S T E I N K J E R

m.bondelaget.no

S T E I N K J E R

26. og 27. januar på Tingvold Park Hotel Steinkjer

Kom alene, ta med deg naboen, ektefellen, samboeren eller

kjæresten og velg mellom flere ulike kurs og foredrag.

For påmelding og nærmere informasjon ta kontakt med:

Studieforbundet næring og samfunn Nordenfjeldske.

Tlf. 90 84 63 53 / 74 13 50 83.

E-post: tove.berre@bsfstudie.no

http://www.naeringogsamfunn.no/regionledd/nordenfjeldske

Facebook - Landbrukshelga.

Påmelding innen 10. januar 2013.

DELTAKERPRIS

inkl. kurs, overnatting i dobbeltrom, lunsj begge dager, vinsmaking og festmiddag.

Tillegg for enkeltrom kr. 200,-

Eierskifte kr. 2.400,-

Robust og lønnsom melkeproduksjon kr. 2.400,-

Lønnsom svineproduksjon kr. 2.150,-

Inn på tunet som næring kr. 2.650,-

Kurs for nye og unge bønder:

Bondelagsmedlemmer under 35 år kr. 250,-

Pris øvrige kr. 1.250,-

Landbrukshelga blir arrangert av

Studieforbundet næring og samfunn Nordenfjeldske i samarbeid med

S

T E

I

N

K

J

E

R

26. og 27.

JANUAR

2013

18.12.2012


Velg mellom følgende

kurs på Landbrukshelga

Lønnsom svineproduksjon.

Kurset har fokus på de viktigste momentene som gir en lønnsom svineproduksjon.

Svinebrukene blir stadig større, og dette krever enda bedre oversikt,

styring, og fokus på de områder som gir god økonomi.

Tema på kurset: driftsstyring, økonomi, fôring, daglig drift og sykdomsforebygging.

Forelesere: Nortura, Felleskjøpet, svineprodusenter.

Pris kr. 2.150,- (inkl. kurs, overnatting i dobbeltrom, lunsj begge dager, vinsmaking og festmiddag).

Tillegg for enkeltrom kr. 200,- Pris uten overnatting kr. 1.750,-

Inn på Tunet som næring

Et kurs som passer for gårdbrukere eller andre som ønsker å satse på inn på

tunet som næring. Det kreves ingen forkunnskaper om inn på tunet.

Tiden deles mellom faglige innlegg og arbeid med egen gård/muligheter.

Deltakerne får veiledning i hvordan man bygger opp et inn på tunet - tilbud

på egen gård. Kurset fokuserer videre på hva markedet ønsker av tilbydere,

kvalitetssikring inn på tunet, økonomi og prissetting samt at det blir gitt presentasjoner

av eksisterende inn på tunet – tilbud.

Foreleser: Inn på Tunet Trøndelag sa, Hege Ericson m.fl.

Pris kr. 2.650,- (inkl. kurs, overnatting i dobbeltrom, lunsj begge dager, vinsmaking og festmiddag).

Tillegg for enkeltrom kr. 200,- Pris uten overnatting kr. 2.250,-

Robust og lønnsom melkeproduksjon

Kurset setter på dagsaktuelle tema i melkeproduksjonen. Hovedtema på

kurset er: Frisk luft - God produksjon. Kvalitet i nye melkesystem. Fôringsstrategier/fôring

for høyere fett% i melk. "Ta styring på helsa før helsa tar

styringa over deg!" (Hvor trykker klauven i min besetning? Smittsom diarè -

ubehagelig og kostbart for ku og bonde. Smittebeskyttelse).

Forelesere fra TINE.

Pris kr. 2.400,- (inkl. kurs, overnatting i dobbeltrom, lunsj begge dager, vinsmaking og festmiddag).

Tillegg for enkeltrom kr. 200,- Pris uten overnatting kr. 2.000,-

Lørdag 26. januar

Kl. 09.45 Registrering og kaffe.

Kl. 10.15 Åpning av Landbrukshelga.

Kl. 11.15 Åpningsforedrag v/ Humørbonden.

Kl. 12.00 Forelesningene starter.

Kl. 13.00 Felles lunsj.

Kl. 14.00 Forelesninger.

Kl. 17.30 Slutt forelesninger.

Kl. 18.30 Vinsmaking.

Kl. 20.00 Festmiddag.

Søndag 27. januar

Kl. 09.00 God morgen! v/ Humørbonden.

Kl. 09.15 Forelesningene starter.

Kl. 14.00 Felles lunsj med avslutning.

SOSIAL SAMVÆR

Humørbonden

Humørbonden Geir Styve holder

åpningsforedrag og følger opp med

innslag gjennom hele helga”.

Vinsmaking

Minikurs i forkant av festmiddagen.

Eierskifte i landbruket.

Kurset er godt egnet både for den som overdrar/selger gården og den parte

som kjøper/overtar gården. Kurset tar for seg mange emner knyttet opp mot

organisering av eiendomsoverdragelse; arv, skifte, odel. ektefelle/samboers

rettsforhold, skatt, dokumentavg, arveavgift, trygd og pensjon.

Foreleser: Jon Rannem.

Pris kr. 2.400,- (inkl. kurs, overnatting i dobbeltrom, lunsj begge dager, vinsmaking og festmiddag).

Tillegg for enkeltrom kr. 200,- Pris uten overnatting kr. 2.000,-

Kurs for nye og unge bønder.

Kurset for deg som vil bli, eller nylig har blitt bonde.

Kursinnhold: Gårdsbesøk med fokus på matproduksjon og landbrukspolitikk.

Bonden som bedriftsleder. Finansieringsordninger i landbruket. Landbrukssamvirke.

Pris Bondelagsmedlemmer under 35 år kr. 250,- Pris øvrige kr. 1.250,-

((inkl. kurs, overnatting i dobbeltrom, lunsj begge dager, vinsmaking og festmiddag).

Tillegg for enkeltrom kr. 200,-

Velkommen til helga for faglig påfyll og sosialt samvær!

More magazines by this user
Similar magazines