Last ned Finansfokus 02/12 som PDF - Finansforbundet

finansforbundet.no

Last ned Finansfokus 02/12 som PDF - Finansforbundet

Tekst: MonA EvEnSEn

Illustrasjon: SHUTTERSTocK

I

januar ble forskningsprosjektet “Et kunnskapsbasert

Norge” lagt fram med brask og

bram på BI. Næringslivstopper, ministre og

forskere møttes for å drøfte muligheter og utfordringer

i kunnskapsøkonomien.

Prosjektet er et oppfølgingsprosjekt til “Et

konkurransedyktig Norge” (1990) og “Et verdiskapende

Norge” (2000). Professor Torger Reve er

hovedansvarlig. Han har akkurat lagt siste hånd

på verket når vi snakker med ham.

– «Et kunnskapsbasert Norge» forsøker å

måle kunnskapssamspillet i og mellom

næring er. Det er i skjæringspunktene mellom

ulike aktører og ulike kunnskapsstrømmer at

nyskaping er sterkest, sier Reve, som mener vi

står oppe i et økonomisk paradigmeskifte:

– Vi går fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi.

Kunnskap er annerledes enn andre

produksjonsfaktorer. Det må få følger for hvordan

vi tenker.

den nye økonomien

derfor spiller

finans rollen for dårlig

Finansbransjen har usedvanlig gode forutsetninger for å

gjøre det bra i kunnskapsøkonomien. Næringen vil også

bli viktigere framover. Men bransjen mangler forståelse for

sin egen rolle, mener forsker.

enorMe MuLigHeter

Kunnskapsnasjonen Norge gjør det godt i

offshore, maritim næring og sjømat.

Komplementære kunnskapsnæringer som

finans, IT og kunnskapsbaserte tjenester scorer

også bra. For så vidt. For Reve er ikke videre

imponert over finansbransjens inntog i kunnskapsøkonomien.

– Finans har høy verdiskapning per ansatt,

høyt utdannelsesnivå og god infrastruktur. Finans

har altså usedvanlig gode forutsetninger. Samtidig

har de usedvanlig dårlig forståelse av sin egen

rolle i en kunnskapsøkonomi. Det investeres lite i

kunnskap utenom egne bedrifter. Det drives ikke

forskning og utvikling.

Slik kan ikke bransjen fortsette, mener Reve:

– Finans må satse på å utvikle kunnskapsallmenninger

og samarbeide, i stedet for kortsiktighet

og konkurranse. Det preger næringens

tankegang i dag. For finans er viktig, og vil bli

enda viktigere framover i kunnskapsøkonomien.

ViKtig Å VeLge

Torger Reve mener det er enorme muligheter nå,

siden Norge i mindre grad enn mange andre land

er rammet av finanskrisen.

– Men valgene må tas. Skal man drive en slags

finansiell varehandel, som å selge boliglån til

hjemmemarkedet? Eller ta skrittet over i den

globale kunnskapsøkonomien, og satse på å bli

best på det vi er gode på: nisjemarkedene offshore

og maritim, og teknologisk utvikling? Der ligger

vi langt foran.

Det er mange dyktige folk i finans. Næringen

som helhet har likevel en kjempeutfordring

framover.

dÅrLig forstÅeLse:

– Finans næringen har

usedvanlig dårlig forståelse

av sin egen rolle i en

kunnskapsøkonomi. Det

investeres lite i kunnskap

utenom egne bedrifter. Det

drives ikke forskning og

utvikling, sier professor

Torger Reve ved Handelshøyskolen

BI.

faset ut: – Arbeids plassene

innenfor tradisjonelle

banktjenester er faset ut, inn

kommer kunnskapsarbeiderne,

sier leo A. Grünfeld,

partner i Menon.

Finansfokus 2-12 13

More magazines by this user
Similar magazines