NTAK kursusprogram 2012.

stfnet.dk

NTAK kursusprogram 2012.

NÆSTVED TANDLÆGE KLUB

NTAK

kursusprogram 2012.

Det prioriteres højt, at tilmeldinger foretages rettidigt på:

bmcf@stofanet.dk

I forbindelse med tilmeldingen betales kursusafgift på:

regnr.1551 ktnr. 0006094198


Kursus 2

Kursusaften for tandlæger med tandlægekonsulent Torben Andersen

KRAV og MULIGHEDER i tandlægepraksis 2012

• Nyheder i Tandlægeoverenskomsten (Sygesikringsoverenskomsten)?

• Brug af Tandlægeoverenskomststatistikker (kontrolstatistikker)

• Hvornår kommer klinikken i Regionens søgelys?

• Behandling af børn/unge: Nødbehandling – ORTO-behandling som

fritvalgsbarn

• Hvad er afgørende for klinikkens økonomiske resultat?

• Hvorfor ender nogen tandlæger i gabestokken?

• De sidste nyheder vedrørende journalføringsregler

Kurset lægger op til dialog, og der udleveres et mindre kursusmateriale.

Vi fik ny overenskomst med Danske Regioner i oktober 2010. Den

næste overenskomst skulle have været klar til efteråret 2012, men er

blevet udskudt til oktober 2013. Denne aften tager vi pulsen på, hvad

der sker lige netop nu, og hvordan vores aktuelle overenskomst

fungerer i dagligdagen, - hvad skal vi leve op til, hvis overenskomsten

skal anvendes rigtigt? Klinikdrift er ikke så ligetil. Under vores

tandlægeuddannelse er det ikke et emne på skemaet. Vi bru- ger

megen tid til daglig på andre ting end patientbehandling. Denne aften

skal vi se på en række instrumenter, der kan hjælpe os med at styre

klinikken økonomisk. Der er megen frustration omkring ”gabestokken”

på internettet. Lad os se på fakta. Hvorfor ender nogen af vore kolleger

på dette utiltalende sted? Hvad kan man gøre, for at undgå det? Der

kommer løbende fortolkninger af de regelsæt, vi som tandlæger skal

leve under. Journalførings- reglerne er ingen undtagelse. Lad os se på

de nyeste områder, som er vigtige i dagligdagen. Programmet er

omfattende. Derfor vil der ske en prioritering af emnerne i relation til

den dagsaktuelle situation og i forhold til de spørgsmål, som deltagerne

måtte have undervejs. Efter kurset modtager deltagerne et


kursusbevis, så kurset kan påføres den enkelte tandlæges ”kursus-

konto” på Tandlægeforeningens hjemmeside med 4 timer.

Tid: Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 18.00

Sted: Holmegaard Glasværk

Pris: 1000 kr for tandlæger og 700 kr for tandplejere incl. mad og kaffe

Tildmelding og betaling til Claus Freiesleben senest den 27/4/12


Kursus 3

Endodonti – glem hvad du lærte på skolen - eller i hvert fald noget af

det!

Kursusgiver:

Tandlæge Thomas Hedegaard Henvisningsklinik for endodonti

Storegade 3 8382 Hinnerup

thomas@storegade3.dk

Laver du fortsat rodbehandlinger, som du lærte det på skolen, kan du få

meget nyt med hjem denne aften.

Rigtig meget er forandret indenfor endodontien i de seneste år, både hvad

angår viden, udstyr, metoder og materialer.

Nogle af de emner, der vil blive belyst er:

Hvordan er vores muligheder for at lave god endodonti i dag?

Hvad er det præcist, vi forsøger at opnå – og hvilke teknikker kan bidrage til

et forudsigeligt resultat?

Hvilke teknikker/procedurer skal ”udryddes”?

Er der udstyr/instrumenter/materialer vi ikke kan undvære?

Hvad nu, når den konventionelle rodbehandling ikke vil lykkes?

Hvornår kan det være en god ide at henvise en patient for endodontisk

behandling?

Kurset vil tage udgangspunkt i kliniske behandlingssituationer og indholdet

kan ændres, alt efter jeres spørgelyst og nysgerrighed.

Tid: Torsdag den 27. september 2012 kl. 18.30

Sted: Holmegaard Glasværk

Pris : Tandlæger 1175 kr. incl. mad og kaffe

Tilmelding og betaling: Til Claus Freiesleben senest den 18. september 2012


Kursus 4.

"Helkeramik - hvilket, hvornår, hvorfor og hvordan?"

Med Jan Thomsen.

I de senere år er der kommet en masse nye helkeramiske materialer. Hvad er

fordelene ved disse materialer og hvilket skal man vælge i den enkelte

behandlingssituation? Hvordan skal helkeramiske restaureringer

forbehandles og hvordanskal de cementeres?

Kurset vil gennemgå alle disse temaer og vise forskellige cases, for klinisk at

gennemgå mulighederne i helkeramisk protetik.

Hvis tid tillader det vil vi også tale lidt om everstick.

Tina fra Vivadent kommer om fortæller lidt om nogle produkter i ca. 30 min.

Tid: Onsdag den 24. oktober 2012 kl. 18.00

Sted: Holmegaard Glasværk

Pris: Tandlæger 1000 kr. incl. mad og kaffe

Tildmelding og betaling til Claus Freiesleben senest d. 16/10/12

More magazines by this user
Similar magazines