Last ned Finansfokus 02/12 som PDF - Finansforbundet

finansforbundet.no

Last ned Finansfokus 02/12 som PDF - Finansforbundet

det jo slik at Staten kan bruke

tre prosent av Statens Pensjonsfond

Utland til å dekke

underskuddet i statsbudsjettet.

Poenget til sentralbanksjefen

var at dette uttaket burde

reduseres til tre prosent, men

det ville verken finansministeren

eller statsminist eren høre

snakk om nå. Det er jo tross alt

Stortingsvalg neste år og da vil

det neppe være populært å

foreslå store innstramminger i

stats budsjettet. Men når politikerne

sier nei til å redusere bruken

av oljepengene, mener jeg

de bør starte et slikt forskningsprosjekt

om redusert vekst og

forbruk nå. Gjerne i samarbeid

med partene i arbeidslivet, YS

og Finansfor bundet.

guLL tiL norge

Lav arbeidsledighet, lavt rentenivå

og høy aktivitet i norsk

økonomi har ført til at butikken

AS Norge går meget bra.

Riktignok er boligmarkedet

brennhett og den tradisjonelle

industrien sliter, men alt i alt

går det meget bra med norsk

økonomi. Det sier OECDs landrapport

som nylig ble lagt fram.

– Sett i lys av den velstanden

vi har i Norge, vil ikke ditt

budskap om nullvekst falle på

stengrunn?

– Det er nettopp i gode tider

at vi må forberede oss på de

dårlige. Rent historisk har

kriser kommet og gått og slik

vil det fortsette. Det er i gode

tider vi må tørre å tenke nye

tanker for når alt ligger nede, er

det ingen som vil betale for

forskning på nye økonomiske

modeller.

– Men hvorfor er det så viktig

å stoppe veksten i økonomien?

Er ikke den et viktig bidrag til å

opprettholde verdiskapning og

arbeids plasser?

– I dag har mange enkeltmennesker

og bedriftseiere

en sidig fokus på kortsiktige

gevinst er. Det langsiktige perspektivet

blir borte. Men jordas

ressurser er ikke uendelige. Vi

blir stadig flere som skal dele og

allerede i dag er det mange som

sulter og ikke har det de trenger

for et verdig liv. Derfor må vi

starte og tenke nytt og annerledes

i dag. Vi behøver ikke gå

lenger enn til krisen i Europa for

å forstå alvoret i situasjonen.

grØnn ØKonoMi

Kjell Rune Watne synes YSsatsingen

på grønn økonomi er

skritt i riktig retning. YS har

sammen med WWF vurdert

hvordan Norge kan gjøre bruk

av grønn økonomi. – Det handler

om å løfte innsatsfaktorene

over på fornybare ressurser.

Her i landet har vi gode forutsetninger

for å utvikle grønne

arbeidsplasser, men det krever

at vi er villige til å tenke alternativer

til vekst.

– Men tror du at folk flest

ønsker å redusere sin levestandard?

– Alle har ulik økonomi og

derfor er det selvsagt forskjellig

hva hver enkelt kan bidra med.

Men de aller fleste av oss vil

kunne klart oss med mindre

kjøpekraft enn i dag. Det er jo

tross alt begrenset hva vi har

plass til av klær og utstyr

hjemme, men de grunnleggende

behovene må selvsagt

dekkes.

Også i bedriftene tror Watne

at det er vilje til å tenke nytt og

annerledes når det gjelder framtidige

økonomiske styringssystemer.

De fleste større be­

den nye økonomien

driftene, deriblant KLP, har i en

årrekke arbeidet aktivt med

samfunnsansvar.

– Jeg tror både ansatte og

ledere i finansnæring en kan

være med på å tenke nye tanker

om hvilke økonomiske styringsmodeller

vi skal ha i framtida.

Men det forutsetter at vi

må tenk mer langsiktig og ikke

være ensidige opptatt av jakten

på kortsiktig profitt, avslutter

tillitsvalgt Kjell Rune Watne i

KLP.

DEBATT: HVA MENER DU?

Er du villig til å redusere ditt

forbruk og gå ned i lønn for

å sikre en bærekraftig utvikling

for de neste generasjoner?

Diskuter saken på

Facebook/Finansforbundet

eller skriv et leser innlegg til

Finansfokus.

Finansfokus 2-12 21

More magazines by this user
Similar magazines