Afrapportering begrebsarbejde Arbejdsgruppe 5 Utilsigtede ... - DPSD

dpsd.dk

Afrapportering begrebsarbejde Arbejdsgruppe 5 Utilsigtede ... - DPSD

Term kulturel læring

Definition kulturel læring

- tekst systemtilpasning der kommunikeres i organisations-kultur-sprog

- kilde NBS arbejdsgruppe 5

Beskrivelse Praksis: fortolkningen og forvaltningen af vejledninger etc.

double-loop-læring

5.23 - læring

Status Under udarbejdelse

Term læring

Definition læring

- tekst aspekt

- kilde NBS arbejdsgruppe 5

5.24 - læringsproces

Status Under udarbejdelse

Term læringsproces

Definition læringsproces

- tekst organisatorisk proces hvorved ny viden og færdigheder tilegnes

- kilde NBS arbejdsgruppe 5

Beskrivelse Der findes også læring på individniveau.

organisatorisk proces

Generisk rel. - nedad kan være

More magazines by this user
Similar magazines