Afrapportering begrebsarbejde Arbejdsgruppe 5 Utilsigtede ... - DPSD

dpsd.dk

Afrapportering begrebsarbejde Arbejdsgruppe 5 Utilsigtede ... - DPSD

5.20 - klinisk proces

Status Under udarbejdelse

Definition klinisk proces

- tekst organisatorisk proces der vedrører et givent patientforløb

- kilde NBS arbejdsgruppe 5

Beskrivelse Kliniske processer kan omfatte hele patientforløb eller dele heraf. Det vil være

betragtningens formål, som specificerer granuleringen. Hvad, der i een

kontekst opfattes som en hel proces, kan i en anden kontekst være en

delproces.

I forbindelse med utilsigtede hændelser er det vigtigt at være opmærksom på at klinisk proces

omfatter produktion og protektion

Specialdefinition klinisk process_alternativ

- tekst fremgangsmåde og arbejdsgange relateret til forløb og symptomer ved en sygdom

- kilde NBS arbejdsgruppe 5

organisatorisk proces

Generisk rel. - nedad kan være

utilsigtet hændelse

Dekomposition omfatter

protektion

Dekomposition omfatter

produktion

5.21 - komplikation

Status Under udarbejdelse

Term komplikation

Definition komplikation

- tekst ikke-forebyggelig hændelse der fører til et skadevoldende resultat

More magazines by this user
Similar magazines