Last ned Finansfokus 02/12 som PDF - Finansforbundet

finansforbundet.no

Last ned Finansfokus 02/12 som PDF - Finansforbundet

– Min vurdering er at den gode

norske regulerings­ og tilsynstradisjonen

har vært en styrke for norsk

finans, særlig i urolige tider. Norske

myndigheter vurderer alltid om en

bør legge seg på minimumskrav fra

EU, eller om det er behov for ytterligere

regulering. Det er viktig å være

klar over at den enkelte nasjon har et

særskilt ansvar for regelverket i eget

land. Følgen av dette er at hvis det

blir gjort feiltrinn, må vedkommende

”ET MoDERAT lønnSoPPGJøR

ER ET vIKTIG

BIDRAG”

land også dekke kostnadene. La meg

likevel understreke at når norske

myndigheter utformer nye regler,

legger den vekt på den norske finansnæringens

konkurranseevne. Dette er en

av årsakene til at vi ønsker et nordisk

samarbeid. Vi ønsker felles tilnærming

til innfasing av nye kapitalkrav.

– Rundt 30 prosent av finansnæring en

i Norge eies av utlendinger. I lys av

finansuroen i verden: Ville det ha

vært naturlig å investere større deler

av oljefondet i norsk næringsliv, for å

sikre norske arbeidsplasser også i

finansnæringen? Din statsrådkollega

Trond Giske foreslo det.

– Vi har allerede investert 3400

milliarder kroner i norske selskaper.

Det ville vi ha gjort også uten utenlandske

eiere i Norge. Det som er

viktig for myndighetene er hvordan

eierne oppfører seg. Vi har investert i

DNB for å ivareta viktige nasjonale

interesser. Vi er en god og krevende

eier, en eier som også skal ha et godt

utbytte for den investeringen vi har

gjort. Statens eierskap i DNB ligger

fast. Jeg ser det som en styrke for

næringen at vi har en kombinasjon av

utenlandsk, norsk og lokalt eierskap,

avslutter finansminister Sigbjørn

Johnsen.

intervjuet

– overdreven risikotaking og søken etter kortsiktig

profitt kan få store negative følger for realøkonomien,

sier finansminister Johnsen.

(Arkivfoto: Erlend Aas/Scanpix)

Finansfokus 2-12 27

More magazines by this user
Similar magazines