Bond - takpanner - Sem Bruk AS

sembruk.no

Bond - takpanner - Sem Bruk AS

Bond ®

Den lette taKløsningen


innHOlD

Om Nortett ®

og takpanner fra Metrotile Europe NV 4-5

Generell informasjon 6-9

Bond ® en sterk løsning 6

Miljøvennlig 6

Økonomisk 6

Bond ® – taket som ”puster” 6

Rask montering og levering 7

Kan monteres direkte på gammelt tak 7

Sikker montering 8

Mose og algevekst 8

Produktsertifiseringer 8

Fakta om Metrotiles lette takløsning 8

Fakta om Aluzinc ® 9

Bond ® QUARTZ 10-13

Produktdata 10

Farger 11

Bond ® QUARTZ referanser 12-13

Bond ® ENGOBE 14-17

Produktdata 14

Farger 15

Bond ® ENGOBE referanser 16-17

Bond ® BRILLIANT 18-19

Produktdata 18

Farger 19

Tilbehør til møne og grat 20-21

Tilbehør til gavl og veggbeslag 22-23

Tilbehør og festemateriell 24

Design og mengdeberegning 25

Kontakt oss 25

Notater 26

QUaRtZ

engOBe Bond ®

BRilliant Bond ®

Bond ®


4

Nortett AS selger og markedsfører Bond ® takpanner i Norge. Vi er en del av

en 50 år gammel internasjonal suksesshistorie. I dag selges Bond ® ”den lette

takløsningen” i mer enn 60 land verden over. Bond ® takpanner produseres av

Metrotile Europe NV på en ny og moderne fabrikk i Belgia.

Om man søker en takløsning til fritidsboligen, privathuset, landbruksbygg, driftsbygninger,

bygårder etc – har mange funnet Bond ® takpanner interessante!

Bond ® takpanner er mer enn 7 ganger lettere enn tradisjonelle takmaterialer

som f.eks. takstein. Bond ® takpanner tilfredsstiller dagens krav til estetikk, økonomi

og kvalitet – takket være dagens utviklede materialteknologi.

I tillegg til disse krav er Bond ® takprodukter produsert med miljø i tankene. I

såvel produkt som produksjon er miljøpåvirkning et nøkkelord – dette bekreftes

med ISO 14001 sertifikatet. Når Bond ® takpanner etter meget lang levetid må

skiftes – kan 100% av materialet gjenvinnes.

Klimaendringer og behov for nytenkning gjør at vi lever i en tid hvor utvikling

og forbedringer er i høysete. Metrotile ® er i konstant utvikling for å finne nye

løsninger, produksjonsmetoder og materialer som tilfredsstiller den verden vi

befinner oss i. I dag tilbyr vi tre forskjellige overflater: Quartz, Engobe og Brilliant

– som igjen fås i mange farger. Overflatene tilfredsstiller den moderne forbukers

krav til kvalitet, estetikk og miljø.


Metrotile ® er glade for å tilby markedet den mest holdbare og

lette takløsningen – vi bekrefter dette med 40 års garanti!

Løft din taktanke opp på neste nivå med

Bond ® takpanner!

www.nortett.no

Bond

den lette takløsningen

®


BOnD ®

Den lette taKløsningen

Et tak er et symbol, og en forventning om et sted hvor man kan finne ly og sikkerhet.

Nortett ® vil gjerne gi deg, din familie og de du bryr deg om – sikkerhet. Om

du skal beskytte boligen, den lokale treningshallen – eller bare skal søke ly til

bussen kommer – så er et tak en viktig del av ethvert bygg.

Ståltaket har utviklet seg til å dekke de behov som tidligere var tiltenkt tradisjonelle

takløsninger. Det bekrefter den utviklingen Bond ® og ståltaket har gjennomgått

de siste 30 årene.

Krav som man med rette kan stille – og forvente til en ny takløsning:

• Produsert av kvalitetsråvarer

• Skånsomt for miljøet

• Estetisk design

• Tåle enorme nedbørsmengder

• Lang levetid

• Lite vedlikehold

• Tåle ekstreme værforhold

og i dagens krevende marked og miljø:

• Økonomisk

• Bærekraftig løsning

• Sterkt og holdbart

Et Bond ® tak etterlever alle de krav,

og overgår de forventningene

man har til tradisjonelle takmaterialer

5


6

Bond ® – en sterk løsning

Bond ® takpanner har blitt testet under de mest ekstreme

værforhold verden over. Branntestet i Californiske

skogbranner, cykloniske stormer i Japan, Russiske kuldegrader,

og det fuktige og saltholdige skiftende vær i

Skandinavia.

Og hvis ikke det er nok, er Bond ® takprodukter testet til

å tåle vindhastigheter på mer enn 190 km/t. Dette gjør

Bond ® takpanner til den beste takløsningen – der været

krever noe ekstra.

Økonomi

inntil 8 gangeR letteRe Å tRanspORteRe enn tRaDisJOnelle taKløsningeR

Et Bond ® tak er en økonomisk god løsning. Ettersom

taket kun fyller og veier 15 % av et tradisjonelt tak – er

det billigere å transportere. Dette er ikke bare en fordel

for miljøet, men også for din lommebok. Den raske og

enkle monteringen holder også kostnadene nede på et

minimum.

Bond ® takpanner har også en fordel der det er mange

tilpasninger. Dels fordi det er enklere å arbeide med mindre

plater, men svinnet blir også mindre, noe som gavner

både miljøet og din økonomi.

Bra for miljøet

Alle produkter produseres hos Metrotile Europa NV i

Belgia – hvor virksomhetens produksjon er miljøsertifisert

i henhold til ISO 14001. Utover dette er alle produktene

ISO 90001 godkjente.

Når produktene forlater fabrikken kan vi transportere

8 ganger mer tak på hver lastebil, enn man kan med

tradisjonell takstein. Dette fører naturligvis til vesentlig

mindre utslipp av CO2. Videre kan produktene 100 %

gjenvinnes når de en dag gir opp etter et langt naturlig liv.

Et tak som puster

Med Bond ® tak får du et tak som transporterer bort fukt

og unngår kondens. Den unike oppbygningen gjør taket

tett, og sikrer samtidig at eventuell fukt og kondens

transporteres ut. Dette minsker muligheten for fukt i takkonstruksjonen.


Hurtig montering og levering

Med Bond ® takpanner er det ikke langt fra idé til virkelighet.

Vi leverer i hele Norge i løpet av kort tid. Dette

sikrer også at takrenoveringen ikke forsinkes ved en feilbestilling.

Platenes utforming gjør dem lette å håndtere,

samtidig som store arealer kan monteres hurtig.

En verden av forskjell

Ved sammenligning av 1000 m 2 tradisjonell sementtakstein

og Bond ® ståltak, er det en verden av forskjell.

Antall

benyttede

plater

10,000

2,150

CO2

skapt ved

produksjon

(ca. tall)

46

tonn

24-72

timeR

Kan monteres direkte på ditt gamle tak

Er ditt gamle tak f.eks av sementbølgeplater, skifer eller

takpapp, kan du montere et nytt Bond ® ståltak direkte på

det gamle. Du slipper å lage en ny takkonstruksjon og å

kjøre bort det gamle taket, som i stedet kan fungere som

et gratis undertak.

Bruk gammelt tak som undertak

• Renover uten bekymring om regn

• Spar tid og penger på bortkjøring av ditt gamle tak

• Forny ditt hjem på en uke

Antall

paller

med tak

40

7 tonn 6

Total

takvekt

46

tonn

11 tonn

BonD ® tAKPAnnER

SEmEnttAKStEIn

7


8

En sikker montering

Bond ® takpanner er utviklet slik at den kan monteres

vannrett med takhellingen. Dette gjør at spiker og skruer

ikke løsner ved tøffe vindforhold – som man kjenner til

fra produkter som er montert loddrett. Samtidig unngår

man å lage hull i platene og at vann trenger ned i takkonstruksjonen.

Unngå også ulykker på taket. Platenes størrelse gjør

håndteringen lett og sikker. Ved vindkast unngår du

farlige episoder hvis vinden tar tak i platen, som vi kjenner

til fra større plater. Samtidig gir platenes størrelse bedre

fleksibilitet for den enkelte montør, fordi man kan være

alene under monteringen.

Mose og algevekst

Ingen tak går helt fri for organisk vekst. I de fleste tilfeller

renser regnvannet takpannene. Bor man i særlig utsatte

områder, kan man med fordel velge Bond ® Engobe eller

Bond ® Brilliant, men i de fleste tilfeller anbefaler vi at man

velger den løsningen man mener passer best for sitt hus.

Alle tak rengjøres lett med algerens. Ved gjengrodde tak

kan høytrykksspyler benyttes, men med maks 140 bar.

Produktsertifiseringer

Metrotile ® har tekniske godkjenninger over det meste av

verden, og naturligvis også i Norden. Det er med på å

gi deg sikkerhet for at produktet oppfyller de betingelser

og krav vi gjerne vil huskes for.

For detaljer se også www.nortett.no

Fakta du bør vite om Metrotiles lette takløsning

Bond ® takpanner er opp til syv ganger lettere enn tradisjonelle takløsninger.

• Vekten på Bond ® takpanner stiller mindre krav til husets konstruksjon.

Bond ® takpanner sparer verden for CO2.

Bond ® takpanner er testet til å klare de mest ekstreme værtyper.

Bond ® takpanner kan monteres med en takvinkel helt ned til 10 grader.

Bond ® takpanner leveres med 40 års garanti.

• Vi benytter den beste stålkvaliteten og lakkerer platene først etter at de er formet.

• Et Bond ® tak behøver kun et minimum av vedlikehold.

• Alle takplater kan gjenvinnes 100 %.

• Vi tilbyr et stort tilbehørsprogram – har du spesielle ønsker klarer vi også dette.

• Vårt produkt, og erfaring bringer ditt Bond ® takvalg sikkert i havn.


3000

2500

2000

1500

1000

500

0

faKta Om alUZinc ®

Saltvannstest Aluzinc ® og miljø

93

z200 z275 z350 Az100 Az150 Az185

Aluzinc ®

162

Marine- og kystmiljø Industri

18

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Aluzinc ®

Galvanisert stål

285

Galvanisert stål

Tabellen viser en sammenligning av de forskjellige stålkvalitetene.

Søylene illustrerer hvor mange timer de forskjellige

stålkvalitetene har vært utsatt for en spesiell og konsentrert

saltvannstest, før de viser tegn på rust (5 % rust).

Aluzinc ® (AZ185) viser en fantastisk god motstandsdyktighet

mot salt.

Referanse standard: ASTM B-117 samt DIN 53.169

1300

Aluminium-Sink

Stål

Aluminium-Sink

2412

2830

BOnD ®

GALVANISERT GALFAN ALuzINC ®

Maks

Landmiljø

10

16

9

8

14

7

12

6

10

5

8

4

6

3

4

2

2

1

0

0

0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 10 12 14 16

Grafene viser nedbrytningsforholdet mellom Aluzinc ® og galvanisert stål etter 8-16 år.

Min

Aluzinc ® er ikke bare en sterk råvare – men også bedre for

miljøet. Aluzinc ® avgir 50 % mindre sink til grunnvannet i

forhold til eksempelvis galvanisert stål. Samtidig blir ca. 650

millioner tonn stål resirkulert hvert år – det tilsvarer 50 % av det

årlige forbruket i verden.

Grafen ovenfor illustrerer hvor mange gram sink pr.

kvadratmeter det frigjøres hvert år i forbindelse med korrosjon.

Referanse standard: CED-DSP/ERIC Pezennec/2003

Selvoppbyggende Aluzinc ®

Aluzinc ® har en fantastisk evne til å generere et nytt

beskyttelseslag i tilfeller med rifter eller kutt i materialet.

Aluzincen ® vandrer ganske enkelt over den åpne flaten.

Selvoppbyggingen av Aluzinc ® vil forhindre nedbryting av

taket.

10

Bymiljø

2

1,5

1

0,5

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16

0

9


10

En fremtidsrettet løsning

Med Bond ® Quartz tilbyr Nortett ® et av markedets mest

gjennomtenkte og holdbare tak – og det gir vi 40 års

garanti på.

Bond ® Quartz kjennetegnes ved den klassiske teglstendesignen

og stålets styrke. Samtidig gir det spesielle

aluzincbelegget en uovertruffen holdbarhet. De åtte forskjellige

fargene er valgt ut fra nordiske byggetradisjoner.

Takpannene er laget på en base av galvanisert stål,

Aluzinc ® , og stengranulat som gjør at de miljøvennlige

takplatene kan resirkuleres nesten 100%.

Med Bond ® Quartz er du helt enkelt sikret et produkt

som oppfyller alle de krav man kan stille til et moderne

tak. Du er sikret et livsvarig og vakkert tak med 40 års

garanti.

Produktdata:

Ståltykkelse: 0,45 mm

Vekt pr. m2 : 6,7 kg

Min. takfall 10°

Takpanner pr. m2 : 2,15 stk. (0,465) m2 Platens bruttomål: 1330 x 410 mm

Platens nettomål: 1270 x 369 mm

Garanti: 40 år

Aluzinc ® er reg. varemerke under ArcelorMittal.

Bond ®

QUaRtZ

Enkelt og raskt å montere

Bond ® Quartz er raskt å montere. Takpannene veier lite,

og platenes størrelse gjør håndtering og kapping lett. På

grunn av størrelsen vil heller ikke vindforholdene være

så avgjørende for arbeidet. I tillegg er tilbehørsprogram

enkelt og oversiktlig.

Et sterkt tak

Bond ® Quartz klarer alle værsituasjoner. Ekstrem kulde

og varme, høy fuktighet, hagl og storm. Selv ved den

norske kysten klarer Bond ® Quartz seg bedre enn noe

annet stålprodukt. Bond ® Quartz er beskyttet av Aluzinc

® , som er en spesiell blanding av sink og aluminium.

Den gjør Bond ® Quartz korrosjonsmessig 2-4 ganger

sterkere enn normalt galvanisert stål.

Fargeløs akryl

Quartz stengranulat

Akrylbase

Primer

Aluzinc ® *

Stål

Aluzinc ® *

Primer

* 25 my dobbeltsidig

aluminium/sink blanding


Bond ® QUARTZ - SORT

Bond ® QUARTZ - BRUN

Bond ® QUARTZ - RØD

Bond ® QUARTZ - ANTIKK GRå

Bond ® QUARTZ - RUSTIKK RØD

Bond ® QUARTZ - GRØNN

Bond ® QUARTZ - SKIFER

Bond ® QUARTZ - TERRAKOTTA

11


12

Bond ®

QUaRtZ


14

En fremtidsrettet løsning

Med Bond ® Engobe tilbyr Nortett ® et av markedets mest

gjennomtenkte og holdbare tak. – Og det gir vi 40 års

garanti på.

Bond ® Engobe kjennetegnes ved den klassiske tegldesignen

og stålets styrke. Samtidig gir den spesielle

aluzinkbelegningen en uovertruffen holdbarhet. De fem

forskjellige fargene er alle valgt ut fra nordiske byggetradisjoner.

Takplatene er fremstilt av en base av galvanisert

stål, aluzink og stengranulat som gjør de miljøvennlige

platene nesten 100% resirkulerbare.

Med Bond ® Engobe er du helt enkelt sikret et produkt

som oppfyller alle de krav man kan stille til et moderne

tak. Du er sikret et livsvarig og vakkert tak med 40 års

garanti.

Produktdata:

Ståltykkelse: 0,45 mm

Vekt pr. m2 : 6,2 kg

Min. takfall: 10°

Takpanner pr. m2 : 2,15 stk. (0,465) m2 Platens bruttomål: 1330 x 410 mm

Platens nettomål: 1270 x 370 mm

Garanti: 40 år

Aluzinc ® er reg. varemerke under ArcelorMittal.

Bond ®

engOBe

Enkelt og raskt å montere

Bond ® Engobe er raskt å montere. Takplatene veier lite,

og platenes størrelse gjør håndtering og kapping lett. På

grunn av størrelsen vil heller ikke vindforholdene være så

avgjørende for arbeidet. I tillegg er tilbehørsprogrammet

enkelt og oversiktlig.

Et sterkt tak

Bond ® Engobe klarer alle værsituasjoner. Ekstrem kulde

og varme, høy fuktighet, hagl og storm. Selv ved den

norske kysten klarer Bond ® Engobe seg bedre enn noe

annet stålprodukt. Bond ® Engobe er beskyttet av Aluzinc

® som er en spesiell blanding av sink og aluminium.

Den gjør Bond ® Engobe korrosjonsmessig 2-4 ganger

sterkere enn normalt galvanisert stål.

40 my tokomponent

fargeløs akryl

300 my akryl

høyglans farge

Primer

Aluzinc ®

*

Stål

Aluzinc ®

*

Primer

* 25 my dobbeltsidig

aluminium/sink blanding


Bond ® ENGOBE - SORT

Bond ® ENGOBE - GRØNN

Bond ® ENGOBE - SKIFER

Bond ® ENGOBE - BRUN

Bond ® ENGOBE - RØD

15


16

Bond ®

engOBe


18

En levende løsning

I Bond ® Brilliant takpanner forenes det stilrene, det elegante

og robuste. Den blanke og rene overflatene gir

liv, kontrast og et eksklusivt utseende – og høykvalitets

lakkeringen gir Bond ® Brilliant robusthet, som resulterer i

vår 40 års garanti.

Bond ® Brilliant kjennetegnes ved den klassiske teglstendesignen

og stålets styrke. Samtidig gir det spesielle

aluzincbelegget en uovertruffen holdbarhet. De åtte forskjellige

fargene er valgt ut fra nordiske byggetradisjoner.

Takpannene er laget på en base av galvanisert stål,

Aluzinc ® , og stengranulat som gjør at de miljøvennlige

talplatene kan resirkuleres nesten 100%.

Med Bond ® Brilliant er du helt enkelt sikret et produkt

som oppfyller alle de krav man kan stille til et moderne

tak. Du er sikret et livsvarig og vakkert tak med 40 års

garanti.

Produktdata:

Ståltykkelse: 0,45 mm

Vekt pr. m2 : 6,2 kg

Min. takvinkel: 10°

Takpanner pr. m2 : 2,15 stk. (0,465) m2 Platens bruttomål: 1330 x 410 mm

Platens nettomål: 1270 x 368 mm

Garanti: 40 år

Aluzinc ® er reg. varemerke under ArcelorMittal.

Bond ®

BRilliant

Enkelt og raskt å montere

Bond ® Brilliant er raskt å montere. Takpannene veier lite,

og platenes størrelse gjør håndtering og kapping lett. På

grunn av størrelsen vil heller ikke vindforholdene være så

avgjørende for arbeidet. I tillegg er tilbehørsprogrammet

enkelt og oversiktlig.

Et tak som er tilpasset nordiske forhold

Bond ® Brilliant er laget for å klare seg i det nordiske klimaet

og harde værforhold. Ekstrem kulde og varme, høy

fuktighet, hagl og kraftig vind – og det viktigste av alt er

det saltholdige kystklima som vi har i Norden.

Bond ® Brilliant er belagt med ca 80 my kraftig slagfast

pulverlakkering – som gjør produktet robust, enkelt å

håndtere og motstandsdyktig for skader under montering.

Selve kjernen i produktet er Aluzinc ® , som er en spesiell

blanding av sink og aluminium. Denne stålkvaliteten gjør

Bond ® Brilliant korrosjonsmessig 2-4 ganger sterkere enn

vanlig galvanisert stål.

80-100 my

pulverlakk

Primer

Aluzinc ®

*

Stål

Aluzinc ®

*

Primer

* 25 my dobbeltsidig

aluminium/sink blanding


Bond ® BRILLIANT - SORT MATT

Bond ® BRILLIANT - SORT

Bond ® BRILLIANT - RØD MATT

Bond ® BRILLIANT kan leveres i mange andre farger,

har du spesielle ønsker, så ta kontakt med oss.

19


20

tilBeHøR til møne Og gRat

Nortett ® tilbyr et bredt utvalg av beslag

til taket.

Alle beslag er laget i samme materiale

og utførelse som takpannene – slik

at du får den beste og flotteste takløsningen.

A. Møne

B. grat

C. tilbehør til Møne og grat

D. endeavslutninger

E. annet tilbehør

a+B. Møne og grat

Mønepanne

Vinkelmøne

Benyttes Møne og grat

Lengde 0,42 cm

Dekkende mål 0,38 cm

Overflate QUARTZ

ENGOBE

BRILLIANT

Vekt 0,52 kg

Benyttes: Møne og grat

Lengde 1,365 m

Dekkende mål 1,265 m

Overflate QUARTZ

ENGOBE

BRILLIANT

Vekt 2,20 kg

a.

Mønepanne 3-modul

Beslag pulttak

c.

B.

D.

Benyttes Møne og grat

Lengde 1,125 m

Dekkende mål 1,115 m

Overflate QUARTZ

ENGOBE

BRILLIANT

Vekt 1,40 kg

Benyttes: Møne og grat

Lengde 1,365 m

Dekkende mål 1,265 m

Overflate QUARTZ

ENGOBE

BRILLIANT

Vekt 1,70 kg


c. Møne tilbehør

Y-møne 15 – 30 gr.

T-møne

D. endestYKKe

Endestykke valm

e. annet tilbehør

Tynnplate

Benyttes: Møne og grat

Lengde 0,42 cm

Dekkende lengde 0,38 cm

Overflate QUARTZ

ENGOBE

BRILLIANT

Vekt 0,25 kg

Benyttes: Møne og grat

Lengde 0,42 cm

Dekkende lengde 0,38 cm

Overflate QUARTZ

ENGOBE

BRILLIANT

Vekt 0,25 kg

Benyttes: Møne og grat

Lengde 0,42 cm

Dekkende lengde 0,158 cm

Overflate QUARTZ

ENGOBE

BRILLIANT

Vekt 0,15 kg

Benyttes: Universal

Lengde 1,372 cm

Bredde 0,455 cm

Overflate QUARTZ

ENGOBE

BRILLIANT

Vekt 2,30 kg

Y-møne 30 – 45 gr.

Endestykke møne

Inndekningsprofil

Benyttes: Møne og grat

Lengde 0,42 cm

Dekkende lengde 0,38 cm

Overflate QUARTZ

ENGOBE

BRILLIANT

Vekt 0,25 kg

Benyttes: Møne og grat

Lengde 0,42 cm

Dekkende lengde 0,38 cm

Overflate QUARTZ

ENGOBE

BRILLIANT

Vekt 0,15 kg

Benyttes: Pipe

Lengde 1,365 cm

Dekkende lengde 1,300 cm

Overflate QUARTZ

ENGOBE

BRILLIANT

Vekt 1,64 kg

21


22

gaVl- Og VeggBeslag

Nortett ® tilbyr et bredt utvalg av

beslag til tak.

Alle beslag er vanntette og koniske

– så man oppnår den beste og

flotteste takløsningen.

A. gavl

B. veggbeslag

C. taKFot

D. diverse beslag

a. gavl B. veggbeslag

Gavlbeslag til tre H+V

Gavlbeslag Rygning 1-modul til mur H+V

M015 Benyttes

Længde Lengde

Ryg Gavel og grat

0,42 1,250 cmm

Nyttelængde Byggelengde

Overflade Overflate

Vægt

Tun

Vekt

nummer

0,38 1,100 cmm

QUARTZ

ENGOBE

ENGOBE

BRILLIANT

BRILLIANT

0,52 kg

1457261

1,61 kg

a.

Benyttes Gavel

Lengde 1,250 m

Byggelengde 1,110 m

Overflate QUARTZ

ENGOBE

BRILLIANT

Vekt 1,45 kg

B.

c.

Veggbeslag

Veggbeslag

D.

e.

Benyttes Tre og mur

Lengde 1,250 m

Byggelengde 1,110 m

Overflate QUARTZ

ENGOBE

BRILLIANT

Vekt 1,35 kg

Benyttes Tre og mur

Lengde 1,365 m

Byggelengde 1,300 m

Overflate QUARTZ

ENGOBE

BRILLIANT

Vekt 1,45 kg


c. Mønebånd

Tettelist møne Vent-Roll

D. annet tilbehør

Kilrennebeslag

Tettelist kilrenne

Benyttes Møne

Lengde 1,00 m

Dekkende mål 1,00 m

Overflate Mørkgrå

Vekt 0,02 kg

Benyttes Kilrenne

Lengde 1,365 m

Dekkende mål 1,265 m

Overflate ENGOBE

Vekt 2,50 kg

Benyttes: Kilrenne

Lengde 1,00 m

Dekkende mål 1,00 m

Overflate Mørkgrå

Vekt 0,02 kg

Endestykke gavl- og veggbeslag

Benyttes Møne

Lengde 5,00 m

Dekkende mål 5,00 m

Overflate Sort og rød

Vekt 1,00 kg

Benyttes: Gavl- og veggbeslag

Overflate QUARTZ

ENGOBE

BRILLIANT

Vekt 0,15 kg

23


24

tilBeHøR Og festemateRiell

Takhatt Rygning15-45

gr.

M015

Takventil Rygning

M015

Skruer

Stigetrinn

Inndekningsbånd 3-modul rygning/

Beslag

M016

Benyttes: for sealing the top courses of

Utlufting tiles with kjøkken rounded og effect. bad

Overflate length

Usefull length

QUARTZ 0.42 mm

ENGOBE 0.38 mm

Quantity/box BRILLIANT 5 pieces

Vekt Quantity/pallet 2,0 738 kg pieces

Weight/piece 0,52 kg

Benyttes: for sealing the top courses of

Utlufting tiles with av rounded større takflater effect.

Lengde

length

Dimensjon Usefull length

Quantity/box

2

0.42

tegl

mm

75 0.38 cmmm 5 pieces

Quantity/pallet 738 pieces

Weight/piece 0,52 kg

3

Overflate QUARTZ

ENGOBE

BRILLIANT

Vekt 1,2 kg

Benyttes: Montering av tak

Lengde 33 mm

Dimensjon 4,0 mm

Overflate Sort og rød

Vekt 0,005 kg

Benyttes Taksikring

Bredde 32 cm

Overflate Sort og rød

Vekt 1,5 kg

Benyttes for sealing the top Pipe courses mmof

Lengde tiles with rounded effect. 5,00 m

Dekkende

length

lengde 5,00

1.125

m

mm

Overflate Usefull length Sort 1.115 og mmrød

Vekt: Quantity/box 4,5 10 pieces kg

Quantity/pallet 280 pieces

Weight/piece 1,40 kg

Kombihatt 3-modul rygning 15-45 gr.

M016

Pistolstift Katro

Snøfanger, konsoll og rekkverk

Reparasjonssett

Benyttes: for sealing the top courses of

Utlufting tiles with kjøkken rounded og effect. bad

Overflate

length

QUARTZ

1.125 mm

Usefull length ENGOBE 1.115 mm

Quantity/box BRILLIANT 10 pieces

Vekt Quantity/pallet 3,9 280 kg pieces

Weight/piece 1,40 kg

Benyttes: Montering av tak

Lengde 50 mm

Dimensjon 3,5 mm

Overflate Sort og rød

Vekt 0,9 kg pr. rull

(325 stk)

Benyttes Taksikring

Lengde 1,08 m

Overflate Sort og rød

Benyttes: Ved riper mm

Dimensjon 1 dl. ca

Overflate QUARTZ

ENGOBE

BRILLIANT

Vekt 0,70 kg


Design Og mengDeBeRegning

Du kan gå inn på våre nettsider

www.nortett.no og selv designe og beregne

ditt nye tak.

KOntaKt Oss

Hvis du trenger ytterligere informasjon om våre produkter,

er du velkommen til å kontakte oss.

Våre medarbeidere står klare til å besvare dine spørsmål

om produkter, tilbehør, teknikk og montering.

C

A

Du kan også benytte våre hjemmesider for ytterligere

informasjon: www.nortett.no

E

D

B

F

25


26

nOtateR


Metrotile Europe NV


Bond

den lette takløsningen

®

Nortett AS

Håndverkveien 6, Løvstad Industrifelt, 1820 Spydeberg

Tel. 69 83 34 40 · Fax 69 83 34 41

firmapost@nortett.no · www.nortett.no

2012/5

More magazines by this user
Similar magazines