Forhistorien - Energi Norge

energinorge.no

Forhistorien - Energi Norge

World Commission on Dams

- det riktige valget

Seminar: Internasjonale prinsipper, standarder og retningslinjer

Næringslivets hus, 8. februar 2010

Andrew Preston, FIVAS


Forhistorien

Oversikt

● Hva WCD innebar og kom fram til

● Praktisk anvendelse

● Hvorfor WCD fortsatt trengs

● Hvorfor WCD er det riktige valget


Forhistorien

● Økende kontroverser rundt store

dammer

● Misnøye med Verdensbankens egen

evaluering (1994-1996)


WCDs mandat

● Å gjennomgå utviklingseffekten av

store dammer og vurdere alternativer

● Å utvikle kriteria, retningslinjer og

standarder


Et nytt beslutningsrammeverk:

● Rettigheter

● Risikoer


WCD Strategic Priorities

● Gaining public acceptance

● Comprehensive options assessment

● Addressing existing dams

● Sustaining rivers and livelihoods

● Recognizing entitlements and sharing benefits

● Ensuring compliance

● Sharing rivers for peace, development and

security


Hvorfor WCD fortsatt trengs


WCD

● Rettighetsbasert tilnærming

● Minimumsstandarder

● Juridisk bindende kriteria

● Unik legitimitet


Det riktige valget

More magazines by this user
Similar magazines