammen med andre. De<br />

savner ofte dette i langt større utstrekning<br />

enn praktisk hjelp og<br />

helsetjenester fra de kommunale<br />

helse- og omsorgstjenestene..<br />

Mange følte også sosial isolasjon<br />

og ensomhet.<br />

Trude Solvi Nordstrøm fortalte<br />

at i 2008 ble tilbudet utvidet til<br />

barn med fysiske funksjonshemninger.<br />

Den tredje målgruppen<br />

ble etter hvert mennesker med<br />

psykiske lidelser. Det ble opprettet<br />

kontakt med dagsenteret for<br />

psykisk hentet inn midler fra<br />

Helse og Rehabilitering og Rogaland<br />

Fylkeskommune.<br />

Siste tilvekst i aktivitetene<br />

i «Aktiv i friluft» kom <strong>fa</strong>ktisk<br />

inneværende uke. Prosjektet<br />

«Naturgøy» har overvektige barn<br />

som målgruppe. Den 8. mars i<br />

år var det oppstart på egne turgrupper<br />

for innvandrere, et samarbeidsprosjekt<br />

mellom Røde<br />

Kors, NAV og opplæringssenteret<br />

på Breidablikk.<br />

Friluftsliv ofte undervurdert<br />

I det hele tatt var det mye å<br />

fortelle om til stortingsrepresentanten<br />

fra Oslo. Hans responderte<br />

på sin side med å skryte<br />

av det unike samarbeidet som<br />

er etablert i Haugesund mellom<br />

frivillige organisasjoner og kommunen.<br />

Mange kommuner <strong>kan</strong><br />

ha nytte av å hente er<strong>fa</strong>ringer<br />

fra Haugesund. Han mente at<br />

friluftsliv er undervurdert i det<br />

forebyggende folkehelsearbeidet<br />

og understreket hvor viktig det<br />

er å <strong>fa</strong>nge opp unge mennesker<br />

før datamaskinene og TV’en binder<br />

dem til so<strong>fa</strong>en. Her har foreldrene<br />

et stort ansvar. Han ønsket<br />

både friluftsprosjektene og Haugesund<br />

kommune lykke til i den<br />

videre satsingen.<br />

krav gir<br />

resultat<br />

«Tøffe NAV-krav har gitt fire ganger så mange i jobb» var overskriften<br />

på en nyhetsreportasje i Aftenposten forleden.<br />

«Arbeid med bistand» er et arbeidsmarkedstiltak som NAV finansierer.<br />

Prosjektet betyr at en person med nedsatt arbeidsevne<br />

får hjelp i inntil tre år for å prøve seg i det ordinære arbeidslivet.<br />

<strong>Avis</strong>en dokumenterte at det er store forskjeller mellom fylkene<br />

når resultatene måles mot pengeinnsatsen. I Telemark kom 67<br />

prosent av dem som fullførte «Arbeid med bistand»-prosjektet<br />

i 2010 seg over i ordinær jobb. I Nord-Trøndelag fikk også to av<br />

tre jobb i det ordinære arbeidslivet. I Troms, Sør-Trøndelag og<br />

Møre og Romsdal fikk flertallet av deltakerne i NAV-prosjektet<br />

også jobb i det ordinære arbeidslivet.<br />

I Sogn og Fjordane ble resultatet motsatt: Bare15 prosent fikk<br />

ordinær jobb. Noe bedre var det i Hordaland med 34 prosent og i<br />

Rogaland med 40 prosent.<br />

De NAV-ansvarlige i Telemark forklarer sine gode resultater<br />

med at det ble gjennomført en holdningsmessig snuoperasjon.<br />

Det ble stilt klare krav til klientene med belønning til dem som<br />

lyktes. Dessuten ble regelverket brukt fleksibelt.<br />

– Før var vi så «omsorgsfulle». Vi visste ikke hva godt vi kunne<br />

gjøre for dem med vonde historier som kom hit, forteller en<br />

attføringsleder.<br />

Nettopp! Da NAV i Telemark la vekk sosionomtankegangen<br />

og begynte å stille krav til klienter med mulighet for å rehabilitere<br />

seg på arbeidsmarkedet og få ordinær jobb – da kom også<br />

resultatene. Jatting og dikkedering fører stort sett til at en vanskelig<br />

livssituasjon blir konservert. Når det derimot stilles krav, da<br />

kommer også resultatene.<br />

Tidligere arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen tok dette<br />

poenget da han i sin statsrådtid ba folk utenfor arbeidslivet om «å<br />

stå opp om morran».<br />

Haugesund-ordfører Petter Steen jr. forfektet nylig en <strong>pa</strong>rallell<br />

tankegang da han tok til orde for at sosiale ytelser i visse tilfelle<br />

bør ledsages av et krav om gjenytelser. Mange sosialklienter vil<br />

rett og slett ha godt av å bli satt til hensiktsmessig arbeid for å få<br />

arbeidstrening.<br />

I disse dager ser vi medarbeidere i Risa AS plukke søppel og<br />

rusk langs lokale fylkesveier. Dette er oppgaver som med fordel<br />

kunne vært overlatt sosialhjelpsmottakere, som vil ha godt av å<br />

få beveget seg og tilvenne seg et mer normalt liv. Kommunene<br />

har en rekke oppgaver som budsjettet ikke rekker til å få løst,<br />

men som mottakere av sosiale ytelser kunne hjelpe til med å få<br />

ordnet. Vi tenker her på renhold<br />

i bygatene, hjelp til å ordne<br />

kommunale beplantninger og<br />

håndsrekninger til vedlikehold.<br />

Det <strong>kan</strong> ikke akkurat være noe<br />

brudd på menneskerettighetene<br />

å forlange at en sosialhjelpsmottaker<br />

luker ugress i kommunale<br />

blomsterbed.<br />

Krav og disiplin gir gode resultater,<br />

mens lediggang alltid er<br />

roten til det onde.<br />

■ rAgnAr lArsen<br />

Rett på sak<br />

www.karmsundavis.no/kategori/meninger/<br />

Flere kommentarer<br />

Vår kommentator Ragnar Larsen skriver hver dag en aktuell ytring,<br />

som legges ut på vår hjemmeside.<br />

Se www.karmsundavis.no og legg gjerne adressen inn som <strong>fa</strong>voritt.


Torsdag 26. april 2012 Torsdag 26. april 2012<br />

8 AKTUELT AKTUELT 9<br />

Kuttet ut felles planlegger<br />

MYe Å strides oM: dimensjoneringen av veksten i tysvær kommune er en av diskusjonstemaene i forbindelse med revisjonen av regionaplanen. tysværpolitikerne har store ambisjoner, her illustrert<br />

av snøhetta i forbindelse med planene for senterdannelsen i Aksdal. ill: snøhetta<br />

Det pågår tautrekking<br />

om revisjonen<br />

av regionalplanen for<br />

Nord-Rogaland. Flere<br />

av kommunene er uenige<br />

med fylkeskommunens<br />

planleggere<br />

om flere arealdisponeringen<br />

og vurderingen<br />

av vekstrater. Midt i<br />

prosessen har kommunene<br />

på Haugalandet<br />

valgt å kutte ut<br />

egen, felles arbeidska<strong>pa</strong>sitet.<br />

■ terje eMil joHAnnessen<br />

Stridsspørsmålene er mange.<br />

Tysvær kommune har vært i diskusjoner<br />

med planleggingsbyråkratene<br />

om sannsynlig vekstrate<br />

i kjølvannet av kommende Rog-<br />

<strong>fa</strong>st. Vindafjord kommune sliter<br />

med å få støtte for sin kommunesentersatsing<br />

i Ølen. Haugesund<br />

kommune sloss med de samme<br />

byråkratene på flere fronter:<br />

først og fremst å få aksept for å<br />

utvikle byen nordover for å styrke<br />

sentrum; dernest å få gehør<br />

for å få løst eks<strong>pa</strong>nsjonsønskene<br />

på Raglamyr. Innebakt i det hele<br />

er en uavklart situasjon mellom<br />

Tysvær, Haugesund og Karmøy<br />

kommuner når det gjelder dimensjonering<br />

og bruk av arealene<br />

der de tre kommunene møtes<br />

i området Kolnes, Ørpetevit<br />

og Skre. Samtidig påvirker også<br />

T-forbindelsen agenda og tanker<br />

om framtiden når det gjelder<br />

framtidig bosetting og lokalisering<br />

av arbeidsplasser. Her er det<br />

mange føringer som <strong>kan</strong> legges i<br />

en ny regional plan for areal og<br />

transport. På den annen side <strong>kan</strong><br />

det også bli mange stengte dører<br />

om ikke dokumentasjoner og<br />

argumentasjoner holder <strong>fa</strong>glige<br />

mål.<br />

test av immunforsvaret/antioksidantverdier<br />

og presentasjon av helsesjokoladen - Xocai.<br />

norheim skole: man 30. april kl 19:00.<br />

Mangel på antioksidanter er årsak til mange plager.<br />

Kaldpresset mørk sjokolade – markedets rikeste og kraftigste antioksidanter.<br />

Positiv effekt på mange dagligdagse helseplager eks. smerter, blodsirkulasjon,<br />

høyt blodtrykk, høyt kolesterol, lite energi, allergi, eksem, psoriasis og<br />

søvnproblemer.<br />

Reduserer søtsuget, gir mer elastiske blodårer, beskytter hjerte, hjerne og<br />

årer mot forkalkning og styrker immunforsvaret.<br />

Mer enn 300 nye kunder hver uke – nå over 20000 i Norge.<br />

Mandag i <strong>pa</strong>rtalls uker på Norheim Skole kl 19:00.<br />

Gratis inngang (distributører kr 50,-) og smaksprøver. Kr 300,- pr test/måling.<br />

Les mer på www.sjokonett.no.<br />

gått upåaktet hen<br />

Da Bernt Østnor i 2010 tiltrådte<br />

stillingen som den aller<br />

første regionale planleggeren på<br />

Haugalandet, var det mange som<br />

var glade for at regionen endelig<br />

jekket seg opp til å kunne møte<br />

det overordnede planbyråkratiet<br />

med tung motekspertise og gode<br />

alternativer. Fra sommeren 2011<br />

til sommeren i år pågår det en<br />

utrednings<strong>fa</strong>se der alle viktige<br />

grunnlagsdokumenter utarbeides<br />

og hovedrammene dermed<br />

utformes. Det har gått temmelig<br />

upåaktet hen at ORK (Ordfører-<br />

og rådmannskollegiet som har<br />

erstattet Haugalandsrådet) av<br />

ymse grunner bestemte seg for<br />

ikke å forlenge prosjektansettelsen<br />

av Østnor. Han har siden årsskiftet<br />

jobbet videre med planrevisjonen<br />

med fylkeskommunen<br />

som arbeidsgiver.<br />

Kjørte sitt eget løp<br />

Etter det «<strong>Karmsund</strong>» er<strong>fa</strong>rer,<br />

bestemte ORK seg for å avvikle<br />

ansettelsen etter at det ifjor ble<br />

klart at planprosessen ville bli<br />

mer om<strong>fa</strong>ttende enn hva som<br />

opprinnelig var forutsatt. Den<br />

nye plan- og bygningsloven<br />

stilte nye formkrav og forlenget<br />

engasjementsbehovet av Øst-<br />

<br />

<br />

nor. Dessuten var ordførerne og<br />

rådmennene uenige med Østnor<br />

om vekstrater og sannsynlig<br />

folketallsøkning. I følge Tysvær<br />

ordfører, Harald A. Stakkestad,<br />

lot han seg heller ikke styre:<br />

-Han tok ikke nok hensyn til<br />

effekten av nye tiltak som Rog<strong>fa</strong>st<br />

og vårt ønske om å få synliggjort<br />

utviklingskreftene i regionen,<br />

forklarer han og finner<br />

det naturlig at ORK derfor stilte<br />

spørsmål ved Østnors engasjement:<br />

-Vi valgte å avslutte engasjementet,<br />

selv om det var delte meninger<br />

om dette i kollegiet, sier<br />

Tysværordføreren.<br />

-Betyr ikke dette en svekkelse<br />

av regionens arbeidsevne under<br />

planrevisjonen?<br />

-Jeg føler at vi har på gang en<br />

felles forståelse kommunene<br />

mellom og mener at vi dermed<br />

også skal være i stand til å ivareta<br />

felles interesser i det videre løp.<br />

Noen tautrekkinger med planleggerne<br />

vil det bli, men ikke<br />

flere enn hva vi <strong>kan</strong> leve med,<br />

svarer Tysvær-ordføreren til<br />

«<strong>Karmsund</strong>».<br />

Haugesund betenkt<br />

-Realiteten for oss i Hauge-<br />

Vi har tømrere ledige for oppdrag<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

sund er at vi er betenkt over at<br />

vi har koblet oss av det løpende<br />

revisjonsarbeidet og dermed står<br />

i <strong>fa</strong>re for å få svekket vår posisjon<br />

og innflytelse, selv om vi deltar<br />

i alle prosjektgrupper og i styringsgruppen,<br />

sier ordfører Petter<br />

Steen jr til «<strong>Karmsund</strong>».<br />

-Uten folk i <strong>fa</strong>gmiljøet som<br />

utarbeider premissene, må vi<br />

forholde oss til høringsfristene<br />

og områ oss raskt foran kjapt<br />

innkalte møter. Det <strong>kan</strong> aldri bli<br />

det samme, sier han og mener<br />

bestemt at Haugalandet burde ha<br />

talt med ei tunge i den pågående<br />

planprosessen. Nå blir regionens<br />

politiske opptreden fragmentisert<br />

og dermed lett pulverisert.<br />

Han er derfor skeptisk til konsekvensene<br />

av at ORK har kuttet<br />

ut egen arbeidskraft. Nå satser<br />

den politiske ledelsen i Haugesund<br />

på at det finner flere veier<br />

til Rom (les: Stavanger) gjennom<br />

fylkespolitikerne fra nordfylket.<br />

Cruise-satser sammen<br />

med Hardanger<br />

For snart fem måneder<br />

siden lanserte<br />

Haugesundregionen<br />

sin satsing på cruiseturisme.<br />

Satsningen<br />

har allerede gitt resultater<br />

i form av fem bekreftede<br />

anløp i 2013.<br />

Nå bygges satsingen ut<br />

med et tett samarbeid<br />

med cruiseorganisasjonen<br />

i Hardanger.<br />

■ terje eMil joHAnnessen<br />

-For oss i Destinasjon Haugesund<br />

& Haugalandet er dette et<br />

langt sprang framover, sier en<br />

fornøyd direktør for cruisesatsingen<br />

i destinasjonsselskapet,<br />

Vigleik <strong>Du</strong>eland.<br />

-Samarbeidet med Cruisedestinasjon<br />

Hardanger vil gjøre det<br />

mulig for oss å satse på å utvikle<br />

et mye større produkt og en sterkere<br />

merkevare. Kombinasjonen<br />

Haugesund/ Hardanger er i det<br />

hele tatt spennende både for dem<br />

og for oss. Direktør Helge Møller<br />

i Hardangerselskapet er like<br />

positiv:<br />

-Vi er veldig glad for at Haugesund<br />

og Haugalandet nå satser<br />

på cruise. Vi har tidligere samarbeidet<br />

med dem på reiselivsområdet<br />

og <strong>kan</strong> nå spisse satsingen<br />

på cruisemarkedet, sier han til<br />

«<strong>Karmsund</strong>». Han ser mange<br />

samarbeidsmuligheter og gode<br />

synergier. Selv skal han og organisasjonen<br />

hans ta imot 88 anløp<br />

i år med omkring hundre tusen<br />

<strong>pa</strong>ssasjerer. Destinasjonsselskapet<br />

for Haugesund & Haugalandet<br />

har mye markedskunnskap å<br />

hente her.<br />

Kjent, internasjonal merkevare<br />

<strong>Du</strong>eland peker for sin del på<br />

at «Hardanger» i dag er en godt<br />

kjent, internasjonal merkevare.<br />

Ved å samarbeide med en slik<br />

sterk «brand», vil det også medvirke<br />

til å sette Haugesund og<br />

Haugalandet på kartet.<br />

-Dessuten presser det oss til<br />

å tenke nytt. Passasjerer skal<br />

kunne gå av i Haugesund, reise<br />

innover, oppleve Åkrafjorden<br />

og nedkjørselen til og eventuelt<br />

utover Sørfjorden og hente opp<br />

skipet sitt en eller annen plass i<br />

Hardanger. Jeg er overbevist om<br />

at vi skal kunne klare å utvikle<br />

dette som interessant produkt.<br />

Motsatt skal <strong>pa</strong>ssasjerer kunne<br />

gå av skipet i Hardanger, reise<br />

vestover til Haugesund og kunne<br />

gå ombord igjen her, sier han og<br />

peker samtidig på at inntektene<br />

fra slike utflukter er viktig for<br />

rederiene. De utgjør en tredjedel<br />

av inntjeningen på turene.<br />

-Jo mer vi klarer å forsterke og<br />

foredle slike turtilbud for rederiene,<br />

jo sterkere posisjon <strong>kan</strong> vi<br />

få i markedet, sier han og trekker<br />

fram samarbeidet med Guid-<br />

Haugesund<br />

1<br />

3 4<br />

2<br />

SAMARBEIDER MED HARDANGER: Direktør for cruisesatsningen i Destinasjon<br />

Haugesund & Haugalandet, viglei dueland, har lykkes i å etablere et<br />

samarbeid med cruisesatsingen i Hardanger og håper at dette åpner for nye<br />

muligheter. Foto: TEJ<br />

ecom<strong>pa</strong>niet i Stavanger som en<br />

viktig forutsetning for å klare<br />

satsingen.<br />

lang tidshorisont<br />

En av <strong>Du</strong>elands utfordringer<br />

er den lange planleggingshorisonten<br />

rederiene har. Vi teller i<br />

år 2012, men rederiene er i ferd<br />

med å <strong>fa</strong>stsette rutene sine for<br />

2014 og 2015. Derfor er det viktig<br />

å være tolmodig og å ha en<br />

lang tidshorisont for satsingen.<br />

Han opplever å bli godt mottatt.<br />

Han har hatt positive møter med<br />

store rederier om Haugesund<br />

som cruisehavn.<br />

Selv om Hardanger har en<br />

over hundre år gammel historie<br />

som mottaker av cruiseskip, er<br />

Hardangerfjord<br />

8<br />

6<br />

7<br />

5<br />

10<br />

Distance between<br />

Haugesund and Ulvik/Eidfjord:<br />

By boat: 95 Nautical Mile<br />

By bus: 202 km (126 mile)<br />

Cruise harbours:<br />

a Haugesund<br />

B eidfjord<br />

C Ulvik<br />

D Jondal<br />

e Rosendal<br />

RUNDLØYPA: slik presenterer vigleik dueland & Co nå rundløy<strong>pa</strong> Haugesund -<br />

Hardanger på brosjyremateriellet sitt til de store cruiserederiene.<br />

Cruisedestinasjon Hardanger<br />

en relativ fersk organisasjon.<br />

Den ble etablert i kjølvannet<br />

av at Eidfjord i 2005 bygget ny<br />

cruisehavn. En kai er imidlertid<br />

ikke nok. Sju kommuner gikk<br />

deretter sammen om å finansiere<br />

det nye og profesjonelle destinasjonsselskapet.<br />

Fem anløp i 2013<br />

Som tidligere gjort kjent, er<br />

det booket inn fem anløp av<br />

cruiseskip i Haugesund i 2013.<br />

Alle skipene kommer fra Fred<br />

Olsen Cruise Lines, som har fire<br />

skip i sin flåte. Det største skipet<br />

heter «Balmoral» og tar 1350<br />

<strong>pa</strong>ssasjerer.<br />

9<br />

Map: GooGle Maps<br />

Lider du av <strong>pa</strong>raskevidekatriafobi? Hæ? Har du ikke hørt om <strong>pa</strong>raskevidekatriafobi?<br />

Les det fort tre ganger etter hverandre og smak<br />

på det. Et herlig ord, ikke sant? Men for å være kort; Har du pådratt<br />

deg noe slikt er du overtroisk, enkelt og greit. Og du er i såkalt godt<br />

selskap, thi hver tredje nordmann går med en slik i magen - ifølge en<br />

undersøkelse som er gjort. Det var bare det.<br />

Samfunnet er fra det ene til det andre, <strong>pa</strong>sse forsynt med produkter<br />

som er over gjennomsnittet eller på andre måter over. Reklamens<br />

makt er stor, er det sagt. Hvor mange som har slukt Freias pro<strong>pa</strong>ganda<br />

om at ingen, som sjokolade betraktet, verken er over eller<br />

ved siden av, skal naturligvis være usagt. Visst sluker vi mye, men<br />

akkurat den <strong>kan</strong> vel ingen ha gått på. Eller? Om ingen er over eller<br />

i nærheten av Kvikk Lunsj som tursjokolade skal det heller ikke tas<br />

stilling til. Men her <strong>kan</strong> det likevel være grunn til å tro at vi har latt<br />

oss lure. Kvikk Lunsj som norsk turkamerat er blitt en del av den<br />

norske fjellheimen. Den norske folkesjela. Lusekofte og Kvikk Lunsj<br />

- som Aamodt og Kjus. I tilfeldig rekkefølge. Jeg går like godt på hvit<br />

sjokolade, jeg. Nå går ikke jeg mye da, så det er sagt. Og Dajm.<br />

Imidlertid, fra fjell til fjord. Kvikk Lunsj til sjøs, nei, nei, nei. Der<br />

må det være Firkløver eller Helnøtt. Men i sin tid begynte de også<br />

med sånn over over på sjøen. 1. styrmannen ble med ett opphøyd til<br />

overstyrmann (legg merke til bruken av ett). Overstyrmannen styrte<br />

båten fremdeles, men nå gjorde han det med helt andre kvaliteter,<br />

under andre og kvalifiserte forutsetninger. Bare kapteinen var over.<br />

Forresten litt merkelig at ikke kapteinen ble overkaptein. Forresten<br />

var det nok helst i riktig gamle dager at styrmannen styrte, hvis han<br />

noen gang gjorde det da. Det var dekksfolkene som betjente roret.<br />

Når skipet skulle til eller fra kai var det matrosen som måtte til. Og<br />

når de så kom seg klar av taren tok lettmatrosen over. Neste mann til<br />

rors var så jungmannen, som fikk prøve seg i lettere ulendt sjø, når<br />

det begynte å bli litt vann mellom båtene. Før det var dekksgutten<br />

sin tur - i rom sjø. Og motsatt andre veien. Sånn noenlunde, med<br />

høyde for varianter innenfor de opptrukne rammer. Før i tiden var<br />

det forresten viktig å ha alternativer klare. For hvis ikke matrosen var<br />

helt i vater måtte erstatter hentes inn. Og hvis lettmatrosen hadde<br />

supt av samme flaske eller andre flasker måtte ytterligere grep gjøres.<br />

Det vil si; det var godt nok at de kunne stå sånn noenlunde på bena.<br />

Vi <strong>kan</strong> flire av det i dag. Men restriksjonene var ikke helt de samme<br />

før i tiden. Alt var med andre ord mye kjekkere før. Den gangen<br />

sandkassen ikke måtte sikkerhetsklareres gjennom EU først. Og det<br />

var skit det samme hvilken bøy bananene hadde. Har du forresten<br />

hørt om oversnakkerne - overdøverne? <strong>Du</strong> treffer dem over alt,<br />

døgnet på tamp året rundt. Det <strong>kan</strong> være din ektefelle (dog ikke min,<br />

den skal hun ha), din nærmeste medarbeider, klokkeren i menigheten,<br />

kompisen på kaféen.... Sannsynligheten er <strong>fa</strong>ktisk veldig stor for<br />

at du selv er en oversnakker. Det er er nemlig en folke«sykdom». Det<br />

har seg slik at noen preiker sammen. Meningene er ofte delte, og du<br />

har lyst til å bli hørt. Og da begynner «moroa». Når folk snakker i<br />

munnen på hverandre er det ofte vanskelig å nå frem med budskapet.<br />

Dermed heves stemmen, og heves stemmen.... helt til man har<br />

overdøvet de øvrige. Enkelte brøler <strong>fa</strong>ktisk til slutt. Norsk tradisjon<br />

- en oppvisning i lav<strong>pa</strong>nnet uforskammethet. Noen er selvsagt verre<br />

enn andre.<br />

Ut og slå lens, Sigurd O. - om du vil. Eller Jens - om du så vil.<br />

Samme for meg. Her kommer i alle <strong>fa</strong>ll et nytt brev i Mammons<br />

tegn; «Hei vennen, Jeg er Dr. Anthony Davis leder for regnskap revisjon<br />

av bank fra One Cabot Square, London E14 4QJ her i England<br />

(Credit Suisse Bank). Jeg skriver du om en bedrift forslag som vil<br />

være av en enorm fordel for oss begge. I min avdeling, være leder<br />

Greater London Regional Office, oppdaget jeg en sum av 16,5 millioner<br />

pund (seksten millioner fem hundre tusen pund) i en konto som<br />

tilhører en av våre utenlandske kunder Late Forretninger Mogul Mr.<br />

Moises..... milliardær, en jøde fra Mexico som var et offer for et helikopterkrasj<br />

tidlig i fjor, drepte ham og <strong>fa</strong>miliemedlemmer.....». Hørt<br />

så grusomt, Sigurd O.? Bør vi sende blomster, eller skal vi nøye oss<br />

med en liten sammenkomst for oss selv? Bare du og jeg. Ja, og hvis<br />

det er greit for deg tar jeg med tante Marta. Hun hadde hatt godt<br />

av en tur ut, selv om det ikke er så langt. Men som du vet; hun har<br />

sansen for deg. Din lune væremåte og ditt spenstige ganglag. Hadde<br />

det forresten vært en idé med nye skulderputer? Vi får <strong>kan</strong>skje se det<br />

an. Da brevet fra Dr. Anthony var rimelig langt, velger jeg å dele det<br />

opp.<br />

Ukens Knut;<br />

Godaften, Edvarda! sier jeg<br />

endnu en gang, utslitt av lykke.<br />

Hvor du er glad i mig, hvisker hun.<br />

Hvor jeg <strong>kan</strong> være taknemmelig!<br />

svarer jeg. <strong>Du</strong> er min og mit hjærte<br />

ligger hele dagen stille i mig og<br />

tænker på dig. <strong>Du</strong> er den skjønneste<br />

pike på denne jord og jeg<br />

har kysset dig. Ofte blir jeg rød av<br />

glæde når jeg bare husker på at jeg<br />

har kysset dig.<br />

(Pan)<br />

■ svein o. HAnsen<br />

Drøsen


Torsdag 26. april 2012 Torsdag 26. april 2012<br />

10 11<br />

Trygg bilhandel i over 50 år<br />

VÅRKLARE BILER - SJEKK PRIS!<br />

Honda CRV Limited Edition, 2007, Mye utstyr<br />

Audi A3 1,9 TDi Sportback 2008, 90 000 km<br />

189.500,-<br />

Volkswagen Touran 1,9 Tdi Trendline 2005,<br />

146 000 km<br />

139.000,-<br />

Opel Zafira 1,7CDTi Klima / Delskinn 2008,<br />

87 000 km<br />

Chrysler Grand Voyager SE Kombi Automat /<br />

AC 2005, 83 800 km<br />

Mercedes-Benz C-Klasse 220 CDi Avantgarde/<br />

navi /delskinn 2005, 124 350 km<br />

Automat!<br />

199.000,-<br />

Honda Civic 1,4 Sport / Klima Lav KM 2009,<br />

35 000 km<br />

ALT PÅ ETT STED!<br />

SALG - KJØP - KOMMISJON - GARANTI<br />

BILSALG - VERKSTED - KAROSSERI - LAKK<br />

www.utvik-auto.no<br />

159.000,-<br />

Volvo S80 2,4 140 hk Skinn Klima Soltak 2002,<br />

126 500 km<br />

Subaru Legacy SW 2,0 T-D Classic Webasto/<br />

Xenon 2008, 41 000 km<br />

GuDVIN<br />

tlf. 99 29 63 94<br />

VELKOMMEN<br />

WELCOME<br />

Nissan X-Trail 2,2 dCi Elegance / Webasto<br />

2005, 151 000 km<br />

189.000,-<br />

Peugeot 307 1,6 HDi Stv 90 hk Klima 2007,<br />

38 000 km<br />

ODD ARNE<br />

tlf. 90 85 76 33<br />

WILLKOMMEN<br />

ZAPRASZAMY<br />

Toyota Corolla 1,6i VVT-i 5 dørs 2004,<br />

154 000 km<br />

299.000,- Automat! 139.000,- 279.000,- Automat! 96.500,-<br />

149.000,-<br />

Volvo S60 2,4 Diesel Auto/Step, lav km, Skinn<br />

2005, 75 500 km<br />

Ford Focus 1,6 Ambiente 2005, 75 400 km<br />

Nedsatt! 199.000,-<br />

Nedsatt! 119.000,-<br />

Nedsatt! 219.000,- Nedsatt! 319.000,-<br />

ÅPNINGSTIDER:<br />

96.684,-<br />

Skoda Roomster Scout 1,4 TDi 80hk 2008,<br />

49 000 km<br />

149.000,-<br />

Volvo V70 2,0 D Momentum 2010, 50 400 km<br />

mandag-onsdag 07.00 - 17.00<br />

torsdag 07.00 - 19.00<br />

fredag 07.00 - 16.00<br />

lørdag 10.00 - 15.00<br />

BILSALG: tlf. 52 84 62 05<br />

VERKSTED: tlf. 52 84 62 11<br />

BRILLESKRED<br />

ALLE<br />

BrILLE<br />

rAMMEr<br />

* Forutsetter kjøp av komplett brille. Maks 3 <strong>pa</strong>r brillerammer pr. kunde.<br />

velg fritt blant alle brillerammene i butikken. Tilbudet varer til 30. april.<br />

PRogRessive glass kun kr. 400,- pr. glass<br />

eNsTYRKe glass kun kr. 200,- pr. glass<br />

sYNsPRøve (for briller) kun kr. 299,-<br />

EKsprEssLEvErING Kr 100,- Få dine nye briller levert innen en time.<br />

(Forbehold om ka<strong>pa</strong>sitet)<br />

KvALITETsBrILLEr<br />

TIL LAvE prIsEr<br />

*<br />

NYHET!<br />

sYNsprøvE<br />

Kun kr. 299,-<br />

BEsTILL TIME IDAG!<br />

1,-<br />

KuN Kr<br />

Haraldsgata 82. vis-à-vis Naturbakst.<br />

Ring oss på telefon nr 800 61 099<br />

www.brillesliperiet.no<br />

steinariversen.no


Torsdag 26. april 2012 Torsdag 26. april 2012<br />

12 AKTUELT AKTUELT 13<br />

«Vekteren» på plass til manges glede<br />

Norsk Folkehjelp Haugaland<br />

gir nå et tungt<br />

bidrag til å bedre kvaliteten<br />

på rednings- og<br />

letearbeidet på sjø og<br />

vann på Haugalandet<br />

og i Sunnhordland.<br />

■ terje eMil joHAnnessen<br />

Tirsdag ettermiddag markerte<br />

organisasjonen at «Vekteren»<br />

var på plass i Haugesund, takket<br />

være et rundhåndet bidrag fra<br />

Gjensidigestiftelsen.<br />

Den nye redningsbåten representerer<br />

et stort sprang i forhold<br />

til tidligere båtmateriell Norsk<br />

Folkehjelps sanitet har rådd over.<br />

«Vekteren» er større og tåler mye<br />

røffere <strong>fa</strong>rvann. Den har spesialutstyr<br />

i form av godt med søkelys<br />

og moderne ekkolodd som<br />

<strong>kan</strong> scanne sjø ned til 60 meter<br />

i 3D-format som ledd i letingen<br />

etter forulykkede. Parallelt har<br />

organisasjonen fått spesialinnredet<br />

en gammel postbil som både<br />

<strong>kan</strong> trekke «Vekteren» og frakte<br />

med seg alt annet materiell man<br />

trenger i en lete- eller bergingsoperasjon,<br />

inkludert en ATV. Det<br />

gjør det mulig å være raskt ute på<br />

skade- eller redningssted.<br />

Tor Arne Naley, primus mo-<br />

LOGO MED SKYGGE<br />

tor bak satsingen, forteller til<br />

«<strong>Karmsund</strong>» at det er all grunn<br />

til å rose Gjensidigestiftelsen for<br />

det tunge økonomiske bidraget.<br />

-Vi har jobbet lenge i kulissene<br />

for å få tak i en ny og større båt.<br />

Stadig flere lete- og redningsaksjoner<br />

er i dag relatert til sjø eller<br />

vann. Vår gamle båt var ikke<br />

sjødyktig nok. Takket være et<br />

bidrag på hele 403.000 kroner<br />

fra Gjensidigestiftelsen er båten<br />

nå på plass. Med henger og tilleggsutstyr<br />

har investeringene<br />

vært noe større, men vi har hatt<br />

noen kroner på bok, vi óg. Normalt<br />

ville det ha tatt ti år for oss<br />

å s<strong>pa</strong>re nok midler til å foreta en<br />

slik investering. Nå står båten<br />

her og vi er lykkelige, sier Naley<br />

strålende fornøyd.<br />

godt lokalt samarbeid<br />

Naley forteller at den nye<br />

redningsbåten kommer til å<br />

gå inn i den felles materiell- og<br />

utstyrspoolen som Norsk Folkehjelp<br />

forvalter sammen med<br />

Haugesund Røde Kors.<br />

-Vi samarbeider godt og dekker<br />

hverandre opp når større<br />

ting skjer, ja - vi tenker og jobber<br />

som et team under større operasjoner.<br />

Gaven fra Gjensidige<br />

gleder derfor atskillig flere enn<br />

oss i Norsk Folkehjelp, sier Naley.<br />

Han forteller at ifjor deltok<br />

organisasjonen i hele tretti ut-<br />

FRA FOLKET - TIL FOLKET<br />

BLI FOLKETS GAVE VENN<br />

Folkets gave til HsR (Revmatismesykehuset) mot 2057<br />

Stiftelsen Folkets Gave’s formål: “Stiftinga sitt formål er å informere om og<br />

samle inn ressurser, som samla skal til<strong>fa</strong>lle HSR. De innsamla midlene skal<br />

nyttas til innkjøp av utstyr og treningsap<strong>pa</strong>rater, også med tanke på unge<br />

<strong>pa</strong>sienter, forskning og kompetansebygging.”<br />

BLI pERsOnLIg spOnsOR<br />

- Få sKATTEFRAdRAg!<br />

du <strong>kan</strong> tegne deg som venn på tre nivåer:<br />

- Diamant venn / Diamant blankett kr. 12.000<br />

To kunstverk fra Roald Tellnes<br />

- Platina venn / Platina blankett kr. 6.000<br />

Ett kunstverk fra Roald Tellnes<br />

- Gullvenn / Gull blankett kr. 600<br />

Gaven gir rett til skattefradrag på 28%. Avtale om <strong>fa</strong>st beløp pr.<br />

måned kr. 50,-. Her <strong>kan</strong> du få opptil kr. 3.360,- i skattefradrag<br />

og hele beløpet tilkommer Folkets Gave.<br />

Velkommen som Folkets gave venn!<br />

For nærmere info: 93 24 93 25, post@folketsgave.no<br />

www.folketsgave.no, kontonr. 5082.05.11171<br />

«VEKTEREN» PÅ PLASS: Beredskapsansvarlig i norsk Folkehjelp sanitet, tor Arne naley og styremedlem Alf Magne<br />

severinsen er kjempeglade for den nye redningsbåten gjensidigestiftelsen har finansiert for dem. Foto: TEJ<br />

rykninger, nesten en fordobling<br />

i forhold til 2010. På landsbasis<br />

sto politidistriktet på fjerdeplass<br />

når det gjaldt antallet frivillige<br />

redningstjenester. Tromsø lå på<br />

topp på grunn av alle skredulykkene<br />

her.<br />

-Vi gleder oss til fortsettelsen,<br />

sier Naley. Det gir en ekstra<br />

trygghet å ha godt og formålstjenlig<br />

materiell når vi må rykke<br />

ut.<br />

Under seremonien tirsdag ettermiddag,<br />

var det Bjørnar Lund<br />

som representerte Gjensidigestiftelsen.<br />

Den tidligere Haugesundrådmannen<br />

har fortsatt et<br />

godt øye til seriøse og dyktige<br />

frivillige organisasjoner på Haugalandet.<br />

På grunn av vår deadline,<br />

fikk «<strong>Karmsund</strong>» dessverre<br />

ikke anledning til å være til stede<br />

her.<br />

Har en god 134-følelse<br />

Rogaland er på plass. Det er noe<br />

mer usikkerhet knyttet til det<br />

politiske sluttløpet i Hordaland<br />

når det gjelder oppfølgingen av<br />

samferdselsetatenes forslag til<br />

Nasjonal Transportplan 2014-<br />

2023.<br />

Ordfører Petter Steen jr i Haugesund er<br />

likevel optimist. Han tror de tre fylkene<br />

som «eier» E134 kommer til å tale noenlunde<br />

med ei tunge.<br />

Nå går høringene om utkastet til Nasjonal<br />

Transportplan 2014 - 2023 før Samferdselsde<strong>pa</strong>rtementet<br />

stenger dørene og<br />

bearbeider innkomne uttalelser. Fylkestinget<br />

i Rogaland vedtok tirsdag enstemmig<br />

en uttalelse der E39 Rog<strong>fa</strong>st foreslås<br />

gjennomført som et tunnelprosjekt og gis<br />

førsteprioritet med igangsetting i 2015.<br />

Fylkestinget tilrår videre at E134 Stordalstunnelen-Haugesund<br />

realiseres etter<br />

gjeldende framdriftsplan og at prosjektet<br />

E134Haukelitunnelene planlegges for oppstart<br />

i 2015 og ferdigstilles i planperioden.<br />

Et annet viktig poeng er at fylkestinget anbe<strong>fa</strong>lte<br />

at staten øker rammen for statlig<br />

medvirkning fra +45 prosent til pluss 65<br />

prosent. En vekst i rammen på 45 prosent<br />

er for lite til å kunne møte utfordringene<br />

med hensyn til trafikkvekst og vedlikeholdsbehov.<br />

Har en god følelse<br />

Ordfører Petter Steen jr sitter i styret for<br />

Haukelivegen AS og følger prosessen nøye.<br />

Han sier til «<strong>Karmsund</strong>» at dialogen med<br />

Hordaland og Telemark fylkeskommuner<br />

om E134 er konstruktiv og at han er god<br />

følelse om at E134-prosjektene nå <strong>kan</strong><br />

dette på plass. Et poeng er at disse prosjektene<br />

alle er det han kaller «gryteklare», til<br />

forskjell fra f.eks. utbedringsprosjektet på<br />

Rv7 over Hardangervidda og flere andre<br />

ordfører i Haugesund Petter steen. Arkivfoto.<br />

konkurrerende prosjekter. Disse må derfor<br />

vente til neste planrevisjon for å kunne<br />

realiseres. Alle reguleringsplanene for<br />

strekningene mellom Korlevoll og Vågslid<br />

vil være ferdig behandlet i kommunene før<br />

Stortinget behandler NTP’en i vår.<br />

-Det er til vår fordel. Om fire år vil Hord<strong>fa</strong>st,<br />

Hardangervidda og <strong>pa</strong>rsellene på E39<br />

Ålgård-Søgne være ferdig utredet. Om det<br />

hadde vært tilfelle i dag, ville vi fått en helt<br />

annen konkurranse, sier han til «<strong>Karmsund</strong>».<br />

Et annet bekymringspunkt er selvsagt<br />

de økonomiske rammene det politiske<br />

flertallet legger seg på. At NTP’en blir behandlet<br />

i Stortinget ved innledningen av<br />

valgkampen foran Stortingsvalget 2013,<br />

tilsier en noe større sannsynlighet for at de<br />

økonomiske rammene strekkes opp mot<br />

pluss 65 prosent.<br />

Steen forteller videre at Haukelivegen AS<br />

håper for sin del å få klarsignal til å få starte<br />

<strong>pa</strong>rallelinnkreving av bompenger som ledd<br />

i finansieringen av de nye Haukelitunnelene.<br />

Det betyr at bommene kommer opp<br />

idet den første salven går.<br />

■ terje eMil joHAnnessen<br />

Pirat-taxier et stort problem<br />

- Det er verre enn det<br />

noen gang har vært.<br />

Ifølge drosjesjåfør<br />

Gunnar Håland sliter<br />

drosjenæringen mer<br />

enn noensinne med<br />

denne ujevne kampen<br />

mot pirat-taxiene.<br />

De er igjen blitt et<br />

problem i sentrum<br />

av Haugesund - fortrinnsvis<br />

i helgene.<br />

■ svein o. HAnsen<br />

Det viser seg igjen og igjen at<br />

når folk har vært på by’n er de<br />

fornøyde bare de får skyss hjem.<br />

Hvem som kjører dem er ikke<br />

alle like opptatt av. Det er med<br />

ande ord fritt frem for piratsjåfører.<br />

Håland advarer <strong>pa</strong>ssasjerer<br />

som benytter seg av dette tilbudet.<br />

Det har gang på gang vist seg<br />

ikke å være så veldig trygt å sette<br />

seg inn i en bil med en fremmed<br />

sjåfør. Mye <strong>kan</strong> skje - og mye<br />

har skjedd. Å ta pirat-taxi <strong>kan</strong><br />

være en dyrekjøpt er<strong>fa</strong>ring. - Jeg<br />

skjønner ikke at folk tør, sier Håland.<br />

Politiet aksjonerer fra tid<br />

til annen, får tatt noen sjåfører<br />

og røsket litt opp i miljøet. Så<br />

<strong>pa</strong>ss at disse sjåførene som driver<br />

ulovlig holder en lav profil<br />

seksjonsleder orden og trafikk ved<br />

politistasjonen i Haugesund, tor edvard<br />

skeie advarer folk mot å sette<br />

seg inn i pirat-taxier. det <strong>kan</strong> koste<br />

dem dyrt.<br />

en stund. Før de er på plass igjen.<br />

Nå for tiden er det i området<br />

rundt og i nærheten av Bytunet<br />

pirat-sjåførene holder seg. Det<br />

Håland og flere av hans kollegaer<br />

reagerer sterkest på er at til og<br />

med drosjesjåfører kjører pirattaxi<br />

på fritiden sin. Problemet så<br />

langt har imidlertid vært er å få<br />

fremskaffet bevis for virksomheten.<br />

De vet at det skjer, men så<br />

langt har det stoppet der.<br />

nye aksjoner<br />

Seksjonsleder Orden og Trafikk<br />

ved politistasjonen i Haugesund,<br />

Tor Edvard Skeie er klar<br />

HR 480 SL m/ 50 Hk Suzuki HR 460 Fishing m/ 25 Hk Suzuki<br />

149.990,-<br />

Inkludert putesett og vannskibøyle<br />

det er i dette området rundt Bytunet pirat-taxiene opererer. (llustrasjonsfoto).<br />

over problematikken. Og han<br />

sier at de er i startgropen for nye<br />

aksjoner mot dette miljøet. Det<br />

er en stund siden de har vært ute<br />

og sjekket, men i og med at det<br />

nå ser ut til å være en ny topp vil<br />

de ut igjen. For dem som blir tatt<br />

vanker det fort bøter på 10.000-<br />

15.000 kroner. I noen tilfeller<br />

<strong>kan</strong> det også resultere i bruksforbud<br />

av bilen. Skeie vil anslå at<br />

piratsjåførene er sånn noenlunde<br />

fordelt med halv<strong>pa</strong>rten nordmenn<br />

og halv<strong>pa</strong>rten utlendinger.<br />

I likhet med Håland vil også<br />

Skeie advare folk mot å sette seg<br />

inn i en pirat-taxi. Alt for mange<br />

har dårlige er<strong>fa</strong>ringer med sjåfører<br />

som kjører for egen regning<br />

og uten løyve.<br />

Yrkestransportloven<br />

Politiet forholder seg til Yrkestransportloven.<br />

Der heter det<br />

blant annet at «Den som mot<br />

vederlag vil drive persontransport<br />

med motorvogn må ha<br />

løyve». «Det same gjeld den som<br />

utfører persontransport mot<br />

vederlag på liknande måte som<br />

drosje når tilbod om transport<br />

vert retta til ålmenta på offentleg<br />

86.900,-<br />

plass». I <strong>pa</strong>ragraf 40 heter det;<br />

«Den som har fullmakt til å føre<br />

kontroll etter denne lova, <strong>kan</strong> for<br />

så lang tid som det vert funne<br />

naudsynt, forby bruken av køyretøy<br />

som vert nytta til transport<br />

av personar eller gods utan påbode<br />

løyve eller anna godkjenning<br />

etter denne lova...» Forbud<br />

mot bruk av kjøretøy <strong>kan</strong> også<br />

iverksettes på stedet.<br />

Og nå er politiet klar med nye<br />

fremstøt mot piratsjåførene.<br />

Inkludert kjøleboks<br />

Vi har gunstige<br />

finansiering - og<br />

forsikringsløsninger<br />

<strong>Karmsund</strong>gata web: www.wfmotor.no<br />

Tlf: 52 71 50 60 mail: post@wfmotor.no


14 AKTUELT<br />

Torsdag 26. april 2012 Torsdag 26. april 2012<br />

15<br />

Fokus på utviklingshemming<br />

og psykiske lidinger<br />

Alltid billig hos Bunnpris<br />

- Poliklinikken vår for<br />

psykisk helsevern blir lagt<br />

merke til i andre helseforetak,<br />

sier psykolog ved Helse<br />

Fonna, Oddbjørn Hove.<br />

Nylig holdt han foredrag for<br />

distriktets støttekontakter.<br />

■ AlF Henden<br />

Interkommunalt støttekontaktforum<br />

for sju kommuner avholdt sin årlige temakveld<br />

på Stemnestaden i Tysvær. Ca.<br />

60 støttekontakter møtte opp for å høre<br />

Oddbjørn Hove fortelle om er<strong>fa</strong>ringer<br />

med utviklingshemming og psykiske lidinger.<br />

- Dere er en viktig del av det psykososiale<br />

miljøet til de personene det gjelder,<br />

og <strong>kan</strong> bidra til å øke livskvaliteten for<br />

dem, var budskapet til Hove overfor tilhørerne.<br />

Forsamlingen både lyttet og stilte<br />

mange spørsmål fra salen. Hove framhevet<br />

viktigheten av å kjenne til grunnleggende<br />

ting innen utviklingshemming og<br />

psykiske lidinger.<br />

SPESIALIST, ØRE-NESE-HALS<br />

HODE-/HALS KIRURGI<br />

DR. MICHAEL STRAND<br />

SPESIALIST, ØRE-NESE-HALS<br />

HODE-/HALS KIRURGI<br />

Psykolog oddbjørn Hove holdt foredrag for<br />

distriktets støttekontakter. Her framhevet han<br />

viktigheten av å kjenne til grunnleggende ting<br />

innen utviklingshemming og psykiske lidinger.<br />

NESE-<br />

DR. MICHAEL STRAND<br />

OPERASJON<br />

NESE-<br />

OPERASJON<br />

VI HAR LANG ERFARING OG UTFØRER ALLE TYPER<br />

NESE-OPERASJONER. VI HAR OGSÅ OFFENTLIG<br />

AVTALE FOR ENKELTE NESEOPERASJONER.<br />

VI UTFØRER ELLERS ALT INNEN PLASTISK KIRURGI.<br />

VI SE HAR KLINIKK-STRAND.NO LANG ERFARING OG FOR UTFØRER MER INFORMASJON.<br />

ALLE TYPER<br />

NESE-OPERASJONER. VI HAR OGSÅ OFFENTLIG<br />

AVTALE FOR ENKELTE NESEOPERASJONER.<br />

VI UTFØRER ELLERS ALT INNEN PLASTISK KIRURGI.<br />

SE KLINIKK-STRAND.NO FOR MER INFORMASJON.<br />

KLINIKK STRAND • STRANDGATA 94, 5528 HAUGESUND<br />

TELEFON: 52 70 79 50 • WWW.KLINIKK-STRAND.NO<br />

steinariversen.no | foto: steinariversen.no geiroyvind.no | foto: geiroyvind.no<br />

Konsulent i tiltaksenheten i Haugesund kommune, Peer Cato sjursen mente at foredraget var<br />

godt <strong>fa</strong>glig påfyll. Fotos: Alf Henden<br />

Fortsatt uvitenhet<br />

Før i tiden ble som regel personer med<br />

psykisk utviklingshemming plassert på<br />

hjem. Den tiden er for lengst forbi, men<br />

fortsatt eksisterer det mye uvitenhet om<br />

temaet utviklingshemming. Som for<br />

eksempel ulik alvorlighetsgrad. Grensen<br />

for utviklingshemming går ved 69 i IQ, og<br />

representerer daglige utfordringer innen<br />

resonnering, planlegging, problemløsning<br />

og læringshastighet. Dernest framhevet<br />

psykologen ulike former for genetiske<br />

syndromer.<br />

- Svært mange tenker automatisk<br />

Downs syndrom om psykisk utviklingshemming.<br />

Det tror jeg skyldes at dette er<br />

mest eksponert i media. En undersøkelse<br />

gjort i Rogaland og Sunnhordland viser at<br />

Downs syndrom ”bare” står for ca 16 %, sa<br />

Oddbjørn Hove som ble utdannet psykolog<br />

i 2000 og spesialist i 2005.<br />

styrket psykiatri<br />

- Hva synes du om satsingen på psykiatrien<br />

i Norge?<br />

estetica<br />

- hud og kroppspleie -<br />

Gå sommeren i møte naturlig sminket<br />

PERMANENT<br />

MAKEUP og NEGLE-<br />

DESIGN -20%<br />

Eyeliner, bryn, kamuflasje, lip-liner/hele lepper,<br />

tatoveres med rene plante- og mineral<strong>fa</strong>rger.<br />

Tilbudet gjelder 15. april - 5. mai 2012<br />

FRISØR - HUDPLEIE - NEGLEDESIGN m.m.<br />

www.luggen.no<br />

- Den synes jeg er god. En opptrappingsplan<br />

for psykisk helsevern er avsluttet,<br />

og vi merker godt til den, svarer Hove.<br />

Lokalt er han svært stolt over innsatsen<br />

som blir lagt ned på poliklinikken ved<br />

Helse Fonna. Den bidrar utvilsomt til å<br />

styrke psykiatrien lokalt.<br />

Konsulent ved tiltaksenheten i Haugesund<br />

kommune, Peer Cato Sjursen, var<br />

svært fornøyd med utbyttet av temakvelden<br />

og foredraget til Oddbjørn Hove.<br />

- Dette var viktig <strong>fa</strong>glig påfyll, og fører<br />

til økt kompetanse, oppsummerte Sjursen.<br />

Kjersti R. Lopez - Hudterapeut<br />

tlf. 4551 5220 - www.estetica.vpweb.no<br />

Gjelder kun private husholdninger. Gjelder til 28. april. Forbehold om prisendringer, trykkfeil og utsolgte varer.<br />

NORVEGIA<br />

TINE<br />

69 50<br />

pr.kg<br />

3 FOR 10,-<br />

KIWI<br />

NEW ZEALAND<br />

99 00 99<br />

19 90<br />

NYPOTETER<br />

IMPORT 1,5 KG<br />

Klar for vårrengjøring!<br />

99 18<br />

JIF MOPP<br />

STARTPAKKE<br />

18 90 18 pr.stk<br />

pr.sekk<br />

JIF KJØKKEN/BAD/UNIV.<br />

500 ml 37,80/l<br />

39 90<br />

RISTORANTE PIZZA 2 PK<br />

SPECIALE/MOZZERELLA<br />

DR.OETKER 660/670 g fra 59,56/kg<br />

44 90<br />

pr.pk +<strong>pa</strong>nt<br />

29 90<br />

GRILLPØLSE 2X600G<br />

KLØVERKJØTT 1200g 24,92/kg<br />

PEPSI MAX 1,5L X 4<br />

RINGNES 1,5 x 4. 7,49/l<br />

KJØP EN VARE FRA<br />

KLØVER – VINN HELE<br />

HANDLEVOGNEN!<br />

En vinner hvert 5. min!<br />

Gjelder ikke aldersbestemte varer<br />

Dobbel<strong>pa</strong>kke<br />

RAG MYR N E<br />

Mandag-fredag: 8-22 • Lørdag: 9-20 • Søndag: 10-22 Mandag-fredag: 8-21 • Lørdag: 9-20 • Søndag: 11-20


16 AKTUELT<br />

Torsdag 26. april 2012 Torsdag 26. april 2012<br />

17<br />

Karmøy pleier godt ry<br />

Karmøy kommune<br />

har et godt omdømme.<br />

Kommunen ønsker<br />

å bevare sitt gode<br />

ry og gjennomfører en<br />

undersøkelse for å se<br />

etter forbedringer.<br />

■ rAgnAr lArsen<br />

Kommunal- og regionalde<strong>pa</strong>rtementet<br />

har tatt initiativ<br />

til prosjektet «Sammen om en<br />

bedre kommune», hvor over 50<br />

kommuner deltar innen områder<br />

som sykefravær, kompetanse/rekruttering,<br />

heltid/deltid og<br />

omdømme.<br />

– Karmøy kommune valgte å<br />

delta på det siste. En undersøkelse<br />

i 2007 viste at Karmøy har<br />

et godt kommunalt omdømme.<br />

Nå ønsker vi å pleie omdømmet<br />

og identifisere områder hvor vi<br />

<strong>kan</strong> forbedre oss, sier rådgiver<br />

Lene Pilskog i kommunens personalavdeling<br />

i en samtale med<br />

<strong>Karmsund</strong>.<br />

omdømme <strong>kan</strong> måles<br />

– Apeland Informasjon, et av<br />

landets største informasjonsrådgivningsfirma,<br />

er i ferd med<br />

å avslutte en utspørring hvor<br />

et utvalg av innbyggerne i Kar-<br />

HÅP OM GODE TALL: Karmøy er en velansett kommune. vi håper tallene fra den nye undersøkelsen vil vise at kommunens gode omdømme står seg, sier rådgiver<br />

lene Pilskog i Karmøy kommune.FOTO: Ragnar Larsen<br />

møy, Haugesund og Tysvær er<br />

spurt om hvordan de opp<strong>fa</strong>tter<br />

Karmøy kommune. Spørsmålene<br />

gjelder flere områder som<br />

tjenestekvalitet, attraktivitet<br />

som arbeidsgiver, opp<strong>fa</strong>tning av<br />

kommunens ledelse og hvordan<br />

Karmøy vurderes som arbeidsmarked<br />

og bosted.<br />

Tidligere har det vært vanskelig<br />

å sammenligne data om omdømme<br />

fra kommune til kommune,<br />

men nå blir det lagt opp<br />

til at Karmøy <strong>kan</strong> utveksle er<strong>fa</strong>ringer<br />

og diskutere emner som<br />

har med omdømme å gjøre i det<br />

nettverk av kommuner som deltar<br />

i Kommunalde<strong>pa</strong>rtementets<br />

prosjekt. De siste årene har flere<br />

kommuner tatt i bruk omdømmeundersøkelser.<br />

Dermed blir<br />

det enklere å sammenligne omdømme<br />

kommuner imellom.<br />

Undersøkelsen fra 2007 viste<br />

at Karmøy kommune har forbedringspotensial<br />

på ledersiden.<br />

Derfor blir lederutvikling et<br />

prioritert arbeidsfelt neste år og<br />

i 2014. Her vil oppmerksomheten<br />

være særlig rettet mot felles<br />

kulturbygging, tydelig lederskap<br />

og utvikling av en kultur hvor<br />

informasjon deles bedre mellom<br />

etatene.<br />

Kan påvirke rekruttering<br />

Prosjektet støttes av de<strong>pa</strong>rtementet<br />

med 300 000 kroner pr<br />

år og varer til 2015. Da er det<br />

meningen å måle omdømmet på<br />

nytt.<br />

Vi ønsker dokumentasjon<br />

fremfor synsing. Derfor er profesjonelt<br />

gjennomførte undersøkelser<br />

av stor betydning for å<br />

Hvorfor velge «gule priser»<br />

når du <strong>kan</strong> få billige priser?<br />

<strong>fa</strong>stslå hvordan kommunen står<br />

seg med hensyn til tillit i befolkningen.<br />

Et godt omdømme har<br />

også betydning for rekruttering<br />

av medarbeidere.<br />

Vi er spent på de resultatene av<br />

undersøkelsen som presenteres i<br />

juni, men håper selvsagt at tallene<br />

vil vise at Karmøy kommunes<br />

gode omdømme er i behold, sier<br />

Lene Pilskog, som leder prosjektet<br />

for kommunens del.<br />

Vi garanterer deg alltid konkurransedyktige priser.<br />

Sjekk selv på konkurransetilsynets nettsider<br />

www.haugaland-kraft.no<br />

SPESIALIST, PLASTISK KIRURGI<br />

DR. BJØRN J. TVEDT<br />

PLASTISK<br />

KIRURGI<br />

VI UTFØRER ALT INNEN PLASTISK KIRURGI.<br />

FETTRANSPLANTASJON, BRYSTFORSTØRRELSE, BRYSTREDUKSJON,<br />

BUKPLASTIKK, FETTSUGING, ANSIKTSLØFT, ØYELOKKSOPERASJONER,<br />

HALSOPERASJONER, NESEOPERASJONER.<br />

KLINIKK STRAND • STRANDGATA 94, 5528 HAUGESUND • TELEFON: 52 70 79 50 • WWW.KLINIKK-STRAND.NO<br />

steinariversen.no | foto: geiroyvind.no


18<br />

S<br />

Torsdag 26. april 2012 Torsdag 26. april 2012<br />

19<br />

stålpipe<br />

Premodul er en moderne stålpipe som gør at<br />

du <strong>kan</strong> plassere ovnen din der du vil.<br />

Premodul stålpipe er lett å montere, sikker, fleksible løsninger og prisgunstig.<br />

Leveres komplett med alt du trenger.<br />

Ta med hustegning (husk snitt-tegning) for pristilbud med eller uten montering.<br />

<strong>Du</strong> <strong>kan</strong> fyre samme dag!<br />

KAMPANJEPRISER UT APRIL:<br />

Priseksempel:<br />

4,9 meter (totalhøyde fra gulv til pipehatt) Nå kun 10.900,-<br />

Eventuell montering kommer i tillegg<br />

HAUgesUnd • TELEFON 5271 3140<br />

LONGHAMMARV. 21 VED FARGERIKE PÅ RAGLAMYR • HAUGESUND<br />

HAUGESUND@BYGNESBYGG.NO<br />

ÅPNINGSTIDER: MAN-FRE 10-19 - LØR 10-16<br />

KoPerviK • TELEFON 5285 1800<br />

POSTBOKS 183 - 4291 KOPERVIK • POST@BYGNESBYGG.NO<br />

ÅPNINGSTIDER: MAN-FRE 08-16.30 - TORSD. 08-18 - LØR 09-14<br />

www.bygnesbygg.no<br />

Velkommen til mesterligaen!<br />

Kom og prøv Ford Champions Edition<br />

– topp utstyrte spesialutgaver til vinnerpriser.<br />

Nå er det avs<strong>pa</strong>rk!<br />

Ford, official Sponsor of the UEFA Champions League, in cooperation with<br />

Haugesund Auto<br />

Sunnhordland Bil<br />

Nå <strong>kan</strong> du gjøre et skikkelig hat-trick. Med attraktivt utstyr,<br />

attraktiv teknologi og attraktive priser – på både Fiesta, Focus,<br />

Mondeo, Kuga og S-MAX. En gjennombruddsterk stjernerekke<br />

med perfekt samspill mellom det siste i teknologi og design.<br />

Vi forventer <strong>fa</strong>ktisk et aldri så lite jubelbrus, når du kommer i mål<br />

etter prøveturen.<br />

Telefon 52 70 38 00, www.haugesundauto.no<br />

Mandag-Onsdag: 07.30-16.30, Torsdag: 07.30-19.00<br />

Fredag: 07.30-16.30, Lørdag: 10.00-14.00<br />

Sunnhordland Bil: 53 40 37 90<br />

www.sunnhordlandbil.no<br />

Kundefordeler<br />

på opptil<br />

Kr 34.600<br />

venter på deg!


PORTRETTET<br />

susan Borg<br />

Torsdag 26. april 2012 Torsdag 26. april 2012<br />

POrTrETTET<br />

20 21<br />

Sang, glød og politikk<br />

Hun ikke bare synger,<br />

men synger også ut<br />

om det hun er opptatt<br />

av. Nå er hun politiker.<br />

Den personlige støtten<br />

fra velgerne løftet<br />

henne inn i formannskapet.<br />

■ rAgnAr lArsen<br />

Susan Borg har alltid vært politisk<br />

blå. Som tenåring var hun<br />

med i Unge Høyre, men i mer<br />

voksen alder ble det Fremskritts<strong>pa</strong>rtiet.<br />

46-åringen har flere ganger<br />

vært spurt av Karmøy Frp<br />

og flere andre <strong>pa</strong>rtier om å være<br />

<strong>kan</strong>didat på kommunevalglisten,<br />

men svaret var nei. Hun følte at<br />

tiden ikke strakk til.<br />

Foran kommunevalget i fjor<br />

følte hun tiden derimot var inne<br />

til å si ja. Fra 42. plassen føk hun<br />

rett inn i kommunestyret med<br />

flest personlige stemmer av alle<br />

de ukumulerte Frp-<strong>kan</strong>didatene<br />

bortsett fra Bente Thorsen. Slengere<br />

fra andre <strong>pa</strong>rtiers velgere bidro<br />

også. Og da kommunestyret<br />

konstituerte seg, ble Susan Borg<br />

en av tre Frp’ere i formannskapet.<br />

«ordføreren på syre»<br />

Susan Borg føler hun fikk særlig<br />

sterk støtte av skudenesbuen.<br />

Der er hun oppvokst og der bor<br />

hun sammen med ektemann<br />

Hans og en tenåringssønn. Eldstegutten<br />

er flyttet fra heimen på<br />

Syre for å studere.<br />

Susan hadde i oppveksten et<br />

nært forhold til sin oldemor Marie<br />

Naley, som også var sterkt<br />

samfunnsinteressert. Oldemor<br />

ble nesten 100 år og skrev avisinnlegg<br />

langt opp i årene om det<br />

som opptok henne. Hans har<br />

politisk også litt å slekte på. Han<br />

er oppvokst på Lillehammer.<br />

Tipptippolde<strong>fa</strong>r Frederik Stang<br />

var Norges statsminister i årene<br />

1873-1880 og den første med<br />

den tittelen etter at embetet ble<br />

flyttet fra Stockholm til Oslo og<br />

tittelen «førstestatsråd» avløst av<br />

«statsminister».<br />

Susan Borg er glødende engasjert<br />

i lokalsamfunnet. Hun er<br />

leder i Syre Velforening og blir<br />

gjenvalgt år etter år som «ordføreren<br />

på Syre». Gode venner har<br />

gitt henne et morsomt «ordførerkjede».<br />

Den gamle krambua er<br />

blitt grendehus og et samlingspunkt<br />

i grenda. Oppslutningen<br />

er stor på ulike arrangementer.<br />

I løpet av St. Hansaften er det<br />

gjerne 500-600 innom. Susan<br />

arrangerer hver onsdag «Stjerneklubben»,<br />

hvor barn i skolepliktig<br />

alder samles for lek og sang.<br />

Dessuten har hun i 13 år vært<br />

fotballtrener for de lagene hvor<br />

sønnene var med. Susan var også<br />

med i styre og stell i idrettslaget<br />

i en del år.<br />

Har alltid sunget<br />

Hun er stolt over å være medlem<br />

av Den frie evangeliske<br />

forsamling Ebeneser i Skudeneshavn.<br />

Susan har beholdt<br />

barnetroen og føler seg hjemme<br />

i menigheten, selv om hun dessverre<br />

ikke får vært der så ofte.<br />

Hun takker Gud og <strong>fa</strong>milien for<br />

at hun får leve et godt og meningsfylt<br />

liv – bedre enn fortjent,<br />

som hun selv ydmykt uttaler det.<br />

Etter grunnskole hjemme i<br />

Skudeneshavn, søkte hun seg til<br />

Skeisvang videregående skole.<br />

Det var meningen å begynne på<br />

musikklinjen, men ved en misforståelse<br />

ble det økonomilinjen<br />

i stedet.<br />

Hun har alltid vært interessert<br />

i sang. Som barn fikk hun i<br />

mange år sangundervisning av<br />

Bjørg og Knut Sandve, foreldrene<br />

til operasanger Kjell Magnus.<br />

Susan opptrådte på aldershjem<br />

og andre steder. Hun tok også<br />

piano- og gitartimer, men det<br />

var sangen som var hennes greie.<br />

Hun vant distriktsfinalen for Rogaland<br />

i Talent 85, datidens Idol.<br />

Og så spilte hun fotball, hvor<br />

laget i 1980 kom til finalen i<br />

Norway Cup. Susan viste som<br />

ung jente anlegg for å lede og ta<br />

ansvar. Hun var elevrådsleder<br />

på ungdomsskolen og sto gjerne<br />

sentralt i miljøet ellers.<br />

Mange år i bank<br />

Etter videregående ble det jobb<br />

i SR-Bank i Skudeneshavn. Samtidig<br />

sang hun i haugesundgruppen<br />

The Trap, som også ga ut en<br />

singel med låten «Need some<br />

changes». Og den som trengte<br />

forandring, var Susan selv, som<br />

flyttet til Oslo for å turnere med<br />

gruppen Albatross. Etter å ha<br />

<strong>fa</strong>rtet landet rundt i to år med<br />

bandet, fikk hun bankjobb på ny<br />

– denne gangen i Nordlandsbankens<br />

Oslo-avdeling. Samtidig tok<br />

hun sangundervisning og studerte<br />

på Bankakademiet.<br />

Og så traff hun Hans, som ble<br />

hennes ektemake. Etter seks år<br />

i Oslo dro Susan hjem til Skudeneshavn<br />

med mann og sønn.<br />

Her fikk hun jobb i Skudenes<br />

& Aakra S<strong>pa</strong>rebank. Susan &<br />

Hans etablerte duoen av samme<br />

navn. Med mange opptredener<br />

og mange jern i ilden ble det<br />

for mye for Susan, som etter sju<br />

år sluttet i banken. Det ble sang<br />

på heltid. Hun og Hans opptrer<br />

fortsatt og spiller til dans, for det<br />

meste på Haugalandet, men høst<br />

og vinter også på Gran Canaria.<br />

elsker å være blant folk<br />

Og så ble det politikk etter<br />

valget i fjor høst. Hun føler takknemlighet<br />

for all hjelp og støtte<br />

fra sine politisk mer er<strong>fa</strong>rne <strong>pa</strong>rtifeller.<br />

Dessuten skryter hun av<br />

det politiske miljøet i Karmøy.<br />

Vel er det så at meningene av<br />

og til <strong>kan</strong> være delte og store<br />

ord flyr forbi, men den politiske<br />

hverdagen er mer preget av enighet.<br />

Hun syns samarbeidet mellom<br />

Høyre, Kristelig Folke<strong>pa</strong>rti<br />

og Fremskritts<strong>pa</strong>rtiet fungerer<br />

godt. Susan Borg er opptatt av<br />

handling og tempo, slik at karmøybuen<br />

etter hvert får merke<br />

at kommunestyret har et annet<br />

politisk flertall enn før.<br />

Hun elsker å lese og tror selv<br />

hun er en av de mest aktive brukerne<br />

av biblioteket. Og så liker<br />

hun fortsatt å reise, selv om hun<br />

har vært i de fleste verdensdeler.<br />

I Norge og Euro<strong>pa</strong> bruker hun<br />

og mannen gjerne bobilen.<br />

Susan Borg liker seg blant folk<br />

– enten det er i samvær med<br />

gode venner, på en musikalsk<br />

opptreden, i idrettslaget, i velforeningen<br />

eller i politisk arbeid.<br />

Hun føler seg privilegert som er<br />

blitt vist tillit til å representere<br />

andre og gjøre noe for fellesskapet.<br />

Som politiker ser hun seg<br />

selv som tillitsvalg for dem som<br />

har valgt henne.<br />

I år er hun bedt om å holde hovedtalen<br />

når skudenesbuen feirer<br />

17. mai. Hun er glad i Skudenes<br />

og særlig Syre, hvor <strong>fa</strong>milien<br />

holder hus et steinkast fra sjøen,<br />

men som lokalpolitiker må hun<br />

selvsagt jobbe til beste for hele<br />

Karmøy kommune.<br />

ENGASJERT: susan Borg er en<br />

engasjert dame. Hun har mange<br />

jern, og alle er i ilden. i fjor ble<br />

hun lokalpolitiker og medlem<br />

av Karmøy formannskap.<br />

FOTO: Ragnar Larsen<br />

Reis på cruise i sommer!<br />

Frister det å oppleve Middelhavets perler via<br />

sjøveien? Et cruise er den perfekte<br />

ferieform for store og små!<br />

Fly fra Stavanger og 7 netters<br />

cruise med Adventure of the Seas<br />

Malaga - Valencia - seiledag - Roma (Civitavecchia) - Livorno (Pisa/Firenze)<br />

- Korsika - seiledag - Malaga<br />

Priseks. 9. juni fra 8075,- pr. person<br />

7 netters cruise<br />

med Liberty of the Seas<br />

Barcelona - Provence - Villefranche (Nice) - Livorno (Pisa/Firenze)<br />

- Roma (Civitavecchia) - Napoli - seiledag - Barcelona<br />

Priseks. 30. juni fra 6500,- pr. person<br />

Pris pr. pers. i delt dbl. lugar og inkl. helpensjon, underholdning, de fleste aktiviteter om bord,<br />

tips, transfer, skatter og avgifter samt fly til Malaga. Prisen varierer avhengig av avreisedato.<br />

Begr. ant. plasser. *Gjelder barn i ekstraseng og for bestillinger ut mai.<br />

HÅRTRANSPLANTASJON<br />

HÅRTAP?<br />

Stor nyhet. Vi <strong>kan</strong> hjelpe deg.<br />

Ny mikrokirurgisk teknikk innen<br />

Single Hair<br />

Replacement Surgery.<br />

Stor forbedring til strip<br />

metoden.<br />

For mer informasjon ta<br />

kontakt på tlf:<br />

90953261<br />

Gratis uforpliktende<br />

konsultasjonstime i din by.<br />

Haugesund 52 86 50 50<br />

810 01 000 - bennettferie.no<br />

Kontakt gjerne pr e-post:<br />

linda@klinikk-haugesund.com<br />

........................................................................<br />

„ Single Hair Replacement<br />

Surgery er den beste<br />

behandlingen som nnes på<br />

markedet mot hårtap.<br />

Behandlingen er smertefri<br />

og utføres av lege med lang<br />

er<strong>fa</strong>ring.<br />

<strong>Du</strong> får ditt eget hår som<br />

vokser, og behandlingen gir<br />

et svært naturlig resultat. „<br />

www.haartransplantasjon.com<br />

BarneraBatt<br />

3000,- *


Torsdag 26. april 2012 Torsdag 26. april 2012<br />

22 23<br />

DU <strong>kan</strong> <strong>fa</strong> <strong>rabatt</strong> <strong>pa</strong><br />

<strong>1.000.000</strong> <strong>NOK</strong> *<br />

s<strong>pa</strong>NNalia 2 - 50% allerede solgt<br />

60 stk flotte selveierleiligheter i S<strong>pa</strong>nnalia på Norheim (rett Nord for krysset S<strong>pa</strong>nnavegen / Norheimsvegen).<br />

20 stk leiligheter på 60,5m2, 24 stk leiligheter på 90,8m2 og 16 stk leiligheter på 90,1m2.<br />

Skole, barnehage, turområde, idrettsanlegg, idrett hall, butikk og kjøpesenter i umiddelbar nærhet.<br />

Ferdig op<strong>pa</strong>rbeidet fellesområde og leke-plass for de minste.<br />

Nordstokke 2+3 - allerede mange solgt<br />

18 stk flotte selveierleiligheter i 2-mannsbolig (91m 2 ), og 8 stk selveierleiligheter (60 m 2 ) i rekkehus på<br />

Nordstokke i Kopervik, ca 800 meter sør for Åsebøen. Utsikt over <strong>Karmsund</strong>et og sørover mot Bokn.<br />

Skole, idrettsanlegg, barnehage, butikk, turområde og sjø i umiddelbar nærhet.<br />

Vassbrekke 3 - kun 1 ledig!<br />

.<br />

På Vassbrekke 3, kloss i hold Amanda Storsenter har vi flotte 2 og 4-mannsboliger for slag. KUN 1 stk ledig!<br />

Dersom du får godkjent husbanksøknaden din hos A.Utvik idag, får du en rente på 2,08 % ved binding i 3 år.<br />

Se www.a-utvik.no for flere spennende prosjekter.<br />

.<br />

* Ved kjop av bolig fra<br />

A Utvik AS ilopet av 2012<br />

<strong>kan</strong> DU va ere<br />

heldig a oppna<br />

1 MILLION <strong>NOK</strong> i <strong>rabatt</strong>!<br />

Pris fra kr. 1.755.000<br />

BOa 60,5-90,8 m 2<br />

sOverOm 2-3<br />

adresse S<strong>pa</strong>nnaveien<br />

selger Kai R. Nordal<br />

Tlf 52 84 65 70 mob 40 40 25 78<br />

Pris fra kr. 1.700.000<br />

BOa 60,5-90,8 m 2<br />

sOverOm 2-3<br />

adresse Haugane<br />

selger Kai R. Nordal<br />

Tlf 52 84 65 70 mob 40 40 25 78<br />

Pris kr. 2.300.000<br />

BOa 91 m 2<br />

sOverOm 2-3<br />

adresse Ørpetveitsvegen<br />

selger Kai R. Nordal<br />

Tlf 52 84 65 70 mob 40 40 25 78<br />

/<br />

/ . .<br />

Brutto pr mnd fra kr<br />

4485,- *<br />

Netto pr mnd fra kr<br />

3600,- *<br />

Brutto pr mnd fra kr<br />

4346,- *<br />

Netto pr mnd fra kr<br />

3488,- *<br />

Brutto pr mnd fra kr<br />

5518,- *<br />

Netto pr mnd fra kr<br />

4396,- *<br />

lA dEG INspIRERE<br />

Herregårdsmur Gråmix<br />

27 x 20 x 13,5 cm<br />

21,- pr.<br />

Partivare.<br />

GI ET GodT fØRsTEINNTRYKK<br />

Vi har utvalget som harmonerer med hus, terreng og hage<br />

Granitt<br />

<strong>kan</strong>tstein<br />

8 x 20 x 100 cm<br />

supERTIlBud<br />

stk.<br />

13 9,pr.<br />

stk<br />

INTERIØR 10 – 17 Tors 10 – 19 Lør 10 –15<br />

BYGGVARE 07 – 16 Lørdag 09 – 14<br />

RAGlAmYRVEGEN 35, HAuGEsuNd<br />

Telefon 52 70 76 70 www.neumann.no<br />

Beckers terrassebeis<br />

For beising av terrasser,<br />

gjerder og hagemøbler.<br />

3 liters kastanje (før 564,-)<br />

3 liters orange (før 506,-)<br />

KUN<br />

299,-<br />

Partivare.<br />

- opplev forskjellen<br />

Baderom KjØKKEN Gardiner<br />

Tapet mAlING fliser Vinduer<br />

peis og ovn pARKETT dører<br />

Vegg- og takplater TRElAsT<br />

Verktøy sTEIN ...og mye mer!<br />

Bom <strong>fa</strong>st<br />

25 kg sekk<br />

Steinlim<br />

229,-<br />

pr. sekk<br />

Beckers oljemaling<br />

Lettstrøken maling<br />

for utvendige<br />

tre<strong>fa</strong>sader,<br />

gjerder og dører.<br />

10 liter (før 1471,-)<br />

799,-<br />

25kg<br />

KuNNsKAp, TRYGGHET oG KVAlITET


SPORT<br />

Torsdag 26. april 2012 Torsdag 26. april 2012<br />

24 25<br />

Historisk Falkeid-seier<br />

TAKLER: Falkeid-trener Frode Hundsnes takler på midtbanen. i bakgrunnen torvastad-trener Øyvind larsen. Foto: Morten Salvesen<br />

Evigunge Olav Askeland<br />

headet inn 3-2 til<br />

Falkeid over Torvastad<br />

ett minutt før full<br />

tid i klubbens første<br />

seier i 4. divisjon.<br />

■ Morten sAlvesen<br />

FOTBALL: Etter bare fire minutter<br />

scoret spillende Falkeidtrener<br />

Frode Hundsnes på straffes<strong>pa</strong>rk,<br />

og sendte hjemmelaget i<br />

ledelsen i klubbens første hjemmekamp<br />

i 4. divisjon. Det var<br />

<strong>Karmsund</strong> <strong>Avis</strong> og Kolnes IL inviterer til <strong>fa</strong>rtsfylt og<br />

kjekk 3v3-turnering for alle mellom 6 og 13 år.<br />

Kolnes Idretts<strong>pa</strong>rk<br />

28. og 29. april<br />

Info og påmelding<br />

på www.kolnesil.no<br />

Ny turneringsform som slår an over hele Euro<strong>pa</strong>!<br />

Mye ballberøring og høyt tempo.<br />

Overraskelser Gå ikke glipp av dette!<br />

starten på det som skulle bli tidenes<br />

første hjemmeseier så høyt<br />

i divisjonssystemet for Falkeid.<br />

Like etter ledelsen kom imidlertid<br />

Karmøy-laget sterkt tilbake.<br />

Rufs i hjemmeforsvaret klarte<br />

ikke hamle opp med den kjappe<br />

Torvastad-spissen Thomas Sletten,<br />

som scoret to ganger før<br />

<strong>pa</strong>use. Kampen bølget så fram og<br />

tilbake med underholdningsverdige<br />

sjanser til begge lag.<br />

Etter <strong>pa</strong>use kom imidlertid<br />

Falkeid best ut av det. De la et<br />

større press på Torvastad, og<br />

fikk etter hvert utligning som<br />

fortjent. Falkeids midtbanespiller<br />

Kenneth Kristiansen dukket<br />

først opp på et meget pent innlegg<br />

fra venstre<strong>kan</strong>ten og sørget<br />

for 2-2. Men like før slutt sørget<br />

altså evigunge Olav Askeland<br />

(41) for Falkeids første tre-poenger<br />

for det nyopprykkede laget.<br />

Kvalitet i laget<br />

– Veldig kjekt, selv om seieren<br />

satt langt inne. Vi ble uryddige<br />

etter ledelsen vår i 1. omgang,<br />

men etter <strong>pa</strong>use er vi hakket vassere<br />

og holder bedre ut kampen<br />

enn Torvastad. Føler vi vinner<br />

fortjent, sier Falkeid-trener Frode<br />

Hundsnes. Etter 6-2 tap mot<br />

Vedavåg i første kamp, håper han<br />

denne seieren <strong>kan</strong> gi dem litt ro.<br />

– Det er nytt med 4. divisjon<br />

for spillerne våre, men nå <strong>kan</strong> vi<br />

senke skuldrene litt. Vi <strong>kan</strong> bedre<br />

enn det vi har vist hittil. Håper<br />

vi <strong>kan</strong> få frem det hjemme mot<br />

Haugar på fredag, sier Hundsnes.<br />

Han tror ikke Falkeid vil bli<br />

noe slaktoffer i 4. divisjon.<br />

– Vi skal nok bite godt fra oss i<br />

fortsettelsen. I 1. omgang er målet<br />

å overleve, og det er absolutt<br />

innen rekkevidde. Så <strong>pa</strong>ss kvalitet<br />

er det i laget, mener Falkeidtreneren.<br />

Målet er å klore seg <strong>fa</strong>st<br />

noen år slik at de har en god utviklingsarena<br />

for et godt 16-årslag<br />

som er på gang i klubben. Tabelltoppen<br />

får andre ta seg av.<br />

– Vedavåg og Hundvåg med<br />

Bjarte Lunde Åsheim i spissen<br />

blir nok å finne i toppen. Bak er<br />

det ganske åpent og jevnt mellom<br />

alle lagene, tror Frode Hundsnes,<br />

som håper enda flere enn fredagens<br />

60 frammøtte dukker opp<br />

utover sesongen. Treneren klarte<br />

å overtale spiss Olav Askeland til<br />

å bli med denne sesongen også,<br />

selv om spissen sa klart i fra at<br />

han ville gi seg i vinter.<br />

– Han blir med i den grad<br />

han klarer og har tid. For oss er<br />

han gull verdt. Olav er flink til å<br />

holde på ball, og en målgarantist,<br />

sier Hundsnes.<br />

rotete prestasjon<br />

Torvastads spillende trener<br />

Øyvind Larsen var slett ikke fornøyd<br />

etter Falkeid-kampen.<br />

– En fullstendig rotete prestasjon<br />

av oss. Det hele virker litt<br />

hodeløst. Vi følger planen vår i<br />

ti minutter i 1. omgang. Da snur<br />

vi kampen. Men det er nok et<br />

■ KAMPFAKtA<br />

Falkeid – torvastad 3-2 (1-2)<br />

4. div., avd. 3<br />

Falkeid kunstgras<br />

4. min. 1-0 Frode Hundsnes,<br />

str.<br />

11. min. 1-1 tomas sletten<br />

13. min. 1-2 tomas sletten<br />

66. min. 2-2 Kenneth Kristiansen<br />

89. min. 3-2 olav Askeland<br />

tilskuere: Ca. 60<br />

Øvrige lokale resultater i<br />

4. div., avd. 3:<br />

Haugar – vedavåg 1-3<br />

Ølen – stegaberg 2-1<br />

Hundvåg – nord 4-0<br />

Mastra – djerv 1919 1-2<br />

siddis – sauda 0-1<br />

Lokale resultater i 3. div., avd. 7:<br />

Arna-Bjørnar – Avaldsnes<br />

10-4<br />

Åkra – os 0-0<br />

tertnes – stord 0-3<br />

Austevoll – FKH 2 (mandag<br />

kl. 1630)<br />

stavanger – skjold (mandag<br />

kl. 1900)<br />

sandnes Ulf 2 – Kopervik<br />

(mandag kl. 1900)<br />

Lokalt resultat i 1. div., damer:<br />

Sarpsborg 08 – Avaldsnes 5-1<br />

syndrom for alle lag i 4. divisjon<br />

at vi varierer alt for mye, mener<br />

Larsen. Etter 2-1 seier mot Siddis<br />

i årets første kamp, var nok<br />

spillerne litt for tilbakelent mot<br />

Falkeid.<br />

– Framover møter vi motstandere<br />

som vi er avhengig av å<br />

vinne mot for ikke å havne helt i<br />

bakevja, slik vi gjorde i fjor. Da<br />

må alle ta ut de siste ti prosentene<br />

som kreves for å klare det.<br />

Vi er godt med folk og har det<br />

kjekt i gruppen, men vi må yte<br />

mer, er Larsens klare beskjed.<br />

Øyvind Larsen tror også Vedavåg<br />

og Hundvåg vil skille seg ut<br />

i toppen, selv om han ikke er<br />

skremt av resultatene deres hittil.<br />

Torvastad møter Sauda på hjemmebane<br />

på fredag.<br />

Scoringer verdt<br />

en hundrelapp<br />

leiesoldaten eirik Ulland Andersen sørget for 2-0 med et perfekt hodestøt.<br />

Foto: Morten Salvesen<br />

Normalt har en voksenbillett<br />

kostet 100 kroner<br />

på Vard-kamper. Denne<br />

sesongen slipper folk inn<br />

gratis, men scoringene til<br />

Alexander Stølås og Eirik<br />

Ulland Andersen hadde<br />

absolutt vært verdt hundrelappen.<br />

330 tilskuere så en svært kjedelig<br />

og svak 1. omgang av Vard<br />

og Randaberg. Etter <strong>pa</strong>use ble<br />

alt så mye bedre, og 2-0 var fullt<br />

fortjent. Scoringene kom i 57. og<br />

67. minutt.<br />

- Etter å ha driblet så mye var<br />

jeg bare nødt til å score, gliste<br />

Alexander Stølås etter 1-0 målet.<br />

Ballen smøg seg inn i hjørnet<br />

etter at han først hadde valset<br />

rundt med Randaberg-spillere.<br />

Men Stølås innrømmer at målkontoen<br />

ble åpnet uten at det var<br />

tanken fra starten av.<br />

- Jeg hadde jo tenkt innlegg,<br />

men situasjonen etter driblingene<br />

ble litt kaotisk. Derfor dukket<br />

den egoistiske tanken opp å skyte<br />

selv, forteller Stølås. Fullstendig<br />

uten <strong>fa</strong>re for å bli bebreidet.<br />

Må nullstille<br />

- Hva synes du om kampen for<br />

øvrig?<br />

- Jeg synes vi gjorde en god andreomgang.<br />

Da klarte vi å legge<br />

ballen ned og spille fotball, mener<br />

Alexander Stølås. Han har<br />

oppskriften klar framover.<br />

- Vi må rett og slett nullstille<br />

oss i hver bidige kamp, og ikke<br />

tenke konsekvenser om vi taper.<br />

Da blir vi fort for kram<strong>pa</strong>ktige,<br />

sier den ene av målscorerne.<br />

Også 2-0 målet var av den vakre<br />

sorten, signert leiesoldaten Eirik<br />

Ulland Andersen.<br />

- Det var et flott innlegg fra<br />

Jarle (Wee), som det bare var å<br />

sette i mål, smilte Eirik Ulland<br />

Andersen. Det gjorde han med<br />

et perfekt hodestøt. Lysluggen<br />

■ KAMPFAKtA<br />

vard – randaberg 2-0 (0-0)<br />

2. divisjon, avd. 3<br />

57. min. 1-0 Alexander Stølås<br />

67. min. 2-0 eirik Ulland<br />

Andersen<br />

Målsjanser: 7-3<br />

gult kort: jørn Hansen lilleng,<br />

Anthony Avalas, vard,<br />

Bjørnar eltervåg, Christer<br />

Håland, randaberg<br />

dommer: Anders Bjerk Hansen,<br />

Bjarg<br />

tilskuere: 330<br />

vard (4-2-3-1): Helge sandvik,<br />

rune løvland, erlend drivenes,<br />

Adnan Causevic (Håvard<br />

Høiland fra 65.), Alexander<br />

stølås, erlend grov, simen<br />

grov (Anthony Avalos fra<br />

46.), jørn Hansen lilleng, ole<br />

j. stople (Henrik Ørpetveit fra<br />

87.), eirik Ulland Andersen,<br />

jarle Wee.<br />

spilte seg stort opp etter <strong>pa</strong>use,<br />

og hadde noen gode involveringer<br />

også utenom scoringen.<br />

- I andre omgang begynte vi<br />

å vinne duellene, og da klarte vi<br />

å spille fotball også, smiler Ulland<br />

Andersen. Apropos dueller.<br />

Noen minutter etter at Alexander<br />

Stølås hadde scoret, så kolliderte<br />

han med lagkamerat Adnan<br />

Causevic. Det gjorde at den<br />

sterke forsvarspilleren forlot banen<br />

skadet. Er det ikke noe som<br />

heter at det er av sine egne man<br />

skal ha det?<br />

■ AlF Henden<br />

syngende fotball<br />

navn: ingvild grønningen<br />

og oda Wegner Bjørntvedt<br />

(begge 11 år)<br />

Klubb: torvastad idrettslag<br />

og Korus<br />

Torvastad-jentene satt ventende<br />

på muren under helgens Bend it<br />

cup på Avaldsnes. Etter noen års<br />

<strong>pa</strong>use har de begynt på fotball<br />

igjen, i tillegg til at de er med på<br />

friidrett og synger i koret «Korus»<br />

på Torvastad.<br />

Favorittsport?<br />

– Fotball er kjekkere enn friidrett,<br />

fordi får spille mange kamper<br />

og være med på forskjellige<br />

cuper. Er ikke så interessert i å se<br />

fotball. Kjekkest å spille selv.<br />

Favorittlag/-utøver?<br />

– Torvastad er <strong>fa</strong>vorittlaget vårt,<br />

selvsagt. Favorittspilleren vår er<br />

Ingrid, som spiller på laget vårt;<br />

Torvastad jenter 12 år. Hun er god.<br />

Hva er målet med idretten deres?<br />

– Målet er å bli flinkere, og å<br />

være med venner.<br />

Nevn en idrettsprestasjon dere<br />

husker?<br />

– Da keeperen vår tok uts<strong>pa</strong>rk<br />

og sendte ballen over hele banen<br />

og scoret i det andre målet.<br />

Det beste med å bo der du bor?<br />

– Ville aldri ha byttet bort Torvastad<br />

med et annet sted. Det er<br />

bare best der. Vil bo i nærheten av<br />

de gode vennene våre.<br />

Favorittprogram på TV?<br />

– «Svampe Bob» er kul, men<br />

<strong>fa</strong>voritten er «The Voice» fordi vi<br />

er interessert i sang. Kjente litt til<br />

Erica Lucero fra Haugesund, men<br />

hun røk ut nå. Heier på hun som<br />

heter Monica. Hun sang Adeles<br />

sang «Someone like you» helt nydelig.<br />

Favoritt musikk/sang?<br />

– Justin Bieber og sangen hans<br />

«Boyfriend». Han er så skjønn og<br />

synger så fint!<br />

Hva irriterer dere?<br />

– Når lag vi spiller mot er veldig<br />

gode. Da prøver vi å se litt merkelig<br />

på dem, så de blir ukosentrert.<br />

■ Morten sAlvesen<br />

Lørdagens tippetips<br />

Lørdagskupongen Tips<br />

1. Sogndal - Molde HU<br />

2. Fredrikstad - Sandnes Ulf H<br />

3. Stabæk - Odd UB<br />

4. Tromsø - Hønefoss BK H<br />

5. Viking - Haugesund HUB<br />

6. Lillestrøm - Strømsgodset HU<br />

7. Norwich - Liverpool HU<br />

8. Stoke - Arsenal B<br />

9. Wigan - Newcastle B<br />

10. Everton - Fulham H<br />

11. Sunderland - Bolton H<br />

12. West Bromwich - Aston Villa<br />

Antall rekker: 96,-.<br />

HU<br />

Spillestopp Lørdag 28.04.2012 kl. 15:55<br />

sPOrT<br />

Tabellen etter fem serierunder er artig lesning. Det ble i for<strong>kan</strong>t<br />

stilt store spørsmålstegn ved hvordan årets Tippeliga ville utvikle<br />

seg. Om hvordan tabellen etterhvert skulle bli seende ut. Mye<br />

var usikkert - og mye er fortsatt like usikkert. Når vi nå har spilt<br />

fem av i alt 30 kamper <strong>kan</strong> vi ane små konturer av den endelige<br />

status, ikke så mye mer. Eller <strong>kan</strong> vi det? Visst er de der, to av<br />

dem som var tiltenkt en plass i fremste rekke, men ellers ser det<br />

smått forunderlig ut. Basert på forhåndstipsene. Rosenborg og<br />

Tromsø, samt tildels Molde er der de er tiltenkt å være. Men at<br />

lille Sogndal er med helt der oppe er hinsides de aller flestes tips.<br />

De er sågar blant de tre lagene som fremdeles står uten tap. Og<br />

med kun ett baklengs, for øvrig besørget av FKH. De fleste av oss<br />

regnet med at Sogndal fikk ut det de hadde i fjor, og vel så det.<br />

Og at årets sesong ville vise at fjoråret var et blaff. Et blaff, riktignok<br />

generert gjennom solid defensiv organisering og hyggelige<br />

marginer, men likefullt et blaff. Det er ikke vanskelig å glede seg<br />

over at unnselige, men hardt og klokt kjempende Sogndal i alle<br />

<strong>fa</strong>ll så langt har prestert langt over det de fleste har forventet.<br />

Mindre merkverdig er for øvrig ikke det <strong>fa</strong>ktum at Hønefoss heller<br />

ikke har tapt. Et <strong>fa</strong>ktum som er med og underbygger treneren<br />

og dennes ap<strong>pa</strong>rats betydning. At det nødvendigvis ikke kun er<br />

kroner og øre som er med og bestemmer tabellplassering. Men<br />

at også komponering og disponering av spillerne er av en ikke<br />

uvesentlig betydning. Det hender lag gjør det godt, til tross for<br />

treneren - ikke alltid på grunn av, eller takket være ham. Rosenborg<br />

er det tredje laget som er ubeseiret. Et Rosenborg som ikke<br />

har imponert, men som har tatt poeng jevnt og trutt, og som for<br />

øyeblikket ligger helt på topp. FKH står bokført med ett tap. Dog<br />

et såkalt unødvendig - mot Vålerenga. Martin Andresens gutter<br />

har ikke imponert noen, og poeng<strong>fa</strong>ngsten deres står slett ikke i<br />

forhold til prestasjonene. Men i og med at det, som vi vet stadig<br />

er målene som teller må det være greit nok.<br />

Brann gjorde det, mot de fleste odds, svært godt i fjor. Istedet<br />

ser de ut til å få den sesongen i år som de var tiltenkt i fjor.<br />

Skjønt, det er lenge til vi skriver 18. november, så mye <strong>kan</strong> skje<br />

- og vil skje. Men det er ikke sprekt det rød-trøyene har vist så<br />

langt. Og vi fikk da også en bekreftelse mot FKH lørdag, på at<br />

laget sannsynligvis skal få slite videre. Tydelig er det også at savnet<br />

av Rodolph Austins muskler og driv er stort. FKH er ikke så<br />

avhengig av enkeltspillere. Skjønt, vi vet ikke helt hvordan laget<br />

vil fungere med Søderlund og/eller Djurdjic ute. Spisser er med<br />

for primært å score mål. De kommer også naturligvis til de fleste<br />

avslutninger. Dermed er det også som det skal være at det er de<br />

som scorer hyppigst. Vi husker fremdeles den tvilen og usikkerheten<br />

som senket seg over byen da Thomas Sørum forsvant i<br />

fjor. Den bebudede krisen ble imidlertid raskt avblåst. Alexander<br />

Søderlund gikk nemlig rett inn og tok over med brask og bram.<br />

Han kom fra bortimot intet, og tok eliten med storm. Ikke sagt<br />

det vil gå like smertefritt for de som etterhvert tar over etter<br />

dagens radar<strong>pa</strong>r. At de to flankene Bamberg og Sørensen forsvant<br />

har <strong>fa</strong>ktisk vist mer igjen. To enkle spillere, men med <strong>fa</strong>ntastisk<br />

spisskompetanse, hver på sitt vis. Forresten artig med Michael<br />

Haukås som grep muligheten med begge hendene da han fikk<br />

sjansen fra start mot Brann.<br />

FKH’s kamp mot Brann var ellers en nedtur, underholdnings-<br />

og kvalitetsmessig. Det var lagt opp til fest på Haugesund stadion.<br />

Ingrediensene var på plass, skorne pusset og håret kjemmet. Alt<br />

stemte i for<strong>kan</strong>t. Et middelmådig Brann skulle få så det <strong>pa</strong>sset av<br />

et høytflyvende hjemmelag. Det var utsiktene, ambisjonene, forventningene.<br />

Men akk. Det ble <strong>pa</strong>ppbeger og temperert lettmelk<br />

istedet for stetteglass og sprudlevann. Det var tamt og kjedelig.<br />

Men - det ble tre poeng - og når det kommer til stykket er det<br />

jo det dette handler om. Poeng. For såvidt et godt tegn, at laget<br />

vinner når prestasjonen ellers ikke er all verden. Det lover godt<br />

for fortsettelsen. Lørdag er det duket for ny fest, når FKH tar<br />

turen over fjorden, til Viking stadion. Vi tar gjerne med oss tre<br />

poeng derfra. Men - siddisene har vunnet sine to hjemmekamper<br />

1-0, og virker vanskelige å klå på<br />

eget gress. Finner FKH frem sine<br />

hurtige og presise overganger<br />

igjen, og ligger kom<strong>pa</strong>kt <strong>kan</strong> det<br />

imidlertid ende med både ett og<br />

tre poeng i oljebyen. Kampene så<br />

langt har vist at FKH <strong>kan</strong> by opp<br />

hvem som helst. Vi snakker ikke<br />

høylytt om medaljekamp - men<br />

vi <strong>kan</strong> ha det i bakhodet.<br />

■ AlF Henden<br />

En overlapper


Torsdag 26. april 2012 Torsdag 26. april 2012<br />

26 sPOrT<br />

27<br />

– Gleder oss til alle kamper<br />

VINDAFJORD G12: Bak fra venstre: Bjørn gjerde, svein ove imsland og leiv<br />

vidar rønnevik. Foran fra venstre: sondre skipevåg tveit, vebjørn skipevåg,<br />

Paul André espevoll, johannes Cruys Magnus. Fremst: vegard torstenbø.<br />

Unger fra 6-12 år boltret<br />

seg på Avaldsnes<br />

i helgen. For Sondre<br />

Skipevåg Tveit på<br />

Vindafjord g12 ble det<br />

øving til årets målsetting.<br />

■ Morten sAlvesen<br />

FOTBALL: For 7. året på rad<br />

arrangerte Avaldsnes IL Bendit<br />

Cup i helgen. Søndag møttes<br />

Vindafjord gutter 12 år og Avaldsnes<br />

gutter 11 år. Bruntrøye-<br />

VÅRNYHETENE<br />

ER KOMMET<br />

nes spiss, Sondre Skipevåg Tveit,<br />

brukte cupkampene til å skjerpe<br />

inn på avslutningene.<br />

– Målsettingen min er å score<br />

ti mål i serien i år. Det er ikke så<br />

enkelt å skyte mål, men når jeg<br />

kommer alene med keeper bør<br />

jeg score. Jeg scorer <strong>kan</strong>skje på<br />

halv<strong>pa</strong>rten av sjansene jeg får,<br />

forteller Vindafjord-spilleren<br />

med Suarez på Liverpool som<br />

sitt store forbilde. Han vet hva<br />

som må til for å komme til muligheter.<br />

– Som spiss må jeg bevege meg<br />

mye slik at det blir lett for medspillerne<br />

mine å treffe meg. Jeg<br />

TAKLING: vindafjord-spiller Bjørn gjerde (t.v.) med knottene først mot Avaldsnes og Ayman lazarre. vebjørn skipevåg i<br />

bakgrunnen. Fotos: Morten Salvesen<br />

må ikke stå i «skyggen» til forsvarerne,<br />

forklarer Tveit. To ganger<br />

i uken trener han med laget i<br />

Vikedal, og to ganger kjører han<br />

egentrening for seg selv.<br />

– I det siste har vi trent formasjon<br />

på trening, fordi det er viktig<br />

at alle vet hva de skal gjøre i<br />

posisjonen sin. Tror det skal bli<br />

en bra sesong i år nå som vi har<br />

fått en <strong>fa</strong>st keeper. Jeg gleder<br />

meg til alle kampene i år, uansett<br />

hvem vi møter, sier Sondre<br />

Skipevåg Tveit, som tror det blir<br />

mange jevne kamper med både<br />

seier og tap.<br />

Bra lagarbeid<br />

Etter kampen mot Vikedal<br />

har tre av Avaldsnes-spillerne<br />

satt seg ned med is og frukt. At<br />

det ble tap spiller ingen rolle for<br />

dem.<br />

– Alltid knallkjekt å spille fotballkamper<br />

uansett. Vi fikk til<br />

mange ting, både å sentre og score<br />

mål. Vi hadde en del bra lagarbeid,<br />

mener trioen Martin Moltzau,<br />

Adrian Helgesen og Roy<br />

Emil Mannes. At de var både ett<br />

og to år yngre enn Vindafjordspillerne<br />

betydde ingenting.<br />

– Bryr oss ikke om det. Blir<br />

ikke redde. Det gjelds jo bare om<br />

å ha det gøy, så det er bare å spille<br />

og ha det kjekt, understreker de<br />

tre guttene som stortrivdes med<br />

cup på hjemmebane.<br />

to <strong>pa</strong>ller frukt<br />

Hele 135 lag deltok på årets<br />

Bendit cup på Avaldsnes.<br />

– Vi har hatt en topp på 154<br />

lag tidligere, men det har stabilisert<br />

seg på rundt 130 lag de siste<br />

årene, forteller cupsjef Gunn<br />

Tove Røthe i en liten <strong>pa</strong>use fra<br />

grillansvaret.<br />

– Kam<strong>pa</strong>vvikling og dommeroppsettet<br />

går smertefritt. Den<br />

største utfordringen er avviklingen<br />

i forhold til kiosken og få tatt<br />

AVALDSNES G11: Bak fra venstre: Kristoffer Kolstø, Adrian Kallevik, niko<br />

Schramm, Martin Moltzau, Tobias Larsen og Ayman Lazarre. Foran fra venstre:<br />

ruben Ytreland, Aleksander vea, roy emil Mannes, Adrian Helgesen,<br />

vegard Bakken og Marius thorsen.<br />

AUTOGRAFKØ: det var populært da FKH-spillerne Andres Mar johanneson og<br />

Chris Pozniak kom for å skrive autografer.<br />

unna køen. Spesielt på lørdag var<br />

det «kjåka» fullt, sier Røthe, som<br />

skryter av masse gode foreldre i<br />

klubben som stiller opp. Og ikke<br />

minst cupkomiteen.<br />

– I sju år har vi stort sett hatt<br />

samme administrasjon med<br />

noen nye inn de siste årene, så vi<br />

har god er<strong>fa</strong>ring, kommer det fra<br />

cupsjefen, som ikke legger skjul<br />

på at cupen er en god inntektskilde<br />

for Avaldsnes IL.<br />

– Bendit sponser oss med en<br />

pengesum, to <strong>pa</strong>ller frukt og<br />

1300 premier. I år er det lue og<br />

t-skjorte. Det er veldig populært,<br />

avrunder Gunn Tove Røthe. I år<br />

fikk hun hjelp av Karmøy-ordfører<br />

Aase Simonsen, FKH- og<br />

damespillerne til Avaldsnes til<br />

premieutdeling.<br />

helgeåpent<br />

Stort utvalg av hagemøbler<br />

4.990,-<br />

13.990,-<br />

riccione<br />

4 stoler og bord<br />

ekstra stol, pr. stk. kr 1.990,-<br />

kristine<br />

ovalt bord 200 cm, med glass kr. 1.750,-<br />

Stablestol kr. 540,-<br />

Sort rotting og grå puter<br />

vårkupp på brukte bobiler<br />

Alt i utStyr til hytte og cArAvAn<br />

Santos<br />

3-seter, bord og 2 stoler<br />

Sort rotting, gråmelerte puter<br />

nyt våren i nye hagemøbler<br />

9.990,-<br />

campingstol<br />

høy rygg,<br />

6 posisjoner<br />

Aluminium<br />

fra kr 395,-<br />

campingbord<br />

lamellbord<br />

Aluminium<br />

fra kr 599,-<br />

kAbAS AS<br />

liaheia i Skjold<br />

5574 Skjold, tlf 52 76 01 00<br />

www.kabas.no<br />

charlotte<br />

hjørneso<strong>fa</strong> og bord<br />

Sort rotting, grå puter<br />

Fredag 10-17<br />

lørdag 10-17<br />

Søndag 13-17<br />

8.990,-<br />

krakk<br />

kr 159,-<br />

plate<br />

kr 125,-<br />

Service<br />

16-deler<br />

kr 245,


Torsdag 26. april 2012 Torsdag 26. april 2012<br />

28 sPOrT<br />

29<br />

Sentrum Karateklubb med aktiviteten på topp<br />

De siste månedene har vært<br />

en travel tid for Sentrum<br />

Karateklubb.<br />

11. februar var det Vestlandscup i Bergen,<br />

24.-25. februar arrangerte vi selvforsvarskurs<br />

for damer , 17. mars var det<br />

deltakelse i det offisielle NM i Drammen, i<br />

påsken tok hovedinstruktør ut et team på<br />

5 utøver for 2 ukers intensiv trening i Florida,<br />

15. april var det Shotocup i Drammen<br />

og nå sist deltok vi på Vestlandsmesterskapet<br />

i Bergen 21. april. Nå venter et<br />

mesterskap i Stavanger 2. juni og et besøk<br />

av Aziz Kheder med 16 VM tittler i slutten<br />

av juni. Ellers reiser vi trolig på sommerleir<br />

til Tønsberg dette året.<br />

I det offisielle NM gikk vi ikke helt til<br />

topps, men tok med oss 8 bronse og 1 sølv.<br />

I Vestlandscupene og Shotocup tok vi gull<br />

i nesten alle grupper vi stilte i.<br />

I Vestlandsmesterskapet 21. april ble det<br />

Emma Osmundsen som ble den store vinner.<br />

Hun kjempet seg frem til gull både i<br />

kata (form) og kumite (kamp). I kumite finalen<br />

møtte hun solid motstand hos Tiril<br />

Haaland fra Os KK og lå under i lang tid.<br />

Hun startet en imponerende opphenting<br />

av poeng og klarte å gå seirende ut.<br />

I Vestlandsmesterskapet så vi stor forbedring<br />

hos Line Tendø, Stian Eike og<br />

Ruben Fagerland som alle var med på intensiv<br />

treningen i Florida. De som ble tatt<br />

ut til Florida var Patricia Berrospi, Line<br />

Tendø, Ruben V. Fagerland, Stian Eike og<br />

Ayla V. Fagerland. Noen dager var vi helt<br />

oppe i 5 timers trening om dagen. Ellers<br />

ble det 2 timer på morgen og 2- 2.5 time<br />

om kvelden over en uke. Så ble det tid for<br />

ferie og snorkeling i Key West, men kjørte<br />

noen timer med trening innimellom også<br />

siste uka.<br />

Vi i Sentrum Karateklubb er opptatt<br />

av samhold. På Florida turen trente vi<br />

sammen med klubber som hørte til 5 forskjellige<br />

organisasjoner. Bl.a. med Mark<br />

Pinner i Tam<strong>pa</strong> som er en av de ansvarlige<br />

for AAUs landslag i USA. Karaten er i dag<br />

beklageligvis oppdelt i stilartsorganisasjoner<br />

og forskjellige Verdens organisasjoner.<br />

SKK har hver mandag felles kumitetrening<br />

på Håvåsen skole i Haugesund. Her<br />

møter kun Sentrum- , Sveio- og Haugaland<br />

Karateklubb opp selv om treningen<br />

er åpen for alle. Så her har de enkelte klubblederne<br />

en jobb å gjøre.<br />

For de som er interessert i karatetrening<br />

uten begrensninger for hvor de <strong>kan</strong> trene<br />

og konkurrere er Sentrum Karateklubb et<br />

bra valg. Vi trener i Skudeneshavn, Åkra,<br />

Kopervik, Haugesund og Sveio. Trener du<br />

i andre klubber er du også velkommen til<br />

å stikke innom oss. Det <strong>kan</strong> være en fin<br />

måte å skaffe seg nye bekjentskaper på<br />

tvers av klubbene.<br />

resultater fra siste mesterskap,<br />

vestlandsmesterskapet 21.04.2012<br />

i Bergen.<br />

Kumite jenter 12-13 år:<br />

1. plass emma osmundsen (sveio)<br />

3. plass Pernille osmundsen (sveio)<br />

Kata jenter 12-13 år:<br />

1. plass emma osmundsen (sveio)<br />

2. plass Pernille osmundsen (sveio)<br />

3. plass silje eike (Karmøy)<br />

AMERICAN<br />

MOTOR-SHOW<br />

- Big Foot<br />

- Krasjstunt, Bilhopp over 30 meter<br />

- Bil mot Bil på 2 hjul<br />

- monstertrucK<br />

euro<strong>pa</strong>turneen Kommer til:<br />

1. mai amandasenteret kl. 15.00 og 19.00<br />

2. mai åkrehamn v/hallen kl. 19.00<br />

3. - 4. mai Flotmyr kl. 19.00<br />

5. mai Ølen kl. 18.00<br />

6. mai stord, heiane kl. 18.00<br />

7. mai Bømlo, Bremnes kl. 19.00<br />

Velkommen til årets Motorshow...<br />

Kata gutter 12-13 år:<br />

1. plass ramzan ismailov (sveio)<br />

2. plass Edi Jusic (Haugesund)<br />

Kumite gutter 14-15 år:<br />

2. plass ruben v. Fagerland (Karmøy)<br />

Kata gutter 14-15 år:<br />

2. plass ruben v. Fagerland (Karmøy)<br />

3. plass stian eike (Karmøy)<br />

Kata Jenter 14-15 år:<br />

3. plass Marie Brandtzæg (Haugaland KK)<br />

Kata damer +18 år:<br />

2. plass line tendø (Karmøy<br />

Deltakere under 12 år:<br />

sentrum KK: Knut nilsen, Malin K. H.<br />

ramussen.<br />

sveio KK: Anniken Bergo, Mariell valhammer,<br />

rakman ismailov, emil våge.<br />

Haugaland KK: Alexander Aarvik, thomas<br />

Holden, Markus rasmussen.<br />

..dette må du se!


Torsdag 26. april 2012 Torsdag 26. april 2012<br />

30 sPOrT sPOrT 31<br />

Ella (Throndsen) Kristiansen:<br />

Saudas ukjente norgesmester<br />

FRYKTET LAG: sauda il hadde et meget sterkt damelag i håndball i årene etter 2. verdenskrig. laget var i semifinalen i<br />

håndballcupen to ganger. Ella Throndsen nr. tre fra høyre i bakerste rekke. (Foto: Privat)<br />

Det er en godt bevart<br />

hemmelighet at Sauda<br />

IL har hatt en norsk<br />

mester og en norsk<br />

rekord i spydkast. Det<br />

sørget Ella Throndsen<br />

for under NM 1948.<br />

Mesterskapet ble hennes<br />

første og siste friidrettsstevne.<br />

For det<br />

var håndball som var<br />

Ellas store lidenskap.<br />

■ jAn i. tHorsen<br />

Sauda en sommerkveld 1948:<br />

18 år gamle Ella Throndsen er<br />

på trening på idrettsanlegget i<br />

bygda. Hun er en av Rogalands<br />

beste håndballspillere og den<br />

store strategen på Sauda Idrettslags<br />

gode kvinnelag i håndball.<br />

Denne kvelden trener noen av<br />

de mannlige friidrettsutøverne<br />

spydkast. Ella spør om hun <strong>kan</strong><br />

få prøve et kast. Det får hun, tar<br />

spydet, løper fram og kaster det<br />

av gårde. Mennene står bare og<br />

måper. ”<strong>Du</strong> kaster jo lengre enn<br />

noen annen kvinne her i landet<br />

har gjort før deg”, roper de i begeistring.<br />

Og før Ella Throndsen får<br />

tenkt seg om, har de handlingskraftige<br />

mennene sørget for å<br />

melde henne på norgesmesterskapet<br />

i friidrett på Lillestrøm<br />

21.-22. august 1948.<br />

Første og siste gang<br />

- Jeg husker godt denne begivenheten,<br />

sier Ella Throndsen,<br />

som nå har etternavnet Kristiansen<br />

og som siden 1949 har bodd<br />

i Haugesund. Vi møter henne en<br />

aprildag 2012.<br />

- Jeg hadde aldri tatt i et spyd<br />

før og har heller aldri interessert<br />

meg for øvelsen. Det var håndball<br />

som var min store lidenskap.<br />

IDRETTSPAR: ella (throndsen) Kristiansen og mannen Kjell foreviget en aprildag<br />

i 2012. Kjell Kristiansen var med og stiftet sportsklubben Haugar i 1939.<br />

(Foto: Jan I. Thorsen)<br />

Men da jeg ble spurt om jeg kunne<br />

representere Sauda IL i NM<br />

på Lillestrøm, så sa jeg ok. Bondejenta<br />

fra Sauda dro over fjellet<br />

helt alene, og på Lillestrøm stod<br />

en utflyttet Saudabu og tok imot<br />

meg. Da konkurransen startet,<br />

var jeg ikke særlig høy i hatten.<br />

Jeg hadde jo aldri trent spyd før.<br />

Da det var min tur, løp jeg fram<br />

mot kaststreken, for deretter å<br />

stoppe helt opp – og så kastet jeg<br />

spydet på rå kraft, forteller Ella.<br />

Da konkurransen var over,<br />

stod Ella Throndsen som norsk<br />

mester med et lengstekast på<br />

34,05 m. Ny norsk rekord! For<br />

en debut!<br />

Og da hun kom tilbake fra Lillestrøm,<br />

med tog til Stavanger og<br />

båt videre til Sauda, ja, da stod<br />

”halve” bygda på kaien for å ta<br />

imot den norske mesteren.<br />

- Men det ble med det ene<br />

stevnet for meg. Selv om jeg ble<br />

norsk mester og samtidig satte<br />

norsk rekord, så tok jeg ikke av.<br />

Nei, spydkast var en kjedelig<br />

øvelse, jeg var og ble håndballspiller,<br />

ler Ella Kristiansen, 64 år<br />

senere.<br />

Allsidig idrettsjente<br />

Den norske rekorden ble slått<br />

to år senere, først med 10 cm av<br />

Edith Todnem, Ørnulf 1. august<br />

1950, og fire dager senere av Kirsti<br />

Jordet, Follogutane, som under<br />

NM i Oslo 1950 kastet 39,95<br />

m. For det kastet ble Jordet tildelt<br />

kongepokalen. Det forteller<br />

litt om hvilke muligheter talentfulle<br />

Ella Throndsen kunne hatt<br />

dersom hun hadde valgt friidrett<br />

som sin idrett og spydkast som<br />

sin øvelse.<br />

Det hører også med til historien<br />

at hun for moro skyld på en<br />

treningskveld i Sauda forsøkte<br />

seg på kulestøt – og støtte kula<br />

over den norske rekorden! Ella<br />

Throndsen er også kretsmester i<br />

langrenn.<br />

sa nei til håndballandslaget<br />

Håndballsporten kom til Sauda<br />

fredssommeren 1945, åtte år<br />

etter at Norges Håndballforbund<br />

ble stiftet.<br />

- Vi begynte å spille håndball<br />

straks etter at 2. verdenskrig var<br />

over. Vi hadde en glimrende trener<br />

i Sverre Mathisen, beste<strong>fa</strong>r til<br />

den kjente fotballspilleren Svein<br />

”Matta” Mathisen. Vi trente godt,<br />

og i løpet av kort tid fikk vi fram<br />

et bra lag i Sauda, forteller Ella.<br />

STOLT PAPPA: Pap<strong>pa</strong> William throndsen var stolt da datteren ella og sauda il<br />

ble kretsmester i håndball. Her står ella med pokalen som laget ble tildelt.<br />

Bokn opp, opp, opp.....<br />

<strong>Du</strong> er herved «lovet»<br />

en heftig opplevelse.<br />

Hvis du vel og merke<br />

er med på kampen.<br />

En kamp mot deg selv<br />

- Bokn opp. Fra kaien<br />

i Føresvik og til toppen<br />

av Boknafjellet,<br />

294 meter over havet.<br />

På sykkel.<br />

■ svein o. HAnsen<br />

Dette spektakulære løpet går<br />

av stabelen lørdag 1. september.<br />

Det vi si at du har litt tid enda til<br />

å foreberede deg på klatringen<br />

oppover. Det sies at rittet er mer<br />

krevende enn det som er lagt i<br />

kjølvannet av vår første konge,<br />

Harald Hår<strong>fa</strong>gre. Det <strong>kan</strong> vel<br />

forresten stilles spørsmål ved<br />

om Hår<strong>fa</strong>gre hadde sykkel i det<br />

hele tatt. Men om han så hadde,<br />

er det likevel lite og ingenting<br />

som tyder på at han syklet Bokn<br />

opp. Selv om rittet betegnes<br />

som ekstremt tøft, har det likevel<br />

fått merkelappen trimritt.<br />

Men - la deg ikke lure.<br />

likevel for alle<br />

Dette er et ritt fortrinnsvis for<br />

folk som har sett noen pedaler<br />

før. Men likefullt; Bokn OPP er<br />

for syklister fra 12 år og oppover<br />

- for alle - og uten krav til<br />

og vi feide unna all motstand og<br />

verken sykkel eller form. Her er<br />

(Foto: Privat) Har du en<br />

FRIIDRETT OG HÅNDBALL: Medaljene som beviser at ella throndsen satte<br />

norsk rekord i spyd da hun ble norsk mester i øvelsen i 1948. Medaljen til venstre<br />

er det synlige beviset på at hun og sauda il ble kretsmester i håndball,<br />

klasse A. (Foto: Jan I. Thorsen)<br />

Det tok ikke lang tid før den<br />

dyktige spilleren med de knallharde<br />

skuddene ble lagt merke til<br />

også utenfor Rogalands grenser.<br />

Ja, så god var hun at hun ble tatt<br />

ut til en ukes landslagssamling i<br />

Oslo.<br />

- Men det takket jeg nei til.<br />

Jeg kunne ikke tenke meg å dra<br />

alene til Oslo og være der uten<br />

noen av mine lagvenninner. Mor<br />

sa ofte at jeg var frekk i munnen,<br />

men likevel tilbakeholden og beskjeden.<br />

Det var nok noe i det,<br />

og denne beskjedenheten gjorde<br />

at jeg trolig gikk glipp av en plass<br />

på det norske håndballandslaget,<br />

sier Ella.<br />

Haugesund og vard<br />

Ella Throndsen jobbet på<br />

kjøkkenet på Yrkesskolen i Sauda.<br />

Der var en ung, kjekk kar<br />

fra Haugesund elev, Risøygutten<br />

Kjell Kristiansen, en av stifterne<br />

av Sportsklubben Haugar. Det<br />

ble søt musikk mellom de to, og<br />

det endte med at Ella ble med<br />

Kjell til Haugesund i 1949. Der<br />

ble det giftermål, og Ella Throndsen<br />

ble til Ella Kristiansen.<br />

I løpet av de første etterkrigsårene<br />

vokste det frem en stor interesse<br />

for håndballsporten på<br />

Haugalandet, og blant annet<br />

Djerv 1919, Haugar, Vard, Nord,<br />

Åkra og Kopervik startet tidlig<br />

med håndballgrupper for damer,<br />

med førstnevnte som det førende<br />

laget. I tillegg fikk Haugesund en<br />

ren håndballklubb da danskfødte<br />

Holger Lustrup stiftet Gresshoppene<br />

i 1948. Ella Kristiansen<br />

satset likevel på Vard.<br />

- De fleste mente at jeg burde<br />

melde meg inn i Djerv 1919,<br />

men det ville jeg i hvert <strong>fa</strong>ll ikke.<br />

Under en kamp mot oss i Sauda<br />

noen år tidligere var Djerv-spillerne<br />

så frekke mot meg, at jeg<br />

der og da bestemte meg for aldri<br />

å melde meg inn i den klubben,<br />

ler Ella.<br />

Av oss som så de spennende<br />

damehåndballkampene først på<br />

50-tallet, husker de aller fleste<br />

eminente Ella Kristiansen. Hun<br />

var en <strong>fa</strong>belaktig håndballspiller<br />

med en enorm skuddstyrke.<br />

”die grosse hexe”<br />

Det samme så lederne i Gresshoppene.<br />

Da klubben skulle på<br />

turne til Danmark og Tyskland,<br />

ble damelaget forsterket med<br />

Ella Kristiansen fra Vard samt<br />

Djerv 1919-spillerne Ingeborg<br />

Henriksen og Brita Arnesen.<br />

- Det ble en <strong>fa</strong>ntastisk opplevelse.<br />

Vi hadde et meget godt lag,<br />

vant samtlige kamper, forteller<br />

Ella.<br />

Og Ella Kristiansen var den<br />

store spilleren. Ja, så fryktet var<br />

hun at tyskerne kalte henne ”Die<br />

grosse hexe”.<br />

Midt på 50-tallet ble håndballgruppen<br />

i Vard oppløst, og Ella<br />

Kristiansen ga seg med håndball.<br />

- Men før jeg ga meg rakk jeg<br />

å oppleve at den eldste datteren<br />

min stod på sidelinjen og ropte<br />

”heia mamma”. Det var en god<br />

følelse, sier Ella.<br />

I dag er både hun og mannen<br />

Kjell fortsatt levende interessert<br />

i sport.<br />

- Vi ser omtrent alt vi <strong>kan</strong><br />

komme over av sport på tv. Det<br />

betyr fremdeles mye for oss begge,<br />

sier Ella Kristiansen, en stor,<br />

men <strong>kan</strong>skje lite kjent idrettsprofil<br />

på Haugalandet.<br />

Kilder:<br />

Norsk Friidrett 50 år<br />

Årbok for <strong>Karmsund</strong> 2003-<br />

2004, <strong>Karmsund</strong> folkemuseum<br />

Edvard Sternhoff: Sportsklubben<br />

Vard 1916-1991<br />

noen av arrangørene på toppen av Boknafjellet etter en test-tur. Fra venstre<br />

trond vatnaland (Bokn il) ,Helge Haugen og Asbjørn Bakken (begge<br />

fra Falkeid il).<br />

man sin egen lykkes smed, og<br />

til<strong>pa</strong>sser <strong>fa</strong>rten etter egen form.<br />

Melder du deg på før 1. august<br />

blir det billigere enn om du venter<br />

med å melde deg på. Blir det<br />

stor pågang blir rytterne delt<br />

inn i puljer. Om man ønsker<br />

seedet gruppe må dette oppgis<br />

ved påmelding. Ved stor påmelding<br />

forbeholder også arrangørene<br />

seg retten til å sette tak på<br />

antall deltakere. Da er det første<br />

mann til mølla osv. som gjelder.<br />

Husk også at påmeldingen ikke<br />

er gyldig før betaling er foretatt.<br />

Gå inn på «www.<strong>fa</strong>lkeididrettslag.no»<br />

og sjekk nærmere<br />

om det er noe du lurer på. God<br />

fornøyelse.<br />

Arrangør er Bokn Idrettslag<br />

og Falkeid Idrettslag.<br />

Kam<strong>pa</strong>njepriser<br />

på alle våre Honda EU aggregater<br />

Honda EU 10i<br />

Veil. kr 11.490,-<br />

1:100<br />

1:200<br />

NÅ kr<br />

9.490,-<br />

Honda EU 30is<br />

Veil. kr 26.900,-<br />

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21<br />

La din boligdrøm<br />

bli virkelighet<br />

1:150<br />

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31<br />

REGIONKONTORER<br />

HEDMARK<br />

Hamar<br />

Vangsveien 111<br />

2318 Hamar<br />

Tlf: 62 52 34 37<br />

Fax: 62 52 34 38<br />

hamar@hedalm-anebyhus.no<br />

OPPLAND<br />

Lillehammer<br />

Storgt. 112<br />

2615 Lillehammer<br />

Tlf: 61 26 27 55<br />

Fax: 61 26 27 56<br />

lillehammer@hedalm-anebyhus.no<br />

Gjøvik<br />

Ringveien 26, 2.etg.<br />

2815 Gjøvik<br />

Tlf: 414 79 123<br />

Fax: 61 26 27 56<br />

gjovik@hedalm-anebyhus.no<br />

OSLO, AKERSHUS NORD<br />

Jessheim<br />

Ringveien 23<br />

2052 Jessheim<br />

Tlf: 63 93 48 80<br />

Fax: 63 98 21 33<br />

jessheim@hedalm-anebyhus.no<br />

BUSKERUD, ASKER OG BÆRUM<br />

Asker<br />

Alfheim 7<br />

1384 Asker<br />

Tlf: 66 78 58 34<br />

Fax: 66 78 58 35<br />

asker@hedalm-anebyhus.no<br />

VESTFOLD OG TELEMARK<br />

Sandefjord<br />

Skolmar 36, 2.etg.<br />

3232 Sandefjord<br />

Tlf: 33 48 08 73<br />

Fax: 33 48 08 74<br />

sandefjord@hedalm-anebyhus.no<br />

ØSTFOLD/ FOLLO<br />

Fredrikstad<br />

Hassingveien 40<br />

1605 Fredrikstad<br />

Tlf: 69 31 68 92<br />

Fax: 69 31 68 93<br />

fredrikstad@hedalm-anebyhus.no<br />

AGDER<br />

Kristiansand<br />

Skibåsen Park<br />

4636 Kristiansand<br />

Tlf: 410 44 840<br />

agder@hedalm-anebyhus.no<br />

ROGALAND<br />

Haugesund<br />

Haraldsgt. 94<br />

5500 Haugesund<br />

Tlf: 52 73 83 97<br />

Fax: 52 73 83 98<br />

haugesund@hedalm-anebyhus.no<br />

Sandnes<br />

Jacob Askelandsvei 13<br />

4314 Sandnes<br />

Tlf: 52 73 83 97<br />

haugesund@hedalm-anebyhus.no<br />

HORDALAND<br />

Rådal<br />

Nordåsdalen 25, 2.etg.<br />

5235 Rådal<br />

Tlf: 55 23 21 98<br />

Fax: 55 13 70 50<br />

bergen@hedalm-anebyhus.no<br />

NORD-VEST<br />

Ålesund<br />

Vindgårdsskiftet<br />

6018 Ålesund<br />

Tlf: 70 15 02 98<br />

Fax: 70 15 02 99<br />

aalesund@hedalm-anebyhus.no<br />

www.hedalm-anebyhus.no<br />

Molde<br />

Julsundv. 47 A<br />

6412 Molde<br />

Tlf: 71 25 70 65<br />

Fax: 71 25 70 66<br />

molde@hedalm-anebyhus.no<br />

Førde<br />

Ekornlia 10<br />

6800 Førde<br />

Tlf: 57 82 05 00<br />

forde@hedalm-anebyhus.no<br />

TRØNDELAG<br />

Heimdal<br />

Vestre Rosten 73<br />

7072 Heimdal<br />

Tlf: 72 88 89 61<br />

Fax: 72 88 99 62<br />

heimdal@hedalm-anebyhus.no<br />

NORDLAND<br />

Bodø<br />

Stormyra 37<br />

8089 Bodø<br />

Tlf: 75 58 10 48<br />

Fax: 75 58 10 49<br />

bodo@hedalm-anebyhus.no<br />

NÅ kr<br />

22.900,-<br />

TROMS/FINNMARK<br />

Tromsø<br />

Skotteveien 20<br />

9015 Tromsø<br />

Tlf: 77 67 14 46<br />

Fax: 77 67 22 00<br />

tromso@hedalm-anebyhus.no<br />

HOVEDKONTOR:<br />

Hedalm Anebyhus AS<br />

2344 Ilseng<br />

Tlf: 62 58 00 00<br />

Fax: 62 58 35 58<br />

firmapost@hedalm-anebyhus.no<br />

Din boligdrøm – vår stolthet<br />

boligdrøm?<br />

Våre <strong>fa</strong>gfolk gir deg<br />

profesjonell hjelp gjennom<br />

hele byggeprosessen<br />

• Tomtebe<strong>fa</strong>ring og til<strong>pa</strong>ssing av hus<br />

• Byggesøknad og saksbehandling<br />

• Rådgivning innen fi nansiering<br />

• Byggeledelse<br />

Velkommen til vår stand på messen<br />

for informasjon og en hyggelig boligprat!<br />

Idé, design, layout, tekst og trykk: DMT Kommunikasjon AS www.dmt.no<br />

Honda EU 20i<br />

Veil. kr 16.490,-<br />

NÅ kr<br />

12.900,-<br />

La din boligdrøm<br />

La din boligdrøm<br />

Honda EU 65i<br />

Veil. kr 43.900,-<br />

bli virkelighet<br />

bli virkelighet<br />

Din boligdrøm – vår stolthet<br />

Honda EU 30i<br />

Veil. kr 26.900,-<br />

NÅ kr<br />

38.900,-<br />

Importør: BEREMA AS www.berema.no<br />

Tilbudet gjelder fra 1. mars til 30. april. Velkommen!<br />

<strong>Karmsund</strong>gata - tlf. 5271 5060 - www.wfmotor.no<br />

NÅ kr<br />

22.900,-<br />

●SERVICEVERKSTED ●INNBYTTE ●FINANSIERING<br />

Velkommen til vårt<br />

BILVERKSTED<br />

på Varden 25, 5535 Haugesund (v/ Bilextra)<br />

Vi utføReR:<br />

SERVICE • REPARASJONER<br />

SMÅSKADER • EU-KONTROLL (alle bilmerker)<br />

Timebestilling:<br />

Tlf. 52704131 mob. 995 84 701/ 997 04 163<br />

Vi tar også<br />

bobiler<br />

Ta av fra inn<strong>fa</strong>rtsvegen mot Svehaug<br />

Bestill også vår<br />

boligkatalog, boligkatalog, og kom<br />

i gang med prosessen!<br />

Rogaland og Vest Agder<br />

Haugesund: Haraldsgt. 94<br />

Sandnes: Jakob Askelandsvei 13<br />

Tlf 950 77 441<br />

arneh@hedalm-anebyhus.no<br />

www.hedalm-anebyhus.no<br />

www.dmt.no


Torsdag 26. april 2012 Torsdag 26. april 2012<br />

32 sPOrT<br />

33<br />

■ Mellomrommet<br />

Etter fem serierunder er det<br />

stadig bare Alexander Søderlund<br />

som har greid å score mot Sogndal.<br />

Dagens tekst skal handle<br />

om keepers evne til å holde nullen<br />

bak. At akkurat en Sogndalkeeper<br />

skulle gå inn i norske<br />

historiebøker, er like oppsiktsvekkende<br />

som om sola gikk ned<br />

i øst på Fosshaugane. 559 minutter<br />

lyder den nye rekorden til<br />

Kenneth Udjus på uten baklengs<br />

i Tippeligaen. Egentlig storsinnet<br />

av FKH å drøye tiden for scoringen<br />

akkurat lenge nok til at rekorden<br />

kunne settes.<br />

Keeperen blir ofte omtalt som<br />

lagets viktigste spiller. I motsetning<br />

til de andre på laget får tross<br />

alt keeperen lov til å bruke hendene.<br />

I Norge ble lenge betegnel-<br />

Martha - enkelt og greit - 41 67 20 11<br />

Sesongen er godt i gang!<br />

Få bort rot og rask<br />

enkelt og eektivt...<br />

- Fleksible løsninger<br />

- Er<strong>fa</strong>rne <strong>fa</strong>gfolk<br />

- Stor ka<strong>pa</strong>sitet<br />

sen målmann brukt i stedet for<br />

keeper, men det skapte enorme<br />

misforståelser i det norske språket.<br />

Norges beste målmann var<br />

nemlig nynorskdikteren Ivar Aasen,<br />

men han sto angivelig aldri<br />

i noe fotballmål. På 1920-og 30<br />

tallet ble Henry ”Tippen” Johansen<br />

også en berømt målmann<br />

(bronselaget i 36). Han la <strong>fa</strong>ktisk<br />

aldri keeperhanskene på hylla.<br />

Hansker ble nemlig først tatt i<br />

bruk på 60-tallet.<br />

Den engelske keeperlegenden<br />

Peter Shilton hadde så lang karriere<br />

at han opplevde både epoker<br />

uten hansker og nye regler<br />

for tilbakespill til keeper. Shilton<br />

holdt buret rent i 66 av 125<br />

landskamper. Men <strong>fa</strong>ktisk blir<br />

han mest husket for to av kampe-<br />

SKATTEJAKT OG BASAR<br />

Lørdag 21. april på Vormedal Grendahus<br />

Bli med på ”Fargeskattejakten”<br />

Start mellom kl. 12.00 og 13.00 og gå en merket løype i terrenget.<br />

Alle barn får en overraskelse og er med på trekning av en skattekiste og<br />

gavepremier. Startkontingent kr. 30,- pr. barn.<br />

* Vormedal Sanitetsforening har åpen kafè fra kl. 11.30.<br />

Tuastad Vormedal skolekorps spiller<br />

Åresalg og trekning av basarbøker.<br />

* Karmøy Brannvesen har åpen brannstasjon fra kl. 11.00.<br />

Arrangører: Tuastad O-lag og Vormedal Sanitetsforening<br />

Lei en container<br />

så er halve<br />

jobben gjort!<br />

ne han IKKE holdt nullen i. Mot<br />

Polen på Wembley i VM-kvalik<br />

1973 og mot Tyskland i semifinalen<br />

1990. Begge endte 1-1, og<br />

Shilton ble stemplet som syndebukk<br />

for VM-exiten til England.<br />

I 1997 ble Peter Shilton historisk<br />

da han spilte sin 1000. ligakamp.<br />

Jubileumskampen var for Leyton<br />

Orient, og nå var Shilton blitt så<br />

gammel at han <strong>fa</strong>lt som en sekk<br />

da han slengte seg. Det var heller<br />

ikke nødvendig å slenge seg, da<br />

han hele tiden sto der skuddene<br />

kom. Selvsagt holdt Peter Shilton<br />

nullen i den kampen også.<br />

En annen rekordkeeper er<br />

Walter Zenga. I det nevnte VM<br />

1990 holdt Zenga nullen for Italia<br />

i hele 517 minutter. Først i<br />

semifinalen mot Argentina slapp<br />

han inn mål. Dessverre for italia<br />

fikk deres eneste baklengsmål i<br />

VI STØTTER FKH<br />

OG ER STOLTE<br />

AV DET!<br />

VM konsekvenser. Resultatet ble<br />

1-1, og Italia røk på straffer. Ett<br />

eneste baklengsmål på seks kamper<br />

for Walter Zenga uten å gå til<br />

finalen engang. Snakker om å bli<br />

tatt på Zenga!<br />

At nullen bak <strong>fa</strong>ktisk <strong>kan</strong> være<br />

helt forgjeves, er Sveits et godt<br />

eksempel på i VM 2006. Pascal<br />

Züberbuhler opplevde aldri å bli<br />

keeperhelt, til tross for fire kamper<br />

uten baklengs. I åttendedelsfinalen<br />

mot Ukraina holdt han<br />

sågar nullen i ekstraomgangene,<br />

men Sveits røk på straffer. Er det<br />

noen i dag som i det hele tatt<br />

husker Züberbuhler?<br />

I haugesundsfotballen har<br />

keepere kommet og gått opp<br />

igjennom årene. Noen blir husket<br />

for å holde nullen, andre for<br />

15 baklengs. Haugar-keepere i<br />

fokus på begge.<br />

I 1961 spilte Haugar semifinale<br />

mot Steinkjer på Haugesund<br />

stadion. VG telte hele 28 avslutninger<br />

på mål for Steinkjer, men<br />

keeper Kjell ”Rasja” Rasmussen<br />

tok alt som kom. Ved én anledning<br />

resignerte han tilsynelatende,<br />

og snudde bare ryggen<br />

til. Ingen skjønte bæret av at<br />

”Rasja” reddet likevel. Hvor traff<br />

så skuddet? Jo, akkurat der hvor<br />

MARKEDSLEDER MARKEDSLEDER PÅ HAUGALANDET<br />

HAUGALANDET<br />

I AVFALLSHÅNDTERING<br />

AVFALLSHÅNDTERING<br />

Tlf: 52 70 73 70 www.hgj.no<br />

vi er høyest når vi plukker bær.<br />

Haugar vant kampen 1-0.<br />

I 1992 spilte Haugar 1. divisjonskamp<br />

på Høddvoll, og Tor<br />

Martin Hegrenes var keeper i en<br />

kamp som fikk et historisk resultat.<br />

15-2 skapte både sjokk og<br />

forundring, men også munterhet.<br />

Slik som ”Hvordan gikk det i<br />

de andre settene i volleyballkampen?”<br />

Eller ”Vet du hva som er<br />

likheten mellom Haugar-keeperen<br />

og en maxitaxi? Ingen slipper<br />

inn flere enn 15!” Rett skal være<br />

rett, Tor Martin Hegrenes holdt<br />

nullen i de første 26 minuttene<br />

mot Hødd. Han hadde <strong>fa</strong>ktisk<br />

omtrent dobbelt så mange redninger<br />

som baklengsmål i kampen.<br />

Uforglemmelige 15-2 kom i<br />

en sesong hvor Haugar slapp inn<br />

hele 97 mål på 22 seriekamper.<br />

Den dag i dag for rekordbøkene.<br />

Ingen synes å huske at Tor Martin<br />

holdt nullen i andre serieomgang<br />

mot Os. Kanskje er tiden<br />

overmoden til å slutte å snakke<br />

om 15-2. La oss heller for all<br />

framtid dvele ved da Tor Martin<br />

Hegrenes holdt nullen mot Os.<br />

<strong>Karmsund</strong> avis på nett www.karmsundavis.no<br />

STATOIL<br />

SPANNAVEIEN<br />

..litt mer enn en vanlig bensinstasjon!<br />

Statoil S<strong>pa</strong>nnaveien, S<strong>pa</strong>nnaveien 149 - 5535 Haugesund - tlf. 52 71 11 60<br />

TILBUD<br />

EU-KONTROLL<br />

NÅ KR<br />

390,-<br />

Ved timebestilling før 18. mai.<br />

Vi tilbyr også <strong>fa</strong>stpris på rep.<br />

etter EU-kontroll<br />

ÅpNINgsTIDER VERKsTED<br />

man - fre: 08.00 - 16.00<br />

tlf 52 71 11 60 eller<br />

s<strong>pa</strong>nna@online.no


Torsdag 26. april 2012 Torsdag 26. april 2012<br />

34 35<br />

DIAMANT-DAGER<br />

FORLOVELSE OG BRYLLUP<br />

635688.<br />

Ferskvannsperler<br />

6mm<br />

899,-<br />

945760. Ferskvannsperlekjede med<br />

sølv og diamanter 0,02 carat w.si<br />

999,-<br />

"Hemmelig"<br />

kjærlighetsgave,<br />

blå safir.<br />

Anledningsring <strong>Du</strong> frir<br />

med denne!<br />

Ringen <strong>kan</strong> brukes som giftering,<br />

morgengave og jubileumssmykke.<br />

54181. Hvitt gull med<br />

diamanter 0,17 carat w.si<br />

5 999,-<br />

4 Prisene er veiledende og anhengene leveres uten kjede.<br />

54312. Hvitt gull med safir<br />

og diamanter 0,15 carat w.si<br />

7 999,-<br />

945761. Ferskvannsperlearmbånd<br />

med sølv og diamanter 0,02 carat w.si<br />

799,-<br />

N4550.<br />

Gult gull, 5mm<br />

5 699,- pr. ring<br />

N9530. Hvitt gull med<br />

diamanter 0,45 carat w.si<br />

27 999,-<br />

N4950.<br />

Hvitt gull, 5mm<br />

7 599,-<br />

Haraldsgaten 107 - Haugesund - tlf. 5270 0260<br />

54280. Hvitt gull med safir og<br />

diamanter 0,16 carat w.si<br />

6 499,-<br />

TIL BRUDEPARET:<br />

TIL HENNE:<br />

N9450. Hvitt gull med<br />

diamanter 0,28 carat w.si<br />

17 999,-<br />

TIL HAN:<br />

N9960. Hvitt gull med sorte og hvite diamanter<br />

0,20 carat (w.si - hvite stener), 6mm<br />

19 999,-<br />

0014_dia_DiamantStudio_V2012_innsider.indd 4 23.02.12 20.27<br />

DIAMANT-DAGER<br />

7445314. Sienna<br />

0,14 carat w.si<br />

med sølvkjede<br />

FØR 4 999,-<br />

3 999,-<br />

7345314. Sienna<br />

0,14 carat w.si<br />

FØR 4 999,-<br />

3 499,-<br />

460115. Kate<br />

0,15 carat w.si<br />

FØR 10 499,-<br />

6 999,-<br />

460505. Kate<br />

0,25 carat w.si<br />

FØR 9 499,-<br />

5 999,-<br />

649105.<br />

0,05 carat w.si<br />

3 499,-<br />

7145314. Sienna<br />

0,14 carat w.si<br />

FØR 6 399,-<br />

3 999,-<br />

460305. Kate<br />

0,15 carat w.si<br />

FØR 6 299<br />

4 199,-<br />

745303. Rubin<br />

og diamanter<br />

0,06 carat w.si<br />

3 699,-<br />

460105. Kate<br />

0,05 carat w.si<br />

FØR 3 999,-<br />

2 499,-<br />

Haraldsgaten 107 - Haugesund - tlf. 5270 0260<br />

977025. Stål med<br />

12 diamanter<br />

1 498,-<br />

GULL OG DIAMANTER<br />

54321. Sorte og hvite<br />

diamanter 0,38 carat<br />

(w.si - hvite stener)<br />

7 999,-<br />

56171.<br />

0,06 carat<br />

FØR 3 299,-<br />

1 999,-<br />

54330.<br />

0,33 carat w.si<br />

med sølvkjede<br />

FØR 8 999,-<br />

5 999,-<br />

977027. Stål med<br />

30 diamanter<br />

1 698,-<br />

0014_dia_DiamantStudio_V2012_innsider.indd 5 29.02.12 10.32<br />

5


KULTUR<br />

Torsdag 26. april 2012 Torsdag 26. april 2012<br />

36 37<br />

Helt konge på «Jungelens konge»<br />

Fargerike kostymer,<br />

morsomme dyr og<br />

spennende maktkamp<br />

<strong>fa</strong>nget rundt 900 publikummere<br />

på «Jungelens<br />

konge».<br />

■ Morten sAlvesen<br />

TEATER: «Jungelbonanza og<br />

karneval! Alle vil danse og ta en<br />

trall! Dette er årets største fest -<br />

hvor vi skal kåre hvem som er<br />

best! Hurra, der er karneval!»<br />

Allerede fra åpningsnummeret<br />

med sang og dans satt publikum<br />

trollbundet av de livlige<br />

og <strong>fa</strong>rgerike skuespillerne. Tysvær<br />

kulturskoles teater for 3.-7.<br />

klasse sin forestilling «Jungelens<br />

konge» var helt konge.<br />

Det er karnevaltid i jungelen,<br />

og alle dyrene gleder seg. Dessverre<br />

dør kongen i jungelen på<br />

tragisk vis. Løven får nemlig den<br />

tunge pokalen i hodet og <strong>fa</strong>ller<br />

ned.<br />

For å finne en verdig tronarving,<br />

holdes en stor turnering.<br />

Alle i jungelen får lov til å delta<br />

med sitt oppvisningsnummer<br />

og tale på hvorfor akkurat de<br />

bør utnevnes. Blant annet ele<strong>fa</strong>nter,<br />

<strong>pa</strong>pegøyer, sjim<strong>pa</strong>nser og<br />

slanger prøver seg. Det danses,<br />

synges, ræppes, sjongleres, og<br />

slåss! Slangen Sturla bruker selvsagt<br />

sine hypnotiske evner og får<br />

hjelp av de diltete hyenene. Det<br />

blir en tøff utfordring for de andre<br />

dyrene.<br />

Hvem blir så jungelens neste<br />

konge? Sleipe Sturla? Elvis Ele<strong>fa</strong>nt<br />

- «The King»? Sølvi Sommerfugl?<br />

Tøffe Guppi Ge<strong>pa</strong>rd?<br />

Eller den vimsete kongebroren<br />

løven Lasse? <strong>Karmsund</strong> røper<br />

ingenting....<br />

god utvikling<br />

Men de vel 900 publikummerne<br />

som besøkte en av de fire<br />

forestillingene torsdag til lørdag<br />

forrige uke vet svaret. De lot seg<br />

nok også imponere av teaterelevenes<br />

evner til å spille dyr i<br />

både bevegelser og lynne.<br />

– Vi er veldig fornøyd med<br />

resultatet. Det ble en skikkelig<br />

<strong>fa</strong>milieforestilling til slutt.<br />

Alle elevene hadde det gøy, og<br />

alle var fornøyde. Det er viktig.<br />

Som pedagog var det flott å se<br />

hvordan skuespillerne utviklet<br />

seg fra første forestilling til den<br />

siste, forteller teaterinstruktør<br />

Marco Thomas. Han syntes det<br />

var fornøyelig å jobbe med kollega<br />

Sigrun Thorsen Arnesdotter<br />

sitt nyskrevne manus.<br />

– Vi har jobbet mye, så det er<br />

nesten synd elevene bare får spille<br />

fire forestillinger. Men alt godt<br />

må ha en slutt, Det var en god<br />

er<strong>fa</strong>ring å se at ingen forestillinger<br />

er lik, og at vi må ha samme<br />

energi hver gang for at det skal<br />

bli bra, påpeker Thomas.<br />

Mennesker neste gang<br />

MUSIKALSK: det var mye fengende sang, dans og humor i «jungelens konge». Fotos: Morten Salvesen<br />

OPERA: sølvi sommerfugl prøvde å sjarmere seg til tronen med vakker opera<br />

og flotte, dansende sommerfuglbarn.<br />

Hele 29 teaterelever var på scenen,<br />

i tillegg til 32 danseelever<br />

som bidro i andre akt. Utenfor<br />

scenen hjalp ungdomsgruppen<br />

til, og 25 foreldre hjalp til med<br />

sminke, kulisser og kaker.<br />

– Nå er vi så vidt i gang med å<br />

tenke videre. For ungdomsteateret<br />

ser vi for oss å delta i en konkurranse<br />

som heter «Den unge<br />

scene». Da får vi velge ett av seks<br />

manus, og må sette opp forestillingen<br />

på en måned. For de yngste<br />

har vi pratet løst om Ronja<br />

Røverdatter, Gullivers reiser og<br />

noen andre ideer. Det eneste<br />

som er sikkert er at ungene skal<br />

få lov å spille mennesker neste<br />

gang. Det ønsket de, avrunder<br />

Marco Thomas.<br />

HYPNOSE: slangen sturla (ruben<br />

Alexis lundh) ålet seg rundt og<br />

hypnotiserte de andre jungeldyrene.<br />

BESUNDERLIG: Professoren og fotoassistenten syntes det var vitne til hendelsen<br />

og <strong>fa</strong>nt det merkelig at alle dyrene i jungelen samlet seg til karneval.<br />

KONGEN ER DØD: løven lasse er bedrøvet når hans bror er død, men føler seg<br />

for vimsete til å overta kronen. dermed kunngjøres en turnering.<br />

Inviterer alle danseglade<br />

en flott gjeng dansere fra skeisvang vgs inviterer til intens «eksamensdans» i Festiviteten torsdag kveld. Foto: TEJ<br />

Halv<strong>pa</strong>rten av Klasse 3<br />

DDA (Dans & Drama i<br />

klasse A) på Skeisvang vgs<br />

inviterer hele det danseglade<br />

Haugalandet til Festiviteten<br />

førstkommende<br />

torsdag kveld.<br />

Det blir bare én forestilling.<br />

Den varer i én time. Hoved-<br />

Etter flere hitlåter, blant dem<br />

den sukkersøte gladpopballaden<br />

personene er de 13 danserne i<br />

avgangstrinnet. De får denne<br />

kvelden en sluttvurdering etter<br />

å ha kjørt et danseprogram som<br />

inneholder jazzdans, ballett, moderne<br />

dans, hip hop, showdans<br />

og burlesk dans. Her blir det<br />

med andre ord noe for enhver<br />

smak. Underveis blir dansetroppen<br />

supplert med 20-25 elever<br />

fra 1. og 2. klasse. Faglærer dans,<br />

nord-rogaland SymfoniorkeSter i tySvær<br />

Torsdag i inneværende uke,<br />

26. april er det duket for konsert<br />

med Nord-Rogaland Symfoniorkester<br />

i Tysværtunet. Et symfoniorkester<br />

med flere aktører<br />

på laget. Marina Johansson fra<br />

MUNOR vil være solist på Mozarts<br />

klaverkonsert. Videre vil<br />

også Haugaland Ungdoms-symfoniorkester<br />

HUSOR være med.<br />

I tillegg vil elever ved Tysvær<br />

kulturskole spille i foajeen før<br />

SupergitariSt til Saloonen<br />

Jerry Donahue blir kalla gitaristane<br />

sin guitarist og “The<br />

Bend Master of the Telecaster, og<br />

tilhøyrer den eksklusive grup<strong>pa</strong><br />

som har fått ein eigen Fendergitar<br />

oppkalt etter seg. Det anerkjente<br />

magasinet Guitar Player<br />

Magazine har kåra han til ein<br />

av dei mest innflytelsesrike gitaristane<br />

gjennom tidene. Jerry<br />

Donahue er kjent for sin heilt<br />

spesielle teknikk, der han «bender»<br />

strengene og får fram ein<br />

særeigen «twang» når han spelar.<br />

Når ein ser kva for artistar som<br />

har benytta seg av Jerry Donahue<br />

sine gitarferdigheiter, forstår ein<br />

at dette er ein av dei verkeleg store<br />

gitaristane: Robert Plant, The<br />

Beach Boys, George Harrison,<br />

Roy Orbison, Chris Rea, Warren<br />

Zevon, Nancy Griffith, The Yardbirds,<br />

Elton John, Bonnie Raitt<br />

og The Proclaimers er nokon av<br />

dei han har spelt for.<br />

MUSIKK<br />

Vurdert av Camilla Sørhus<br />

Jason Mraz (Atlantic/Warner)<br />

Love Is A Four Letter Word<br />

«I’m Yours», er Jason Mraz nå<br />

plateaktuell med sin femte pla-<br />

Linn Hoftun, har hatt ansvaret<br />

for å samordne alle innslagene i<br />

forestillingen.<br />

-Vi danser best med energien<br />

fra folk i ryggen, sier elevene i<br />

kor til «<strong>Karmsund</strong>». De oppfordrer<br />

derfor alle dansevenner<br />

i Haugesund og distriktet om å<br />

stille opp i Festiviteten torsdag<br />

kveld.<br />

konserten. Mens elever fra Steinerskolen<br />

stiller med sin egen<br />

utstilling, knyttet opp mot konserten.<br />

En spennende og helstøpt<br />

aften, med andre ord. God fornøyelse<br />

og hjertelig velkommen.<br />

Lørdag har han med seg Doug<br />

Morter og The Backroom Boys<br />

i Old River Saloon. Morter er<br />

vokalist og gitarist, kjent blant<br />

anna frå bandet Magna Carta. På<br />

bass og trommer har dei med seg<br />

Alan Thompson og Jim Drummond.<br />

Dei spelar melodiøs og<br />

dansbar countryrock for dei som<br />

vil danse. Og for dei som likar å<br />

sjå og høyre dyktige musikarar,<br />

kjem godbitane som perler på ei<br />

snor.<br />

teutgivelse. Tematikken har ikke<br />

endret seg stort for den fornøyde<br />

ameri<strong>kan</strong>eren, han fortsetter<br />

ufortrødent der han slapp på forrige<br />

plate. «Love Is A Four Letter<br />

Word» er ikke plata for dem som<br />

ønsker seg musikk som inspirerer<br />

til fred, ro og tid for ettertanke.<br />

Derimot har den bøttevis av<br />

glade og fengende melodier, god<br />

stemning og forutsigbar, men<br />

godt pophåndverk. Men til tross<br />

for mye kjærlighet er det et litt<br />

intetsigende budskap man finner<br />

på «Love Is A Four Letter Word».<br />

KULTUr<br />

kvinner som<br />

har markert<br />

seg gjennom<br />

generasjoner<br />

Enhver bygd og bydel med respekt for sitt eget nærmiljø fikk før<br />

eller siden sin egen sanitetsforening. Tidlig var det kvinner som så<br />

nød og elendighet i egne områder, og gjorde noe med det. Noen<br />

lokal-lag var naturligvis større enn andre, men fellesskapet var en<br />

helt naturlig del av virksomheten uansett størrelsen. Det er ikke<br />

så langt bak i historien at tuberkulosen herjet også i våre nærområder,<br />

både blant barn og voksne. Haugesund Sanitetsforening<br />

etablerte et barnehjem for tuberkuloserammede barn midt i byen,<br />

og gjennom år var det mange som fikk både hjelp og omsorg som<br />

de så sårt trengte. For voksne klarte den samme forening å få til et<br />

tilbud for tuberkuløse inne i Førre som var til stor hjelp og støtte<br />

for mange <strong>pa</strong>sienter i vår region.<br />

Bare i vårt nærområde er det fremdeles 20 – 25 aktive sanitetslag/foreninger.<br />

Noen driver <strong>kan</strong>skje på høyere nivå enn andre,<br />

men stor eller liten, <strong>fa</strong>stelavns-riset kommer årvisst like sikkert<br />

som våren. Flittige hender binder disse og med <strong>fa</strong>rgerike fjær på, ja<br />

det er en tradisjon som mange håper vil vare i mange år fremover.<br />

Hvorfor de gjør dette? Naturligvis for å klore sammen penger som<br />

de pløyer inn i egne nærområder, eller noe av det største nå for<br />

tiden er å samle inn penger til utstyr og drift av den store ombyggingen<br />

på revmatismesykehusets rehabiliteringstilbud. Det er ikke<br />

få kroner som kommer inn fra små og store foreninger og lag, nå<br />

som før til beste for fellesskapet. Noe av det som kjennetegner<br />

sanitetsforeninger og sikkert mange andre lag og foreninger, er de<br />

tradisjonsrike basarene hvor gevinstene for det meste var håndarbeid<br />

laget av medlemmer.<br />

Det er ikke lenge siden jeg var med på en slik tilstelning/basar<br />

hos Saltveit Sanitetsforening på Nordbygdene Grendahus. Her var<br />

det god stemning og ikke minst, gode hjemmelagede smørbrød<br />

og kaker. Potetkaker som smakte poteter som var kjørt gjennom<br />

kjøttkvern, og bakt med kjærlighet og takknemlighet til de som<br />

<strong>fa</strong>nt opp denne <strong>fa</strong>ntastiske oppskriften. Damen som hadde laget<br />

disse kakene er 90 år, og ikke nok med bakingen, hun hadde også<br />

heklet et stort nydelig kose-teppe til basaren. Tidene forandrer<br />

seg og det har jammen basaren gjort også. Det var slutt på de små<br />

fir<strong>kan</strong>tede <strong>pa</strong>pirlappene i forskjellige <strong>fa</strong>rger, bokstaver og tall. Gjennom<br />

mange år har en god kjenning av meg tatt vare på en haug<br />

med slike lodder, strøket og sortert dem for en mulig gjenbruk ved<br />

en senere basar. Det var <strong>kan</strong>skje han de hadde hørt om siden de<br />

sluttet med slike lodder. Åresalget er heller ikke det samme som<br />

før. Før var det i mange tilfeller nydelig utskårne og malte årer som<br />

så ut som miniatyr årer. Nå er det blomsterpinner og i noen tilfeller<br />

ispinner, men det er vel det som kalles utvikling. Men den gode<br />

gamle basarboken var på plass, og det utrolige hendte, en trakk<br />

også bøkene like etter kaffe<strong>pa</strong>usen. Her var det slutt på den ulidelig<br />

lange ventetiden som en basartrekking ofte var før i tiden. Nå var<br />

det en elektrisk dubbeditt med digitale tall som kom frem med vinnertall<br />

fortere enn de ansvarlige kunne lese dem. Vant forresten 12<br />

drikkeglass, men det var ingenting oppi dem.<br />

Innrømmes må det, det var for<br />

det meste damer tilstede, flere<br />

godt voksne og, men de gjorde det<br />

som de var oppvokst med, dugnad<br />

og hjelpsomhet til fellesskapet.<br />

Det vil være skammelig synd for<br />

de unge i dag og de som kommer<br />

etter oss, at slike samlingspunkter<br />

som sanitetsforeningene er i lokalmiljøene<br />

skal forsvinne grunnet<br />

manglende rekruttering. Takk for<br />

en hyggekveld i godt lag, det syns<br />

nå han Lasse.<br />

■ lAsse sKjoldAl<br />

Sideblikk


Torsdag 26. april 2012 Torsdag 26. april 2012<br />

38 KULTUr<br />

39<br />

EKORN: disse jentespeiderne kom på 4. plass. ranveig nes (t.v.), Kristin lofthus,<br />

ellen storesund, Kaja M. leversund og emilia l. Bang.<br />

Speidet<br />

seg til NM<br />

Alle de tre speider<strong>pa</strong>truljene<br />

fra Førre<br />

klarte å kvalifisere<br />

seg til Norgesmesterskapet<br />

under KM på<br />

Stord nylig.<br />

■ Morten sAlvesen<br />

SPEIDER: KM-speidere i Haugaland<br />

krets og NSF-speidere i<br />

Ryvarden krets gjorde flott innsats<br />

under kretsmesterskap i<br />

speiding på Stord nylig.<br />

De ivrige Førre-speideren deltok<br />

med <strong>pa</strong>truljene Ørn, Ekorn<br />

og Dådyr, og klarte å kvalifisere<br />

seg til NM i Hønefoss i juni med<br />

alle sine <strong>pa</strong>truljer.<br />

Patruljen Flaggermus fra Kopervik<br />

kom på 2. plass etter<br />

skarp konkurranse med Førre<strong>pa</strong>truljene.<br />

spennende oppgaver<br />

– Det var en flott helg på Stord.<br />

Kretsmesterskap i speiding er<br />

gøy! Speiderne deltar i kjekke<br />

konkurranser som rundløype,<br />

stil og sveis. Denne gang var<br />

nattoppgaven å lage fuglekasse.<br />

I tillegg hadde de orientering,<br />

teori, inspeksjon og en dagoppgave<br />

der de skulle lage spillet<br />

Dam, forteller speiderleder Lars<br />

Inge Lofthus. Rundøy<strong>pa</strong> bestod<br />

av pionering, førstehjelp, natur-<br />

I kulturkirken Skåre<br />

Søndag 29.april kl 19<br />

Bill. Kr 150<br />

Billettsalg ved inngangen<br />

ØRN VANT: Alle Førre-<strong>pa</strong>truljene er klare for nM i speiding. laurits eikemo (t.v.), Øystein Øvernes, endre s. tveitaskog,<br />

daniel, erlend lofthus, even johansen, Peder Undheim og torbjørn olden tveit. Foto: Privat<br />

kunnskap og en praktisk oppgave<br />

med å lage Da Vinci-broen<br />

denne gang. Ungene tar seg ut på<br />

strak arm. De voksne er enten<br />

på post, er heia-gjeng og bakker<br />

opp og støtter mellom konkurransene.<br />

– Det å delta på kretsmesterskapet<br />

gjør at Førre har mange<br />

motiverte speidere. Det er ingen<br />

utvelging. Alle som har lyst får<br />

delta, men det er selvsagt ingen<br />

tvang heller. Det går utmerket<br />

godt å være med i speidertroppen<br />

uten å delta på disse konkurransene.<br />

Troppen reiser på<br />

turer både høst, vinter og sommer<br />

utenom kretsmesterskap,<br />

pluss NM når de er kvalifisert.<br />

De er også med på «Kampen<br />

om Vikingskipet» på Bokn sier<br />

Lofthus, som legger til at de store<br />

speiderne får tilbud om <strong>pa</strong>truljeførerkurs,<br />

og lengre kurs som<br />

Roland og Vinterroland. Dette er<br />

et godt grunnlag for <strong>pa</strong>truljedriften<br />

og for å delta i konkurranser.<br />

Orden i teltet er verst<br />

– Kjempegøy å være speider!<br />

Vi er mye ute og lærer blant an-<br />

Embla og Munor<br />

holder konserter på<br />

Tysværtunet fredag i<br />

inneværende uke, 27.<br />

april og torsdag 3. mai<br />

i administrasjonsbygget<br />

i Vigsnes Gruvemuseum.<br />

Embla er en feminin vokaltrio,<br />

med maskulin musikalsk backing.<br />

De har spilt sammen siden<br />

desember 2004. Musikalsk er<br />

det jazzinspirert visesang, med<br />

egenproduserte norsk musikk og<br />

standard coverlåter som repertoar.<br />

De hadde sin debutkonsert<br />

i 2006 med full sal, et skikkelig<br />

”kick-off ” for grup<strong>pa</strong>.<br />

De har siden dette hatt mange<br />

oppdrag og konserter. Blant annet<br />

Sildajazzen, Den kulturelle<br />

s<strong>pa</strong>serstokken, egne julekonserter<br />

og annet.<br />

I 2009 gav de ut egen CD med<br />

DÅDYR PÅ 7. PLASS: Frida Bårdsen (t.v.), Alexandra johnsen, Birgitte og ranveig<br />

Bårdsen.<br />

net mye om naturen, førstehjelp,<br />

knuter og Jesus, sier Førre-speiderne<br />

Peder Undheim, Emilia<br />

Lindanger Bang, Ellen Storesund,<br />

Endre Skogøy Tveitaskog<br />

og Torbjørn Olden Tveit.<br />

– Den vanskeligste konkurransen<br />

er <strong>fa</strong>ktisk å holde orden<br />

i teltet. Der er det viktig å skille<br />

mat og utstyr, slik at det er mest<br />

mulig hygienisk, sier gjengen<br />

som gleder seg til NM i Hønefoss<br />

Taking a chance<br />

tekster av Morten Salvesen og<br />

egne melodier.<br />

Taking a chance som dette programmet<br />

heter, tar utgangspunkt<br />

i Emblas repertoar, det meste er<br />

standard jazzlåter, men også eget<br />

stoff. Alt sammen presenteres i<br />

utsøkt vokalversjon akkom<strong>pa</strong>gnert<br />

av jazztrioen, piano, bass og<br />

slagverk, sammen med Munormusikerne<br />

som denne gangen er<br />

to fioliner, cello, obo og engelsk<br />

horn.<br />

Taking a chance er navnet på<br />

den ene av sangene. Det er ikke<br />

bare tittelmelodien men også<br />

en god beskrivelse på prosjektet:<br />

Embla og Munor tar sjansen<br />

på å samarbeide. ’Vi tar ikke en<br />

stor risiko’ forteller Bernhard<br />

Gismervik, daglig leder i Munor<br />

men også fiolinist på dette programmet.<br />

’Embla er så solide og<br />

fine å samarbeide med og <strong>kan</strong><br />

repertoaret sitt så godt, at det<br />

er bare en fornøyelse’. Men finnes<br />

det musikk som er laget for<br />

denne besetningen? ’Det <strong>kan</strong><br />

8.-10. juni. En gang i uka møtes<br />

speiderne. Nå blir det nok forberedelser<br />

med øving på tidligere<br />

NM-oppgaver framover.<br />

godt hende’, forteller Gismervik,<br />

’men vi har laget alle arrangementene<br />

selv. Det er fint å kunne<br />

gjøre det for å ha muligheten til<br />

å spesialtil<strong>pa</strong>sse musikken til de<br />

sangerne og musikerne som står<br />

på scenen’. Det er Lars Johannes<br />

Liknen, musikalsk leder i Embla,<br />

hjertens enig i. ’Dette er et<br />

samarbeid som har alle forutsetninger<br />

til å lykkes’, fortsetter han<br />

og legger til at det for Embla er<br />

en stor opplevelse å få utvidet<br />

ensemblet med musikerne fra<br />

Munor. Dette blir et musikalsk<br />

møte man ikke bør gå glipp av,<br />

en musikalsk stemning fra start<br />

til slutt og der mye av det musikalske<br />

innholdet vil være kjent<br />

for mange. Hvem har ikke hørt<br />

Misty, Georgia on my mind, Fly<br />

me to the moon? Men ingen har<br />

noensinne hørt disse kjente låtene<br />

i den musikalske drakten<br />

som denne gangen presenteres<br />

på Tysværtunet og i administrasjonsbygget<br />

i Vigsnes gruvemuseum.<br />

Lokal<br />

strøm.<br />

www.haugaland-kraft.no<br />

PIANOSTEMMING<br />

DAVID WHEELER<br />

autorisert medlem<br />

av PTA-UK<br />

Mob: 9522 6284<br />

davidminden@hotmail.com<br />

Mental Helse Haugesund<br />

Bli med i vår pårørendegruppe<br />

For mer info: Kontakt tlf.: 406 306 43<br />

eller: a-e-k@online.no<br />

Første gang i Norge:<br />

Søs Brysch<br />

fra Danmark<br />

Vi inviterer til se<strong>pa</strong>ratutstilling:<br />

Lørdag 28.april klokken 14.00<br />

Kunstneren er selv tilstede.<br />

Velkommen!<br />

Galleri Å´godt AS<br />

5585 Sandeid<br />

Telefon: 93 45 39 37<br />

www.aagodt.no<br />

BLÅTUR – FIRMAARR.<br />

– SELSKAPSLOKALER<br />

WWW.fjordstuene.no – post@fjordstuene.no<br />

BLI MED PÅ<br />

SPENNENDE OG INTERESSANTE BUSSTURER<br />

30 juli – 3 august 2012 (5 dgr)<br />

Danmark på en annen måte<br />

Toppen av Danmark og Midt-Jylland.<br />

Alle overnattinger på Hotel Sø<strong>pa</strong>rken.<br />

Store og små byer.<br />

Deilige landskapsområder. Ørner i flukt.<br />

Seilas på Limfjorden.<br />

6 - 10 august 2012 (5 dgr)<br />

”Soria Moria” - Eventyrlandet langs ”Kunstnerdalen”<br />

rundt Norefjell og Krøderen<br />

Opphold på Sole Hotel & Herregård ved Krøderen<br />

En tur med <strong>fa</strong>ntastiske opplevelser i dette<br />

”eventyrlandet”.<br />

Blaa<strong>fa</strong>rveværket. Krøderbanen.<br />

Villa Fridheim. Bjørne<strong>pa</strong>rken.<br />

Kontakt oss og vi sender deg programmet<br />

Stiftelsen «Sondre F. Dales Minnefond» har som formål å gi<br />

økonomisk bistand til unge uprofi lerte kulturpersoner eller<br />

grupper med tilhørighet til Haugalandet for å realisere<br />

prosjekter som <strong>kan</strong> ha kulturpolitisk eller musikalsk tilsnitt.<br />

Ønsker du eller din bedrift å bidra?<br />

Sondre F. Dales Minnefond kontonr:<br />

1503.23.16996<br />

Møllervegen 28, Hgsd<br />

Tlf. 5280 8780,<br />

post@reisevalg.no<br />

<strong>Karmsund</strong> avis på nett: www.karmsundavis.no<br />

Mer informasjon?<br />

Kontakt Per Steinar Lie på telefon 404 27 933<br />

festiviteten<br />

haugesund konserthus<br />

byens storstue<br />

for gode<br />

opplevelser!<br />

KultursKolens vÅrKonsert<br />

10. mai kl. 18.30<br />

suZAnne veGA<br />

29. mai kl. 20.00<br />

eInHerJer<br />

9. juni kl. 21.00<br />

Kurt nIlsen, norsK Aften<br />

8. november<br />

nAttens umusIKAlsKe dronnInG<br />

med Hege skøyen<br />

13. desember kl. 19.30<br />

oppdatert program finner<br />

du på våre nettsider<br />

www.festiviteten.no


GSTIDER:<br />

ag 16-19<br />

tter avtale.<br />

2 54 - 47 62 66 19<br />

Torsdag 26. april 2012 Torsdag 26. april 2012<br />

40 41<br />

Trenger du nytt gulv?<br />

Vi sliper - behandler og vedlikeholder alle typer<br />

tregulv. 17 års er<strong>fa</strong>ring.<br />

Ring 977 41 064<br />

Haugesund Mållag<br />

og Ungdomslag<br />

Haugesund Mållag og Ungdomslag held til på Kvala.<br />

- Vi har mange aktivitetar, og <strong>kan</strong> nemna:<br />

Leikarring, med øving kvar tysdag<br />

- Vi har kurs i sving og gammaldans<br />

Folkemusikkskule, her lærer vi opp unge som likar å spela hardingfele.<br />

Vi tek opp nye elevar til hausten. Har godt samarbeid med Haugesund<br />

Kulturskole.<br />

Bunadarbeid. Vi arrangerer kurs<br />

Målarbeid<br />

- Laget er medlem av Noregs Mållag og Noregs Ungdomslag<br />

Lagshuset vårt, Kvalatun, er mykje brukt til bryllaup og markering av<br />

åremålsdagar.<br />

Er du interessert i å leiga huset <strong>kan</strong> du ringa 901 41 246<br />

Vi har og plass til fleire medlemer, så ring gjerne, eller møt opp på<br />

leikarringen, eller meld deg på kurs<br />

Med helsing Haugesund Mållag og Ungdomslag<br />

telefon 901 41 246<br />

Scandic HaugesunD<br />

FOR hele <strong>fa</strong>milien<br />

Smaken av Scandic – på søndager!<br />

Nyt søndagsmiddagen hos oss for<br />

kun kr. 245,- per person.<br />

Halv pris for barn t.o.m. 13 år (barn 0-6 år er gratis).<br />

Dropp middagslaging og oppvask, og tilbring<br />

søndagen med <strong>fa</strong>milie og venner på<br />

Scandic Haugesund!<br />

La barna leke sammen med pinnsvinet Sigge,<br />

og kose seg i vårt lekerom med bl.a. kino og<br />

tegnesaker.<br />

Ring oss på tlf. 21 61 41 01 eller send en mail til:<br />

haugesund@scandichotels.com for bordreservasjon!<br />

SCANDIC HAUGESUND, Kirkegata 166, Haugesund<br />

scandichotels.no/haugesund HAUGESUND<br />

VI LEVERER<br />

ALT TIL<br />

rogalandbunad (dame & herre)<br />

sunnhordlandbunad (dame)<br />

Hardangerbunad (dame & barn)<br />

Hardanger vinterbunad<br />

Alle broderier er på lin.<br />

Barneforklær fra 1750,-<br />

Barneskjorter fra 2850,-<br />

Barnevester fra 1550,-<br />

Åpningstider fram til 17. mai:<br />

Mandag og torsdag fra kl. 16.00 - 20.00 • Lørdag fra kl. 11.00 - 15.00<br />

ellers i året: Torsdag fra kl. 16.00 - 20.00. Andre tider <strong>kan</strong> avtales.<br />

Telefon 5272 7254 - 4762 6619<br />

Sølvsmia - Huldresølv - Krivi<br />

Eidsvåg - Grimsrud<br />

Billettsalg til SENIORFEST<br />

på RICA MARITIM HALL<br />

17. mai 2012 kl. 11.45<br />

Underholdning med bl.a.:<br />

• Piano v/Ingolf Hustveit<br />

• Diktopplesning<br />

• Munnspill v/Johan Jensen &<br />

Leif J. Johannessen<br />

• Årets kor Mannskoret Vibran<br />

• Allsang m.v.<br />

• Middag, dessert og kaffe<br />

• Konferansier for festen - Leif J. Johannessen<br />

Billeter á kr. 250,- selges hos O.J. Hanssen og<br />

på Havnaberg Eldresenter.<br />

KUN FORHÅNDSSALG, INGEN TELEFONBEST.<br />

Busstur til Oslo og opplev Norsk Militær Tattoo 11 -13 mai 2012<br />

Med et <strong>fa</strong>ntastisk program presenteres Norsk Militær Tattoo i Oslo Spectrum<br />

for tiende gang. Se http://www.normiltattoo.no for mer info.<br />

Pris kr: 2290.- pr person i dobbeltrom.<br />

Pinsetur 2012 til Ed i Dalsland SVERIGE 25 - 28 mai 2012<br />

Dette er en kose og dansetur, Vi har<br />

med oss orkesteret AMIGOS som<br />

sørger for god dansemusikk hver<br />

kveld. Vi reiser med Colorlines båter<br />

fra Sandefjord - Strømstad t/r, buffet<br />

på båten Sandefjord - Strømstad,<br />

frokost og middag på hotellet, dans<br />

hver kveld, Utflukt blandt annet til Nordbysenteret.<br />

Pris kr: 3440.- pr person i dobbeltrom.<br />

DANMARK med KØBENHAVN 4 - 8 juni 2012<br />

En kose og opplevelsestur med mange inntrykk<br />

og smaksprøver.<br />

Vi tar Colorlines SUPERSPEED over til Hirtshals,<br />

buffet på over<strong>fa</strong>rten, overnatter første<br />

natten i Ålborg.<br />

Videre skal vi besøke<br />

Blomsterværkstedet OVERVISKUM hvor hun<br />

produsere blandt annet snaps.<br />

Her spiser vi frokost / lunch og får servert smaksprøver<br />

av snaps....et veldig hyggelig besøk.<br />

Vi setter kursen mot København og ankommer<br />

vårt hotell ut på ettermiddagen.<br />

En hel dag til fri disposisjon i København, vi tar<br />

DFDS sin båt til Oslo neste dag.<br />

Pris kr: 3990.- pr person i dobbeltrom.<br />

Busstur AS<br />

Helganesveien 41<br />

4262 Avaldsnes<br />

Tlf: 52 83 98 00<br />

For mer info se: www.busstur.com, for tilsendt brosjyre ring tlf: 52 83 98 00<br />

PRIVAT BILMUSEUM<br />

ÅPEnT fREdAgER og LøRdAgER<br />

fra kl. 12.00 - 18.00 i mai, juni og juli<br />

Wee Gruppen i Førresfjorden<br />

Kun én<br />

<strong>fa</strong>ktura.<br />

www.haugaland-kraft.no<br />

<strong>Avis</strong>a <strong>Karmsund</strong><br />

på nett<br />

www.karmsundavis.no<br />

Bredt utvalg i malerier, grakk,<br />

akvareller og keramikk av<br />

anerkjente lokale og nasjonale<br />

kunstnere.<br />

GODE PRISER PÅ INNRAMMING<br />

Velkommen til Udlandsvegen 43<br />

Åpent hver tirsdag 16.30 - 19.30<br />

Eller ring Bodil for avtale: 902 06 367<br />

www.galleri-tempera.no<br />

Biotherm kroppsprodukter til<br />

Tax Free priser<br />

30% <strong>rabatt</strong>!<br />

Deodoranter<br />

før 190,-<br />

133,-<br />

Favoritt<br />

body lotion<br />

400 ml. Kun<br />

199,-<br />

30% <strong>rabatt</strong>!<br />

Håndkrem<br />

før 220,-<br />

154,-<br />

Parfymelle butikker i Haugesund: O.J.Hanssen, Balsam i Haraldsgaten, Markedet, Oasen Storsenter<br />

www.<strong>pa</strong>rfymelle.no<br />

30% <strong>rabatt</strong>!<br />

Peeling<br />

før 190,-<br />

164 50<br />

30% <strong>rabatt</strong>!<br />

<strong>Du</strong>sj såpe<br />

før 185,-<br />

129 50


Torsdag 26. april 2012 Torsdag 26. april 2012<br />

42 KULTUr<br />

43<br />

Haugesundsk attraksjon:<br />

”Sandkassen” ved Killingøymoloen<br />

- Dette må være Norges<br />

største ”sandkasse”,<br />

jubler konservator<br />

Mads Ramstad. Den<br />

dumpede sandhaugen<br />

ved Killingøymoloen<br />

har blitt et eldorado<br />

for lekne småbarn.<br />

■ AlF Henden<br />

Da vi ankommer ”sandkassen”<br />

en solrik vårdag, er det to unger<br />

som boltrer seg i haugen. Det<br />

pleier å være langt flere.<br />

- Faktisk er dette stedet blitt et<br />

turmål for barnehagebarn. En attraksjon<br />

for unger som nok ikke<br />

Haugesund kommune så for seg<br />

da sanden ble dumpet her for<br />

noen år siden, sier Ramstad. Fra<br />

sin egen barndom husker han<br />

godt hvor kjekt det var å boltre<br />

seg i sanden.<br />

- Det oppstår en stor skaperglede.<br />

Med bøtter og s<strong>pa</strong>der er<br />

det bare å ta i bruk <strong>fa</strong>ntasien.<br />

Grave tunneler for eksempel,<br />

smiler Ramstad. Den enorme<br />

sandhaugen ved Killingøymoloen<br />

gir nærmest ubegrensede muligheter.<br />

Større enn på distriktets<br />

badestrender. Alle barnehager<br />

og borettslag med respekt for seg<br />

selv har også innredet sandkasse.<br />

Sandkassens storhetstid tar aldri<br />

slutt.<br />

Perfekt i landskapet<br />

- Når og hvordan oppsto fenomenet<br />

”sandkasse” i Haugesund?<br />

- Det vil jeg tidfeste til tidlig på<br />

1900-tallet. Da tilhørte det borgerskapet<br />

og <strong>fa</strong>ntes i inngjerdete<br />

hager, <strong>kan</strong> Ramstad kort berette<br />

om sandkassens historie i byen.<br />

Når det gjelder ”sandkassen” ved<br />

Killingøymoloen mener konservatoren<br />

at den ligger perfekt i<br />

landskapet.<br />

- Ja, den glir inn som en ekstra<br />

dimensjon i naturlige omgivelser.<br />

Det gjelder som regel ikke de<br />

flate tradisjonelle sandkassene<br />

som gjerne er kjedelig plassert,<br />

karakteriserer Mads Ramstad.<br />

- Hvor lenge tror du egentlig<br />

denne sandhaugen blir liggende?<br />

- Forhåpentligvis lenge. Men<br />

Arquebus museet er et av Norges største forsvarsmuseer,<br />

og ligger sentralt plassert innerst i Førresfjorden.<br />

Arquebus museet tar deg gjennom den dramatiske<br />

okku<strong>pa</strong>sjonshistorien i spennende utstillinger på over<br />

2.000 kvadratmeter.<br />

«Der Untergang» – stor og innholdsrik utstilling om<br />

den allierte seieren i Euro<strong>pa</strong> og det tyske nederlaget<br />

i Berlin 1945.<br />

SØLV<br />

Besøk et av Norges største forsvarsmuseer!<br />

MUSEET ÅPNER!<br />

Åpent daglig mellom 11:00-17:00<br />

Åpent daglig i tiden 1. mai til 30. august,<br />

også lørdager og søndager<br />

V E R D I E N E R I O P P L E V E L S E N<br />

SØLV<br />

V E R D I E N E R I O P P L E V E L S E N<br />

Tilbud på<br />

<strong>pa</strong>is<strong>pa</strong>der i sølv<br />

kr698,-<br />

Før opp til kr 1.012,-<br />

Leveres i flott<br />

gaveeske<br />

Tilbudet får du hos<br />

Tilbudet får du hos<br />

Telefon 5277 8384 - Aksdal Senter<br />

Gjelder mønstrene Lilje, Anitra, Rose, Rosendal, Hardanger, Konval, Åre,<br />

Elisabeth, Dobbel Rokokko, Laila, Prinsesse, Silvia, Sonja og Fasett.<br />

Gjelder mønstrene Rosendal, Lilje, Anitra, Rose, Elisabeth, Prinsesse,<br />

Laila, Silvia, Dobbel Rokokko og Tone<br />

”sandkassen” ved Killingøymoloen er i naturlige omgivelser, mener Mads ramstad. Foto: Alf Henden<br />

hvor lenge må du spørre kommunen<br />

om. Så da gjør vi det.<br />

vil minske etter hvert<br />

Seksjonsleder i Park og friluft<br />

i Haugesund kommune, Torgeir<br />

Haugen, blir den rette til å svare<br />

på spørsmålet. Men først ber vi<br />

ham forklare hvorfor den store<br />

sandhaugen ligger der den gjør.<br />

- Jeg tror det må være ca. fem<br />

år siden vi kjøpte skjellsand fra<br />

en bedrift for en svært billig<br />

penge. Hensikten var å ha sand<br />

liggende til å forsyne diverse<br />

prosjekter med, for eksempel<br />

badestrender. Området ved Killingøymoloen<br />

ble plukket ut<br />

fordi det var lett tilgjengelig for<br />

oss, forklarer Torgeir Haugen.<br />

Han synes det bare er artig at<br />

sandhaugen ble til tumleplass for<br />

Plenslåtten i gang<br />

Det skal ikke så mye til:<br />

Langvarig fravær snø,<br />

noen varmegrader og nok<br />

væte – og da blir det tid for<br />

plenslått.<br />

Siv Hodne hører til den staben<br />

i Karmøy kommune som har ansvar<br />

for at kommunale utearealer<br />

holdes i orden. Forleden dag var<br />

hun i sving med plentraktoren<br />

på plenen utenfor Skudenes buog<br />

behandlingsheim. Der var<br />

graset grodd så godt at det vistes<br />

tydelig forskjell etter traktoren.<br />

– Det er travle tider for oss i vår<br />

etat nå om dagen. Det er mange<br />

plener som skal slås og det er en<br />

masse vedlikehold å gjøre. Jeg<br />

jobber med utearealer på strekningen<br />

fra Vea til Skudenes. Og<br />

her er det mye å gjøre. I Skudenes-området<br />

er det tre skoler i<br />

tillegg til lekeplasser, <strong>pa</strong>rker og<br />

mye annet hvor det ventes at ting<br />

skal være på stell.<br />

Vi jobber for å gjøre Karmøy<br />

enda penere og mer trivelig. Nå<br />

om dagen er det særlig travelt.<br />

Det er jo snart 17. mai, minner<br />

Siv Hodne oss om.<br />

Nå er det tid for opptak av nye elever<br />

ved Steinerskolen i Haugesund.<br />

Skolen tilbyr skoleplasser for<br />

elever fra 1.- 10. klasse.<br />

Søknadsfristen er 15. mai 2011<br />

Er du nysgjerrig og vil vite mer om skolen,<br />

ta kontakt med kontoret på tlf: 52 70 85 60<br />

eller se vår hjemmeside<br />

www.haugesund.steinerskolen.no<br />

småbarn. Men han <strong>kan</strong> ikke love<br />

framtidens småbarn den samme<br />

gleden.<br />

- Vi tømmer jo for sand etter<br />

behov. Sandhaugen vil minske<br />

gradvis, og det blir nok bare et<br />

tidsspørsmål før den er borte, er<br />

prognosen til seksjonslederen.<br />

Ja, det er vel noe som heter at tiden<br />

renner ut i sanden.<br />

■ rAgnAr lArsen<br />

Pisa<br />

fra284,-<br />

t/r<br />

Mallorca<br />

fra306,-<br />

t/r<br />

MALAGA<br />

Ut i verden<br />

LONDON<br />

ALICANTE MALLORCA<br />

PISA<br />

Haugesund – Alicante 27.03 - 27.10.12 Tir / Lør Avg. HAU 11:10 Avg. ALI 07:15<br />

Haugesund – Bremen 25.03 - 28.10.12 Tor / Søn Avg. HAU 17:05 Avg. BRE 15:20<br />

Haugesund – London 25.03 - 25.10.12 Tir / Tor / Søn Avg. HAU 14:05 / 17:45 / 14:55 Avg. LON 10:55 / 14:35 / 11:45<br />

Haugesund – Malaga 26.03 - 26.10.12 Man / Fre Avg. HAU 19:00 Avg. MAL 14:40<br />

Haugesund – Mallorca 26.03 - 22.10.12 Man Avg. HAU 20:10 Avg. MAL 16:15<br />

BREMEN<br />

Haugesund – Pisa 26.03 - 26.10.12 Man / Fre Avg. HAU 18:15 / 13:50 Avg. PIS 14:55 / 10:30<br />

Enkelt Raskt Billig<br />

NY<br />

NY<br />

Din reiseportal


Torsdag 26. april 2012 Torsdag 26. april 2012<br />

44 45<br />

Tore Osli<br />

HAUgesUnd • TELEFON 5271 3140<br />

LONGHAMMARVN. 21 VED FARGERIKE RAGLAMYR • HAUGESUND<br />

HAUGESUND@BYGNESBYGG.NO<br />

ÅPNINGSTIDER: MAN-FRE 10-19 - LØR 10-16<br />

Ditt nye kjøkken...<br />

Kr. 49.900,-<br />

eks. hvitevarer<br />

ITALIENSK<br />

DESIGN<br />

NÅR DESIGN,<br />

KVALITET OG<br />

PRIS TELLER<br />

ARAN CUCINE<br />

Fra Italias ledende<br />

kjøkken produsent.<br />

Fabrikkmonterte og<br />

helforseglet skap.<br />

Velge fra over 300 dør/<br />

<strong>fa</strong>rge varianter.<br />

Hos oss <strong>kan</strong> du gjøre et<br />

virklig kjøkken kupp…<br />

Kjøkken selges kun i Haugesund<br />

KoPerviK • TELEFON 5285 1800<br />

POSTBOKS 183 - 4291 KOPERVIK • POST@BYGNESBYGG.NO<br />

ÅPNINGSTIDER: MAN-FRE 08-16.30 TORSD. 08-18 - LØR 09-14<br />

Spennende<br />

Cruise<br />

Begrenset antall plasser. Forbehold om ledig ka<strong>pa</strong>sitet, valuta endringer og trykkfeil.<br />

Cruise i Karibien inkludert flyreise og hotell<br />

Skip : Oasis of the Seas Reisedato : 01 desember<br />

Seilingsrute: Fort Lauderdale – Bahamas – seiledag – St. Thomas – St. Maarten – seiledag –<br />

Fort Lauderdale.<br />

Inkl. i reisen er flyreise t/r Stavanger – Miami – 1.natt på hotel – transport t/r flyplass – hotell -<br />

cruiseskip. Tips til betjening – Måltider<br />

Innvendig lugar Pris fra kr 14.595,- pr. person i dobbel lugar<br />

Balkong lugar m/sjøutsikt Pris fra kr. 16.132,- pr. person i dobbel lugar<br />

- Tidsperiode 27 november 2012 til 15 mars 2013.<br />

Reis på cruise i Middelhavet<br />

Skip : Adventure of the Seas Reisedato : 05 mai<br />

Seilingsrute: Malaga - S<strong>pa</strong>nia - Valencia - S<strong>pa</strong>nia - til sjøs - Roma (Civitavecchia) - Italia<br />

Livorno (Firenze/Pisa) - Italy - Ajaccio - Corsica - tilsjøs - Malaga - S<strong>pa</strong>nia<br />

Innvendig lugar Pris fra kr. 2.990,- pr. person i dobbel lugar<br />

Balkong lugar Pris fra kr. 6.270,- pr. person i dobbel lugar<br />

Reis på cruise i Middelhavet<br />

Skip : Liberty of the Seas Reisedato : 2 juni<br />

Seilingsrute: Barcelona - S<strong>pa</strong>nia - Cannes (Monte Carlo) - Frankrike - Livorno (Firenze /Pisa) - Italia -<br />

Roma (Civitavecchia) - Italia - tilsjøs - Barcelona - S<strong>pa</strong>nia.<br />

Innvendig lugar Pris fra kr. 5.236,- pr. person i dobbel lugar<br />

Balkong lugar Pris fra kr. 7.987,- pr. person i dobbel lugar<br />

Barne<strong>rabatt</strong> kr 3.000 ,-<br />

Kontakt Cruisespesialisten:<br />

VIA Tours Haugesund, Amanda, tlf: 52 70 41 00


Torsdag 26. april 2012 Torsdag 26. april 2012<br />

46 47<br />

■ Minneord<br />

På bystyremøtet onsdag i forrige uke, minnet ordfører Petter Steen jr to tidligere folkevalgte i Haugesund som nå er gått bort, Jan M. Kallanand<br />

(V) og Magna Skomedal (KrF). Vi gjengir de to minneordene:<br />

jan m. kalland<br />

Det er med stor sorg vi har<br />

mottatt budskapet om at Jan<br />

Meinich Kalland er gått bort, 87<br />

år gammel. Gjennom et langt liv<br />

som pressemann og samfunnsmenneske<br />

var har med på å prege<br />

utviklingen av byen vår på en<br />

svært fin og positiv måte.<br />

Etter endt utdanning arbeidet<br />

Jan M. Kalland først ved Haugesund<br />

Me<strong>kan</strong>iske Verksted og<br />

deretter hos Brommeland Radio.<br />

Det er imidlertid gjennom<br />

sitt lange virke i Haugesunds<br />

magna Skomedal<br />

Det er med stor sorg vi har<br />

mottatt budskapet om at Magna<br />

Skomedal er gått bort, 87 år<br />

gammel.<br />

Magna Skomedal deltok med<br />

et sterkt engasjement i byens<br />

politiske liv og menighetsliv før<br />

hun ved midten av 1980-tallet<br />

flyttet tilbake til Kristiansand der<br />

både hun og ektemannen Gunnstein<br />

opprinnelig kom fra.<br />

Magna Skomedal ble valgt inn<br />

i bystyret som representant for<br />

<strong>Avis</strong> har er blitt kjent for haugesundere<br />

flest. Han arbeidet i<br />

Haugesunds <strong>Avis</strong> fra 1954, først<br />

som kontorsjef, og fra 1972 som<br />

disponent og administrerende<br />

direktør. Sistnevnte rolle hadde<br />

han helt til han gikk av med pensjon<br />

i 1989.<br />

Jan M. Kalland var også en<br />

svært sentral aktør i byens politiske<br />

liv fra 1964 til 1971. Han<br />

ble valgt inn i bystyret for Venstre<br />

ved kommunevalget i 1963<br />

og gjenvalgt i 1967. I perioden<br />

Kristelig Folke<strong>pa</strong>rti ved kommunevalget<br />

i 1971, og hun ble gjenvalgt<br />

i 1975. I bystyreperioden<br />

1972-1975 var hun varamedlem<br />

til formannskapet. Hun var <strong>fa</strong>st<br />

medlem av formannskapet fra<br />

1976 til 1979. Hun måtte også på<br />

kort varsel ta på seg vervet som<br />

sitt <strong>pa</strong>rtis gruppeleder etter at<br />

hennes forgjenger Bjarne Bjørhovde<br />

døde i en tragisk bilulykke<br />

i Frankrike sommeren 1976.<br />

Magna Skomedal var medlem<br />

1968-1971 satt han også i formannskapet,<br />

og i årene 1968 og<br />

1969 var han byens varaordfører.<br />

Jan M. Kalland hadde også en<br />

rekke verv i komiteer og utvalg.<br />

Jan M. Kalland var også gjennom<br />

en årrekke et sentralt medlem<br />

av de styrende organene i<br />

Haugesund S<strong>pa</strong>rebank. Han ble<br />

valgt inn i bankens forstanderskap<br />

i 1979, og ble styremedlem<br />

i 1980. Fra 1983 til 1995 var han<br />

bankens styreformann, og han<br />

var blant annet med på å reali-<br />

av sosialstyret fra 1972 til 1975,<br />

og det var på det sosialpolitiske<br />

feltet engasjementet hennes var<br />

særlig sterkt. Hun la også ned<br />

et stort arbeid i Kristelig Folke<strong>pa</strong>rtis<br />

<strong>pa</strong>rtiorganisasjon gjennom<br />

sitt engasjement i Kristelig<br />

Folke<strong>pa</strong>rtis Kvinner. Magna<br />

Skomedal var også aktivt med<br />

i menighetsarbeidet i Rossabø<br />

Menighet. I perioden 1982-1985<br />

var hun medlem av både Rossabø<br />

menighetsråd og Menighe-<br />

sere bankens nye hovedkontor i<br />

Haraldsgata i 1985.<br />

Jan M. Kalland var en allsidig<br />

og klok samfunnsbygger som<br />

på sin fine og still<strong>fa</strong>rne måte<br />

bidrog til å gjøre byen vår til et<br />

bedre sted for oss alle. Idet våre<br />

tanker går til <strong>fa</strong>milien lyser vi<br />

haugesundere i takknemlighet<br />

fred over Jan Meinich Kallands<br />

minne.<br />

tenes Fellesutvalg. Hun ble gjenvalgt<br />

til menighetsrådet i 1985<br />

og satt i rådet til hun og <strong>fa</strong>milien<br />

flyttet fra byen.<br />

Magna Skomedal og mannen<br />

fikk seks barn sammen, og det<br />

er en stor <strong>fa</strong>milie som vil huske<br />

henne som et helstøpt og engasjert<br />

menneske. Idet våre tanker<br />

går til <strong>fa</strong>milien, lyser vi haugesundere<br />

i takknemlighet fred<br />

over Magna Skomedals minne.<br />

■ Bryllup ■ Gratulerer ■ Fødsel<br />

Monica Kloster og Frode<br />

vaaga viet i Haugaland<br />

tingrett<br />

Foto: Fotomagi / Audun Munthe<br />

Jeg har vært på kamp. Ikke hvilken<br />

som helst kamp. Oppgjøret<br />

mellom FKH- Brann. At kampen<br />

ikke var nervepirrende spennende,<br />

bidro til at jeg fikk god tid til<br />

å fundere over fenomenet fotballkamp.<br />

En kamp er visst ikke bare<br />

en kamp. Det er en arena for mye<br />

mer enn bare det. I stor grad så er<br />

det ett fristed. For så mangt.<br />

Etterhvert som du leser så vil<br />

du <strong>kan</strong>skje få inntrykk av at jeg<br />

ikke vokste opp i en fotballgarderobe,<br />

med svette sokker, og skitne<br />

shortser, og at jeg dermed ikke<br />

”skjønner helt hva fotball dreier<br />

seg om”. Det har du helt rett i. Min<br />

karriere ble begrenset til en trening,<br />

hvor jeg ganske kjapt innså<br />

at jeg og ballen ikke hadde en<br />

magnetisk tiltrekning til hveran-<br />

ida Margrethe Berner og<br />

Alf Munthe viet i Utstein<br />

Kloster.<br />

Foto: Audun Munthe<br />

■ Skråblikk<br />

oh store fotballkamp<br />

dre. Det tok derfor endel år, før<br />

jeg <strong>fa</strong>nt ut at det å gå å se på kamp<br />

egentlig er ganske gøy. Å få være<br />

med FKH til Ullevål og cupfinalen,<br />

var ikke med på å ødelegge<br />

min blomstrende interesse. Tvert<br />

i mot- det var <strong>fa</strong>ntastisk gøy.<br />

Så tilbake til lørdagens kamp<br />

mot Brann. Byen er i fyr og flamme,<br />

det store nabooppgjøret er<br />

i gang. Været er vårlig og kaldt,<br />

Kort tid inn i første omgang begynner<br />

det i det minste å bli varmt<br />

om ørene. Vår kjære kronprins sa<br />

i sin tid at det å se sin kone føde,<br />

var som å se urkvinnen komme<br />

frem. Ta turen på kamp, og du<br />

vil se urmennene komme frem<br />

en etter en. Kjapt kommer gloser<br />

og brøl, som <strong>kan</strong> få en dreven sjømann<br />

til rødme. På fotballkamp<br />

1 år: noah Kristiansen<br />

Østebøvik.<br />

Hipp hipp hurra! Me vil<br />

gratulera gullet vårt me 1<br />

års dagen så va søndag 29.<br />

april.<br />

Kjempe gla i deg. Masse klemmar<br />

fra mamma og <strong>pa</strong>p<strong>pa</strong>.<br />

vibrandsøynytt:<br />

solvor er blitt storesøster til<br />

en gutt.<br />

Audvin ble født 18.april.<br />

gratulerer til solvor, elin og<br />

Carl otto jansen.<br />

Hilsen ”Bessen”<br />

- <strong>fa</strong>r<strong>fa</strong>r Øyvind Jansen<br />

er visst alt lov å si. En er jo bare<br />

engasjert. Ha meg da unnskyldt<br />

for å si at mye av det som blir<br />

sagt, er noe barna våre ville fått<br />

husarrest i to uker for å gjenta.<br />

En ting er motstanderne og det<br />

de får høre, men dommeren får<br />

ikke mindre pes. Jeg lurer på om<br />

det som inntakskrav for dommerstanden<br />

blant annet er røntgenbilder.<br />

Skal du være dommer bør du<br />

ha ett <strong>pa</strong>r ekstra ryggvirvler som<br />

vesle Ane joramo nielsen<br />

ble født ved Akershus Universitetssykehuspåskeaften<br />

lørdag 7.april.<br />

Glade foreldre er Mari Joramo<br />

og Arve Dahl Nielsen.<br />

<strong>kan</strong> holde deg oppe når det røyner<br />

som verst.<br />

En annen ting jeg <strong>fa</strong>nt <strong>fa</strong>scinerende<br />

er toalett<strong>fa</strong>silitetene på<br />

VIP- tribunen. Der var det nemlig<br />

to alternativer- herre- og handikaptoalett.<br />

Hvordan det tolkes er<br />

opp til hver enkelt, men det utvilsomt<br />

modent for en forbedring.<br />

Jeg vet at det meste er på hold<br />

frem til det blir en avklaring i forhold<br />

til ny stadion, eventuelt en<br />

kraftig oppgradering. Ta gjerne<br />

med i planleggingen ett oppholdsrom<br />

hvor barna <strong>kan</strong> leke og<br />

kose seg når kampen foregår. Så<br />

slipper vi å gi så mye husarrest i<br />

etter<strong>kan</strong>t når vi får gjentatt kraftsalvene<br />

barna har fått høre gjennom<br />

90 min med fotball.<br />

Konklusjonen etter lørdagen<br />

må allikevel bli: jeg ser frem til<br />

neste gang jeg skal på kamp, med<br />

engasjementet, livet, ”kalde pølser<br />

og varme brus”. Stå på FKH, dere<br />

har til og med klart å få meg engasjert.<br />

kultur<br />

kalenderen<br />

25. mars - 29. april<br />

galleri ryvarden (sveio) kl. 11:00<br />

Kunstutstilling: Roald Tellnes - Omer Alic<br />

Åpent søn- og helgedagar kl. 11 - 16<br />

13. april - 6. mai<br />

Haugesund Billedgalleri<br />

Utstilling: Frode M. Lillesund (skulptur) og<br />

Vigdis Bøyding<br />

26. april<br />

Kopervik Kulturhus<br />

«Blackboxen» kl. 17:00<br />

Teater: Peter Pan<br />

Fremført av Karmøy Kulturskoles barneteater.<br />

26. april - 29. April<br />

Rica Maritim Hotel (Haugesund)<br />

Norgesmesterskap i Kaffekunst.<br />

26. april<br />

tysværtunet kl. 19:00<br />

Konsert: Nord Rogaland Symfoniorkester<br />

«Pastorale»<br />

26. april<br />

Haugesund Billedgalleri kl. 19:00<br />

Museumstafett<br />

Museumstafetten er en månedlig<br />

kulturopplevelse på Haugalandet i regi av<br />

Haugalandmuseene og i samarbeid med<br />

museene i regionen.<br />

26. april<br />

Rica Maritim Hall (Haugesund) kl. 19:30<br />

Konsert: Halvdan Sivertsen og Jan Eggum<br />

26. april<br />

Festiviteten (Haugesund) kl. 19:30<br />

Forestilling: Dansens dag<br />

Danseforestilling med 3. klasse fra<br />

danselinjen ved Skeisvang VGS.<br />

27. april - 29. april<br />

etne<br />

Villmarksmessa Etne<br />

Foredrag, kurs, utstillinger og andre<br />

aktiviterer. For fullt program, se: w<br />

ww.villmarketne.no<br />

27. april<br />

tysværtunet. Kl. 20:00<br />

Konsert: Embla og MUNO<br />

Jazzinspirert visesang, med egenproduserte<br />

norsk musikk og standard cover som<br />

repertoir, denne gang også med klassisk<br />

musikere frå MUNOR ensemblet<br />

27. april<br />

jimmy legs (Haugesund). Kl. 22:30<br />

Konsert: Tôg<br />

Har du hørt på radio det siste året <strong>kan</strong> du<br />

umulig ha unngått Tôg!<br />

28. april<br />

Festiviteten (Haugesund) kl. 11:30<br />

Teater: EventyrFortellingTeaterStund<br />

Haugesund Teaters tilbud til de aller<br />

minste er en populær møteplass for<br />

småbarns<strong>fa</strong>milier lørdags formiddag.<br />

«Blomstrete Beate»<br />

28. april<br />

tysværtunet kl. 11:30<br />

Teater: Knøttelørdag «Lev vel - Spis is»<br />

LEV VEL- spis is er en musikalsk, humoristisk,<br />

og kreativ teaterlek med Linn Løvik<br />

og Janna Kari Kvinnesland.<br />

28. april<br />

Festplassen (Kopervik) kl. 19:00<br />

Skum<strong>pa</strong>rty m/konsert<br />

Konsert med Cir.Cuz. Aldersgrense 13-17<br />

år. RUSFRITT!<br />

28. april<br />

Byscenen (Haugesund) kl. 20:00<br />

Konsert: Mohombi<br />

Mohombi slo gjennom med mega-hiten<br />

“Bumpy Ride” og har deretter pumpet<br />

ut låter alle danser til, både alene og<br />

sammen.<br />

28. april<br />

Rica Maritim Hall. Kl. 21:00<br />

Show: Lattergalla<br />

m/Rune Andersen, Tommy Steine og<br />

Cecilie Steinmann Neess<br />

29. april<br />

Amanda storsenter<br />

Vårmønstring motorkjøretøyer 2012<br />

Åpent for publikum fra kl 13.00. Kjøretøyer<br />

insjekk fra 11:00<br />

29. april<br />

skåre Kirke kl. 19:00<br />

Vårkonsert: Kolneskoret<br />

Mye forskjellig musikk av bl.a. Niels W.<br />

Gade, Saint Saens, Benny Andersen og<br />

Beatles.<br />

01. mai - 2. mai<br />

Arquebus Krigshistorisk Museum (Førresfjorden)<br />

Sesongåpning<br />

Et av Norges største okku<strong>pa</strong>sjonsmuseum<br />

med utstillinger fra 2. verdenskrig<br />

Sommer!<br />

Med en skreddersydd sommer-/vinterhage<br />

får du sommer hele året.<br />

Skyvedør til sommer-/vinterhage.<br />

Vi lager alle størrelser etter mål uten ekstra kostnad.<br />

Flerfunksjons sikkerhetsglass.<br />

1–2 uker leveringstid.<br />

Pris fra kr. 5.900,-<br />

Tlf. 52 72 42 86 www.tglass.no<br />

HUDLEGE<br />

Dr. MaLTE HÜBnEr<br />

PRoBLEMER<br />

MED HUDEN?<br />

Vår DYKTIGE HUDLEGE Har soLID Er<strong>fa</strong>rInG<br />

oG BEHanDLEr aLLE TYPEr HUDsYKDoMMEr<br />

saMT fØfLEKKEr.<br />

VI UTFØRER BEHANDLING MED LAsER , BoTox oG REsTyLAN.<br />

KLINIKK STRAND • STRANDGATA 94, 5528 HAUGESUND<br />

TELEFON: 52 70 79 50 • WWW.KLINIKK-STRAND.NO<br />

steinariversen.no | foto: geiroyvind.no<br />

BESTASTUÅ GRAND CAFÉ<br />

Supertilbud på<br />

3-retters ukeslutt!<br />

299,-<br />

Forrett + hovedrett + dessert<br />

Fredag, lørdag og søndag <strong>kan</strong> du nå nyte en<br />

3-retters middag til en helt <strong>fa</strong>ntastisk pris.<br />

Inkludert i prisen er også gratis adgang til vår<br />

nattklubb og pianobar.<br />

Prøv også våre danske smørbrød<br />

Ribbesmørbrød<br />

79,-<br />

Rekesmørbrød<br />

79,-<br />

Smørbrød<br />

med roast biff<br />

79,-<br />

Sild med rugbrød<br />

79,-<br />

Smørbrød leverpostei<br />

79,-<br />

Stjerneskudd.<br />

Fritert fiskefilet og reker<br />

99,-<br />

Søndagsåpent fra kl. 14<br />

Strandgaten 132 - Tlf. 52 86 55 88 - www.bestastua.no


Torsdag 26. april 2012 Torsdag 26. april 2012<br />

48 49<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Rimelig<br />

strøm.<br />

www.haugaland-kraft.no<br />

Tor O. Klungland<br />

Døgnvakt: 5271 5440 • Faks 5272 7742<br />

Ferkingstadgaten 2, 5529 Haugesund<br />

Vi ønsker gamle og nye<br />

<strong>pa</strong>sienter hjertelig<br />

velkommen<br />

Raili R. Olsen – MNTF<br />

Tannlegene<br />

Hilde M. Rygg – MNTF<br />

Tlf. 5272 3843<br />

Austmannav. 11 (Prix-bygget)<br />

God <strong>pa</strong>rkering!<br />

ginungagap.no<br />

SymaSKIner<br />

Rogalands største utvalg<br />

nå i nye, flotte lokaler på gateplan!<br />

Alle prisklasser | Trivelig handel<br />

Vi re<strong>pa</strong>rerer alle merker<br />

I Kaigata, rett ned fra Victoriahjørnet i Haugesund sentrum<br />

Åpent mandag – fredag 10 – 17 Torsdag 10 – 18 Lørdag 10 – 15<br />

Ring gjerne Anne Grethe tlf 47 01 77 99 | www.symedoss.no<br />

VÅRENS NYHETER<br />

KLÆR SKO<br />

●<br />

TILBEHØR<br />

<strong>fa</strong>rger ● naturmaterialer ● kvalitet<br />

Fantastisk utvalg<br />

utvalg av a varer i egen design og fra andre kjente europeiske merker.<br />

Velkommen til våre 20 butikker i Norge:<br />

Oslox5, Kolsås, Asker, Drammen, Bø, Tønsberg, Fredrikstad, Kristiansand, Sandnes,<br />

Stavanger, Haugesund, Bergen, Ålesund, Trondheim, Bodø, Tromsø<br />

DESIGN FORUM<br />

www.designforum.no<br />

Strandgt. 151, 5527 Hgsd, tlf. 5271 2110 • www.designforum.no<br />

Besøk oss også på Facebook!


Torsdag 26. april 2012 Torsdag 26. april 2012<br />

50 KULTUr<br />

51<br />

Bilmuseum på Frakkagjerd<br />

Har du lyst til å se<br />

en vedfyrt lastebil på<br />

nært hold, Stoltz Røthings<br />

første betongbil,<br />

en traktor med<br />

jernhjul, brannbiler,<br />

turvogner - og alt mulig<br />

annet på hjul fra<br />

den gang da - ja da er<br />

Frakkagjerd stedet for<br />

deg.<br />

■ svein o. HAnsen<br />

Eller hva med et russisk fly,<br />

bygget i Romania? Samme sted.<br />

Hos Rolf Wee på Frakkagjerd.<br />

Wee har landets største utstilling<br />

av lastebiler - blir det sagt.<br />

Og nå har denne utrettelige og<br />

særdeles engasjerte entusiasten<br />

bestemt seg. Nå skal denne unike<br />

samlingen åpnes for allmennheten.<br />

Mange har vært på ham - og<br />

nå er han klar. En utstilling så<br />

artig, spennende og interessant<br />

at man sågar ikke trenger å være<br />

spesielt bilinteressert for å ha utbytte<br />

av en runde blant de mange<br />

severdigheter. Sett gjerne av dagen<br />

- eller deler av den. For her<br />

er det mye å sjekke opp, å studere,<br />

stoppe opp ved, dvele ved,<br />

la seg begeistre av. Nostalgien<br />

ligger tykk i lokalene.<br />

Bare flaggskip<br />

Wee har ca 80 lastebiler i alle<br />

mulige slags utforminger, til en<br />

rekke formål. Den eldste er fra<br />

1922. Felles for bilene er at de<br />

er fikset opp, slik at de fremstår<br />

som flaggskip der de står og<br />

skinner. Og omtrent samtlige,<br />

<strong>kan</strong>skje samtlige, er i kjørbar<br />

stand. Mange av bilene er heller<br />

ikke kjørt så mange milene.<br />

Brannbilene for eksempel, er jo<br />

stort sett brukt i forbindelse med<br />

utrykninger. Ellers har de stått<br />

der og stått der..... Wee har vært<br />

over alt og hentet biler.<br />

også personbiler<br />

Selv om han har en forkjærlighet<br />

for lastebiler i sin alminnelighet<br />

og Bedford i særdeleshet<br />

er han ikke så rent lite opptatt<br />

av personbiler heller. Som den<br />

strøkne Chevroleten fra 1960 -<br />

Wees <strong>fa</strong>voritt. Men den er ikke<br />

ueffen Chevroleten fra 1937 heller.<br />

Limousinen vakte også en<br />

del oppsikt da den trillet rundt i<br />

byen. En kikk inn i den er nok.<br />

Her får man lyst til å sitte. Personbilene<br />

er i et antall av ca 40.<br />

Og i ene kroken har han stående<br />

et <strong>pa</strong>r vrak. To rustholker. Det er<br />

for å vise hvordan mange av bilene<br />

så ut da han fikk dem i sin<br />

eie.<br />

Miljø<br />

Det handler for øvrig ikke kun<br />

om biler. Med i museums-konseptet<br />

er også diverse motorsykler,<br />

maskiner og verkstedutstyr.<br />

Fiffet opp, disse også. Flere av<br />

veggene er i tillegg dekorert av<br />

folk som <strong>kan</strong> sitt <strong>fa</strong>g. Her finner<br />

rolf Wee har samlet og fikset på bil i en årrekke. og utvalget er da også deretter.<br />

Flott turbil, med benker bak på lasteplanet - hvis været er på <strong>pa</strong>rti.<br />

man utdrag fra gamle Haugesund<br />

i meter etter meter. I tillegg<br />

har Wee hengt opp bilder<br />

fra tidligere tider. Han har heller<br />

ikke nøyd seg med det. Det<br />

er så mangt som har dukket opp<br />

under hans vandringer. Også<br />

møblement. Så han har like godt<br />

innredet en stue og et soverom<br />

fra den gangen folk bodde tett og<br />

ostehøvelen såvidt var oppfunnet.<br />

Museet åpner fredag 4. mai.<br />

Det vil for øvrig kun være åpent<br />

fredager og lørdager i månedene<br />

mai, juni og juli. I alle <strong>fa</strong>ll i første<br />

omgang. Det blir å prøve seg<br />

slike turvogner var et ikke uvanlig syn i gatebildet før i tiden.<br />

også fly er å finne på bilmuseet på Frakkagjerd. staslig og funksjonelt side om side på Frakkagjerd.<br />

frem, og så gjøre eventuelle justeringer<br />

etter hvert.<br />

- Men, understreker Wee; Det<br />

er fullt mulig for grupper på<br />

minimum ti personer å bestille<br />

omvisning, også på andre dager.<br />

Museet ligger blant Wees øvrige<br />

bygninger på Frakkagjerd. Når<br />

man kommer vestfra tar man til<br />

venstre i rundkjøringen og så er<br />

det bare å følge skiltingen.<br />

EN AV NORDENS STØRSTE<br />

GULLHANDLERE KOMMER<br />

TIL DIN BY<br />

Scandic Haugesund<br />

Kirkegata 166, Haugesund<br />

Ons 25/4 kl 10-18<br />

Tors 26/4 kl 10-18<br />

Fre 27/4. kl 10-18<br />

Quality hotel Førde<br />

Hafstadvegen, Førde<br />

Man 30/4 kl 10-18<br />

GullAdams prisgaranti<br />

- garantert beste pris for ditt gull<br />

Hvis du fi nner en bedre pris enn GullAdams, så garanterer vi nå en enda bedre pris.<br />

Konkurrentenes tilbud for ditt gull må være dokumentert. Vår prisgaranti gjelder bare<br />

i butikkene og på gullturneene, og for tilbud fra konkurrenter med samme servicenivå. Da<br />

gullprisene varierer hver dag, gjelder vår prisgaranti innenfor de siste 72 timer før og etter<br />

vurderingen og opp til 95 prosent av verdensmarkedsprisen.<br />

Penger settes inn på konto - husk kontonummer og gyldig legitimasjon. Motta en ekstra bonus<br />

på 100,- ved fremvisning av annonsen og salg av gull for over 1000,- Velkommen!<br />

Gold Adam AS<br />

www.gulladam.no<br />

post@gulladam.no<br />

Tel: 800 81 081<br />

Org nr: 996 737 918<br />

Karmøy vandrerhjem<br />

Austre Karmøyveg 23-37<br />

Fre 27/4 kl 10-18<br />

Lør 28/4 kl 10-16<br />

Søn 29/4 kl 10-16<br />

Hei, jeg vil<br />

gjerne kjøpe<br />

ditt gull og sølv.


Torsdag 26. april 2012 Torsdag 26. april 2012<br />

52 53<br />

Velkommen til Haugalandets flotteste og største båtsenter!<br />

Fortsatt messetilbud<br />

Antares 580<br />

En utrolig pen og velutstyrt båt til fi ske og fritid.<br />

Med Suzuki 70 hk 4 takt.<br />

Messetilbud<br />

Åpningstilbud<br />

pris: 264.900<br />

S<strong>pa</strong>r 24.600<br />

Antares 880<br />

Endelig en stor «<strong>fa</strong>miliecruiser» med påhengs-<br />

motor. Må bare ses! Med Suzuki 300 hk 4 takt.<br />

Åpningstilbud<br />

Messetilbud<br />

pris: 889.900<br />

S<strong>pa</strong>r62.750<br />

Morgan 630<br />

En linjelekker daycruiser mrf praktisk innredning.<br />

Med Suzuki 140 hk.<br />

Åpningstilbud<br />

Messetilbud<br />

pris: 379.400<br />

S<strong>pa</strong>r 56.000<br />

Volvo Penta D6<br />

370 hk. Fra kr<br />

399.900,-<br />

Kom og se vår utstilling av BÅTER • MOTORER • NAVIGASJON.<br />

Tirsdag–fredag 8–16 • Lørdag 10–16<br />

Volvo Penta D2<br />

75 hk. Fra kr<br />

143.900,-<br />

Antares 680<br />

En vanvittig stor båt, perfekt til fi ske og fritid.<br />

Med Suzuki 115 hk 4 takt.<br />

Messetilbud<br />

Åpningstilbud<br />

pris: 355.900<br />

S<strong>pa</strong>r 28.100<br />

650 Cabrio<br />

Nydelig daycruiser til overnatting, dagsturer med<br />

<strong>fa</strong>milie og venner. Med Suzuki 200 hk.<br />

Messetilbud<br />

Åpningstilbud<br />

pris: 399.900<br />

S<strong>pa</strong>r 59.050<br />

Hobby 445 Exclusive<br />

Lekker skjærgårdsjeep med Susuki 25 hk.<br />

Messetilbud<br />

Åpningstilbud<br />

pris: 84.900<br />

S<strong>pa</strong>r 10.000<br />

Antares 780<br />

En utrolig velutstyrt båt med eget toalett og sove-<br />

plasser til 4 voksne. Med Suzuki 150 hk 4 takt.<br />

Åpningstilbud<br />

Messetilbud<br />

pris: 531.900<br />

S<strong>pa</strong>r 35.850<br />

Morgan 485<br />

En praktisk skjærgårdsjeep til landstedet ditt. Må<br />

ses. Med Suzuki 50 hk 4 takt.<br />

Åpningstilbud<br />

Messetilbud<br />

pris: 168.400<br />

S<strong>pa</strong>r 21.000<br />

Vi tar service<br />

på alle typer motorer.<br />

Vedlikehold på alle<br />

fritidsbåter.<br />

Ta din service hos oss nå – så<br />

dere er klar til sesongen.<br />

Ring oss for et godt tilbud!<br />

47 47 44 44<br />

boats<br />

DEALER<br />

BÅT<br />

Husøyveien 123, 4262 Avaldsnes • Tlf.47 47 44 44<br />

www.vestmarine.no<br />

NONSTOP er et meget e ektivt<br />

selvpolerende bunnsto<br />

basert på spesialbindemidler.<br />

Enklere båtpuss!<br />

De beste stundene er på vannet. Derfor har vi gjort Båtpussen enklere. Aldri har vi hatt<br />

fl ere nye og mer spennende produktnyheter enn nå. Vi tilbyr et komplett båtpleiesortiment<br />

med topp kvalitet og overlegent resultat.<br />

God båtsommer!<br />

Nå begynner<br />

båtsesongen<br />

Båtvask<br />

119kr<br />

Før 153,-<br />

BATWASH Biologisk nedbrytbart alkalisk<br />

vaske- middel som erner fett,<br />

salt og skitt uten å skade overfl aten.<br />

Nonstop<br />

0,75 ltr. KUN:<br />

239 kr<br />

Før 325,-<br />

Fargerike Raglamyr, Longhammarvegen 21, 5536 Haugesund<br />

Åpningstider: 09.00 – 19.00 (10.00 – 16.00) Tlf.: 52 70 47 47<br />

www.<strong>fa</strong>rgerike-raglamyr.no<br />

Følg oss på Facebook, www.<strong>fa</strong>cebook.com/<strong>fa</strong>rgerikeraglamyr<br />

Hard Wax<br />

189kr<br />

Før 259,-<br />

HARD WAX Nanoteknologibasert<br />

voks, spesialutviklet for nye og helt<br />

rene fl ater. Gir dyp speilglans og<br />

langvarig beskyttelse.<br />

Seajet 033 Shougun<br />

selvpolerende<br />

bunnsto ,<br />

Shiny<br />

129kr<br />

Før 174,-<br />

SHINY VOKSPOLISH basert på en<br />

kombinasjon av fi nt polermiddel og<br />

syntetisk voks.<br />

Seajet 033<br />

0,75 ltr<br />

239 kr<br />

Før 295,-<br />

Aquline spray<br />

for drev!<br />

198kr<br />

Før 256,-<br />

Rubbing<br />

NYHET!<br />

Tlibudene gjelder 25. april - 5. mai<br />

109kr<br />

Før 148,-<br />

RUBBING KRAFTIG fl ytende polish<br />

som egner seg både for manuell og<br />

maskinell polering.<br />

Seajet 033 Shougun<br />

selvpolerende<br />

bunnsto ,<br />

Seajet 033<br />

2,5 ltr<br />

698 kr<br />

Før 798,-


Torsdag 26. april 2012 Torsdag 26. april 2012<br />

54 55<br />

Bli med<br />

Haugesund S<strong>pa</strong>rebank til<br />

Jersey<br />

Perlen i Den engelske <strong>kan</strong>al<br />

27. aug. til 3. sept. 2012<br />

Spektakulære<br />

naturopplevelser<br />

7 netter på<br />

Hotel de France<br />

Sjarmerende<br />

uteliv St. Helier<br />

Direktefl y Helganes - Jersey t/r<br />

• 7 netter på Hotel de France<br />

• 7 frokostbufféter<br />

• 2 lunsjer<br />

• 7 middager<br />

• Utfl ukter<br />

• Reisevert fra Haugesund S<strong>pa</strong>rebank<br />

• Reiseleder/guide <strong>fa</strong> Norsk Tur<br />

En reise du ikke bør gå glipp av!<br />

<strong>Du</strong> <strong>kan</strong> melde det på via nettet<br />

www.norsktur.no/haugesund<br />

eller ring 38 12 03 25 (ha da <strong>pa</strong>ss tilgjengeling)<br />

eller ta kontakt med oss i banken for<br />

nærmere opplysninger og få en<br />

informasjonsbrosjyre.<br />

Haugesund Sentrum – Amanda Storsenter – Gard Senter – Bømlo<br />

Sandeid – Skjold – Vikedal/Imsland – Ølen – Tysvær<br />

Etne inviterer til<br />

villmarksmesse<br />

…villare enn dette blir<br />

det ikkje, annonserer<br />

villmarksmessa i Etne<br />

før ho går av stabelen<br />

til helga, hovudsakleg<br />

med Skakkesenteret<br />

som sentrum for villskapen.<br />

■ lArs-torAlF storstrAnd<br />

Det er med eit ynskje om å<br />

gjera folk meir medvitne på dei<br />

store naturrikdomane som rår<br />

i vestlandsregionen, serskilt på<br />

Haugalandet og i Sunnhordland,<br />

at Villmarksmessa i Etne går<br />

av stabelen førstkomande helg.<br />

Det blir lagt serskilt til rette for<br />

at både publikum og næringsliv<br />

skal få serleg nytte av messa.<br />

Av arrangørar for villmarksmessa<br />

finn ein alt frå Etne<br />

Kulturhus til Jeger- og Fiskeforening,<br />

og ei rad andre samarbeidande<br />

lag.<br />

rikholdig program<br />

Det rikholdige programmet<br />

for messa inneheld mellom anna<br />

foredrag av eventyraren Stein<br />

P. Åsheim, kjend frå bladet Vi<br />

Menn, naturfotogra<strong>fa</strong>ne Jan<br />

Rabben og Vidar Lunde. Det<br />

blir vitjing frå TV-serien «Ingen<br />

Grenser» og det vert arrangert<br />

kurs i flugebinding og flugekasting,<br />

noko som <strong>kan</strong> koma godt til<br />

nytte når det atter vert opna for<br />

fiske i Etne-elva, etter fleire års<br />

avstenging.<br />

Utover dette vert det arrangert<br />

fotokurs, biletbehandlingskurs,<br />

og fotokonkurranse. Det vert vist<br />

korleis ein skal <strong>pa</strong>rtera vilt når<br />

ein er på jakt, og det vert høve<br />

til å få øva på skyteferdighetar.<br />

Det vert Cowboy-indianer-leir,<br />

matkurs, viltpølsekonkuranse,<br />

seljefløytespikking, bogeskytekonkurranse,<br />

<strong>kan</strong>o<strong>pa</strong>dling i Etne-elva,<br />

og turar for vaksne sovel<br />

som for born.<br />

Ein <strong>kan</strong> dessutan få møte villmarksfor<strong>fa</strong>ttarar<br />

og få del i demonstrasjon<br />

av redningshundar.<br />

Messa byrjar med spekemiddag<br />

fredag kveld, og sluttar sundag<br />

ettermiddag. Programmet<br />

er å finna på villmarketne.no, og<br />

dersom du ikkje <strong>kan</strong> laurdagen,<br />

<strong>kan</strong> du slum<strong>pa</strong> til å få med deg<br />

det du gjekk glipp av på sundagen,<br />

då programmet har deler av<br />

det same desse to dagane.<br />

har fått nye nettsider.<br />

Ta turen til:<br />

www.karmsundavis.no<br />

Se film om nye Citan.<br />

Den nye varebilen som<br />

kommer til høsten.<br />

Mercedes-Benz Vito 110 CDI fra kr 240.000,- eks mva<br />

De beste velger ofte det beste. Derfor <strong>kan</strong> det tenkes at de som er opptatt av kvalitet i bil også er opptatt<br />

av kvalitet i sitt eget arbeid. Med driftssikkerhet, nye gjerrige og effektive CDI motorer, og enda<br />

mer komfort og sikkerhet enn konkurrentene, er du meget godt rustet til å møte enhver utfordring.<br />

Vito 113 CDI 4x4<br />

Fra 339.000 Eks.<br />

kr<br />

mva.<br />

Pris er inkl. frakt- og leveringsomkostninger Haugesund.<br />

Reg.avgift utgjør: Vito 110 CDI kr 55.712,-. Vito 113 4x4 kr 78.573,-.<br />

Gj.snitt forbruk Vito Blue Efficiency 110 CDI: 0,74 - 0,77 l/mil.<br />

CO2 utslipp 195 - 203 g/km. Importør: Bertel O. Steen AS.<br />

Kvalitet i arbeid<br />

Utstyr inkludert på 4x4:<br />

• Automatgir<br />

• Hengerfeste<br />

• Blutooth radio<br />

• Dieselvarmer<br />

• 136 HK motor<br />

• Vindu i skyvdør h. side<br />

• Komfortsete sjåfør<br />

• Dobbelt <strong>pa</strong>ssasjersete m/bord<br />

• Mørke ruter i varerom<br />

• Vinterhjul +++<br />

Nils Wathne Auto AS, S<strong>pa</strong>nnavn. 149, 5535 Haugesund,<br />

Tlf. 52 70 32 80, <strong>fa</strong>x 52 70 32 99, www.nilswathneauto.no<br />

Henvendelse: Karl.Magnus.Wathne@bos.no, tlf. 97 61 77 15


56 Torsdag 26. april 2012 Torsdag 26. april 2012<br />

LMK FRONT 16-11_Layout 1 03.06.11 08.42 Side 1<br />

57<br />

Motorisert vårmønstring<br />

Plastikk Kirurgi<br />

Varmepumper fra kr 13.000,-<br />

F e r d i g m o n t e r t<br />

også Harley davidson er representert på vårmønstringen.<br />

Førstkommende<br />

søndag, 29. april blir<br />

det full rulle på <strong>pa</strong>rkeringsplassen<br />

ved<br />

Amanda Storsenter.<br />

Det handler om ameri<strong>kan</strong>ske<br />

biler, samt<br />

sykler. Det er tid for<br />

det store vårsleppet.<br />

I sitt slag - for første<br />

gang i Haugesund.<br />

■ svein o. HAnsen<br />

Arrangementspådriver, medspiller<br />

og fotsoldat Arne Solvang<br />

<strong>kan</strong> love såkalt full <strong>pa</strong>kke. En<br />

<strong>pa</strong>kke som inneholder anslagsvis<br />

200 kjøretøyer, <strong>kan</strong>skje flere. Det<br />

blir utlodning av flotte premier,<br />

stands med motor-relaterte artikler<br />

- det blir kiosk med pølser,<br />

lapskaus, vafler og drikke. - Og<br />

is, hvis været er brukbart, sier<br />

Solvang. Det blir også trukket<br />

ut gavekort til en samlet verdi av<br />

flere tusen kroner - på innsjekkede<br />

kjøretøyer. I tillegg vil musikken<br />

strømme over området. Det<br />

blir liv og røre, rett og slett. Solvang<br />

<strong>kan</strong> berette om stor interesse,<br />

ikke bare her fra nærområdet.<br />

Trenger du en hjelpende hånd?<br />

Pensjonist Service, Havnaberg seniorsenter <strong>kan</strong><br />

yte hjelp til pensjonister og uføretrygdede i<br />

Haugesund. Hagearbeid og småre<strong>pa</strong>rasjoner<br />

og snørydding. Vi trenger flere hjelpere<br />

Ring T. 5274 4392 tirsdag og fredag fra 10.00-12.00<br />

Rimelige priser<br />

Vi kjører bort alt rask og rot du har liggende på en grei og<br />

effektiv måte.<br />

Utvask av hus og hjem eller butikklokaler.<br />

Komplette løsninger for hage og gårdsplass.<br />

Felling av trær - klipping av plen og hekk. Luking. Beplantning.<br />

Kontakt oss for et meget godt tilbud! Telefon 902 95 769<br />

Snekkere tar imot store og små oppdrag!(Gode ref. og priser)<br />

Vi tar store og små flytteoppdrag.<br />

Høytrykkspyling av tak<strong>pa</strong>nner og skifer, belegningsstein,<br />

<strong>fa</strong>sader og grunnmur etc.<br />

Telefon 902 95 769<br />

Phuangpet (Jong) Thaimassasje<br />

• Tradisjonell Thaimassasje<br />

• Thaimassasje<br />

• Nakke<br />

• Rygg<br />

• Muskelknuter<br />

• Oljemassasje<br />

• Fotmassasje<br />

Telefon 980 16 382 / 989 96 798<br />

Kirkegata 173, v/Scandic Hotell<br />

Åpent: Mand.-lørd. 09-20<br />

det er tid for motorisert vårmønstring. representanter fra distriktets fire MC-klubber er representert. Wild Cat van &<br />

Truck, Badass Wheelers Van & Truck, Viking Van & Truck, samt After Dark Van & Truck. Bak fra venstre, Øyvind Antonsen,<br />

med sønnen Anton på armen, lars nordby, Kirsti løyning og Morten stokke. Midterste rekke, f.v. Bjørn johansen,<br />

Robert Haugland (m/caps), Leif Terje Iversen, Astrid Jægtvik og Kjell Arne Kjøllmoen.<br />

Fremme, f.v. tommy Christensen, med datter sofie på <strong>fa</strong>nget, Arne solvang, med datter linnea Bjørklund-solvang,<br />

geir Hansen og leif Morten iversen.<br />

Blant andre har mange fra sørfylket<br />

meldt sin ankomst. De har<br />

også fått tildels sterke signaler på<br />

at folk fra Bergensområdet vil ta<br />

turen. Man trenger for øvrig ikke<br />

være medlem av noen klubb for<br />

å delta med kjøretøy. Her er det<br />

åpent for alle. Det er bare å ta<br />

kjøretøyet sitt med, oppfordrer<br />

Solvang. De fleste kjøretøyene<br />

som så langt er påmeldt er hovedsakelig<br />

ameri<strong>kan</strong>ske, dog<br />

med en dash <strong>kan</strong>adisk. Men alle<br />

er like hjertelig velkomne.<br />

Kåres vinnere<br />

Blant bilene som blir å bivåne<br />

er en flammelakkert ti-hjuling -<br />

den eneste i sitt slag i hele den<br />

vide verden. Med andre ord;<br />

verdt turen alene - du er med på<br />

Mange praktfulle vaner blir også å se.<br />

den? Det skal også kåres en rekke<br />

vinnere - <strong>fa</strong>ktisk i hele tolv kategorier.<br />

Blant annet vil publikum<br />

få anledning til å stemme på sin<br />

<strong>fa</strong>voritt - «Folkets <strong>fa</strong>voritt». Mest<br />

BÅtRePARASJON<br />

Re<strong>pa</strong>rerer det mest i din båt.<br />

Dieselmotorer • Re<strong>pa</strong>rasjoner • Batterier<br />

Filtre • Starter og dynamo • 24t. service<br />

Marine & ind. re<strong>pa</strong>rasjoner AS<br />

Tlf. 454 23 537 / 979 69 681<br />

Service Re<strong>pa</strong>rasjon Kontroll Salg Utleie<br />

Anlegg & industrimaskiner<br />

Tlf: 53 74 73 00 - Mob: 95 75 61 61 - www.multime<strong>kan</strong>isk.no<br />

LIEBHERR WACKER NEUSON WEIDEMANN NISSAN MERLO<br />

fokus vil det være på kåring og<br />

premiering av USA-CARS. Til<br />

Haugesund kommer også et av<br />

Norges bilblader for å lage en reportasje,<br />

og for å kåre vinneren<br />

av høythengende «Trofé».<br />

gratis<br />

Og på toppen av alt er det<br />

gratis inngang. Toaletter er for<br />

øvrig lokalisert på MCDonalds,<br />

som har mat og drikke å tilby<br />

for den som måtte ønske seg<br />

noe mer ameri<strong>kan</strong>sk også i matveien.<br />

Solvang vil på vegne av<br />

alle de fire MC-klubbene takke<br />

for all støtte fra de mange positive<br />

samarbeids<strong>pa</strong>rtnerne. Uten<br />

disse hadde det ikke vært mulig<br />

å få dette til. En særlig takk til<br />

Amanda Storsenter ved senterleder<br />

Arild Kildal Olsen, for den<br />

positive mottakelsen. Så var det<br />

dette været, da...<br />

Utføres av en av Euro<strong>pa</strong>s ledende<br />

plastikk-kirurger, professor Pavel Brychta<br />

Mål: 247x145x33<br />

Total vekt: 1300 kg<br />

Nyttelast: 990 kg<br />

Henger For båt/nyttelast Pris (f. reg)<br />

P0718T 18 fot/565 kg 9.955,-<br />

P1119T 19 fot/815 kg 16.500,-<br />

P1522T 22 fot/1150 kg 25.894,-<br />

P2724B 24 fot/2070 kg 35.290,-<br />

P0718 inkl nesehjul og låsehanske<br />

P1119 -> inkl stroppekasse og stropper<br />

Ansiktsløft<br />

Panneløft<br />

Nese & ørekorrigering<br />

Hals<br />

Bukplastikk<br />

Brystforstørrelse<br />

Brystreduksjon<br />

Brystløft<br />

Fettsuging/ modellering<br />

Fjerning av overødig<br />

hud på underarmer og<br />

innside lår<br />

Professor Pavel Brychta er å treffe for gratis<br />

og uforpliktende konsultasjonstime<br />

torsdag 10. mai<br />

Ring 909 53 261 for nærmere avtale<br />

Klinikk Haugesund<br />

Strandgt. 54 N-5528 Haugesund tlf 909 53 261<br />

www.klinikk-haugesund.no<br />

PL 1325<br />

m/glassfibertopp<br />

PL 0720<br />

inkl. flat presenning!<br />

Mål: 200x125x35<br />

24.250,- Total vekt: 750 kg 9.995,-<br />

Nyttelast: 555 kg<br />

PL 2025B<br />

inkl. flat presenning!<br />

Mål: 200x125x35<br />

Total vekt: 750 kg<br />

Nyttelast: 555 kg<br />

Ta kontakt for mer informasjon eller et uforpliktende besøk, hvor vi hjelper deg<br />

med modell og plassering eller kom innom for å se vår utstilling.<br />

Ekstrautstyr:<br />

Karmer (35 cm) Kr: 1.700,-<br />

Nettsider (70 cm) Kr: 2.000,-<br />

Ekstrautstyr:<br />

Karmer (33 cm) Kr: 2.400,-<br />

Nettsider (70 cm) Kr: 2.800,-<br />

VI LEVERER OGSÅ:<br />

• Ventilasjon til boliger og forretningsbygg<br />

• Ventilasjonsrengjøring<br />

• Pipehatter/pipebeslag<br />

• Takrenner og beslag<br />

• Blikkenslagerarbeider<br />

• Sentralstøvsugere<br />

• Aircondition/kjøleanlegg<br />

Tlf. 52 84 20 17 • www.lmkas.no • Stongsvingen 15 – 4270 Åkrehamn<br />

20.370,-<br />

<strong>Karmsund</strong>gata web: www.wfmotor.no<br />

Tlf: 52 71 50 60 mail: post@wfmotor.no


Torsdag 26. april 2012 Torsdag 26. april 2012<br />

58 59<br />

2<br />

1000 m butikk innen Båtutstyr - Bobil - Fritid - Løfteutstyr - Offshore<br />

Vi er i gang og holder ordinære<br />

åpningstider frem mot offisiell<br />

åpning 5. mai. Butikken fylles gradvis<br />

opp med varer og en del innredningsarbeid<br />

gjenstår, men her har alle<br />

anledning til å bli kjent med<br />

distriktets største aktør innen<br />

båtutstyr.<br />

Kom innom butikken og få vår 356<br />

siders produktktalog helt gratis!<br />

www.BestMarin.no<br />

<strong>Karmsund</strong>gata 208<br />

52 72 60 00<br />

Kom innom for gode<br />

tilbud og spennende nyheter!<br />

SuperpriS!<br />

Stone 30x60<br />

SuperpriS!<br />

greyland<br />

30x60 / 30x30<br />

SuperpriS!<br />

Kripton<br />

30x60<br />

uteSeSongen<br />

er godt i gang og vi har et stort<br />

utvalg i fliser til uteplassen.<br />

Frostsikker og gjennom<strong>fa</strong>rget<br />

uteflis<br />

Før 349,- nå 249,-<br />

Rålekker flis i høy kvalitet.<br />

Tidløs uteflis!<br />

nå 298,-<br />

Solid og frostsikker flis.<br />

perfekt for uteplassen.<br />

nå 365,-<br />

Vi har også rest<strong>pa</strong>rtier<br />

til uslåelige priser!<br />

ÅPNINGSTIDER:<br />

Hverdager: 08.00 - 17.00<br />

Torsdag: 08.00 - 18.00<br />

Lørdag: 10.00 - 14.00<br />

Raglamyrveien 15<br />

Tlf 52 70 88 90<br />

www.froeland.no PÅ RAGLAMYR<br />

SuperpriS!<br />

WalKS 1.0 30x60<br />

grey/blacK<br />

Norfloors nyeste<br />

og heteste serie!<br />

Før 399,- nå 299,-<br />

Floorgres - Walks fliser<br />

White<br />

beige<br />

grey<br />

blacK<br />

poppcorn design


Torsdag 26. april 2012 Torsdag 26. april 2012<br />

60 61<br />

Fremskutt<br />

rødruss<br />

Det sies at storfolk<br />

kjennes på klærne, sigaren<br />

- eller på kjøretøyet.<br />

De er neppe helt<br />

der enda, som storfolk<br />

betraktet, de fem rødrussene<br />

fra Skeisvang<br />

vgs - men stolte, det<br />

er de. Og svært, svært<br />

fornøyde. Med sin<br />

staselige bobil.<br />

■ svein o. HAnsen<br />

En ukes tid har de trillet rundt<br />

i sin russebil, en Sitroen 1988<br />

modell. Men meget oppusset og<br />

standsmessig så det holder. Det<br />

normale er at russen skaffer seg<br />

en bil som har sett sine bedre<br />

dager - både før, under og etter.<br />

Men denne gjengens mobile<br />

fremkomstmiddel er nok ganske<br />

over gjennomsnittet for den alminnelige,<br />

bilende russ. The Red<br />

Zeppelin, som den heter er omtrent<br />

fikset opp fra bunn av - uten<br />

at det har kostet dem noe. Det er<br />

nemlig en av de stolte eieres <strong>fa</strong>r,<br />

Rune Haave som får bror<strong>pa</strong>rten<br />

av æren for denne forvandlingen.<br />

Og vel så det. For det første<br />

var det hans bil opprinnelig,<br />

og for det andre er det han som<br />

har gjort bilen til det den er blitt.<br />

Sammen med sin broder Terje.<br />

Og så har jo guttene bidratt litt<br />

selv også, etter beste evne.<br />

Positive kommentarer<br />

Og det har heller ikke manglet<br />

på kommentarer. Positive kommentarer,<br />

sågar fra blårussen.<br />

The Red Zeppelin skal være det<br />

tøffeste som går på russehjul,<br />

blir det sagt. Helt i mål er de<br />

imidlertid ikke enda. Musik<strong>kan</strong>legget<br />

må nemlig på plass før<br />

Et astro-ur tenner og slukker utelampene dine<br />

automatisk ut i fra soloppgang og solnedgang.<br />

Oppdag flere smarte løsninger på etr.no<br />

stolte rødrusser med sin stilige bobil, the red Zeppelin. Fra venstre, simon Høisæter, edvard Pires Bjørgen, Øyvind<br />

svendsbøe tveit og jørgen Haave. Magnus eileraas er også medeier, men var ikke tilstede.<br />

de <strong>kan</strong> si at det er fullbragt. Bobilen<br />

er en snaut syv meter lang<br />

sak, med nødvendig interiør og<br />

utstyr, samt litt ekstra. Som det<br />

blinkende lyset. Det gjør susen,<br />

smiler gjengen fornøyd. Bilen<br />

er registrert for fem personer.<br />

Men det er når den beveger seg<br />

i trafikken. Når de <strong>pa</strong>rkerer for<br />

dagen eller kvelden blir det an-<br />

KUN<br />

2.250,-<br />

nerledes. Da skal det stues innpå,<br />

med skoskei om nødvendig.<br />

Foreløpige beregninger viser at<br />

det skal være plass til 15 personer<br />

ombord.<br />

Og selvfølgelig skal bilen også<br />

ta dem ned til Konge<strong>pa</strong>rken i<br />

helgen 4.-6. mai. Aner vi en<br />

dobling til 30 personer? I tillegg<br />

ASTRO-UR<br />

skal de på blåtur en gang, et sted.<br />

Ryktene går på sør-fylket. Men<br />

uansett hvor ferden måtte vise<br />

seg å gå skal de vite å kose seg.<br />

Kjøleskap, komfyr, blinkende lys,<br />

musikk og glad ungdom. Pur<br />

moro.<br />

Min smarte bolig<br />

gir meg rimelig utebelysning<br />

hele året.<br />

En del av...<br />

elektromiljø<br />

Altibox Tv<br />

Ikke bare støv<br />

på hjernen?<br />

Altibox Chill – tv og film hvor du vil!<br />

vi leverer<br />

Ønske om litt mer spenning i hverdagen? Nå blir tv- og filmtjenesten til Altibox tilgjengelig på<br />

flere plattformer. Altibox Chill gir deg friheten til å se hva du vil, hvor og når det <strong>pa</strong>sser for deg!<br />

Allerede nå <strong>kan</strong> du se både live-tv og filmer på pc og mac. På iPad <strong>kan</strong> du også se tv, og mobil er like om hjørnet.<br />

I løpet av 2012 kommer også filmleie på iPad og mobil via Altibox Chill.<br />

Har du Tv-basis<strong>pa</strong>kken fra Altibox, internettforbindelse og befinner deg hvor som helst<br />

i Norge, <strong>kan</strong> du velge blant mange tv-<strong>kan</strong>aler og over 1300 filmer i filmportalen vår.<br />

Vi kaller det grenseløs underholdning!<br />

Scan QR-koden for å se reklamefilmen<br />

og lese mer om Altibox Chill.<br />

Se også www.haugnett.no eller ring oss på 05270.<br />

NÅ<br />

OGSÅ FOR<br />

IPAD!


Torsdag 26. april 2012 Torsdag 26. april 2012<br />

62 63<br />

Banken i Gardsenteret<br />

Hos oss får du dekket alle ordinære banktjenester<br />

Betalingsformidling • Minibank • Forsikring<br />

Vi vektlegger lokal tilknytning, god tilgjengelighet og personlig service<br />

Tlf. 03240<br />

Velkommen<br />

til en hyggelig<br />

handel på<br />

GARDSENTER<br />

gode hverdagstilbud fra Meny<br />

storfe mørbrad<br />

18990 Pr.kg.<br />

Gard Senter - Telefon 5272 6009<br />

E-post: post@haugesund-s<strong>pa</strong>rebank.no<br />

www.haugesund-s<strong>pa</strong>rebank.no<br />

Haugesund Sentrum – Amanda Storsenter – Gard Senter – Bømlo<br />

Skjold - Sandeid – Vikedal – Ølen<br />

Ukens brød<br />

Grovt Frokostbrød<br />

tomater<br />

-30%<br />

evergood<br />

kaffe<br />

Pr pose<br />

19 90 20 90<br />

Pr.stk.<br />

Data og telekomm.<br />

• REPARASJON<br />

• SALG - ny/brukt<br />

• VIRUS?<br />

Gardsenteret har over 100<br />

STORE <strong>pa</strong>rkeringsplasser.<br />

Blomster<br />

• Dekorasjoner<br />

• Buketter m.m.<br />

Blomsten A/S<br />

Telefon 5271 1500<br />

vi er blitt<br />

MiLJøFYrTÅrn<br />

bedrift<br />

DIN LOKALE TIPPE-KIOSK<br />

ikke som andre tippe-kiosker<br />

Vi har spillene<br />

- har du vinnerlykken?<br />

Spennende spill, post i butikk<br />

og lørdagssnopet.<br />

Gardsenteret - Tlf. 5273 6458<br />

Meloner<br />

1990 Pr.kg<br />

gArd<br />

8-22 (8-20) tlf. 5270 7510<br />

Tilbudene gjelder torsd.-lørd.<br />

PC Verkstedet<br />

på Gardsenteret et naturlig valg!<br />

Åpent; man.-fre. 08-17 • Tlf. 5271 1040<br />

Lundal Panorama<br />

På FrAkkAgjerd<br />

Brutto pr mnd fra kr<br />

4333,- *<br />

Netto pr mnd fra kr<br />

3446,- *<br />

Unik utsikt over Aksdalsvannet...og husk at DU <strong>kan</strong> være heldig å oppnå 1 million kroner i <strong>rabatt</strong>!<br />

Lundal Panorama består av 30 stk flotte selveierleiligheter på<br />

Frakkagjerd med unik utsikt over Aksdalsvannet. Prosjektet<br />

har 2 bygg med totalt 30 leiligheter fra ca. 60 m 2 - 125 m 2 .<br />

Utvalgte leiligheter får store terrasser, så vær tidlig ute!<br />

For flere bilder og mer info se www.a-utvik.no<br />

KjøpesUm:<br />

fra kr 1 758 000 til kr 3 953 000,-<br />

* netto pr. mnD:(etter skattefradrag)<br />

fra kr 3446,eieForm:<br />

Selveier (eierseksjon)<br />

ForsKUDD Kr 0,-<br />

Oppgjør ved overtagelse<br />

ADresse: Frakkagjerd<br />

AntAll soverom: 2 (3)<br />

FAsiliteter:<br />

Fliselagt bad m/gulvvarme<br />

Heis<br />

Parkering i lukket garasjeanlegg<br />

Store terrasser<br />

Livsløpstandard<br />

Luft-luft varmepumpe


NÆRINGSLIV<br />

Torsdag 26. april 2012 Torsdag 26. april 2012<br />

nÆringsLiv<br />

64 65<br />

Terapeut for<br />

kropp og sjel<br />

Hun ser helheten i<br />

mennesket. I hennes<br />

terapi bearbeides<br />

både kropp og sinn.<br />

Menneskets psyke<br />

og fysikk fungerer<br />

sammen.<br />

kvinner<br />

som <strong>kan</strong><br />

■ rAgnAr lArsen<br />

Gro Randi Frøyland er utdannet<br />

fysioterapeut og har hatt<br />

egen praksis i Haugesund i snart<br />

30 år. Hun er spesialistfysioterapeut<br />

i basal kroppskjennskap<br />

og psykomotorisk fysioterapi. I<br />

dag benytter hun metoden basal<br />

kroppskjennskap i bevegelsesgrupper.<br />

«Kjenn din kropp og<br />

finn balanse i livet» er mottoet<br />

for de om lag 120 fysioterapeutene<br />

i Norge som er utdannet med<br />

kompetanse i basal kroppskjennskap.<br />

Metoden er et tilbud til mennesker<br />

med ulike tegn på psykisk<br />

og fysisk ubalanse og fremmer<br />

bedre helse gjennom bevegelse.<br />

Øvelsene baserer seg på enkle<br />

bevegelser fra det daglige liv –<br />

som å ligge, sitte, stå, bruk av<br />

stemme osv.<br />

Bedre helse ved bevegelse<br />

I Gro Randi Frøylands behandling<br />

går undervisning og<br />

veiledning over i hverandre og<br />

hun omtaler sine kunder eller<br />

klienter som elever. Behandlingen<br />

foregår i grupper. Samtale<br />

og refleksjon er innlemmet i behandlingen<br />

og knyttet til emner<br />

som kommer opp i timen.<br />

Smerte, stramme muskler,<br />

svimmelhet, tretthet, pustebesvær,<br />

søvnproblemer og redusert<br />

livsglede er utbredt blant folk.<br />

Dette om<strong>fa</strong>tter også ofte en følelse<br />

av tomhet og meningsløshet.<br />

Mange har liten kjennskap til<br />

samspillet mellom kropp, sjel og<br />

eksistens og er ofte ikke til stede<br />

i sitt eget liv.<br />

Behandler og underviser<br />

I basal kroppskjennskap rettes<br />

fokus mot hver enkelts mulighet<br />

til å ivareta egen helse og få<br />

i gang endringsprosesser. Energi<br />

og vitalitet frigjøres ved bevisstgjøring<br />

og endring av bevegelsesmønster<br />

og væremåte.<br />

Basal kroppskjennskap tar<br />

utgangspunkt i en forståelse av<br />

kroppen som samspillende enhet.<br />

Undersøkelse og behandling<br />

om<strong>fa</strong>tter hele kroppen, uansett<br />

symptomer og plage. Et symptom<br />

ses i sammenheng med<br />

kroppen som helhet. Endringer<br />

ett sted i kroppen ventes å gi<br />

ringvirkninger i andre kroppsdeler.<br />

...er vi <strong>fa</strong>gutdannede spesialister<br />

Vi gir gode råd og tilbyr utelukkende produkter av høy<br />

kvalitet til innendørs og utendørs bruk.<br />

Frisk opp<br />

40 og beskytt<br />

terrassen %<br />

3 liter<br />

Tilbudet gjelder til og med 12. mai.<br />

Effektivt<br />

rengjøring-<br />

smiddel<br />

beregnet på<br />

treterrasser<br />

99,for<br />

5 liter<br />

Oljedekkbeis<br />

som gir<br />

optimal<br />

beskyttelse<br />

Gro Randi Frøyland arbeider<br />

med å øke nærværet til seg selv.<br />

Å rette oppmerksomheten inno-<br />

598,for<br />

10 liter<br />

ver i seg selv, gir mulighet til økt<br />

nærvær og tilstedeværelse i livet.<br />

Målet er økt livskvalitet. Også<br />

Vi gleder oss<br />

til å se deg i<br />

forretningen<br />

og gi deg<br />

profesjonell<br />

veiledning før<br />

du går i gang<br />

med ditt neste<br />

prosjekt.<br />

Svehaugstemmen 6, Haugesund<br />

Tlf. 52 71 38 80<br />

Man-fre 7-17 lør 9-14<br />

Øygarden 2, Avaldsnes<br />

Tlf. 52 83 18 55<br />

Man-fre 7-17 lør 9-15<br />

mennesker som er kjent varig<br />

uføre har energier som ved å øve<br />

basal kroppskjennskap <strong>kan</strong> gi livet<br />

økt kvalitet.<br />

Henvises av lege<br />

Hun veileder i bevegelser<br />

som gir bedre kroppskontakt og<br />

kroppsfølelse. Å la elevene bli<br />

oppmerksom på egne ressurser<br />

gir motivasjon til å fremme egen<br />

helse ved å arbeide videre med<br />

seg selv. Bedre bevegelseskvalitet<br />

gir en bedre funksjon i kroppen<br />

og s<strong>pa</strong>rer energi.<br />

Pasienter som kommer til behandling<br />

blir henvist av lege. For<br />

dem som ønsker å arbeide videre<br />

Har du tenkt på at din frontrute med tiden har blitt<br />

slitt av vær, vind og og riper? riper? Bytt bilglasset bilglasset å få få opptil opptil<br />

50% bedre sikt. Velkommen til en gratis kontroll!<br />

Tlf. 09009 • bilglass.no<br />

PERSONLIG VEKST: gro randi Frøyland<br />

lærer sine elever til å gjennomføre<br />

øvelser som gir kroppslig<br />

endring og som igjen fremmer egen<br />

helse og personlig vekst. FOTO: Ragnar<br />

Larsen<br />

med seg selv etter avsluttet behandling<br />

har hun oppfølgingskurs<br />

en gang i måneden.<br />

Gro Randi holder også frittstående<br />

kurs med undervisning<br />

i ulike metoder for dem som<br />

ønsker å fremme egen helse og<br />

personlig vekst. Hun ble nylig<br />

for øvrig sertifisert instruktør i<br />

mindfullness (bevisstgjøring)<br />

Ansvar for egen fremgang<br />

Gro Randi Frøyland har sin<br />

fysioterapiutdanning fra daværende<br />

Vest-Berlin og hadde turnustjeneste<br />

ved Revmatismesykehuset<br />

i hjembyen Haugesund.<br />

Hun trives i lærerrollen og liker<br />

å undervise. Det gjorde hun et år<br />

som lærer på Tuastad skole mellom<br />

Skeisvang og fysioterapistudiet<br />

i Berlin.<br />

Hun har senere tatt videreutdanning<br />

– først i psykomotorisk<br />

fysioterapi. Deretter tok hun veilederutdanning<br />

og basal kroppskjennskap.<br />

Hun ble invitert inn<br />

i en internasjonal lærergruppe i<br />

2007 for å utdanne seg til lærer<br />

i basal kroppskjennskap med<br />

planlagt eksamen i 2013. Det er<br />

gjort flere doktorgradsarbeider<br />

innen denne metoden. Tilknytningen<br />

til gruppen har vær av<br />

stor betydning fro Gro Randi.<br />

Gro Randi Frøyland er glad for<br />

å hjelpe mennesker til et bedre<br />

liv. Alle blir ikke helt bra, men<br />

mange får en bedre livskvalitet.<br />

En mindre stiv kropp gir friere<br />

bevegelser. Pusten blir friere.<br />

Nærvær til seg selv og omgivelsene<br />

gjenspeiler seg i økt kropps-<br />

lig balanse. Dette gir mulighet<br />

for økt livskvalitet.<br />

Men bare elevene selv <strong>kan</strong> ta<br />

ansvar for egen fremgang. Gro<br />

STOR KAMPANJE - KUN MAI<br />

÷25%<br />

FrisØr<br />

søkes i full- eller deltidsstilling<br />

Om stillingen<br />

Har du lyst å bli vår nye kollega, tar du kontakt<br />

på telefon 5282 0286 / 957 54 058 eller på<br />

epost: omnes48@gmail.com<br />

<strong>Du</strong> er selvsagt også velkommen innom oss<br />

i Kiwi-bygget på Stol<br />

Aktuelle <strong>kan</strong>didater må<br />

For de rette søkerne <strong>kan</strong> vi tilby<br />

for alle massasjer<br />

Timebestilling: 463 60 234<br />

Fysioterapeut<br />

Joanna Turkoc<br />

Haraldsgt. 90 (3.etg), 5528 Hgsd<br />

Bestill nå! Haugesund<br />

LEDIG STILLING I VIA TRAVEL<br />

VIA Travel optimaliserer virksomheters reiseinnkjøp og yter profesjonell rådgivning i til-<br />

knytning til alle aktiviteter før, under og etter reisen. Selskapet har 1500 ansatte på 120<br />

nordiske kontorer og et globalt nettverk med 3.300 avdelinger. Vi tilbyr våre kunder globale<br />

løsninger skreddersydd for det nordiske markedet. Årlig omsetning er <strong>NOK</strong> 9 mrd. VIA Travel<br />

i Norge er landets ledende forretningsreisebyrå med en markedsandel på 35 prosent, 810<br />

ansatte, 60 byråer og to flyplasskontorer, samt en 24 timers serviceavdeling.<br />

For mer informasjon: www.viatravel.no<br />

VIA Travel Haugesund er det største forretningsreisebyrået på Haugalandet og er plassert i<br />

nye og trivelige lokaler på Husøy, Karmøy. Reisebyrået har 24 ansatte, alle med lang er<strong>fa</strong>ring<br />

fra forretningsreisemarkedet. VIA Travel Haugesund omsatte for 150 mill. i 2011.<br />

til vårt byrå søker vi etter<br />

tariffkonsulent billettkontor<br />

VIA Travel Haugeund er i stor utvikling og har økende oppdragsmengder, og i den<br />

anledning ønsker vi å knytte til oss en er<strong>fa</strong>ren tariffkonsulent til vårt billettkontor.<br />

Hovedoppgaven er prisberegning og utstedelse av billetter,samt <strong>fa</strong>kturering av våre<br />

produkter og tjenester. Refusjon og omskrivning av billetter, videre<strong>fa</strong>kturering og<br />

billettoppgjør. <strong>Du</strong> må kunne jobbe selvstendig og fungere i et team som betjener våre<br />

forretnings- og privatkunder. Nøyaktighet kombinert med effektivitet er nøkkelord<br />

for stillingen.<br />

• ha god tallforståelse<br />

• ha er<strong>fa</strong>ring fra reisebyrå, flyselskap eller annen relevant bakgrunn<br />

• være kundeorientert og opptatt av å yte god service<br />

• ha god generell IT-kompentanse<br />

• kunne identifisere seg med verdiene våre REISE (resultatfokus, engasjement,<br />

innovasjon, serviceorientering og etikk)<br />

- En spennende og utfordrende jobb i et hektisk og hyggelig miljø<br />

- Kurs og videreutdanning gjennom VIA Academy<br />

- Gode utviklingsmuligheter<br />

- Konkurransedyktige betingelser<br />

Randi Frøyland gir dem verktøy<br />

– som gir mulighet for endring.<br />

Akupunktur<br />

Klinikk<br />

Tiltredelse etter avtale.<br />

Nærmere opplysninger om stillingen <strong>kan</strong> fås hos byråleder Mathias Vikse<br />

tlf: 52 85 88 81, epost: mathias.vikse@viatravel.no.<br />

Kort<strong>fa</strong>ttet søknad med CV og attester sendes VIA Travel, pb 80, 4299 Avaldsnes<br />

eller på epost innen 01. mai.


Torsdag 26. april 2012 Torsdag 26. april 2012<br />

66 67<br />

PrISer fra 350.000,-<br />

“Landsted<br />

for alle”<br />

Ønsker du deg husvogn i idylliske Valevåg?<br />

Husvognene leveres av:<br />

Haugaland Caravan har nå gleden av å tilby deg et “landsted” i idylliske Valevåg. Med innlagt<br />

vann- og kloakk, regulert grunn til vogn og terrasser og nydelige barnevennlige omgivelser blir<br />

dette camping på en ny måte. Invester i en helårs husvogn og nyt dagene på landet hele året.<br />

Det er viktig for oss at både små og store skal trives på Valevåg Camping.<br />

Valevåg camping <strong>kan</strong> friste med:<br />

Solrik og lun beliggenhet<br />

Barnevennlig camping med lekeplass<br />

Kafe med mulighet for å slå av en prat<br />

Innlagt strøm, vann- og kloakk<br />

Helårscamping for husvogner<br />

Idylliske omgivelser<br />

Idyllisk lun båthavn i Valevåg, med mulighet for båtplass<br />

Båthus med plass for sløying av fisk<br />

Nye husvogner fra Burstner og Atlas<br />

som tåler norske vintre<br />

Størrelser fra:<br />

Kvaliteter på vognene:<br />

Vognene har forsterket ramme med dobbel takkonstruksjon.<br />

Ekstra isolasjon og ventilasjon/lufting bak innredning.<br />

Varmekabler på alle vannrør. Varmekabler på bad.<br />

Tlf. 47 47 55 55 - 917 34 403 - 481 25 491<br />

Min bit av<br />

Min bit av<br />

Vindafjord<br />

Vindafjord<br />

Sjå meir på minbit.no eller<br />

ring Leon Dyngeland på 907 49 748<br />

Sjå meir på minbit.no eller<br />

ring Leon Morten Dyngeland Helland på 45 907 86 49 55 748 08<br />

ME HAR HAR MANGE TOMT KLAUSULFRIE TIL TOMTER DEG<br />

ME HAR TOMT TIL DEG<br />

TIL I SKJOLD SALGS OG I VINDAFJORD<br />

VIKEBYGD<br />

I SKJOLD OG VIKEBYGD<br />

FANTASTISK TOMTER I SANDEID, NATUR OG VATS, GODE ØLEN, OPPVEKSTVILKÅR<br />

IMSLAND, BJOA,<br />

FANTASTISK VIKEBYGD, 20 NATUR MIN FRÅ SKJOLD OG HAUGESUND<br />

GODE OG VIKEDAL OPPVEKSTVILKÅR<br />

20 Velkommen MIN FRÅ til HAUGESUND<br />

Vindafjord<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.


Torsdag 26. april 2012 Torsdag 26. april 2012<br />

68 nÆringsLiv<br />

69<br />

get til Haugesund<br />

den nye tv-boksen, get box Mikro.<br />

Etter 18 år på Norheim<br />

er Get nå tilbake<br />

i Haugesund. Nærmere<br />

bestemt i Salhusveien<br />

165, like nord<br />

for Aase Auto.<br />

MMIX S5<br />

■ svein o. HAnsen dusjbatteri<br />

med takdusj<br />

NÅ<br />

FØØR<br />

5119,-<br />

tiden kommunene stjal fra hverandre.<br />

Nå prøver vi å samarbeide<br />

istedet, sa en smilende ordfører.<br />

Den digitale verden er stadig<br />

i utvikling. Og det vi kjøper i<br />

dag er neppe så veldig moderne<br />

i morgen. Slik er det bare. Også<br />

Get ønsker å være en del av utviklingen,<br />

hvis mulig være med<br />

og styre.<br />

Forrige onsdag ble flyttingen digital go’bit<br />

markert med et kjapt kabel- Blant de siste nyvinninger er<br />

klipp fra ordfører Petter<br />

Forkrommet<br />

Steen selskapets med dekoder - TV-boksen<br />

jr. Ordføreren ga i sin hilsen- termostat. og Get box Mikro. En digital go’bit<br />

velkomst-tale uttrykk Inkludert for at det hånddusj. som markerer starten på en ny<br />

er veldig hyggelig å ha fått Get generasjon TV-tjenester fra Get.<br />

tilbake. Men han understreket En liten boks som <strong>kan</strong> komme til<br />

at denne flyttingen ikke er å anse å endre folks TV-vaner i Norge,<br />

som noe «tyveri». - Det var før i sier selskapets vise-administrerende<br />

direktør, Sondre Aarres-<br />

..Vi rydder<br />

lageret...<br />

uke 17 -18!<br />

Ceraplan servaantbatteri<br />

Forkrommet.<br />

Linc Fortuna kabinett<br />

90x90 Før kr. 15.990,-<br />

Servantløsning 120 cm.<br />

Hvit Høyglans inkludert speil<br />

og lysaramtur. Uten blandebatteri.<br />

Før kr 17165,-<br />

Nå kr 12015,-<br />

NNÅÅÅ Å<br />

ÅPNINGSTIDER:<br />

Man - fred 09.00 - 16.30<br />

Se Torsdag alle tilbudene 09.00 på - 19.00 bademiljø.no<br />

Lørdag 10.00 - 14.00<br />

Cosmic baderomsmøbler<br />

I høy kvalitet til fornuftig pris.<br />

Fronter i hvit høyglans eller<br />

Valnøtt.<br />

tad. Et produkt som danner en<br />

solid plattform for mange nye<br />

produkter i tiden fremover.<br />

god følelse<br />

- Det er en god følelse å være<br />

tilbake i Haugesund. Men vi er<br />

nå likevel glade i kundene våre<br />

fra Karmøy - selv om vi altså<br />

har «flyktet» til Haugesund, sa<br />

en fornøyd Inge Reidar Blom,<br />

<strong>Du</strong>sjnal<br />

daglig leder av Get her lokalt.<br />

Selskapet tilbyr det fremste av<br />

bredbåndsteknologi til kundene.<br />

Digitale TV-løsninger, som har<br />

oppnådd en rekke topprangeringer<br />

i teknisk presse, superbredbånd<br />

med hastigheter opp<br />

til 200 Mbps og telefoni med<br />

kvalitetsgaranti. - Vi har det råeste<br />

av hastigheter i dag, hevdet<br />

DUSJDAGERShowerama<br />

8-5 dusjkabinett<br />

FØR 590,-<br />

hos<br />

..diverse varer på lager til redusert pris<br />

NÅ! 10.990,- NÅ! Kr. 10.990,-<br />

kun kr.<br />

5.990,-<br />

Linc Niagara & Angel dusjhjørne. Valgfri modell, profil<strong>fa</strong>rge,<br />

glass og størrelse 70-80-90-100 (best. vare)<br />

Arc Victoria Modell 13 90x90<br />

Før kr. 14.390,- (best. vare)<br />

Vi rydder<br />

lageret...<br />

Kom innom Seven for D klosett<br />

et “rent” Med skjult avløp og dobbelttspyling<br />

ng n .<br />

dusjkupp! Sittehøyde 42 cm. Kondensf fri sistern rne! e!<br />

For liming til gulv. Pris utenn<br />

sete.<br />

Norheim Nærings<strong>pa</strong>rk • Tlf. 5283 0928<br />

Få med praktisk Eva Solo sammenleggbar<br />

dusjnal i børstet stål ved kjøp<br />

av dusjkabinett i kam<strong>pa</strong>njeperioden!<br />

Kan også kjøpes se<strong>pa</strong>rat. Verdi kr 399,-<br />

NÅ<br />

FØR 16990,-<br />

en offensiv Blom. - Og det er virkelig<br />

gøy å få være med på dette,<br />

en teknologisk og kontinuerlig<br />

reise, fremholdt han.<br />

På landsbasis har for øvrig Get<br />

ca 600 ansatte.<br />

NYHET! 90x90 cm med klart glass og<br />

hvite profiler. Leveres med hvit dusjsøyle<br />

SmartRound og sort avtagbart sølv/klar front<strong>pa</strong>nel. dusjhjørne. <strong>Du</strong>sjkar i<br />

Velg<br />

støpemarmor.<br />

størrelsene<br />

Inkludert<br />

80-90-100<br />

dusjbatteri og<br />

dusjsett.<br />

NÅ<br />

FØR 3670,-<br />

Bath<br />

NYHET!<br />

Get har flyttet fra Norheim til Salhusveien 165. Her fra åpningen forrige onsdag. Ordfører Petter Steen jr fikk æren av å<br />

klippe kabelen som markerte den offisielle åpningen. Han flankeres av daglig leder i get lokalt, inge reidar Blom (t.v.)<br />

og selskapets vise-administrerende direktør, sondre Aarrestad.<br />

kun kr.<br />

6.990,-<br />

REPRESENTANT fra VVS Marketing<br />

vil være tilstede i butikken torsdag 26. april<br />

Tilbudene varer til 5. 5 november eller så s langt lageret rekker.<br />

ASFALTEN AS<br />

As<strong>fa</strong>lten AS har<br />

gårdsplasser som<br />

sitt spesialfelt<br />

Ønsker dere en meget<br />

god pris på as<strong>fa</strong>lt før<br />

vinteren?<br />

Ring 4815 8909<br />

for et uforpliktende tilbud<br />

<strong>Karmsund</strong> avis<br />

på nett<br />

www.karmsundavis.no<br />

PUMPER<br />

• Vannforsyningspumper<br />

for hus/hytte<br />

• Kloakkpumper<br />

• Gjødselpumper<br />

• Lensepumper<br />

• Silosaftpumper<br />

• Vakuumpumper<br />

• Sirkulasjonspumper<br />

Re<strong>pa</strong>rasjon av alle typer pumper<br />

Frakkagjerdveien 202, 5563 Førresfjorden<br />

Telefon 5277 3910<br />

Verksted: Frakkagjerd<br />

SOLSKJERMING<br />

Gratis be<strong>fa</strong>ring!<br />

Vi tar mål og gir tilbud.<br />

Produksjon på Møre - rask levering.<br />

Kontakt:<br />

Håkon A. Knutsen<br />

Tlf: 915 23 188<br />

hakon@norsol.no<br />

www.norsol.no<br />

<strong>Karmsund</strong> avis<br />

på nett<br />

www.karmsundavis.no<br />

Nå leverer<br />

du bilvraket<br />

ditt til oss!<br />

(Vrak<strong>pa</strong>nt kr. 2.000,-<br />

utbetales kontant)<br />

Vi holder til på<br />

Bøneset Karmøy<br />

Åpningstider: man 07-18<br />

lør stengt<br />

tir-fre 07-15<br />

Telefon 5281 4810<br />

Frøvik Elektro As er en registrert el- installasjonsbedrift<br />

med godkjenninger innen alle aktuelle<br />

virkeområder. Vi har oppdrag over hele<br />

Haugalandet. Stadig større etterspørsel etter<br />

oss, gjør at vi nå søker flere medarbeidere.<br />

Elektrikere Elektriker og lærlinger<br />

Vi tilbyr<br />

• Konkurransedyktig lønn<br />

• Et godt og hektisk arbeidsmiljø<br />

• Varierte arbeidsoppgaver<br />

• Servicebil<br />

• Svært god pensjonsordning<br />

Ved spørsmål vedrørende stillingen,<br />

ta kontakt med Arild Frøvik på tlf 907 41 000<br />

Søknad sendes snarest.<br />

Frøvik Elektro AS<br />

Bjelland Pb. 20, 5559 Sveio. Tlf 53 74 00 00<br />

MITSUBISHI S<strong>pa</strong>r penger • PANASONIC•DAIKIN•TOSHIBA<br />

på strømmen<br />

KJØP VARME-<br />

PUMPE NÅ!<br />

enkon i Haraldsgt. 2<br />

har varmepumpene<br />

• Større utvalg<br />

• 40 dagers prisgaranti<br />

Gamle og nye <strong>pa</strong>sienter ønskes velkommen i nye<br />

lokaler sentralt plassert ved inn<strong>fa</strong>rtsåren til<br />

Haugesund, <strong>Karmsund</strong>gt. 59B, 2 etg LEGEVAKTEN,<br />

ved postterminalen. gratis <strong>pa</strong>rkering.<br />

Telefon 5201 0860<br />

tannlege jouko rytilahti M.n.t.F.<br />

tannlege siv storesund M.n.t.F.<br />

Tannlege Anna Benedicte Pugerud M.N.T.F.<br />

5<br />

års garanti<br />

Ring nå!<br />

Vår vakttlf.: 412 14 444<br />

Ring telefon 412 14 444<br />

®<br />

ginungagap.no<br />

Byggefirma utfører:<br />

• Tilbygg,utbygg,påbygg<br />

• Skifte av vindu/dør,kledning,tak<br />

• Hagestuer<br />

• Innredning og montering etc.<br />

Kontakt<br />

HÅKONSEN<br />

BYGG as<br />

Anders - telefon 954 90 301• andershakonsen@msn.com<br />

• Re<strong>pa</strong>rasjon av MIELE<br />

• Salg av MIELE Professional<br />

Mobil 932 02 946/959 68 830 • Faks 5272 8903<br />

RØR/VVS<br />

VARMEPUMPER<br />

NYBYGG<br />

Tlf. 5271 5500 - 9345 7456<br />

Nodland - 5563 Førresfjorden<br />

TANNLEGE<br />

HALVOR HOVDA LARSEN<br />

Vi tar nå i mot nye <strong>pa</strong>sienter.<br />

Velkommen til vår moderne klinikk<br />

Fyllinger og kroner i porselen<br />

lages med avansert datateknologi<br />

mens du venter.<br />

Haraldsgata 165 4. etg. Inngang mellom<br />

Dikselen og Coop Marked<br />

Mandag 13.00-19.00 Tlf: 52 72 41 99<br />

Tirsdag-fredag 08.30-16.00<br />

Nytt Hos oss<br />

– et herlig utvalg garn!<br />

Velkommen til strikkekafé<br />

hver torsdag 19 – 22<br />

P.b. 2068 - 5504 Hgsd<br />

BOLIGGASS<br />

GULVVARME<br />

REHABILITERING<br />

- alltid på<br />

<strong>fa</strong>rten<br />

– nå strikke me o!<br />

I Kaigata, rett ned fra Victoriahjørnet i Haugesund sentrum<br />

Åpent mandag – fredag 10 – 17 Torsdag 10 – 18 Lørdag 10 – 15<br />

Ring gjerne Anne Grethe tlf 47 01 77 99 | www.symedoss.no


Torsdag 26. april 2012 Torsdag 26. april 2012<br />

70 71<br />

KVALA AKUPUNKTUR<br />

Kvalamarka 12 , 5514 Haugesund<br />

For timebestilling: tlf. 948 82 564<br />

siv ALMBAKK<br />

Akupunktør medl. Akupunkturforeningen<br />

Fysioterapeut<br />

www.kvala-akupunktur.no<br />

HAUGESUND TAXI HAUGESUND TAXI<br />

S<strong>pa</strong>nnavegen 1<br />

5521 Haugesund<br />

post@haugesundtaxi.no<br />

52 80 80 80<br />

REPARERER KALESJER , FORTELT OG SEIL !<br />

Eteka a/s vv Nye kalesjer<br />

Mølstrevåg Puter<br />

5550 Sveio Kabeltelt<br />

Presenninger,<br />

Tlf. 53740671 hetter og<br />

Fax.53740701 levegger.<br />

www.eteka.no Re<strong>pa</strong>rerer<br />

kalesjer, seil<br />

VI KLARER DET MESTE OG PRODUSERER DET BESTE!<br />

Miljøstyringssystem - ISO 14001 –<br />

Kvalitetsstyringssystem - ISO 9001:2000<br />

Åpningstider:<br />

Mand. 07.00–18.00 • tirs.–fred. 07.00–15.00<br />

KoNTor<br />

52 82 94 00<br />

BESTILL TAXI<br />

52 80 80 80<br />

FÅ SMS-BEKrEFTELSE<br />

NÅr BIL Er PÅ VEI<br />

Tysvær Bygdeservice BA<br />

Graving • Muring • Transport<br />

Betongarbeid<br />

Hagearbeid • Trefelling<br />

Snekkerarbeid<br />

Salg av kulestein<br />

Ta kontakt: tlf. 907 42 177<br />

Tannlegene Lande og Tjessheim<br />

M.N.T.F.<br />

Benedikte l. tjessheim<br />

even M. lande<br />

Bendik M. lande<br />

Velkommen til våre trivelige lokaler i Haraldsgaten 159,<br />

4. etg. over Ark Sund nedenfor Posten.<br />

Nå leverer du<br />

bilvraket ditt til oss!<br />

Kontant vrak<strong>pa</strong>nt kr2.000,- (som vanlig)<br />

Vi holder til på Karmøy (Bøneset)<br />

rett før <strong>Karmsund</strong> bro, tlf. 52 81 48 10<br />

Tilspisset egg<br />

Bringer frem racingegenskaper<br />

når propellen skjærer<br />

gjennom vannet<br />

Timebestilling: 5272 2487<br />

Norsk metallretur 36-09:Layout 1<br />

post@tltj.no<br />

12-10-10 14:19 Side<br />

Avbalansert<br />

De balanserte bladene<br />

sørger for stabilitet og<br />

minimalt med vibrasjoner<br />

VISJON BIBEL CENTER NØDHJELP<br />

HJELP OSS Å HJELPE EUROPAS FATTIGSTE!<br />

De trenger klær til store og små, sko støvletter, støvler, ulltepper,<br />

pledd, håndklær m.m.<br />

Har du noe du <strong>kan</strong> avse? <strong>Du</strong> bringer eller vi henter!<br />

For nærmere avtale vennligst ring ELLINOR tlf. 5285 2348<br />

Svakstrømsspesialisten<br />

Som totalleverandør innen elektro gjennom generasjoner har Åkra Elektriske<br />

bygget opp en solid kompetanse innen <strong>fa</strong>get, og etter overtakelsen av Elkom as<br />

har vi blitt ytterligere styrket innen svakstrømsområdet.<br />

• Overvåkningskamera<br />

• Innbruddsalarm<br />

• Adgangskontroll<br />

• Brannalarm<br />

• Spredenett data/fiber<br />

• AV og PA anlegg<br />

Vi har utstyr og kompetanse på montering av fiber!<br />

Standarisert<br />

Fast hub som<br />

forenkler<br />

installasjonen<br />

Vi har egne folk som er<br />

eksperter på AV-anlegg<br />

• AV-anlegg<br />

• Infoskjermer<br />

• Prosjektor/lerret<br />

Postboks 4, 4296 Åkrehamn<br />

Telefon: 52 84 45 50<br />

E-post: post@akraelektriske.no<br />

Internett: www.akraelektriske.no<br />

Fordelene som utgjør forskjellen...<br />

Strandlinjeentreprenør,<br />

sjøbasert med<br />

kranlekter og slepebåt<br />

Molo • Brygge • Kaianlegg<br />

Transvik AS<br />

Strandlinje<br />

Entreprenør<br />

TM<br />

Power tip<br />

Den spesielle bladformen<br />

gir et optimalt<br />

feste og minimal <strong>fa</strong>re<br />

for kavitasjon<br />

Sjokkabsorberende<br />

Hubben begrenser<br />

skade på nedre del av<br />

motor og girhus<br />

Økt bladvinkel<br />

Gir høyere baugløft<br />

og større <strong>fa</strong>rt<br />

www.marine<strong>pa</strong>rts.no<br />

ths.brekke@broad<strong>pa</strong>rk.no<br />

Tlf 5272 1702<br />

Hasselgata 31, 5523 Haugesund<br />

Sjø og brygge,<br />

gir deg hygge<br />

Postboks 409, 5501 Haugesund<br />

Mob. 905 18 766<br />

Epost: post@transvik.no<br />

www.transvik.no<br />

VI SENDER OVER HELE LANDET<br />

DELER TIL<br />

OUTBOARD OG<br />

HEKKAGGR.<br />

Direkte import fra USA:<br />

■ Topp kvalitet<br />

■ Lave priser<br />

Til de<br />

fleste<br />

kurante<br />

merker:<br />

MOTOR-<br />

DELER<br />

PAKNINGER<br />

DREV<br />

EL. DELER<br />

REP. MANUALER<br />

ETC<br />

Hasselgt. 31, p.b. 271, 5501 Haugesund<br />

Tel: 5272 1702 - www.marine<strong>pa</strong>rts.no<br />

Nilsens Dreieservice<br />

Dreiing-boring-gjenging etc.<br />

Utføres raskt og rimelig<br />

Tlf. 5272 2419 / 917 12 892<br />

Et naturlig<br />

førstevalg.<br />

www.haugaland-kraft.no<br />

Arkitekt- & Ingeniørtjenester<br />

PDS Protek AS leverer følgende tjenester:<br />

- Arkitekttjenester<br />

- Rådgivende Ingeniør Bygg<strong>fa</strong>g<br />

- Byggsak<br />

- Arealplanlegging<br />

- 3D visualisering<br />

- Prosjektledelse<br />

Sertifiseringer:<br />

Id. Nr. 140580<br />

www.pdsprotek.no<br />

” Vi <strong>kan</strong> hjelpe dere med alle <strong>fa</strong>ser i deres byggeprosjekt,<br />

som arkitekt og rådgivende ingeniør<br />

- Tor Gunnar Isdahl, Arkitekt & Prosjektleder<br />

Ingeniør- & Konsulenttjenester<br />

www.pdsprotek.no<br />

Tor Gunnar Isdahl<br />

Arkitekt/ Prosjektleder<br />

tgi@pds-as.no<br />

Tel. 52 70 92 28<br />

Tore Jacobsen<br />

Byggingeniør/ Prosjektleder<br />

tj@pds-as.no<br />

Tel. 52 70 92 15<br />

Magnus Storesund<br />

Prosjektingeniør<br />

magnus@pds-as.no<br />

Tel. 52 70 92 29<br />

Her er noen av<br />

våre referanseprosjekt:


Torsdag 26. april 2012 Torsdag 26. april 2012<br />

72 73<br />

Rom for mer Karmøy-sau<br />

– Det er godt og vel<br />

12 000 sauer i Karmøy,<br />

men det er rom<br />

for utvidelse. Det var<br />

flere sauer før og med<br />

bedre tilrettelegging<br />

<strong>kan</strong> tallet økes.<br />

■ rAgnAr lArsen<br />

Det sier lederen i Karmøy Sau<br />

og Geit, Dagfinn Knutsen til<br />

<strong>Karmsund</strong>. På Hemnes-gården<br />

på Stol er det travle tider. Det er<br />

tid for lamming. Knutsen har 50<br />

vinterfôra sauer, som ventes å få<br />

70 lam. Lamminga pågår en måneds<br />

tid. Avlsværen hadde det<br />

travelt i november med å bedekke<br />

50 søyer og gimrer, som kom<br />

i brunst til ulik tid. Nå er lamme<strong>pa</strong>p<strong>pa</strong>en<br />

slaktet. For å hindre<br />

innavl er reglene slik at en avlsvær<br />

må bøte med livet når den<br />

har gjort jobben.<br />

sauer og ammekyr<br />

Ellen og Dagfinn Knutsen har<br />

ammekyr i tillegg til saueholdet.<br />

Det er 21 ammekyr på gården,<br />

som er uten melkekvote. Oksekalvene<br />

blir solgt til bønder som<br />

produserer storfekjøtt, mens kukalvene<br />

blir satt på for med tiden<br />

å bli som mødrene: Ammekyr.<br />

En del kyr ender etter hvert som<br />

slakt, men bølingen har vokst til<br />

for tiden 40 storfe.<br />

For Dagfinn Knutsen er gårdsdriften<br />

helårsarbeid. Ellen har<br />

som sykepleier jobb utenfor bruket.<br />

Det er slik det er i jordbruket<br />

i dag: Mannen driver gården,<br />

mens kona er i lønnet arbeid et<br />

annet sted for at <strong>fa</strong>milien skal ha<br />

noe å leve av.<br />

Dagfinn Knutsen har godt og<br />

vel 500 dekar innmark og beite<br />

til rådighet. Det meste er leide<br />

arealer. Knutsen høster grovfôr<br />

fra ekrene i baller til vinterbruk,<br />

mens sauer og storfe beiter på<br />

det øvrige arealet.<br />

Flere dyr betinger mer fôr<br />

38-åringen har drevet som<br />

bonde i over 20 år ettersom han<br />

ikke var mer enn 16 år da han<br />

overtok bruket, hvor det meste<br />

er leid jord – slik det gjerne er på<br />

Karmøy. Knutsen har aldri hatt<br />

så stor buskap som nå, men <strong>kan</strong><br />

godt tenke seg å utvide – men da<br />

må han også ha mer fôr. Han vet<br />

ikke om ledige arealer som <strong>kan</strong><br />

leies for å utvide fôrgrunnlaget.<br />

Tidligere var det også villsau<br />

på gården, men det er det slutt<br />

på. Det ble for lite beite. Det er<br />

også grunnen til at tallet på vinterfôra<br />

sauer nå er bare halv<strong>pa</strong>rten<br />

av hva det var for en del år<br />

tilbake.<br />

Dagfinn Knutsen ble på årsmøtet<br />

i Karmøy Sau og Geit i<br />

vår på ny valgt til lagets leder.<br />

Sau- og geitalslaget har 70 medlemmer<br />

på Karmøy og Utsira.<br />

Tørrsild på torvet<br />

Han er pensjonist, Reidar<br />

Langåker fra Langåker,<br />

men virketrangen er så<br />

stor at han er torghandler<br />

to dager i uken.<br />

Hver fredag er han å finne på<br />

torvet i Skudeneshavn og lørdager<br />

på torvet i Haugesund. Her<br />

byr han fortrinnsvis på sjømat av<br />

det tradisjonsbaserte slaget.<br />

Tørrsild, røkt sild, bøkling,<br />

røkt bøkling, røkt makrell og reker<br />

er blant produktene han har<br />

til salgs. Økologisk bærsaft har<br />

han også. Blant annet.<br />

Reidar Langåker har vært sjømann<br />

og fiskerbonde. Ifølge ham<br />

selv den siste fiskerbonde fra<br />

Langåker. Nå er han pensjonist,<br />

men liker å være i aktivitet. Han<br />

er torghandler hele året og holder<br />

seg til varer som tåler lagring,<br />

slik som bøkling og tørrsild.<br />

BARNEHAGEBESØK: For andre året på rad var barn og personale fra rufus Barnehage i skåredalen mandag på besøk for<br />

å få nærkontakt med levende dyr. Her er det (snart) treårige Victoria Kallevik (t.v.) og Marianne Eikemo på tre år som<br />

får hilse på det to uker gamle lammet som dagfinn Knutsen holder frem. FOTO: Ragnar Larsen<br />

En telling fra 2010 viste at det da<br />

var 153 bønder på Karmøy som<br />

drev med sau. Det betyr at under<br />

halv<strong>pa</strong>rten er med i småfeholdernes<br />

lokallag.<br />

noe økning godt mulig<br />

Den samme tellingen viste at<br />

det var 12 431 vinterfôra sauer<br />

på Karmøy for to år siden. Dag-<br />

– Jeg har alltid likt å prate med<br />

folk. Og på torvet blir det mang<br />

en god drøs. Sommers tid møter<br />

jeg mange turister som ikke er<br />

kjent med tørrsild og bøkling.<br />

Da må jeg drive litt produktopplysning.<br />

Det er helst godt voksne folk<br />

som handler med meg, men også<br />

ungdom liker sild. Så jeg frykter<br />

ikke for at kundemassen skal dø<br />

ut, humrer Langåker, mens han<br />

tar en kaffetår fra medbrakt termos.<br />

■ rAgnAr lArsen<br />

finn Knutsen mener det er rom<br />

for en viss økning. Det var flere<br />

sauer før. De siste jordbruksoppgjørene<br />

har økt lønnsomheten<br />

noe.<br />

Det er tilgangen på fôr- og beitearealer<br />

som setter begrensninger.<br />

Det er en god del utmarksbeite<br />

som kunne benyttes, men<br />

det er ikke lett å få til i områder<br />

som er tilløp til drikkevannskilder.<br />

Dessuten mangler det<br />

gjerder og ofte er det slik at det<br />

dreier seg om mange grunneiere,<br />

som ikke alltid har sammen<strong>fa</strong>llende<br />

interesser.<br />

Men likevel mener Dagfinn<br />

Knutsen det burde være mulig å<br />

få til en viss vekst i produksjonen<br />

av sauekjøtt på Karmøy.<br />

TRADISJONSSILD: – skal det være litt bøkling?, spør torghandler reidar langåker,<br />

som fredag og lørdag er å finne på torvet i skudeneshavn og Haugesund.<br />

FOTO: Ragnar Larsen<br />

Rimelig<br />

strøm.<br />

www.haugaland-kraft.no<br />

<strong>Karmsund</strong> avis<br />

på nett<br />

www.karmsundavis.no<br />

UNIK MULIGHET!<br />

Ønsker du å starte din egen<br />

virksomhet ?<br />

Kjempespennende konsept!<br />

Ring 41208122 el. send<br />

mail.: oanaley@haugnett.no<br />

Alt innen fliselegging<br />

Tlf. 924 41 153<br />

Vasker<br />

og maler<br />

hus/hytter/garasje<br />

til <strong>fa</strong>st pris<br />

Gratis be<strong>fa</strong>ring<br />

Tlf. 478 31 802<br />

VI HAR VÅR EGEN<br />

BÅTMESSE I HELGEN<br />

m/båter til fi ske/transport<br />

og koseturer med <strong>fa</strong>milien.<br />

Grilling - kaffekos og brus.<br />

se: sandstrombatar.se<br />

d t b t<br />

Messepris:<br />

425 BASIC 14” 19.000,-<br />

Super landstedsbåt.<br />

Be om <strong>pa</strong>kketilbud m/motor<br />

Messepris:<br />

49.000,-<br />

495 CLASSIC 16,5”<br />

Be om <strong>pa</strong>kketilbud m/motor<br />

Messepris:<br />

570 Daycruiser 19” 149.000,-<br />

Super turbåt.<br />

Be om <strong>pa</strong>kketilbud m/motor<br />

HGSD. BÅT&BIL<br />

Tlf. 9500 97 18 – Salhusvn. 172<br />

LØRDAG og SØNDAG 12-16<br />

TRÅDLØS<br />

BOLIGALARM<br />

Bli kjent med Verisure –<br />

et nytt alarmkonsept med IQ!<br />

Verisure er et nytt intelligent alarmsystem som snakker, ser,<br />

kjenner og tenker. Det gir en ekstremt pålitelig brannog<br />

innbruddsalarm med mange smarte funksjoner.<br />

Brann- og innbruddsalarmanlegg fra Securitas Direct AS:<br />

• Trådløst betjenings<strong>pa</strong>nel med SOS-knapp og<br />

innebygget sirene<br />

• Sentral med innebygget gsm-sender og reservebatteri<br />

• Bevegelsesdetektor<br />

• Magnetkontakt<br />

• 2 stk røykvarslere med innbygget sirene og innebygget<br />

stemme som sier "brannalarm",(velg mellom 16 språk)<br />

• Frittstående sirene med innebygget varmeføler.<br />

Sentral og betjenings<strong>pa</strong>nel er 2 adskilte enheter.<br />

Ved utløst innbruddsalarm starter 2 sirener og vår 24<br />

timers betjente alarmstasjon varsles samtidig.<br />

Vekter rykker ut og politi varsles ved behov. Vi oppbevarer<br />

din nøkkel og <strong>kan</strong> også kontrollere innvendig.<br />

Ved utløst brannalarm starter 4 sirener som sørger for å<br />

varsle og vekke deg når du er i huset.<br />

Vår alarmstasjon varsles samtidig og selvfølgelig varsles<br />

brannvesenet straks.(2 siste linjer med uthevet skrift)<br />

Alle utrykkinger er inkl i månedsprisen, også vedlikehold av<br />

anlegget.<br />

Anlegget <strong>kan</strong> bygges ut med flere detektorer etter ditt<br />

behov, kjenner og tenker. <strong>kan</strong> Det også gir en leveres ekstremt påliteligt med kameradetektorer.<br />

brann- og<br />

innbruddsalarm med mange smarte funksjoner.<br />

Dette er markedets nyeste og <strong>kan</strong>skje mest avanserte<br />

alarmanlegg, Ring din lokale Securitas men Direct er enkelt Partner for i bruk gratis be<strong>fa</strong>ring: med kode eller kode-<br />

Firmanavn/personnavn; tlf 0000–00 00 00<br />

brikke. Nr. 6/2010<br />

<strong>Du</strong> <strong>kan</strong> også styre anlegget fra din PC eller mobiltelefon.<br />

Verisure er et nytt intelligent alarmsystem som snakker, ser,<br />

BeKreFTelSe AV ANNoNSeTeKST / lAyouT!<br />

Vi ber om at endringer blir meddelt oss innen 09.04.2010<br />

Bransje: Slitedeler / Tilbehør<br />

Verisure er et nytt trygghetskonsept med flere smarte alarmløsninger. De er<br />

overvåket av og koblet til Securitas Directs alarmstasjon og tjenester.<br />

Kam<strong>pa</strong>njepris www.verisure.no fra kr 490,-* levert og montert.<br />

leS Nøye GjeNNoM KorreKTureN.<br />

For informasjon, be<strong>fa</strong>ring eller bestilling av boligalarm ta<br />

<strong>Du</strong> er SelV ANSVArliG For Feil SoM iKKe er AVMerKeT.<br />

kontakt med John A. Toft tlf 99 71 76 72,<br />

post@alarm<strong>pa</strong>rtner.no<br />

*Abonnement fra kr. 329,- inkl nøkkeloppbevaring, service, vedlikehold,<br />

tilkalling av vekter, brannvesen og politi.<br />

Sjekk våre nye nettsider:<br />

www.karmsundavis.no<br />

Vi utfører maling og<br />

tapetsering<br />

CG HUS & VEDLIKEHOLD<br />

for en uforpliktende be<strong>fa</strong>ring.<br />

Rune: Tlf. 470 28 592<br />

Jarle: Tlf. 913 02 111<br />

HVORDAN FORSTÅ HEALING?<br />

Healing er en hellig metode for å ta bort skader inne i kroppen. Vi har en<br />

gigantisk kropp som er usynlig. I den kroppen finner vi sjela, sinnet, bevisstheten,<br />

sansene og underbevistheten. Når vi blir utsatt for vonde hendelser, når vi gjør<br />

hverandre vondt, da blir den usynlige kroppen påført store skader. Vi kommer ut<br />

av balanse. Vi blir svakere, utrygge og nervøse. Vi får depresjoner. Gleden, lykken<br />

og lysten forsvinner. Vi blir tiltaksløse og senere syke.<br />

Healing er for å ta bort usynlige skader. Healing er for å skape ny balanse i<br />

kroppen. Healing er for å forebygge. Healing er hjelp til kropp og sjel. Healing er<br />

for å få gleden og lysten tilbake. Healing er hjelp til alle – også dyr.<br />

Healerne har alltid eksistert – før leger og helsevesen.<br />

Mobil 954 99 107 • Oasen Storsenter 2. etg<br />

Utgiver:<br />

Conpot Norge AS<br />

Tlf.: +47 992 89 500<br />

Fax: +47 73 51 65 50<br />

Mail: conpotnorge@conpot.com<br />

Korrektur:<br />

Knut Gangåssæter<br />

Grafisk designer<br />

Tlf.: +47 924 27 038<br />

Mail: knut@conpot.com<br />

Eide Trading AS er din<br />

Norske leverandør av<br />

Tiger meisel hammere.<br />

www.eidetrading.no Eide Trading AS<br />

Vi har inne på lager:<br />

• KH 250(347kg) • KH500(520kg)<br />

• KH950(1270kg) • KH1500(1685kg)<br />

• KH2200(2200kg)<br />

Kontakt Bjørn Høgenæs på tlf. 928 38 235<br />

eller bjorn@eideba.no<br />

<strong>Du</strong> finner også mer info på våre nettsider.<br />

For mer info, kontakt:<br />

Steven 938 22 865 eller<br />

Bjørn 928 38 235


Torsdag 26. april 2012 Torsdag 26. april 2012<br />

74 TantaMie_Rubrikk_46x90_1 31-01-12 13:41 Side 1<br />

75<br />

÷10% på hårklipp<br />

og MATRIX hårprodukter<br />

Når det er hårklipp det<br />

gjelder, er det kvalitet<br />

som teller.<br />

Åpningstider:<br />

når det <strong>pa</strong>sser deg...<br />

tAnnlege MntF<br />

sigMUnD ALsOs<br />

Haugesund sentrum, Møllerveien 9<br />

Timebestilling telefon 5272 3071<br />

TILBUD på<br />

trafikalt grunnkurs<br />

www.lilleskogtrafikkskole.no<br />

Behandler ulike plager som bl.a.:<br />

Hodepine/migrene • Nakkesmerter • Skulder & arm-smerter<br />

• Ryggsmerter • ISJIAS • Smerter i ben/føtter • Belastnings- og<br />

bevegelsesproblemer • Spenninger i kjeve/tyggefunksjon<br />

• Fordøyelsesplager • Konsentrasjonsvansker • Tretthet<br />

• Kronisk stress • Psykisk uro • Søvnproblemer<br />

• Dårlig blodsirkulasjon • Nedsatt immunforsvar<br />

• Ødemer/væskeopphopninger • Tilbakevendende infeksjoner<br />

Kjersti Barane - naturmedisinsk Muskel- og Energiterapeut<br />

Kirkegaten 187, Haugesund (hos Fotspesialisten)<br />

For timebestilling: Kjersti, telefon 4110 7625<br />

www.muskelterapeut.net<br />

VÅRTILBUD<br />

Skjoldaveien 23<br />

Timebestilling på tlf. 913 69 823<br />

Rogalandsgata 71A<br />

5531 Haugesund<br />

Telefon 909 33 273<br />

Forebygger og behandler ulike muskel og skjelettplager,<br />

samt kroppen generelt.<br />

Også velværebehandling. Og massasje.<br />

SOLSKJERMING<br />

Høy kvalitet og god service<br />

i over 60 år.<br />

Royal er en av landets ledende produsenter<br />

av solskjerming – i over 60 år har vi produsert<br />

innvendig og utvendig solskjerming<br />

for privatboliger, små og store bedrifter,<br />

skoler og institusjoner.<br />

For mer informasjon og for å se vårt store<br />

utvalg – se: www.royal<strong>fa</strong>brikker.no<br />

For gratis og uforpliktende demonstrasjon av våre<br />

produkter, profesjonell veiledning, hurtig levering og<br />

GRATIS MÅLING OG INNVENDIG MONTERING –<br />

ring leverandøren med lengst er<strong>fa</strong>ring på telefon<br />

915 73 093<br />

NB! Visning også kveld og helg. Produktene lev. med garanti<br />

Service det er Kjell det!<br />

la ikke andre se dine dokumenter!<br />

Kontakt Uni-K as for sikker MAKUlering!<br />

Tlf. 5286 5010 - www.uni-k.no<br />

LEDIGE KJØRETIMER<br />

Rask og effektiv opplæring<br />

Petter Andersen Trafikkskole<br />

Tlf. 909 32 270 petter.andersen1@gmail.com<br />

Tlf. 5283 6740 - Norheim Nærings<strong>pa</strong>rk<br />

Utemøbler i Cedertre<br />

Kan stå ute hele året<br />

stort utvalg i sau og<br />

reinsdyrskinn.<br />

Reinsdyrskinn til<br />

utebruk kun<br />

498,-<br />

<strong>Karmsund</strong> avis på nett<br />

www.karmsundavis.no<br />

TRANSPORT AS<br />

Fraktrute Haugesund – Sauda ca kl. 11.00<br />

fra Haugesund man/fre via Ølen,<br />

Sandeid og Vikedal.<br />

Vi henter og bringer – ta kontakt!<br />

Tlf. 5284 0401 – 982 86 165<br />

www.coast-transport.no<br />

www.gallerimobelstoff.no<br />

Tlf. 5270 8510 - 4146 5846<br />

www.klinikk-haugesund.no<br />

- hekta på stoff og søm<br />

Hos oss finner du stoffer, sysaker,<br />

mønstre og hjemmesydde barneklær.<br />

I tillegg har vi byens beste utvalg i<br />

velur og ullstoffer.<br />

Strandgt 168, vis-a-vis To Glass<br />

Telefon: 958 62 574<br />

ÅPNINGSTIDER<br />

Tirsdag og fredag: 10 - 15<br />

Onsdag og torsdag: 10 - 17<br />

Lørdag 11 - 15<br />

tantemie.no<br />

Jokertilbud uke 18<br />

Ferskt skåret pålegg<br />

og posteier<br />

fra Finsbråten, Prior<br />

og Gilde ÷ 40%<br />

Grandiosa, hjemmelaget<br />

(Stabburet) 1,2 kg.<br />

Pepsi/Pepsi Max<br />

(Ringnes) 1.5ltr.<br />

+ <strong>pa</strong>nt<br />

Brokkoli<br />

Bukett, 400g<br />

Jordbær<br />

Kurv, 400g<br />

Tomater, runde<br />

Løsvekt, pr.kg.<br />

Champignon<br />

Løsvekt. Pr.hg.<br />

Maiskolber, 2pk.<br />

Sous-vide 400g<br />

Sukkererter, pose<br />

(Bendit), 150g<br />

Vårløk<br />

Pr.bunt<br />

Stangselleri<br />

Pr.bunt<br />

Squash<br />

Grønn, pr.stk.<br />

Roser, 10 pk<br />

50 cm, import<br />

Kr. 59 90<br />

Kr. 15 00<br />

Kr. 29 90<br />

Kr. 29 90<br />

Kr. 19 90<br />

Clausen på Salhusveien<br />

Huseby i Førde<br />

Joker Kvalavåg<br />

Lokal<br />

strøm.<br />

Kr. 2 90<br />

Kr. 15 00<br />

Kr. 15 00<br />

Kr. 15 00<br />

Kr. 15 00<br />

Kr. 15 00<br />

Kr. 79 90<br />

www.haugaland-kraft.no<br />

personlege til<strong>pa</strong>ssa<br />

hytter til fjord og fjell<br />

01 størst valfridom på personlege og smarte løysningar<br />

02 ein prosjektleiar som tek deg gjennom heile prosessen<br />

03 eit særeige uttrykk og ein stilsikker arkitektur<br />

04 forutsigbar totalkostnad og leveringstid<br />

www.hedda.no • tlf 52 79 63 00<br />

HEDDA LA48


Torsdag 26. april 2012 Torsdag 26. april 2012<br />

76 AN_Stipend_<strong>Karmsund</strong>_124x255 12-03-12 15:35 Side 4<br />

77<br />

selges<br />

rubrikkmarked<br />

Rogalandsbunad til salgs. Stor størrelse<br />

med alt sølv + oppbevaringspose,<br />

sko + cape m/broderi. Tlf: 41001479<br />

Bilstol 0- 18 kg , lekegrind selges! Tlf:<br />

47888476<br />

Gjødselspreder til liten traktor selges<br />

500,- Tlf. 99703370<br />

Bærbar pc til salgs. Helt ny. Kjøpt på<br />

Brødrene Jacobsen. Tlf: 91822062<br />

HVITEVARER TIL SALGS. Ny og<br />

ubrukt Gram keramisk induksjonsplattopp<br />

til salgs kr. 2000,- trygghetsforsikring<br />

inkl. Miele industrioppvaskmaskin<br />

2003 mod. til salgs kr.<br />

2000,- Tlf: 41809240 eller 92436176<br />

Ekornes hudsalong til salgs. Tlf:<br />

91822062<br />

2 stressless stolar m/krakk, veggseksjon,<br />

lite kjøleskap, dobbelseng, flott<br />

kjøkkenkrok i eik bord og stolar, vaskemaskin.<br />

Tlf: 91822062<br />

Rogalandsbunad m/alt tilbehør. til<br />

salgs. kr. 20 000. Tlf: 92419715<br />

Broderisett til Hardangerbunad.<br />

Bringeklut, belte og <strong>fa</strong>ngbånd.<br />

Hardanger søm til forkle og skjorte.<br />

Tlf: 52842135 - 97478466<br />

Smijernsport selges. 2.66 meter<br />

bred.0,86 meter høy.2 delt. Kr 800.tlf<br />

47848409.<br />

Rogalandsbunad størrelse 38-40 selges<br />

rimlig ved hurtig avgjørelse. tlf<br />

41469123<br />

To porselensvasker med armaturer,<br />

den ene med søyle, til salgs for kr.<br />

200,- pr. stk. Tlf: 90873385<br />

TRIMSYKKEL SELGES. Lite brukt<br />

trimsykkel (innemodell) selges kr.<br />

400. tlf. 952 47 789<br />

Gammel spisestue i Eik selges. Tlf: 952<br />

47 789<br />

Spisestuemølement i Eik selges. bord<br />

med 8 stoler 1 stor skjenk 1 liten<br />

skjenk og dekketøyskap selges samlet<br />

må sees. Tlf: 952 47 789<br />

Nydelige og sosiale Border Collie<br />

valper for salg, har to leveringsklare<br />

tisper. og et kull på 6 leveringklare i<br />

juni. Valpene er oppvokst hjemme i<br />

stua og er godt sosialisert med både<br />

barn og andre hunder. Har også en<br />

voksen tispe på ca 2,5år for omplassering.<br />

ring/sms eller mail til 94241934 /<br />

ravn76@gmail.com<br />

Guttebunad, str. 140 til salgs, tlf.<br />

98021837<br />

Pioneer plasma til salgs 42” Dette er<br />

den legendariske PDP-428XD KURO<br />

plasmaskjermen fra Pioneer. Dette<br />

tv-bildet er fremdeles regnet som et av<br />

Søndags<br />

Velkommen til<br />

Biografen Café<br />

HEMMINGSTAD KULTURSENTER<br />

Lammesteik kr. 129,-<br />

Biffgryte kr. 125,-<br />

Karamellpudding kr. 35,-<br />

Komler på torsdager<br />

Kyrping kro og Bensinstasjon<br />

Tlf. 5375 4462<br />

de fineste, rikeste og mest fyldige tvbildene<br />

man <strong>kan</strong> oppdrive. Tv’en er ca<br />

4 år gammel,3 HDMI og mange andre<br />

tilkoblinger. Skjermen er absolutt helt<br />

feilfri. Foruten topp bilde så har tv’en<br />

meget god lyd. Selges for kr 4000,-<br />

Kostet ny: kr 29990,- Ta kontakt på:<br />

97137579<br />

Pioneer vsx-lx70 forsterker selges.<br />

Strøken,lite brukt. Kostet ny kr<br />

15000,- Selges for kr 5000,- Kjøpt<br />

Soundgarden i Haugesund. Ca 3 år<br />

gammel. Dette var topp forsterkeren<br />

til Pioneer når den kom og har massevis<br />

av tilkoblinger. Bla 4 x HDMI. Ta<br />

kontakt på: 97137579<br />

Antikk???? Gammel amerikakoffert<br />

sikkert reist mange turer og en gammel<br />

trekiste selgers høystbudendet. tlf<br />

45282075<br />

PRESTHAUG BORETTSLAG 1.<br />

4roms leilighet 3dje.etg. kommer for<br />

salg. Nytt kjøkken og bad. Tlf: 952<br />

47 789<br />

2 stk garasjeporter i tre (leddporter)<br />

259 x 209 cm selges kr. 500 pr stk.<br />

Brukt trampoline, dia 4 meter, kr. 250.<br />

tlf. 95196418<br />

Bærbare datamaskiner. billig Tlf:<br />

93465608<br />

Vedovn Ulefos no.179 3etasjer. Effekt<br />

12kW. Ovnen er ubrukt, står fortsatt<br />

<strong>pa</strong>kket i esker.<br />

Nypris ca.28000,- selges kr. 12000,-<br />

Tlf/sms: 47287260<br />

Kjøkkenfliser 4m2 + motiv og dekorfliser.<br />

Selges kr. 500,- komplett. Tlf/<br />

sms: 47287260<br />

Stor Bretagne hylleseksjon m/<br />

karnapp. Selges kr. 5000,- Tlf/sms:<br />

47287260<br />

Stort furu spisebord m/4 stoler og<br />

ileggsplate. Lite brukt, selges kr. 4500,-<br />

Tlf/sms: 47287260<br />

Vedovn Ulefos no.179 3etasjer.<br />

Effekt 12kW. Ovnen er brukt. Nypris<br />

ca.28000,- selges kr. 10000,- Tlf/sms:<br />

47287260<br />

So<strong>fa</strong> m/sjeselong. Sort/grå. Selges kr.<br />

4000,- Stort salongbord kr. 1500,- Tlf/<br />

sms: 47287260<br />

Spinningsykkel LeMond Revmaster.<br />

Selges kr. 2500,- Tlf: 47287260<br />

HARDANGERBUNADSETT vevd<br />

smikke og <strong>fa</strong>ngbånd kr 6000,-<br />

Skinnbelte med 27 støler + skinn<strong>fa</strong>ngbånd<br />

kr 8000,- Lang cape til hardangerbunad<br />

str.40/42 kr 3.500,- t.s.Tlf<br />

99707411<br />

Pent brukt Jelsabunad,livvidde<br />

96,lengde 104,lue,veske og bunadpose<br />

i stoff følger med.Selges med<br />

påmontert sølv.Prs 15000.00 eller<br />

middag<br />

A la Carte meny<br />

Åpningstider<br />

Mand.-fred. 11.00-19.00<br />

Lørd./Sønd. 12.00-17.00<br />

Vi leverer også smørbrød<br />

og koldtbord:<br />

Tlf. 5273 4905<br />

/ 958 04 485<br />

bud. Tlf.97775431 / 45413367 Sauda<br />

/ Karmøy<br />

Lys-skinner 3 stk med 10 se<strong>pa</strong>rate<br />

spotlamper for vanlig skrusokkel.<br />

Skinnelengde er 2 stk på 3m og en på<br />

4m. Selges 500,- Tlf. 99703370<br />

TFK bagger. To stk. hardbagger til<br />

Twinner Twist <strong>Du</strong>o tvillingvogn.<br />

Kiesel/ sand<strong>fa</strong>rgede. Meget pent brukt.<br />

Adapter, myggnetting og regntrekk<br />

følger med. Kr900.- pr. Stk. Et stk.<br />

Graco Logico S bilsete med base. Kan<br />

festes i to eller trepunktsbelte. Kr 800.-<br />

Tlf: 98003023<br />

Gassflaske pro<strong>pa</strong>n 11 kg industrikobling.<br />

kr 500.- tlf:99521721<br />

Fin ny lekehytte til salgs kr 4900.-<br />

send sms eller ring etter kl 16.<br />

tlf.93445879<br />

Eldre landskapmaleri av E.<br />

Aschenbach selges til høystbydende.<br />

90 x 60 cm med flott ramme. Tlf<br />

46502388<br />

Hjørnepeis. Passer til flere modeller<br />

Jøtul. Kr 500. Eike<strong>fa</strong>rget baderoms<br />

innredning med servant selges for<br />

kr1000,- Tlf 98045794<br />

Selger svart liggestol i bycast kr<br />

400, Babybjørn active bæresele kr<br />

450, Stor/ tvilling ammepute med<br />

innesydd babysete 600 kr, Baby gyngestol<br />

med justerbar sete og rygg 150<br />

kr, eller gi bud på alt Tlf 45413437<br />

DBS sykkel herre. 21 gir. Billig til<br />

salgs. Tlf: 99471171<br />

Pent brukt linskjorte til<br />

Rogalandsbunad str. 44-48. kr. 3500,-<br />

Tlf: 48133533<br />

Brukt dobbelseng, beiset, lakka furu<br />

til salgs. Hvis ønskelig m/madrasser.<br />

Kr. 500,- Tlf: 93224089<br />

Umalt/ubrukt TREVOGGE (uten<br />

utskjæringer) for baby kr.1500.-<br />

Sortmalt ny stor TREKISTE (ulakkert)<br />

m/bestlag kr.3000.- mob.90059839<br />

marianne<br />

Stor svart pvc kontorstol md<br />

sving,vipp og armlen selges for<br />

150kr...hvit ikea trappegrind<br />

100kr,lekegrind 600kr og emaljunga<br />

søskenbrett 150kr..tlf.98083985(helst<br />

etter kl.17).<br />

Kjøpes<br />

Tripp Trapp stol ønskes kjøpt!<br />

Tlf:47888476<br />

Rutjebane, lekehus i plast, og føysestativ<br />

ønskes kjøpt. Tlf:47888476<br />

KARMØY BUNAD ØNSKES KJØPT!<br />

Ring 47309036<br />

Nausttomt ønskes kjøpt. tlf 95996084<br />

Plentraktor ønskes kjøpt,gjerne litt<br />

defekt. tlf 97156641<br />

Kano ønskes kjøpt. Tlf 901 07 883<br />

Hytte ønskes kjøpt i Tysvær. Alt av<br />

interesse. Tlf: 47363548<br />

HUSVOGN I SANDVIK. Husvogn<br />

eller campingvogn i Sandvik ønskes<br />

kjøpt. tlf. 91187456<br />

Plentraktor dele traktor til 12hk mtb<br />

ønskes rimelig. tlf 93844124<br />

Vedfyrt badestamp rimelig ønskes, og<br />

er der ei lita billig campingvogn på lur<br />

5000 ønske eg tilb, rimelig henger er<br />

og på listen. tlf 93844124<br />

Fryser ønsker kjøpt. alt av interesse...<br />

Tlf: 90229616<br />

Stor Tilhenger ønskes kjøpt. Tlf<br />

90295769<br />

Hobbyfiskerens drøm<br />

og tro<strong>fa</strong>ste venn<br />

Bensindrevne og elektriske<br />

kraftblokker med regulerbar<br />

hastighet. Norsk <strong>pa</strong>tent.<br />

Forhandler<br />

OLSEN FANGST<br />

OG KRAFTBLOKK<br />

Se www.kraftblokk.no<br />

eller tlf. 905 64 598<br />

Ønskes kjøpt: Stereoanlegg med<br />

kassettspiller (2 kassetter) og CD.<br />

Kassettspiller må fungere. Skåregaten<br />

81. Tlf: 45048616<br />

Bil & Motor<br />

4 stk sommerdekk Good Year195/55<br />

R16. Mønsterdybde ca 6 mm. 4 stk<br />

vinterdekk på stålfelg 205/55 R16.<br />

Mønsterdybde ca 7 mm 4 stk sommerdekk<br />

på lettmetallfelg 225/45<br />

ZR17 mønsterdybde 7 mm. Alle<br />

<strong>pa</strong>sser bl.a. til BMW. Gi bud. Tlf<br />

90036710.<br />

Snart konfirmant? Scooter 2010 mod.<br />

sort/krom BTM. Som ny. Kjørt 370<br />

km. Kr. 7500,- Tlf: 98039509<br />

4 nye piggdekk på felg, 185/60. R.15-<br />

88T.XL. Passer Suzuki. Kr. 1200,- Tlf:<br />

98039509<br />

Hyundai Matrix 1,5 GLS 2003 model<br />

. Kjørt 62000km. Vinterdekk og nye<br />

sommerdekk. EU kontroll januar<br />

2010.Veldig god bil. Pris60000kroner<br />

+reg. Tlf: 91142244<br />

1998 Audi A8 2.5l V6 Quattro. 4x4,<br />

aut, klima, cruise, h.feste, sort m/<br />

grått skin. Eu-godkjent til april-2014.<br />

Selges kr. 125000,-/evt.bud. Tlf/sms:<br />

47287260<br />

1995 Audi A8 2.8l. aut, klima, cruise,<br />

sølv m/grått skinn. Mulig norges peneste<br />

-95 A8. Alt nytt av bremser/felger/dekk.<br />

Eu-godkjent til mars-2014.<br />

Selges kr. 139000,- Tlf/sms: 47287260<br />

4 stk 14”, 5 hulls, alycat lettmetallfelger<br />

med sommerdekk selges. Passer<br />

bl.a. til MB, eldre Ford, VW transporter.<br />

500 kr. Mobil 46502388<br />

Sommerdekk 205/65-R15 piggdekk<br />

205/65-R15 4stk BMW alu felger,<br />

dekkene er lite brukt, felgene <strong>pa</strong>sser<br />

5-serien. tlf:99521721<br />

Hjelp. Bilen vår er på er uhelbredelig-syk.<br />

Sommer er her snart og<br />

Uøretrygdet enkemann og hans barn<br />

ønsker å trekke mot nord i ferie.<br />

Trenger en Grei ok dieselbil med krok<br />

som <strong>kan</strong> bli vår nye hjelper.Maks<br />

15000kr?? ink alle avg <strong>kan</strong> en klare.<br />

Opel, mercedes, ford ol. tlf 93844124<br />

Rimelig bil Mercedes c klasse, opel<br />

vectra, ol ønskes til ung dame student.<br />

0 -12000kr tlf 41334264<br />

Velholdt bobil selges 315 000 kr.<br />

Hobby 2005 modell, kjørt 20 300<br />

km. Ikke røyk og dyr. Se FINN kode<br />

34462366<br />

Båt & Motor<br />

Tilhengerkasse til Tysse båthenger<br />

selges tlf.41688163<br />

Jeanneau Merry Fisher 19 fot M/<br />

75 hk Evenrud Eteck 2010 mod<br />

som ny Motor 2006 mod. Med tett<br />

overbygg og stor skyvedør bak sjøllensande,<br />

Ypper lig fiske og dagstur<br />

båt Overnatting for 2 voksne.Kan ta<br />

mindre plastbåt / slepejolle i innbytte<br />

.Selges rim ved hurtig avgj, Tel 915<br />

916 04 Tysvær<br />

Trebåt 23ft med 10hk sabb, starter og<br />

går, greit båt trenger en liten vårpuss.<br />

Åpen båt, topp teine/fiskebåt. sabbdeler<br />

medfølger. ring for mer info :) kr<br />

3000. Tlf: 95996084<br />

Silver Viking 13 Sport.<br />

Restureringsobjekt. Båten har en del<br />

småskader som må plastris og lakkeres.<br />

Det følger også med dekk med<br />

vinduer . Båten selges i den som den<br />

er. Kr : 2000,- , Bilder <strong>kan</strong> mailes.<br />

Mob. 90644712.<br />

stor/bred plast/glassfiberbåt med påhengsfeste<br />

ønskes 20-25ft rep objekt<br />

alt av interesse tlf 95996084<br />

Gavlabåt 27 fot. Stor og god gavlabåt<br />

til salgs. Skroget er i god stand, men<br />

motor må re<strong>pa</strong>reres. Bygget i 1965 på<br />

Godøy, Tysnes. Dette er en sjelden<br />

anledning, da det ikke er mange igjen<br />

av denne spesielle båttypen. Ring<br />

47756081<br />

15 fots plastbåt med henger gis vekk.<br />

Må pusses opp. Ligger i Sandvik mot<br />

Nedstrand. Telefon 52831824 etter<br />

kl.17<br />

2007 mod. Buster x 17 fot med 80 hk.<br />

yamaha. Kalesje. Kartpl. Ekkolodd.<br />

Gått 90 timer. til salgs. Tlf 95123068.<br />

14” Karmøy Classic med 15 hk yamaha<br />

selges. ny styresnekke+ kabel og<br />

kontroll box med kabler / nivå lense-<br />

pumpe. kr 15000 .Ligger på hasseløy<br />

Båtforeningens flytebrygger. Nr 93.<br />

Tlf: 93465608<br />

Pioner 235 med 4hk Tohatsu Selges:!<br />

Lite brukt. PRIS: 6000,- Kun seriøse<br />

henv på mail. kr-kvilh@hotmail.com<br />

Karmøy<br />

Aquaquick-gummibåt 9-fot mørk blå,<br />

veldig lite brukt.mod 2009 godkjent<br />

for 10 hk. kr 2900.- tlf:99521721<br />

RYDS 510 GT M/ 70 HK.<br />

Selvlensende skjærgårdsjeep m/ 70<br />

HK Johnsen 1999 mod. Trim/ tilt,<br />

vannskibøyle, komplett putesett selges<br />

kun kr 63000,- Stor og stødig båt. Mye<br />

båt for pengene. tlf. 91187456<br />

17 fot Nordan m/kalesje og 70HK<br />

Johnson motor til salgs. Tlf.<br />

90780490/52832032.<br />

4-6 HK påhengs med lang stamme<br />

ønskes kjøpt. tlf 48252536<br />

Cha<strong>pa</strong>rral 215 ssi 2007.mod daycruser<br />

22 fot selges. Båten er utstyrt med<br />

Volvo Penta D3 Innenbordsmotor.<br />

Båten er klar for sesongen,service<br />

tatt februar 2012. Ta kontakt på tlf<br />

48866336<br />

Ønskes leid<br />

Stille og rolig eldre kvinne, bevegelseshemmet<br />

søker umøblert leilighet.<br />

1 soverom, kjøkken og stue. Sentralt,<br />

men ikke i sentrum i Haugesund.<br />

Helst Romsdalen eller Solvang. Ikkje<br />

røyk, alkohol eller dyr. Trapper ingen<br />

hindring, men det må være gelender.<br />

Ønskes sist i September, gjerne før.<br />

Telefon: 52729428/98110287<br />

Alene mamma til 1 barn ønsker seg<br />

leilighet i Haugesund/Frakkegjerd<br />

område. min: 2 sov, internett og tv<br />

mulighet, max 7000kr. Har ikke dyr.<br />

<strong>Du</strong> får referanser om du ønsker. Er<br />

sikker betaler og rolig. Haster litt siden<br />

eg blir student/lærling til høsten,<br />

og vil derfor være tidlig ute før skuleelever<br />

begynner å leite. En <strong>kan</strong> ringe<br />

etter kl. 19.00 hverdager og helg. Tlf:<br />

47660556<br />

Jente 26år, med en snart nyfødt baby<br />

og VERDENS snilleste & roligste<br />

hund ønsker å leie en leil veldig sentralt<br />

på Avaldsnes, med 2 soverom.<br />

Max 5000 i mnd! (Evt fra høsten av,<br />

eller nå) Røyker ikke! Tlf: 920772341<br />

til leie<br />

Leilighet m/ 2 sov. ønskes leid. Helst<br />

hv.varer. Tel: 995 15 368<br />

Båtplass til leie på Risøy (rett over<br />

Baardsen). Kr 7200 pr år tel 40044478<br />

Leilighet/Hybel Til leige ca 65 kvadrat,<br />

i Vedavågen. Egen inngang, og<br />

<strong>pa</strong>rkering plass. Med et lite soverom<br />

me dobbel seng. Bad me dusj,vask wc.<br />

Gang kombinert vaskerom med vaskemaskin<br />

kommode og oppheng. Stue<br />

med so<strong>fa</strong>, tv, Viasat gull <strong>pa</strong>kke, og<br />

Internett. Kjøkkenet henger sammen<br />

med stuen, Varmepumpe og godt isolert.<br />

Denne er fult møblert. Liten tarasse<br />

og hage møbler. Leien er 3500.-<br />

+ strøm. Send E-post til sigfredberg@<br />

hotmail.com Med Referanse, Kun<br />

sikre betalere. og stille etter kl 22.00<br />

eller etter avtale :) Ledig etter avtale.<br />

<strong>pa</strong>sser best til enslige eller studenter.<br />

Tlf: 91811707<br />

KOSELIG MØBLERT<br />

SOKKELEILIGHET i søre bydel til<br />

leie.Kabeltv/internett/varmepumpe.<br />

Ikke røker.Kr 5000,-pr mnd.Dep kr<br />

5000,-Ikke røker.Tlf 99707411<br />

SPANIA/ TORREVIEJA/ ALICANTE.<br />

Stor, fin rekkehusleilighet leies ut til<br />

ordens folk. Sentral og flott beliggenhet.<br />

Tlf. 48076867<br />

diverse<br />

“DRA MEG I FLETTÅ” www.<br />

mandskoret1914.no<br />

tapt/funnet<br />

Mistet gullarmbånd. mellom steinerskolen,<br />

solvang ,-sentrum. affeksjonsverdi.<br />

98487577<br />

gis bort<br />

Har en stor eldre sony 32” tv som<br />

gis bort ved avhenting snarest.<br />

tlf.95748072. førland i tysvær.<br />

LYST PÅ<br />

25 000,- I<br />

STIPEND?<br />

Nå <strong>kan</strong> du få stipend fra Aksdal Nærings<strong>pa</strong>rk.<br />

Er du, ditt lag eller din forening ekstra talentfulle? Har du eller dere gode planer for videreutvikling?<br />

Aksdal Nærings<strong>pa</strong>rk deler ut tre stipender à kr 25 000,- innen områdene: Idrett, Kultur og Real<strong>fa</strong>g.<br />

For ytterligere informasjon og søknadsskjema se www.aksdalnaring.no<br />

Søknadsfrist: 7. mai<br />

TANNLEGENE VEE<br />

Espevikv. 18, Solvang - 5521 Haugesund<br />

Tannleger MNTF<br />

Torgeir Vee, Eirik Vee, Dagfinn Vee<br />

Tannpleier NTpF<br />

Taslima A. Vee<br />

Åpn. tider 08.00 - 16.00 (fred. 13.30)<br />

Mandag også kveldsåpent.<br />

Timebest. Tlf. 5271 3180<br />

nordvegen<br />

golFBAne<br />

Utrolige rekrutteringstiltak i år:<br />

Grøntkortkurs (12 timer) • TOTALT Kr. 690,-<br />

Spillerett 1 år • TOTALT Kr. 4900,-<br />

For de som spiller sjeldnere enn<br />

20 ganger Kr. 1300,-<br />

+ 1/2 greenfee!<br />

Halv-sett, herre følger<br />

med v/innmelding<br />

Hauskeveien 4, Torvestad • Tlf. 5282 1144 - 9005 7439<br />

post@nordvegengolf.no • www.nordvegengolf.no<br />

STØYPE?<br />

UTLEIE AV FORSKALING<br />

PERLES<br />

SIRKELSAG 990,inkl.<br />

mva<br />

• RINGMURSFORSKALING<br />

• GRUNNMURSFORSKALING<br />

• DEKKEFORSKALING<br />

• SYSTEMFORSKALING<br />

• SALG AV TILBEHØR<br />

ISOPOR / VENTILER / ARMERING ETC.<br />

• SALG AV VERKTØY<br />

JERNBINDEMASKINER / VIBRATORER /<br />

LASERE / TRANSPORTBÅND / BLANDE-<br />

MASKINER / ARMERINGSKUTTERE /<br />

BETONGGLATTERE ETC.<br />

Vestheimveien 30, Bygnes Industriområde, 4250 Kopervik • Åpningstider: Man-fre 06.45-15.30, Tor 06.45-17.00<br />

UTLEIE OG SALG AV FORSKALINGSPRODUKTER


Torsdag 26. april 2012 Torsdag 26. april 2012<br />

78 79<br />

HVORDAN SPARER<br />

DU STRØM?<br />

VARMEPUMPE<br />

VARMEPUMPE<br />

” Jan Ivar Olsen er svært fornøyd<br />

ʼʼ<br />

som leverandørʼʼ<br />

Hilsen <strong>Karmsund</strong> ABR Senter, Avaldsnes<br />

Jan<br />

eke Levert Ivar Olsen er svært nøgd<br />

Levertinnen innan1 1uke! Vi har lang er<strong>fa</strong>ring og gunstige priser.<br />

veke<br />

Kontakt oss i dag!<br />

Levert innan 1 veke<br />

I idylliske Fransahagen i Visnes, ligger administrasjonsbygget<br />

fra 1868. Visnes gruvene var da en av Euro<strong>pa</strong>s<br />

største kobbergruver. Bygget, som ofte kalles Kontoret,<br />

fungerer i dag som kafé, forsamlingslokale og museum.<br />

Selve bygget er tømret, og isolasjon i vegger og tak er fraværende. Stiftelsen<br />

Vigsnes Grubeområde som eier huset, har i årevis slitt med et høyt strømforbruk.<br />

Selv med mange <strong>pa</strong>nelovner og flere andre oppvarmingskilder, har det<br />

vært håpløst å sikre jevn og god temperatur for å ivareta både bygget og de<br />

andre museale verdiene. Det har nærmest årlig vært frostskader på vannrør i<br />

huset.<br />

Høsten 2011 ble det installert 2 varmepumper i bygget; en i hovedetasjen<br />

og en i andre etasje. Resultatet kom straks; bygget har nå jevn temperatur i<br />

alle rom, strømforbruket er redusert og vi <strong>kan</strong> nå oppholde oss i ”hjertet” av<br />

Visnes uten å måtte ha på oss jakker, skjerf og luer.<br />

Vi takker Apply for flott service ang. valg av varmepumper og oppfølging.<br />

På vegne av Vigsnes Grubeområde<br />

- Rune G. Håkonsen<br />

er svært nøgd Jan Ivar Olsen er svært nøgd<br />

med varmepumpen fra Toshiba<br />

å Toshiba<br />

med Jan varmepumpe Ivar Olsen fråer Toshiba svært nøgd<br />

BEST I TEST<br />

BEST KVALITET OG SERVICE<br />

leverandør<br />

og med med varmepumpe APPLY somfrå leverandør Toshiba<br />

BEST<br />

I TEST<br />

VARMEPUMPE / AIRCONDITION<br />

AUTORISERT FORHANDLAR<br />

VARMEPUMPE / AIRCONDITION<br />

AUTORISERT FORHANDLAR<br />

Jeg leste alt jeg <strong>fa</strong>nt på nettet av informas- 6 års er<strong>fa</strong>ring i 2 ulike boliger har overbevist meg<br />

Ingen bindingstid - Tren GRATIS 1 uke<br />

HANTHO GALLERI OG RAMMEVERKSTED<br />

jon og tester av de ulike varmepumpene om at Toshiba har best kvalitet og at Apply er<br />

Tlf. 47 24 05 40, post@gilligym.no<br />

Sørhauggt. 131 - tlf. 5272 9990 / 9154 2925 • www.hantho.no<br />

<strong>Du</strong> finner oss på Staalehuset på Bakarøynå<br />

og med APPLY som leverandør<br />

BEST før jeg<br />

BESTi TEST valgte varmepumpen fra Toshiba.<br />

I TEST<br />

BEST best<br />

BESTKVALITET på service.<br />

KVALITET OG OG SERVICE<br />

T OG SERVICE<br />

SERVICE<br />

Jeg Komfort<br />

Egleste lestealt gjennom<br />

altjeg eg<strong>fa</strong>nt stabil<br />

<strong>fa</strong>nnpå pånettet varme<br />

nett av av og informas- et sundt<br />

TOSHIBA DAISEIKAI<br />

www.gilligym.no<br />

6 års er<strong>fa</strong>ring i 2 ulike bustadar boliger har har overbevist overtydd meg<br />

like bustadar har overtydd<br />

jon inneklima<br />

informasjon og testar av dei ulike<br />

meg om at Toshiba har best kvalitet og at Apply<br />

Ahar DAISEIKAI<br />

best kvalitet og atBEST og tester er<br />

I TEST av viktig de ulike for meg, varmepumpene<br />

og Polar-serien om PUMPEN<br />

Apply BEST at Toshiba TJENT<br />

KVALITET har best INN<br />

OGkvalitet PÅ 2-3<br />

SERVICE og at ÅRApply<br />

er best POLAR 25 / 35 / 45<br />

før varme-pumpene kom<br />

Egjeg best<br />

leste valgte ut<br />

alt varmepumpen i en test før eg utført<br />

eg <strong>fa</strong>nn på valde nettfra av Sveriges<br />

av Toshiba. på erEkstra 6 års best service. er<strong>fa</strong>ring på bonus service. er at strømregningen blir redusert<br />

enovA AnBeFAler:<br />

i 2 ulike bustadar har overtydd TOSHIBA DAISEIKAI<br />

5 / 35 Rusproblemer?<br />

Komfort / 45<br />

informasjon varmepumpe Tekniska gjennom Forskningsinstitut.<br />

ogfråtestar stabil Toshiba. av varme dei Comfort ulike og et sunt meg<br />

med<br />

om<br />

40-60<br />

at Toshiba<br />

%. Denne<br />

har<br />

pumpen<br />

best kvalitet<br />

har<br />

og<br />

markedets<br />

Den ja<strong>pa</strong>nske ingeniøren<br />

<strong>Karmsund</strong> avis<br />

at Apply POLAR 25 / 35 / 45<br />

NT INN ATT PÅ 2-3inneklima gjennom varme-pumpene er stabil viktig varme<br />

ÅR<br />

før for eg meg, ogvalde sundt og Polar-serien inne- PUMPEN er PUMPA raskeste best påER TJENT avregning. service. TJENT INN PÅ INN2-3 ATT ÅRPÅ<br />

2-3 ÅR TOSHIBAKatashi DAISEIKAI Tarekado flyttet til<br />

Å SKIFTE VINDUER<br />

Har du eller noen du kjenner et rus-<br />

Den Ja<strong>pa</strong>nskepå nett ingeniøren<br />

klima er viktig for meg, og Polar-<br />

straumrekninga vert<br />

kom varmepumpe best ut i en fråtest Toshiba. utført av Comfort Sveriges Ekstra bonus bonus er at strømregningen straumrekninga vert blir redusert<br />

Norge<br />

Den Ja<strong>pa</strong>nske<br />

og har utviklet<br />

ingeniøren<br />

den<br />

problem? Se våre nye avdelinger og tilbud<br />

Katashi Tarekadoserienflytta kom best ut i ein test utført av<br />

POLAR 25 Den / ja<strong>pa</strong>nske 35 / 45ingeniøren<br />

0%.Denne pum<strong>pa</strong> harTekniska<br />

gjennomForskningsinstitut. stabil varme og sundt inne- med redusert PUMPA 40-60 med ER%. TJENT 40-60%.Denne Denne til<br />

pumpen INN ATT pum<strong>pa</strong> har PÅ markedets har 2-3 ÅR<br />

nye<br />

Katashi<br />

Toshiba<br />

Tarekado<br />

Polar for<br />

flytta<br />

norske<br />

www.karmsundavis.no<br />

til<br />

Sveriges Tekniska forskningsinstitut.<br />

Katashi Tarekado flyttet til<br />

e Å avriming.<br />

ETTERISOLERE Norge - SKIFTE<br />

på våre nettsider.<br />

og har utvikla klima er viktig for meg, og Polar- den raskeste markedets Ekstra bonus avregning. raskaste er at straumrekninga avriming. nye<br />

vert<br />

forhold.<br />

Norge Den Norge Ja<strong>pa</strong>nske og Resultatet<br />

har utviklet utvikla ingeniøren<br />

ble<br />

den<br />

en<br />

den nye<br />

PUMPE ARMEPUMPE<br />

www.stiftelsen-karmsund.no<br />

Toshiba Polar for serien norske kom best ut i ein test utført av redusert med 40-60%.Denne for-<br />

pum<strong>pa</strong> har<br />

“best<br />

nye Katashi Toshiba<br />

i test”<br />

Toshiba Tarekado Polar<br />

varmepumpe!<br />

Polar for norske flytta for norske til for-<br />

Sveriges S<strong>pa</strong>r Tekniska strøm forskningsinstitut. • Gratis be<strong>fa</strong>ring hold. KLEDNING<br />

eller flere opplysninger på tlf. 926 32 316<br />

RESULATET BLEI markedets • Autorisert EI raskaste avriming. forhandler<br />

forhold. Norge hold. RESULATET og Resultatet har utvikla BLEI ble den EI en nye<br />

BEST I TESTJan G VARMEPUMPE!<br />

U N N A Ivar R Olsen er svært nøgd<br />

”best Toshiba BEST i I test” TEST Polar VARMEPUMPE!<br />

varmepumpe!<br />

for norske for-<br />

d varmepumpemed frå Toshiba varmepumpe frå Toshiba<br />

hold. RESULATET BLEI EI<br />

med APPLY som ogleverandør med APPLY Priser som fra kr. 14.990,- leverandør<br />

inkl. montasje og mva<br />

BEST I TEST VARMEPUMPE!<br />

EST I TEST BEST KVALITET OG SERVICE BEST KVALITET OG SERVICE<br />

g leste alt eg 6 års <strong>fa</strong>nner<strong>fa</strong>ring på nettiav 2 ulike bustadar har 6 års overtydd er<strong>fa</strong>ring i 2 ulike bustadar har overtydd<br />

nformasjon og meg testar omav at Toshiba dei ulikehar<br />

best kvalitet meg ogom at Apply at Toshiba har best kvalitet og at Apply<br />

arme-pumpene før eg valde<br />

armepumpe frå Toshiba. Comfort<br />

ert forhandlar<br />

er best på service.<br />

va<br />

ejennom<br />

stabil PUMPA varme og ERsundt TJENT inne- INN ATT eller PUMPA PÅbetalingsutsetjing 2-3 ÅR ER TJENT INN ATT PÅ 2-3 ÅReller<br />

betalingsutsetjing<br />

lima er viktigEkstra for meg, bonus og Polar- er at straumrekningaEkstra vert bonus er at straumrekninga vert Den Ja<strong>pa</strong>nske i<br />

erien kom best redusert ut i einmed test40-60%.Denne utført av pum<strong>pa</strong> redusert har S<strong>pa</strong>r med straum40-60%.Denne Gratis syn<strong>fa</strong>ring AutorisertAvd. forhandlar Haugesund:<br />

Avd. Stord:<br />

pum<strong>pa</strong> har<br />

Katashi Tareka<br />

veriges Tekniska Sundgata 167, markedets forskningsinstitut.<br />

raskaste avriming. markedets raskaste avriming.<br />

Norge og har u<br />

mnd. nedbetaling<br />

5527 Haugesund<br />

Toshiba Polar f<br />

Har du duopplevd opplevd en liten en liten eller stor eller krise stor i livet, krise eller i trenger livet, eller du bare<br />

Årabrotsveien 21, 5515 Haugesund Ringveien 6, Heiane, 5412 Stord<br />

Prisar frå kr 14 990,- inkl. montasje og mva<br />

hold. RESULAT<br />

eller betalingsutsetjing<br />

BEST I TEST VA<br />

evert nan Ringveien Tlf. 52 72 60 70 trenger noen å sortere<br />

1du bare tanker noen med? å sortere innan veke<br />

tanker med? 6 Heiane, Kontakt1Arild Søgnen, tlf. 941 46 5412 457<br />

Stian Halleland,<br />

veke Stord<br />

tlf. 982 40 646<br />

Arild Ringveien Søgnen, tlf. 6 Heiane, 941 46 5412 457 Stord<br />

syn<strong>fa</strong>ring S<strong>pa</strong>r Måndag-fredag 47 64 94 07<br />

Avd. Haugesund: Stian Halleland, tlf. 982 40 646<br />

Avd. Stord: Arild Søgnen, tlf. 941 46 457<br />

Gjennom samtaler utforsker en «det som er». Når en forstår mer av<br />

straum Autorisert Gratis syn<strong>fa</strong>ring forhandlar 08.00-16.00 E-post: Autorisert arild.sognen@apply.no<br />

stian.halleland@apply.no forhandlar STØRST<br />

STØRST<br />

Bygg AS<br />

stian.halleland@apply.no<br />

arild.sognen@apply.no<br />

Måndag-fredag arild.sognen@apply.no 08.00-16.00<br />

GJENNOM ÅR<br />

mn<br />

Prisar elle<br />

Lørdag frå kr 14 egen situasjon, blir det 990,- enklere å 10.00-14.00<br />

velge hva en vil gjøre. inkl. montasje KONFERANSIER<br />

eller besøk vår Bademiljøbutikk ogpå Heiane mva<br />

Gjennom samtaler u9orsker en ”det som er”.<br />

GJENNOM<br />

Kontakt Årabrotsveien Arild Søgnen, 21, 5515 tlf. Haugesund 941 46 457<br />

Ringveien Lørdag Ringveien 10.00-14.00<br />

6, 6Heiane, Heiane, 5412 5412 Stord Stord<br />

Vil du vite mer? Kontakt Hildur Vea, tlf. 456 62 118 eller les mer på:<br />

takt Arild Søgnen, tlf. Når en941 forstår mer av46 egen situasjon, 457 blir det<br />

ARABERSHOW<br />

EIN KNALLTØFFE HAUGESUNDAR<br />

E-post: arild.sognen@apply.no<br />

STØRST Ringveien Måndag-fredag 08.00-16.006<br />

He<br />

STØRST<br />

Måndag-fredag STØ<br />

ASS<br />

ON TELECOM<br />

www.vea-gestaltterapi.no<br />

VARMEPUMPER ELEKTRO RØR GJENNOM VARME KULDE GASS ÅR<br />

GJEN<br />

post@byggmv.no – www.byggmv.no<br />

VARMEPUMPER GJENNOM VENTILASJON ÅR<br />

enklere å velge hva en vil gjøre.<br />

Lørdag VENT<br />

TELECOM<br />

Ring: 920 14 493 10.00-1<br />

www.gunnar-andersen.no<br />

eller besøk vår Bademiljøbutikk på Heiane<br />

Lørdag 10.00-14.00<br />

av<br />

ut.<br />

Stor service<br />

E-Klasse:<br />

fra kr<br />

4.700,-*<br />

Bestill time nå!<br />

*Priseksempel<br />

220 CDI 2003 til 2009. W211.<br />

Uten tilleggsarbeider.<br />

Mercedes-Benz Service.<br />

Kompetansen du ikke<br />

får andre steder.<br />

S<strong>pa</strong>nnavn. 149, 5535 Haugesund<br />

tlf. 52 70 32 80. www.nilswathneauto.no<br />

Original kunst med varig verdi<br />

VESTLANDSVINDUET<br />

Man-fre.<br />

11-19<br />

Fruktkurver til jobb!<br />

Vi leverer trivsel på jobben!<br />

Les mer og bestill på:<br />

www.gofrukt.no eller<br />

kontakt Uni-K as på<br />

tlf. 5286 5010<br />

www.uni-k.no<br />

INSTALLASJON<br />

av lydanlegg, lys og AV-utstyr til<br />

skoler, kirker, møterom m.m.<br />

Prosjektering &<br />

Montering<br />

100% Vedlikeholdsfritt<br />

Direkte fra <strong>fa</strong>brikk:<br />

Alt i vedlikeholdsfri PVC:<br />

- Sprosser – Skodder<br />

- Gjerder – Levegger<br />

- Rekkverk – Porter<br />

- Varmepumpehus<br />

Vindex-Produkter varer og Vedlikehold du s<strong>pa</strong>rer<br />

Bjørn Sigve Tlf. 9063 2343 bsm@vindex.no www.vindex.no<br />

,- inkl. montasje og mva<br />

dame & herre<br />

VELKOMMEN TIL NYE OG<br />

GAMLE KUNDER<br />

Tlf. 5271 1070/9714 2972<br />

Velkommen til Prix-bygget<br />

i Austmannaveien i<br />

underetasjen<br />

Lokal<br />

strøm.<br />

www.haugaland-kraft.no<br />

VARMEPUMPE - levert innen 1 uke!<br />

I årevis slet vi med et høyt strømforbruk<br />

og frostskader i vannrør<br />

Vi er leverandør av alle<br />

kjente merker til markedets<br />

beste priser.<br />

E Høy kompetanse!<br />

Fagmessig innramming<br />

Største utvalget finner du hos oss<br />

4SOUND Haugesund - Helgelands Musikk AS - Kirkegata 133<br />

PUMPE 5527 Haugesund / - Tlf: 52 73 30 AIRCONDITION<br />

60<br />

ISERT FORHANDLAR<br />

TRENINGSKLUBB KUN FOR KVINNER<br />

og med Apply som levandør ”<br />

KAMPANJE<br />

PÅ UTVALGTE<br />

MODELLER!<br />

• S<strong>pa</strong>r S<strong>pa</strong>r strøm straum • Gratis syn<strong>fa</strong>ring be<strong>fa</strong>ring Autorisert • Autorisert forhandlar forhandler<br />

Priser Prisar fra fråkr kr14.990,- 14 990,- inkl. inkl. montasje montasje og mva og mva<br />

BEST<br />

IBEST TEST<br />

I TEST<br />

T<br />

P<br />

VARMEPUMPE / AIRCO<br />

AUTORISERT FORHA<br />

BES<br />

I TE<br />

er best på service. TOSHIBA DAISEIKA<br />

mnd. nedbetaling<br />

mnd. nedbetaling<br />

POLAR 25 / 35 / 45<br />

ost: arild.sognen@apply.no<br />

riane besøk vår Bademiljøbutikk på Heiane<br />

VARME ELEKTRO KULDERØR GASSVARME VARMEPUMPER KULDE GASS VENTILASJON VARMEPUMPER TELECO V<br />

Vil du vite mer? Kontakt Hildur Vea, tlf 45 66 21 18<br />

eller les mer på: www.vea-­‐gestalKerapi.no<br />

ʼʼ<br />

ʼʼ<br />

Jan Ivar Olsen er svært fornøyd med<br />

varmepumpen fra Toshiba og med Apply<br />

AUTORISERT FORHANDLER<br />

ELEKTRO RØR VARME KULDE GASS VARMEPUMPER VENTILASJON TELECOM


■ Reflektord<br />

tid…” måles som differansen<br />

mellom to tidspunkter.”<br />

Tid opptar oss like mye som<br />

været, vi snakker om det mange<br />

ganger hver dag, og tidvis styrer<br />

klokka oss fullstendig. Tilhører<br />

du dem som har…? Har du tid<br />

til en prat hvis noen ber deg<br />

om å få noen minutter av deg?<br />

Noen har alltid tid, de setter av<br />

de nødvendige tidsenheter når<br />

et medmenneske signaliserer<br />

behov for det. Noen er stundesløse,<br />

alltid på vei til noe de ikke<br />

har tid til, de har så vidt tid til<br />

å formidle at de ikke har tid.<br />

På landsbygda for 100 år siden<br />

var klokkeslett lite aktuelt, da<br />

var det dagslyset som bestemte,<br />

samt aktiviteter knytta til årstida.<br />

I dag derimot handler det<br />

meste om tid, ja, og om penger<br />

selvfølgelig. I følge ordtaket er<br />

tid penger, og penger er malen<br />

for det meste! Klokka og tid hører<br />

sammen, og det gjør klokkestrengen<br />

visstnok også, den<br />

henger vi i(gjør du det?). Noen<br />

er altfor lite klokkestreng, de er<br />

tidsoptimister og tror alltid at<br />

det går seg til. Resultatet er at<br />

de påfører sine medmennesker<br />

ventetid, og det er utrolig treig<br />

tid.<br />

Tid handler om det mest fundamentale<br />

som finnes, å være<br />

eller ikke være, det er shakespearesk<br />

som bare det, Hamlet<br />

og hodeskalle og greier, harru<br />

peiling? Noen har tid, noen får<br />

tid, for noen kommer den og<br />

69<br />

Se hele oppskriften på www.matkryss.no<br />

av Georg<br />

Mathisen<br />

Distr: Norsk<br />

Seriebyrå<br />

Strandgata 203 - 5525 Haugesund • Tlf. 5273 9800 - Faks 5273 9801 • Epost: redaksjonen@ka-karmsund.no<br />

Drikk<br />

4 ss<br />

finhakket<br />

Dyrebar<br />

Den<br />

sovende<br />

for andre går den. Tide, som er<br />

en videreutvikling av ordet tid,<br />

er et begrep vi har forholdt oss<br />

til lenge, og så ble HSD frista av<br />

navnet og annekterte det. Tide<br />

har nok som mål å være i…men<br />

tidvis tenker nok godtfolk at nå<br />

er det jammen på…<br />

Unge mennesker tror de har<br />

nok tid, ja, ikke bare nok, de<br />

tenker at tidsressursen er uendelig,<br />

det er bare å sløse i vei. De<br />

har så god tid at de tillater seg<br />

å være melankolske, de <strong>kan</strong> utsette<br />

livet, drømmen, karrieren,<br />

det å bli foreldre så lenge at de<br />

til slutt nesten blir det, …eldre!<br />

Tiden mangler rettsvern, det går<br />

jo så langt at enkelte slår tiden<br />

sin i hjel! Kan du tenke deg? Og<br />

så har du dem som presterer å<br />

komme i klemma, i tidsklemma.<br />

Tidsklem er den klemmen de<br />

ulike <strong>fa</strong>miliemedlemmene gir<br />

hverandre når de treffes i døra<br />

Leddyr<br />

Fortumlet<br />

Til å ta<br />

og føle<br />

på<br />

Letter<br />

Båre<br />

Hyllen<br />

Hunndyr<br />

Fra Drikk Hellig<br />

Klemmer<br />

Utløp Tresort<br />

Nå Robbe<br />

Beklageligvis<br />

på vei hver sin vei.<br />

Men plutselig en dag går det<br />

opp for deg at du er blitt …<br />

år, og da <strong>kan</strong> det være for sent.<br />

Det nytter ikke lenger å si:<br />

“Bare vent til”, for du har kommet<br />

forbi venterommet, du er<br />

på vei inn i avgangshallen. På<br />

tide å sjekke schedulen, time<br />

manageren,(drit i CVen) for du<br />

må innse at det er noe som heter<br />

avgangstid!<br />

Tid er en medfødt gave, og<br />

lykken er din hvis du vet, at den<br />

er en ikke-fornybar ressurs du<br />

bør bruke med varsomhet…!<br />

(gratulerer med dagen, forresten)<br />

Urtene<br />

Turene<br />

Musikalsk<br />

leder<br />

Fortæres<br />

Ytterligere<br />

Går<br />

rundt<br />

Pronomen<br />

4 stk<br />

Belaste<br />

Hev<br />

Tall<br />

År<br />

Klønete<br />

Vanskelig<br />

sit.<br />

Standard<br />

Foto:<br />

Esten<br />

Borgos<br />

Ventilerer<br />

Tiden<br />

Kommuner<br />

Kortet<br />

Tone<br />

Sjarm<br />

Listig<br />

Tråden<br />

Grunnstoff<br />

16<br />

Gudinne<br />

Registreres<br />

3 ss<br />

Spis<br />

Kustus<br />

Karakter<br />

Parti<br />

Pronomen<br />

Bolig<br />

Deig<br />

Bøyer<br />

kne<br />

Gram<br />

matisk<br />

tid<br />

Urolig<br />

Knadde<br />

Sitte<br />

på dyr<br />

Alderdom<br />

Bråke<br />

Plage<br />

Strenger<br />

Idrettsleder<br />

Varer i<br />

7 dager<br />

Låter<br />

Hast<br />

Pynten<br />

Lage<br />

mat<br />

400 g<br />

Grunnstoff<br />

71<br />

Militær<br />

uvenn<br />

Konge<br />

Drikk<br />

Topp<br />

Låse<br />

opp<br />

3 ss<br />

Bannskap<br />

Tilsetter<br />

smak<br />

Håndverker<br />

Komm.<br />

Serien Radio Gaga tar utgangspunkt i<br />

redaksjons medlemmene i radiostasjonen. Kaos<br />

er et ord som fort hentes frem når man skal<br />

beskrive de forskjellige karakterenes forsøk på å<br />

sette sammen sendingene.<br />

Vi følger imidlertid også karakterene utenom<br />

sende tid og får et innblikk i hvordan livet deres<br />

arter seg samt en anledning til å bli godt kjent<br />

med og glade i hver og en av dem.<br />

Øyvind Sagåsen (signerer FLIS) er Radio Gagas<br />

<strong>fa</strong>r. Selv om serien er ny, er Øyvind en er<strong>fa</strong>ren<br />

leverandør av serier til en lang rekke aviser og<br />

Masse<br />

Eventyrsamler<br />

Studér Retning<br />

Genuin<br />

Slutt<br />

Plattform<br />

Oppskrift:<br />

Godfisk.<br />

no<br />

Fisk<br />

Norsk tegneseriesuksess!<br />

Forhold<br />

Kommune<br />

Bakeingrediens<br />

Kjøttkilde<br />

Sluttord<br />

Filosofen<br />

Nettprotokoll<br />

Bort<br />

Klekke<br />

Snakke<br />

kunstig<br />

© Norsk<br />

Seriebyrå/<br />

Norsk Fagpressebyrå<br />

Svime<br />

av<br />

Irland<br />

Kampleder<br />

Stjeler<br />

© & Distribution: www.knightfeatures.com / www.pib.dk sud_ss0345.tif<br />

tidsskrifter i Norge og andre europeiske land.<br />

Øyvind Sagåsen er født og oppvokst i Odda,<br />

men bor nå i Stavanger. Mye av inspirasjonen til<br />

serien er imidlertid hentet fra den tiden han selv<br />

jobbet i redaksjon i Oslo. Det synes vel også fra<br />

tid til annen.<br />

Radio Gaga publiseres i seriebladet Pondus,<br />

Aftenposten Aften, Stavanger Aftenblad samt<br />

en håndfull andre norske aviser. Den er også å<br />

fi nne i serieblader i Danmark, Sverige og Finland<br />

og har på kort tid blitt veldig populær.<br />

Radio Gaga er © Øyvind Sagåsen. Serien blir distribuert av Norsk Seriebyrå<br />

Ytterligere omtale og smaks prøver fi nnes på<br />

www.radiogaga.no<br />

Disse stripene er kun prøver.<br />

Publisering er ikke tillatt uten at avtale med opphavsmann foreligger.<br />

av

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!