Last ned Finansfokus 02/12 som PDF - Finansforbundet

finansforbundet.no

Last ned Finansfokus 02/12 som PDF - Finansforbundet

dette skjer i april og mai

Tekst: ElIn MEllEM Foto: SHUTTERSTocK

brYt bØLger: Er du beredt til å lære deg brett? Hvis du bor i Rogaland får du tilbud om et spennende kurs i bølgesurfing.

FInanSForbundEt avd. agdEr:

29. april: Felles YS-medlemsmøte i

Arendal.

FInanSForbundEt avd. Hordaland:

21. mars: Medlemsmøte i ”Finansdalen”,

Bergen.

28. mars: Årsmøte og medlemsmøte

med Dag Erik Pedersen, Scandic

Bergen City Hotel.

9. mai: Finanscafe og byvandring på

Nordnes, Bergen.

FInanSForbundEt avd. nordland:

10. mai: Medlemstur med Gamle Salten

i Bodø. Tema: Finanskrisen, årsaker og

konsekvenser. Lønnsdannelse.

Foreleser: Svenn Jensen, spesialrådgiver

hos Finansforbundet.

FInanSForbundEt avd. rogaland:

30.mai: Bryt bølger og grenser på

Jæren. Noen ganger skal du gripe

muligheten og gjøre noe du kanskje ikke

helt hadde tenkt! Ta utfordringen og bli

med Finansforbundet på kurs i

bølgesurfing på Borestranda.

30.mai: Kulturutflukt på Haugalandet til

Avaldsnes.

FInanSForbundEt avd. tElEMark:

26. april: Medlemsmøte i SpareBank 1

i Porsgrunn. Advokat Vegar Hildrum fra

forbundets sekretariat holder foredrag.

Tema: De rettighetene lov-og avtaleverket

gir de ansatte og tillitsvalgte ved

en virksomhetsoverdragelse – fusjon.

FInanSFobundEt avd. troMS og

FInnMark:

12. april: Medlemsmøte om våre

pensjonsordninger og den nye

pensjons reformen. Foredragsholder

Jørn Kvilhaug, Harstad.

FInanSForbundEt avd. trØndElag:

27. mars: Årsmøte og medlemsmøte

med Pål A. Hellman og Marvin Wiseth.

90-års jubileum. Pensjonister også

velkommen, Quality Augustin Hotel,

Trondheim.

Oppdatert informasjon og påmelding til det enkelte arrangement finner du på Finansforbundets nettsider.

www.finansforbundet.no

aktivitetskalender

Finansfokus 2-12 47

More magazines by this user
Similar magazines