Internasjonal tjeneste

web.medaljemontasje.com

Internasjonal tjeneste

Uniformsreglement for Luftforsvaret

BFL 025-1 Del 6

Internasjonal tjeneste

27.05.2010

1. Generelt - Hovedretningslinjer

Ved deltakelse i internasjonale operasjoner må antall antrekk som medbringes

holdes på et minimum, bl. a. for å forenkle og redusere oppakningen. Derfor er

reglene for valg av plagg og tilleggseffekter mer fleksible enn ved bruk av de samme

antrekk i Norge.

Ved deltakelse i internasjonale operasjoner tillates feltantrekk brukt ved møter, sosiale

anledninger, permisjoner og reiser. Beste tilgjengelige antrekk bør nyttes.

I internasjonal tjeneste skal, i rimelig grad, antrekk og utrustning tilpasses praksis i

den organisasjon / operasjon man deltar i, med bruk av effekter og merker som er

godkjent for angjeldende internasjonale avdeling.

Spesielle effekter / merker for internasjonal tjeneste skal ikke brukes etter hjemkomst.

2. Tilpasninger av antrekk - Internasjonal tjeneste

Antrekksbestemmelsene for internasjonal tjeneste er i utgangspunkt de samme som ved

nasjonal tjeneste, med nedenstående tilpasninger:

a. FN-tjeneste

- Beret, egyptisk blå m/luemerke FN (”FN-beret”).

- Halstørkle, egyptisk blått

- FN-merke på venstre overerme. (FN-merket er et godkjent avdelingsmerke.)

MP-personell i FN-tjeneste bruker i tillegg:

- Armlet, sort, med FN-merke og hvit påskrift ”MP”.

Feltantrekk -FN Feltantrekk FN-MP


3.

b. NATO-tjeneste

Personell i NATO-tjeneste benytter:

- Avdelingsmerke, hjemmeavdeling (hvis tilgjengelig) på venstre overerme.

- Operasjonsmerke (hvis tilgjengelig) på høyre overerme, 1 cm under

nasjonalflagget.

MP-personell i NATO-tjeneste bruker i tillegg:

- Beret, høyrød

- Snor, høyrød

- Armlet, blå, med hvit påskrift ”MP”, evt. med avdelingsmerke.

Harmonisering med øvrige, deltakende nasjoner skal tilstrebes.

c. Annen internasjonal tjeneste

27.05.2010

Bruk av spesielle uniformseffekter / merker fastsettes av SNR / NMR / NCC/eldste

norske offiser.

Harmonisering med øvrige, deltakende nasjoner skal tilstrebes.

Spesielle effekter som nyttes i FN-tjeneste

a. Halstørkle

Halstørklet er egyptisk blått og nyttes til Tjenesteantrekk, Sommerantrekk,

Kontorantrekk, Fly- og Feltantrekk.

Halstørklet skal være innenfor jakke eller skjorte og knytes som vanlig skjerf.

Halstørkle, FN, egyptisk blått


27.05.2010

b. Hodeplagg

Bereten er egyptisk blå. Luen skal ha påmontert luemerke, FN, hvit emalje/forgylt i

fronten.

Merket skal monteres 15mm over svetteremmen, rett opp og ned.

Bereten nyttes til alle antrekk under FN-tjeneste.

Beret, FN, egyptisk blå

c. Hjelm

FN-hjelmen er egyptisk blå og har bokstavene UN i hvitt på hver side av hjelmen.

Nyttes ved behov til alle antrekk når forhold oppstår som gjør bruk av hjelm

nødvendig.

Hjelm, FN, egyptisk blå

d. Lue, vinter, FN er egyptisk blå med øreklaffer. Luen skal ha påmontert

luemerke, FN, forgylt/hvit emalje i fronten.

Merket skal festes med nederste kant 20 mm over skyggen og sentrert på luen.

Luen nyttes i de tilfelle hvor bruk av beret er lite hensiktsmessig.

Lue, vinter, FN, egyptisk blå


27.05.2010

e. Lue, felt, FN er egyptisk blå. Luen skal ha påmontert luemerke, FN, tøy i

fronten. Merket skal festes med nederste kant 20 mm over skyggen og sentrert på

luen.

Lue, felt, FN, egyptisk blå

f. Luemerke

Luemerke, FN, hvit emalje/forgylt, nyttes på beret, FN og lue, vinter, FN.

Luemerke, FN forgylt/hvit emalje

g. Merke, FN, brodert

Merket nyttes på jakke, tjeneste og lue, felt, FN.

Merke, FN, brodert


4.

Effekter som brukes i MFO

a. Hodeplagg

Bereten er mørk oransje for personell i MFO-tjeneste (Multinational Force and

Observers Group), og skal ha påmontert MFO-luemerke. Merket skal monteres

15mm over svetteremmen, rett opp og ned.

Bereten kan nyttes til alle antrekk under MFO-tjeneste.

Beret, MFO, mørk oransje

Patruljehatt,

kamuflasjefarget

27.05.2010

Patruljehatt, MFO-tjeneste, mørk oransje

b. Patruljehatt, kamuflasje. Hatten er flerfarget med norsk kamuflasjemønster.

Den har hakerem samt en enkel lomme inne i pullen.

NB! Patruljehatt tillates IKKE brukt i Norge og IKKE i FN-tjeneste.

Patruljehatt, mørk oransje. Hatten er mørk oransje og nytets i MFO-tjeneste. Hatten

skal ha emaljert MFO-merke i fronten. Nyttes til feltantrekk

c. Merke, MFO.

Merket er i brodert utførelse og nyttes til alle antrekk i MFO-tjeneste.

Merket monteres på venstre erme (som avdelingsmerker).

5 Merker som brukes ved NATO-operasjoner eller internasjonale kampanjer

Merket må være godkjent av NMR / eldste norske offiser.

Merket bæres kun mens man deltar i operasjonen eller kampanjen.

Merket bæres normalt på høyre erme, 1 cm under flagget, jfr nasjonale

bestemmelser.

More magazines by this user
Similar magazines