Minnebok 1938 - 2008 - Myhren Transport AS

myhren.transport.no

Minnebok 1938 - 2008 - Myhren Transport AS

0 år

M innebok

70 år

1938- 2008

70 år

70 år

70 år 70 år

M70

70 år

70 år 70 år

70 år 70

70 år 70 år

70 år

70 år

0 år

70 år

70 år

70 år

70 år

år 70 år

år 70 år

70 år

70 år

70 år 70 år

70

Aarstein Myhren 1932 modell A-Ford

70 år

7

7


70 år 70 år

7

70 år

70 år 70 år

70 år

70 år

70 år

70 år

Det er for dagens unge

nesten umulig å

tenke seg det mot

og den fremtidstro

som må ha ligget

til grunn da Aarstein Myhren midt

under en økonomisk depresjon –

de legendariske ”harde tredveåra”

– bestemte seg for å satse på

transportbransjen. Og at han – på

ekte gründervis, ved å bygge stein

på stein – lykkes med sin satsing er

dagens Myhren Transport AS det

beste bevis på.

70 år

1937 modell Ford

1937 modell Ford

1945 modell Ford


Aarstein

Myhren kjøpte sin første

lastebil i april 1938 og startet

sin transportforretning. Det var en 1932 mod. A Ford.

Allerede samme år kjøpte han bilen til Johan Solvåg,

en 1937 mod. Ford som han kjørte med under hele

krigen. Denne bilen hadde sveivetipp. Under krigen ble

den påbygd vedgass. Han måtte da kjøre en del for

tyskerne, da de bygde et fort i Bud med kanonstillinger,

fangeleirer og bunkerser. Ellers ble det kjøring av

torv og sand til forskjellige aktiviteter lokalt og en del

veivedlikehold. Kona Gunvor var hele tiden hjemme,

passet telefonen og tok imot nye oppdrag i tillegg til å

ha ansvar for hjem og familie.

Etter krigen, i 1945, ble det kjøpt en ny amerikansk

Ford med maskintipp til en pris av kr. 15000,-. Det var

da hans far tittelerte han som ”Storkar Stokkeland” og

fortalte han at dette ikke kunne gå! Men,- det ble mer

veiarbeid, grusing og veiskraping om sommeren og

brøyting om vinteren.

Den første turen til Østlandet ble utført i 1948, og gikk

til Hamar med storsild for faren og broren som dreiv

med fiskehandel. Ellers kan det fortelles mange historier

om vanskelige nødreperasjoner og punkteringer fram

gjennom tiden. Det var også mye slit med handlasting

av grus og torv.

kom den siste bensindrevne bilen.

I 1951 Den ble byttet ut etter 8 mnd., da

Borgward og Mercedes kom med dieselmotorer.

Valget falt på Mercedes med 90 hk som lastet 5 tonn

til den nette sum på kr. 43000,-. Da ble det mer kjøring

til Østlandet med fisk, for levering på Lesja, Otta,

Lillehammer, Gjøvik, Hamar, og Oslo.

Mellom turene var det veivedlikehold om sommeren og

brøyting om vinteren. Hvis det ble en tur til Østlandet,

var det å spyle planet rent, ha på høye lemmer og laste

fisk for deretter å dekke til lasten med pressenning. Om

vinteren måtte han i forkant høre på værmeldinga for

å være sikker på at det ikke kom snø til han kom hjem

neste kveld, da han hadde ansvaret for to brøyteroder.

Slik dreiv han på til 1957, da han fikk et leievognløyve

til, og kjøpte en brukt Amerikansk Ford som ekstrabil.

Denne ble byttet i 1958 i ny Mercedes med 120 hk

og ble oppbygd med langt plan for å kunne laste to


traktorer og flere tomme fiskekasser i retur fra Oslo.

Denne bilen ble kjørt av en ansatt sjåfør.

Mer

satsing på langtransport ble det i 1961.

Det ble investert i bil og tilhenger og dette

var store greier i den tiden. Mercedes 337 med 190 hk

og Maur enakslet tilhenger med til sammen 9,5 tonn

lasteevne på 6 tonn aksellast. Hele tiden hadde han

da en bil hjemme til forefallende kjøring, med det faste

innen veiarbeid og snøbrøyting.

Høsten 1961 begynte eldste sønnen, Per Morten, å

kjøre litt, men fra våren 1962 for fullt. Det ble byttet

noen biler mellom 1963 og 1966. 1966 var også det

året det ble kjøpt ny toakslet tilhenger til en 1964 mod.

Mercedes 1113 med 140 hk. Den kjørte for det meste

Molde – Trondheim – Molde og Bud, Vikan, Vevang,

Molde til Oslo og retur til Molde.

70 år 70 år

70 år

70 år 70 år

70 år 70 år

70 år 70 år

70 år

70 år

70 år 70 år

70

r

70 år

70 år

70 år 70 år 70 år

70 år

70 å

70 år


år

Første Volvo

kom på garden

i 1967 sammen

med ny Mercedes 1313 med henholdsvis 195 og 167

hk. Samme året begynte den andre sønnen Aage å

kjøre hjemme. Han kjørte ca et år for så begynne hos

Sandvik Transport og senere Øverland Transport.

Etter bilbytte av langtransportbilen i 1971 og frem

til 1974 var det lokalkjøring med Mercedesen og

langkjøring med den nye Volvoen F88 av fisk og

stykkgods. Vi kjørte også stykkgods for BP fra

Fagerstrand til Molde og Kristiansund fra 1969 til 1983.

I 1974 fikk vi tilbud om å kjøpe tankbilen til BP og

overta drivstoffkjøringa til deres bensinstasjoner og

private kunder i Romsdalsregionen. Etter en del

forhandlinger overtok vi bilen og satte i gang. Aage

sluttet da hos Øverland og begynte å kjøre hjemme.

Bensinen lastet vi hos Shell depot i Larsgården i

Ålesund. Dette året ble navnet endret til Myhren

Transport da Aarstein lot sønnene overta halvparten

av firmaet med en 1/6 del hver. Året etter vart også

Shell interessert i denne transporten da de ikke hadde

fullt arbeid til en bil til å transportere drivstoffet sitt

til Romsdalshalvøya. Det ble enighet med Shell og

70 år

BP om denne felles transporten av bensin og diesel til

Romsdalshalvøya i 1976 med nøytral bil. For å greie

denne transporten ble ny toakslet tanktilhenger kjøpt og

satt i drift. Dette var da den største tankbilen på Møre

den tiden og lastet 30.000 liter. Dette økte på, og allerede

i 1978 bygget vi opp en ny tankbil på 14.000 liter og en

enkeltakslet tanktilhenger på 8.000 liter.

Samme året fikk vi en ny kunde, malingsfabrikken Gjøco

som holder til i Torvikbukt. Der har vi kjørt råstoff, både tørt

og på tank, emballasje og ferdigvare ut til deres kunder

på Østlandet. Denne kunden har vi samarbeidet med helt

fram til i dag, og det har bare utviklet seg.

Etter noen ombygginger i 1977 og 1978 ble det i 1979

kjøpt en ny langtransportbil og nye chassier til tankbilene

innkjøpt i 1981 og 1982. I 1984 ble langtransportbilen

ombygget og satt på bussbyggskap, da det ble mer

krav til temperatur og tetthet for transport av fisk. 1986

ble denne bilen utbyttet med en Mercedes 2244 og

denne fikk ny Bussbygg tilhenger med skap i 1987. Tre

nye Scania 142 chassier ble også kjøpt dette året med

innbytte av tre gamle. Da ble det mye fisk- og sildkjøring til

Østlandet og Danmark.


Året 1989

startet vi aksjeselskap. Da

ble det Myhren Transport

AS med 1/3 del hver av aksjene til Aarstein, Aage

og Per Morten Myhren. Olav ville ikke være med da

han hadde andre ting å arbeide med. Vi investerte i

kjølemaskiner til langtransportbilen og ny tankhenger på

20.000 liter til den andre tankbilen dette året

1989 var også det året vi startet med kjøring på

kontinentet for Waagan Transport AS. Vi hadde da

ansatt sjåfør på denne bilen. I 1990 bygget vi opp enda

en frysebil som kjørte for Waagan med fisk til Danmark,

Tyskland, Nederland, Frankrike, Spania, Portugal og

Italia og retur med stykkgods og frukt

I 1990 fikk vi henvendelse fra Shell om at de ville sette

bort utkjøringa av drivstoff fra Dale depot i Kristiansund.

Etter forhandlinger ble vi enige om å kjøpe bilen som de

hadde i Kristiansund. Denne ble byttet med nytt chassi

i1994.

Langtransporten til kontinentet og bilene som ble

benyttet der (bil og henger) ble for tunge i egenvekt så

i 1993 ble den ene byttet ut med trekkbil og semitrailer


som var noe lettere i egenvekt enn bil og henger.

Den andre ble byttet ut i1995 med ny trekkvogn og

semitrailer.

5. mai 1997

fikk Aarstein

kongens

fortjenestemedalje i sølv. Den ble tildelt ved en tilstelning

på Bryggjen i Bud av ordfører i Fræna Arne Stavik.

Audiens på slottet ble det for ham og kona Gunvor i

januar 1998. Samme året fikk Myhren Transport HMS

prisen for transportører fra AS Norske Shell.

Ny stor kunde fikk vi i 1997. Det var Alnæs Marine Oils

i Kristiansund, nå G.C Rieber Oils AS, som produserer

fiskeoljer. Vi hadde ikke tankbiler selv til å begynne med,

men leide tjenester hos Løken Transport i Elnesvågen.

Egen bil fikk vi i mai 1998, men oppdragsmengden ble

snart så stor at vi måtte ha en bil til. I mars 2000 fikk vi

den andre kjemikaliebilen. Oppdragsmengden økte, og

vi fikk hjelp av Løken Transport med å ta unna.

Fra 2000 fikk vi henvendelse fra Shell om å overta

transporten for Shell i hele Møre og Romsdal fylke

med tillegg til Stryn, Nordfjordeid, Måløy og Stad.

Gunvor og Aarstein på Theatercafeén

etter å ha vært i audiens på slottet og

mottat Kongens fortjenestemedalje

I tillegg måtte vi ta over kjøringen av bitumen til

asfaltverkene som Shell leverte til, samt levering av

Jet A1 til flyplassene på Vigra, Årø og Kvernberget. Til

bitumenkjøringen kjøpte vi utstyret til Villaservise AS,

som hadde denne transporten før, en brukt trekkvogn

og to brukte tanksemier. Vi kjøpte en ny tankhenger


på 25.000 liter i 2001 til den ene drivstoffbilen og ny

tanksemi på 44.000 liter i 2002 for å utføre denne

transporten. To nye trekkvogner ble også kjøpt i

2002, den ene til den nye tanksemien og den andre til

trekkvogn for skapsemi der det ble byttet ut en bruktbil

vi hadde kjøpt i 1999.

I 2002 ville Aarstein ikke være med lenger, og overførte

aksjene sine med 1/3 del til hver av sine tre sønner

Olav, Aage og Per Morten.

Oppdragene

økte og i

2003 ble det

byttet ut en bil og investert i to nye trekkvogner og

en ny skapsemitrailer for å ta unna oppdragene fra

våre faste oppdragsgivere. Det hadde nå meldt seg

en god del transport av fat med fiskeolje fra G.C.

Rieber i Kristiansund som skulle skipes til oversjøiske

destinasjoner fra Oslo, Moss og Fredrikstad.

2004 ble et år med store omveltninger for oss da vi

flyttet hele virksomheten til Elnesvågen. Oppdragene

hadde da blitt så mange at vi måtte se oss om etter

noen å samarbeide med, og da Løken Transport AS

hadde ledige kontorlokaler, vaskehall for tankvask og

verksted var dette interessant for oss. Vi som hadde

holdt til i to moelvenbrakker siden 1990 fikk ordenlige

kontorer og bra parkering. Det ble da stiftet et nytt

driftsselskap, eiet med 50% av Løken Transport AS og

50% av Myhren Transport AS. Selskapet fikk navnet

LM TANK AS, og skulle ta seg av tanktransporten av

kjemikalier som Løken og Myhren hadde. Vi måtte i

den sammenheng overta en av Løkens tankbiler, slik

at vi hadde tre tankbiler og Løken to i systemet. Ellers

hadde Løken en tankbil og to tanksemier, og Myhren en

tanksemi til disposisjon hvis det var nødvendig. Disse

har vist seg å være til god hjelp.

2005

ble igjen et bra år når det gjelder

omsetning, og det ble fornyet bilpark

med tre nye biler og en ekstra skapsemi. Samarbeidet

med Løken går bra og oppdragene har økt, da særlig

etter samarbeid med ISO Tank AS når det gjelder

returlast for tankbilene tilbake til Møre og Romsdal.

2006 ble også ny rekord for omsetningen, men heller

svakt økonomisk, da diesel og lønninger ikke stod i

forhold til inntektene. Vi hadde en singel bil som viste

seg å være for liten i forhold til oppdragene, så den ble


yttet ut med ny trekkvogn og ny skapsemi

dette året.

Kontrakten

med Shell

gikk også

ut, og de ønsket færre transportører. Vårt

anbud ble ikke tatt hensyn til. Fire av de seks

transportørene dette gjaldt gikk sammen og

dannet et nytt firma som heter SCAN TANK AS.

De fikk kontrakten mot at vi to andre transportørene

ble underleverandører og skulle transportere det vi

hadde gjort før. Dette har vist seg å fungere bra, og

prisene har steget litt. Olav ville ikke være med som

aksjeeier lenger og ville selge sine aksjer. Aage og Per

Morten kjøpte da hver sin halvpart av disse og hadde

nå 50 % hver. Senere har Aage overdratt 20% av

sine aksjer til sine sønner Arnstein og Roger med 10

% til hver.

2007 startet med nye oppdragsgivere for transporten

for Shell. Der har det blitt noe mer transport da

Shell har lagt ned sitt lager for Jet A1 på Dale

depot i Kristiansund i juni 2007 slik at all transport

til flyplassene Vigra (Ålesund), Årø (Molde) og

Sjarmøretappen

utført av

Roger Myhren.

Scania 164 m

2002 modell,

44000 l tank semi

70 å

70

7

70 år

0 år

7

70 år 70 år

7


Kjemikalietank

Lasting hos G.C. Rieber i

Kristiansund

Kvernberget (Kristiansund) skal foregå fra Larsgården

depot i Ålesund. Dette har ført til at en bil med ca.

3600 driftstimer må kjøre hele tiden fra Ålesund. Ny

semihenger på 46.000 liter ble tatt i bruk i januar 2008.

Høsten 2007

ble to

trekkvogner

byttet til to nye, men da oppdragene har økt måtte vi

kjøpe tilbake den ene 2002-modellen vi hadde byttet

inn. I dag ser det ut til at det blir mer og mer faste

oppdrag fra våre store kunder.

I januar 2008 avviklet Shell sitt bensinlager i

Kristiansund, og all distribusjon foregår nå fra

Larsgården depot i Ålesund. Dette fører til flere

lengre turer for drivstoffbilene våre. Shell har også fått

leveransen av bunkers til seks fergestrekninger på

Sunnmøre som skal serves av tankbiler. Vi har satset

på dette, og gått til utskifting av chassiet på bilen som

var stasjonert i Kristiansund. Denne ble ombygd i

månedskiftet januar/februar, og ny tankhenger til denne

bilen ankommer i april 2008.

70 å 7


70 år

Også de andre store kundene

gir oss tilbakemeldinger om

økning i produksjonen og at

det vil gi oss flere oppdrag.

Vårt mål er at vi skal være

seriøse og pliktoppfyllende overfor våre

kunder, og at vi skal levere

”always on time”.

Myhren Transport AS disponerer

i dag 11 trekkvogner,

13 semitrailerhengere,

3 bil og hengere og har 20 ansatte.

Levering av jetfuel til Kvernberget.

0 år 70 år

70 år

70 år

70 år

70 år 70 år

70 år 70 år

år

Siste tilvekst.


å

70 år

år 70 år

70 år

r

år

år

70 år

70 år

70 år

70 år

2. generasjon

Den som ikke kjenner

sin fortid, forstår ikke sin

fremtid...

3. generasjon

Myhren Transport A.s

Eidem vest - 6440 Elnesvågen - Norway

Telefon: 71 26 66 80 - Telefax: 71 26 66 81

E-mail: post@myhren-transport.no

www.myhren-transport.no

70 år

Per Morten Myhren

Arnstein Myhren

Aage Myhren

Roger Myhren

70 år 70 år

70 år

design og trykk: frena-trykk.no

7

70 år

70 år

70

70

70

7

Similar magazines