Last ned Finansfokus 02/12 som PDF - Finansforbundet

finansforbundet.no

Last ned Finansfokus 02/12 som PDF - Finansforbundet

den nye økonomien

“Samfunnsansvar”

er sååå 1999

– Samfunnsansvar har blitt et ord uten innhold,

sier strategidirektør Pål Petersen i Storebrand. I stedet

har forsikringsselskapet valgt en tredelt bunnlinje

der mennesker, miljø og profitt inngår.

ansVar og bæreKraft: - Det har

vært en markant økning i hvor viktig våre

kunder synes ansvar og bærekraft er, sier

strategidirektør Pål Petersen i Storebrand.

Tekst og foto: MonA S. EvEnSEn

Illustrasjon: SHUTTERSTocK

Storebrand har hatt samfunnsansvar

på agenda en

i mange år. Fra grønne

fond for femten år siden, til tredelt

bunnlinje til dag. Og nå er

de egentlig litt lei hele begrepet.

– Framover vil samfunnsansvar

være selvsagt, tror strategidirektør

Pål Petersen.

Storebrands tredelt bunnlinje

er enkel å forstå. Mennesker,

miljø og profitt regnes inn i

denne bunnlinjen.

– De tre faktorene er neppe

tilstrekkelige når vi ser fremover.

Ikke fordi mennesker og

miljø ikke skal regnes med. Det

er fordi vi påvirker mest om vi

ser helheten i de tre områdene.

Vi må også gi begrepet samfunnsansvar

et mer presist innhold.

Eller bytte det ut.

Det mener direktøren for

strategi, med ansvar for nettopp

samfunnsansvar, Pål Petersen.

Han legger til:

– Samfunnsansvar har blitt

et ord tømt for mening.

tredeLt MeLLoMstasJon

På 2000­tallet tok Storebrand i

bruk den tredelte bunnlinjen.

Det kom en egen årsrapport for

mennesker og miljø. For to år

siden ble dette et eget kapittel i

årsrapporten. Nå er de altså på

vei bort fra tredelingen.

– Tredelt bunnlinje har vært

et nyttig verktøy. Særlig var den

nyttig for vår generasjon. Vi som

plutselig skulle begynne å ta

hensyn til mennesker og miljø

“midt i livet”, ler Petersen.

– Det har likevel vært en

mellomstasjon. Tre deling skaper

et kunstig skille. Vi jobber

for at profitt, mennesker og

miljø skal være fullstendig integrert.

Samtidig er vår strategi

framover å spisse oss. Vi skal

spisse mot områdene der

påvirkningen vår er størst. For

eksempel finans: hvor og hvordan

vi investerer. Der har vi

virkelig mulighet til å gjøre en

forskjell. Vi mener jo også at

investeringsfaget utvikler seg i

en slik retning…

iKKe sniLLisMe

Konkret viser det seg i at selskaper

verdsettes etter sosiale

kriterier, og miljømessige. Storebrand

avstår fra å investere i

selskaper som ikke opp fyller

kriteriene.

Selskapene evalueres løpende

av en komité. Det skjer

fire ganger i året. Hva om man

er i tvil om et selskap etterlever

kravene? Da går Storebrand

i dialog med selskapet

for å få til endring. Om så ikke

skjer, ekskluderes selskapet

fra invest erings porteføljen.

Hittil er nær 100 selskaper

ekskludert.

Storebrand investerer ikke i

selskaper som bryter menneskerettigheter,

driver med grov

korrupsjon, forårsaker alvorlig

klima–og miljøskade eller som

lager landminer, klasevåpen,

atomvåpen eller tobakk.

– Vi gjør ikke dette for å være

gode. Vi gjør det for å drive

godt, understreker Petersen.

– De er gammeldags tenkning

at det skal være noen motsetning

mellom bærekraftighet

og lønnsomhet er gammeldags

tenkning.

VansKeLig Å taLLfeste MiLJØ

Det er vanskelig å tallfeste

verdier som “miljø”. Store­

18 Finansfokus 2-12

More magazines by this user
Similar magazines