Last ned Finansfokus 02/12 som PDF - Finansforbundet

finansforbundet.no

Last ned Finansfokus 02/12 som PDF - Finansforbundet

afr oppdateringsprøven

490 er oppdatert

I fjor høst gjennomførte 490 råd givere

oppdateringsprøven. Det var kun én

som ikke besto. Nærmere 300 deltok

i evaluering av prøven. Evalueringen

foregikk fra september til slutten

av november 2011.

Tekst: BJøRG BUvIK

I

overkant av halvparten av de spurte var enten Sensor 1 eller

Sensor 2. Rundt 30 prosent var ledere med faglig oppfølgingsansvar.

Resten av de spurte var kandidater som har avlagt

prøven, men det var mulig å krysse av for flere alternativer. Med

andre ord kan eksempelvis leder med faglig ansvar også være

kandidat til oppdateringsprøven.

60 prosent av de spurte har mer enn 10 års erfaring som finansiell

rådgiver og 2/3 av de spurte er over 40 år.

Nesten alle svarer at de har satt seg godt inn i fagplanen for prøven

og var kjent med regelverket for gjennomføringen. Tre fjerdedeler sier

de har fått forberedt seg godt til prøven og nærmere 60 prosent svarer

at de har jobbet med forberedelsene en uke eller mer.

Det er foruroligende at kun 43 prosent svarer at de har deltatt på

organisert opplæring for prøven.

tar innsPiLL seriØst

Av kommentarene fremgår det også at mange er kritiske til spørsmålsstillingene.

Det hevdes at tolkning av spørsmålene blir viktigere

enn kunnskapen. Svaralternativene har for små variasjoner.

Kommentarer som ble gitt ved evalueringen, møter med bedriftene

og andre innspill er tatt med ved revisjon av fagplanen for

opp dateringsprøven som ble lansert i slutten av januar.

Nå gjenstår behandlingen av forslag til endringer i selve

regel verket og prøveformen med bestått/ikke bestått.

Dette skal behandles i styrene i de tre eierorganisasjonene:

Finansforbundet, Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) og

Verdi papirfondenes forening (VFF).

Autorisasjonsnemnda har foreslått at dersom prøven med

bestått/ikke bestått fortsatt skal gjennomføres, så skal oppdateringsprøven

tas hvert tredje år i stedet for hvert annet år.

eksamen stilt

AFRs planlagte arbeid med

oppdateringsprøven 2012 stilles i

bero inntil styrene i eierorganisasjonene

har behandlet saken.

Tekst: BJøRG BUvIK

Foto: MoRTEn BRAKESTAD

Styret i AFR har behandlet

den videre form på oppdateringsprøven

når det

gjelder bestått/ikke bestått.

AFR­styret var delt i synet på

dette. Flertallet ønsker å fjerne

selve eksamensformen, men styret

var enstemmig om betydningen

av løpende oppdatering. Saken

skal nå behandles i styrene i

eierorganisasjonene. Dette

betyr at AFRs planlagte arbeid

med oppdateringsprøven 2012,

stilles i bero inntil de respektive

eierorganisasjoner har behandlet

saken.

Saken ble tatt opp i AFRs

styre blant annet med bakgrunn

i en henvendelse fra

styret i Finansforbundet. Nestleder

i Finansforbundet Pål

Adrian Hellman, sitter i styret i

AFR. Både Finansforbundets

styre og han er tydelige på at

nåværende eksamensform med

bestått/ikke bestått på oppdateringsprøven,

må avvikles.

– Men det må utredes gode

alternative løsninger for å sikre

den nødvendige kunnskaps oppdatering,

understreker han.

Pål Adrian Hellman er ikke

fornøyd med at saken nå er

oversendt styrene i eierorganisasjonene.

Han mener dette er en

sak styret i AFR kan avgjøre ut

fra sitt mandat. – Der står det at

styret blant annet har ansvar for

å foreta beslutninger som gjelder

regelverket for ordning en, kon­

staterer han. Han legger til at

Finansforbundets advokater

støtter ham i dette synet.

aLternatiV tiL

bestÅtt/iKKe bestÅtt

I brevet fra Finansforbundet til

AFR ber forbundet om at endringene

gjøres gjeldende fra og

med 2012.

Pål Adrian Hellman presiserer

at det er utrolig viktig at de

autoriserte rådgiverne får tilstrekkelig

kompetansepåfyll.

– Det må settes krav til hvordan

dette skal gjennomføres og også

settes krav til dokumentasjon,

sier han. Men han gjentar at

målpunktet, selve oppdater ingsprøven,

må fjernes

Styret i AFR understreker

også at det er viktig at bedrifter

6 Finansfokus 2-12

More magazines by this user
Similar magazines