Last ned Finansfokus 02/12 som PDF - Finansforbundet

finansforbundet.no

Last ned Finansfokus 02/12 som PDF - Finansforbundet

den nye økonomien

draMatisK god utViKLing

Leo A. Grünfeld, partner i Menon, har hatt

hovedansvaret for delrapporten om finans.

Han mener bransjen har hatt en raskere og

mer dramatisk utvikling enn næringslivet

for øvrig.

– Arbeidsplassene innenfor tradisjonelle

banktjenester er faset ut, inn kommer kunnskapsarbeiderne,

sier Grünfeld.

– Andelen av medarbeidere med høyere

utdanning er betraktelig større enn i

næringslivet generelt. Veksten i antall medarbeidere

med høyere utdanning på

bachelor­ og masternivå er kraftigere enn

det vi ser i de fleste andre næringer.

Bransjen er også godt fornøyd med disse

utdanningene, forklarer Grünfeld.

– Men vi fant at det er få med doktorgrad

i bransjen. Det er generelt mindre kontakt

med akademiske finansmiljøer enn i land det

er naturlig for Norge å sammenligne seg med.

Koblinger til kunnskapsinstitusjoner utenfor

næringen synes å utgjøre et strukturelt problem

ved næringen i Norge, ifølge rapporten.

– Vi ser tydelige tegn til at finansnæringen

i land som Sverige og USA i større grad

interagerer med slike institusjoner.

aKadeMia for innoVasJon

Et annet trekk ved norsk finansbransje er at

det er få ansatte med teknologisk bakgrunn.

– Det meste settes ut til underleverandører,

noe som er en effektiv måte å drive teknologisk

utvikling på. Her er det også en

del forsknings­ og utviklingssamarbeid

mellom aktører i bransjen og akademia. Det

gir innovasjon. Men akademia brukes i liten

grad til innovasjon av finansielle produkter.

Her er det mulig vi går glipp av noe, mener

Grünfeld.

– I tillegg kunne økt bruk av akademia

legitimert finans. Akademikerne i næringen

kunne i langt større grad blitt brukt til å

formidle hva den driver med. Når det gjøres

i så liten grad, kan det kanskje forklares

med at bransjen regner de akademiske

miljøene i Norge for lite interessante.

Framover tror han bransjen vil se to

utfordringer: Mer regulering, og tøffere

internasjonal konkurranse.

– Tøft er det jo allerede. Men vi må huske

på at Oslo Børs har gjort det svært godt

sammenliknet med andre mindre børser.

Norges nisjekompetanse på maritim og

offshore oppfattes som spennende i resten

av verden. Det at finansmiljøene er så spisset

mot disse sektorene viser også at det er

et godt samarbeid mellom finans og de

store næringene i Norge.

MangLer roLLeforstÅeLse: – Finans må satse på å utvikle kunnskapsallmenninger og samarbeide, i stedet for kortsiktighet og konkurranse, sier professor Torger Reve ved

Handelshøyskolen BI.

14 Finansfokus 2-12

More magazines by this user
Similar magazines