kreften og vi - Helse Midt-Norge

helse.midt.no

kreften og vi - Helse Midt-Norge

2

INNHOLD

3 Brukernes røst

4 Kreften og vi

7 Skånsom og presis robotkirurgi

8 Hva er kreft?

9 Kan livsstil forhindre kreft?

10 Å leve med kreft

11 Godt rusta

12 Arbeidets velsignelse

13 Yrke: Kreftkoordinator

14 Ålesunds MacGyver

16 Felles trøst – Treffpunkt

17 Kreftforeningen

18 Vi er gode. Vi skal bli bedre

21 Fem fagfolk om kreft: Hva bør gjøres?

22 Det nye kreftlandskapet er grenseløst

26 Mortens livskamp

29 Kreftplan. Slik skal vi redde flere liv

30 Berget i Bergstaden

Utgiver: Helse Midt-Norge RHF, Strandv.1 7500 Stjørdal – Telefon (0047) 74 83 99 00

Ansvarlig redaktør: Tor Harald Haukås, kommunikasjonsdirektør i Helse Midt-Norge RHF

Redaksjon: Tekst og foto: Røe Kommunikasjon AS

Opplag: 327 000

Grafisk utforming og illustrasjoner: Klipp og Lim AS

Trykk: Color-Print A/S

Miljømerket

Trykksak

241 519

LEDER

Kreftomsorgen i Midt-Norge vil få stor

oppmerksomhet i årene som kommer.

Vi vet at flere vil få kreftsykdom, men det

gledelige er at stadig flere vil få hjelp takket

være forskning og nye behandlingsmetoder.

Utfordringen er å stille tidlig diagnose og

sikre at behandling kan starte så raskt som

mulig. Det vil bidra til å redde flere liv.

Samarbeidet mellom sykehus og helsetjenesten

i kommunen er en nøkkel i dette

arbeidet. Vi har gode eksempler på hvordan

dette kan utvikles for å skape trygghet og

nære tilbud for pasienter som er under

behandling. Dette kommer vi til å se mer

av i årene som kommer.

Også i sykehusene utvikler vi oss. Når

annet helsepersonell kan utføre oppgaver

som for eksempel leger ivaretok tidligere,

kan vi frigjøre legetid til andre viktige formål,

og flaskehalser i pasientforløpet kan

fjernes. Det gjelder innen kreftbehandling

og ikke minst for store grupper kronikere.

Jeg er opptatt av at vi skal dokumentere

kvalitet og finne gode veier til forbedring.

Det har skjedd mye positivt innenfor kreftbehandling

i Midt-Norge. Kreftplanen som

nylig er vedtatt, legger grunnlaget for vår

videre satsing. Denne utgaven av magasinet

HELSE gir et innblikk i dette arbeidet.

God lesning!

Gunnar Bovim

Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF

Foto: Helse Midt-Norge RHF

More magazines by this user
Similar magazines