Tips & Idéer - skAPA KULtur

skapakultur.se

Tips & Idéer - skAPA KULtur

Tips & Idéer

Stöpa och gjuta ljus / Dyppe og støbe lys/Dyppe og støpe lys

600206


2

1.

2.

3.

4.

Stöpa ljus

Dyppe lys

SE En behållare: som är lite

högre än vad ljusen ska bli.

Materialet bör vara i rostfritt stål

eller koppar t.ex. en stor gryta,

stor konservburk, spann eller

stöpkärl av aluminium best. nr.

041009.

Doppkrok: Det kan vara en rund

träskiva, ca 14 cm i diameter, med

åtta skåror på ett avstånd om 45°

ifrån varandra där vekarna hängs

upp. Plattan ska ha ett handtag

i mitten. Ett enklare sätt är att

använda lister som ljusen hängs

upp i och som i sin tur läggs tvärs

över två andra längsgående lister

för torkning. För att hålla dessa

längsgående lister kan två stolsryggar

användas. Du bör tänka på

att inte ha alltför smala lister, då

ljusen lätt kan fastna i varandra

vid doppningen.

Sax, tumstock och en termometer

graderad till 200 °C, best. nr.

290107.

En gammal kastrull till vattenbadet.

Tillgång till kokplattor.

SE Paraffin: Ger ljus som brinner

lugnt och fint.

Stearin: Stabiliserar paraffinet

och gör att ljuset brinner längre

utan att droppa.

Paraffin och stearin bör blandas

i proportionerna 4:1.

Om du tillsätter mer än 20-30 %

stearin i blandningen, har stöpmassan

en tendens att ”glida av”.

Även färdigblandad stöpmassa

finns att köpa, best. nr. 041021.

1 kg stöpmassa ger ca 14-16 ljus.

Material/Materialer

DK En metalbeholder, som

er lidt højere end den ønskede

højde på lyset. F. eks. en stor

gryde, en stor konservesdåse

eller en galvaniseret støbespand

best. nr. 041009.

Dyppekrog som laves af en rund

træplade ca. 14 cm i diameter.

Der saves 8 riller rundt om pladen

i hvilke vægerne hænges op.

Pladen forsynes desuden med et

håndtag i midten. Du kan også

bruge lister til at hænge lysene op

i. Disse lister lægges tværs over to

andre lister, som f. eks. kan hvile

på to stolerygge. Listerne bør

ikke være alt for smalle, idet du i

så fald risikerer, at lysene klæber

sammen, når de dyppes.

Saks, tommestok og et termometer,

som tåler 200 °C, best.

nr. 290107.

En gammel gryde til vandbadet.

Adgang till kogeplader.

Stöpmassa/Støbemasse/Dyppemasse

DK Paraffin: Giver lys, som

brænder stille og pænt.

Stearin: Stabiliserer paraffinen

og får lysene til at brænde længere

uden at dryppe.

Paraffin og stearin bør blandes

i forholdet 4:1.

Hvis der tilsættes mere end

20-30 % stearin, får støbemassen

en tendens til at ”glide af”, når

lysene dyppes.

Færdigblandet støbemasse kan

også købes. Den har bestillingsnummer

041021.

1 kg støbemasse rækker til

ca. 14-16 lys.

NO En beholder: som er litt

høyere enn det lysene skal bli.

Materialet bør være i rustfritt stål

eller kobber, for eksempel en stor

kjele, stor blikkboks, et spann

eller støpekar av aluminium best.

nr. 041009.

Dyppekrok: Det kan være en rund

treplate, ca. 14 cm i diameter, med

åtte spor med en avstand på 45°

fra hverandre der vekene henges

opp. Platen må ha et håndtak i

midten. En enklere måte er å bruke

lister som lysene henges opp i og

som igjen legges på tvers over to

andre langsgående lister under

tørking. For å holde disse langsgående

listene, kan du bruke

to stolrygger. Du bør ikke ha for

smale lister, da kan lysene feste

seg i hverandre under dypping.

Saks, tommestokk og et termometer

gradert til 200 °C, best.

nr. 290107.

En gammel kjele til vannbadet.

Tilgang til kokeplater.

NO Parafin: Gir lys som brenner

rolig og fint.

Stearin: Stabiliserer parafinen og

gjør at lyset brenner lengre uten

å dryppe.

Parafin og stearin bør blandes

i forholdet 4:1

Dersom du tilsetter mer enn

20-30 % stearin i blandingen,

har dyppemassen en tendens

til å ”gli av ”.

Det finnes ferdig blandet dyppemasse

å få kjøpt, best. nr.

041021.

1 kg dyppemasse gir ca.

14-16 lys.


Färger/Farver/Farger

Vit/Hvid/Hvit Gul Orange/Oransje Röd/Rød Vinröd/Vinrød Lila/Lilla

041032 041038 041121 041034 041035 041033

Rosa Ljusblå/Lyseblå/Lysblå Blå Turkos/Turkis

041122 041123 041036 041124

Ljusgrön/Lysegrøn/Lysgrønn Grön/Grøn/Grønn Brun Svart/Sort

041125 041037 041116 041039

SE Det finns tre olika sorters

vekar, nr. 10, 12 och 15, be-

roende på hur tjockt ljus som

ska göras.

Best.nr. 041024 – nr 10 för ljus

upp till 30 mm i diameter.

Best. nr. 041011 – nr 12 för ljus

mellan 30-75 mm i diameter.

Best.nr. 041025 – nr 15 för ljus

över 75 mm i diameter.

Klipp av ljusvekarna till önskad

längd. Gör en ögla i ena änden

och en knut i den andra. Vekarna

träs på en pinne så långt ifrån

varandra att de inte slår ihop

under stöpningen.

Ljuslängd 30 cm är längden

för ljus med en brinntid på ca

10 timmar. Ljuslängd 40 cm är

längden för ljus med en brinntid

på ca 15 timmar.

SE Fördoppning: Vekarna ska

doppas i den varma ljusmassan i

5-10 sekunder. Detta gör man för

att vekmaterialet ska kunna suga

upp så mycket vax som möjligt och

därmed kunna motstå och stöta

ifrån sig vattnet under kommande

doppningar.

OBS! Vekarna får inte vidröra vattnet

under vaxlagret. Om det sker,

suger vekarna upp vatten istället

för vax och ljuset kommer då att

”fräsa” när det brinner. Sträck ut

de preparerade vekarna så att de

blir raka och låt dem torka i ett

par minuter.

DK Der findes tre forskellige

slags væger – nr. 10, 12 og 15.

Nr. 10 har bestillingsnummer

041024 og er beregnet til lys med

en diameter på op til 30 mm.

Nr. 12 har bestillingsnummer

041011 og er beregnet til lys med

en diameter på 30-75 mm.

Nr. 15 har bestillingsnummer

041025 og er beregnet til lys med

en diameter på mere end 75 mm.

Klip vægerne af til ønsket længde

og bind et øje i den ene ende

og en knude i den anden ende.

Vægerne hænges op i dyppe-

krogen eller trækkes på en pind.

Sørg for at afstanden er så stor, at

lysene ikke støder imod hinanden

under støbningen.

Et lys på 30 cm brænder ca.

10 timer, medens et lys på 40 cm

brænder i ca. 15 timer.

DK For at vægerne skal kunne

suge så meget støbemasse som

muligt, og kunne støde vandet fra

kommende dyp fra sig, skal de

dyppes i den varme støbemasse

i 5-10 sekunder.

OBS! Vægerne må ikke komme

ned i vandet under støbemassen.

Sker dette suger vægerne vand til

sig, og lysene kommer til at sprutte,

når de brænder. Stræk de

preparerede væger ud så de

bliver lige og lad dem tørre

i et par minutter.

Vekar/Væger/Veker

Preparering

NO Det finnes tre ulike størrelser

veker, nr. 10, 12 og 15, avhengig

av hvor tykt lys du skal lage.

Best. nr. 041024 – nr 10 til lys

opp til 30 mm i diameter.

Best. nr. 041011 – nr 12 til lys

mellom 30-75 mm i diameter.

Best. nr. 041025 – nr 15 til lys

over 75 mm i diameter.

Klipp av lysvekene til ønsket

lengde. Lag en liten løkke i den

ene enden og en knute i den

andre. Vekene træs på en pinne

så langt fra hverandre at de

ikke slår seg sammen under

dyppingen.

Lyslengde 30 cm er lengden for

lys med en brennetid på ca

10 timer. Lyslengde 40 cm er

lengden for lys med en brennetid

på ca 15 timer.

NO Fordypping: Vekene må

dyppes i den varme lysmassen

i 5-10 sekunder. Dette gjøres for

at vekematerialet skal kunne suge

opp så mye voks som mulig og

dermed kunne motstå og støte

fra seg vannet ved kommende

dypping.

OBS! Vekene må ikke komme

i kontakt med vannet under

voksen. Hvis det skjer, suger

vekene vann isteden for voks og

lyset vil ”frese” når det brenner.

Strekk de preparerte vekene slik

at de blir rette og la dem tørke i

ett par minutter.

SE Pigmentfärg. För ljusmassa och ljusgelé. En

förpackning med pigmentfärg räcker för att ge

kraftig färg till ca. 1 kg ljusmassa. Pigmentfärg

ger dina ljus härliga och klara färger. Förp med

4 gram. Best. nr, se resp. färg.

DK Pigmentfarve. Til lysmasse og lysgelé. En

pakke pigmentfarve er nok til at give kraftig

farve til ca. 1 kg lysmasse. Pigmentfarverne

giver dine lys rigtig flotte og klare farver.

Pk. med 4 gram. Best. nr, se resp. farve.

NO Pigmentfarge. Til lysmasse og lysgelé. En

pakning med pigmentfarge gir kraftig farge til

ca. 1 kg lysmasse. Pigmentfargene gir dine lys

herlige og klare farger. Pakke med

4 gram. Best. nr. se resp. farge.

3


4

SE Smält ljusmassan i ett stöpkärl

(i ett vattenbad). Ljusmassan

ska ha en temperatur på 70 °C.

Fyll på med 70 °C varmt vatten

tills ljusmassan nästan når upp

till kärlets kant (vattnet lägger sig

under ljusmassan).

OBS! Häll aldrig kallt vatten i ljusmassan,

det kan ”sprätta” upp

och ge brännskador.

Håll ljusmassan i stöpkärlet varm

genom att sätta stöpkärlet i ett

varmt vattebad. Kontrollera temperaturen

med jämna mellanrum.

• Doppa hela vekarna.

• Doppa ganska snabbt, annars

smälter stearinet bort på nederdelen

av ljuset.

• Om det är skum och luftbubblor

på ytan, så ta en bit kartong

och skumma bort det.

• Låt ljusen stelna och kallna

mellan varje dopp.

• Häng upp ljusen på tork t.ex.

i en papplåda. Se till att ljusen

hänger fritt.

• SE Dra i veken vid de första

doppen så att ljusen blir raka

och fina.

• Du kan hänga en tyngd i veken,

som efter några dopp klipps

bort.

Detta gör man för att ljusen inte

ska slingra sig.

• Ljusen ska doppas jämnt och

snabbt. Ojämn doppning, ger

ojämnt ljus.

Doppar man som föreskrivits kommer

det att bildas tappar under

ljusen. Dessa ska klippas av med

jämna mellanrum.

Klipper man inte av dessa, kan

stumpar falla av i vaxmassan

under doppningen. Dessa stumpar

kan sen sätta sig på ljusen

som ”vårtor”.

Stöpning/Støbning/Dypping

DK Smelt støbemassen i et

støbe-kar og i vandbad. Massen

skal have en temperatur på 70 °C.

Fyld op med 70 °C varmt vand

til lysmassen når næsten op til

karrets kant. Vandet lægger sig

under støbemassen.

OBS! Hæld aldrig koldt vand i

støbemassen, idet det kan få

den til at sprøjte op og give brandskader.

Støbemassen i karret holdes varm

ved hjælp af det varme vandbad,

og temperaturen bør kontrolleres

indimellem.

• Dyp hele vægen.

• Dyp hurtigt. Ellers smelter den

nederste del af lyset.

• Hvis der dannes skum eller luftbobler

på overfladen, så fjernes

dette med et stykke karton.

• Lad lysene størkne og afkøle

mellem hvert dyp.

• Hæng lysene til tørre i f. eks.

en papkasse, og sørg for at de

hænger frit.

Tips

• DK Træk i vægen efter de

første dyp, så lysene bliver

helt lige.

• Du kan hænge en tyngde i

vægen, og fjerne den efter

nogle dyp.

Dette gøres for at lysene ikke

skal sno sig.

• Lysene skal dyppes jævnt og

hurtigt. Ujævn dypning giver

ujævne lys.

Dyppes der som ovenfor beskrevet,

dannes der dråber under

lysene. Disse klippes af med

jævne mellemrum.

Hvis de ikke fjernes, kan der falde

stumper af dem ned i lysmassen,

og disse stumper kan så sætte sig

fast på lysene.

NO Smelt lysmassen i et støpekar

(i vannbad). Lysmassen skal

ha en temperatur på 70 °C.

Fyll på med 70 °C varmt vann til

lysmassen nesten når opp til

kanten på karet (vannet legger

seg under lysmassen).

OBS! Hell aldri kaldt vann i lysmassen,

den kan sprute og gi

brannskader.

Hold lysmassen i støpekaret

varmt ved å sette støpekaret i et

varmt vannbad. Kontroller temperaturen

med jevne mellomrom.

• Dypp vekene.

• Dypp ganske raskt, hvis ikke

kan stearinen smelte på den

nederste delen av lyset.

• Hvis det er skum og luftbobler

på overflaten, ta en bit kartong

og skumm det bort.

• La lysene stivne og avkjøles

mellom hvert dypp.

• Heng opp lysene til tørk for

eksempel i en pappeske. Pass

på at lysene henger fritt.

• NO Dra i vekene etter de første

dyppene, slik at lysene blir

rette og fine.

• Du kan henge noe tungt i

veken, som etter noen dypp

klippes bort.

Dette gjør man for at lysene

ikke skal bli skjeve.

• Lysene skal dyppes jevnt og

raskt. Ujevn dypping, gir

ujevne lys.

Dypper man som beskrevet, vil

det dannes tapper under lysene.

Disse skal klippes av med jevne

mellomrom.

Klipper man ikke av disse, kan

stumper falle av i lysmassen

under dyppingen. Disse stumpene

kan igjen sette seg på lysene som

”vorter”.


SE Ljusen saknar nu bara de allra sista vaxlagren.

I dessa sista steg ska man inte doppa

alltför ofta.

Efter varje doppning ska ljusen torka ca

3 minuter.

Om man ser ”fåror” på ljusens nedre del är

detta symtom på att ljusen inte torkat tillräckligt

länge mellan doppningarna.

Råd: Ögonblicklig torkning och längre pauser

mellan doppningarna.

Före den allra sista stöpningen: De vaxtappar

som ständigt bildas under ljusen klipps nu av

för sista gången.

Härefter avrundas ändarna med fingrarna, så

att ljusen får en vacker avslutning.

SE Omedelbart efter den sista doppningen

ska ljusen avkylas snabbt och jämnt utomhus.

Om man direkt efter den sista doppningen

hänger upp doppkroken inomhus och låter

ljusen torka av sig själv i rumstemperatur,

kommer ljusen att böja sig utåt på grund

av ojämn avkylning.

Det bästa är att hålla doppkroken i handen

och samtidigt föra den från höger till vänster

i en jämn rörelse. Ljusen utsätts då för en

konstant avkylning.

När ljusen efter 5-10 minuters torkning är

hårda och inte kan böjas, är de klara för

slutfärgning om man inte vill ha dem i

grundfärgen.

Vid slutfärgningen ger man ljusen olika färg på

ytan genom att doppa dem i stöpmassa med

avvikande färger. Ljusen kan också doppas på

olika nivåer, de blir då mönstrade.

SE Tänk på att:

• de färdiga ljusen bör förvaras på ett svalt ställe.

• inte ställa ljusen i drag och inte i fönsterkarmar om

sommaren.

• alltid täcka över arbetsytan med skyddspapper.

• aldrig hälla ut rester av smält stearin i avloppet.

• aldrig smälta ljusmassa direkt i en kastrull på platta, utan

alltid i vattenbad.

DK Tænk på at:

• de færdige lys bør opbevares køligt.

• når lysene brænder, bør de ikke stå i træk, og de bør

heller ikke stå i en varm vindueskarm om sommeren.

• når der støbes lys, er det vigtigt at dække arbejdspladsen

godt til.

• aldrig hælde stearinrester i vaskens afløb, og

aldrig smelte stearin direkte i en gryde, men altid bruge

vandbad.

NO Husk:

• de ferdige lysene bør oppbevares på et kjølig sted.

• sett ikke lysene i trekk og ikke i vinduskarmen om

sommeren.

• alltid å dekke til arbeidsflaten med beskyttelsespapir.

• hell aldri ut rester av smeltet stearin i avløpet.

• smelt aldri lysmasse rett i en kjele, men alltid i vannbad.

Avputsning/Finpudsning/Finpussen

DK Lysene mangler nu bare de allersidste

vokslag. I disse sidste trin, skal der ikke

dyppes for ofte.

Efter hvert dyp skal lysene tørre i ca. 3 minutter.

Hvis der dannes "poser" på lysenes nederste

del, er dette tegn på, at lysene ikke har fået

lov til at tørre tilstrækkelig længe mellem

hvert dyp.

Råd: Øjeblikkelig tørring og længere pauser

mellem dyppene.

Inden det allersidste dyp: De voksdråber, som

hele tiden dannes under lysene, klippes nu af

for sidste gang.

Herefter afrundes enderne med fingrene, således

at lysene får en pæn afslutning.

Sluttorkning/Tørring/Sluttørking

DK Umiddelbart efter det sidste dyp skal

lysene afkøles hurtigt udendørs.

Hvis lysene hænges til tørre indendørs i stuetemperatur,

vil de bøje sig udad på grund af

manglende og ujævn afkøling.

Det bedste er at holde dyppekrogen, eller

pinden som lysene hænger i, i hånden og

derefter føre den fra højre til venstre i en jævn

bevægelse. Lysene udsættes således for en

konstant afkøling.

Når lysene efter 5-10 minutters tørring er

hårde og ikke længere kan bøjes, er de klar

til en eventuel afsluttende farvning.

Lysene kan laves ensfarvede eller dyppes

i forskellige farver, så de bliver mønstrede.

NO Lysene mangler nå bare de aller siste

vokslagene. I disse siste trinnene skal man

ikke dyppe for ofte.

Etter hvert dypp bør lysene tørke ca.

3 minutter.

Hvis du får ”renner” på lysenes nedre del, er

dette et symptom på at lysene ikke har tørket

lenge nok mellom dyppene.

Råd: Øyeblikkelig tørking og lengre pauser

mellom dyppene.

Før det aller siste dyppet: De vokstappene

som stadig dannes under lysene, klippes

nå av for siste gang.

Deretter avrundes endene med fingrene,

slik at lysene får en fin avslutning.

NO Umiddelbart etter det siste dyppet må

lysene avkjøles raskt og jevnt utendørs.

Hvis man rett etter det siste dyppet, henger

dyppekroken opp innendørs og lar lysene

tørke av seg selv i romtemperatur, kommer

lysene til å bøye seg utover på grunn av ujevn

avkjøling.

Det beste er å holde dyppekroken i hånden og

samtidig føre den fra høyre til venstre i en jevn

bevegelse. Lysene utsettes da for en konstant

avkjøling.

Når lysene etter 5-10 minutters tørking, er

harde og ikke kan bøyes, er de klare for sluttfarging,

hvis man ikke vil ha dem i grunn-

fargen.

Ved sluttfarging, gir man lysene ulik farge på

yttersiden ved å dyppe dem i dyppemasse

med en annen farge. Lysene kan også dyppes

til ulike nivåer, slik at de blir mønstrete.

5


Gjuta ljus

6

Støbe lys

Støpe lys

SE Kärl av rostfritt stål eller koppar

till att smälta ljusmassan i.

Form att gjuta i, t.ex. konservburk,

plastburk, mjölkförpackning

eller i speciell gjutform.

Blompinnar eller ljusvekenålar.

Gammal kastrull till vattenbadet.

Termometer som tål hög temperatur

(best. nr. 290107).

SE Använd antingen den färdigblandade

gjutmassan best.nr.

041021 eller 041023 eller blanda

själv av stearin och paraffin.

Det finns inget bestämt förhållande

mellan stearin och paraffin, du

kan blanda t.ex. 1/3 paraffin och

2/3 stearin. Du kan även själv

experimentera och öka mängden

paraffin.

Med mindre än 10% stearin i

massan kan det vara svårt att få

ut ljuset ur formen.

1 kg gjutmassa ger ungefär 13 dl

flytande massa.

Material/Materialer

DK Kar af rustfrit stål eller

kobber til at smelte lysmassen i.

Form til at støbe i f. eks. en konservesdåse,

plastdåse, mælkekarton

eller en speciel støbeform.

Blomsterpinde eller lysvægenåle.

Gammel gryde til vandbadet.

Termometer som tåler høj temperatur,

best. nr. 290107.

Ljusmassa/Lysmasse

DK Brug enten færdigblandet

støbemasse best. nr. 041021

eller 041023 eller bland selv stearin

og paraffin f. eks. i forholdet

1/3 paraffin og 2/3 stearin.

Der er meget delte meninger

blandt lysstøbere om blandingsforholdet

mellem paraffin og

stearin, og det bedste er faktisk

at eksperimentere sig frem til sin

egen favoritblanding.

Du skal dog være opmærksom på,

at hvis massen indeholder mindre

end 10% stearin, kan lysene være

svære at få ud af formene.

1 kg støbemasse giver ca. 13 dl

flydende masse.

Pigmentfärg/Pigmentfarver/Pigmentfarge

NO Kar av rustfritt stål eller

kobber til å smelte lysmassen i.

Form til å støpe i f.eks. blikkboks,

plastboks, melkekartong eller i

spesielle støpeformer.

Blomsterpinner eller lysvekenåler.

Gammel kjele til vannbadet.

Termometer som tåler høy temperatur

(best. nr. 290107).

NO Bruk enten den ferdigblandede

støpemassen best. nr.

041021 eller 041023 eller bland

selv av stearin og parafin.

Det må ikke være noe bestemt

forhold mellom stearin og parafin,

du kan blande for eksempel 1/3

parafin og 2/3 stearin. Du kan

også eksperimentere selv, og øke

mengden parafin.

Med mindre enn 10% stearin i

massen, kan det være vanskelig

å få lyset ut av formen.

1 kg støpemasse gir ca. 13 dl

flytende masse.

SE Se sidan 3. DK Se side 3. NO Se side 3.


SE Nr. 10 best. nr. 041024 för ljus upp-

till 30 mm

Nr. 12 best. nr. 041011 för ljus mellan

30-75 mm

Nr. 15 best. nr. 041025 för ljus över 75 mm

Vaxade vekar med metallplatta:

Längd 4 cm best. nr. 041026

Längd 10 cm best. nr. 040998

SE Veken kan fästas i formen på olika sätt.

• Gör hål i botten på t.ex. konservburken,

gör en knut på veken och trä igenom

hålet. Fäst den andra änden vid en tunn

blomsterpinne, som läggs tvärs över for-

mens öppning.

• Använd de vaxade vekar som är monterade

på en metallplatta.

• Sätt ner veken i formen efter att ljusmassan

hällts i.

• Fäst en tyngd i veken, vilket fungerar som

ett sänke.

• Fäst veken upptill i en pinne.

• För pyramid- och konformar, görs en knut

på veken som sedan träs igenom formen

och spänns upptill med en veknål. Täck

knuten nedtill med t.ex. häftmassa så att

ljusmassan inte kan rinna ut.

Smältning av ljusmassan:

Fyll en kastrull till hälften med vatten och

placera en konservburk med massan i vattenbadet.

Varning! Smält aldrig ljusmassan direkt på

plattan utan alltid i vattenbad! Då är risken för

överhettning inte så stor, se även förberedelser

med stöpmassa.

Gjutmassan kan även blandas med ljusstumpar

men dessa måste då smältas för sig och

silas genom en bit nylonstrumpa som tar bort

vekrester och smuts.

Färgerna blandas i på samma sätt som i stöpmassan.

Ska ljusen dofta, tillsätts ett par droppar

doftolja.

Vekar/Væger/Veker

DK Nr. 10 best. nr. 041024 til lys på op til

30 mm tykkelse

Nr. 12 best. nr. 041011 til lys med tykkelse

på 30-75 mm

Nr. 15 best. nr. 041025 til lys tykkere end

75 mm

Voksede væger på metalplade:

Længde 4 cm best. nr. 041026

Længde 10 cm best. nr. 040998

Förberedelser/Forberedelse/Forberedelser

DK Du kan fæste vægen i formen på forskellige

måder.

• Lav et hul i bunden af en konservesdåse, slå

en knude på vægen og træk den gennem

hullet. Bind den anden ende omkring f. eks.

en tynd blomsterpind og læg den tværs over

formens åbning.

• Til mindre lys kan du bruge de voksede

væger, som er monteret på en metalplade.

• Vægen sænkes ned i formen efter at lysmassen

er hældt i.

• Bind noget tungt i vægen, som kan fungere

som lod.

• Bind vægen fast til en pind foroven.

• Til kegle- og pyramideformede lys slås der

en knude på vægen, som derefter trækkes

igennem formen og bindes fast foroven til

en vægenål. Dæk hullet forneden med f. eks.

hæftemasse, således at lysmassen ikke kan

løbe ud.

Smeltning af støbemassen:

Fyld en gryde halvt op med vand, og stil en

konservesdåse med massen i vandbadet.

OBS. Smelt aldrig lysmassen direkte på kogepladen,

men alltid i vandbad, så er

risikoen for overophedning ikke så stor. Fölg

vejledningen som fölger med støbemassen.

Støbemassen kan godt blandes op med

smeltede lysstumper. Disse stumper skal dog

smeltes for sig og sis igennem f. eks. et stykke

nylonstrømpe så vægerester og snavs fjernes.

Farver: Se det foregående afsnit om dypning

af lys.

Hvis lysene skal dufte tilsættes et par dråber

duftolie.

NO Nr. 10 best. nr. 041024 til lys opp

til 30 mm

Nr. 12 best. nr. 041011 til lys mellom

30-75 mm

Nr. 15 best. nr. 041025 til lys over 75 mm

Voksede veker med metallplate:

Lengde 4 cm best. nr. 041026

Lengde 10 cm best. nr. 040998

NO Veken kan festes i formen på ulike måter.

• Lag hull i bunnen på f.eks. blikkboksen, lag

en knute på veken og træ gjennom hullet.

Fest den andre enden i en tynn blomsterpinne,

som legges på tvers over formens

åpning.

• Bruk de voksede vekene som er monterte

på en metallplate.

• Sett veken i formen etter at du har helt i

lysmassen.

• Fest noe tungt i veken, som fungerer som

et lodd.

• Fest veken øverst med en pinne.

• I pyramide- og kjegleformede former, lages

en knute på veken som så træs gjennom

formen og spennes øverst med en vekenål.

Dekk knuten i bunnen med f.eks. heftmasse,

slik at lysmassen ikke kan renne ut.

Smelting av lysmasse:

Fyll en kjele halvveis med vann og sett et

smeltekar med massen i vannbadet.

Advarsel! Smelt aldri lysmasse rett på platen,

men alltid i vannbad! De er faren for overoppheting

ikke så stor, se også forberedelser med

dyppemasse.

Støpemassen kan også blandes med lysstumper,

men de må da smeltes for seg og

siles gjennom en bit nylonstrømpe som tar

bort vekerester og smuss.

Fargene blandes i på samme måte som

i dyppemassen.

Skal lysene dufte, tilsettes et par dråper

duftolje.

7


1.

Smält gjutmassa i vattenbad. Tillsätt sedan

färgpigment.

Smelt støbemassen i et vandbad. Tilsæt

farvepigment.

Smelt støpemassen i vannbad. Tilsett så

fargepigment.

2.

Montera veken i formen och sätt lite häftmassa

runt knuten. Häll i gjutmassa.

Montér vægen i formen og sæt lidt hæftemasse

i bunden. Hæld støbemassen i .

Monter veken i formen og ha litt heftmasse

rundt knuten. Hell i støpemasse.

3.

När ljuset börjar stelna bildas en fördjupning.

Stick hål på det yttersta skiktet och fyll på med

gjutmassa. Låt formen kallna innan ljuset tas

ur. Om ljuset inte vill släppa, lägg formen i

kylskåpet ca 30 minuter.

Når lyset begynder at stivne, opbygges en

fordybning. Stik hul på det øverste lag og

fyld mere støbemasse på. Lad formen køle af,

inden lyset tages ud. Hvis lyset ikke vil slippe,

lægges formen i køleskabet i ca. 30 min.

Når lyset begynner å stivne dannes en fordypning.

Stikk hull på det ytterste laget og fyll på

med støpemasse. La formen bli kald før du tar

ut lyset. Hvis lyset ikke vil slippe formen, legg

formen i kjøleskapet ca. 30 minutter.

8

Støbning af lys

• DK Når støbemassen har en temperatur på

82-93 °C hældes den i formene.

• Hvis lysformene er af glas, tyndere plast

eller papir, så bør temperaturen ikke

overstige 82 °C.

• Dæk lysene til og lad dem afkøle langsomt.

• Hvis lysene skal være flerfarvede, så skal

hvert farvelag størkne før de næste lag

hældes i formen. Ellers løber farverne ind

i hinanden.

• Når lyset har størknet en tid, dannes der

en fordybning i midten. Stik hul på den

størknede overflade med en nål, og fyld op

med støbemasse til overfladen igen er plan.

Det kan være nødvendigt at gentage dette

flere gange. Undlader du at fylde lyset op,

dannes der et hulrum inde i lyset.

• Når lyset er størknet og afkølet klippes

knuden på vægen af, og lysene tages forsigtigt

ud af formene.

• Hvis lysene ikke vil slippe formene, kan de

stilles i køleskabet et stykke tid. Når lysene

afkøles, trækker de sig sammen, og er således

lettere at få ud af formene.

Tips

SE Ta hjälp av en metalltråd när

veken ska träs in genom ljusformen.

DK Brug et stykke metaltråd, når

vægen skal trækkes gennem formen.

NO Bruk en en metalltråd når veken

skal træs inn gjennom lysformen.

Gjutning av ljus

• SE När ljusmassan har en temperatur på ca

82-93 °C så hälls massan i formarna.

• Om ljusformen är av glas, tunnare plast eller

papper, så använd den lägre temperaturen.

• Täck över och låt ljusen svalna långsamt.

• Ska ljusen bli flerfärgade, måste varje lager

stelna så mycket att nästa lager inte rinner

in i det första.

• När ljuset har stelnat något, så har det bildats

en fördjupning i mitten. Stick hål på

den stelnade ytan med en nål. Fyll på med

flytande ljusmassa, så att ytan blir plan igen.

Detta kan du behöva göra flera gånger.

Om du inte gör detta, bildas det ett hålrum

inne i ljuset.

• När ljuset stelnat och kallnat helt, klipps

knuten av och de tas försiktigt ut ur

formarna.

• Om ljuset inte släpper formen, ställer man

in den i kylskåpet en stund, så drar ljuset

ihop sig och det går lättare att få loss det.

Støping av lys

• NO Når lysmassen har en temperatur på

ca 82-93 °C, helles massen i formene.

• Hvis lysformen er av glass, tynn plast eller

papir, så brukes den ved den laveste temperaturen.

• Dekk til formen og la lysene avkjøles

langsomt.

• Skal lysene bli flerfargede, må hvert lag

stivne så mye at neste lag ikke renner inn

i det første.

• Når lyset har stivnet litt, dannes det en fordypning

i midten. Stikk hull på den stivnede

overflaten med en nål. Fyll på med flytende

lysmasse, slik at overflaten blir jevn igjen.

Dette er det mulig at du må gjøre flere

ganger. Hvis ikke, vil det danne seg et

hulrom inne i lyset.

• Når lysene har stivnet og er helt avkjølte,

klippes knutene av og de tas forsiktig ut

av formene.

• Dersom lyset ikke slipper formen, kan du

sette det i kjøleskapet en stund, da trekker

lyset seg sammen og blir lettere å få ut av

formen.


Vita ljus/Hvide lys/Hvite lys

SE Om du vill gjuta vita ljus är det lämpligt att själv blanda till ljusmassan

av stearin och paraffin. Den färdigblandade gjutmassan blir

nämligen inte vit utan lite transparent.

Blanda 2/3 delar stearin och 1/3 del paraffin. Med detta blandningsförhållande

blir ljusen vita.

Du kan även blanda vitt färgpigment i den färdigblandade gjutmassan

för att få riktigt vita ljus.

Snöbollsljus: Gjut ett runt ljus. Låt ljuset stelna och ta det ur formen.

Smält ny vit gjutmassa. Låt massan svalna och tjockna till en gröt.

Använd en gaffel och lägg den halvstelnade massan på det runda ljuset.

DK Hvis du vil støbe hvide lys, er det bedst at blande lysmassen selv

af stearin og paraffin. Den færdigblandede lysmasse bliver nemlig ikke

hvid men lidt transparent.

Bland 2/3 stearin og 1/3 paraffin. Med dette blandingsforhold bliver

lysene hvide.

Du kan også blande hvidt farvepigment i den færdigblandede støbemasse

for at få rigtigt hvide lys.

Sneboldslys: Støb et rundt lys. Lad lyset stivne og tag det ud af formen.

Smelt ny hvid støbemasse. Lad massen afsvale og tykne til en grød.

Anvend en gaffel og læg den halvstivnede masse på det runde lys.

NO Hvis du vil støpe hvite lys, får du best resultat hvis du blander

lysmassen selv av stearin og parafin.

Den ferdigblandede støpemassen blir nemlig ikke helt hvit, men litt

transparent. Bland 2/3 deler stearin og 1/3 del parafin. Med dette

blandingsforholdet blir lysene hvite.

Du kan blande hvit pigmentfarge i den ferdigblandede støpe/dyppemassen

for å få skikkelig hvite lys.

Snøballlys: Støp et rundt lys. La lyset stivne og ta det ut av formen.

Smelt ny hvit støpemasse. Avkjøl massen til en grøtaktig masse.

Bruk en gaffel og fordel den halvstivnede massen på det runda lyset.

SE Om ljuset ryker

• Veken är för grov i förhållande till ljusets diameter.

• Veken är för lång. (På pyramid- och konljusen kan man

behöva klippa av veken då och då i början, eftersom

veken i toppen blir för grov i förhållande till den smala

toppen.)

Om ljuset slocknar av sig själv

• Veken är för tunn i förhållande till ljusets diameter.

• Veken är för kort.

DK Hvis lyset ryger

• Vægen er for grov i forhold til lysets diameter.

• Vægen er for lang. På kegle- og pyramidelysene kan det

være nødvendigt at klippe vægen af indimellem i starten,

idet vægen er lidt for kraftig til den meget smalle top.

Hvis lyset går ud af sig selv

• Vægen er for tynd i forhold til lysets diameter.

• Vægen er for kort.

NO Hvis lyset oser

• Veken er for grov i forhold til lysets diameter.

• Veken er for lang. (På pyramide- og kjegleformede lys kan

det være nødvendig å klippe veken en gang i mellom i

begynnelsen, fordi veken i toppen blir for grov i forhold

til den smale toppen.)

Hvis lyset slokner av seg selv

• Veken er for tynn i forhold til lysets diameter.

• Veken er for kort.

9


10

SE Ljusen kan dekoreras med specialfärg

för ljus, vaxplattor eller ritpennor med vattenburen

vax.

Specialfärg för ljus: Vattenburen specialfärg

för ljus målas på med pensel. Täckmåla inte

hela ljuset utan endast dekor.

Vaxplattor: Skär ut en figur, t.ex. ett hjärta,

från vaxplattan. Med ett lätt tryck fäster du

sedan dekoren på ljuset.

Ritpennor: Rita ditt mönster direkt med tubpennan,

mönstret får en lite upphöjd effekt.

Låt torka i 24 timmar.

Doftljus: När du gjuter ljus kan du tillsätta

doftolja. Droppa några droppar i den smälta

ljusmassan, mängden beror på hur stort ljus

du gjuter och hur stark doft du vill ha. Prova

dig fram. Färga gärna in ljuset i en färg som

passar till doften.

Tips

DK Lysene kan dekoreres med specialfarve til

lys, voksplader eller tegnepenne med vandbaseret

voks.

Specialfarve til lys: Vandbaseret specialfarve

til lys males på med pensel. Dæk ikke hele lyset

med maling – mal kun som dekoration.

Voksplader: Skær en figur ud, f.eks. et hjerte,

fra vokspladen. Med et let tryk fæster du bagefter

dekorationen på lyset.

Tegnepenne: Tegn dit mønster direkte med tubepennen,

mønstret får en lidt ophøjet effekt. Lad

tørre i 24 timer.

Duftlys: Når du støber lys, kan du tilsætte duftolie.

Dryp nogle dråber i den smeltede lysmasse,

mængden afhænger af hvor stort et lys du støber

og hvor stærk en duft du vil have. Prøv dig frem.

Farv gerne lyset ind i en farve, som passer til

duften.

NO Lysene kan dekoreres med spesialmaling

for lys, voksplater eller tegnepenner med

vannbasert lysvoks.

Spesialmaling for lys: Vannbasert spesialmaling

for lys males på med pensel. Ikke dekk

hele hele lyset, bruk malingen bare som dekor.

Voksplater: Skjær ut en figur, f.eks. et hjerte,

fra voksplaten. Med etlett trykk fester du så

dekoren på lyset.

Tegnepenner: Tegn ditt mønster direkte med

tegnepennen, mønstret får en litt opphøyd

effekt. La det tørke i 24 timer.

Duftys: Når du støper lys kan du tillsette

duft-olje. Drypp noen dråper i den smeltede

lysmassen, mengden kommer an på hvor stort

lys du støper og hvor sterk duft du vil ha. Prøv

deg frem, farg gjerne lyset i en farge som passer

til duften.

Sandgjutning/Støb lys i sand/Sandstøping

SE Du kan även gjuta ljus i sand.

Häll blöt fin sand i ett kärl som tål värme.

Gör en avtryckning av en skål eller dylikt och gjut ljuset.

Det är lättast att använda vekar med metallplattor när du gjuter i sand.

DK Du kan også støbe lys i sand.

Hæld fugtigt sand i en beholder, som tåler varme.

Lav et aftryk med en skål eller lignende og hæld støbemasse i aftrykket.

Det nemmeste er at bruge voksede væger på metalplade, når du støber

lys i sand.

NO Du kan også støpe lys i sand.

Hell våt fin sand i et kar som tåler varme.

Lag et avtrykk av en skål eller lignende og støp lyset.

Det er lettest å bruke veker med metallplater når du støper i sand.


SE Använd ett glaskärl, metallburk eller en

botten av en mjölkförpackning.

Dela kanelen i bitar, något högre än formen.

Fäst kanelbitarna 3 och 3 med en bit ståltråd

eller snöre som tejpas fast på formen, se

skissen.

Fyll ljusmassa till hälften och låt det stelna så

att kanelbitarna sitter fast. Ta bort ståltråden

eller snöret och fyll resten av formen med

ljusmassa. Glas- eller metallformen får inte

vara högre än att man kan använda den långa

vaxade veken med metallplatta.

När man har dekor runt ljuset som ovan, är det

extra viktigt att man valt rätt tjocklek på veken

i förhållande till ljusets omkrets.

Kaffe och chokladljus

Kaffe- og chokoladelys/Kaffe og sjokoladelys

Kanelljus/Kanellys

DK Brug en glasskål, en metaldåse eller

bunden af en mælkekarton.

Del kanelen i stykker, som er noget højere

end formen. Fæst kanelstykkerne 3 og 3 med

et stykke ståltråd eller tråd som sættes fast til

formen med tape. Se tegningen.

Hæld lysmasse halvt op og lad den stivne så

kanelstykkerne sidder fast. Fjern ståltråd eller

snor og fyld op med lysmasse. Glas- eller

metalformen skal ikke være højere end den

lange voksede væge med metalplade.

Når du laver lys med dekoration hele vejen

rundt, så er det ekstra vigtigt, at du vælger

ret tykkelse på vægen i forhold til lysets

omkreds.

SE Välj snäckor i lagom

storlek, ej för grunda. Se till

att snäckan står stadigt upp

och ner.

SE Använd en kopp eller mugg. Smält gjutmassan och färga in den

med den bruna ljusfärgen. Vill du ha en kaffesked i ditt ljus, placera

skeden intill kanten på muggen innan du häller i gjutmassan.

Veken: Häll i lite gjutmassa i botten av muggen. Sätt ner veken i den

mjuka gjutmassan och låt stelna. Spänn veken genom att lägga en

pinne tvärs över muggen och knyta fast veken i den. Nu kan du hälla

på så mycket gjutmassa du vill ha i din mugg. När ljuset har stelnat

kan du strö över lite osmält gjutmassa som dekoration.

DK Brug en kop eller et krus. Smelt støbemassen og farv den ind med

den brune lysfarve. Vil du have en kaffeske i dit lys, placér skeen ved

kanten af kruset inden du hælder støbemassen i.

Vægen: Hæld lidt støbemasse i bunden af kruset. Sæt vægen ned

i den bløde støbemasse og lad den stivne. Spænd vægen ved at lægge

en pind tværs over kruset og bind vægen fast i den. Nu kan du hælde

så meget støbemasse i, som du vil have i dit krus. Når lyset er stivnet,

kan du strø lidt usmeltet støbemasse over som dekoration.

NO Bruk en kopp eller et krus. Smelt støpemassen og ha i den brune

lysfargen. Vil du ha en kaffeskje i lyset ditt, plassèr skjeen inntil kanten på

kruset før du heller i støpemassen.

Veken: Hell i litt støpemasse i bunnen av kruset. Sett ned veken-i den myke

støpemassen og la det stivne. Spenn veken ved å legge en pinne på tvers

over kruset og knyt fast veken i den. Nå kan du helle på så mye støpemasse

du vil ha i kruset ditt. Når lyset har stivnet kan du strø over litt usmeltet

støpemasse som dekorasjon.

NO Bruk et glass, metallboks eller en bunnen

av en melkekartong.

Del kanelen i biter, litt høyere enn formen.

Fest kanelbitene 3 og 3 med en bit ståltråd

eller snor som tapes fast på formen, se skissen.

Fyll lysmasse halvveis opp og la stivne slik at

kanelbitene sitter fast. Ta bort ståltråden eller

snoren og fyll resten av formen med lysmasse.

Glass- eller metallformen må ikke være høyere

enn at man kan bruke den lange voksede

veken med metallplate.

Når man har dekor rundt lyset som over, er det

ekstra viktig at man har valgt riktig tykkelse på

veken i forhold til lysets omkrets.

Gjuta ljus i snäckor

Støb lys i muslingeskaller/Støpe lys i skjell

DK Vælg gerne ret dybe

skaller med en nogenlunde

flad bagside, så lyset kommer

til at stå stabilt.

NO Velg skjell i passe størrelse,

ikke for grunne. Pass

på at skjellene står stødig.

11


600206

2006-11 600206

More magazines by this user
Similar magazines