Last ned Finansfokus 02/12 som PDF - Finansforbundet

finansforbundet.no

Last ned Finansfokus 02/12 som PDF - Finansforbundet

aktuelt

På turné landet rundt

Politisk ledelse i Finansforbundet ønsker å komme nærmere de tillitsvalgte.

Nå har de lagt ut på landsomfattende turne til en rekke tillitsutvalg.

I bagasjen har de merkeplattformen, utfordringer og forventninger.

Tekst og foto: BJøRG BUvIK

Trondheim: Politisk ledelse er sterkt opptatt at tillitsvalgte skal få

et godt eierskap til merkeplattformen. Den er styringsverktøyet for

alle ledd i forbundet.

Aktiv bruk av plattformen skal sørge for at medlemmene får både

muligheter og innflytelse, mener forbundets nestleder Pål Adrian

Hellman.

Han pakket snippesken med misjon, visjon og verdier. Så dro han

ut i trønderregnet, til SpareBank 1 SMN. Hellman deltok på møtet i

konserntillitsutvalget, med etterfølgende medlemsmøte og årsmøte.

HVerdagens utfordringer

– Vi skal minske avstanden mellom politisk ledelse og de tillitsvalgte

og medlemmene. Det er viktig å få innblikk i utfordringene de

tillitsvalgte møter i hverdagen, sier Hellman.

iVrig: Finansforbundets nestleder Pål Adrian Hellman på besøk hos tillitsvalgte i

SpareBank 1 SMn i Trondheim. Fra venstre venche Johnsen, leder av konserntillitsutvalget,

Pål Adrian Hellman, linda leer og Jan Gunnar Kvam, begge i konserntillitsutvalget.

– Det er viktig å få vite om deres forventninger til oss, og fortelle

om våre forventninger til dem. Hele organisasjonen skal jobbe ut fra

merkeplattformen. Vi skal jobbe og gå samtidig, forklarer nestlederen.

Det mangler ikke utfordringer i SpareBank 1 SMN. Effektivisering

av alliansesamarbeidet uten at det går ut over den enkelte banks

selvstendighet – eller syntetisk fusjon – berører i første omgang 250

it­ansatte. Det snakkes om innsparinger på flere titalls millioner.

– Dersom det etableres nytt selskap som en konsekvens av et

prosjekt, må dere sørge for å få bedriftsavtale på plass. Like viktig

blir det å få avsatt midler til kompetanseheving, understreker

Hellman.

intens VerVing

Han poengterer også hvor viktig det er å være organisert, ikke minst

når det skjer endringer i bedriften.

– Jeg utfordrer dere til en intens vervekampanje de neste 14

dagene. Hvor mange lover dere å verve?

Etter en kalkulerende pause kom konserntillitsutvalget fram til

knappe to nye per deg – totalt 25.

– Det burde være oppnåelig med et potensial på 319 uorganiserte,

sier Venche Johnsen, leder av konserntillitsutvalget – som tok

ut fordringen på strak arm.

– Nå ser dere ikke meg på de neste 14 dagene, jeg skal på vervetokt,

lover hun.

– Da jeg i min første ungdom ble ansatt i bank, sa personalrådgiveren

til meg: «Her i banken er alle organisert. Du kan skrive under

her», forteller Pål Adrian Hellman med et nostalgisk tilbakeblikk.

MuLigHeter og innfLYteLse

SpareBank 1 SMN har en organisasjonsprosent på 67. Det er relativt

høyt sammenlignet med andre finansinstitusjoner. Finansforbundets

mål er 70 prosent organisasjonsgrad i 2020. Det er nødvendig for å

sikre forhandlingskraft og for å gi medlemmene muligheter og innflytelse.

Venche Johnsen sier at nær kjennskap til forbundsledelsen har

stor betydning for tillitsvalgte ute i distriktet.

– Viktige saker kan diskuteres over bordet. Det betyr også mye at

representanter for politisk ledelse bidrar på medlemsmøter med

aktuelle saker fra forbundet sentralt. Medlemmene er svært fornøyd

med at de får stille spørsmål og kommentere aktuelle saker direkte

med politisk ledelse. Det var også tilfelle på vårt siste medlemsmøte,

hvor det virkelig ble fart i debatten da Pål Adrian Hellman satte AFR

på agendaen, sier Venche Johnsen.

44 Finansfokus 2-12

More magazines by this user
Similar magazines