Forskning og kvalitetsregistre. Hvilke muligheter ... - Helse Midt-Norge

helse.midt.no

Forskning og kvalitetsregistre. Hvilke muligheter ... - Helse Midt-Norge

Pasientkarakteristika

SCAAR-registeret NorStent - RCT

BMS DES BMS DES

Antall 13738 6033 4504 4509

Diabetes % 16 24 13 12

Tidligere PCI/CABG % 20 27 0 0

STEMI % 25 16 26 27

Flerkarsykdom % 49 53 40 40

LAD % 39 62 38 38

Restenose % 1 6 0 0

Regionale forskjeller % Store Ingen

More magazines by this user
Similar magazines