Download manual / brugsanvisning (pdf)

carsound.dk

Download manual / brugsanvisning (pdf)

MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 1 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Högeffekts DSP CD/MP3/WMA/AAC-spelare med trådlös Bluetooth-teknik, RDS-tuner och multi-CD-styrning

Højeffekt DSP CD/MP3/WMA/AAC-afspiller med Bluetooth Wireless Technology, RDS-tuner og multi CD-kontrol

Høyeffekts CD/MP3/WMA/AAC-spiller med DSP, Bluetooth trådløsteknologi, RDS-mottaker og multi-CD-kontroll

Suuritehoinen DSP CD/MP3/WMA/AAC-soitin langattomalla Bluetooth-teknologialla, RDS-virittimellä ja monen

CD:n ohjauksella

Bruksanvisning

Betjeningsvejledning

Bruksanvisning

Käyttöopas

DEH-P9800BT

Glöm inte att registrera produkten på www.pioneer.se (eller www.pioneer-eur.com)

Glem ikke at registrere dit produkt på www.pioneer.dk (eller www.pioneer-eur.com)

Ikke glem å registrere produktet ditt på www.pioneer.no (eller www.pioneer-eur.com)

Älä unohda rekisteröidä tuotetta www.pioneer.fi (tai www.pioneer-eur.com)

SVENSKA DANSK NORSK SUOMI


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 2 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Innehåll

Anslutning av enheterna ..................... 4

Anslutning av strömkabeln .......................... 5

Anslutning till slutsteg (säljs separat) .......... 6

Installation ............................................ 7

DIN-installation från framsidan/baksidan .... 7

DIN-installation från framsidan .................... 7

* Installation med gummibussning .......... 7

* Borttagning av enheten ........................ 7

DIN-installation från baksidan ..................... 8

* Installation med användning av

skruvhålen i sidorna på enheten ........... 8

Fastmontering av frontpanelen ................... 8

Installera mikrofonen för

handsfree-telefoni ..................................... 8

* Tänk på följande vid installation ........... 8

* Vid installation av mikrofonen

på solskyddet ........................................ 8

* Vid installation av mikrofonen

på styrkolonnen .................................... 9

Innan du använder enheten .............. 10

Om denna enhet ....................................... 10

* Driftsmiljö ............................................ 10

Produktregistrering .................................... 10

Om denna bruksanvisning ........................ 10

Om problem uppstår ................................. 10

Funktioner ................................................. 11

Om WMA .................................................. 11

Om AAC .................................................... 11

Om Bluetooth ............................................ 12

Nollställning av mikroprocessorn .............. 12

Total rensning av minnet ........................... 12

Skydda enheten mot stöld ........................ 12

* Borttagning av frontpanelen ............... 12

* Återmontering av frontpanelen ........... 13

Om demonstrationsfunktionen .................. 13

* Omvänd indikering .............................. 13

* Funktionsdemoläge ............................ 13

Hantering och underhåll av

fjärrkontrollen .......................................... 13

* Installation av batteriet ........................ 13

* Användning av fjärrkontrollen ............. 13

* FUNCTION-knappen och

AUDIO-knappen ................................. 14

Systemets delar .................................. 14

Huvudenhet ............................................... 14

Fjärrkontroll ............................................... 15

Grundinstruktioner ............................ 15

Koppla på enheten .................................... 15

Val av källa ................................................ 15

Laddning av skivor .................................... 15

Justering av ljudnivån ............................... 16

Stäng av enheten ...................................... 16

Tuner ................................................... 16

Lyssna på radion ...................................... 16

Avancerad användning av tunern ............. 17

Lagring och val av

sändningsfrekvenser .............................. 17

Lagring av de starkaste

sändningsfrekvenserna .......................... 17

Val av stationer från listan över

förinställda kanaler ................................. 17

Sökning av stationer med

starka signaler ........................................ 18

RDS ..................................................... 18

Användning av RDS ................................. 18

Välj display ................................................ 19

Val av alternativa frekvenser .................... 19

* PI-sökning .......................................... 19

* Automatisk PI-sökning av

förinställda stationer ........................... 19

* Begränsning till stationer med

regionala program .............................. 19

Mottagning av trafikmeddelanden ............. 19

Användning av PTY-funktioner ................. 20

* Sökning av RDS-stationer efter

programtyp (PTY) ............................... 20

* Avbrott för nyhetsprogram .................. 20

* Mottagning av PTY-alarm ................... 20

Radiotext ................................................... 21

* Visning av radiotext ............................ 21

* Lagring och hämtning av radiotext ..... 21

PTY-lista ................................................... 21

Inbyggd CD-spelare ........................... 22

Avspelning av CD-skivor ........................... 22

Direktval av spår ....................................... 22

Avancerad användning av den

inbyggda CD-spelaren ........................... 22

Repetitionsavspelning ............................... 23

Slumpvis avspelning av spår .................... 23

Scanning av spår på en CD-skiva ............ 23

Paus i CD-avspelning ............................... 23

Val av sökmetod ....................................... 23

Sökning av vart 10:e spår på den

aktuella skivan ........................................ 24

Skivtitelfunktioner ...................................... 24

* Inmatning av skivtitlar ......................... 24

* Visning av skivtitlar ............................. 24

CD TEXT-funktioner ................................. 24

* Visning av textinformation för

CD TEXT-skivtitlar .............................. 25

* Bläddring av textinformation

i displayen .......................................... 25

* Val av spår från spårtitellistan ............ 25

MP3/WMA/AAC/WAV-spelare ............ 25

Avspelning av MP3/WMA/

AAC/WAV-filer ........................................ 25

Direktval av spår i den aktuella

mappen .................................................. 26

Avancerad användning av den

inbyggda CD-spelaren

(MP3/WMA/AAC/WAV) .......................... 26

Repetitionsavspelning ............................... 26

Slumpvis avspelning av spår .................... 27

Scanning av mappar och spår .................. 27

Paus i MP3/WMA/AAC/WAVavspelning

.............................................. 27

Val av sökmetod ....................................... 27

Sökning av vart 10:e spår i den

aktuella mappen ..................................... 27

Visning av textinformation för MP3/

WMA/AAC/WAV-skivor .......................... 28

* Vid avspelning av MP3/WMA/

AAC-skivor ......................................... 28

* Vid avspelning av WAV-skivor ........... 28

Bläddring av textinformation

i displayen .............................................. 28

Val av spår från listan över filnamn ........... 28

Visa omslagskonst på CD-ROM-skivor .... 29

* Avläsa omslagskonst .......................... 29

* Välja mappar med omslagskonst ....... 29

Bluetooth-telefoni ............................... 30

Handsfree-användning av Bluetoothutrustade

mobiltelefoner ......................... 30

Om telefonkällan ....................................... 30

* Telefonstandby ................................... 30

Förberedelser för handsfree-telefoni ........ 30

Grundläggande användning av

handsfree-telefon ................................... 31

* Ring ett samtal ................................... 31

* Ta emot samtal ................................... 32

Avancerad användning av

handsfree-telefon ................................... 32

Anslutning av en mobiltelefon ................... 33

* Sök efter tillgängliga mobiltelefoner ... 33

* Anslut från en mobiltelefon ................. 33

Bortkoppling av en mobiltelefon ................ 34

Registrering av en ansluten

mobiltelefon ............................................ 34

Borttagning av en registrerad telefon ........ 34

Anslut till en registrerad mobiltelefon ........ 34

* Anslut till en registrerad

telefon manuellt .................................. 34

* Anslut till en registrerad

telefon automatiskt ............................. 35

Använd telefonboken ................................ 35

* Överföring av poster till

telefonboken ....................................... 35

* Ändra telefonbokens

sorteringsordning ............................... 36

* Ring ett nummer i telefonboken ......... 36

* Tilldela kategorier till

telefonnummer ................................... 36

* Redigera namnet i en

telefonbokspost .................................. 36

* Redigera telefonnummer .................... 37

* Välja symbol för en

telefonbokspost .................................. 37

* Rensa en telefonbokspost .................. 38

* Förinställda nummer .......................... 38

Rensa minnet ........................................... 38

Samtalsloggen .......................................... 39

* Visa samtalsloggen ............................ 39

* Ring ett nummer från

samtalsloggen .................................... 39

* Tilldela förinställda nummer ............... 39

Ring ett samtal genom att ange

telefonnumret ......................................... 40

Ekoundertryckning och brusreduktion ...... 40

Ändring av ringsignal ................................ 40

Inställning av automatisk

samtalsavvisning .................................... 40

Inställning av autosvar .............................. 40

Välja symbol för användartelefon ............. 41

Visning av Bluetooth-adress ..................... 41

* Visning av Bluetooth-adressen

för din mobiltelefon ............................. 41

* Visning av Bluetooth-adressen

för denna enhet .................................. 41

Visning av systemversionen

för reparation .......................................... 41

Bluetooth Audio ................................. 42

Lyssna på musik på BT Audio

(Bluetooth-musikspelare) ....................... 42

Inställningar för en Bluetoothmusikspelare

.......................................... 42

Anslut en Bluetooth-musikspelare ............ 42

Funktion .................................................... 43

Avspelning av musik på en

Bluetooth-musikspelare ......................... 43

Paus i ett musikstycke .............................. 43

Stoppa avspelning .................................... 43

Bortkoppling av en Bluetoothmusikspelare

.......................................... 43

Visning av Bluetooth-adressen

för denna enhet ...................................... 44

Visning av systemversionen

för reparation .......................................... 44

2

SVENSKA


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 3 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Innehåll

CD-växlare .......................................... 44

Avspelning av CD-skivor ........................... 44

Direktval av spår ....................................... 45

50-skivors CD-växlare ............................... 45

Avancerad användning av CD-växlaren ... 45

Repetitionsavspelning ............................... 45

Slumpvis avspelning av spår .................... 46

Scanning av CD-skivor och spår ............... 46

Paus i CD-avspelning ............................... 46

ITS-spellistor ............................................. 46

* Skapa en spellista med ITSprogrammering

................................... 46

* Avspelning från ITS-spellistan ............ 47

* Radera ett spår från ITS-spellistan ..... 47

* Radera en CD-skiva från

ITS-spellistan ...................................... 47

Skivtitelfunktioner ...................................... 47

* Inmatning av skivtitlar ......................... 47

* Visning av skivtitlar ............................. 48

* Val av skivor från skivtitellistan ........... 48

CD TEXT-funktioner .................................. 48

* Visning av textinformation för

CD TEXT-skivtitlar .............................. 48

* Bläddring av textinformation

i displayen ........................................... 48

* Val av spår från spårtitellistan ............ 49

Avspelning av musik på iPod ........... 49

Lyssna på musik på iPod .......................... 49

Bläddra fram önskat musikstycke ............. 49

* Sökning av musikstycken ................... 50

* Val av spellista .................................... 50

Visning av textinformation på iPod ............ 50

Avancerad användning av

Pod-adaptern .......................................... 50

Repetitionsavspelning ............................... 51

Slumpvis avspelning av musikstycken ...... 51

Paus i ett musikstycke .............................. 51

TV-tuner .............................................. 51

Titta på TV ................................................ 51

Avancerad användning av TV-tunern ....... 52

Lagring och val av stationer ...................... 52

Lagring av de starkaste stationerna

i ordningsföljd ......................................... 52

Val av stationer från listan över

förinställda kanaler ................................. 52

DVD-spelare ........................................ 53

Avspelning av skivor ................................. 53

Välj en skiva .............................................. 53

Välj en mapp ............................................. 53

Avancerad användning av

DVD-spelaren ......................................... 53

Repetitionsavspelning ............................... 54

Paus i avspelning av en skiva ................... 54

Slumpvis avspelning av spår .................... 54

Scanning av spår på en CD/MP3/

WMA-skiva ............................................. 54

Användning av ITS-spellista och

skivtitelfunktioner .................................... 55

Skivtitelfunktioner ...................................... 55

* Inmatning av skivtitlar ......................... 55

Ljudinställningar ................................ 55

Enkel inställning av audiosystemet ........... 55

Finjustering av ljudet ................................. 55

Extrafunktioner .......................................... 55

Justering av ljudinställningar ..................... 56

Användning av positionsväljare ................ 56

Balansjustering ......................................... 56

Avståndsinställning ................................... 57

* Justering av avståndsinställningen ..... 57

Subwooferutgång ...................................... 57

* Justering av subwooferns

inställningar ........................................ 58

* Justera lågpassfiltrets branthet .......... 58

Högpassfilter ............................................. 58

* Bortkoppling av ljudet från

högtalarenheter (filter) ........................ 58

* Inställning av högpassfilter

för främre högtalare ............................ 58

* Inställning av högpassfilter

för bakre högtalare ............................. 59

Autokorrigering ......................................... 59

Användning av equalizer .......................... 59

* Val av equalizer-kurva ........................ 59

* Justering av equalizer-kurva .............. 60

* Justering av 16-bands

grafisk equalizer ................................. 60

BBE-ljud .................................................... 60

Använda kompression och BMX ............... 60

Justering av Loudness .............................. 61

Automatisk volymutjämning ...................... 61

Justering av källans ljudnivå ..................... 61

Använda ljudanvändargränssnitt .............. 61

Auto TA och EQ (automatisk

avståndsinställning och

autokorrigering) ...................................... 62

* Innan du använder auto TA-

och EQ-funktionen .............................. 62

* Utför auto TA och EQ ......................... 62

Grundinställningar ............................. 63

Justering av grundinställningar ................. 63

Val av displayspråk ................................... 63

Inställning av datum .................................. 64

Inställning av klockan ................................ 64

Koppla på eller stäng av

Off clock-displayen ................................. 64

Inställning av FM-sökningssteg ................ 64

Automatisk PI-sökning .............................. 64

Koppla på eller stäng av varningston ........ 65

Automatisk öppning av frontpanelen ........ 65

Val av Aux-inställning ............................... 65

Dämpad displaybelysning (dimmer) ......... 65

Val av ljusstyrka ........................................ 65

Korrigering av distorsion ........................... 65

Bortkoppling/dämpning av ljudkälla .......... 66

Koppla på eller av funktionsdemo ............. 66

Koppla på eller av Omvänd indikering ...... 66

Kontinuerlig rullning .................................. 66

Varvtalskalibrering .................................... 66

Aktivering av BT Audio-källan ................... 67

Ange PIN-koden för den trådlösa

Bluetooth-anslutningen .......................... 67

Nollställning av den trådlösa

Bluetooth-modulen ................................. 67

Övriga funktioner ................................ 68

Användning av AUX-källa ......................... 68

* Om AUX1 och AUX2 .......................... 68

* Val av AUX som källa ......................... 68

* Inställning av AUX-titel ....................... 68

Val av underhållningsdisplay .................... 68

* Val av underhållningsdisplay .............. 69

* Val av bakgrundsdisplay .................... 69

Ändra underhållningsdisplayerna och

symbolerna för telefonfunktioner ............ 70

Tilläggsinformation ............................ 70

Felmeddelanden vid användning av

den inbyggda CD-spelaren .................... 70

Auto TA- och EQ-felmeddelanden ........... 70

Felmeddelanden vid ändring av

underhållningsdisplayer ......................... 71

CD-spelaren och dess underhåll .............. 71

CD-R- och CD-RW-skivor ......................... 71

Dual Disc-skivor ....................................... 71

MP3-, WMA-, AAC- och WAV-filer ........... 72

* Tilläggsinformation om MP3 ............... 72

* Tilläggsinformation om WMA ............. 72

* Tilläggsinformation om AAC ............... 73

* Tilläggsinformation om WAV .............. 73

Om mappar och MP3/WMA/

AAC/WAV-filer ....................................... 73

Terminologi ............................................... 74

Tekniska data ........................................... 75

SVENSKA

3


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 4 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Anslutning av enheterna

Observera

• Denna enhet är avsedd för fordon med 12-volts batteri och negativ jord. Kontrollera

batteriets spänning innan du installerar enheten i en husbil, lastbil eller buss.

• För att undvika kortslutningar i elsystemet, se till att koppla loss - batterikabeln innan du

börjar installationen.

• Se ägarhandbokens anvisningar för anslutning av slutsteg och andra enheter och gör sedan

anslutningarna korrekt.

• Fäst ledningarna med kabelklämmor eller motsvarande. Linda tejp runt ledningarna för att

skydda dem på ställen där de ligger an mot metalldelar.

• Installera och fäst alla ledningar så att de inte ligger an mot några rörliga delar, t.ex.

växelspak, handbroms eller skenor till säten. Installera inte ledningarna på ställen där de kan

utsättas för hög värme, t.ex. nära utlopp till bilens värmesystem. Om ledningens isolering

smälter eller skadas finns det risk för att ledningen kortsluts till fordonets karosseri.

• Dra ej den gula ledningen genom något hål in i motorrummet för att ansluta den till batteriet.

Detta skadar ledningens isolering och orsakar en mycket farlig kortslutning.

• Förkorta ej några ledningar. I annat fall riskerar du att skyddskretsen inte fungerar när det

behövs.

• Avlägsna aldrig isoleringen till enhetens strömkabel för att göra en tjuvkoppling till någon

annan utrustning. Ledningens strömkapacitet överskrids, vilket resulterar i att den

överhettas.

• När du byter säkring, se till att endast använda en säkring som motsvarar de specifikationer

som anges på säkringshållaren.

• Eftersom systemet använder en unik BPTL-krets, koppla aldrig högtalarledningarna så att

de jordas direkt eller så att de vänstra och högra - högtalarledningarna blir gemensamma.

• Högtalare som ansluts till denna enhet måste vara högeffektshögtalare, märkta för minst

50 W och 4 – 8 ohms impedans. Anslutning av högtalare med annan uteffekt och impedans

än vad som anges här kan resultera i att högtalarna fattar eld, avger rök eller skadas.

• När du kopplar på (ON) källan till denna produkt, matas en kontrollsignal ut via den blå/vita

ledningen. Gör anslutningen till fjärrkontrollen för ett externt slutsteg eller till bilantennens

styrrelä (max. 300 mA 12 V DC). Om bilen har en glasantenn, gör anslutningen till

antennförstärkarens strömkontakt.

• När du använder en extern högeffektsförstärkare med detta system, se till att inte ansluta

den blå/vita ledningen till förstärkarens strömkontakt. Anslut ej heller den blå/vita ledningen

till bilantennens strömkontakt. En sådan anslutning kan orsaka extra höga strömförluster

och felfunktion.

• Isolera den borttagna ledningen med isoleringstejp för att undvika kortslutning. Isolera alltid

högtalarledningar som inte används. Det finns risk för kortslutning om ledningarna inte

isoleras.

• För att hindra felaktig uppkoppling är ingångssidan av IP-BUS-kopplingen märkt med blå

färg och utgångssidan med svart färg. Kontrollera korrekt anslutning av kontakter med

samma färg när du gör uppkopplingen.

• Om denna utrustning installeras i ett fordon vars tändningslås inte har något ACC-läge

(tillbehörsläge), måste du ansluta den röda ledningen till en kontakt som är kopplad till

tändningslåsets på/av (ON/OFF) funktioner. I annat fall riskerar du att batteriet laddas ur om

fordonet inte används på flera timmar.

ACC-läge Inget ACC-läge

• Den svarta ledningen är jordledning. Jorda denna ledning separat från jordledningar till

högeffektsutrustningar, t.ex. slutsteg.

Om du jordar enheterna tillsammans och jordningen lossnar, finns det risk för brand eller

skada på enheterna.

• Ledningarna för denna produkt och ledningar för andra produkter kan ha olika färg även om

de har samma funktion. När du ansluter denna produkt till en annan produkt, se medföljande

instruktioner för båda enheter och anslut de ledningar som har samma funktion.

4

SVENSKA


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 5 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Anslutning av enheterna

Anslutning av strömkabeln

Observera

Funktionerna för 3* och 5* kan vara

olika beroende på typ av fordon. I

detta fall måste du se till att ansluta 2*

till 5* och 4* till 3*.

Kåpa (1*)

Ta ej bort kåpan om du inte

använder denna kontakt.

Gul (3*)

Reserv (eller tillbehör)

Röd (5*)

Tillbehör (eller reserv)

ISO-koppling

Observera

I vissa fordon kan ISO-kopplingen vara

uppdelad i två delar. I detta fall, se till att

ansluta kopplingens båda delar.

Antennuttag

Anslut ledningar av samma

färg till varandra.

15 cm

Gul (2*)

Till den kontakt som alltid är

strömförsörjd, oavsett tändningslåsets

läge.

Röd (4*)

Till den kontakt som styrs av

tändningslåset (12 V DC) ON/OFF.

Orange/vit

Till uttaget för belysningskontakten.

Svart (jord)

Till fordonets (metall) chassi.

Denna produkt

Gul/svart

Om du använder utrustning med Mute-funktion,

anslut denna ledning till utrustningens Audio

Mute-ledning. I annat fall, håll Audio Muteledningen

fri från alla anslutningar.

AUX-ingång (3,5 ø)

Använd en kabel med

stereominikontakt för anslutning

av extra utrustning.

Se sidan 6.

Säkring (10 A)

Säkringsmotstånd

Säkringsmotstånd

IP-BUS-ingång

(Blå)

IP-BUS-kabel

Uttag för ledningsansluten fjärrkontroll

Se bruksanvisningen för den ledningsanslutna fjärrkontrollen

(säljs separat).

Blå/vit

Till kontakten för systemstyrning på

slutsteget (max. 300 mA 12 V DC).

Blå/vit (6*)

1,5 m

Mikrofoningång (Handsfree-telefoni/AUTO TA&EQ)

Innan du installerar denna enhet i ditt fordon, dra ut

mikrofoningången till en plats där du enkelt kan sticka in/dra ut

mikrofonen.

CD-växlare

(säljs separat)

Blå/vit (7*)

Till bilantennens styrrelä

(max. 300 mA 12 V DC).

Högtalarledningar

Vit: Vänster fram +

Vit/svart: Vänster fram -

Grå: Höger fram +

Grå/svart: Höger fram -

Grön: Vänster bak +

Grön/svart: Vänster bak -

Violett: Höger bak +

Violett/svart: Höger bak -

4 m

Mikrofon för

handsfree-telefoni

ISO-kopplingens stiftkonfiguration varierar

beroende på typ av fordon. Anslut 6* och 7*

när stift 5 är av antennkontrolltyp. I andra typer

av fordon, anslut aldrig 6* och 7*.

SVENSKA

5


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 6 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Anslutning av enheterna

Anslutning till slutsteg (säljs separat)

Antennuttag

15 cm

Denna produkt

Se sidan 5.

Se sidan 5.

30 cm

IP-BUS-ingång (blå)

IP-BUS-kabel

Subwooferutgång (SUBWOOFER OUTPUT)

Bakre utgång

(REAR OUTPUT)

Främre utgång

(FRONT OUTPUT)

15 cm

Blå/vit (6*)

CD-växlare

(säljs separat)

Blå/vit (7*)

Till bilantennens styrrelä

(max. 300 mA 12 V DC).

ISO-kopplingens stiftkonfiguration varierar

beroende på typ av fordon. Anslut 6* och 7* när

stift 5 är av antennkontrolltyp. I andra typer av

fordon, anslut aldrig 6* och 7*.

Blå/vit

Till kontakten för systemstyrning på

slutsteget (max. 300 mA 12 V DC).

Främre högtalare

Vänster

Bakre högtalare

Anslutningsledningar med RCAstickkontakter

(säljs separat)

Subwoofer

Systemets fjärrkontroll

Höger

Gör dessa anslutningar när du

installerar den valfria förstärkaren.

Främre högtalare

Bakre högtalare

Subwoofer

Slutsteg (säljs separat)

Slutsteg (säljs separat)

Slutsteg (säljs separat)

6

SVENSKA


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 7 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Installation

Observera

• Före slutlig installation, koppla upp ledningarna provisoriskt för att kontrollera att alla

anslutningar är korrekta och att systemet fungerar korrekt.

• Använd endast de delar som medföljer enheten för att säkra att installationen blir korrekt.

Användning av ej godkända delar kan orsaka funktionsstörningar.

• Konsultera din återförsäljare om installationen kräver borrning av hål eller andra ändringar

på fordonet.

• Installera enheten på ett ställe där den inte hindrar föraren eller riskerar att skada

passagerare vid ett plötsligt stopp, t.ex. vid nödbromsning.

• Halvledarlasern kan skadas om den överhettas. Installera därför inte enheten på ett ställe

där den utsätts för hög värme, t.ex. nära ett utlopp till bilens värmesystem.

• Om installationsvinkeln till horisontalplanet är större än 60°, finns det risk för att enheten inte

fungerar optimalt.

60°

• Vid installation, se till att det finns ett tillräckligt stort utrymme bakom den bakre panelen för

god luftväxling när enheten används. Se även till att fästa lösa kablar så att de inte blockerar

luftintagen.

Lämna tillräckligt utrymme

10 cm

10 cm

Instrumentbräda

DIN-installation från framsidan/baksidan

Denna enhet kan installeras korrekt antingen från “Framsidan” (konventionell DINfrontinstallation)

eller “Baksidan” (DIN-installation från baksidan med användning av

gängade skruvhål i sidorna av enhetens chassi). För detaljinstruktioner, se följande

illustrerade installationsanvisningar.

DIN-installation från framsidan

Installation med gummibussning

Instrumentbräda

Borttagning av enheten

Ram

Hållare

När du har installerat hållaren i instrumentpanelen, välj

lämpliga flikar enligt materialets tjocklek i

instrumentpanelen och vik flikarna. (Gör installationen

så stabil som möjligt genom att använda topp- och

bottenflikarna. Säkra installationen genom att vika

flikarna 90 grader.)

Gummibussning

Skruv

Ta bort ramen genom att dra ramens över- och

underdel utåt för att lossa den. (När du återmonterar

ramen, rikta den med ett spår försedda sidan nedåt

och fäst ramen.)

• Det är lättare att ta bort ramen om frontpanelen

har lossats.

Skjut in de medföljande utdragsnycklarna i

enheten enligt figuren tills de klickar på plats. Håll

nycklarna tryckta mot enhetens sidor och dra ut

enheten.

SVENSKA

7


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 8 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Installation

DIN-installation från baksidan

Installation med användning av skruvhålen i sidorna på enheten

1. Ta bort ramen.

Ta bort ramen genom att dra ramens över- och underdel utåt för att lossa den. (När du

återmonterar ramen, rikta den med ett spår försedda sidan nedåt och fäst ramen.)

• Det är lättare att ta bort ramen om frontpanelen har lossats.

Ram

2. Montera fast enheten i den fabriksinstallerade radiokonsolen.

Fabriksmonterad radiokonsol

Skruv

Ställ in konsolens skruvhål enligt skruvhålen i

denna produkt och dra åt skruvarna på 2

ställen på vardera sidan. Använd antingen

fästskruvar (5 x 8 mm) eller skruvar med

försänkt huvud (5 x 9 mm), beroende på

skruvhålens form i konsolen.

Instrumentbräda eller konsol

Fastmontering av frontpanelen

Om du inte använder funktionen för borttagning och återmontering av frontpanelen,

montera fast frontpanelen i denna enhet med medföljande fästskruv.

Fästskruv

Installera mikrofonen för handsfree-telefoni

Tänk på följande vid installation

• Installera mikrofonen på en plats och i en riktning där den kan fånga upp rösten från

den person som använder systemet.

Vid installation av mikrofonen på solskyddet

1. Installera mikrofonen i mikrofonhållaren.

Mikrofonhållare

Mikrofon för handsfree-telefoni

8

SVENSKA


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 9 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Installation

2. Installera mikrofonhållaren på solskyddet.

Installera mikrofonhållaren med solskyddet uppfällt. (Om solskyddet fälls ned minskar

det igenkänningsprestanda vid röststyrning.)

Klämmor

Använd klämmor

för att fästa

ledningen där det

behövs inuti

fordonet.

Mikrofonhållare

Vid installation av mikrofonen på styrkolonnen

1. Installera mikrofonen i mikrofonhållaren.

Passa in

mikrofonledningen i

spåret.

Mikrofon för handsfreetelefoni

Mikrofonhållare

2. Installera mikrofonhållaren på styrkolonnen.

Dubbelsidig tejp

Installera mikrofonhållaren

på den bakre delen av

styrkolonnen.

! SE UPP

Klämmor

Använd klämmor

för att fästa

ledningen där det

behövs inuti

fordonet.

• Det är ytterst farligt att låta ledningen till mikrofonen viras runt styrkolonnen

eller växelspaken. Se till att enheten installeras på ett sådant sätt att den inte

utgör hinder vid körning.

SVENSKA

9


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 10 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Innan du använder enheten

Privata hushåll i de 25 medlemsstaterna i EU och i Schweiz och Norge, får returnera

sina förbrukade elektronikprodukter gratis till särskilt avsedda uppsamlingsplatser

eller till en återförsäljare (om du köper en ny liknande produkt).

För länder som inte nämns ovan, kontakta närmaste lokala myndighet för information

om deponering av elektronikavfall.

Genom att göra detta försäkrar du dig om att din deponerade produkt behandlas,

bärgas och återvinns på rätt sätt, vilket förhindrar negativ påverkan på miljön och

människors hälsa.

Vi tackar dig för att ha köpt denna Pioneer-produkt

Läs igenom instruktionerna i den här bruksanvisningen så att du vet hur du ska

använda denna modell. När du har läst bruksanvisningen bör du förvara den på en

säker plats för framtida behov.

Om denna enhet

Om du behöver deponera produkten ska du inte lägga den bland

allmänt hushållsavfall. Det finns ett särskilt uppsamlingssystem för

förbrukade elektronikprodukter enligt förordningar som kräver att

produkterna behandlas, bärgas och återvinns på korrekt sätt.

Tunerfrekvenserna i denna enhet är inställda för mottagning i Västeuropa, Asien,

Mellanöstern, Afrika och Oceanien. Användning i övriga regioner kan medföra sämre

mottagningskvalitet. Funktionen RDS (radio data system) fungerar endast i regioner

med FM-stationer som sänder RDS-signaler.

! SE UPP

• Låt inte denna enhet komma i kontakt med vätska. En elektrisk stöt kan bli följden.

Enheten kan även skadas, avge rök eller överhettas vid kontakt med vätska.

• “CLASS 1 LASER PRODUCT”

Denna produkt har en laserdiod av högre klass än 1. Med hänsyn till kontinuerlig

säkerhet, försök inte avlägsna några skyddslock eller komma åt produktens inre

delar. Överlåt all service åt kvalificerad personal.

• Pioneer CarStereo-Pass är endast avsett för användning i Tyskland.

• Ha denna bruksanvisning till hands som en referens för användning och

försiktighetsåtgärder.

• Håll alltid ljudvolymen så låg att du kan höra ljud utanför fordonet.

• Skydda denna enhet mot fukt.

• Om batteriet kopplas ur eller laddas ur, raderas det förprogrammerade minnets

innehåll och minnet måste programmeras på nytt.

Driftsmiljö

Denna enhet bör endast användas inom de nedan angivna temperaturgränserna.

Driftstemperatur: –10 °C till +60 °C (14 °F till 140 °F)

EN300328 ETC testtemperatur: –20 °C och +55 °C (–4 °F och 131 °F)

Produktregistrering

Besök oss på följande webbplats:

• Registrera din produkt. Vi kommer att spara uppgifterna om ditt inköp i vårt arkiv, så

att du kan hänvisa till denna information ifall du behöver lösa ut försäkringen, t.ex. i

händelse av förlust eller stöld.

Om denna bruksanvisning

Denna enhet har ett antal avancerade funktioner som säkerställer mottagning och

operation av suverän kvalitet. Alla funktioner är utformade för enklast möjliga

användning, men en del av dem är inte uppenbara. Denna bruksanvisning avser att

hjälpa dig att använda enheten på bästa sätt och ge dig maximal lyssnarglädje.

Vi rekommenderar att du läser denna bruksanvisning för att bli förtrogen med

enhetens funktioner och manövrering innan du börjar använda den. Det är särskilt

viktigt att du läser och följer anvisningarna under rubrikerna VARNING och SE UPP i

denna bruksanvisning.

Om problem uppstår

Om denna produkt inte fungerar korrekt, kontakta din återförsäljare eller närmaste

auktoriserade Pioneer-serviceställe.

10

SVENSKA


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 11 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Innan du använder enheten

Funktioner

CD-avspelning

Musik-CD-skivor, CD-R-skivor och CD-RW-skivor kan avspelas i enheten.

MP3-avspelning

Du kan avspela MP3-filer som inspelats på CD-ROM/CD-R/CD-RW-skivor (ISO9660

Nivå 1/Nivå 2 standardinspelning) i enheten.

• Vid leverans av denna produkt medföljer endast en licens för privat, ickekommersiellt

bruk, som inte berättigar användning av denna produkt för någon som

helst kommersiell (dvs. inkomstbringande) realtidsutsändning (markbunden, via

satellit eller kabel och/eller något annat medium), sändning/streaming via Internet,

intranät och/eller andra nätverk eller andra elektroniska distributionssystem, t.ex.

avgiftsbelagd audio eller audio-on-demand-tillämpningar. En separat licens

erfordras för sådant bruk. För detaljer, besök http://www.mp3licensing.com.

WMA-avspelning

Du kan avspela WMA-filer som inspelats på CD-ROM/CD-R/CD-RW-skivor (ISO9660

Nivå 1/Nivå 2 standardinspelning) i enheten.

AAC-avspelning

Du kan avspela AAC-filer som inspelats på CD-ROM/CD-R/CD-RW-skivor (ISO9660

Nivå 1/Nivå 2 standardinspelning) i enheten.

WAV-avspelning

Du kan avspela WAV-filer som inspelats på CD-ROM/CD-R/CD-RW-skivor (linjär

PCM (LPCM)/MS ADPCM-inspelningar) i enheten.

RDS-mottagare (radio data system)

Denna enhets RDS-mottagare tar emot radiodatasändningar.

Handsfree-telefon

I denna enhet kan du ringa handsfree med den trådlösa Bluetooth-tekniken.

Kompatibilitet med Bluetooth-musikspelare

När du använder denna enhet med en Bluetooth-utrustad musikspelare kan du styra

Bluetooth-musikspelaren.

iPod ® -kompatibilitet

När du använder denna enhet med en Pioneer iPod-adapter (CD-IB100) kan du styra

en iPod via dockningskontakten.

• iPod är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. och som är registrerat i USA

och andra länder.

Om WMA

Windows Media-logotypen på förpackningen anger att

WMA-data kan avspelas i denna enhet.

WMA är en förkortning för Windows Media Audio, en teknik

för ljudkomprimering som utvecklats av Microsoft

Corporation. WMA-data kan registreras med Windows

Media Player version 7 eller senare.

Windows Media och Windows-logotypen är varumärken och registrerade varumärken

tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Observera

• Enheten fungerar eventuellt inte korrekt beroende på programmet som används för att

registrera WMA-filer.

• Beroende på vilken version av Windows Media Player som används för registrering av

WMA-filer kan det hända att skivtitlar och annan textinformation inte visas korrekt.

• En fördröjning kan inträffa i avspelningsstarten för WMA-filer om de innehåller registrerad

bildinformation.

Om AAC

AAC är en förkortning för Advanced Audio Coding, en teknisk standard för

ljudkomprimering som används med MPEG 2 och MPEG 4.

Flera olika program kan användas för registrering av AAC-filer, men filformat och

filändelser varierar beroende på vilket program som används vid registreringen.

I denna enhet kan de AAC-filer avspelas som är registrerade med iTunes ® version 4.8

eller tidigare.

iTunes är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. och är registrerat i USA och

andra länder.

SVENSKA

11


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 12 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Innan du använder enheten

Om Bluetooth

Bluetooth är en trådlös teknik för

radiokommunikation med kort räckvidd, som

har utvecklats som en ersättning för

ledningsanslutning för mobiltelefoner,

handhållna datorer och andra enheter.

Bluetooth arbetar i frekvensbandet på 2,4

GHz och kan överföra röst och data i

hastigheter på upp till 1 megabit per sekund. Bluetooth lanserades 1998 av Bluetooth

SIG (Special Interest Group), bestående av Ericsson Inc., Intel Corp., Nokia Corp.,

Toshiba och IBM, och utvecklas för närvarande av nära 2 000 företag världen över.

• Bluetooth-ordmärket och Bluetooth-logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all

Pioneer-användning av sådana märken sker under licens. Övriga varumärken och

varunamn tillhör sina respektive ägare.

Nollställning av mikroprocessorn

Mikroprocessorn måste nollställas i följande fall:

• Innan enheten används för första gången efter

installation

• Ifall enheten inte fungerar korrekt

• När onormala eller felaktiga meddelanden visas i

displayen

* Tryck på RESET med en pennspets eller något annat

spetsigt föremål.

Total rensning av minnet

RESET-knapp

Information om telefonerna som lagras i denna enhet kan raderas för att skydda

personlig och privat information.

1. Håll SOURCE intryckt till enheten stängs av.

2. Håll MULTI-CONTROL intryckt tills Language select visas i displayen.

3. Vrid MULTI-CONTROL och välj Phone reset.

Phone reset visas i displayen.

4. Tryck MULTI-CONTROL åt höger för att visa en bekräftelsedisplay.

Clear memory YES visas i displayen. Rensningen av minnet är nu i standbyläge.

• Om du inte vill nollställa telefonminnet väljer du BAND.

5. Rensa minnet genom att trycka på MULTI-CONTROL.

Alla data i telefonkällan rensas, inklusive telefonbokens poster, förvalda nummer och

samtalsloggen.

Skydda enheten mot stöld

Frontpanelen kan tas loss från huvudenheten och förvaras i skyddsfodralet som en

stöldförebyggande åtgärd.

• Om frontpanelen inte avlägsnas från huvudenheten inom fem sekunder efter att du

har slagit av tändningen hörs en varningston och frontpanelen öppnas.

• Varningstonen kan stängas av. Se “Koppla på eller stäng av varningston” på sidan

65.

• Du kan koppla på eller stänga av automatisk öppning av frontpanelen. Se

“Automatisk öppning av frontpanelen” på sidan 65.

Viktigt

• Hantera frontpanelen och knapparna varsamt vid borttagning och återmontering.

• Skydda frontpanelen mot kraftiga stötar.

• Skydda frontpanelen mot direkt solljus och hög värme.

• Ett par sekunder efter att du vridit tändningsnyckeln på/av (on/off), flyttar sig

frontpanelen automatiskt. Se härvid upp med att inte få dina fingrar i kläm i panelen.

Borttagning av frontpanelen

1. Håll knappen EJECT intryckt när du vill öppna

frontpanelen.

2. Dra ut frontpanelen mot dig.

Hantera frontpanelen varsamt, tappa den inte och låt den

inte komma i kontakt med vatten eller annan vätska, som

kan orsaka permanenta skador.

3. Placera frontpanelen i det medföljande

skyddsfodralet för förvaring.

12

SVENSKA


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 13 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Innan du använder enheten

Återmontering av frontpanelen

1. Se till att innerskyddet är stängt.

2. Tryck fast frontpanelen så att den låses tillbaka på

plats.

Om demonstrationsfunktionen

Denna produkt har två demonstrationslägen: omvänd indikering och funktionsdemo.

Viktigt

• Den röda ledningen (ACC) från denna enhet måste anslutas till en kontakt som är

kopplad till tändningslåsets funktioner för på/av. I annat fall riskerar du att fordonets

batteri laddas ur.

Omvänd indikering

Om du inte utför någon manöver inom 30 sekunder, börjar displayen visa

indikeringarna i omvänd ordning och fortsätter att göra detta var 10:e sekund. Stäng

av omvänd indikering genom att trycka på BAND när strömmen till produkten är

avstängd och tändningsnyckeln är i läget ACC eller ON (på). Tryck åter på BAND när

du vill starta omvänd indikering igen.

Funktionsdemoläge

Funktionsdemo aktiveras automatiskt när du slår av strömmen till denna enhet och

tändningsnyckeln är i läget ACC eller ON (på). Tryck på DISPLAY under pågående

funktionsdemonstration om du vill stänga av funktionsdemoläget. Tryck på DISPLAY

igen om du vill starta funktionsdemoläget. Kom ihåg att om funktionsdemo är igång

medan bilmotorn är avstängd, kan batteriet laddas ur.

Hantering och underhåll av fjärrkontrollen

Installation av batteriet

Dra ut facket på baksidan av fjärrkontrollen och lägg i batteriet med (+) och (–) polerna

i rätt riktning.

• När du använder fjärrkontrollen för första gången, dra ut filmen som skjuter ut ur

facket.

! VARNING

Se till att batteriet förvaras utom räckhåll för barn. Om batteriet sväljs, konsultera en

läkare omedelbart.

! SE UPP

• Använd endast ett CR2025 (3 V) litiumbatteri.

• Ta bort batteriet om fjärrkontrollen inte skall användas på en månad eller längre.

• Batteriet får inte laddas på nytt, tas isär eller kastas i elden.

• Hantera ej batteriet med metallverktyg.

• Förvara ej batteriet tillsammans med metallföremål.

• Om batteriet läcker, torka av fjärrkontrollen ordentligt och installera ett nytt batteri.

• När du kastar bort använda batterier, följ de offentliga förordningar och

miljöbestämmelser som gäller för landet/regionen.

Användning av fjärrkontrollen

Rikta fjärrkontrollen mot den frontpanel som ska användas.

• Fjärrkontrollen fungerar ev. ej korrekt när den utsätts för direkt solljus.

Viktigt

• Förvara ej fjärrkontrollen på ett ställe där den utsätts för hög värme eller direkt

solljus.

• Se till att fjärrkontrollen inte faller på golvet där den kan råka i kläm under bromseller

gaspedalen.

SVENSKA

13


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 14 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Innan du använder enheten

FUNCTION-knappen och AUDIO-knappen

Du kan även välja önskat läge med knapparna FUNCTION och AUDIO på

fjärrkontrollen. Fjärrkontrollens FUNCTION- och AUDIO-knappar fungerar på ett

annat sätt än huvudenhetens MULTI-CONTROL. När du använder fjärrkontrollen

måste du bläddra dig fram till önskad funktion enligt instruktionerna nedan.

Användning av FUNCTION-knappen

* Tryck på FUNCTION och välj önskad funktion (t.ex. den inbyggda CD-spelaren).

Tryck på FUNCTION upprepade gånger för att växla mellan följande funktioner:

Play mode (repetitionsavspelning) – Random mode (slumpvis avspelning) – Scan

mode (scannad avspelning) – Pause (paus) – Search mode (sökmetod) – Title Input

(inmatning av skivtitel) – Jacket art (avläsning av omslagskonst)

Observera

• Se “Avancerad användning av den inbyggda CD-spelaren” på sidan 22.

Användning av AUDIO-knappen

* Tryck på AUDIO och välj önskad funktion.

Tryck på AUDIO upprepade gånger för att växla mellan följande funktioner:

Fader (balansjustering) – Position (positionsväljare) – TA Mode (avståndsinställning)

– Time Alignment (avståndsjustering) – Loudness (loudness) – Powerful (justering

av grafiskt equalizer) – FREQ. (justering av 16-bands grafisk equalizer) – Subwoofer1

(subwoofer på/av) – Subwoofer2 (subwoofer, delningsfrekvens) – Subwoofer3

(subwoofer, branthet) – Front HPF (främre högpassfilter, branthet) – Front HPF

FREQ. (främre högpassfilter, delningsfrekvens) – Rear HPF (bakre högpassfilter,

branthet) – Rear HPF FREQ. (bakre högpassfilter, delningsfrekvens) – BBE (BBE) –

COMP/BMX (kompression och BMX) – Auto EQ (autokorrigering på/av) – ASL

(automatisk volymutjämning) – SLA (justering av källnivå) – AUI sound level

(ljudanvändargränssnitt)

Observera

• Se “Justering av ljudinställningar” på sidan 56.

Systemets delar

Huvudenhet

EQ-knapp

Tryck på knappen om du vill välja

equalizer-kurvor.

Indikering av anslutningsstatus

Tänds när mobiltelefonen är trådlöst

ansluten via Bluetooth.

DISPLAY-knapp

Tryck på denna knapp för att välja

display.

TA-knapp

Tryck på denna knapp för att koppla

på/stänga av TA-funktionen. Tryck

på knappen och håll den intryckt för

att koppla på eller stänga av NEWSfunktionen.

PHONE-knapp

Tryck på denna knapp för att välja

telefonen som källa. När telefonen

används som källa kan du trycka på

knappen för att avsluta ett samtal,

avvisa ett inkommande samtal eller

avbryta uppringning.

MULTI-CONTROL

Flytta den för manuell

stationssökning, snabbspolning

framåt/bakåt och spårsökning.

Används också till att styra

funktioner.

Vrid den om du vill höja eller sänka

volymen.

LIST-knapp

Tryck på den för att visa skivtitellistan,

spårtitellistan, mapplistan, fillistan

eller listan med förinställda kanaler,

beroende på vald källa.

RESET-knapp

Tryck på knappen för att nollställa

mikroprocessorn.

BAND-knapp

Tryck för att välja bland tre FM-band

eller MW/LW-band och för att stänga

av kontrollfunktionerna.

SOURCE-knapp

Denna enhet kopplas på när du väljer

en källa. Välj källa genom att trycka på

knappen upprepade gånger.

EJECT-knapp

Tryck på denna knapp för att mata ut

en CD-skiva ur den inbyggda CDspelaren.

Håll knappen intryckt när du vill öppna

eller stänga frontpanelen.

14

SVENSKA


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 15 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Systemets delar

Fjärrkontroll

Knapparnas funktioner är samma som på huvudenheten.

VOLUME-knappar

Tryck om du vill höja eller sänka

volymen.

FUNCTION-knapp

Tryck på dessa för att välja funktioner.

Joystick

Flytta den för manuell

stationssökning, snabbspolning

framåt/bakåt och spårsökning.

Används också till att styra funktioner.

Funktionerna är desamma som med

MULTI-CONTROL med undantag av

volymkontroll.

DIRECT-knapp

Tryck på knappen för direktval av

spår.

CLEAR-knapp

Tryck för att annullera en siffra du har infört med 0–9-knapparna.

0–9-knappar

Tryck för direktval av spår, förinställt stationsval eller skiva. Knapparna 1–6 kan

användas för val av förinställda stationer eller för sökning av skivnummer för CDväxlaren.

OFF HOOK-knapp

Tryck på denna knapp för att påbörja samtalet när telefonen är vald som källa.

ON HOOK-knapp

När telefonen används som källa trycker du på knappen för att avsluta ett samtal

eller avvisa ett inkommande samtal.

ATT-knapp

Tryck på denna knapp för snabb sänkning av volymen med ca 90 %. Tryck

återigen på knappen för att återställa den ursprungliga ljudnivån.

ENTERTAINMENT-knapp

Tryck på denna knapp för att byta underhållningsdisplay.

AUDIO-knapp

Tryck på denna knapp för att justera ljudkvaliteten.

Grundinstruktioner

Koppla på enheten

* Tryck på SOURCE för att koppla på enheten.

När du väljer en källa kopplas enheten på.

Val av källa

Du kan välja vilken källa du vill lyssna på. När du vill välja den inbyggda CD-spelaren,

lägg in en CD-skiva i enheten (se sidan 22).

* Tryck på SOURCE och välj en källa.

Tryck på SOURCE upprepade gånger för att välja mellan följande källor:

Tuner – Television – DVD-spelare/DVD-växlare – Inbyggd CD-spelare – CDväxlare

– iPod – Extern enhet 1 – Extern enhet 2 – AUX1 – AUX2 – Telefon – BT

Audio

Observera

• Ljudkällan ändras inte i följande fall:

– När det inte finns någon produkt som motsvarar respektive källa ansluten till denna enhet.

– När ingen skiva finns i enheten.

– När ingen skiva finns i DVD-spelaren.

– När det inte finns något magasin i CD-växlaren.

– När det inte finns något magasin i DVD-växlaren.

– När AUX (extra ingång) är bortkopplad (se sidan 65).

– När BT Audio-källan är avstängd (se “Aktivering av BT Audio-källan” på sidan 67).

• Med extern enhet avses en Pioneer-produkt (t.ex. en i framtiden tillgänglig enhet) vars

basfunktioner kan styras av denna enhet även om produkten inte är kompatibel som källa.

Två externa enheter kan styras av denna enhet. När du ansluter två externa enheter

identifieras de automatiskt av denna enhet som extern enhet 1 eller extern enhet 2.

• När denna enhets blå/vita ledning är ansluten till fordonsantennens styrrelä, förlängs

fordonets antenn när källan till denna enhet kopplas på. Koppla bort källan om du vill dra in

antennen.

Laddning av skivor

1. Tryck på EJECT så att frontpanelen öppnas.

CD-skivöppningen visas.

• När du har lagt i en CD-skiva, tryck på SOURCE för att välja den inbyggda CDspelaren.

SVENSKA

15


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 16 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Grundinstruktioner

2. Lägg in en CD-skiva i skivöppningen.

Frontpanelen stängs automatiskt och

avspelningen av skivan startas.

– När omslagskonstfunktionen är aktiverad,

kan omslagskonst på CD-ROM-skivor

avläsas automatiskt i enheten när skivan

sätts i. Om du vill annullera avläsningen av

omslagskonst, trycker du på BAND. För

detaljer, se “Avläsa omslagskonst” på sidan 29.

• Tryck på EJECT-knappen för att mata ut CD-skivan.

Observera

• Den inbyggda CD-spelaren spelar en 12 cm eller 8 cm standard-CD åt gången. Använd inte

adapter vid avspelning av en 8 cm CD-skiva.

• Placera inga andra föremål än en CD-skiva i CD-skivöppningen.

• När CD-avspelningen startar kan det ibland dröja innan ljudet hörs. Vid inläsning av skivorna

visas Format read.

• Om skivan inte går att mata in helt eller om den inte avspelas efter inmatning ska du

kontrollera att den har matats in med etikettsidan uppåt. Tryck på EJECT för att mata ut

skivan och kontrollera att den inte är skadad innan du matar in den på nytt.

• Om funktionen för in- eller utmatning av CD-skivan inte fungerar korrekt, kan du mata ut

skivan genom att hålla EJECT intryckt medan du öppnar frontpanelen.

• Om ett felmeddelande som t.ex. ERROR-11 visas, se “Felmeddelanden vid användning av

den inbyggda CD-spelaren” på sidan 70.

Justering av ljudnivån

* Använd MULTI-CONTROL när du vill justera ljudnivån.

Vrid på MULTI-CONTROL på huvudenheten för att höja eller sänka volymen.

Tryck på VOLUME på fjärrkontrollen för att öka eller minska volymen.

Stäng av enheten

* Håll SOURCE intryckt till enheten stängs av.

CD-skivöppning

Tuner

Lyssna på radion

Följande grundinstruktioner gäller för användning av radion. Mer avancerade

tunerfunktioner beskrivs fr.o.m. sidan 17.

AF-funktionen (sökning av alternativa frekvenser) i denna enhet kan kopplas på och

av. AF ska vara avstängd vid normal användning av tunern (se sidan 19).

Stereoindikator (%)

Anger när den frekvens som är vald

sänds i stereo.

LOC-indikator

Visas när lokal stationssökning är

påkopplad.

Bandindikator

Visar vilket band radion är inställd på:

MW/LW eller FM.

Indikator för förinställd siffra

Visar vilken förinställning som har

valts.

Frekvensindikator

Visar vilken frekvens tunern är

inställd på.

Indikering av signalstyrka

Visar radiomottagningens styrka.

1. Välj tunern genom att trycka på SOURCE.

Tryck på SOURCE tills Tuner visas.

2. Tryck på BAND för att välja ett frekvensband.

Tryck på BAND till önskat frekvensband visas, FM-1, FM-2, FM-3 för FM eller MW/

LW.

3. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger om du vill utföra manuell

stationssökning.

Frekvenserna ökar eller minskar stegvis.

4. För automatisk stationssökning ska du trycka MULTI-CONTROL åt vänster eller

höger i ca 1 sekund och sedan släppa.

Tunern söker bland frekvenserna tills den hittar en sändare som är stark nog för god

mottagning.

• Avbryt automatisk stationssökning genom att trycka MULTI-CONTROL åt vänster

eller höger.

• Genom att hålla MULTI-CONTROL intryckt åt vänster eller höger kan du hoppa över

stationer. Automatisk sökning börjar så snart du släpper MULTI-CONTROL.

16

SVENSKA


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 17 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Tuner

Avancerad användning av tunern

Funktionsdisplay

Visar funktionens status.

1. Visa huvudmenyn genom att trycka på

MULTI-CONTROL.

FUNCTION, AUDIO och

ENTERTAINMENT visas i displayen.

2. Använd MULTI-CONTROL och välj FUNCTION.

Vrid när du vill ändra menyval; tryck när du vill välja.

Funktionsnamnet visas i displayen.

3. Vrid MULTI-CONTROL för att välja funktionen.

Vrid MULTI-CONTROL medurs eller moturs för att växla mellan funktionerna i följande

ordning:

BSM (bästa stationsminne) – Regional (regionalfunktion) – Local (lokal

sökkänslighet) – PTY search (val av programtyp) – Traffic announcement (standby

för trafikmeddelanden) – Alternative FREQ. (sökning av alternativa frekvenser) –

News interrupt (avbrott för nyhetsprogram)

• Tryck på BAND när du vill återgå till frekvensdisplayen.

• Om du har valt MW/LW, kan du endast välja BSM eller Local.

Observera

• Om du inte använder funktionen inom ca 30 sekunder återgår displayen automatiskt till

frekvensvisning.

Lagring och val av sändningsfrekvenser

Du kan utan vidare lagra upp till sex sändningsfrekvenser som du senare kan hämta.

1. När du hittar en frekvens som du vill lagra i minnet trycker du på LIST för att

växla till listan över förinställda kanaler.

2. Använd MULTI-CONTROL när du vill lagra den valda frekvensen i minnet.

Vrid när du vill byta förvalt nummer; håll intryckt för lagring.

Det förinställda numret du valde blinkar och fortsätter sedan att vara tänt. Den valda

radiostationsfrekvensen har lagrats i minnet.

• Om du inte utför något kommando inom cirka 30 sekunder avbryts listläget med

förinställda kanaler automatiskt.

Observera

• Upp till 18 FM-stationer, sex för vart och ett av de tre FM-banden, samt sex MW/LWstationer

kan lagras i minnet.

• Du kan även lagra radiostationer under förinställningsknapparna genom att hålla en av

knapparna 1–6 på fjärrkontrollen intryckt.

Lagring av de starkaste sändningsfrekvenserna

Med funktionen BSM (bästa stationsminne) kan du automatiskt lagra de sex starkaste

radiostationerna under knapparna 1–6. När dessa är lagrade kan du välja dessa

frekvenser genom att trycka på en knapp.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj BSM i funktionsmenyn.

BSM visas i displayen.

2. Koppla på BSM genom att trycka på MULTI-CONTROL.

Searching visas i displayen. Medan Searching visas lagras de sex starkaste

sändningsfrekvenserna under förinställningsknapparna 1–6, ordnade efter

signalstyrka. När lagringen är klar visas listan över förinställda kanaler.

• Om du vill avbryta lagringen, tryck på MULTI-CONTROL.

3. Använd MULTI-CONTROL för att välja önskad station.

Vrid när du vill byta station; tryck när du vill välja.

• Du kan också byta station genom att trycka MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt.

Observera

• Om du lagrar sändningsfrekvenser med BSM kan dessa ersätta sändningsfrekvenser som

du har sparat med knapparna 1–6.

Val av stationer från listan över förinställda kanaler

Listan över förinställda kanaler visar förinställda stationer och ger dig möjlighet att

välja en av dem för mottagning.

1. Tryck på LIST för att växla till läget för förinställda kanaler vid frekvensvisning.

2. Använd MULTI-CONTROL för att välja önskad station.

Vrid när du vill byta station; tryck när du vill välja.

• Du kan också byta station genom att trycka MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt.

• Om du inte utför något kommando inom cirka 30 sekunder avbryts listläget med

förinställda kanaler automatiskt.

SVENSKA

17


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 18 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Tuner

Observera

• Du kan även hämta radiostationsfrekvenser som är programmerade under

förinställningsknapparna genom att trycka MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt vid

frekvensvisning.

• Du kan även hämta radiostationer som är programmerade under förinställningsknapparna

genom att trycka på en av knapparna 1–6 på fjärrkontrollen.

Sökning av stationer med starka signaler

Med lokal stationssökning kan du välja endast de radiostationer som har en tillräckligt

stark signal för god mottagning.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Local i funktionsmenyn.

Local visas i displayen.

2. Koppla på lokal stationssökning genom att trycka på MULTI-CONTROL.

Lokal sökkänslighet (t.ex. Level 2) visas i displayen.

• Stäng av lokal stationssökning genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.

3. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att ställa in sökkänslighet.

Det finns fyra nivåer av sökkänslighet för FM och två nivåer för MW/LW:

FM: Level 1 – Level 2 – Level 3 – Level 4

MW/LW: Level 1 – Level 2

Inställningen Level 4 ger endast möjlighet till mottagning av de starkaste stationerna,

medan lägre inställningar ger dig möjlighet till mottagning av progressivt svagare

stationer.

RDS

Användning av RDS

RDS (Radio Data System) är ett system för sändning av information tillsammans med

FM-program. Denna ljudlösa informationstjänst erbjuder funktioner som

programservicenamn, programtyp, standby för trafikmeddelanden och automatisk

stationssökning, och är till för att hjälpa radiolyssnaren att hitta och ställa in en önskad

station.

TEXT-indikator

Visas under mottagning av radiotext.

Programservicenamn

Visar radioprogrammets namn.

Nyhetsindikator ( )

Visas när det inställda

nyhetsprogrammet tas emot.

TP-indikator ( )

Visas när en TP-station har valts.

PTY-information (programtypens ID-kod)

Visar PTY-informationen (programtypens ID-kod).

• En lista över PTY-information (programtypens ID-kod) visas på sidan 21.

• Om en station sänder PTY-koden noll, är displayen tom. Detta betyder att

stationen inte har definierat sitt programinnehåll.

• Om signalen är för svag för mottagning av PTY-koden med denna enhet, är

displayen för PTY-information tom.

Indikering av signalstyrka

Visar radiomottagningens styrka.

1. Visa huvudmenyn genom att trycka på MULTI-CONTROL.

FUNCTION, AUDIO och ENTERTAINMENT visas i displayen.

2. Använd MULTI-CONTROL och välj FUNCTION.

Vrid när du vill ändra menyval; tryck när du vill välja.

Funktionsnamnet visas i displayen.

3. Vrid MULTI-CONTROL för att välja funktionen.

Vrid MULTI-CONTROL medurs eller moturs för att växla mellan funktionerna i följande

ordning:

BSM (bästa stationsminne) – Regional (regionalfunktion) – Local (lokal

sökkänslighet) – PTY search (val av programtyp) – Traffic announcement (standby

för trafikmeddelanden) – Alternative FREQ. (sökning av alternativa frekvenser) –

News interrupt (avbrott för nyhetsprogram)

18

SVENSKA


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 19 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

RDS

• Tryck på BAND när du vill återgå till frekvensdisplayen.

• Om du har valt MW/LW, kan du endast välja BSM eller Local.

Observera

• Om du inte använder funktionen inom ca 30 sekunder återgår displayen automatiskt till

frekvensvisning.

• RDS-tjänster tillhandahålls eventuellt inte av alla stationer.

• RDS-funktioner, t.ex. AF och TA, är endast aktiva om tunern är inställd på en RDS-station.

Välj display

Du kan visa PTY-informationen (programtypens ID-kod).

* Tryck på DISPLAY.

Tryck på DISPLAY upprepade gånger för att välja mellan följande inställningar:

PTY-information (programtypens ID-kod) – Enkel display

Val av alternativa frekvenser

Om den sändning du lyssnar på blir svag eller om andra problem förekommer, söker

denna enhet automatiskt upp en annan station i samma sändarnät som har en

starkare signal.

• Normalinställningen för AF är påkopplad.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Alternative FREQ. i funktionsmenyn.

Alternative FREQ. visas i displayen.

2. Koppla på AF genom att trycka på MULTI-CONTROL.

ON visas i displayen.

• Stäng av AF genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.

Observera

• När AF är påkopplad väljs endast RDS-stationer under stationssökning eller BSM.

• När du aktiverar en förinställd station kan tunern uppdatera denna med en ny frekvens från

stationens AF-lista. Inget förinställningsnummer visas i displayen om den mottagna

stationen sänder andra RDS-data än den ursprungligen minneslagrade stationen.

• Ljudet kan avbrytas tillfälligt av ett annat program under en pågående AF-frekvenssökning.

• AF-funktionen kan kopplas på eller av separat för varje FM-band.

PI-sökning

Om enheten inte hittar någon lämplig alternativ frekvens eller om du lyssnar på en

radiostation och mottagningen blir svag, söker enheten automatiskt upp en annan

station som sänder samma program. Under sökningen visas PI Seek i displayen och

ljudet kopplas bort. Ljudet återställs efter PI-sökningen, oberoende av om någon

annan station hittades eller inte.

Automatisk PI-sökning av förinställda stationer

När förinställda radiostationer inte kan tas emot, t.ex. på långresor, kan enheten

ställas in för PI-sökning under mottagning av förinställda stationer.

• Automatisk PI-sökning är normalt avstängd. Se “Automatisk PI-sökning” på sidan

64.

Begränsning till stationer med regionala program

När du använder AF-funktionen för automatisk justering av tunerns inställningar,

begränsas stationsvalet av regionalfunktionen till stationer som sänder regionala

program.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Regional i funktionsmenyn.

Regional visas i displayen.

2. Koppla på regionalfunktionen genom att trycka på MULTI-CONTROL.

ON visas i displayen.

• Stäng av regionalfunktionen genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.

Observera

• Regionala program och sändarnät är organiserade på olika sätt beroende på land (de kan

t.ex. variera med hänsyn till tid, land eller sändningsområde).

• Det förinställda stationsnumret kan försvinna ur displayen om tunern väljer en annan

regional station än den ursprungligen inställda stationen.

• Regionalfunktionen kan kopplas på eller av separat för varje FM-band.

Mottagning av trafikmeddelanden

Med TA (standby för trafikmeddelanden) kan du automatiskt ta emot

trafikmeddelanden, oavsett vilken källa du lyssnar på. TA kan aktiveras för en TPstation

(en station som sänder trafikinformation) eller en EON TP-station (en station

som ger hänvisningar till TP-stationer).

1. Välj en TP- eller en EON TP-station.

2. Tryck på TA när du vill koppla på standby för trafikmeddelanden.

Tryck på TA tills TA ON visas i displayen. Tunern är nu i standbyläge för

trafikmeddelanden.

• Tryck på TA igen för att stänga av standby för trafikmeddelanden.

SVENSKA

19


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 20 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

RDS

3. Använd MULTI-CONTROL om du vill justera TA-volymen i början av ett

trafikmeddelande.

Den nya volymen lagras i minnet och används därefter vid mottagning av nya

trafikrapporter.

4. Tryck på TA-knappen vid mottagning av ett trafikmeddelande om du vill avbryta

det.

Tunern återgår till den ursprungliga källan men förblir i standbyläge tills du åter trycker

på TA.

• Du kan även koppla bort meddelandet genom att trycka på SOURCE, BAND eller

MULTI-CONTROL under mottagning av ett trafikmeddelande.

Observera

• Displayen för avbrott för trafikmeddelande visas vid mottagning av ett trafikmeddelande.

• Du kan också koppla på eller stänga av TA-funktionen i den inställningsmeny som visas med

hjälp av MULTI-CONTROL.

• Systemet återgår till den ursprungliga källan efter trafikrapporten.

• När TA är på, kan endast TP- eller EON TP-stationer väljas vid användning av automatisk

stationssökning eller BSM.

Användning av PTY-funktioner

Du kan välja en station med hjälp av PTY-information (programtypinformation).

Sökning av RDS-stationer efter programtyp (PTY)

Du kan söka efter program enligt programtyp. Olika programtyper visas i listan på

sidan 21.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj PTY search i funktionsmenyn.

PTY search visas i displayen.

2. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att välja en programtyp.

Det finns fyra allmänna programtyper:

News&INFO – Popular – Classics – Others

3. Tryck på MULTI-CONTROL när du vill starta sökningen.

När du trycker på MULTI-CONTROL börjar programtypens namn blinka i displayen.

Enheten söker efter en station som sänder den typen av program.

• Avbryt sökningen genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.

Observera

• Vissa stationer kan sända andra program än vad som anges i den utsända PTY-koden.

• Om ingen station sänder den valda programtypen, visas Not found i ca 2 sekunder, varefter

tunern återgår till den ursprungliga stationen.

Avbrott för nyhetsprogram

När en PTY-kodad nyhetsstation sänder ett nyhetsprogram, kan denna enhet koppla

om från vilken station som helst till den station som sänder nyhetsprogrammet. När

nyhetssändningen är slut, återgår mottagningen till det tidigare programmet.

* Håll TA intryckt när du vill koppla på avbrott för nyhetsprogram.

Tryck på TA tills NewsON visas i displayen.

• Stäng av avbrott för nyhetsprogram genom att hålla TA intryckt tills NewsOFF visas

i displayen.

• Du kan avbryta ett nyhetsprogram genom att trycka på TA.

• Du kan även koppla bort nyhetsprogrammet genom att trycka på SOURCE, BAND

eller MULTI-CONTROL under mottagning av programmet.

Observera

• Under mottagning av ett nyhetsprogram visas displayen för avbrott för nyhetsprogram.

• Du kan också koppla på eller stänga av nyhetsprogramfunktionen i den inställningsmeny

som visas med hjälp av MULTI-CONTROL.

Mottagning av PTY-alarm

PTY-larm är en särskild PTY-kod för katastrofmeddelanden, t.ex. vid naturkatastrofer.

Om tunern tar emot en alarmkod visas meddelandet ALARM i displayen och

ljudvolymen justeras till TA-volym. Efter katastrofrapporten återgår systemet till den

tidigare källan.

• Du kan avbryta katastrofmeddelandet genom att trycka på TA.

• Du kan även koppla bort ett katastrofmeddelande genom att trycka på SOURCE,

BAND eller MULTI-CONTROL.

20

SVENSKA


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 21 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

RDS

Radiotext

Denna tuner kan visa radiotextdata som sänds av RDS-stationer, t.ex.

stationsinformation, namnet på det aktuella musikstycket och artistens namn.

• Tunern minneslagrar automatiskt de tre senast mottagna radiotextutsändningarna

och ersätter den först mottagna med den senast mottagna texten.

Visning av radiotext

Du kan visa den aktuella radiotexten och de tre senast mottagna radiotexterna.

1. Håll DISPLAY intryckt för visning av radiotext.

Radiotext från den aktuella stationen visas.

• Du kan avbryta visning av radiotext genom att trycka på DISPLAY eller BAND.

• Om ingen radiotext tas emot visas No text i displayen.

2. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att hämta de tre senaste

radiotexterna.

Genom att trycka MULTI-CONTROL åt vänster eller höger kan du växla mellan

displayerna för den aktuella radiotexten och de tre senaste radiotexterna.

• Om inga radiotextdata har lagrats i minnet ändras inte displayen.

Lagring och hämtning av radiotext

Du kan lagra data från upp till sex radiotextsändningar under knapparna 1–6.

• Denna funktion kan endast användas med fjärrkontrollen.

1. Visa den radiotext som du vill lagra i minnet.

Se “Visning av radiotext” på denna sida.

2. Lagra den valda radiotexten genom att hålla en av knapparna 1–6 på

fjärrkontrollen intryckt.

Minnesnumret visas och den valda radiotexten lagras i minnet.

Nästa gång du trycker på samma knapp på fjärrkontrollen vid visning av radiotext

hämtas den lagrade texten från minnet.

PTY-lista

Allmänt Specifikt Typ av program

News&INFO News Nyheter

Affairs Aktuella frågor

Info Allmän information och rådgivning

Sport Sportprogram

Weather Väderleksrapporter, meteorologisk information

Finance Börsrapporter, handels- och affärsnytt osv.

Popular Pop Mus Populärmusik

Rock Mus Samtida modern musik

Easy Mus Lätt underhållningsmusik

Oth Mus Ej kategoriserad musik

Jazz Jazz

Country Countrymusik

Nat Mus Nationell musik

Oldies Gamla örhängen

Folk Mus Folkmusik

Classics L. Class Lättare klassisk musik

Classic Klassisk musik

Others Educate Utbildningsprogram

Drama Radioteater och radioserier

Culture Nationell eller regional kultur

Science Natur, vetenskap och teknik

Varied Lättare underhållning

Children Barnprogram

Social Program om samhällsfrågor

Religion Religiösa program, högmässor, andakter

Phone In Program som lyssnare kan ringa till

Touring Reseprogram, ej meddelanden om trafikproblem

Leisure Hobby- och fritidsaktiviteter

Document Dokumentärprogram

SVENSKA

21


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 22 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Inbyggd CD-spelare

Avspelning av CD-skivor

Här beskrivs grundläggande hur du spelar en CD-skiva med den inbyggda CDspelaren.

Mer avancerad CD-användning beskrivs fr.o.m. denna sida.

Indikering av spårnummer

Anger numret på det spår som

avspelas.

Indikering av speltid

Visar använd speltid för det aktuella

spåret.

Skivtitelindikator

Visar den aktuellt avspelade skivans

titel.

• Om ingen skivtitel har matats in för

den aktuella skivan visas ingenting

i displayen.

1. Tryck på SOURCE för att välja den inbyggda CD-spelaren.

Tryck på SOURCE tills Compact Disc visas.

• Om ingen skiva har satts in i enheten kan du inte välja Compact Disc (inbyggd CDspelare).

Lägg in en skiva i enheten. (Se sidan 15.)

2. För snabbsökning framåt/bakåt, håll MULTI-CONTROL intryckt åt vänster eller

höger.

• Om du väljer sökmetoden Rough search (grovsökning) kan du genom att hålla

MULTI-CONTROL intryckt åt höger eller vänster söka fram vart 10:e spår på den

aktuella skivan. (Se “Val av sökmetod” på sidan 23.)

3. Gå framåt eller bakåt till ett annat spår genom att trycka MULTI-CONTROL åt

vänster eller höger.

När du trycker MULTI-CONTROL åt höger går avspelningen till början av nästa spår.

När du trycker MULTI-CONTROL åt vänster en gång går avspelningen till början av

det aktuella spåret. Om du upprepar manövern en gång till, går avspelningen till

föregående spår.

Observera

• När en CD TEXT-skiva matas in börjar skivtiteln automatiskt rullas i displayen. När

kontinuerlig rullning är på (ON) i grundinställningsmenyn rullar skivtitlarna kontinuerligt. Se

“Kontinuerlig rullning” på sidan 66.

Direktval av spår

När du använder fjärrkontrollen kan du välja ett spår direkt genom att ange önskat

spårnummer.

1. Tryck på DIRECT.

Inmatningsrutan för spårnummer visas.

2. Ange önskat spårnummer genom att trycka på knapparna 0–9.

• Du kan annullera den inmatade siffran genom att trycka på CLEAR.

3. Tryck på DIRECT.

Spåret som motsvarar den inmatade siffran avspelas.

Observera

• Inmatningsläget för siffror kopplas bort automatiskt om du inte utför någon operation inom

ca åtta sekunder efter att ha valt läget.

Avancerad användning av den inbyggda CD-spelaren

Funktionsdisplay

Visar funktionens status.

1. Visa huvudmenyn genom att trycka på

MULTI-CONTROL.

FUNCTION, AUDIO och

ENTERTAINMENT visas i displayen.

2. Använd MULTI-CONTROL och välj FUNCTION.

Vrid när du vill ändra menyval; tryck när du vill välja.

Funktionsnamnet visas i displayen.

3. Vrid MULTI-CONTROL för att välja funktionen.

Vrid MULTI-CONTROL medurs eller moturs för att växla mellan funktionerna i följande

ordning:

Play mode (repetitionsavspelning) – Random mode (slumpvis avspelning) – Scan

mode (scannad avspelning) – Pause (paus) – Search mode (sökmetod) – Title Input

(inmatning av skivtitel) – Jacket art (avläsning av omslagskonst)

• Tryck på BAND när du vill återgå till avspelningsdisplayen.

22

SVENSKA


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 23 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Inbyggd CD-spelare

Observera

• När du avspelar en CD TEXT-skiva kan du inte välja Title Input. På en CD TEXT-skiva är

skivtiteln redan registrerad.

• Denna funktion är ej tillgänglig när du avspelar ljuddata (CD-DA), även om du kopplar på

Jacket art. (Se sidan 29.)

• Om du inte använder funktionen inom ca 30 sekunder återgår displayen automatiskt till

avspelning.

Repetitionsavspelning

Den inbyggda CD-spelaren har två repetitionsområden: Disc repeat (skivrepetition)

och Track repeat (repetition av ett spår).

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Play mode i funktionsmenyn.

Play mode visas i displayen.

2. Tryck på MULTI-CONTROL för att välja repetitionsområde.

Tryck på MULTI-CONTROL upprepade gånger tills önskat repetitionsområde visas i

displayen.

• Disc repeat – Repetition av den aktuella skivan

• Track repeat – Repetition av endast det aktuella spåret

Observera

• Om du utför spårsökning eller snabbspolning framåt/bakåt under Track repeat, ändras

repetitionsområdet till Disc repeat.

Slumpvis avspelning av spår

Med slumpvis avspelning kan du avspela spår på en CD-skiva i slumpvis ordning.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Random mode i funktionsmenyn.

Random mode visas i displayen.

2. Koppla på slumpvis avspelning genom att trycka på MULTI-CONTROL.

Spåren avspelas i slumpvis ordning.

• Stäng av slumpvis avspelning genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.

Scanning av spår på en CD-skiva

Med scannad avspelning kan du lyssna på de första 10 sekunderna av varje spår på

en CD-skiva.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Scan mode i funktionsmenyn.

Scan mode visas i displayen.

2. Koppla på scannad avspelning genom att trycka på MULTI-CONTROL.

De första 10 sekunderna av varje spår avspelas.

3. När du hittar önskat spår, trycker du på MULTI-CONTROL för att stänga av

scannad avspelning.

Spårets avspelning fortsätter.

• Om displayen automatiskt har återgått till avspelning kan du välja Scan mode igen

genom att trycka på MULTI-CONTROL.

Observera

• Efter avslutad scanning av en CD-skiva återupptas normal avspelning av spåren.

Paus i CD-avspelning

Med pausfunktionen kan du göra en tillfällig paus i avspelningen av en CD-skiva.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Pause i funktionsmenyn.

Pause visas i displayen.

2. Koppla på pausfunktionen genom att trycka på MULTI-CONTROL.

Paus görs i avspelningen av det aktuella spåret.

• Stäng av pausfunktionen genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.

Val av sökmetod

Du kan välja mellan snabbsökning framåt/bakåt eller sökning av vart 10:e spår.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Search mode i funktionsmenyn.

Search mode visas i displayen.

2. Tryck på MULTI-CONTROL för att välja sökmetod.

Tryck på MULTI-CONTROL tills den önskade sökmetoden visas i displayen.

• FF/REV – Snabbsökning framåt/bakåt

• Rough search – Sökning av vart 10:e spår

SVENSKA

23


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 24 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Inbyggd CD-spelare

Sökning av vart 10:e spår på den aktuella skivan

Om en skiva innehåller mer än 10 spår, kan du söka vart 10:e spår. När en skiva

innehåller många spår, kan du göra en grovsökning efter det spår du vill avspela.

1. Välj sökmetoden Rough search (grovsökning).

Se “Val av sökmetod” på sidan 23.

2. Håll MULTI-CONTROL intryckt åt vänster eller höger för att söka vart 10:e spår

på en skiva.

• Om en skiva innehåller mindre än 10 spår, håll MULTI-CONTROL intryckt åt höger

för att söka fram det sista spåret på en skiva. Om efter sökning av vart 10:e spår,

antal kvarvarande spår är mindre än 10, kan du dessutom söka fram det sista spåret

på en skiva genom att hålla MULTI-CONTROL intryckt åt höger.

• Om en skiva innehåller mindre än 10 spår, håll MULTI-CONTROL intryckt åt vänster

för att söka fram det första spåret på skivan. Om efter sökning av vart 10:e spår,

antal kvarvarande spår är mindre än 10, kan du dessutom söka fram det första

spåret på skivan genom att hålla MULTI-CONTROL intryckt åt vänster.

Skivtitelfunktioner

Du kan mata in CD-skivtitlar och visa dem i displayen. Nästa gång du laddar en CDskiva

vars titel du har matat in visas skivans titel.

Med denna funktion kan du lagra upp till 48 CD-skivtitlar i enheten. Varje titel kan bestå

av upp till 10 tecken.

• När du avspelar en CD TEXT-skiva kan du inte välja displayen för skivtitelinmatning.

På en CD TEXT-skiva är skivtiteln redan registrerad.

Inmatning av skivtitlar

Du kan visa textinformationen för vilken skiva som helst vars skivtitel har matats in.

1. Spela den CD-skiva som du vill mata in en titel för.

2. Använd MULTI-CONTROL och välj Title Input i funktionsmenyn.

Title Input visas i displayen.

3. Tryck på DISPLAY för att välja önskad teckentyp.

Tryck på DISPLAY upprepade gånger för att växla mellan följande teckentyper:

Alfabet (versaler), siffror och symboler – Alfabet (gemener) – Europeiska

specialbokstäver, exempelvis med accent (t.ex. á, à, ä, ç) – Siffror och symboler

4. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att välja en bokstav.

Varje gång du trycker MULTI-CONTROL

uppåt visas bokstäver, siffror eller symboler

i stigande ordning (A B C ...). Varje gång du

trycker MULTI-CONTROL nedåt visas

tecknen i fallande ordning.

5. Tryck MULTI-CONTROL åt höger för att flytta markören till nästa teckenposition.

När du ser den önskade bokstaven, tryck MULTI-CONTROL åt höger för att gå till

nästa position och välj sedan nästa bokstav. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster om

du vill flytta markören bakåt i displayen.

6. Flytta markören till den sista positionen genom att trycka MULTI-CONTROL åt

höger när du har matat in titeln.

När du trycker MULTI-CONTROL åt höger en gång till, lagras den inmatade titeln i

minnet.

7. Tryck på BAND för att återgå till avspelning.

Observera

• Skivtiteln kvarstår i minnet även när skivan har tagits ut ur enheten och hämtas när skivan

matas in igen.

• När data för 48 skivor har lagrats i minnet, kommer data för den skiva som inte har spelats

på den längsta tiden att ersättas med data för nästa nya skiva.

• Om du ansluter en CD-växlare kan du mata in skivtitlar för upp till 100 skivor.

• Om en CD-växlare utan stöd för skivtitelfunktioner är ansluten till denna enhet kan du inte

mata in skivtitlar.

Visning av skivtitlar

Du kan visa textinformationen för vilken skiva som helst vars skivtitel har matats in.

* Tryck på DISPLAY.

Tryck på DISPLAY upprepade gånger för att välja mellan följande inställningar:

: skivtitel – Enkel display

CD TEXT-funktioner

På en viss typ av skivor kan särskild information ha registrerats på skivan under

tillverkningen. Dessa skivor, som kallas CD TEXT-skivor, kan innehålla information

som skivtitel, spårtitel, artistnamn och avspelningstid. De funktioner som anges nedan

kan endast användas med CD TEXT-skivor.

24

SVENSKA


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 25 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Inbyggd CD-spelare

Visning av textinformation för CD TEXT-skivtitlar

Du kan visa textinformationen för vilken skiva som helst vars skivtitel har matats in.

* Tryck på DISPLAY.

Tryck på DISPLAY upprepade gånger för att välja mellan följande inställningar:

: skivtitel – : skivartistnamn – : spårtitel – : spårartistnamn – : skivtitel

och : skivartistnamn – : spårtitel och : spårartistnamn – Enkel display

• Om specifik information inte har registreras på en CD TEXT-skiva, visas inte titel

eller namn i displayen.

Bläddring av textinformation i displayen

Denna enhet visar de första 24 bokstäverna av skivtitel, skivartistnamn, spårtitel och

spårartistnamn. När textinformationen är längre än 24 bokstäver kan du bläddra i

texten.

• När källans symbol är avaktiverad, kan enheten visa de första 30 bokstäverna i text

information.

* Håll DISPLAY intryckt tills texten börjar rullas i displayen.

Titlarna bläddras igenom.

Observera

• När kontinuerlig rullning är på (ON) i grundinställningsmenyn rullas textinformationen

kontinuerligt i displayen. Se “Kontinuerlig rullning” på sidan 66.

Val av spår från spårtitellistan

Spårtitellistan visar en lista över spårtitlarna på en CD TEXT-skiva och låter dig välja

en av dem för avspelning.

1. Tryck på LIST för att växla till läget för spårtitellista.

2. Använd MULTI-CONTROL för att välja önskad spårtitel.

Vrid när du vill byta spårtitel; tryck för avspelning.

• Du kan också byta spårtitel genom att trycka MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt.

• Om du inte utför något kommando inom cirka 30 sekunder avbryts läget för

spårtitellista automatiskt.

MP3/WMA/AAC/WAV-spelare

Avspelning av MP3/WMA/AAC/WAV-filer

Dessa är grundstegen för avspelning av MP3/WMA/AAC/WAV-filer i den inbyggda

CD-spelaren. Mer avancerade MP3/WMA/AAC/WAV-funktioner beskrivs fr.o.m. sidan

26.

MP3/WMA/AAC/WAV-indikator

Anger vilken typ av fil som avspelas.

Indikering av mappnummer

Anger numret på den mapp som

avspelas.

Indikering av spårnummer

Anger numret på det spår (den fil) som

avspelas.

Indikering av speltid

Visar använd speltid för det aktuella spåret (den aktuella filen).

Indikering av bithastighet/samplingsfrekvens

Anger bithastighet eller samplingsfrekvens för det aktuella spåret (den aktuella

filen).

Indikering av mappnamn

Anger namnet på den mapp som avspelas.

1. Tryck på SOURCE för att välja den inbyggda CD-spelaren.

Tryck på SOURCE tills Compact Disc visas.

• Om ingen skiva har satts in i enheten kan du inte välja Compact Disc (inbyggd CDspelare).

Lägg in en skiva i enheten. (Se sidan 15.)

2. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att välja en mapp.

• Du kan inte välja en mapp som inte innehåller en MP3/WMA/AAC/WAV-fil.

• För att återgå till mapp 01 (ROOT), håll BAND intryckt. Om mapp 01 (ROOT) inte

innehåller några filer, börjar avspelningen med mapp 02.

3. För snabbsökning framåt/bakåt, håll MULTI-CONTROL intryckt åt vänster eller

höger.

• Om du väljer Rough search (grovsökning) kan du genom att hålla MULTI-

CONTROL intryckt åt höger eller vänster söka fram vart 10:e spår i den aktuella

mappen. (Se “Val av sökmetod” på sidan 27.)

SVENSKA

25


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 26 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

MP3/WMA/AAC/WAV-spelare

4. Gå framåt eller bakåt till ett annat spår genom att trycka MULTI-CONTROL åt

vänster eller höger.

När du trycker MULTI-CONTROL åt höger går avspelningen till början av nästa spår.

När du trycker MULTI-CONTROL åt vänster en gång går avspelningen till början av

det aktuella spåret. Om du upprepar manövern en gång till, går avspelningen till

föregående spår.

Observera

• Vid avspelning av skivor med MP3/WMA/AAC/WAV-filer och ljuddata (CD-DA), såsom CD-

EXTRA och MIXED-MODE CD-skivor, kan du endast avspela båda typerna genom att växla

mellan MP3/WMA/AAC/WAV- och CD-DA-läge med BAND.

• Om du har växlat mellan avspelning av MP3/WMA/AAC/WAV-filer och ljuddata (CD-DA)

börjar avspelningen med det första spåret på skivan.

• MP3/WMA/AAC/WAV-filer som inspelats på en CD-ROM-skiva kan avspelas i den inbyggda

CD-spelaren. (Se sidan 72 för filer som kan avspelas.)

• Avspelningen sker i filnummerordning. Mappar som inte innehåller några filer hoppas över.

(Om mapp 01 (ROOT) inte innehåller några filer, börjar avspelningen med mapp 02.)

• Vid avspelning av filer som inspelats som VBR (variabel bithastighet)-filer, visas speltiden

inte korrekt vid snabbspolning framåt/bakåt.

• Vid avspelning av MP3-filer som är inspelade som VBR (variabel bithastighet)-filer visas inte

bithastigheten även efter val av bithastighet. (VBR visas.)

• Vid avspelning av WMA-filer inspelade som VBR-filer (med variabel bithastighet) visas

medelbithastigheten.

• Inget ljud hörs vid snabbspolning framåt eller bakåt.

• När en MP3/WMA/AAC/WAV-skiva matas in börjar mappnamnet rullas i displayen

automatiskt. När kontinuerlig rullning är på (ON) i grundinställningsmenyn rullar

mappnamnet kontinuerligt. Se “Kontinuerlig rullning” på sidan 66.

Direktval av spår i den aktuella mappen

När du använder fjärrkontrollen kan du välja ett spår direkt genom att ange önskat

spårnummer.

1. Tryck på DIRECT.

Inmatningsrutan för spårnummer visas.

2. Ange önskat spårnummer genom att trycka på knapparna 0–9.

• Du kan annullera den inmatade siffran genom att trycka på CLEAR.

3. Tryck på DIRECT.

Spåret som motsvarar den inmatade siffran avspelas.

Observera

• Inmatningsläget för siffror kopplas bort automatiskt om du inte utför någon operation inom

ca åtta sekunder efter att ha valt läget.

Avancerad användning av den inbyggda CD-spelaren

(MP3/WMA/AAC/WAV)

Funktionsdisplay

Visar funktionens status.

1. Visa huvudmenyn genom att trycka på

MULTI-CONTROL.

FUNCTION, AUDIO och

ENTERTAINMENT visas i displayen.

2. Använd MULTI-CONTROL och välj FUNCTION.

Vrid när du vill ändra menyval; tryck när du vill välja.

Funktionsnamnet visas i displayen.

3. Vrid MULTI-CONTROL för att välja funktionen.

Vrid MULTI-CONTROL medurs eller moturs för att växla mellan funktionerna i följande

ordning:

Play mode (repetitionsavspelning) – Random mode (slumpvis avspelning) – Scan

mode (scannad avspelning) – Pause (paus) – Search mode (sökmetod) – Jacket art

(avläsning av omslagskonst)

• Tryck på BAND när du vill återgå till avspelningsdisplayen.

Observera

• Om du inte använder funktionen inom ca 30 sekunder återgår displayen automatiskt till

avspelning.

Repetitionsavspelning

För MP3/WMA/AAC/WAV-avspelning finns tre områden för repetitionsavspelning:

Folder repeat (mapprepetition), Track repeat (repetition av ett spår) och Disc repeat

(repetition av alla spår).

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Play mode i funktionsmenyn.

Play mode visas i displayen.

2. Tryck på MULTI-CONTROL för att välja repetitionsområde.

Tryck på MULTI-CONTROL upprepade gånger tills önskat repetitionsområde visas i

displayen.

• Folder repeat – Repetition av den aktuella mappen

• Track repeat – Repetition av endast det aktuella spåret

• Disc repeat – Repetition av alla spår

26

SVENSKA


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 27 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

MP3/WMA/AAC/WAV-spelare

Observera

• Om du väljer en annan mapp under repetitionsavspelning ändras repetitionsområdet till

Disc repeat.

• Om du utför spårsökning eller snabbspolning framåt/bakåt under Track repeat, ändras

repetitionsområdet till Folder repeat.

• Om du väljer Folder repeat kan du inte avspela en delmapp i denna mapp.

Slumpvis avspelning av spår

Slumpvis avspelning ger dig möjlighet att avspela spår i slumpvis ordning inom

repetitionsområdet, Folder repeat och Disc repeat.

1. Välj repetitionsområde.

Se “Repetitionsavspelning” på sidan 26.

2. Använd MULTI-CONTROL och välj Random mode i funktionsmenyn.

Random mode visas i displayen.

3. Koppla på slumpvis avspelning genom att trycka på MULTI-CONTROL.

Spåren avspelas i slumpvis följd inom de tidigare valda Folder repeat- eller Disc

repeat-områdena.

• Stäng av slumpvis avspelning genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.

Scanning av mappar och spår

När du använder Folder repeat avspelas de första 10 sekunderna av varje spår i den

valda mappen. När du använder Disc repeat avspelas de första 10 sekunderna av det

första spåret i varje mapp.

1. Välj repetitionsområde.

Se “Repetitionsavspelning” på sidan 26.

2. Använd MULTI-CONTROL och välj Scan mode i funktionsmenyn.

Scan mode visas i displayen.

3. Koppla på scannad avspelning genom att trycka på MULTI-CONTROL.

De första 10 sekunderna av varje spår i den aktuella mappen (eller det första spåret i

varje mapp) avspelas.

4. När du hittar spåret (eller mappen), stänger du av scannad avspelning genom att

trycka på MULTI-CONTROL.

Spåret (eller mappen) fortsätter att avspelas.

• Om displayen automatiskt har återgått till avspelning kan du välja Scan mode igen

genom att trycka på MULTI-CONTROL.

Observera

• När ett spår eller en mapp har scannats färdigt, återupptas normal avspelning av spåren.

Paus i MP3/WMA/AAC/WAV-avspelning

Med pausfunktionen kan du göra en tillfällig paus i MP3/WMA/AAC/WAVavspelningen.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Pause i funktionsmenyn.

Pause visas i displayen.

2. Koppla på pausfunktionen genom att trycka på MULTI-CONTROL.

Paus görs i avspelningen av det aktuella spåret.

• Stäng av pausfunktionen genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.

Val av sökmetod

Du kan välja mellan snabbsökning framåt/bakåt eller sökning av vart 10:e spår.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Search mode i funktionsmenyn.

Search mode visas i displayen.

2. Tryck på MULTI-CONTROL för att välja sökmetod.

Tryck på MULTI-CONTROL tills den önskade sökmetoden visas i displayen.

• FF/REV – Snabbsökning framåt/bakåt

• Rough search – Sökning av vart 10:e spår

Sökning av vart 10:e spår i den aktuella mappen

Om den aktuella mappen innehåller fler än 10 spår, kan du söka vart 10:e spår. När

en mapp innehåller ett stort antal spår, kan du göra en grovsökning efter det spår du

vill avspela.

1. Välj sökmetoden Rough search (grovsökning).

Se “Val av sökmetod” på denna sida.

2. Håll MULTI-CONTROL intryckt åt vänster eller höger för att söka vart 10:e spår i

den aktuella mappen.

• Om den aktuella mappen innehåller mindre än 10 spår kan du söka det sista spåret

genom att hålla MULTI-CONTROL intryckt åt höger. Om efter sökning av vart 10:e

spår, antal kvarvarande spår är mindre än 10, kan du söka efter det sista spåret i

mappen genom att hålla MULTI-CONTROL intryckt åt höger.

• Om den aktuella mappen innehåller mindre än 10 spår kan du söka det första spåret

genom att hålla MULTI-CONTROL intryckt åt vänster. Om efter sökning av vart 10:e

spår, antal kvarvarande spår är mindre än 10, kan du söka efter det första spåret i

mappen genom att hålla MULTI-CONTROL intryckt åt vänster.

SVENSKA

27


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 28 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

MP3/WMA/AAC/WAV-spelare

Visning av textinformation för MP3/WMA/AAC/WAVskivor

Textinformation som har registrerats på en MP3/WMA/AAC/WAV-skiva kan visas i

displayen.

Vid avspelning av MP3/WMA/AAC-skivor

* Tryck på DISPLAY.

Tryck på DISPLAY upprepade gånger för att välja mellan följande inställningar:

: mappnamn – : filnamn – : mappnamn och : filnamn – : artistnamn

och : albumtitel – : artistnamn och : spårtitel – : kommentar och :

filnamn – Enkel display

• Om specifik information inte har registrerats på en MP3/WMA/AAC-skiva, visas inte

titel eller namn i displayen.

• Beroende på vilken version av iTunes ® som används för att spela in MP3-filer på en

skiva kan det hända att kommentarinformation inte visas korrekt.

• Beroende på vilken version av Windows Media Player som används för registrering

av WMA-filer kan det hända att skivtitlar och annan textinformation inte visas

korrekt.

Vid avspelning av WAV-skivor

* Tryck på DISPLAY.

Tryck på DISPLAY upprepade gånger för att välja mellan följande inställningar:

: mappnamn – : filnamn – : mappnamn och : filnamn – Enkel display

• Om det inte finns någon specifik information registrerad på WAV-skivan visas inget

namn.

• WAV-filer kan endast avspelas vid frekvenserna 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz,

32 kHz, 44,1 kHz och 48 kHz (LPCM), eller 22,05 kHz och 44,1 kHz (MS ADPCM).

Samplingsfrekvensvärdet kan visas avrundat i displayen.

Bläddring av textinformation i displayen

Denna enhet visar endast de första 24 bokstäverna av mappnamn, filnamn, spårtitel,

artistnamn, albumtitel och kommentar. Om texten är längre än 24 bokstäver, kan du

rulla den åt vänster för att se resten av informationen.

• När omslagskonst är avaktiverat, kan enheten visa de första 30 bokstäverna i text

information.

* Håll DISPLAY intryckt tills texten börjar rullas i displayen.

Textinformationen visas.

Observera

• Till skillnad från MP3-, WMA- och AAC-filer visas endast mappnamn och filnamn för WAVfiler.

• När kontinuerlig rullning är på (ON) i grundinställningsmenyn rullas textinformationen

kontinuerligt i displayen. Se “Kontinuerlig rullning” på sidan 66.

Val av spår från listan över filnamn

Filnamnslistan visar namn på filer (eller mappar) som du kan välja för avspelning.

1. Tryck på LIST för att välja läget för filnamnslista.

Tryck på LIST upprepade gånger för att välja mellan följande listor:

Mapp/filnamnslista – omslagskonstlista – avspelningsdisplay

2. Tryck på MULTI-CONTROL för att välja önskat filnamn (eller mappnamn).

Vrid när du vill byta fil- eller mappnamn, tryck för avspelning eller tryck åt höger om du

vill se en lista över filerna (eller mapparna) i den valda mappen.

• Du kan också byta fil- eller mappnamn genom att trycka MULTI-CONTROL uppåt

eller nedåt.

• Tryck MULTI-CONTROL åt vänster om du vill återgå till föregående lista (den mapp

som är en nivå högre).

• Om mappens/filens nummer är högre än 100, visas de två sista siffrorna i mappeller

filnumret.

• Numren på mapparna/filerna i den valda mappen visas till höger displayen.

• Om du inte utför något kommando inom cirka 30 sekunder avbryts läget för

filnamnslista automatiskt.

28

SVENSKA


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 29 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

MP3/WMA/AAC/WAV-spelare

Visa omslagskonst på CD-ROM-skivor

Om omslagskonst har inspelats på en CD-ROM-skiva, kan du visa den på enheten så

att du lätt kan hitta en specifik mapp genom att titta på omslagskonsten.

• Spela in omslagskonst för mappar på CD-ROM i förväg med din dator. För närmare

information, besök följande webbplats:

http://www.pioneer.co.jp/car/pclink4/index-e.html

• Omslagskonst (max. 15 bilder) som finns direkt under ROOT-mappen kan läsas.

Om bilder har spelats in på en lägre nivå än ROOT-mappen, visas de inte. I så fall

visas istället förinställda bilder. Se “Om mappar och MP3/WMA/AAC/WAV-filer” på

sidan 73.

Avläsa omslagskonst

När denna funktion är aktiverad, kan omslagskonst på CD-ROM-skivor avläsas

automatiskt i denna enhet när skivan sätts i.

• Upp till 15 omslagskonstobjekt kan avläsas i enheten.

• Avläsning av omslagskonst kan ta cirka 40 sekunder. Ifall skivan laddas om, avläser

enheten omslagskonsten igen ifrån början.

• Omslagskonst visas inte om en MIXED-MODE CD eller en ofullständig CD matas in

i enheten.

• Enheten tilldelar automatiskt förinställda bilder till mappar som saknar inspelad

omslagskonst.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Jacket art i funktionsmenyn.

Jacket art visas på displayen.

2. Tryck på MULTI-CONTROL för att aktivera avläsning av omslagskonst.

• Om du vill stänga av omslagskonstfunktionen trycker du på MULTI-CONTROL igen.

Välja mappar med omslagskonst

Du kan visa listan med mappar som redan har tilldelats omslagskonst och välja en för

att starta avspelning.

• Enheten visar upp till 15 mappar med omslagskonst i omslagskonstlistan.

• Enheten tilldelar automatiskt förinställda bilder till mappar som saknar inspelad

omslagskonst.

1. Tryck på LIST för att välja läget för omslagskonstlistan.

Tryck på LIST upprepade gånger för att välja mellan följande listor:

Mapp/filnamnslista – omslagskonstlista – avspelningsdisplay

2. Tryck på MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att välja gruppen med

omslagskonst.

3. Använd MULTI-CONTROL för att välja omslagskonsten i den önskade mappen.

Vrid när du vill byta omslagskonsten i mappen; tryck för avspelning.

• Du kan också byta omslagskonsten i mappen genom att trycka MULTI-CONTROL

åt vänster eller höger.

• Om du inte utför något kommando i listan inom cirka 30 sekunder avbryts listläget

för omslagskonst automatiskt.

SVENSKA

29


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 30 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Bluetooth-telefoni

Handsfree-användning av Bluetooth-utrustade

mobiltelefoner

Om din mobiltelefon är utrustad med den trådlösa Bluetooth-tekniken, kan du ansluta

denna enhet för att ringa trådlösa handsfree-samtal, även när du kör.

Indikering av batteristyrka

Visar batteristyrkan för

mobiltelefonen.

• Indikeringen av batteristyrka kan

skilja sig från den faktiska

batteristyrkan.

• Om batteristyrkan inte finns

tillgänglig visas inget i området för

indikeringen av batteristyrka.

Indikering av signalstyrka

Visar signalstyrkan för mobiltelefonen.

• Indikeringen av signalstyrka kan skilja sig från den faktiska signalstyrkan.

• Beroende på vilken Bluetooth-utrustad mobiltelefon som används kan det

hända att information om signalstyrkan inte är tillgänglig. I så fall visas ingen

indikering av signalstyrkan.

Indikering av autosvar/automatisk samtalsavvisning

AUTO visas när autosvarsfunktionen är påkopplad (för närmare detaljer, se

“Inställning av autosvar” på sidan 40).

REF visas när automatisk samtalsavvisning är påkopplad (för närmare detaljer,

se “Inställning av automatisk samtalsavvisning” på sidan 40).

Indikering av inkommande samtal

Visas när ett inkommande samtal har mottagits och ännu inte kontrollerats.

Enhetsnamn

Visar mobiltelefonens enhetsnamn.

Kalenderdisplay

Visar datum och tid.

Indikering av användarnummer

Visar mobiltelefonens registreringsnummer.

Viktigt

• Eftersom denna enhet är i standbyläge för trådlös Bluetooth-anslutning till en

mobiltelefon, bör den endast användas när bilmotorn är igång. I annat fall riskerar

du att batteriet laddas ur.

• När telefonen är vald som källa går det inte att göra andra ljudjusteringar än

balansjustering.

Observera

• Enhetens samtalsmottagning är i standbyläge när tändningen är vriden till ACC eller ON

(på).

• Kommunikationsavståndet mellan denna enhet och mobiltelefonen får inte vara mer än 10

meter för sändning och mottagning av röst och data med den trådlösa Bluetooth-tekniken.

Kommunikationsavståndet kan eventuellt även vara kortare än det beräknade, beroende på

miljön.

• För användning av den trådlösa Bluetooth-tekniken måste enheterna följa vissa profiler.

Denna enhet är kompatibel med följande profiler.

– GAP (Generic Access Profile)

– SDP (Service Discovery Protocol)

– OPP (Object Push Profile)

– HSP (Head Set Profile)

– HFP (Hands Free Profile)

• När telefonen har valts som källa ändras inställningarna för volym och equalizer-kurva

automatiskt till lämpliga inställningar för telefonkällan. När en annan källa än telefonen väljs,

återgår inställningarna för volym och equalizer-kurva automatiskt till de ursprungliga.

Om telefonkällan

Telefonstandby

När denna enhet har anslutits via den trådlösa Bluetooth-tekniken, fortsätter den att

vara i standbyläge för telefonkälla i bakgrunden så länge anslutningen är aktiv. Det

betyder att du utan problem kan använda de andra funktionerna i enheten och

samtidigt vara redo att ta emot samtal.

* Välj telefon genom att trycka på SOURCE.

Tryck på SOURCE tills Telephone visas.

• Du kan även välja Telephone genom att trycka på PHONE.

Förberedelser för handsfree-telefoni

Innan du kan använda funktionen för handsfree-samtal måste du ställa in enheten för

användning med mobiltelefonen. Detta innebär att du måste upprätta en trådlös

Bluetooth-anslutning mellan denna enhet och telefonen, registrera telefonen för denna

enhet och justera volymen.

1. Anslutning

Detaljerade anvisningar om hur du ansluter telefonen till denna enhet via den trådlösa

Bluetooth-tekniken finns i “Anslutning av en mobiltelefon” på sidan 33.

• Din telefon bör nu vara tillfälligt ansluten, men för att utnyttja tekniken på bästa sätt,

rekommenderar vi att du registrerar telefonen i denna enhet.

2. Registrering

I “Registrering av en ansluten mobiltelefon” på sidan 34 finns anvisningar om

registrering av den tillfälligt anslutna telefonen.

30

SVENSKA


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 31 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Bluetooth-telefoni

3. Justering av volymen

Justera högtalarvolymen på din mobiltelefon så att den passar dig. När den har

justerats lagras den som grundinställning i denna enhet.

• Volym för inkommande samtal och ringsignal kan variera beroende på typen av

mobiltelefon.

• Om skillnaden mellan volymen på ringsignalen och volymen för inkommande samtal

är stor, kan den generella volymnivån bli instabil.

• Innan du kopplar bort mobiltelefonen från denna enhet, ställ in volymen på lämplig

nivå. Om volymen har stängts av (ställts på noll) på mobiltelefonen, fortsätter den

att vara avstängd även när mobiltelefonen har kopplats bort från denna enhet.

Grundläggande användning av handsfree-telefon

Här beskrivs grundläggande hur du använder Bluetooth-utrustade mobiltelefoner

trådlöst. Mer avancerad användning av handsfree-telefon beskrivs i “Avancerad

användning av handsfree-telefon” på sidan 32.

Ring ett samtal

Slå ett nummer

Det enklaste sättet att ringa ett samtal är att bara slå numret.

1. Tryck på DIRECT på fjärrkontrollen och slå önskat telefonnummer genom att

trycka på 0–9.

2. Tryck på JOYSTICK på fjärrkontrollen för att bekräfta numret.

3. Ring numret genom att trycka på OFF HOOK på fjärrkontrollen.

• Du kan också slå ett nummer från funktionsmenyn.

För detaljerade anvisningar, se “Ring ett samtal genom att ange telefonnumret” på

sidan 40.

Ring ett nummer i telefonboken eller samtalsloggen

För detaljerade anvisningar, se “Ring ett nummer i telefonboken” på sidan 36 och

“Ring ett nummer från samtalsloggen” på sidan 39.

Förinställt nummer

Nummer som du ringer till ofta kan sparas som förinställda nummer, så att de sedan

går snabbare att ringa upp.

Se “Förinställda nummer” på sidan 38 för information om hur du skapar ett förinställt

nummer.

1. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att välja ett förinställt nummer.

De förinställda numren Dial preset 1–10 (förinställda telefonnummer) visas i

displayen.

• Du kan också ringa de förinställda numren Dial preset 1–10 genom att trycka på 0–

9 på fjärrkontrollen.

• Om numret redan finns i telefonboken visas även namnet.

• No data visas i displayen om inget förinställt nummer har tilldelats.

2. Ring ett samtal genom att trycka på MULTI-CONTROL.

• Du kan också utföra denna funktion genom att trycka på OFF HOOK på

fjärrkontrollen.

Röstigenkänning

Om din mobiltelefon är utrustad för röstigenkänning kan du ringa ett samtal med

röstkommandon.

• Funktionen varierar beroende på typen av mobiltelefon. För närmare anvisningar,

se mobiltelefonens bruksanvisning.

• Den här funktionen kan bara användas vid anslutning med profilen HFP (Hands

Free Profile).

1. Håll BAND intryckt tills Voice dial visas i displayen.

Voice dial visas i displayen. När Voice dial ON visas i displayen kan funktionen för

röstigenkänning användas.

• Om mobiltelefonen saknar röstigenkänning visas No voice dial i displayen och

funktionen kan inte användas.

2. Uttala namnet på kontakten.

För närmare detaljer om användning av röstigenkänning, se bruksanvisningen för

mobiltelefonen.

SVENSKA

31


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 32 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Bluetooth-telefoni

Ta emot samtal

Besvara inkommande samtal

Du kan besvara inkommande samtal även om du har valt en annan källa än

Telephone och även om själva enheten är avstängd. Om du vill ställa in autosvar för

alla inkommande samtal, se “Inställning av autosvar” på sidan 40.

1. Tryck på MULTI-CONTROL när ett samtal inkommer.

• Du kan också utföra denna funktion genom att trycka på OFF HOOK på

fjärrkontrollen.

• Om sekretessfunktionen är vald i mobiltelefonen kan du inte använda handsfreetelefon.

2. Avsluta samtalet genom att trycka på PHONE.

Den beräknade tiden för samtalet visas i displayen (den kan avvika från den faktiska

samtalstiden).

• Du kan också utföra denna funktion genom att trycka på ON HOOK på

fjärrkontrollen.

• Ett ljud kan höras när du kopplar bort telefonen.

Avvisa inkommande samtal

Du kan avvisa ett inkommande samtal. Om du vill ställa in automatisk

samtalsavvisning för alla inkommande samtal, se “Inställning av automatisk

samtalsavvisning” på sidan 40.

* Tryck på PHONE när ett samtal inkommer.

Samtalet avvisas.

• Du kan också utföra denna funktion genom att trycka på ON HOOK på

fjärrkontrollen.

• Det avvisade samtalet registreras i listan över missade samtal. Mer om listan över

missade samtal finns i “Samtalsloggen” på sidan 39.

Besvara ett väntande samtal

Om ett samtal inkommer medan du talar i telefon, visas det inkommande samtalets

nummer i displayen (eller namnet om det finns i din telefonbok), som en indikation på

att du har ett väntande samtal. Du kan placera det första samtalet i vänteläge medan

du besvarar det inkommande samtalet eller välja att avvisa samtalet, vars nummer i

så fall loggas som ett missat samtal.

1. Besvara ett väntande samtal genom att trycka på MULTI-CONTROL.

• Du kan också utföra denna funktion genom att trycka på OFF HOOK på

fjärrkontrollen.

• Genom att trycka på MULTI-CONTROL växlar du mellan väntande samtal.

2. Tryck på PHONE när du vill avsluta alla samtal.

När du trycker på PHONE avslutas alla samtal, inklusive väntande samtal.

• Du kan också utföra denna funktion genom att trycka på ON HOOK på

fjärrkontrollen.

• Det går att växla mellan olika väntande samtal men det går inte att avsluta varje

väntande samtal för sig. När du trycker på PHONE avslutas alla samtal.

Avvisa ett väntande samtal

Om du inte vill avbryta det aktuella samtalet för att besvara ett väntande samtal, kan

du avvisa det och lägga till numret till samtalsloggens lista över missade samtal.

• Med vissa mobiltelefoner kan denna funktion ev. inte användas.

* Avvisa ett väntande samtal genom att trycka på PHONE.

• Du kan också utföra denna funktion genom att trycka på ON HOOK på

fjärrkontrollen.

Avancerad användning av handsfree-telefon

Funktionsdisplay

Visar funktionens status.

1. Visa huvudmenyn genom att trycka på

MULTI-CONTROL.

FUNCTION, AUDIO och

ENTERTAINMENT visas i displayen.

2. Använd MULTI-CONTROL och välj FUNCTION.

Vrid när du vill ändra menyval; tryck när du vill välja.

Namnen på funktioner för handsfree-telefoni visas i displayen.

3. Vrid MULTI-CONTROL när du vill byta funktion.

Vrid MULTI-CONTROL medurs eller moturs för att växla mellan funktionerna.

Funktionsnamnen som visas i displayen kan variera beroende på mobiltelefonens

anslutning och registreringsstatus.

Före anslutning

Search & connect (sök och anslut) – Connection open (anslutning öppen) –

Connect phone (anslut telefon) – Delete phone (ta bort telefon) – Phone book

transfer (telefonboksöverföring) – Refuse calls (ställ in automatisk samtalsavvisning)

– Auto answer (ställ in autosvar) – Ring tone (välj ringsignal) – Auto connect (ställ

in automatisk anslutning) – Echo cancel (ekoundertryckning) – Device INFO.

(enhetsinformation)

32

SVENSKA


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 33 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Bluetooth-telefoni

Efter anslutning men före registrering

Disconnect phone (koppla bort telefon) – Set phone (telefonregistrering) – Delete

phone (ta bort telefon) – Phone book transfer (telefonboksöverföring) – Number dial

(ring med nummer) – Refuse calls (ställ in automatisk samtalsavvisning) – Auto

answer (ställ in autosvar) – Ring tone (välj ringsignal) – Auto connect (ställ in

automatisk anslutning) – Echo cancel (ekoundertryckning) – Device INFO.

(enhetsinformation)

Efter anslutning och registrering

Disconnect phone (koppla bort telefon) – Delete phone (ta bort telefon) – Phone

book transfer (telefonboksöverföring) – Phone book name view (telefonbokens

sorteringsordning) – Clear memory (rensa minnet) – Number dial (ring med nummer)

– Refuse calls (ställ in automatisk samtalsvisning) – Auto answer (ställ in autosvar)

– Ring tone (välj ringsignal) – Auto connect (ställ in automatisk anslutning) – Echo

cancel (ekoundertryckning) – Telephone icon (telefonsymbol) – Device INFO.

(enhetsinformation)

• Phone book name view (telefonbokens sorteringsordning) och Telephone icon

(telefonsymbol) kan inte väljas för en mobiltelefon som är registrerad som

gästtelefon.

• Om en mobiltelefon är trådlöst ansluten till denna enhet via Bluetooth med profilen

HSP (Head Set Profile) går det inte att välja Phone book name view (telefonbokens

sorteringsordning), Clear memory (rensa minnet), Number dial (ring med nummer)

eller Refuse calls (samtalsavvisning).

• Tryck på BAND när du vill återgå till avspelningsdisplayen.

Anslutning av en mobiltelefon

För att kunna använda en telefon trådlöst med denna enhet måste du först upprätta

en anslutning via den trådlösa Bluetooth-tekniken. Det finns flera sätt att göra det.

• Anslutningen görs vanligen via HFP, vilket ger dig full kontroll över funktionerna som

finns i telefonkällan. I vissa fall kan dock HSP användas när du gör anslutningen från

mobiltelefonen och vissa funktioner är då ev. inte tillgängliga.

• En telefon kan vara ansluten via den trådlösa Bluetooth-tekniken utan att ännu vara

registrerad i denna enhet. Den sägs då vara tillfälligt ansluten och de tillgängliga

funktionerna är begränsade. Vi rekommenderar att du registrerar telefonen i denna

enhet så att du kan dra full nytta av de tillgängliga funktionerna. Mer om detta finns

i “Registrering av en ansluten mobiltelefon” på sidan 34.

Sök efter tillgängliga mobiltelefoner

Du kan låta denna enhet söka efter tillgängliga Bluetooth-utrustade telefoner i området

och sedan välja vilken du vill ansluta till från en lista som visas i displayen.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Search & connect i funktionsmenyn.

Search & connect visas i displayen.

2. Tryck på MULTI-CONTROL för att söka efter tillgängliga mobiltelefoner.

Under sökningen visas Searching i displayen. Om Bluetooth-utrustade mobiltelefoner

hittas, visas deras enhetsnamn eller Name not found (om namnen inte går att komma

åt) i displayen.

• Om enheten inte hittar några tillgängliga mobiltelefoner visas Not found i displayen.

3. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt och välj namnet på enheten du vill

ansluta.

4. Anslut den valda mobiltelefonen till denna enhet genom att trycka på MULTI-

CONTROL.

Under anslutningen visas Connecting i displayen. Slutför anslutningen genom att

kontrollera enhetsnamnet (Pioneer BT unit) och mata in kommunikationskoden på

mobiltelefonen. När anslutningen är upprättad visas Connected i displayen.

• Kommunikationskoden är inställd på 0000 från början. Du kan ändra denna kod i

grundinställningarna. Se “Ange PIN-koden för den trådlösa Bluetooth-anslutningen”

på sidan 67.

Anslut från en mobiltelefon

När du väljer läget Connection open (anslutning öppen) för enheten kan du upprätta

en trådlös Bluetooth-anslutning från telefonen. Om du inte vet hur man skapar en

anslutning från mobiltelefonen, se mobiltelefonens bruksanvisning.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Connection open i funktionsmenyn.

Connection open visas i displayen.

2. Öppna anslutningen genom att trycka på MULTI-CONTROL.

Always waiting visas i displayen och enheten är nu i standbyläge för anslutning från

mobiltelefonen.

3. Använd mobiltelefonen och skapa en anslutning till denna enhet.

• Funktionen varierar beroende på typen av mobiltelefon. För närmare anvisningar,

se mobiltelefonens bruksanvisning.

• Du kan behöva knappa in kommunikationskoden på mobiltelefonen för att slutföra

anslutningen.

• Kommunikationskoden är inställd på 0000 från början. Du kan ändra denna kod i

grundinställningarna. Se “Ange PIN-koden för den trådlösa Bluetooth-anslutningen”

på sidan 67.

SVENSKA

33


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 34 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Bluetooth-telefoni

Bortkoppling av en mobiltelefon

När du inte längre vill använda telefonen med denna enhet kan du avsluta den trådlösa

Bluetooth-anslutningen.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Disconnect phone i funktionsmenyn.

Disconnect phone och den anslutna telefonens enhetsnamn visas i displayen.

2. Koppla bort mobiltelefonen från denna enhet genom att trycka på MULTI-

CONTROL.

När bortkopplingen är klar visas Disconnected i displayen.

Registrering av en ansluten mobiltelefon

Du kan registrera en tillfälligt ansluten telefon i denna enhet om du vill dra full nytta av

funktionerna som är tillgängliga med den trådlösa Bluetooth-tekniken. Totalt fem

telefoner kan registreras: tre användarmobiltelefoner och två gästmobiltelefoner. När

telefonen är registrerad som en användartelefon kan samtliga tillgängliga funktioner

användas. När telefonen är registrerad som en gästtelefon har vissa av funktionerna

begränsningar.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Set phone i funktionsmenyn.

Set phone visas i displayen.

2. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att välja en registreringspost.

Varje gång du trycker MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt väljs en registreringspost i

följande ordning:

Phone1 (användartelefon 1) – Phone2 (användartelefon 2) – Phone3

(användartelefon 3) – Guest1 (gästtelefon 1) – Guest2 (gästtelefon 2)

• När du väljer en registreringspost, kan du se om telefonen redan har registrerats

där. Om posten är tom visas No data i displayen. Om posten är upptagen visas

enhetens namn. Om du vill byta ut en registrerad telefon mot en annan måste du

först radera den aktuella registreringen. För närmare anvisningar, se “Borttagning

av en registrerad telefon” på denna sida.

• Om du behöver ta reda på telefonens Bluetooth-adress trycker du nu MULTI-

CONTROL åt vänster.

3. Registrera mobiltelefonen i denna enhet genom att trycka på MULTI-CONTROL.

När registreringen är klar visas Reg. completed i displayen.

Borttagning av en registrerad telefon

Om du inte längre behöver använda en viss telefon med denna enhet kan du ta bort

registreringen för den.

• När en registrerad telefon tas bort från denna enhet, rensas telefonboken och andra

inställningar för telefonen samtidigt.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Delete phone i funktionsmenyn.

Delete phone visas i displayen.

2. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att välja en registreringspost.

Varje gång du trycker MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt väljs en registreringspost i

följande ordning:

Phone1 (användartelefon 1) – Phone2 (användartelefon 2) – Phone3

(användartelefon 3) – Guest1 (gästtelefon 1) – Guest2 (gästtelefon 2)

• Om posten är tom visas No data i displayen och funktionen kan inte utföras.

• Om du behöver ta reda på telefonens Bluetooth-adress trycker du nu MULTI-

CONTROL åt vänster.

3. Tryck MULTI-CONTROL åt höger och välj Delete YES.

Delete YES visas i displayen. Borttagning av den registrerade telefonen är nu i

standbyläge.

4. Ta bort telefonen genom att trycka på MULTI-CONTROL.

När telefonen har tagits bort visas Deleted i displayen.

Anslut till en registrerad mobiltelefon

När telefonen har registrerats i denna enhet behöver du bara upprätta en trådlös

Bluetooth-anslutning, manuellt genom att välja en registreringspost eller automatiskt,

när en registrerad telefon kommer inom räckhåll.

Anslut till en registrerad telefon manuellt

Välj en telefon bland registreringsposterna om du vill ansluta telefonen manuellt.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Connect phone i funktionsmenyn.

Connect phone visas i displayen.

2. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att välja en registreringspost.

Varje gång du trycker MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt väljs en registreringspost i

följande ordning:

Phone1 (användartelefon 1) – Phone2 (användartelefon 2) – Phone3

(användartelefon 3) – Guest1 (gästtelefon 1) – Guest2 (gästtelefon 2)

34

SVENSKA


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 35 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Bluetooth-telefoni

• Om posten är tom visas No data i displayen och funktionen kan inte utföras.

• Om du behöver ta reda på telefonens Bluetooth-adress trycker du nu MULTI-

CONTROL åt vänster.

3. Anslut den valda mobiltelefonen till denna enhet genom att trycka på MULTI-

CONTROL.

Under anslutningen visas Connecting i displayen. När anslutningen är klar visas

Connected i displayen.

Anslut till en registrerad telefon automatiskt

När den automatiska anslutningen är aktiv, upprättar enheten automatiskt en

anslutning med en registrerad telefon när den kommer inom räckhåll.

• Denna funktion fungerar eventuellt inte med alla telefoner. Om det inte går att

ansluta din registrerade telefon automatiskt, använd den manuella

anslutningsmetoden som beskrivs i “Anslut till en registrerad telefon manuellt” på

sidan 34.

• Denna funktion kan inte användas om du spelar musik på din Bluetoothmusikspelare

via en trådlös Bluetooth-anslutning. Stoppa i så fall avspelningen och

växla till en annan källa, så att mobiltelefonen kan ansluta till denna enhet med den

här funktionen.

• Medan du använder funktionsmenyn för Telephone-källan eller BT Audio-källan

upprättar denna enhet inte någon automatisk anslutning till din registrerade

mobiltelefon.

• Den här funktionen kan inte ställas in separat för varje användares telefon.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Auto connect i funktionsmenyn.

Auto connect visas i displayen.

2. Koppla på automatisk anslutning genom att trycka på MULTI-CONTROL.

ON visas i displayen.

Om din mobiltelefon är klar för trådlös Bluetooth-anslutning upprättas anslutningen till

denna enhet automatiskt.

• Tryck på MULTI-CONTROL igen när du vill stänga av automatisk anslutning.

Observera

• Den automatiska anslutningen sker i den ordning telefonerna har registrerats.

Använd telefonboken

I telefonboken går det att lagra upp till 500 namn och nummer. Med telefonboken kan

du bläddra efter nummer i enhetens display och välja nummer att ringa. Namn och

telefonnummer som finns i en registrerad telefons adressbok kan överföras till

telefonboken, så att du snabbt och enkelt kan fylla den med dina kontakter.

Överföring av poster till telefonboken

Den här funktionen är bara tillgänglig för mobiltelefoner som är registrerade i denna

enhet som användartelefoner. Telefonböcker från gästtelefoner kan inte överföras till

denna enhet.

För att fylla telefonboken med innehåll kan du överföra numren i en registrerad

telefons adressbok.

Telefonboken rymmer totalt 500 poster: 300 från användare 1, 150 från användare 2

och 50 från användare 3.

• Med vissa mobiltelefoner kan hela telefonboken ev. inte överföras på en gång. I så

fall kan du överföra en post i taget från telefonen med hjälp av mobiltelefonen.

• Beroende på vilken mobiltelefon som är Bluetooth-ansluten till denna enhet, visas

telefonboken ev. inte korrekt i enheten. (Vissa tecken kan visas som skräptecken.)

• Om telefonboken i mobiltelefonen innehåller bilddata överförs telefonboken ev. inte

korrekt.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Phone book transfer (överföring av

telefonbok) funktionsmenyn.

Phone book transfer visas i displayen.

2. Välj standby för telefonboksöverföring genom att trycka på MULTI-CONTROL.

Transfer visas i displayen.

• När Telephone är vald som källa kan du även välja standby för

telefonboksöverföring genom att hålla PHONE intryckt.

3. Överför telefonboken från mobiltelefonen.

Använd mobiltelefonen och gör överföringen. För närmare anvisningar, se

mobiltelefonens bruksanvisning.

• Medan telefonboken överförs visas en symbol i form av ett timglas.

• I displayen anges hur många poster som har överförts och det totala antalet poster

som ska överföras.

4. Data transferred visas i displayen och överföringen av telefonboken är klar.

SVENSKA

35


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 36 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Bluetooth-telefoni

Ändra telefonbokens sorteringsordning

Du kan visa telefonboken sorterad i bokstavsordning efter förnamn eller efternamn.

• Med vissa mobiltelefoner kan denna funktion ev. inte användas.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Phone book name view i funktionsmenyn.

Phone book name view visas i displayen.

2. Tryck på MULTI-CONTROL för att ändra namnens sorteringsordning.

Inverted visas och sorteringsordningen ändras.

Om du trycker på MULTI-CONTROL upprepade gånger växlar sorteringsordningen

mellan sortering på förnamn och sortering på efternamn.

Ring ett nummer i telefonboken

När du har hittat ett nummer som du vill ringa i telefonboken, kan du välja posten och

ringa samtalet.

1. Tryck på LIST för att visa telefonboken.

2. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att välja första bokstaven i

namnet som du letar efter.

Varje gång du trycker MULTI-CONTROL åt vänster eller höger visas en ny bokstav i

alfabetet.

• Genom att vrida på MULTI-CONTROL medurs eller moturs kan du också utföra

samma operation.

3. Visa posterna genom att trycka på MULTI-CONTROL.

I displayen visas de tre första posterna i telefonboken som börjar med den valda

bokstaven (t.ex. ”Benny”, ”Bo” och ”Britta” när ”B” väljs).

• Gå tillbaka och välj en annan bokstav i alfabetet genom att trycka MULTI-

CONTROL åt vänster.

4. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att välja en post i telefonboken som

du vill ringa upp.

Varje gång du trycker MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt visas en annan post i

telefonboken.

5. Tryck MULTI-CONTROL åt höger om du vill se detaljerna för den valda posten.

Posternas telefonnummer, namn och kategori (om en sådan har tilldelats) visas i den

detaljerade listan.

• Du kan rulla namnet och telefonnumret genom att hålla DISPLAY intryckt.

• Om det finns flera telefonnummer i en post väljer du ett av dem genom att vrida

MULTI-CONTROL.

• Gå tillbaka och välj en annan post genom att trycka MULTI-CONTROL åt vänster.

6. Ring ett samtal genom att trycka på MULTI-CONTROL.

7. Avsluta samtalet genom att trycka på PHONE.

Den beräknade tiden för samtalet visas i displayen (den kan avvika från den faktiska

samtalstiden).

Tilldela kategorier till telefonnummer

Om det finns många poster i telefonboken kan det hjälpa att tilldela dem till olika

kategorier för att underlätta sökning. Det finns fyra förinställda kategorier som du kan

tilldela: Home (hem), Mobile (mobil), Office (kontor) och Others (övrigt).

1. Tryck på LIST för att visa telefonboken.

2. Använd MULTI-CONTROL och visa den detaljerade listan för posten i

telefonboken.

För anvisningar om detta, se steg 2 till 5 i “Ring ett nummer i telefonboken”.

3. Håll MULTI-CONTROL intryckt för att visa displayen för kategori.

Edit genre visas i displayen.

4. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att välja en kategori.

Varje gång du trycker MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt väljs en kategori i följande

ordning:

Home (hem) – Mobile (mobil) – Office (kontor) – Others (övrigt)

5. Tilldela kategorin till telefonnumret genom att trycka på MULTI-CONTROL.

Den valda kategorin tilldelas till telefonnumret och displayen återgår till den

detaljerade listan.

Redigera namnet i en telefonbokspost

Du kan redigera namnen i telefonbokens poster. Varje namn kan bestå av upp till 40

tecken.

1. Tryck på LIST för att visa telefonboken.

2. Använd MULTI-CONTROL och visa den detaljerade listan för posten i

telefonboken.

För anvisningar om detta, se steg 2 till 5 i “Ring ett nummer i telefonboken”.

3. Håll MULTI-CONTROL intryckt för att visa displayen för kategori.

Edit genre visas i displayen.

36

SVENSKA


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 37 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Bluetooth-telefoni

4. Vrid MULTI-CONTROL medurs eller moturs för att välja displayen för inmatning

av namn.

När du vrider MULTI-CONTROL växlar du mellan inmatningsdisplayer i följande

ordning:

Edit genre (inmatning av kategori) – Edit name (inmatning av namn) – Edit number

(inmatning av nummer) – Edit icon (skärmen för symbolval) – Clear memory (rensa

minnet)

5. Tryck på DISPLAY för att välja önskad teckentyp.

Varje gång du trycker på DISPLAY väljs en teckentyp i följande ordning:

Alfabet (versaler), siffror och symboler – alfabet (gemener) – siffror och symboler –

europeiska specialtecken, exempelvis med accent (t.ex. á, à, ä, ç) eller ryska tecken

• Genom att hålla DISPLAY intryckt kan du växla mellan teckenuppsättningarna

ISO8859-1 (europeiska tecken) och ISO8859-5 (ryska tecken).

• Europeiska tecken och ryska tecken kan inte blandas.

6. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att välja en bokstav.

• Om du vill ta bort ett tecken och lämna ett blanktecken väljer du ”_” (understreck).

7. Tryck MULTI-CONTROL åt höger för att flytta markören till nästa teckenposition.

När du ser den önskade bokstaven, tryck MULTI-CONTROL åt höger för att gå till

nästa position och välj sedan nästa bokstav. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster om

du vill flytta markören bakåt i displayen.

8. Tryck på MULTI-CONTROL när du vill lagra det nya namnet.

När namnet har lagrats återgår displayen till listan över telefonboksposter.

Redigera telefonnummer

Du kan redigera telefonnumren i telefonbokens poster.

1. Tryck på LIST för att visa telefonboken.

2. Använd MULTI-CONTROL och visa den detaljerade listan för posten i

telefonboken.

För anvisningar om detta, se steg 2 till 5 i “Ring ett nummer i telefonboken” på sidan

36.

3. Håll MULTI-CONTROL intryckt för att visa displayen för kategori.

Edit genre visas i displayen.

4. Vrid MULTI-CONTROL medurs eller moturs för att välja displayen för inmatning

av nummer.

När du vrider MULTI-CONTROL växlar du mellan inmatningsdisplayer i följande

ordning:

Edit genre (inmatning av kategori) – Edit name (inmatning av namn) – Edit number

(inmatning av nummer) – Edit icon (skärmen för symbolval) – Clear memory (rensa

minnet)

5. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att flytta markören till numret

som du vill redigera.

6. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att byta nummer.

Upprepa dessa steg tills du är klar med redigeringen.

7. Tryck på MULTI-CONTROL när du vill lagra det nya numret.

När numret har lagrats återgår displayen till den detaljerade listan.

Välja symbol för en telefonbokspost

Du kan välja symbol för en post i telefonboken. När du ringer eller svarar på ett

inkommande samtal, visas motsvarande symbol.

1. Tryck på LIST för att visa telefonboken.

2. Använd MULTI-CONTROL och visa den detaljerade listan för posten i

telefonboken.

För anvisningar om detta, se steg 2 till 5 i “Ring ett nummer i telefonboken” på sidan

36.

3. Håll MULTI-CONTROL intryckt för att visa displayen för kategori.

Edit genre visas i displayen.

4. Vrid MULTI-CONTROL medurs eller moturs för att växla till skärmen för

symbolval.

När du vrider MULTI-CONTROL växlar du mellan inmatningsdisplayer i följande

ordning:

Edit genre (inmatning av kategori) – Edit name (inmatning av namn) – Edit number

(inmatning av nummer) – Edit icon (skärmen för symbolval) – Clear memory (rensa

minnet)

5. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att välja en symbol.

Varje gång du trycker MULTI-CONTROL åt vänster eller höger växlas symbolerna i

följande ordning:

icon 1 (symbol 1) – icon 2 (symbol 2) – icon 3 (symbol 3) – icon 4 (symbol 4) – icon

5 (symbol 5)

SVENSKA

37


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 38 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Bluetooth-telefoni

6. Tilldela symbolen till telefonboksposten genom att trycka på MULTI-CONTROL.

Den valda symbolen tilldelas telefonboksposten och displayen återgår till den

detaljerade listan.

Observera

• Du kan ändra symbolerna för posterna i telefonboken. (Se “Ändra

underhållningsdisplayerna och symbolerna för telefonfunktioner” på sidan 70.)

Rensa en telefonbokspost

Du kan ta bort en post i taget i telefonboken.

Om du vill ta bort samtliga poster i telefonboken, se “Rensa minnet”.

1. Tryck på LIST för att visa telefonboken.

2. Använd MULTI-CONTROL och visa den detaljerade listan för posten i

telefonboken.

För anvisningar om detta, se steg 2 till 5 i “Ring ett nummer i telefonboken” på sidan

36.

3. Håll MULTI-CONTROL intryckt för att visa displayen för kategori.

Edit genre visas i displayen.

4. Vrid MULTI-CONTROL medurs eller moturs för att välja displayen för rensning av

minnet.

När du vrider MULTI-CONTROL växlar du mellan inmatningsdisplayer i följande

ordning:

Edit genre (inmatning av kategori) – Edit name (inmatning av namn) – Edit number

(inmatning av nummer) – Edit icon (skärmen för symbolval) – Clear memory (rensa

minnet)

5. Tryck MULTI-CONTROL åt höger för att visa en bekräftelsedisplay.

Clear memory YES visas i displayen.

• Om du inte vill rensa det minne som du har valt trycker du MULTI-CONTROL åt

vänster. Displayen återgår till föregående läge.

6. Ta bort telefonboksposten genom att trycka på MULTI-CONTROL.

Cleared visas i displayen.

Telefonboksposten raderas. Displayen återgår till listan över telefonboksposter.

Förinställda nummer

Tilldela förinställda nummer

Du kan tilldela upp till tio telefonnummer som du använder ofta till förinställda nummer

(Dial preset 1–10).

• För anvisningar om hur du ringer till ett förinställt nummer, se “Förinställt nummer”

på sidan 31.

1. Tryck på LIST för att visa telefonboken.

2. Använd MULTI-CONTROL och visa den detaljerade listan för posten i

telefonboken.

För anvisningar om detta, se steg 2 till 5 i “Ring ett nummer i telefonboken” på sidan

36.

3. Lagra det valda telefonnumret under ett förinställt nummer genom att hålla en av

knapparna 0–9 på fjärrkontrollen intryckt.

Tryck på 1 för att lagra i Dial preset 1; 4 för att lagra i Dial preset 4, etc. Tryck på 0

för att lagra i Dial preset 10. Håll knappen intryckt tills en ljudsignal hörs.

• Upp till 50 telefonnummer kan lagras i minnet (10 nummer för var och en av de tre

registrerade telefonerna och de två gästtelefonerna).

Rensa minnet

Du kan rensa samtliga objekt i minnet: telefonboken, listan över ringda/mottagna/

missade samtal och förinställda telefonnummer.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Clear memory i funktionsmenyn.

Clear memory visas i displayen.

2. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt och välj ett objekt.

Varje gång du trycker MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt väljs ett objekt i följande

ordning:

Phone book (telefonbok) – Missed calls (listan över missade samtal) – Dialled calls

(listan över ringda samtal) – Received calls (listan över mottagna samtal) – Preset

memory (förinställda telefonnummer) – All clear (radera hela minnet)

• Om du väljer All clear rensas hela minnet, oberoende av objekten som finns där.

• Om en gästtelefon är trådlöst ansluten till denna enhet via Bluetooth kan Phone

book inte väljas.

38

SVENSKA


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 39 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Bluetooth-telefoni

3. Tryck MULTI-CONTROL åt höger och välj det objekt som du vill radera från

denna enhet.

Clear memory YES visas i displayen. Rensningen av minnet är nu i standbyläge.

• Om du inte vill rensa det minne som du har valt trycker du MULTI-CONTROL åt

vänster. Displayen återgår till föregående läge.

4. Rensa minnet genom att trycka på MULTI-CONTROL.

Cleared visas i displayen och alla data i det minnesobjekt som du valde raderas från

enhetens minne.

Samtalsloggen

De tio senaste ringda, mottagna och missade samtalen, med tid och datum, lagras i

samtalsloggen. Du kan bläddra i samtalsloggen och ringa nummer från den.

Visa samtalsloggen

Samtalsloggen är indelad i tre grupper: missade samtal, ringda samtal och mottagna

samtal. Förutom numret kan du se tid och datum för samtalet (och även namnet om

numret finns i telefonboken).

1. Tryck på LIST för att visa listan.

Tryck på LIST upprepade gånger för att välja mellan följande listor:

PHONE BOOK (telefonbok) – MISSED (missade samtal) – DIALLED (ringda samtal)

– RECEIVED (mottagna samtal)

• Mer om telefonbokslistan finns i “Använd telefonboken” på sidan 35.

• Om inga telefonnummer har lagrats i den valda listan visas No Data i displayen.

2. Vrid MULTI-CONTROL och välj ett telefonnummer.

När du vrider MULTI-CONTROL medurs eller moturs växlar du mellan telefonnumren

som finns i listan.

• Om numret redan finns i telefonboken visas namnet.

• Du kan också byta telefonnummer genom att trycka MULTI-CONTROL uppåt eller

nedåt.

3. Tryck MULTI-CONTROL åt höger för att visa den detaljerade listan.

Uppringningstid och -datum samt telefonnummer visas i den detaljerade listan.

• Om numret redan finns i telefonboken visas även namnet.

• När du vrider MULTI-CONTROL medurs eller moturs går du till föregående eller

nästa telefonnummer i den detaljerade listan.

• Listvisningen avbryts automatiskt om du inte använder funktionen inom ca 30

sekunder.

Ring ett nummer från samtalsloggen

1. Visa listan och välj ett telefonnummer.

Visa det telefonnummer som du vill ringa upp.

2. Tryck MULTI-CONTROL åt höger för att visa den detaljerade listan.

Uppringningstid och -datum samt telefonnummer visas i den detaljerade listan.

• Om numret redan finns i telefonboken visas även namnet.

3. Ring ett samtal genom att trycka på MULTI-CONTROL.

4. Avsluta samtalet genom att trycka på PHONE.

Den beräknade tiden för samtalet visas i displayen (den kan avvika från den faktiska

samtalstiden).

Ring ett utlandssamtal från samtalsloggen

När du vill ringa ett utlandssamtal med ett nummer som har lagrats i samtalsloggen

ska du trycka på + före landsnumret.

1. När du vill lägga till + trycker du på MULTI-CONTROL och håller den intryckt

medan den detaljerade listan visas.

Genom att hålla MULTI-CONTROL intryckt lägger du till + i telefonnumret.

• + kan bara läggas till när den detaljerade listan över missade samtal, ringda samtal

eller inkommande samtal har valts.

• Om du håller MULTI-CONTROL intryckt igen raderas +.

2. Ring ett samtal genom att trycka på MULTI-CONTROL.

3. Avsluta samtalet genom att trycka på PHONE.

Tilldela förinställda nummer

Du kan tilldela upp till tio telefonnummer som du använder ofta till förinställda nummer

(Dial preset 1–10).

1. Visa listan och välj ett telefonnummer.

Visa telefonnumret som du vill lagra i minnet.

2. Tryck MULTI-CONTROL åt höger för att visa den detaljerade listan.

Uppringningstid och -datum samt telefonnummer visas i den detaljerade listan.

3. Lagra det valda telefonnumret under ett förinställt nummer genom att hålla en av

knapparna 0–9 på fjärrkontrollen intryckt.

Det valda telefonnumret har lagrats i minnet. Nästa gång du trycker på samma

förinställningsknapp hämtas det lagrade telefonnumret från minnet.

• Upp till 50 telefonnummer kan lagras i minnet (10 nummer för var och en av de tre

registrerade telefonerna och de två gästtelefonerna).

SVENSKA

39


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 40 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Bluetooth-telefoni

Ring ett samtal genom att ange telefonnumret

Du kan ringa ett samtal genom att ange telefonnumret direkt i denna enhet.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Number dial i funktionsmenyn.

Number dial visas i displayen.

• Du kan även öppna denna meny från displayen för standby genom att trycka på

DIRECT på fjärrkontrollen.

2. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att välja en siffra.

Om du trycker MULTI-CONTROL uppåt flera gånger ändras numren i 0 1 2 ... 9 + # *

_. Om du trycker den nedåt ändras _ * # + 9 ... 2 1 0.

• Du kan även mata in siffror genom att trycka på 0–9 på fjärrkontrollen.

3. Tryck MULTI-CONTROL åt höger för att flytta markören till nästa position.

När du ser den önskade siffran, tryck MULTI-CONTROL åt höger för att gå till nästa

position och välj sedan nästa siffra. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster om du vill

flytta markören bakåt i displayen.

• Upp till 24 siffror kan anges.

4. När du har angett hela numret trycker du på MULTI-CONTROL.

En display visas där du får bekräfta uppringningen.

5. Ring ett samtal genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.

Dialing visas i displayen medan numret rings upp.

6. Avsluta samtalet genom att trycka på PHONE.

Den beräknade tiden för samtalet visas i displayen (den kan avvika från den faktiska

samtalstiden).

Ekoundertryckning och brusreduktion

När du använder handsfree-telefon i fordonet kan ett oönskat eko höras. Denna

funktion reducerar eko och brus och upprätthåller ljudkvaliteten.

• Den här funktionen kan inte ställas in separat för varje användares telefon.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Echo cancel i funktionsmenyn.

Echo cancel visas i displayen.

2. Koppla på ekoundertryckning genom att trycka på MULTI-CONTROL.

ON visas i displayen.

• Tryck på MULTI-CONTROL igen när du vill stänga av ekoundertryckning.

Ändring av ringsignal

Du kan koppla på eller stänga av ringsignalen för inkommande samtal i denna enhet.

• Den ringsignal du väljer för denna enhet påverkar inte ringsignalen som används i

telefonen. Om du inte vill att både telefonen och den här enheten ska ringa

samtidigt, bör du stänga av ringsignalen för en av dem.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Ring tone i funktionsmenyn.

Ring tone visas i displayen.

2. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger och välj en ringsignal.

Varje gång du trycker MULTI-CONTROL åt vänster eller höger väljs ringsignaler i

följande ordning:

OFF (avstängd ringsignal) – Ring tone1 (ringsignal 1) – Ring tone2 (ringsignal 2) –

Ring tone3 (ringsignal 3)

Observera

• Ring tone3 varierar beroende på om källan är på- eller avkopplad.

Inställning av automatisk samtalsavvisning

När den här funktionen är påkopplad avvisas alla inkommande samtal automatiskt i

enheten.

• Den här funktionen kan inte ställas in separat för varje användares telefon.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Refuse calls i funktionsmenyn.

Refuse calls visas i displayen.

2. Koppla på automatisk samtalsavvisning genom att trycka på MULTI-CONTROL.

ON visas i displayen.

• Tryck på MULTI-CONTROL igen när du vill stänga av automatisk samtalsavvisning.

Inställning av autosvar

När den här funktionen är påkopplad besvaras alla inkommande samtal automatiskt i

enheten.

• Den här funktionen kan inte ställas in separat för varje användares telefon.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Auto answer i funktionsmenyn.

Auto answer visas i displayen.

40

SVENSKA


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 41 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Bluetooth-telefoni

2. Koppla på autosvar genom att trycka på MULTI-CONTROL.

ON visas i displayen.

• Tryck på MULTI-CONTROL igen när du vill stänga av autosvarsfunktionen.

Observera

• Om både automatisk samtalsavvisning och autosvar är på (ON), har den automatiska

samtalsavvisningen företräde, så att alla inkommande samtal avvisas automatiskt.

Välja symbol för användartelefon

Du kan välja en symbol som ska visas för att ange telefonkällan.

En specifik symbol kan tilldelas varje användartelefon.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Telephone icon i funktionsmenyn.

Telephone icon visas i displayen.

2. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att välja en symbol.

Varje gång du trycker MULTI-CONTROL åt vänster eller höger växlas symbolerna i

följande ordning:

icon 1 (symbol 1) – icon 2 (symbol 2) – icon 3 (symbol 3) – icon 4 (symbol 4) – icon

5 (symbol 5)

3. Tilldela symbolen till användartelefonen genom att trycka på MULTI-CONTROL.

Den valda symbolen tilldelas användartelefonen.

Observera

• Du kan ändra användartelefonernas symboler. (Se “Ändra underhållningsdisplayerna och

symbolerna för telefonfunktioner” på sidan 70.)

Visning av Bluetooth-adress

Varje Bluetooth-utrustad enhet tilldelas en unik 48-bitars enhetsadress. Varje

enhetsadress består av en tolvsiffrig hexadecimal sträng.

Du kan visa Bluetooth-adressen för din mobiltelefon och för denna enhet.

Visning av Bluetooth-adressen för din mobiltelefon

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Delete phone i funktionsmenyn.

Delete phone visas i displayen.

2. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att välja en registreringspost.

Varje gång du trycker MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt väljs en registreringspost i

följande ordning:

Phone1 (användartelefon 1) – Phone2 (användartelefon 2) – Phone3

(användartelefon 3) – Guest1 (gästtelefon 1) – Guest2 (gästtelefon 2)

• Om posten är tom visas No data i displayen och funktionen kan inte utföras.

3. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster för att välja Bluetooth-adressen.

En hexadecimal tolvsiffrig sträng visas.

• Om du trycker MULTI-CONTROL åt höger visas enhetsnamnet igen.

4. Tryck på BAND för att återgå till bakgrunden för standby.

Visning av Bluetooth-adressen för denna enhet

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Device INFO. i funktionsmenyn.

Enhetsnamnet (Pioneer BT unit) för denna enhet visas i displayen.

2. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster för att välja Bluetooth-adressen.

En hexadecimal tolvsiffrig sträng visas.

• Om du trycker MULTI-CONTROL åt höger visas enhetsnamnet igen.

Observera

• Om du trycker MULTI-CONTROL nedåt medan Bluetooth-adressen (eller enhetsnamnet)

för denna enhet visas, visas systemversionen för denna enhet. Mer om systemversionen

finns i “Visning av systemversionen för reparation” på denna sida.

Visning av systemversionen för reparation

Om denna enhet inte fungerar korrekt och du kontaktar återförsäljaren för reparation,

kan du bli ombedd att ange systemversionen för denna enhet och för Bluetoothmodulen.

Du kan visa dessa systemversioner och bekräfta dem.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Device INFO. i funktionsmenyn.

Enhetsnamnet (Pioneer BT unit) för denna enhet visas i displayen.

2. Tryck MULTI-CONTROL nedåt för att visa systemversionen för denna enhet.

Systemversionen (mikroprocessorversionen) för denna enhet visas.

• Om du trycker MULTI-CONTROL åt vänster visas versionen för denna enhets

Bluetooth-modul. När du trycker MULTI-CONTROL åt höger visas systemversionen

för denna enhet igen.

SVENSKA

41


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 42 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Bluetooth Audio

Lyssna på musik på BT Audio (Bluetooth-musikspelare)

Du kan använda denna enhet för att styra en bärbar, Bluetooth-utrustad musikspelare

(Bluetooth-musikspelare), som säljs separat.

Även om din musikspelare inte innehåller någon Bluetooth-modul, kan du ändå styra

den trådlöst via Bluetooth från denna enhet med hjälp av en Bluetooth-adapter (säljs

separat).

Anslutningsindikering

Anger status för den trådlösa

Bluetooth-anslutningen.

Enhetsnamn

Anger enhetsnamnet på den anslutna

Bluetooth-musikspelaren (eller

Bluetooth-adaptern).

Viktigt

• Denna enhet kan styra en Bluetooth-musikspelare via A2DP- eller AVRCP-profilen.

Bluetooth-musikspelare (eller Bluetooth-adaptrar) som är kompatibla med dessa

profiler kan anslutas till denna enhet.

– Profilen A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Det går endast att avspela

musikstycken på musikspelaren.

– Profilen AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): Det går att avspela, göra

paus i och välja musikstycken, med mera.

• Eftersom det finns många olika Bluetooth-musikspelare på marknaden varierar

funktionerna som kan användas med Bluetooth-musikspelaren och denna enhet.

Läs både bruksanvisningen som medföljer Bluetooth-musikspelaren och denna

bruksanvisning när du använder spelaren med denna enhet.

• Information om musikstycken (t.ex. använd speltid, musikstyckets titel, index, etc.)

kan inte visas på denna enhet.

• Använd mobiltelefonen så litet som möjligt medan du lyssnar på musik på din

Bluetooth-musikspelare. Om du använder mobiltelefonen kan signalen från

telefonen orsaka brus i musiken.

• När du talar i en mobiltelefon som är trådlöst ansluten till denna enhet via Bluetooth,

bortkopplas ljudet till en Bluetooth-musikspelare som är ansluten till denna enhet.

• Även om du växlar till en annan källa medan du lyssnar på musik på Bluetoothmusikspelaren,

fortsätter musiken att avspelas.

* Tryck på SOURCE och välj Bluetooth-musikspelaren.

Tryck på SOURCE tills BT Audio visas.

• Om BT Audio inte kan visas måste du först aktivera BT Audio-källan i

grundinställningarna. För detaljer, se “Aktivering av BT Audio-källan” på sidan 67.

Inställningar för en Bluetooth-musikspelare

Innan du kan använda en Bluetooth-musikspelare måste du ställa in enheten för

användning.

1. Aktivering

Se “Aktivering av BT Audio-källan” på sidan 67 för anvisningar om hur du aktiverar BT

Audio.

2. Anslutning

Se “Anslut en Bluetooth-musikspelare” på denna sida för anvisningar om hur du

ansluter en Bluetooth-musikspelare till denna enhet.

• När den trådlösa Bluetooth-anslutningen har upprättats går det att använda

Bluetooth-musikspelarens ”Spela upp”, ”Stopp” och ”Paus” i BT Audio-källan.

• För att kunna använda en musikspelare kan det vara nödvändigt att ange PIN-koden

i denna enhet. Om det behövs en PIN-kod för att upprätta en anslutning till spelaren,

hittar du koden i spelarens dokumentation. Ange PIN-koden enligt anvisningarna i

“Ange PIN-koden för den trådlösa Bluetooth-anslutningen” på sidan 67.

Anslut en Bluetooth-musikspelare

För att denna enhet ska kunna styra en Bluetooth-musikspelare måste en trådlös

Bluetooth-anslutning upprättas.

Den trådlösa Bluetooth-anslutningen upprättas med denna funktion.

1. Visa huvudmenyn genom att trycka på MULTI-CONTROL.

FUNCTION, AUDIO och ENTERTAINMENT visas i displayen.

2. Använd MULTI-CONTROL och välj FUNCTION.

Vrid när du vill ändra menyval; tryck när du vill välja.

Funktionsnamnet visas i displayen.

3. Vrid MULTI-CONTROL och välj Connection open.

4. Öppna anslutningen genom att trycka på MULTI-CONTROL.

Always Waiting visas i displayen. Denna enhet är nu i standbyläge för anslutning från

Bluetooth-musikspelaren.

42

SVENSKA


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 43 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Bluetooth Audio

5. Använd din Bluetooth-musikspelare och skapa en anslutning till denna enhet.

När anslutningen har upprättats visas Connected i displayen.

• Funktionen varierar beroende på typen av Bluetooth-musikspelare. För närmare

anvisningar, se Bluetooth-musikspelarens bruksanvisning.

Funktion

När den trådlösa Bluetooth-anslutningen har upprättats går det att styra ”Spela upp”,

”Stopp” och andra funktioner i Bluetooth-musikspelaren från funktionsmenyn i denna

enhet.

Funktionsdisplay

Visar funktionens status.

1. Visa huvudmenyn genom att trycka på

MULTI-CONTROL.

FUNCTION, AUDIO och

ENTERTAINMENT visas i displayen.

2. Använd MULTI-CONTROL och välj FUNCTION.

Vrid när du vill ändra menyval; tryck när du vill välja.

Funktionsnamnet visas i displayen.

3. Vrid MULTI-CONTROL för att välja funktionen.

Vrid MULTI-CONTROL medurs eller moturs för att växla mellan funktionerna i följande

ordning:

Disconnect audio (koppla bort ljud) – Play (spela upp) – Stop (stopp) – Pause (paus)

– Device INFO. (enhetsinformation)

• Om Bluetooth-musikspelaren är ansluten via profilen A2DP visas bara Disconnect

audio och Device INFO. i funktionsmenyn.

• Om Bluetooth-musikspelaren ännu inte har anslutits till denna enhet visas

Connection open och Device INFO. i funktionsmenyn och de övriga funktionerna

kan inte användas.

• Tryck på BAND när du vill återgå till avspelningsdisplayen.

Observera

• Om du inte använder funktionen inom ca 30 sekunder återgår displayen automatiskt till

avspelning.

• Beroende på den Bluetooth-musikspelare som är ansluten till denna enhet kan det hända

att det inte går att använda vissa funktioner.

Avspelning av musik på en Bluetooth-musikspelare

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Play i funktionsmenyn.

Play visas i displayen.

2. Tryck på MULTI-CONTROL när du vill starta avspelningen.

Paus i ett musikstycke

Med pausfunktionen kan du göra en tillfällig paus i ett musikstycke.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Pause i funktionsmenyn.

Pause visas i displayen.

2. Koppla på pausfunktionen genom att trycka på MULTI-CONTROL.

Paus görs i avspelningen av det aktuella musikstycket.

• Stäng av pausfunktionen genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.

Stoppa avspelning

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Stop i funktionsmenyn.

Stop visas i displayen.

2. Tryck på MULTI-CONTROL när du vill stoppa avspelningen.

Avspelningen av det aktuella musikstycket stoppas.

Bortkoppling av en Bluetooth-musikspelare

När du inte längre vill använda Bluetooth-musikspelaren med denna enhet kan du

avsluta den trådlösa Bluetooth-anslutningen.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Disconnect audio i funktionsmenyn.

Disconnect audio visas i displayen.

2. Tryck på MULTI-CONTROL när du vill koppla bort Bluetooth-musikspelaren.

Disconnected visas i displayen. Bluetooth-musikspelaren har nu kopplats bort från

denna enhet.

SVENSKA

43


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 44 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Bluetooth Audio

Visning av Bluetooth-adressen för denna enhet

Varje Bluetooth-utrustad enhet tilldelas en unik 48-bitars enhetsadress. Varje

enhetsadress består av en tolvsiffrig hexadecimal sträng.

Du kan visa Bluetooth-adressen för denna enhet.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Device INFO. i funktionsmenyn.

Enhetsnamnet (Pioneer BT unit) för denna enhet visas i displayen.

2. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster för att välja Bluetooth-adressen.

En hexadecimal tolvsiffrig sträng visas.

• Om du trycker MULTI-CONTROL åt höger visas enhetsnamnet igen.

Observera

• Om du trycker MULTI-CONTROL nedåt medan Bluetooth-adressen (eller enhetsnamnet)

för denna enhet visas, visas systemversionen för denna enhet. Mer om systemversionen

finns i “Visning av systemversionen för reparation” på denna sida.

Visning av systemversionen för reparation

Om denna enhet inte fungerar korrekt och du kontaktar återförsäljaren för reparation,

kan du bli ombedd att ange systemversionen för denna enhet och för Bluetoothmodulen.

Du kan visa dessa systemversioner och bekräfta dem.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Device INFO. i funktionsmenyn.

Enhetsnamnet (Pioneer BT unit) för denna enhet visas i displayen.

2. Tryck MULTI-CONTROL nedåt för att visa systemversionen för denna enhet.

Systemversionen (mikroprocessorversionen) för denna enhet visas.

• Om du trycker MULTI-CONTROL åt vänster visas versionen för denna enhets

Bluetooth-modul. När du trycker MULTI-CONTROL åt höger visas systemversionen

för denna enhet igen.

CD-växlare

Avspelning av CD-skivor

Du kan använda denna enhet till att styra en CD-växlare, som säljs separat.

Här beskrivs grundläggande hur du spelar en CD-skiva med CD-växlaren. Mer

avancerade CD-funktioner beskrivs fr.o.m. sidan 45.

Indikering av skivnummer

Anger numret på den skiva som

avspelas.

Indikering av spårnummer

Anger numret på det spår som

avspelas.

Indikering av speltid

Visar använd speltid för det aktuella spåret.

Skivtitelindikator

Visar den aktuellt avspelade skivans titel.

• Om ingen skivtitel har matats in för den aktuella skivan visas ingenting i

displayen.

1. Tryck på SOURCE och välj CD-växlaren.

Tryck på SOURCE tills Multi-CD visas.

2. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att välja en skiva för avspelning.

• Du kan också välja en skiva med knapparna 1–6 på fjärrkontrollen.

– För skiva 1–6 trycker du på motsvarande sifferknapp.

– För skiva 7–12 håller du motsvarande siffra intryckt, t.ex. 1 för skiva 7, tills

skivnumret visas i displayen.

3. För snabbsökning framåt/bakåt, håll MULTI-CONTROL intryckt åt vänster eller

höger.

4. Gå framåt eller bakåt till ett annat spår genom att trycka MULTI-CONTROL åt

vänster eller höger.

När du trycker MULTI-CONTROL åt höger går avspelningen till början av nästa spår.

När du trycker MULTI-CONTROL åt vänster en gång går avspelningen till början av

det aktuella spåret. Om du upprepar manövern en gång till, går avspelningen till

föregående spår.

Observera

• När CD-växlaren utför förberedande operationer visas Ready i displayen.

• Om ett felmeddelande som t.ex. ERROR-11 visas, se CD-växlarens bruksanvisning.

• Om CD-växlarens magasin är tomt, visas meddelandet No Disc.

• När du väljer en CD TEXT-skiva i en CD TEXT-kompatibel CD-växlare börjar skivtiteln rullas

automatiskt i displayen. När funktionen för kontinuerlig rullning är på (ON) i

grundinställningsmenyn rullar skivtitlarna kontinuerligt. Se “Kontinuerlig rullning” på sidan

66.

44

SVENSKA


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 45 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

CD-växlare

Direktval av spår

När du använder fjärrkontrollen kan du välja ett spår direkt genom att ange önskat

spårnummer.

1. Tryck på DIRECT.

Inmatningsrutan för spårnummer visas.

2. Ange önskat spårnummer genom att trycka på knapparna 0–9.

• Du kan annullera den inmatade siffran genom att trycka på CLEAR.

3. Tryck på DIRECT.

Spåret som motsvarar den inmatade siffran avspelas.

Observera

• Inmatningsläget för siffror kopplas bort automatiskt om du inte utför någon operation inom

ca åtta sekunder efter att ha valt läget.

50-skivors CD-växlare

För en 50-skivors CD-växlare erbjuds endast de funktioner som beskrivs i denna

bruksanvisning.

Denna enhet stöder inte funktionen för skivtitellistor med en 50-skivors CD-växlare.

Läs mer om skivtitellistor i “Val av skivor från skivtitellistan” på sidan 48.

Avancerad användning av CD-växlaren

Funktionsdisplay

Visar funktionens status.

1. Visa huvudmenyn genom att trycka på

MULTI-CONTROL.

FUNCTION, AUDIO och

ENTERTAINMENT visas i displayen.

2. Använd MULTI-CONTROL och välj FUNCTION.

Vrid när du vill ändra menyval; tryck när du vill välja.

Funktionsnamnet visas i displayen.

3. Vrid MULTI-CONTROL för att välja funktionen.

Vrid MULTI-CONTROL medurs eller moturs för att växla mellan funktionerna i följande

ordning:

Play mode (repetitionsavspelning) – Random mode (slumpvis avspelning) – Scan

mode (scannad avspelning) – Pause (paus) – ITS play mode (ITS-avspelning) – ITS

memory (ITS-programmering) – Title Input (skivtitelinmatning)

• Tryck på BAND när du vill återgå till avspelningsdisplayen.

Observera

• När du spelar en CD TEXT-skiva på en CD TEXT-kompatibel CD-växlare kan du inte välja

inmatning av skivtitlar. På en CD TEXT-skiva är skivtiteln redan registrerad.

• Om du inte använder funktionen inom ca 30 sekunder återgår displayen automatiskt till

avspelning.

Repetitionsavspelning

CD-växlaren har tre repetitionsområden: Multi-CD repeat (CD-växlarrepetition),

Track repeat (spårrepetition) och Disc repeat (skivrepetition).

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Play mode i funktionsmenyn.

Play mode visas i displayen.

2. Tryck på MULTI-CONTROL för att välja repetitionsområde.

Tryck på MULTI-CONTROL upprepade gånger tills önskat repetitionsområde visas i

displayen.

• Multi-CD repeat – Repetition av alla skivor i CD-växlaren

• Track repeat – Repetition av endast det aktuella spåret

• Disc repeat – Repetition av den aktuella skivan

Observera

• Om du väljer andra skivor under repetitionsavspelning, ändras avspelningsområdet till

Multi-CD repeat.

• Om du utför spårsökning eller snabbspolning framåt/bakåt under Track repeat, ändras

repetitionsområdet till Disc repeat.

SVENSKA

45


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 46 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

CD-växlare

Slumpvis avspelning av spår

Slumpvis avspelning ger dig möjlighet att avspela spår i slumpvis ordning inom

repetitionsområdet, Multi-CD repeat och Disc repeat.

1. Välj repetitionsområde.

Se “Repetitionsavspelning” på sidan 45.

2. Använd MULTI-CONTROL och välj Random mode i funktionsmenyn.

Random mode visas i displayen.

3. Koppla på slumpvis avspelning genom att trycka på MULTI-CONTROL.

Spåren avspelas i slumpvis följd inom det tidigare valda området Multi-CD repeat eller

Disc repeat.

• Stäng av slumpvis avspelning genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.

Scanning av CD-skivor och spår

När du använder Disc repeat avspelas de första 10 sekunderna av varje spår på den

valda skivan. När du använder Multi-CD repeat, avspelas de första 10 sekunderna av

det första spåret på varje skiva.

1. Välj repetitionsområde.

Se “Repetitionsavspelning” på sidan 45.

2. Använd MULTI-CONTROL och välj Scan mode i funktionsmenyn.

Scan mode visas i displayen.

3. Koppla på scannad avspelning genom att trycka på MULTI-CONTROL.

De första 10 sekunderna av varje spår på den aktuella skivan (eller det första spåret

på varje skiva) avspelas.

4. När du hittar spåret (eller skivan), stänger du av scannad avspelning genom att

trycka på MULTI-CONTROL.

Spåret (eller skivan) fortsätter att avspelas.

• Om displayen automatiskt har återgått till avspelning kan du välja Scan mode igen

genom att trycka på MULTI-CONTROL.

Observera

• När ett spår eller en skiva har scannats färdigt, återupptas normal avspelning.

Paus i CD-avspelning

Med pausfunktionen kan du göra en tillfällig paus i avspelningen av en CD-skiva.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Pause i funktionsmenyn.

Pause visas i displayen.

2. Koppla på pausfunktionen genom att trycka på MULTI-CONTROL.

Paus görs i avspelningen av det aktuella spåret.

• Stäng av pausfunktionen genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.

ITS-spellistor

Med ITS (direkt spårval) kan du skapa en spellista med dina favoritspår i CD-växlarens

magasin. När du har infört dina favoritspår i spellistan kan du koppla på ITSavspelning

och spela bara dessa stycken.

Skapa en spellista med ITS-programmering

Du kan använda ITS för programmering och avspelning av upp till 99 spår per skiva

för upp till 100 skivor (med skivtitlar). (För CD-växlare sålda före CDX-P1250 och

CDX-P650 kan 24 spår lagras i spellistan.)

1. Spela den CD-skiva du vill programmera.

Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt och välj en CD-skiva.

2. Använd MULTI-CONTROL och välj ITS memory i funktionsmenyn.

ITS memory visas i displayen.

3. Välj önskat spår genom att trycka MULTI-CONTROL åt vänster eller höger.

4. Tryck MULTI-CONTROL uppåt för att lagra det aktuellt avspelade spåret i

spellistan.

Memory complete visas och det avspelade spåret läggs till i spellistan.

5. Tryck på BAND för att återgå till avspelning.

Observera

• När data för 100 skivor har lagrats i minnet, kommer data för den skiva som inte har spelats

på den längsta tiden att ersättas med data för nästa nya skiva.

46

SVENSKA


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 47 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

CD-växlare

Avspelning från ITS-spellistan

Med ITS-avspelning kan du lyssna på de spår som du har fört in i ITS-spellistan. När

du kopplar på ITS-avspelning, börjar spår från ITS-spellistan i CD-växlaren att

avspelas.

1. Välj repetitionsområde.

Se “Repetitionsavspelning” på sidan 45.

2. Använd MULTI-CONTROL och välj ITS play mode i funktionsmenyn.

ITS play mode visas i displayen.

3. Koppla på ITS-avspelning genom att trycka på MULTI-CONTROL.

Avspelningen av dessa spår från din avspelningslista börjar inom det tidigare valda

området Multi-CD repeat eller Disc repeat.

• Om inget spår i det aktuella spelområdet är programmerat för ITS-avspelning visas

ITS empty i displayen.

• Stäng av ITS-avspelning genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.

Radera ett spår från ITS-spellistan

Du kan radera ett spår från ITS-spellistan om ITS-avspelning är på.

Om ITS-avspelning är på går du direkt till steg 2. Använd annars MULTI-CONTROL.

1. Spela den CD-skiva vars spår du vill radera från ITS-spellistan och koppla på

ITS-avspelning.

Se “Avspelning från ITS-spellistan” på denna sida.

2. Använd MULTI-CONTROL och välj ITS memory i funktionsmenyn.

ITS memory visas i displayen.

3. Välj önskat spår genom att trycka MULTI-CONTROL åt vänster eller höger.

4. Radera spåret från ITS-spellistan genom att trycka MULTI-CONTROL nedåt.

Det aktuella spåret raderas från ITS-spellistan och avspelning av nästa spår i ITSspellistan

börjar.

• Om det aktuella avspelningsområdet inte innehåller några spår från spellistan, visas

ITS empty i displayen och enheten återgår till normal avspelning.

5. Tryck på BAND för att återgå till avspelning.

Radera en CD-skiva från ITS-spellistan

Du kan radera alla spår på en CD-skiva från ITS-spellistan när ITS-avspelningen är

avstängd.

1. Spela den CD-skiva du vill radera.

Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt och välj en CD-skiva.

2. Använd MULTI-CONTROL och välj ITS memory i funktionsmenyn.

ITS memory visas i displayen.

3. Radera alla spår i den aktuella CD-skivan från ITS-spellistan genom att trycka

MULTI-CONTROL nedåt.

Alla spår på den aktuella CD-skivan raderas från spellistan och Memory deleted visas

i displayen.

4. Tryck på BAND för att återgå till avspelning.

Skivtitelfunktioner

Du kan mata in CD-skivtitlar och visa dem i displayen. Sedan kan du enkelt söka efter

och spela önskad skiva.

Inmatning av skivtitlar

Med denna funktion kan du lagra upp till 100 CD-skivtitlar (med ITS-spellista) i CDväxlaren.

Varje titel kan bestå av upp till 10 tecken.

1. Spela den CD-skiva som du vill mata in en titel för.

Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt och välj en CD-skiva.

2. Använd MULTI-CONTROL och välj Title Input i funktionsmenyn.

Title Input visas i displayen.

3. Tryck på DISPLAY för att välja önskad teckentyp.

Tryck på DISPLAY upprepade gånger för att växla mellan följande teckentyper:

Alfabet (versaler), siffror och symboler – Alfabet (gemener) – Europeiska

specialbokstäver, exempelvis med accent (t.ex. á, à, ä, ç) – Siffror och symboler

4. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att välja en bokstav.

Varje gång du trycker MULTI-CONTROL

uppåt visas bokstäver, siffror eller symboler

i stigande ordning (A B C ...). Varje gång du

trycker MULTI-CONTROL nedåt visas

tecknen i fallande ordning.

SVENSKA

47


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 48 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

CD-växlare

5. Tryck MULTI-CONTROL åt höger för att flytta markören till nästa teckenposition.

När du ser den önskade bokstaven, tryck MULTI-CONTROL åt höger för att gå till

nästa position och välj sedan nästa bokstav. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster om

du vill flytta markören bakåt i displayen.

6. Flytta markören till den sista positionen genom att trycka MULTI-CONTROL åt

höger när du har matat in titeln.

När du trycker MULTI-CONTROL åt höger en gång till, lagras den inmatade titeln i

minnet.

7. Tryck på BAND för att återgå till avspelning.

Observera

• Skivtiteln kvarstår i minnet även när skivan tas ut ur magasinet och aktiveras åter när skivan

matas in.

• När data för 100 skivor har lagrats i minnet, kommer data för den skiva som inte har spelats

på den längsta tiden att ersättas med data för nästa nya skiva.

Visning av skivtitlar

Du kan visa textinformationen för vilken skiva som helst vars skivtitel har matats in.

* Tryck på DISPLAY.

Tryck på DISPLAY upprepade gånger för att välja mellan följande inställningar:

: skivtitel – Enkel display

Val av skivor från skivtitellistan

Skivtitellistan visar en lista över skivtitlarna som har matats in i CD-växlaren och låter

dig välja en av dem för avspelning.

1. Tryck på LIST för att växla till läget för skivtitellista i avspelningsdisplayen.

2. Använd MULTI-CONTROL och välj önskad skivtitel.

Vrid när du vill byta skivtitel; tryck för avspelning.

• Du kan också byta skivtitel genom att trycka MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt.

• Om ingen skivtitel har matats in för en skiva visas No D.Title i displayen.

• No Disc visas intill skivnumret när det inte finns någon skiva i magasinet.

• Om du inte utför något kommando inom cirka 30 sekunder avbryts läget för

skivtitellista automatiskt.

CD TEXT-funktioner

Du kan endast använda dessa funktioner med en CD-växlare som är CD TEXTkompatibel.

På en viss typ av skivor kan särskild information ha registrerats på skivan under

tillverkningen. Dessa skivor, som kallas CD TEXT-skivor, kan innehålla information

som skivtitel, spårtitel, artistnamn och avspelningstid. De funktioner som anges nedan

kan endast användas med CD TEXT-skivor.

Visning av textinformation för CD TEXT-skivtitlar

* Tryck på DISPLAY.

Tryck på DISPLAY upprepade gånger för att välja mellan följande inställningar:

: skivtitel – : skivartistnamn – : spårtitel – : spårartistnamn – : skivtitel

och : skivartistnamn – : spårtitel och : spårartistnamn – Enkel display

• Om specifik information inte har registreras på en CD TEXT-skiva, visas inte titel

eller namn i displayen.

Bläddring av textinformation i displayen

Denna enhet visar de första 24 bokstäverna av skivtitel, skivartistnamn, spårtitel och

spårartistnamn. När textinformationen är längre än 24 bokstäver kan du bläddra i

texten.

• När källans symbol är avaktiverad, kan enheten visa de första 30 bokstäverna i text

information.

* Håll DISPLAY intryckt tills texten börjar rullas i displayen.

Titlarna bläddras igenom.

Observera

• När kontinuerlig rullning är på (ON) i grundinställningsmenyn rullas textinformationen

kontinuerligt i displayen. Se “Kontinuerlig rullning” på sidan 66.

48

SVENSKA


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 49 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

CD-växlare

Val av spår från spårtitellistan

Spårtitellistan visar en lista över spårtitlarna på en CD TEXT-skiva och låter dig välja

en av dem för avspelning.

1. Tryck på LIST för att växla till läget för skivtitellista i avspelningsdisplayen.

• Om du vill visa spårtitellistan för den aktuellt avspelade skivan trycker du MULTI-

CONTROL åt höger.

2. Använd MULTI-CONTROL och välj önskad CD TEXT-skivtitel.

Vrid när du vill byta skivtitel; tryck för avspelning.

• Du kan också byta skivtitel genom att trycka MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt.

• Om ingen skivtitel har matats in för en skiva visas No D.Title i displayen.

• No Disc visas intill skivnumret när det inte finns någon skiva i magasinet.

3. Tryck MULTI-CONTROL åt höger för att välja spårtitellista.

• Tryck MULTI-CONTROL åt vänster när du vill återgå till skivtitellistan.

4. Använd MULTI-CONTROL för att välja önskad spårtitel.

Vrid när du vill byta spårtitel; tryck för avspelning.

• Du kan också byta spårtitel genom att trycka MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt.

• Om du inte utför något kommando inom cirka 30 sekunder avbryts läget för

spårtitellista automatiskt.

Avspelning av musik på iPod

Lyssna på musik på iPod

Du kan använda denna enhet för att styra en iPod-adapter, som säljs separat.

Här beskrivs grundläggande användning av en iPod-adapter. Mer avancerade

användning av iPod-adaptern beskrivs fr.o.m. sidan 50.

Indikering av musikstyckets nummer

Visar numret på det avspelade

musikstycket i den valda listan.

Indikering av speltid

Visar använd speltid för det aktuella

musikstycket.

Indikering av albumtitel

Visar det aktuellt avspelade albumets

titel.

1. Tryck på SOURCE och välj iPod.

Tryck på SOURCE tills iPod visas.

2. För snabbsökning framåt/bakåt, håll MULTI-CONTROL intryckt åt vänster eller

höger.

3. Gå framåt eller bakåt till ett annat musikstycke genom att trycka MULTI-

CONTROL åt vänster eller höger.

När du trycker MULTI-CONTROL åt höger går avspelningen till början av nästa

musikstycke. När du trycker MULTI-CONTROL åt vänster en gång går avspelningen

till början av det aktuella musikstycket. Om du upprepar manövern en gång till, går

avspelningen till föregående musikstycke.

Bläddra fram önskat musikstycke

Funktionerna för styrning av en iPod i denna enhet är gjorda för att så mycket som

möjligt likna iPod-funktionerna, för enklare användning och musiksökning.

1. Tryck på LIST för att gå till den översta menyn för listsökning.

2. Använd MULTI-CONTROL och välj en kategori.

Vrid när du vill byta kategori; tryck när du vill välja.

Playlists (spellistor) – Artists (artister) – Albums (album) – Songs (musikstycken) –

Genres (genrer)

En lista från den valda kategorin visas.

• Du börjar avspelningen av den valda kategorin genom att hålla MULTI-CONTROL

intryckt.

• Du kan också byta kategori genom att trycka MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt.

SVENSKA

49


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 50 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Avspelning av musik på iPod

• Du kan också välja kategori genom att trycka MULTI-CONTROL åt höger.

• Om du vill gå till föregående lista, tryck MULTI-CONTROL åt vänster.

• Om du vill gå till den översta menyn för listsökning håller du MULTI-CONTROL

intryckt åt vänster.

• Om du inte utför något kommando inom cirka 30 sekunder avbryts listsökningen

automatiskt.

Sökning av musikstycken

1. Tryck på LIST för att gå till den översta menyn för listsökning.

2. Använd MULTI-CONTROL och välj Genres, Artists, Albums eller Songs bland

kategorierna.

Vrid när du vill byta kategori; tryck när du vill välja.

En lista från den valda kategorin visas.

3. Använd MULTI-CONTROL och välj ett musikstycke, ett album, en artist eller en

genre.

Vrid när du vill byta alternativ; tryck när du vill välja.

En lista från det valda alternativet visas.

• Om du väljer Songs (musikstycken), börjar avspelningen genast från det valda

stycket.

4. Upprepa steg 3 för att hitta det musikstycke du vill höra.

Val av spellista

Du kan välja en spellista från iPod-spellistan.

1. Tryck på LIST för att gå till den översta menyn för listsökning.

2. Använd MULTI-CONTROL och välj Playlists bland kategorierna.

Vrid när du vill byta kategori; tryck när du vill välja.

En lista från Playlists (spellistor) visas.

3. Använd MULTI-CONTROL och välj en spellista.

Vrid när du vill byta spellista; tryck när du vill välja.

En lista med musikstycken från den valda spellistan visas.

• Du börjar avspelningen av den valda spellistan genom att hålla MULTI-CONTROL

intryckt.

4. Använd MULTI-CONTROL och välj ett musikstycke från den valda spellistan.

Vrid när du vill byta musikstycke; tryck för avspelning.

• Om inga musikstycken har lagrats i spellistan visas STOP i displayen och

avspelningen stoppas.

Visning av textinformation på iPod

Textinformation som har registrerats på iPod kan visas i displayen.

* Tryck på DISPLAY.

Tryck på DISPLAY upprepade gånger för att välja mellan följande inställningar:

: albumtitel – : musikstyckets titel – : artistnamn – : artistnamn och :

albumtitel – : musikstyckets titel och : artistnamn – : musikstyckets titel och

: albumtitel – Enkel display

• Om tecknen som registrerats på iPod inte är kompatibla med denna enhet visas inte

tecknen.

Observera

• Du kan rulla textinformationen åt vänster genom att hålla DISPLAY intryckt.

• När kontinuerlig rullning är på (ON) i grundinställningsmenyn rullas textinformationen

kontinuerligt i displayen. Se “Kontinuerlig rullning” på sidan 66.

Avancerad användning av iPod-adaptern

Funktionsdisplay

Visar funktionens status.

1. Visa huvudmenyn genom att trycka på

MULTI-CONTROL.

FUNCTION, AUDIO och

ENTERTAINMENT visas i displayen.

2. Använd MULTI-CONTROL och välj FUNCTION.

Vrid när du vill ändra menyval; tryck när du vill välja.

Funktionsnamnet visas i displayen.

3. Vrid MULTI-CONTROL för att välja funktionen.

Vrid MULTI-CONTROL medurs eller moturs för att växla mellan funktionerna i följande

ordning:

Play mode (repetitionsavspelning) – Shuffle mode (slumpvis avspelning) – Pause

(paus)

• Tryck på BAND när du vill återgå till avspelningsdisplayen.

Observera

• Om du inte använder funktionen inom ca 30 sekunder återgår displayen automatiskt till

avspelning.

50

SVENSKA


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 51 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Avspelning av musik på iPod

Repetitionsavspelning

För avspelning av musikstycken på iPod finns två områden för repetitionsavspelning:

Repeat one (repetition av ett stycke) och Repeat all (repetition av alla styckena i

listan).

• Medan Play mode är inställt på Repeat one kan du inte välja andra musikstycken.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Play mode i funktionsmenyn.

Play mode visas i displayen.

2. Tryck på MULTI-CONTROL för att välja repetitionsområde.

Tryck på MULTI-CONTROL upprepade gånger tills önskat repetitionsområde visas i

displayen.

• Repeat one – Repetition av endast det aktuella musikstycket

• Repeat all – Repetition av alla musikstycken i den valda listan

Slumpvis avspelning av musikstycken

För avspelning av musikstycken på iPod finns två metoder för slumpvis avspelning:

Shuffle Songs (slumpvis avspelning av musikstycken) och Shuffle Albums

(slumpvis avspelning av album).

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Shuffle mode i funktionsmenyn.

Shuffle mode visas i displayen.

2. Tryck på MULTI-CONTROL för att välja din favoritinställning.

Tryck på MULTI-CONTROL upprepade gånger tills önskad inställning visas i

displayen.

• Shuffle Songs – Slumpvis avspelning av musikstycken inom den valda listan

• Shuffle Albums – Slumpvis val av album, och avspelning av musikstyckena i

albumet i normal ordning

• Shuffle OFF – Koppla bort slumpvis avspelning

Paus i ett musikstycke

Med pausfunktionen kan du göra en tillfällig paus i ett musikstycke.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Pause i funktionsmenyn.

Pause visas i displayen.

2. Koppla på pausfunktionen genom att trycka på MULTI-CONTROL.

Paus görs i avspelningen av det aktuella musikstycket.

• Stäng av pausfunktionen genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.

TV-tuner

Titta på TV

Du kan använda denna enhet för att styra en TV-tuner, som säljs separat.

För detaljer om användning, se bruksanvisningen för TV-tunern. I detta avsnitt

beskrivs TV-funktioner som kan utföras med denna enhet, men avviker från de

funktioner som beskrivs i tunerns bruksanvisning.

Bandindikator

Visar det band TV-tunern är inställd

på.

Indikator för förinställd siffra

Visar vilken förinställning som har

valts.

Kanalindikator

Visar den kanal TV-tunern är inställd

på.

1. Tryck på SOURCE för att välja TV.

Tryck på SOURCE tills Television visas.

2. Tryck på BAND för att välja ett frekvensband.

Tryck på BAND tills önskat band visas: TV-1 eller TV-2.

3. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger om du vill utföra manuell

stationssökning.

Kanalerna flyttas stegvis uppåt eller nedåt.

4. För automatisk stationssökning ska du trycka MULTI-CONTROL åt vänster eller

höger i ca 1 sekund och sedan släppa.

Tunern söker bland kanalerna tills den hittar en sändare som är stark nog för god

mottagning.

• Avbryt automatisk stationssökning genom att trycka MULTI-CONTROL åt vänster

eller höger.

• Genom att hålla MULTI-CONTROL intryckt åt vänster eller höger kan du hoppa över

stationer. Automatisk sökning börjar så snart du släpper MULTI-CONTROL.

SVENSKA

51


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 52 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

TV-tuner

Avancerad användning av TV-tunern

Funktionsdisplay

Visar funktionens status.

1. Visa huvudmenyn genom att trycka på

MULTI-CONTROL.

FUNCTION, AUDIO och

ENTERTAINMENT visas i displayen.

2. Använd MULTI-CONTROL och välj FUNCTION.

BSSM visas i displayen.

• Tryck på BAND när du vill återgå till kanalvisning.

Observera

• Om du inte använder funktionen inom ca 30 sekunder återgår displayen automatiskt till

kanalvisning.

Lagring och val av stationer

Du kan utan vidare lagra upp till 12 sändningsstationer som du senare kan hämta.

1. När du hittar en station som du vill lagra i minnet trycker du på LIST för att växla

till listan över förinställda kanaler.

2. Använd MULTI-CONTROL när du vill lagra den valda stationen i minnet.

Vrid när du vill byta förvalt nummer; håll intryckt för lagring.

Det förinställda numret du valde blinkar och fortsätter sedan att vara tänt. Den valda

stationen har lagrats i minnet.

• Om du inte utför något kommando inom cirka 30 sekunder avbryts listläget med

förinställda kanaler automatiskt.

Observera

• Upp till 24 stationer, 12 för vart och ett av de två TV-banden, kan lagras i minnet.

• Du kan även lagra stationer som är programmerade under siffrorna 1–6 genom att hålla en

av förinställningsknapparna 1–6 intryckt på fjärrkontrollen.

Lagring av de starkaste stationerna i ordningsföljd

1. Använd MULTI-CONTROL och välj FUNCTION om du vill visa BSSM.

2. Koppla på BSSM genom att trycka på MULTI-CONTROL.

Searching visas i displayen. Medan Searching visas lagras de 12 starkaste

sändningsstationerna från och med den lägsta kanalen och uppåt. När lagringen är

klar visas listan över förinställda kanaler.

• Om du vill avbryta lagringen, tryck på MULTI-CONTROL.

3. Använd MULTI-CONTROL för att välja önskad station.

Vrid när du vill byta station; tryck när du vill välja.

• Du kan också byta station genom att trycka MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt.

• Om du inte utför något kommando inom cirka 30 sekunder avbryts listläget med

förinställda kanaler automatiskt.

Observera

• Om du lagrar stationer med BSSM, kan dessa ersätta stationer som du har lagrat med P01

– P12.

Val av stationer från listan över förinställda kanaler

Listan över förinställda kanaler visar förinställda stationer och ger dig möjlighet att

välja en av dem för mottagning.

1. Tryck på LIST för att växla till läget för förinställda kanaler vid kanalvisning.

2. Använd MULTI-CONTROL för att välja önskad station.

Vrid när du vill byta station; tryck när du vill välja.

• Du kan också byta station genom att trycka MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt.

• Om du inte utför något kommando inom cirka 30 sekunder avbryts listläget med

förinställda kanaler automatiskt.

Observera

• Du kan även hämta stationer som är programmerade under förinställningsknapparna

genom att trycka MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt vid kanalvisning.

• Du kan även hämta stationer som är programmerade under siffrorna 1–6 genom att trycka

på en av knapparna 1–6 på fjärrkontrollen.

52

SVENSKA


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 53 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

DVD-spelare

Avspelning av skivor

Du kan använda denna enhet för att styra en DVD-spelare eller DVD-växlare (säljs

separat).

För detaljer om användning, se bruksanvisningen för DVD-spelaren eller DVDväxlaren.

I detta avsnitt beskrivs sådana DVD-funktioner i denna enhet som avviker

från de funktioner som beskrivs i DVD-spelarens eller DVD-växlarens bruksanvisning.

Följ dessa grundläggande steg för att spela en DVD-videoskiva med DVD-spelaren.

Mer avancerad DVD-videoanvändning beskrivs fr.o.m. denna sida.

DVD-V/VCD/CD/MP3/WMA-indikering

Visar den aktuellt avspelade skivans

typ.

Indikering av skivnummer

Visar den aktuellt avspelade skivans

nummer när du använder en DVDväxlare.

Indikering av titel/mapp/skivnummer

Visar titeln (vid avspelning av DVD-video), mappen (vid avspelning av MP3 eller

WMA) eller skivan (vid avspelning av video-CD eller CD) för det som avspelas.

Kapitel-/spårnummerindikator

Indikerar det aktuellt avspelade kapitlet (vid avspelning av DVD-video) eller

spåret (vid avspelning av video-CD, CD, MP3 eller WMA).

Indikering av speltid

Visar använd speltid för det aktuella spåret.

1. Tryck på SOURCE och välj DVD-spelaren/DVD-växlaren.

Tryck på SOURCE tills DVD visas.

2. För snabbsökning framåt/bakåt, håll MULTI-CONTROL intryckt åt vänster eller

höger.

3. Gå framåt eller bakåt till ett annat kapitel/spår genom att trycka MULTI-

CONTROL åt vänster eller höger.

Välj en skiva

• Denna funktion kan endast användas när du har anslutit en DVD-växlare till denna

enhet.

* Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att välja önskad skiva.

Välj en mapp

• Denna funktion kan endast användas när en DVD-spelare som kan avspela MP3/

WMA-filer är ansluten till denna enhet.

* Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att välja en mapp.

Avancerad användning av DVD-spelaren

Funktionsdisplay

Visar funktionens status.

1. Visa huvudmenyn genom att trycka på

MULTI-CONTROL.

FUNCTION, AUDIO och

ENTERTAINMENT visas i displayen.

2. Använd MULTI-CONTROL och välj FUNCTION.

Vrid när du vill ändra menyval; tryck när du vill välja.

Funktionsnamnet visas i displayen.

3. Vrid MULTI-CONTROL för att välja funktionen.

Vrid MULTI-CONTROL medurs eller moturs för att växla mellan funktionerna i följande

ordning:

Under avspelning av DVD-Video eller CD-Video

Play mode (repetitionsavspelning) – Pause (paus)

Under CD-avspelning

Play mode (repetitionsavspelning) – Random mode (slumpvis avspelning) – Scan

mode (scannad avspelning) – Pause (paus) – ITS play mode (ITS-avspelning) – ITS

memory (ITS-inmatning) – Title Input (skivtitelinmatning)

Under MP3/WMA-avspelning

Play mode (repetitionsavspelning) – Random mode (slumpvis avspelning) – Scan

mode (scannad avspelning) – Pause (paus)

• Tryck på BAND när du vill återgå till avspelningsdisplayen.

Observera

• När du använder denna enhet med en DVD-växlare, kan du välja ITS play mode, ITS

memory och Title Input.

SVENSKA

53


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 54 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

DVD-spelare

Repetitionsavspelning

• Denna funktion kan inte användas under PBC-avspelning av video-CD-skivor.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Play mode i funktionsmenyn.

Play mode visas i displayen.

2. Tryck på MULTI-CONTROL för att välja repetitionsområde.

Under avspelning av DVD-videoskivor

Tryck på MULTI-CONTROL upprepade gånger tills önskat repetitionsområde visas i

displayen.

• Disc repeat – Repetition av den aktuella skivan

• Chapter repeat – Repetition av endast det aktuella kapitlet

• Title repeat – Repetition av endast den aktuella titeln

Under avspelning av CD-Video eller CD

Tryck på MULTI-CONTROL upprepade gånger tills önskat repetitionsområde visas i

displayen.

• Disc repeat – Repetition av den aktuella skivan

• Track repeat – Repetition av endast det aktuella spåret

Under MP3/WMA-avspelning

Tryck på MULTI-CONTROL upprepade gånger tills önskat repetitionsområde visas i

displayen.

• Disc repeat – Repetition av den aktuella skivan

• Folder repeat – Repetition av den aktuella mappen

• Track repeat – Repetition av endast det aktuella spåret

Observera

• Om du väljer andra skivor under repetitionsavspelning, ändras avspelningsområdet till Disc

repeat.

• Om du spelar en video-CD- eller CD-skiva och utför spårsökning eller snabbsökning framåt/

bakåt under Track repeat, ändras repetitionsområdet till Disc repeat.

• Om du väljer en annan mapp vid repetitionsavspelning av MP3/WMA-filer, ändras

repetitionsområdet till Disc repeat.

• Om du utför spårsökning eller snabbsökning framåt/bakåt under Track repeat vid MP3/

WMA-avspelning, ändras repetitionsområdet till Folder repeat.

Paus i avspelning av en skiva

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Pause i funktionsmenyn.

Pause visas i displayen.

2. Koppla på pausfunktionen genom att trycka på MULTI-CONTROL.

Paus görs i avspelningen av det aktuella spåret.

• Stäng av pausfunktionen genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.

Slumpvis avspelning av spår

• Denna funktion kan användas under CD/MP3/WMA-avspelning.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Random mode i funktionsmenyn.

Random mode visas i displayen.

2. Koppla på slumpvis avspelning genom att trycka på MULTI-CONTROL.

Spåren avspelas i slumpvis ordning.

• Stäng av slumpvis avspelning genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.

Scanning av spår på en CD/MP3/WMA-skiva

• Denna funktion kan användas under CD/MP3/WMA-avspelning.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Scan mode i funktionsmenyn.

Scan mode visas i displayen.

2. Koppla på scannad avspelning genom att trycka på MULTI-CONTROL.

De första 10 sekunderna av varje spår avspelas.

3. När du hittar önskat spår, trycker du på MULTI-CONTROL för att stänga av

scannad avspelning.

Spårets avspelning fortsätter.

• Om displayen automatiskt har återgått till avspelning kan du välja Scan mode igen

genom att trycka på MULTI-CONTROL.

54

SVENSKA


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 55 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

DVD-spelare

Användning av ITS-spellista och skivtitelfunktioner

• Dessa funktioner kan endast användas när du har anslutit en DVD-växlare till denna

enhet.

• Denna funktion avviker något från ITS-avspelning med en CD-växlare. Vid

användning av DVD-växlare gäller ITS-avspelning endast den aktuellt avspelade

CD-skivan. För detaljer, se “ITS-spellistor” på sidan 46.

Skivtitelfunktioner

Du kan mata in CD-skivtitlar och visa dem i displayen. Sedan kan du enkelt söka efter

och spela önskad skiva.

• Denna funktion kan användas under CD-avspelning.

Inmatning av skivtitlar

Funktionen Disc title (skivtitel) ger dig möjlighet att införa upp till 10 bokstäver långa

CD-titlar i DVD-spelaren. För detaljer, se “Inmatning av skivtitlar” på sidan 47.

• Denna funktion kan endast användas när du har anslutit en DVD-spelare till denna

enhet.

• När du spelar en CD TEXT-skiva på en CD TEXT-kompatibel DVD-spelare kan du

inte välja inmatning av skivtitlar. På en CD TEXT-skiva är skivtiteln redan

registrerad.

Ljudinställningar

Enkel inställning av audiosystemet

Med följande funktioner kan du göra en enkel justering av audiosystemet enligt bilens

interna akustiska egenskaper, som varierar beroende på typen av fordon.

• Val av equalizer-kurva

• Användning av positionsväljare (Position)

• Justering av equalizer-kurva

Finjustering av ljudet

Genom att göra följande inställningar/justeringar i den ordning som visas kan du enkelt

skapa ett fintrimmat ljudfält.

• Användning av positionsväljare (Position)

• Balansjustering (Fader)

• Subwooferutgång (Subwoofer1)

• Justering av subwooferns inställningar (Subwoofer2)

• Justera lågpassfiltrets branthet (Subwoofer3)

• Inställning av högpassfilter för främre högtalare (Front HPF, Front HPF FREQ.)

• Inställning av högpassfilter för bakre högtalare (Rear HPF, Rear HPF FREQ.)

• Auto TA och EQ (automatisk avståndsinställning och autokorrigering)

• Val av equalizer-kurva

• Justering av equalizer-kurva

• Justering av 16-bands grafisk equalizer (FREQ.)

Extrafunktioner

Med dessa funktioner kan du anpassa ljudet enligt ditt system och din personliga

smak.

• BBE-ljud (BBE)

• Använda kompression och BMX (COMP/BMX)

• Justering av Loudness (Loudness)

• Automatisk volymutjämning (ASL)

• Justering av källans ljudnivå (SLA)

• Använda ljudanvändargränssnitt (AUI sound level)

SVENSKA

55


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 56 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Ljudinställningar

Justering av ljudinställningar

Audiodisplay

Visar ljudinställningarnas status.

Viktigt

• När telefonen är vald som källa går det

inte att göra andra ljudjusteringar än

balansjustering.

1. Visa huvudmenyn genom att trycka på MULTI-CONTROL.

FUNCTION, AUDIO och ENTERTAINMENT visas i displayen.

2. Använd MULTI-CONTROL och välj AUDIO.

Vrid när du vill ändra menyval; tryck när du vill välja.

Ljudfunktionsnamnet visas i displayen.

3. Vrid MULTI-CONTROL för att välja ljudfunktionen.

Vrid MULTI-CONTROL medurs eller moturs för att växla mellan ljudfunktionerna i

följande ordning:

Fader (balansjustering) – Position (positionsväljare) – TA Mode (avståndsinställning)

– Time Alignment (avståndsjustering) – Loudness (loudness) – Powerful (justering

av grafiskt equalizer) – FREQ. (justering av 16-bands grafisk equalizer) – Subwoofer1

(subwoofer på/av) – Subwoofer2 (subwoofer, delningsfrekvens) – Subwoofer3

(subwoofer, branthet) – Front HPF (främre högpassfilter, branthet) – Front HPF

FREQ. (främre högpassfilter, delningsfrekvens) – Rear HPF (bakre högpassfilter,

branthet) – Rear HPF FREQ. (bakre högpassfilter, delningsfrekvens) – BBE (BBE) –

COMP/BMX (kompression och BMX) – Auto EQ (autokorrigering på/av) – ASL

(automatisk volymutjämning) – SLA (justering av källnivå) – AUI sound level

(ljudanvändargränssnitt)

• När du väljer OFF i TA Mode, kan du inte växla till Time Alignment.

• Du kan välja Subwoofer2 och Subwoofer3 endast när subwooferutgången är

påkopplad i Subwoofer1.

• När tuner, television eller AUX har valts som källa går det inte att välja COMP/BMX.

• När du väljer FM-tunern som källa kan du inte växla till SLA.

• När du vill återgå till displayen för respektive källa, trycker du på BAND.

Observera

• Om du inte använder ljudfunktionen inom ca 30 sekunder återgår displayen automatiskt till

källvisning.

Användning av positionsväljare

Ett sätt att säkerställa ett naturligare ljud är att tydligt positionera stereoljudbilden

(placera dig i ljudfältets centrum). Med positionsväljaren kan du automatiskt justera

högtalarnas utgångsnivåer och programmera en fördröjning som är anpassad till

lyssnarplatsernas antal och placering.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Position.

Position visas i displayen.

2. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster, höger, uppåt eller nedåt för att välja en

lyssnarposition.

Riktning Display Position

Vänster Front Left Vänster framsäte

Höger Front Right Höger framsäte

Uppåt Front Framsäten

Nedåt All Alla säten

• Tryck MULTI-CONTROL i samma riktning igen för att koppla bort den valda

lyssnarpositionen.

Balansjustering

Du kan ändra fader-/balansinställningen så att den ger en idealisk ljudmiljö för alla

lyssnarplatser.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Fader.

Fader visas i displayen.

• Om balansinställningen har justerats tidigare visas Balance i displayen.

2. Justera främre/bakre högtalarbalans genom att trycka MULTI-CONTROL uppåt

eller nedåt.

Varje gång du trycker MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt, förskjuts balansen mellan

de främre och bakre högtalarna framåt eller bakåt.

Front 25 till Rear 25 visas när balansen mellan de främre och bakre högtalarna

förskjuts bakåt.

• Front/Rear 0 är den korrekta inställningen när du endast använder två högtalare.

3. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att justera vänster/höger

högtalarbalans.

Varje gång du trycker MULTI-CONTROL åt vänster eller höger förskjuts

högtalarbalansen åt vänster eller höger.

Left 25 till Right 25 visas när balansen mellan vänster och höger högtalare förskjuts

från vänster till höger.

56

SVENSKA


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 57 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Ljudinställningar

Avståndsinställning

Denna funktion ger dig möjlighet att justera avståndet mellan varje högtalare och

lyssnarplatsen.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj TA Mode.

TA Mode visas i displayen.

2. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att välja avståndsinställning.

Varje gång du trycker MULTI-CONTROL åt vänster eller höger väljs en

avståndsinställning i följande ordning:

Initial (ursprunglig) – Custom (anpassad) – Auto TA (automatisk avståndsinställning)

– OFF (avstängd)

– Initial är grundinställningen (fabriksinställd).

– Custom är en användarvald avståndsinställning som du kan skapa själv.

– Auto TA är en avståndsinställning som skapats av auto TA och EQ. (Se “Auto TA

och EQ (automatisk avståndsinställning och autokorrigering)” på sidan 62.)

• Please set Auto TA visas. Detta anger att du inte kan välja Auto TA om Auto TA

och EQ inte har utförts.

Justering av avståndsinställningen

Du kan justera avståndet mellan varje högtalare och den valda positionen.

• En justerad avståndsinställning minneslagras i Custom.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj TA Mode1.

TA Mode visas i displayen.

2. Tryck på MULTI-CONTROL och välj en måttenhet.

Varje gång du trycker på MULTI-CONTROL väljs en måttenhet i följande ordning:

(cm) (centimeter) – (inch) (tum)

3. Använd MULTI-CONTROL och välj Time Alignment.

Time Alignment visas i displayen.

• Meddelandet Can't adjust TA. Set position FL/FR visas när varken Front Left eller

Front Right är valt i positionsväljarläget (Position).

• När du väljer OFF i TA Mode, kan du inte växla till Time Alignment.

4. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller

höger för att välja den högtalare som

ska justeras.

Varje gång du trycker MULTI-CONTROL

åt vänster eller höger väljs en högtalare i

följande ordning:

Främre högtalare vänster

Främre högtalare höger

Bakre högtalare höger

Höger subwoofer

Vänster subwoofer

Bakre högtalare vänster

Främre högtalare vänster – Främre högtalare höger – Bakre högtalare höger – Bakre

högtalare vänster – Vänster subwoofer – Höger subwoofer

• Du kan inte välja vänster subwoofer och höger subwoofer när subwooferutgången

är avstängd.

5. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att justera avståndet mellan den

valda högtalaren och lyssnarplatsen.

Varje gång du trycker MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt ökas respektive minskas

avståndet.

400.00cm till 0.00cm visas när avståndet ökar eller minskar och du har valt centimeter

(cm).

160.0inch till 0.0inch visas när avståndet ökar eller minskar och du har valt tum

(inch).

• Du kan justera avståndet för de övriga högtalarna på samma sätt.

6. Tryck på BAND när du vill stänga av avståndsinställning.

Subwooferutgång

Denna enhet har en subwooferutgång som du kan koppla på eller stänga av. Koppla

på subwooferutgången när du har anslutit en subwoofer till denna enhet.

Subwooferutgångens fas kan växlas mellan normal och reverserad.

1. Använd MULTI-CONTROL för att välja Subwoofer1.

Subwoofer1 visas i displayen.

2. Koppla på subwooferutgången genom att trycka på MULTI-CONTROL.

ON visas i displayen. Subwooferutgången är påkopplad.

• Koppla bort subwooferutgången genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.

SVENSKA

57


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 58 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Ljudinställningar

3. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att välja stereo eller mono.

Tryck MULTI-CONTROL åt vänster om du vill välja mono. MONO visas i displayen.

Tryck MULTI-CONTROL åt höger om du vill välja stereo. STEREO visas i displayen.

Justering av subwooferns inställningar

När subwooferutgången är på kan du justera subwooferns delningsfrekvens och

utgångsnivå.

1. Använd MULTI-CONTROL för att välja Subwoofer2.

Subwoofer2 visas i displayen.

• När subwooferutgången är på, kan du välja Subwoofer2.

2. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att välja delningsfrekvens.

Varje gång du trycker MULTI-CONTROL åt vänster eller höger väljs en

delningsfrekvens i följande ordning:

50 – 63 – 80 – 100 – 125 – 160 – 200 (Hz)

Endast frekvenser som är lägre än dem inom det valda området kommer ut från

subwoofern.

3. Justera subwooferns utgångsnivå genom att trycka MULTI-CONTROL uppåt

eller nedåt.

Varje gång du trycker MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt ökar eller minskar

subwoofernivån. +6 till –24 visas när nivån ökar eller minskar.

Justera lågpassfiltrets branthet

När subwooferutgången är påkopplad kan du justera ljudkontinuiteten mellan

högtalarna.

1. Använd MULTI-CONTROL för att välja Subwoofer3.

Subwoofer3 visas i displayen.

• När subwooferutgången är på, kan du välja Subwoofer3.

2. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att välja subwooferutgångens fas.

Tryck MULTI-CONTROL uppåt om du vill välja normal fas. visas i displayen.

Tryck MULTI-CONTROL nedåt om du vill välja reverserad fas. visas i displayen.

3. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att välja branthet.

Varje gång du trycker MULTI-CONTROL åt vänster eller höger väljs ett

branthetsvärde i följande ordning:

–18 – –12 – –6 (dB/okt.)

Observera

• När brantheten för subwoofern och högpassfiltret är –12dB, med samma delningsfrekvens,

reverseras fasen 180 grader vid delningsfrekvensen. I detta fall ger reverserad fas en

förbättrad ljudkontinuitet.

Högpassfilter

Koppla på HPF (högpassfiltret) när du vill dämpa allt lågfrekvent ljud inom

subwooferutgångens frekvensområde från de främre eller bakre högtalarna. Endast

de frekvenser som är högre än frekvenserna inom det valda området återges från de

främre eller bakre högtalarna.

Bortkoppling av ljudet från högtalarenheter (filter)

Du kan koppla bort ljudet från de främre och bakre högtalarenheterna (filtren) separat.

När högtalarenheterna (filtren) har kopplats bort hörs inget ljud från dessa högtalare.

• När ljudet kopplas bort från den valda högtalarenheten (filtret) visas MUTE ON i

displayen och inga justeringar kan göras.

• Även om en högtalarenhet (ett filter) har kopplats bort, kan du justera parametrarna

för andra högtalarenheter (filter).

1. Använd MULTI-CONTROL för att välja Front HPF (eller Rear HPF).

Front HPF (eller Rear HPF) visas i displayen.

2. Koppla bort ljudet till högtalarenheten (filtret) genom att hålla MULTI-CONTROL

intryckt.

MUTE ON visas i displayen.

• Avbryt bortkoppling av ljudet genom att trycka MULTI-CONTROL uppåt.

Inställning av högpassfilter för främre högtalare

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Front HPF.

Front HPF visas i displayen.

2. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att välja branthet.

Varje gång du trycker MULTI-CONTROL åt vänster eller höger väljs ett

branthetsvärde i följande ordning:

–12 – –6 – Pass (0) (dB/okt.)

• Om du ställer in brantheten på 0 dB/okt. (Pass), kommer audiosignalen att gå förbi

filtret, dvs. filtret har ingen effekt.

3. Använd MULTI-CONTROL och välj Front HPF FREQ.

Front HPF FREQ. visas i displayen.

4. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att välja delningsfrekvens.

Varje gång du trycker MULTI-CONTROL åt vänster eller höger väljs en

delningsfrekvens i följande ordning:

50 – 63 – 80 – 100 – 125 – 160 – 200 (Hz)

Endast frekvenser som är högre än dem inom det valda området kommer ut från de

främre högtalarna.

58

SVENSKA


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 59 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Ljudinställningar

5. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att justera de främre högtalarnas

utgångsnivå.

Varje gång du trycker MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt ökar eller minskar

utgångsnivån för de främre högtalarna. 0 till –24 visas när nivån ökar eller minskar.

Inställning av högpassfilter för bakre högtalare

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Rear HPF.

Rear HPF visas i displayen.

2. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att välja branthet.

Varje gång du trycker MULTI-CONTROL åt vänster eller höger väljs ett

branthetsvärde i följande ordning:

–12 – –6 – Pass (0) (dB/okt.)

• Om du ställer in brantheten på 0 dB/okt. (Pass), kommer audiosignalen att gå förbi

filtret, dvs. filtret har ingen effekt.

3. Vrid MULTI-CONTROL för att välja Rear HPF FREQ.

Rear HPF FREQ. visas i displayen.

4. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att välja delningsfrekvens.

Varje gång du trycker MULTI-CONTROL åt vänster eller höger väljs en

delningsfrekvens i följande ordning:

50 – 63 – 80 – 100 – 125 – 160 – 200 (Hz)

Endast frekvenser som är högre än dem inom det valda området kommer ut från de

bakre högtalarna.

5. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att justera de bakre högtalarnas

utgångsnivå.

Varje gång du trycker MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt ökar eller minskar

utgångsnivån för de bakre högtalarna. 0 till –24 visas när nivån ökar eller minskar.

Autokorrigering

Autokorrigeringskurvan är en equalizer-kurva som skapas av auto TA och EQ (se

“Auto TA och EQ (automatisk avståndsinställning och autokorrigering)” på sidan 62).

Du kan koppla på eller stänga av autokorrigeringen.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Auto EQ.

Auto EQ visas i displayen.

• Please set Auto EQ visas. Detta anger att du inte kan koppla på autokorrigering om

Auto TA och EQ inte har utförts.

2. Koppla på autokorrigering genom att trycka på MULTI-CONTROL.

ON visas i displayen.

• Stäng av autokorrigeringen genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.

Användning av equalizer

Equalizer-funktionen ger dig möjlighet att justera equalizer-kurvan enligt bilens interna

akustiska egenskaper.

Val av equalizer-kurva

Det finns sju lagrade equalizer-kurvor som du enkelt kan aktivera när du vill. Här följer

en lista över dem:

Display Equalizer-kurva

Powerful Kraftfull

Natural Naturlig

Vocal Sång

Flat Plan

Custom1 Användarvald 1

Custom2 Användarvald 2

Super Bass Superbas

• Custom1 och Custom2 är justerbara equalizer-kurvor som du själv skapar.

Kurvorna kan justeras med en 16-bands grafisk equalizer.

• När Flat är vald görs varken tillägg till eller korrektion av ljudet. Det är en praktisk

funktion när du vill kontrollera effekten av equalizer-kurvorna genom att växla mellan

Flat och en inställd kurva.

* Välj equalizer-kurva genom att trycka på EQ.

Tryck på EQ upprepade gånger för att välja mellan följande equalizer-kurvor:

Powerful – Natural – Vocal – Flat – Custom1 – Custom2 – Super Bass

SVENSKA

59


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 60 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Ljudinställningar

Justering av equalizer-kurva

Du kan finjustera (nyanskontrollera) de fabriksinställda equalizer-kurvorna, med

undantag av Flat.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj justering av grafisk equalizer.

Powerful visas i displayen.

• Om equalizer-kurvan har valts tidigare, visas den tidigare valda kurvan i stället för

Powerful.

2. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att välja en equalizer-kurva.

Varje gång du trycker MULTI-CONTROL åt vänster eller höger väljs en equalizerkurva

i följande ordning:

Powerful – Natural – Vocal – Flat – Custom1 – Custom2 – Super Bass

3. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att justera equalizer-kurvan.

Varje gång du trycker MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt ökar respektive minskar

equalizer-kurvan.

+6 till –6 visas när equalizer-kurvan ökar eller minskar.

• Det verkliga justeringsområdet varierar beroende på den valda equalizer-kurvan.

• En equalizer-kurva där alla frekvenser är inställda på 0 kan inte justeras.

Justering av 16-bands grafisk equalizer

I equalizer-kurvorna Custom1 och Custom2 kan nivån för varje band justeras.

• Du kan skapa en separat Custom1-kurva för varje källa. (Den inbyggda CDspelaren

och CD-växlaren ställs automatiskt in för samma justerade equalizerkurva.)

Om du gör justeringar när en annan kurva än Custom2 är vald, kommer

equalizer-kurvans inställningar att lagras i Custom1.

• Du kan skapa en Custom2-kurva som är gemensam för alla källor. Om du gör

justeringar när Custom2-kurvan är vald, uppdateras Custom2-kurvan.

1. Aktivera den equalizer-kurva som du vill justera.

Se “Val av equalizer-kurva” på sidan 59.

2. Använd MULTI-CONTROL och välj justering av 16-bands grafisk equalizer.

FREQ. visas i displayen.

3. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att välja det equalizer-band du

vill justera.

Varje gång du trycker MULTI-CONTROL åt vänster eller höger väljs ett equalizerband

i följande ordning:

20 – 31.5 – 50 – 80 – 125 – 200 – 315 – 500 – 800 – 1.25k – 2k – 3.15k – 5k – 8k –

12.5k – 20k (Hz)

4. Justera equalizer-bandets nivå genom att trycka MULTI-CONTROL uppåt eller

nedåt.

Varje gång du trycker MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt ökar eller minskar

equalizer-bandets nivå.

+6 till –6 visas när nivån ökar eller minskar.

• Du kan sedan välja ett annat band och justera nivån på detta.

5. Tryck på BAND när du vill stänga av justering av 16-bands grafisk equalizer.

BBE-ljud

Med BBE kan avspelning som ligger mycket nära originalsoundet uppnås, genom

korrigering med en kombination av fasutjämning och högregisterförstärkning av

fördröjningen hos högfrekvenskomponenterna och amplitudavvikelsen som uppstår

under avspelning. Med hjälp av denna funktion kan du återskapa den dynamiska

ljudbilden hos ett live-framträdande.

BBE-ljudbehandlingstekniken ger dig möjlighet att justera BBE-nivån.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj BBE.

BBE visas i displayen.

2. Koppla på BBE genom att trycka på MULTI-CONTROL.

• Stäng av BBE genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.

3. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att justera BBE-nivån.

Varje gång du trycker MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt ökar eller minskar BBEnivån.

+4 till –4 visas när nivån ökar eller minskar.

Observera

• Tillverkad under licens från BBE Sound, Inc. BBE är ett varumärke tillhörande BBE Sound,

Inc.

Använda kompression och BMX

Med funktionerna COMP (kompression) och BMX kan du justera enhetens ljudkvalitet

för avspelning. Båda funktionerna har två justeringsnivåer. Funktionen COMP

eliminerar distorsioner som orsakas av obalans mellan höga och dämpade ljud på

högre volymnivåer. BMX kontrollerar reverberation för ett fylligare ljud vid avspelning.

Pröva de olika inställningarna för att se vilken effekt de har och välj den som är bäst

för avspelning av det spår eller den skiva du lyssnar på.

• När tuner, television eller AUX har valts som källa går det inte att välja COMP/BMX.

60

SVENSKA


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 61 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Ljudinställningar

1. Använd MULTI-CONTROL och välj COMP/BMX.

COMP/BMX visas i displayen.

2. Koppla på COMP/BMX genom att trycka på MULTI-CONTROL.

• Stäng av COMP/BMX genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.

3. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att välja önskad inställning.

Varje gång du trycker MULTI-CONTROL åt vänster eller höger väljs en inställning i

följande ordning:

COMP 1 – COMP 2 – BMX 1 – BMX 2

Justering av Loudness

Funktionen Loudness kompenserar för defekter inom låga och höga frekvensområden

på låga ljudnivåer.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Loudness.

Loudness visas i displayen.

2. Koppla på Loudness genom att trycka på MULTI-CONTROL.

ON visas i displayen.

• Stäng av Loudness genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.

Automatisk volymutjämning

Under körning varierar bullernivån i bilen beroende på körhastigheten och

vägförhållandena. Funktionen Automatisk volymutjämning (ASL) övervakar dessa

variationer och ökar ljudvolymen automatiskt om bullret blir högre. Känsligheten

(ljudvolymens förändring i förhållande till bullernivån) hos ASL kan ställas in på en av

fem nivåer.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj ASL.

ASL visas i displayen.

2. Koppla på ASL genom att trycka på MULTI-CONTROL.

ASL-nivån (t.ex. Mid-Low) visas i displayen.

• Stäng av ASL genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.

3. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att välja önskad ASL-nivå.

Varje gång du trycker MULTI-CONTROL åt vänster eller höger väljs en ASL-nivå i

följande ordning:

Low (låg) – Mid-Low (mellan-låg) – Mid (mellan) – Mid-High (mellan-hög) – High

(hög)

Justering av källans ljudnivå

Med SLA-funktionen (justering av källnivå) kan du justera ljudnivån för varje källa för

att hindra plötsliga volymändringar vid omkoppling mellan olika källor.

• Inställningarna baseras på FM-ljudnivån, som förblir oförändrad.

1. Jämför FM-tunerns ljudnivå med ljudnivån för den källa du vill justera.

2. Använd MULTI-CONTROL och välj SLA.

SLA visas i displayen.

• När du väljer FM-tunern som källa kan du inte växla till SLA.

3. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att justera källans ljudvolym.

Varje gång du trycker MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt höjs eller sänks källans

ljudvolym.

+4 till –4 visas när källanas ljudvolym ökar eller minskar.

Observera

• Du kan även justera MW/LW-tunerns volymnivå genom att justera källnivån.

• Den inbyggda CD-spelaren och CD-växlaren ställs automatiskt in på samma volymnivå hos

de olika ljudkällorna.

• Extern enhet 1 och extern enhet 2 ställs automatiskt in på samma justerade källnivå.

Använda ljudanvändargränssnitt

Med AUI (ljudanvändargränssnitt) kan du justera ljudvolymen i AUI-ljudutgången när

du använder enheten. Olika AUI-ljud kommer ut, beroende på användningen.

• Inga AUI-ljud kommer ut när källorna är avstängda.

• Inga AUI-ljud kommer ut när nivån är inställd på 0.

1. Använd MULTI-CONTROL när du vill justera AUI sound level.

AUI sound level visas i displayen.

2. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att justera AUI-ljudnivån.

Varje gång du trycker MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt ökar eller minskar AUIljudnivån.

Level 0 till Level 12 visas när AUI-ljudnivån ökar eller minskar.

SVENSKA

61


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 62 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Ljudinställningar

Auto TA och EQ (automatisk avståndsinställning och

autokorrigering)

Auto TA-funktionen justeras automatiskt enligt avståndet mellan varje högtalare och

lyssnarpositionen.

Autokorrigeringsfunktionen mäter automatiskt bilens interna akustiska karakteristik

och skapar sedan en autokorrigeringskurva på basen av denna information.

! VARNING

För att undvika olyckor, utför aldrig auto TA och EQ (automatisk avståndsinställning

och autokorrigering) när du kör. När denna funktion mäter bilens interna akustiska

karakteristik för att skapa en autokorrigeringskurva, kan en kraftig mätningston (ett

störljud) höras från högtalarna.

! SE UPP

• Automatisk avståndsinställning (TA) och autokorrigering (EQ) under följande

förhållanden kan skada högtalarna. Kontrollera noggrant följande innan du utför

Auto TA och EQ.

– Om högtalarna är felaktigt anslutna. (t.ex. När en bakre högtalare är ansluten till

en subwooferutgång.)

– Om en högtalare är ansluten till ett slutsteg vars uteffekt är högre än högtalarens

maximala ingångskapacitet.

• Om mikrofonen är placerad i en olämplig position kan mätningstonen bli kraftig och

mätningen ta lång tid, vilket leder till att batteriet laddas ur. Se till att du placerar

mikrofonen på det angivna stället.

Innan du använder auto TA- och EQ-funktionen

• Utför auto TA och EQ på en så tyst plats som möjligt, med bilens motor och

luftkonditionering avstängda. Slå även av strömmen till bil- eller mobiltelefoner i

bilen, eller ta ut dem ur bilen innan du utför auto TA och EQ. Andra ljud än

mätningstonen (omgivande ljud, motorljud, ringande telefoner osv.) kan förhindra

korrekt mätning av bilens invändiga akustiska karakteristik.

• Var noga med att utföra auto TA och EQ med den medföljande mikrofonen.

Användning av en annan mikrofon kan förhindra mätningen eller resultera i en

felaktig mätning av bilens interna akustiska karakteristik.

• Om du inte har anslutit främre högtalare, kan auto TA och EQ inte utföras.

• När ljudet till de främre högtalarenheterna är bortkopplat, kan auto TA och EQ inte

utföras. (Se sidan 58.)

• Auto TA och EQ kan ev. inte utföras när du har anslutit ett slutsteg med

ingångseffektstyrning om du sänker ingångseffekten på slutsteget. Ställ in

slutstegets ingångseffekt på standardnivå.

• Om denna enhet är ansluten till ett slutsteg med lågpassfilter (LPF), stäng av

lågpassfiltret på slutsteget innan du utför auto TA och EQ. Delningsfrekvensen för

det inbyggda LPF till en aktiv subwoofer bör dessutom ställas in för högsta frekvens.

• Det avståndsinställningsvärde som kalkyleras av auto TA- och EQ-funktionen kan

avvika från det verkliga avståndet i följande fall. Fortsätt emellertid att använda detta

värde, eftersom datorn har kalkylerat avståndet med hänsyn till optimal fördröjning

och bästa resultat för de aktuella förhållandena.

– När ljudet reflekteras kraftigt i bilen och det förekommer fördröjningar.

– När låga ljud fördröjs på grund av påverkan av lågpassfilter på aktiva subwoofrar

eller externa förstärkare.

• Auto TA och EQ ändrar ljudinställningarna på följande sätt:

– Fader-/balansinställningarna återgår till mittläget. (Se sidan 56.)

– Den grafiska equalizer-kurvan ändras till Flat. (Se sidan 59.)

– När en subwoofer är ansluten till denna enhet erhålls automatisk justering av både

subwooferutgången och högpassfiltrets inställning för bakre högtalare.

• Om du utför auto TA och EQ när en tidigare inställning av detta redan finns, ersätts

den tidigare inställningen.

Utför auto TA och EQ

! SE UPP

Använd aldrig mikrofonen för handsfree-telefoni vid användning av de automatiska

TA- och EQ-funktionerna. Om du använder en olämplig mikrofon för de automatiska

TA- och EQ-funktionerna kan högtalaren skadas. Se till att du ansluter AUTO TA&EQmikrofonen

i mikrofonens ingångsjack.

1. Stanna bilen på en plats där det är så tyst som möjligt, stäng samtliga dörrar och

fönster samt soltaket och stäng av motorn.

Om bilmotorn är i gång, kan motorljudet hindra korrekt utförande av auto TA och EQ.

2. Fäst den medföljande mikrofonen, vänd framåt,

mitt på förarsätets nackstöd med hjälp av

remmen (säljs separat).

Auto TA och EQ kan variera beroende på var du

placerar mikrofonen. Om du vill, kan du placera

mikrofonen på det främre passagerarsätet när du

utför auto TA och EQ.

62

SVENSKA


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 63 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Ljudinställningar

3. Vrid tändningsnyckeln till ON (på) eller ACC.

Om bilens luftkonditionerings- eller värmeanläggning är påslagen, stäng av den. Ljud

från fläkten i luftkonditionerings- eller värmeanläggningen kan förhindra korrekt auto

TA och EQ.

• Tryck på SOURCE och koppla på källan om denna enhet är avstängd.

4. Välj positionen för det säte på vilket mikrofonen är placerad.

Se “Användning av positionsväljare” på sidan 56.

• Front Left (vänster fram) väljs automatiskt om du inte har valt någon position innan

du påbörjar auto TA och EQ.

5. Håll SOURCE intryckt till enheten stängs av.

Om någonting är inkopplat i mikrofonens ingångsjack, drar du ut det.

6. Håll EQ intryckt för att välja mätningsläget för auto TA och EQ.

7. Koppla in mikrofonen i mikrofonens ingångsjack

på enheten.

8. Tryck på MULTI-CONTROL för att starta auto TA

och EQ.

9. Stig ur bilen och stäng dörren inom 10 sekunder

när en 10-sekunders nedräkning startar.

Mätljudet (brus) matas ut från högtalarna, och auto TA

och EQ börjar.

• När alla högtalare är anslutna utförs auto TA och AUTO TA&EQ-mikrofon

EQ på ca sex minuter.

• Om du vill stoppa auto TA och EQ, tryck på MULTI-

CONTROL igen.

• För att avbryta en pågående TA och EQ, tryck på BAND.

10.När auto TA och EQ är klart visas Setup complete.

När korrekt mätning av bilens invändiga akustiska karakteristik inte är möjlig visas ett

felmeddelande. (Se “Auto TA och EQ (automatisk avståndsinställning och

autokorrigering)” på sidan 62.)

11.Tryck på BAND för att stänga av auto TA- och EQ-läge.

12.Förvara mikrofonen säkert i handskfacket.

Förvara mikrofonen säkert i handskfacket eller på en annan säker plats. Om

mikrofonen utsätts för direkt solljus och hög värme under en längre tid finns det risk för

att den deformeras, ändrar färg eller får fel.

Grundinställningar

Justering av grundinställningar

Med hjälp av grundinställningarna kan du anpassa olika systeminställningar så att

enheten fungerar optimalt.

Funktionsdisplay

Visar funktionens status.

1. Håll SOURCE intryckt till enheten

stängs av.

2. Håll MULTI-CONTROL intryckt tills

Language select visas i displayen.

3. Vrid MULTI-CONTROL och välj en grundinställning.

Vrid MULTI-CONTROL medurs eller moturs för att växla mellan funktionerna i följande

ordning:

Language select (språkval) – Calendar (kalendar) – Clock (klocka) – Off clock (off

clock-display) – FM tuning step (FM-sökningssteg) – Auto PI seek (automatisk PIsökning)

– Warning tone (varningston) – Face auto open (automatisk öppning av

frontpanelen) – AUX1 (aux-ingång 1) – AUX2 (aux-ingång 2) – Dimmer (dämpad

displaybelysning) – Brightness (ljusstyrka) – Digital ATT (digital dämpning) – Mute

(bortkoppling/dämpning av ljus) – Demonstration (funktionsdemo) – Reverse mode

(omvänd indikering) – Ever-scroll (kontinuerlig rullning) – Calibration

(varvtalskalibrering) – BT AUDIO (Bluetooth-ljud) – Pin code input (inmatning av pinkod)

– Phone reset (nollställning av telefon)

Använd instruktionerna i följande avsnitt, där varje inställning behandlas.

• Om du vill avbryta grundinställningarna trycker du på BAND.

Val av displayspråk

I denna enhet går det att välja bland olika språk för displayen. Du kan välja det språk

som bäst passar dig.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Language select.

Language select visas i displayen.

2. Tryck på MULTI-CONTROL för att välja språk.

Varje gång du trycker på MULTI-CONTROL väljs ett språk i följande ordning:

English – Français – Italiano – Español – Nederlands – Deutsch – РУССКИЙ

SVENSKA

63


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 64 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Grundinställningar

Inställning av datum

Kalenderdisplayen i detta läge visas när du har valt telefon som källa eller när källorna

och funktionsdemon är bortkopplade.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Calendar.

Calendar visas i displayen.

2. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att välja den del av

kalenderdisplayen du vill justera.

När du trycker MULTI-CONTROL åt

vänster eller höger väljs en del av

kalenderdisplayen:

Dag – Månad – År

När du väljer en del av kalenderdisplayen

börjar denna del att blinka.

3. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att ställa in datumet.

När du trycker MULTI-CONTROL uppåt ökas dagen, månaden eller året som valts i

displayen. När du trycker MULTI-CONTROL nedåt minskas dagen, månaden eller

året som valts i displayen.

Inställning av klockan

Ställ in klockan enligt dessa instruktioner.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Clock.

Clock visas i displayen.

2. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att välja den del av

klockdisplayen du vill justera.

När du trycker MULTI-CONTROL åt

vänster eller höger väljs den ena delen av

klockdisplayen:

Timme – Minut

När du väljer en del av klockdisplayen

börjar denna del att blinka.

3. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att ställa in klockan.

När du trycker MULTI-CONTROL uppåt ökas den valda timmen eller minuten i

displayen. När du trycker MULTI-CONTROL nedåt minskas den valda timmen eller

minuten i displayen.

Observera

• Du kan ställa in klockan enligt en tidssignal genom att trycka på MULTI-CONTROL.

– Om minuter är 00 till 29, avrundas de nedåt (t.ex. 10:18 blir 10:00.)

– Om minuter är 30 till 59, avrundas de uppåt (t.ex. 10:36 blir 11:00.)

• Klockdisplayen visas även när källorna är bortkopplade. Om du trycker på CLOCK när

källorna och funktionsdemon är avstängda, kopplas klockdisplayen på eller av.

Koppla på eller stäng av Off clock-displayen

När Off clock-displayen är påkopplad, och källorna och funktionsdemon är avstängda,

visas kalendern och klockan i displayen.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Off clock.

Off clock visas i displayen.

2. Koppla på Off clock-displayen genom att trycka på MULTI-CONTROL.

ON visas i displayen.

• Tryck på MULTI-CONTROL igen när du vill stänga av Off clock-displayen.

Inställning av FM-sökningssteg

Vanligen används FM-sökningssteget 50 kHz vid automatisk stationssökning. När AF

(alternativa frekvenser) eller TA (trafikmeddelanden) är på, ändras sökningssteget

automatiskt till 100 kHz. När AF är på kan det vara lämpligare att ställa in

sökningssteget på 50 kHz.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj FM tuning step.

FM tuning step visas i displayen.

2. Tryck på MULTI-CONTROL för att välja önskat FM-sökningssteg.

Om du trycker på MULTI-CONTROL upprepade gånger växlar FM-sökningssteget

mellan 50 kHz och 100 kHz när AF eller TA är aktiverat. Det valda FM-sökningssteget

visas i displayen.

Observera

• Sökningssteget blir kvar på 50 kHz vid manuell stationsinställning.

Automatisk PI-sökning

Enheten kan automatiskt söka efter en annan station som sänder samma program,

även under mottagning av förinställda stationer.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Auto PI seek.

Auto PI seek visas i displayen.

2. Koppla på automatisk PI-sökning genom att trycka på MULTI-CONTROL.

ON visas i displayen.

• Stäng av automatisk PI-sökning genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.

64

SVENSKA


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 65 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Grundinställningar

Koppla på eller stäng av varningston

Om frontpanelen inte avlägsnas från huvudenheten inom fyra sekunder efter att du har

slagit av tändningen hörs en varningston. Varningstonen kan stängas av.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Warning tone.

Warning tone visas i displayen.

2. Koppla på varningstonen genom att trycka på MULTI-CONTROL.

ON visas i displayen.

• Stäng av varningstonen genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.

Automatisk öppning av frontpanelen

Frontpanelen öppnas automatiskt och är lätt att ta bort för att förebygga stöld.

Normalläget för Automatisk öppning av frontpanelen är på (ON).

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Face auto open.

Face auto open visas i displayen.

2. Tryck på MULTI-CONTROL för att koppla på automatisk öppning av

frontpanelen.

ON visas i displayen.

• Stäng av automatisk öppning av frontpanelen genom att trycka på MULTI-

CONTROL igen.

Val av AUX-inställning

Extra utrustning som är kopplad till denna enhet kan aktiveras separat. Ställ in varje

AUX-källa på ON vid användning. För anslutning och användning av extra utrustning,

se “Användning av AUX-källa” på sidan 68.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj AUX1/AUX2.

AUX1/AUX2 visas i displayen.

2. Koppla på AUX1/AUX2 genom att trycka på MULTI-CONTROL.

ON visas i displayen.

• Stäng av AUX genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.

Dämpad displaybelysning (dimmer)

Displaybelysningen dämpas automatiskt för mörkerkörning när du kopplar på bilens

strålkastare. Dimmerfunktionen kan kopplas på eller stängas av.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Dimmer.

Dimmer visas i displayen.

2. Koppla på dimmerfunktionen genom att trycka på MULTI-CONTROL.

ON visas i displayen.

• Stäng av dimmerfunktionen genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.

Val av ljusstyrka

Du kan ställa in displayens ljusstyrka. Den ursprungliga inställningen är 24.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Brightness.

Brightness visas i displayen.

2. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster eller höger för att justera ljusstyrkan.

Varje gång du trycker MULTI-CONTROL åt vänster eller höger ökas respektive

minskas ljusstyrkan. 0 till 31 visas när nivån ökar eller minskar.

• När dimmerfunktionen är på kan ljusstyrkan justeras från 0 till 21.

Korrigering av distorsion

När du lyssnar på en CD eller en annan källa som har en hög inspelningsnivå kan

resultatet bli distorsion om nivån för equalizer-kurvan sätts till "High". Du kan ställa den

digitala dämpningsfunktionen till "Low" för att minska distorsionen.

• Ljudkvaliteten är bättre på "High" och därför används vanligen denna inställning.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Digital ATT.

Digital ATT visas i displayen.

2. Tryck på MULTI-CONTROL för att välja en nivå för digital dämpning.

När du trycker på MULTI-CONTROL upprepade gånger växlar mellan High (hög) och

Low (låg) och inställningen visas i displayen.

SVENSKA

65


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 66 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Grundinställningar

Bortkoppling/dämpning av ljudkälla

Ljudkällorna i detta system kopplas bort eller dämpas automatiskt vid mottagning av

en signal från utrustning som använder ljuddämpning/-bortkoppling.

• Ljudet kopplas bort eller dämpas, displayen visar MUTE eller ATT och ljudet kan inte

justeras.

• Ljudet från detta system återgår till normalläge när ljuddämpningen eller

bortkopplingen av ljudet avbryts.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Mute.

Mute visas i displayen.

2. Tryck på MULTI-CONTROL för att välja önskad inställning.

Tryck på MULTI-CONTROL upprepade gånger för att växla mellan följande

inställningar:

• TEL mute – Bortkoppling

• 10dB ATT – Dämpning

• 20dB ATT – Dämpning (20dB ATT har en kraftigare effekt än 10dB ATT)

Koppla på eller av funktionsdemo

Funktionsdemo aktiveras automatiskt när du slår av strömmen till denna enhet och

tändningsnyckeln är i läget ACC eller ON (på).

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Demonstration.

Demonstration visas i displayen.

2. Koppla på funktionsdemo genom att trycka på MULTI-CONTROL.

ON visas i displayen.

• Stäng av funktionsdemo genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.

Observera

• Kom ihåg att om funktionsdemo är igång medan bilmotorn är avstängd, kan batteriet laddas

ur.

• När denna enhet är avstängd kan du även koppla på eller stänga av funktionsdemo genom

att trycka på DISPLAY. För närmare detaljer, se “Funktionsdemoläge” på sidan 13.

Koppla på eller av omvänd indikering

Om du inte utför någon manöver inom 30 sekunder, börjar displayen visa

indikeringarna i omvänd ordning och fortsätter att göra detta var 10:e sekund.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Reverse mode.

Reverse mode visas i displayen.

2. Koppla på omvänd indikering genom att trycka på MULTI-CONTROL.

ON visas i displayen.

• Stäng av omvänd indikering genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.

Observera

• Du kan också koppla på eller stänga av omvänd indikering när denna enhet är avstängd

genom att trycka på BAND. För närmare detaljer, se “Omvänd indikering” på sidan 13.

Kontinuerlig rullning

När kontinuerlig rullning är på (ON) rullas CD-textinformationen kontinuerligt i

displayen. Välj av (OFF) om du i stället vill ha en rullning i taget.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Ever-scroll.

Ever-scroll visas i displayen.

2. Koppla på kontinuerlig rullning genom att trycka på MULTI-CONTROL.

ON visas i displayen.

• Stäng av kontinuerlig rullning genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.

Varvtalskalibrering

Följ anvisningarna nedan för att mäta fordonets varvtal och minneslagra dem. När

detta är klart kan denna enhets varvtalsräknare fungera korrekt.

• Enhetens varvtalsräknare kan inte fungera om inte varvtalskalibreringen utförs.

• I vissa fordon fungerar inte varvalsräknaren ordentligt även om du utför

varvtalskalibreringen.

1. Parkera fordonet på en säker plats och koppla i parkeringsbromsen.

2. Använd MULTI-CONTROL och välj Calibration.

Calibration visas i displayen.

3. Håll motorns varvtal på 4 000 rpm och tryck på MULTI-CONTROL.

För korrekt mätning av fordonets varvtal, håll motorns varvtal på 4 000 rpm i några

sekunder.

66

SVENSKA


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 67 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Grundinställningar

• När varvtalskalibreringen är slutförd, visas Completed (slutförd).

• Vissa fordon har en varvtalsbegränsare som aktiveras snabbt (t.ex. 3 000 rpm) vid

parkering. Utför i så fall varvtalskalibreringen vid 2 000 rpm.

• Om du vill växla mellan 4 000 rpm och 2 000 rpm, tryck MULTI-CONTROL åt

vänster eller höger.

Aktivering av BT Audio-källan

Du måste aktivera BT Audio-källan för att kunna använda en Bluetooth-musikspelare.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj BT AUDIO.

BT AUDIO visas i displayen.

2. Koppla på BT Audio-källan genom att trycka på MULTI-CONTROL.

ON visas i displayen.

• Stäng av BT Audio-källan genom att trycka på MULTI-CONTROL igen.

Ange PIN-koden för den trådlösa Bluetoothanslutningen

För att kunna ansluta din mobiltelefon trådlöst till denna enhet via Bluetooth måste du

ange en PIN-kod på telefonen för att bekräfta anslutningen. Koden är från början 0000,

men du kan ändra koden med den här funktionen.

• Med vissa Bluetooth-musikspelare måste du eventuellt först ange Bluetoothmusikspelarens

PIN-kod i denna enhet för att förbereda den för anslutning från

Bluetooth-musikspelaren.

1. Använd MULTI-CONTROL och välj Pin code input.

Pin code input visas i displayen.

2. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att välja en siffra.

När du trycker MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt växlar siffrorna.

3. Tryck MULTI-CONTROL åt höger för att flytta markören till nästa position.

När du ser den önskade siffran, tryck MULTI-CONTROL åt höger för att gå till nästa

position och välj sedan nästa siffra. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster om du vill

flytta markören bakåt i displayen.

4. När du har matat in PIN-koden (upp till 16 siffror) trycker du på MULTI-

CONTROL.

Den PIN-kod du matade in är nu klar att lagras i minnet.

När du trycker på MULTI-CONTROL igen i samma display lagras den inmatade PINkoden

i denna enhet.

• Om du trycker MULTI-CONTROL åt höger i bekräftelsedisplayen återkommer du till

displayen för PIN-kodsinmatning, där du kan redigera PIN-koden.

Nollställning av den trådlösa Bluetooth-modulen

Om det skulle behövas kan du nollställa den inbyggda trådlösa Bluetooth-modulen.

Om du gör det rensas även allt minne för telefonkällan, inklusive telefonbokens poster,

förvalda nummer, registreringsposter och samtalsloggen.

För anvisningar om denna funktion, se “Total rensning av minnet” på sidan 12.

SVENSKA

67


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 68 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Övriga funktioner

Användning av AUX-källa

Den här enheten kan styra upp till två extra utrustningar, som t.ex. videobandspelare

eller bärbara enheter (säljs separat). När extrautrustning ansluts behandlas den

automatiskt som AUX-källa och tilldelas AUX1 eller AUX2. Förhållandet mellan AUX1-

och AUX2-källorna beskrivs nedan.

Om AUX1 och AUX2

Det finns två sätt att ansluta extra utrustning (AUX) till denna enhet.

AUX1-källa:

Vid anslutning av extra utrustning via en kabel med stereominikontakt

* Anslut stereominikontakten till AUX-ingången på denna enhet.

Se installationshandboken för närmare detaljer.

Denna extra utrustning tilldelas automatiskt till AUX1.

AUX2-källa:

Vid anslutning av extra utrustning via en IP-BUS-RCA-förbindelseledning (säljs

separat)

* Använd en IP-BUS-RCA-förbindelseledning som t.ex. CD-RB20/CD-RB10 (säljs

separat) för att ansluta denna enhet till extra utrustning med RCA-utgång.

För närmare detaljer, se bruksanvisningen till IP-BUS-RCA-förbindelseledningen.

Denna extra utrustning tilldelas automatiskt till AUX2.

• Denna typ av anslutning kan endast göras om extrautrustningen har RCA-utgångar.

Val av AUX som källa

* Tryck på SOURCE och välj AUX (AUX1 eller AUX2) som källa.

Tryck på SOURCE tills AUX visas i displayen.

• Om aux-inställningen inte är påkopplad, kan AUX inte väljas. För närmare detaljer,

se “Val av Aux-inställning” på sidan 65.

Inställning av AUX-titel

Du kan ändra AUX1- eller AUX2-källans titel som visas i displayen.

1. Efter att ha valt AUX som källa använder du MULTI-CONTROL och väljer

FUNCTION för att visa Title Input i displayen.

2. Tryck på DISPLAY för att välja önskad teckentyp.

Tryck på DISPLAY upprepade gånger för att växla mellan följande teckentyper:

Alfabet (versaler), siffror och symboler – Alfabet (gemener) – Europeiska

specialbokstäver, exempelvis med accent (t.ex. á, à, ä, ç) – Siffror och symboler

3. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt för att välja en bokstav.

Varje gång du trycker MULTI-CONTROL

uppåt visas bokstäver, siffror eller symboler

i stigande ordning (A B C ...). Varje gång du

trycker MULTI-CONTROL nedåt visas

tecknen i fallande ordning.

4. Tryck MULTI-CONTROL åt höger för att flytta markören till nästa teckenposition.

När du ser den önskade bokstaven, tryck MULTI-CONTROL åt höger för att gå till

nästa position och välj sedan nästa bokstav. Tryck MULTI-CONTROL åt vänster om

du vill flytta markören bakåt i displayen.

5. Flytta markören till den sista positionen genom att trycka MULTI-CONTROL åt

höger när du har matat in titeln.

När du trycker MULTI-CONTROL åt höger en gång till, lagras den inmatade titeln i

minnet.

6. Tryck på BAND för att återgå till avspelning.

Val av underhållningsdisplay

Du kan ändra underhållningsdisplayen som ska visas på alla källor.

Underhållningsdisplayens namn

Visar namnet på den aktuellt valda

underhållningsdisplayen.

Bakgrundsdisplayens namn

Visar namnet på den aktuellt valda

bakgrundsdisplayen.

Källsymbol

Visar vilken källa som har valts.

• Omslagskonsten i den aktuella

mappen visas vid avspelning av en

MP3/WMA/AAC/WAV-skiva.

68

SVENSKA


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 69 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Övriga funktioner

Val av underhållningsdisplay

Du kan ändra underhållningsdisplayen och textfärgen.

• När du väljer Vehicle Dynamics 1, Vehicle Dynamics 2 eller Vehicle Dynamics

3, ska du utföra varvtalskalibrering. Se “Varvtalskalibrering” på sidan 66.

1. Visa huvudmenyn genom att trycka på MULTI-CONTROL.

FUNCTION, AUDIO och ENTERTAINMENT visas i displayen.

2. Använd MULTI-CONTROL och välj ENTERTAINMENT.

Vrid när du vill ändra menyval; tryck när du vill välja.

3. Vrid MULTI-CONTROL för att välja önskad underhållningsdisplay.

Vrid MULTI-CONTROL medurs eller moturs för att växla mellan displayerna i följande

ordning:

Standard (standard) – Visualizer1 (bild 1) – Visualizer2 (bild 2) – Visualizer3 (bild

3) – Visualizer4 (bild 4) – Visualizer5 (bild 5) – VisualizerRDM (slumpvis bild) –

LevelMeter (nivåmätare) – Spectrum Analyzer (spektrumanalysator) – Vehicle

Dynamics 1 (fordonsdynamikprocessor 1) – Vehicle Dynamics 2

(fordonsdynamikprocessor 2) – Vehicle Dynamics 3 (fordonsdynamikprocessor 3) –

Movie (filmduk) – Clock (underhållningsklocka) – OFF (underhållningsdisplay Av)

• Du kan även växla mellan underhållningsdisplayerna genom att trycka på

ENTERTAINMENT på fjärrkontrollen.

• När Standard har valts, kan du koppla på eller stänga av källans symbol genom att

trycka på DISPLAY.

4. Tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt och välj önskad textfärg.

Varje gång du trycker MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt ändras textfärgen. Du kan

välja mellan 11 textfärger.

• När Vehicle Dynamics 1, Vehicle Dynamics 2 eller Vehicle Dynamics 3 är valt,

kan du välja mellan fem olika färgkombinationer för färgen på mätaren.

• Texter visas inte med inställningen Movie och OFF.

5. Tryck på MULTI-CONTROL för att välja inställning för underhållningsdisplay och

textfärg.

De val du gjorde på färg och underhållningsdisplayen lagras i minnet och displayen

återgår till föregående läge.

Val av bakgrundsdisplay

I vissa underhållningsdisplayer är det möjligt att ändra bakgrunden. Prova med olika

bakgrundsbilder och färger (ifall de finns) tills du hittar önskad inställning för

bakgrundsbilden till den valda underhållningsdisplayen.

1. Välj en underhållningsdisplay vars bakgrund går att ändra.

Om underhållningsdisplayen du valde är tillgänglig för bakgrundsinställningen, visas

och till vänster och höger om FRONT. Se “Val av underhållningsdisplay” på denna

sida.

2. Tryck MULTI-CONTROL åt höger för att välja läget för val av bakgrundsdisplay.

3. Vrid MULTI-CONTROL för att välja önskad bakgrund.

Vrid MULTI-CONTROL medurs eller moturs för att växla mellan displayerna i följande

ordning:

BGV1 (bakgrundsbild 1) – BGV2 (bakgrundsbild 2) – BGV3 (bakgrundsbild 3) – BGV4

(bakgrundsbild 4) – BGV5 (bakgrundsbild 5) – BGP1 (bakgrundsstillbild 1) – BGP2

(bakgrundsstillbild 2) – BGP3 (bakgrundsstillbild 3) – BGP4 (bakgrundsstillbild 4) –

BGP5 (bakgrundsstillbild 5) – BGP6 (bakgrundsstillbild 6) – BGP7 (bakgrundsstillbild

7) – BGP8 (bakgrundsstillbild 8) – Slideshow (visning av stillbilder) – Texture1 (textur

1) – Texture2 (textur 2) – Texture3 (textur 3) – Texture4 (textur 4) – OFF

(bakgrundsdisplay av)

• Du kan inte använda ENTERTAINMENT på fjärrkontrollen för att växla mellan

bakgrundsdisplayerna.

4. När BGV1, BGV2 eller Texture3 är valt, tryck MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt

för att välja önskad bakgrundsfärg.

Varje gång du trycker MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt ändras bakgrundsfärgen.

Du kan välja mellan 11 olika bakgrundsfärger (inklusive regnsbågsläge).

• När regnbågsläget är valt, ändras bakgrundsfärgen kontinuerligt över hela

färgspektrumet.

5. Tryck på MULTI-CONTROL för att välja önskad inställning för bakgrunden.

De val du gjorde på färg och bakgrundsdisplayen lagras i minnet och displayen återgår

till föregående läge.

SVENSKA

69


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 70 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Övriga funktioner

Ändra underhållningsdisplayerna och symbolerna för

telefonfunktioner

Du kan ändra underhållningsdisplayerna och symbolerna för telefonfunktioner. Skapa

eller ladda ned data med hjälp av din dator och spela in dem på CD-R. För detaljer,

besök följande webbplats:

http://www.pioneer.co.jp/car/pclink4/index-e.html

Viktigt

• När ändringen har börjat, avlägsna inte frontpanelen eller vrid av tändningen innan

ändringen är klar.

1. Håll SOURCE intryckt till enheten stängs av.

2. Håll EQ och LIST intryckta tills enheten ställs i nedladdningsläge.

Frontpanelen öppnas automatiskt och sedan visas Download och Insert disc.

• Om det redan finns en skiva i enheten matas den ut automatiskt.

• När frontpanelen är öppen ställs enheten inte i nedladdningsläge även om du håller

EQ och LIST intryckta.

3. Lägg in skivan med ändrade data i CD-

CD-skivöppning

skivöppningen.

Download Ready visas i displayen och

ändringen av data börjar automatiskt. Now

loading visas medan ändringen pågår.

4. När Finished visas i displayen, tryck på

EJECT för att mata ut skivan.

Nedladdningsläget kopplas bort och enheten

stängs av.

Observera

• Placera inga andra föremål än en CD-skiva i CD-skivöppningen.

• Det kan ta flera minuter att utföra denna operation.

• I nedladdningsläget kan inga knappar utom EJECT användas.

• Tryck på EJECT om du vill koppla bort nedladdningsläget.

• Ifall ett felmeddelande som t.ex. CD ERROR visas, se “Felmeddelanden vid ändring av

underhållningsdisplayer” på sidan 71.

Tilläggsinformation

Felmeddelanden vid användning av den inbyggda CDspelaren

Ange vilket felmeddelande det rör sig om när du kontaktar din återförsäljare eller

närmaste Pioneer-service.

Meddelande Orsak Åtgärd

ERROR-11, 12, 17, 30 Smuts på skivan Rengör skivan.

ERROR-11, 12, 17, 30 Repor på skivan Byt skiva.

ERROR-10, 11, 12, 15,

17, 30, A0

Auto TA- och EQ-felmeddelanden

Elektriskt eller mekaniskt fel Vrid på/av (ON/OFF)

tändningen eller koppla om till

en annan ljudkälla och sedan

tillbaka till CD-spelaren.

ERROR-15 Den inmatade skivan innehåller inga

data

ERROR-23 CD-skivor i detta format kan inte

avspelas

NO AUDIO Den inmatade skivan innehåller inga

filer som kan avspelas

Track Skipped Den inmatade skivan innehåller

WMA-filer som är DRM-skyddade

PROTECT Alla filer på den inmatade skivan är

DRM-skyddade

Byt skiva.

Byt skiva.

Byt skiva.

Byt skiva.

Byt skiva.

När bilens invändiga akustiska karakteristik inte kan mätas korrekt med auto TA och

EQ, visas ev. ett felmeddelande i displayen. Om ett felmeddelande visas, se

nedanstående tabell som hjälper dig att identifiera och åtgärda problemet. Kontrollera

och försök på nytt.

Meddelande Orsak Åtgärd

Check MIC type Mikrofonen är ansluten

till mikrofoningången.

Koppla bort mikrofonen.

MIC ERROR Mikrofonen är inte Anslut den medföljande mikrofonen

ansluten.

säkert i uttaget.

Front Speaker ERROR, Mikrofonen fångar inte • Kontrollera att högtalarna är korrekt

Front left Speaker ERROR,

Front right Speaker ERROR,

Rear left Speaker ERROR,

upp mättonen från en

högtalare.

anslutna.

• Stäng av bortkoppling av ljudet för de

främre högtalarna.

Rear right Speaker ERROR,

Subwoofer ERROR,

Subwoofer Lch ERROR,

Subwoofer Rch ERROR

• Ställ in ingångsnivån för det slutsteg

du har anslutit till högtalarna.

• Ställ in mikrofonen korrekt.

Noise ERROR Den omgivande • Stanna bilen på en plats där det är så

bullernivån är för hög. tyst som möjligt och stäng av motor,

luftkonditionering och

värmeanläggning.

• Ställ in mikrofonen korrekt.

70

SVENSKA


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 71 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Tilläggsinformation

Felmeddelanden vid ändring av

underhållningsdisplayer

Ange vilket felmeddelande det rör sig om när du kontaktar din återförsäljare eller

närmaste Pioneer-service.

Meddelande Orsak Åtgärd

CD ERROR Fel CD-spelaren Tryck på EJECT och kontrollera

skivan.

CD ERROR A0 Elektriskt fel Ställ tändningen på/av (ON/OFF).

Disc ERROR Skivan saknar behövliga data Tryck på EJECT och lägg i en annan

skiva.

Download ERROR,

Transmit ERROR

Skrivfel Tryck på EJECT och försök skriva på

nytt.

FILE ERROR Fel på fil Ändra filen.

CD-spelaren och dess underhåll

• Använd endast CD-skivor som är försedda med ett av de Compact Disc Digital

Audio-märken som visas här.

• Använd endast normala, runda CD-skivor. Om du använder CD-skivor som har en

oregelbunden, icke cirkelrund form, riskerar du att CD-spelaren blockeras eller att

skivorna inte avspelas korrekt.

• Kontrollera alla CD-skivor innan de avspelas för att se om de har sprickor, repor eller

deformationer. CD-skivor som har sprickor och repor eller är deformerade kan ev.

inte avspelas korrekt. Använd inte sådana skivor.

• Undvik att vidröra den inspelade (blanka) sidan när du hanterar skivorna.

• Förvara skivorna i sina fodral när de inte används.

• Skydda skivorna mot direkt solljus och hög värme.

• Fäst inga etiketter, skriv inte och använd inga kemikalier på skivorna.

• Rengör CD-skivan med en ren mjuk duk och med rörelser utåt från skivans mitt.

• Om du använder värmesystemet i bilen i kallt väder kan det bildas kondens på

komponenterna i CD-spelaren. Kondens kan orsaka att CD-spelaren inte fungerar

korrekt. Om du tror att problemet orsakas av kondens, stäng av CD-spelaren i

ungefär en timme och torka av fuktiga skivor med en mjuk duk.

• Stötar vid körning på ojämna vägar kan avbryta avspelningen av CD-skivor.

CD-R- och CD-RW-skivor

• För CD-R- och CD-RW-skivor måste all skrivning till skivan ha slutförts innan den

kan avspelas i enheten.

• Det kan hända att CD-R/CD-RW-skivor som har spelats in på en inspelningsenhet

för musik-CD eller i en PC inte kan avspelas på grund av skivans egenskaper, repor

och smuts på skivan eller smuts och kondens på optiken i enheten.

• Avspelning av skivor som är inspelade i en PC är beroende av datorprogrammets

inställningar och funktionsmiljön. Se till att inspelningen sker med korrekt format.

(Kontakta programmets tillverkare om du behöver mer information.)

• CD-R/CD-RW-skivor kan eventuellt inte avspelas om de utsätts för direkt solljus,

hög värme eller andra olämpliga förvaringsförhållanden i fordonet.

• Titlar och övrig textinformation som har spelats in på en CD-R/CD-RW-skiva kan

eventuellt inte visas i denna produkt (gäller ljuddata (CD-DA)).

• Läs säkerhetsföreskrifterna beträffande CD-R/CD-RW-skivor innan du använder

dem.

Dual Disc-skivor

• Dual Disc-skivor är dubbelsidiga skivor som har en inspelningsbar CD-sida för ljud

och en inspelningsbar DVD-sida för video.

• Eftersom Dual Disc-skivornas CD-sidor inte är fysiskt kompatibla med den generella

CD-standarden går det ev. inte att spela CD-sidan i denna enhet.

• Om en Dual Disc-skiva läggs in och matas ut mycket ofta kan skivan repas.

Allvarliga repor kan leda till avspelningsproblem i enheten. I vissa fall kan en Dual

Disc-skiva fastna i skivöppningen och inte matas ut. För att undvika detta

rekommenderas att du inte använder Dual Disc-skivor i denna enhet.

• Läs informationen från skivtillverkaren för närmare information om Dual Disc-skivor.

SVENSKA

71


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 72 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Tilläggsinformation

MP3-, WMA-, AAC- och WAV-filer

• MP3 är en förkortning för MPEG Audio Layer 3, en teknisk standard för

ljudkomprimering.

• WMA är en förkortning för Windows Media Audio, en teknik för ljudkomprimering

som utvecklats av Microsoft Corporation. WMA-data kan registreras med Windows

Media Player version 7 eller senare.

• AAC är en förkortning för Advanced Audio Coding, en teknisk standard för

ljudkomprimering.

• WAV är en förkortning för waveform. Det är ett standardformat för ljudfiler för

Windows ® .

• Enheten fungerar eventuellt inte korrekt beroende på programmet som används för

att registrera WMA-filer.

• Beroende på vilken version av Windows Media Player som används för registrering

av WMA-filer kan det hända att skivtitlar och annan textinformation inte visas

korrekt.

• En fördröjning kan inträffa i avspelningsstarten för WMA/AAC-filer ifall de innehåller

registrerad bildinformation.

• MP3/WMA/AAC/WAV-filer på CD-ROM-, CD-R- och CD-RW-skivor kan avspelas i

denna enhet. Skivinspelningar som är kompatibla med ISO9660 level 1 och level 2

och med filsystemen Romeo och Joliet kan avspelas.

• Det går att avspela filer på skivor inspelade med flera sessioner.

• Paketskrivning av data kan inte användas med MP3/WMA/AAC/WAV-filer.

• Det högsta antal tecken som kan visas för ett filnamn, inklusive filtillägget (.mp3,

.wma, .m4a eller .wav), är 64, det första tecknet inräknat.

• Det högsta antal tecken som kan visas för ett mappnamn är 64.

• För filer som har spelats in med filsystemet Romeo visas endast de 64 första

tecknen.

• Vid avspelning av skivor med MP3/WMA/AAC/WAV-filer och ljuddata (CD-DA), t.ex.

CD-EXTRA och MIXED-MODE-CD, kan båda typerna endast avspelas om du

växlar läge mellan MP3/WMA/AAC/WAV och CD-DA.

• Mapparnas ordning för avspelning och andra funktioner är den inspelningsordning

som används av CD-brännaren. Därför kan det hända att den förväntade

avspelningsordningen skiljer sig från den verkliga avspelningsordningen. I vissa

CD-brännare går det dock att ställa in avspelningsordningen.

• Vissa CD-ljudskivor innehåller spår som går in i varandra utan paus. När sådana

skivor konverteras till MP3/WMA/AAC/WAV-filer och bränns på CD-R/CD-RW/CD-

ROM-skivor, kommer filerna att avspelas i denna enhet med en kort paus mellan

varje fil, oberoende av längden på den paus som finns mellan spåren på den

ursprungliga CD-ljudskivan.

• För att rysk text ska kunna visas på denna enhet måste den vara registrerad med

följande teckenuppsättningar:

– Unicode (UTF-8, UTF-16)

– Andra teckenuppsättningar än Unicode som används i Windows-miljö och för

vilka språkinställningen är ryska

Viktigt

• Använd det motsvarande filtillägget (.mp3, .wma, .m4a eller .wav) vid namngivning

av en MP3/WMA/AAC/WAV-fil.

• Denna enhet avspelar filer med filtilläggen (.mp3, .wma, .m4a eller .wav) som MP3/

WMA/AAC/WAV-filer. Undvik brus och funktionsstörningar genom att endast

använda dessa filtillägg för MP3/WMA/AAC/WAV-filer.

Tilläggsinformation om MP3

• Filerna är kompatibla med formaten ID3 Tag Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 och 2.4 för visning

av album (skivtitel), spår (spårtitel), artist (spårartist) och kommentarer. Ver. 2.x av

ID3 Tag ges prioritet när både Ver. 1.x och Ver. 2.x förekommer.

• Basförstärkningsfunktionen är endast aktiv vid avspelning av MP3-filer med

frekvenserna 32 kHz, 44,1 kHz och 48 kHz. (Samplingsfrekvenserna 16 kHz,

22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz och 48 kHz kan avspelas.)

• Det finns ingen kompatibilitet med m3u-spellistor.

• Det finns ingen kompatibilitet med formaten MP3i (MP3 interactive) eller mp3 PRO.

• MP3-filernas ljudkvalitet ökar i allmänhet med ökad bithastighet. I denna produkt kan

inspelningar med bithastigheter från 8 till 320 kbps avspelas, men för god ljudkvalitet

rekommenderas endast avspelning av skivor inspelade med en bithastighet på

minst 128 kbps.

Tilläggsinformation om WMA

• I denna enhet kan de WMA-filer avspelas som är inspelade med Windows Media

Player version 7, 7.1, 8, 9 och 10.

• WMA-filer kan endast avspelas vid frekvenserna 32 kHz, 44,1 kHz och 48 kHz.

• WMA-filernas ljudkvalitet ökar i allmänhet med ökad bithastighet. I denna enhet kan

inspelningar med bithastigheter från 48 till 320 kbps (CBR) eller från 48 till 384 kbps

(VBR) avspelas, men för god ljudkvalitet rekommenderas avspelning av skivor

inspelade med en högre bithastighet.

• Denna produkt stöder inte följande format:

– Windows Media Audio 9 Professional (5.1ch)

– Windows Media Audio 9 Lossless

– Windows Media Audio 9 Voice

72

SVENSKA


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 73 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Tilläggsinformation

Tilläggsinformation om AAC

• I denna enhet kan de AAC-filer avspelas som är registrerade med iTunes ® version

4.8 eller tidigare.

• AAC-filer kan avspelas i samplingsfrekvenserna 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz,

24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz och 48 kHz i denna enhet.

• AAC-filernas ljudkvalitet ökar i allmänhet med ökad överföringshastighet. I denna

enhet kan inspelningar med överföringshastigheter från 16 till 320 kbps avspelas,

men för god ljudkvalitet rekommenderas avspelning av skivor inspelade med en

högre överföringshastighet.

• Denna produkt stöder inte följande format.

– Apple Lossless

Tilläggsinformation om WAV

• I denna enhet kan WAV-filer inspelade i LPCM-format (linjär PCM) eller MS

ADPCM-format avspelas.

• WAV-filer kan endast avspelas vid frekvenserna 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz,

32 kHz, 44,1 kHz och 48 kHz (LPCM) respektive 22,05 kHz och 44,1 kHz (MS

ADPCM). Samplingsfrekvensvärdet kan visas avrundat i displayen.

• WAV-filernas ljudkvalitet ökar i allmänhet med ett högre antal kvantiseringsbitar. I

denna enhet kan inspelningar med 8 och 16 (LPCM) eller 4 (MS ADPCM)

kvantiseringsbitar avspelas, men för god ljudkvalitet rekommenderas avspelning av

skivor inspelade med det större antalet kvantiseringsbitar.

Om mappar och MP3/WMA/AAC/WAV-filer

• Här intill visas strukturen hos en CD-

ROM-skiva med MP3/WMA/AAC/

WAV-filer. Underordnade mappar

visas som mappar inuti den valda

mappen.

Observera

• Mappnummer tilldelas av denna enhet. De

kan inte tilldelas av användaren.

• Mappar som inte innehåller MP3/WMA/

AAC/WAV-filer kontrolleras inte. (Sådana

mappar hoppas över utan att mappnumren

visas.)

• Det går att avspela MP3/WMA/AAC/WAVfiler

i högst 8 mappnivåer. På skivor med

många nivåer uppstår dock en fördröjning

vid avspelningsstarten. Vi rekommenderar

därför högst 2 nivåer vid inspelning av

skivor.

• Det går att avspela högst 99 mappar på en

skiva.

Första nivån

Andra nivån

Tredje nivån

SVENSKA

73


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 74 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Tilläggsinformation

Terminologi

A2DP

A2DP är en förkortning för Advanced Audio Distribution Profile. Med denna profil går

det att överföra ljuddata av hög kvalitet i stereo eller mono via den trådlösa Bluetoothtekniken.

AAC

AAC är en förkortning för Advanced Audio Coding, en teknisk standard för

ljudkomprimering som används med MPEG 2 och MPEG 4.

Antal kvantiseringsbitar

Antalet kvantiseringsbitar är en faktor i den allmänna ljudkvaliteten – ju större “bitdjup”,

desto bättre ljudkvalitet. Om du ökar bitdjupet ökar dock även mängden data och det

lagringsutrymme som behövs.

AVRCP

AVRCP är en förkortning för Audio/Video Remote Control Profile. Denna profil gör det

möjligt att använda ljud- och videofunktionerna i en Bluetooth-enhet som är ansluten

via den trådlösa Bluetooth-tekniken.

Bithastighet

Anger datavolym per sekund, i enheten bps (bitar per sekund). Ju högre hastighet,

desto mer information finns tillgänglig vid reproduktion av ljudet. Vid användning av

samma komprimeringsmetod (t.ex. MP3) blir ljudet bättre vid högre bithastigheter.

Bluetooth

Bluetooth är en trådlös teknik för radiokommunikation med kort räckvidd, som har

utvecklats som en ersättning för ledningsanslutning för mobiltelefoner, handhållna

datorer och andra enheter. Bluetooth arbetar i frekvensbandet på 2,4 GHz och kan

överföra röst och data i hastigheter på upp till 1 megabit per sekund. Bluetooth

lanserades 1998 av Bluetooth SIG (Special Interest Group), bestående av Ericsson

Inc., Intel Corp., Nokia Corp., Toshiba och IBM, och utvecklas för närvarande av nära

2 000 företag världen över.

GAP

GAP är en förkortning för Generic Access Profile. Det är en grundläggande profil för

den trådlösa Bluetooth-tekniken.

HFP

HFP är en förkortning för Hands Free Profile. Denna profil används för handsfreetelefoni

i Bluetooth-utrustade enheter.

HSP

HSP är en förkortning för Head Set Profile. Denna profil används för anslutning av

headset och kommunikationsterminal via den trådlösa Bluetooth-tekniken.

ID3 tag

En metod för att infoga spårrelaterad information i en MP3-fil. Den infogade

informationen kan inkludera spårtitel, artistnamn, albumtitel, musikgenre,

produktionsår, kommentarer och andra data. Informationen kan redigeras med ett

program som innehåller redigeringsfunktioner för ID3 Tag. Märkena (tags) är

begränsade vad gäller antal tecken, men informationen kan visas vid avspelning av

spåret.

ISO9660-format

Den internationella standarden för logiskt format för en CD-ROM-skivas mappar och

filer. ISO9660-formatet innehåller regler i följande två nivåer.

Nivå 1:

Filnamnen har 8.3-format (ett namn kan bestå av högst 8 d-tecken: versala A-Z, siffror

(0 - 9) och understreck “_”, plus ett filtilON HOOK 3 tecken).

Nivå 2:

Filnamnet kan bestå av högst 31 tecken (inklusive skiljetecknet “.” och ett filtillägg).

Varje mapp innehåller färre än 8 hierarkiska nivåer.

Utökade format

Joliet: Filnamn kan bestå av upp till 64 tecken.

Romeo: Filnamn kan bestå av upp till 128 tecken.

Linjär PCM (LPCM)/pulskodmodulering

LPCM är en förkortning för Linear Pulse Code Modulation (linjär pulskodmodulering),

ett signalinspelningssystem som används för musik-CD- och DVD-skivor.

m3u

Spellistor som skapats med programmet “WINAMP” har ett filtillägg för spellista

(.m3u).

MP3

MP3 är en förkortning för MPEG Audio Layer 3. Detta är en

ljudkomprimeringsstandard som är fastställd av arbetsgruppen (MPEG) vid ISO

(International Standards Organization). MP3 kan komprimera ljuddata till ca en tiondel

av den storlek de skulle ha på en vanlig skiva.

MS ADPCM

Detta är en förkortning för Microsoft Adaptive Differential Pulse Code Modulation,

vilket är det signalinspelningssystem som används för multimedieprogramvara från

Microsoft Corporation.

Multi-session (flera sessioner)

Multi-session, eller inspelning av flera sessioner, är en inspelningsmetod där

ytterligare data kan spelas in vid ett senare tillfälle. Vid normal inspelning av data på

CD-ROM, CD-R eller CD-RW, behandlas alla data som en enda enhet eller session.

Med denna metod kan flera sessioner spelas in på samma skiva.

74

SVENSKA


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 75 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Tilläggsinformation

OPP

OPP är en förkortning för Object Push Profile. Denna profil används för överföring av

data i en telefonbok, ett schema o.s.v., mellan enheter som kommunicerar via den

trådlösa Bluetooth-tekniken.

Paketskrivning

En metod för inspelning av data på en skiva av typen CD-R, osv. fil för fil, på samma

sätt som när filer sparas på en diskett eller hårddisk.

SDP

SDP är en förkortning för Service Discovery Protocol. Protokollet används för sökning

efter tillgängliga tjänster mellan olika Bluetooth-utrustade enheter.

VBR

VBR är en förkortning för Variable Bit Rate (variabel bithastighet). I regel används

CBR (Constant Bit Rate, konstant bithastighet) oftare än VBR. Men genom en flexibel

justering av bithastigheten efter ljudkomprimeringsbehov, är det möjligt att uppnå

ljudkvalitet även där komprimeringen prioriteras.

WAV

WAV är en förkortning för waveform. Det är ett standardformat för ljudfiler för

Windows ® .

WMA

WMA är en förkortning för Windows Media Audio, en teknik för ljudkomprimering

som utvecklats av Microsoft Corporation. WMA-data kan registreras med Windows

Media Player version 7 eller senare.

Windows Media och Windows-logotypen är varumärken och registrerade varumärken

tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Tekniska data

Allmänt

Strömkälla ................................................... 14,4 V DC

(12,0 V till 14,4 V tillåtet)

Jordningssystem ........................................ Negativ typ

Max strömförbrukning ....................................... 10,0 A

Mått (B x H x D):

DIN

Chassi ................................... 178 x 50 x 161 mm

Frontdel .................................. 188 x 58 x 23 mm

D

Chassi ................................... 178 x 50 x 166 mm

Frontdel .................................. 170 x 45 x 18 mm

Vikt ..................................................................... 1,7 kg

Audio/DSP

Max. uteffekt .................................................. 50 W x 4

Kontinuerlig uteffekt ...................................... 27 W x 4

(DIN 45324, +B=14,4 V)

Belastningsimpedans .............. 4 $ (4 $ till 8 $ tillåten)

Maximal preout-utgångsnivå/

utgångsimpedans ................................. 5 V/100 $

Loudness-kontur .............................. +10 dB (100 Hz),

+6,5 dB (10 kHz)

(volym: –30 dB)

Equalizer (16-bands Grafisk Equalizer):

Frekvens ................... 20/31,5/50/80/125/200/315/

500/800/1,25k/2k/3,15k/

5k/8k/12,5k/20k Hz

Korrigeringsområde .................................. ±12 dB

Autokorrigering:

(Främre & bakre & subwoofer 16-bands grafisk

equalizer)

Frekvens ................... 20/31,5/50/80/125/200/315/

500/800/1,25k/2k/3,15k/

5k/8k/12,5k/20k Hz

Korrigeringsområde .................... +6 dB till –12 dB

HPF (Fram/bak):

Frekvens ............... 50/63/80/100/125/160/200 Hz

Branthet ........................... 0 (Pass)/–6/–12 dB/okt

Förstärkning ........................ 0 dB till –24 dB/Mute

Subwoofer (stereo/mono):

Frekvens ............... 50/63/80/100/125/160/200 Hz

Branthet .................................. –6/–12/–18 dB/okt

Förstärkning ...................... +6 dB till –24 dB/Mute

Fas ........................................ Normal/Reverserad

CD-spelare

System .............................. Audiosystem för CD-skivor

Godkända skivor .......................................... CD-skivor

Signalformat:

Samplingsfrekvens ................................ 44,1 kHz

Antal kvantiseringsbitar .......................... 16; linjär

Frekvensomfång ................ 5 Hz till 20 000 Hz (±1 dB)

Signal/brusförhållande ......................... 100 dB (1 kHz)

(IEC-A-nätverk)

Dynamiskt område ................................. 95 dB (1 kHz)

Antal kanaler ................................................ 2 (stereo)

MP3-format ...................... MPEG-1 & 2 Audio Layer 3

WMA-format .................................. Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10

(2-kanalsljud)

(Windows Media Player)

AAC-format ........................................... MPEG-4 AAC

(endast iTunes®-registrerat)

WAV-signalformat .............. Linjär PCM & MS ADPCM

FM-tuner

Frekvensområde ................... 87,5 MHz till 108,0 MHz

Effektiv känslighet ......................... 8 dBf (0,7 µV/75 $,

mono, S/N: 30 dB)

50 dB dämpningskänslighet ................. 10 dBf (0,9 µV/

75 $, mono)

Signal/brusförhållande ............. 75 dB (IEC-A-nätverk)

Distorsion ................. 0,3 % (vid 65 dBf, 1 kHz, stereo)

0,1 % (vid 65 dBf, 1 kHz, mono)

Frekvensområde .............. 30 Hz till 15 000 Hz (±3 dB)

Kanalseparation ................... 45 dB (vid 65 dBf, 1 kHz)

Selektivitet ........................................ 80 dB (±200 kHz)

MW-tuner

Frekvensområde .......... 531 kHz till 1 602 kHz (9 kHz)

Användbar känslighet ................... 18 µV (S/N: 20 dB)

Signal/brusförhållande ............. 65 dB (IEC-A-nätverk)

LW-tuner

Frekvensområde .......................... 153 kHz till 281 kHz

Användbar känslighet ................... 30 µV (S/N: 20 dB)

Signal/brusförhållande ............. 65 dB (IEC-A-nätverk)

Bluetooth

Version .................................. Bluetooth 1.2-certifierad

Uteffekt ................................................... +4 dBm max.

(Effektklass 2)

Profil ............................. GAP (Generic Access Profile)

SDP (Service Discovery Protocol)

HSP (Head Set Profile)

HFP (Hands Free Profile)

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

OPP (Object Push Profile)

Observera

• Tekniska data och utförande kan ändras utan föregående meddelande som följd av

förbättringar.

SVENSKA

75


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 76 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Konformitetsdeklaration avseende R&TTE-direktivet 1999/5/EG

Tillverkare: Representant i EU:


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 77 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Indholdsfortegnelse

Tilslutning af enhederne .................... 79

Tilslutning af netledning ............................ 80

Tilslutning til en forstærker,

der sælges separat ................................. 81

Installation .......................................... 82

DIN-montering for/bag .............................. 82

DIN-montering for ..................................... 82

* Installation med gummibøsningen ...... 82

* Fjernelse af enheden .......................... 82

DIN-montering bag .................................... 83

* Installation ved hjælp af

skruehullerne på enhedens side ......... 83

Fastgørelse af frontpanelet ....................... 83

Installation af mikrofonen for

håndfri telefonering ................................. 83

* Installationsbemærkninger ................. 83

* Ved installation af mikrofonen

på solskærmen ................................... 83

* Ved installation af mikrofonen

på ratstammen .................................... 84

Før du begynder ................................. 85

Om denne enhed ...................................... 85

* Driftsmiljø ............................................ 85

Produktregistrering .................................... 85

Om denne vejledning ................................ 85

I tilfælde af problemer ............................... 85

Funktioner ................................................. 86

Om WMA .................................................. 86

Om AAC .................................................... 86

Om Bluetooth ............................................ 87

Nulstilling af mikroprocessoren ................. 87

Sletning af hele hukommelsen .................. 87

Beskyttelse af enheden mod tyveri ........... 87

* Fjernelse af frontpanelet ..................... 87

* Montering af frontpanelet .................... 88

Om demo-tilstand ...................................... 88

* Baglæns tilstand ................................. 88

* Funktionsdemotilstand ........................ 88

Fjernbetjeningens brug og

vedligeholdelse ....................................... 88

* Isætning af batteriet ............................ 88

* Brug af fjernbetjeningen ..................... 88

* FUNCTION-knap og AUDIO-knap ...... 89

Hvad er hvad ....................................... 89

Hovedenhed .............................................. 89

Fjernbetjening ........................................... 90

Grundlæggende betjening ................ 90

Sådan tændes enheden ............................ 90

Valg af kilde .............................................. 90

Ilægning af en disk .................................... 91

Justering af lydstyrken .............................. 91

Sådan slukkes enheden ............................ 91

Radio ................................................... 91

Radiolytning .............................................. 91

Introduktion til avanceret

radiobetjening ......................................... 92

Lagring og genvalg af radiofrekvenser ..... 92

Lagring af de kraftigste

udsendelsesfrekvenser .......................... 92

Valg af stationer fra listen over

forudindstillede kanaler .......................... 92

Indstilling af kraftige signaler .................... 93

RDS ..................................................... 93

Introduktion til betjening af RDS ............... 93

Skift af display ........................................... 94

Valg af alternative frekvenser ................... 94

* Anvendelse af PI-søgning .................. 94

* Automatisk PI-søgning efter

forudindstillede stationer .................... 94

* Begrænsning af stationer til

regionale programmer ........................ 94

Modtagelse af trafikmeddelelser ............... 94

Anvendelse af PTY-funktioner .................. 95

* Søgning efter en RDS-station

med PTY-oplysning ............................ 95

* Anvendelse af nyhedsafbrydelse

af programmer .................................... 95

* Modtagelse af PTYalarmmeddelelser

............................... 95

Anvendelse af radiotekst .......................... 96

* Visning af radiotekst ........................... 96

* Lagring og genvalg af radiotekst ........ 96

PTY-liste ................................................... 96

Indbygget CD-afspiller ....................... 97

Afspilning af en CD ................................... 97

Direkte sporvalg ........................................ 97

Introduktion til avanceret betjening

af indbygget CD-afspiller ........................ 97

Gentaget afspilning ................................... 98

Afspilning af spor i tilfældig rækkefølge .... 98

Scanning af spor på en CD ....................... 98

Pause i CD-afspilning ............................... 98

Valg af søgemetode .................................. 98

Søger på hvert 10. spor på den

aktuelle CD ............................................. 99

Anvendelse af CD-titelfunktioner .............. 99

* Indtastning af CD-titler ........................ 99

* Visning af CD-titler ............................. 99

Anvendelse af CD TEXT-funktioner .......... 99

* Visning af tekstoplysninger

på CD TEXT-disks ............................ 100

* Rulning af tekstoplysninger

på displayet ...................................... 100

* Valg af spor fra sportitellisten ........... 100

MP3/WMA/AAC/WAV-afspiller ......... 100

Afspilning af MP3/WMA/

AAC/WAV-filer ...................................... 100

Direkte sporvalg fra den

aktuelle mappe ..................................... 101

Introduktion til avanceret betjening

af indbygget CD-afspiller

(MP3/WMA/AAC/WAV) ........................ 101

Gentaget afspilning ................................. 101

Afspilning af spor i tilfældig

rækkefølge ........................................... 102

Scanning af mapper og spor ................... 102

Midlertidig afbrydelse af MP3/WMA/

AAC/WAV-afspilning ............................ 102

Valg af søgemetode ................................ 102

Søgning på hvert 10. spor i den

aktuelle mappe ..................................... 102

Visning af tekstoplysninger på

MP3/WMA/AAC/WAV-disk ................... 103

* Ved afspilning af en MP3/

WMA/AAC-disk ................................. 103

* Ved afspilning af en WAV-CD .......... 103

Rulning af tekstoplysninger

på displayet .......................................... 103

Valg af spor fra filnavnelisten .................. 103

Visning af omslag på CD-ROM-disks ..... 104

* Læsning af omslag ........................... 104

* Valg af mapper med omslag ............ 104

Bluetooth-telefon .............................. 105

Håndfri brug af mobiltelefoner ved

hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi ..... 105

Om telefonkilden ..................................... 105

* Standbytilstand ................................. 105

Opsætning for håndfri telefonering ......... 105

Grundlæggende betjening af

håndfri telefonering .............................. 106

* Sådan foretager man et

telefonopkald .................................... 106

* Sådan modtager man et opkald ....... 107

Introduktion af betjening af avanceret

håndfri brug af telefonen ...................... 107

Tilslutning af en mobiltelefon .................. 108

* Søgning efter tilgængelige

mobiltelefoner ................................... 108

* Anvendelse af en mobiltelefon

til at igangsætte en forbindelse ........ 108

Frakobling af en mobiltelefon .................. 109

Registrering af en tilsluttet

mobiltelefon .......................................... 109

Sletning af en registreret telefon ............. 109

Tilslutning til en registreret

mobiltelefon .......................................... 109

* Manuel tilslutning til en

registreret telefon ............................. 109

* Automatisk tilslutning til en

registreret telefon ............................. 110

Anvendelse af telefonbogen ................... 110

* Overførsel af poster til

telefonbogen .................................... 110

* Ændring af telefonbogens

visningsrækkefølge .......................... 111

* Opkald til et nummer i

telefonbogen .................................... 111

* Tildeling af genrer til

telefonnumre .................................... 111

* Redigering af navnet for en

telefonbogspost ................................ 111

* Redigering af telefonnumre .............. 112

* Valg af ikon for en

telefonbogspost ................................ 112

* Sletning af en telefonbogspost ......... 113

* Anvendelse af forudindstillede

numre ............................................... 113

Sletning af hukommelsen ....................... 113

Anvendelse af opkaldshistorien .............. 114

* Visning af opkaldshistorien .............. 114

* Opkald til et nummer fra

opkaldshistorien ............................... 114

* Tildeling af forudindstillede numre ... 114

Sådan kalder du op ved at indtaste

telefonnummeret .................................. 115

Annullering af ekko og støjreduktion ...... 115

Ændring af ringetonen ............................ 115

Indstilling af den automatiske

afvisning ............................................... 115

Indstilling af automatisk svar .................. 115

Valg af ikon for brugertelefon ................. 116

Visning af BD-adressen

(Bluetooth Device) ............................... 116

* Visning af BD-adressen for

din mobiltelefon ................................ 116

* Visning af BD-adresse for

denne enhed .................................... 116

Visning af systemversion for

reparation ............................................. 116

Bluetooth-audio ................................ 117

Afspilning af sange med BT-audio

(Bluetooth audio-afspiller) .................... 117

Opsætning af Bluetooth

audio-afspiller ....................................... 117

Tilslutning af en Bluetooth

audio-afspiller ....................................... 117

Betjening af funktioner ............................ 118

Afspilning af sange på en Bluetooth

audio-afspiller ....................................... 118

Hold pause i en sang .............................. 118

Stop af afspilningen ................................ 118

Frakobling af en Bluetooth

audio-afspiller ....................................... 118

Visning af BD-adresse for

denne enhed ........................................ 119

Visning af systemversion

for reparation ........................................ 119

DANSK

77


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 78 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Indholdsfortegnelse

Multi-CD-afspiller ............................. 119

Afspilning af en CD ................................. 119

Direkte sporvalg ...................................... 120

50-CD'ers multi-CD-afspiller ................... 120

Introduktion til avanceret betjening

af multi-CD-afspiller .............................. 120

Gentaget afspilning ................................. 120

Afspilning af spor i tilfældig

rækkefølge ........................................... 121

Scanning af CD'er og numre ................... 121

Pause i CD-afspilning ............................. 121

Anvendelse af ITS-spillelister .................. 121

* Oprettelse af en spilleliste med

ITS-programmering .......................... 121

* Afspilning med ITS-spillelisten .......... 122

* Sletning af spor fra ITSspillelisten

......................................... 122

* Sletning af en CD fra ITSspillelisten

......................................... 122

Anvendelse af CD-titelfunktioner ............ 122

* Indtastning af CD-titler ...................... 122

* Visning af CD-titler ............................ 123

* Valg af CD'er fra CD-titellisten .......... 123

Anvendelse af CD TEXT-funktioner ........ 123

* Visning af tekstoplysninger

på CD TEXT-disks ............................ 123

* Rulning af tekstoplysninger

på displayet ...................................... 123

* Valg af spor fra sportitellisten ........... 124

Afspil sange på iPod ........................ 124

Lyt til sange på din iPod .......................... 124

Søg efter en sang ................................... 124

* Søgning efter en sang ...................... 125

* Valg af en afspilningsliste ................. 125

Visning af tekstoplysninger på iPod ........ 125

Introduktion til avanceret betjening

af iPod-adapteren ................................. 125

Gentaget afspilning ................................. 126

Afspilning af sange i vilkårlig

rækkefølge ........................................... 126

Hold pause i en sang .............................. 126

TV-tuner ............................................ 126

Se fjernsyn .............................................. 126

Beskrivelse af avanceret

betjening af TV-tuneren ........................ 127

Lagring og genvalg af radiostationer ...... 127

Lagring af de kraftigste stationer

efter hinanden ...................................... 127

Valg af stationer fra listen over

forudindstillede kanaler ........................ 127

DVD-afspiller .................................... 128

Afspilning af en disk ................................ 128

Valg af en disk ........................................ 128

Valg af en mappe .................................... 128

Beskrivelse af avanceret betjening

af DVD-afspilleren ................................ 128

Gentaget afspilning ................................. 129

Pause under afspilning af en disk ........... 129

Afspilning af spor i tilfældig

rækkefølge ........................................... 129

Scanning af spor på en

CD/MP3/WMA ...................................... 129

Anvendelse af ITS-spilleliste og

disktitelfunktioner ................................. 130

Anvendelse af CD-titelfunktioner ............ 130

* Indtastning af CD-titler ...................... 130

Audiojusteringer .............................. 130

Nem justering af lyd ................................ 130

Finindstilling af lyd .................................. 130

Ekstra funktioner ..................................... 130

Introduktion til lydjusteringer ................... 131

Anvendelse af positionsvælgeren ........... 131

Brug af balancejustering ......................... 131

Anvendelse af tidsjustering ..................... 132

* Justering af tidsjusteringen ............... 132

Anvendelse af subwooferudgang ........... 132

* Justering af subwooferindstillinger ... 133

* Justering af lavpasfiltrets

dæmpningsstejlhed .......................... 133

Anvendelse af højpasfilter ...................... 133

* Dæmpning af højttalerenheder

(filtre) ................................................ 133

* Indstilling af højpasfiltret for

de forreste højttalere ........................ 133

* Indstilling af højpasfiltret for

de bageste højttalere ........................ 134

Anvendelse af autoequalizer .................. 134

Anvendelse af equalizer ......................... 134

* Genvalg af equalizerkurver .............. 134

* Justering af equalizerkurver ............. 135

* Justering af 16-bånds

grafisk equalizer ............................... 135

Brug af BBE-lyd ...................................... 135

Anvendelse af kompression og BMX ...... 135

Justering af loudness .............................. 136

Anvendelse af automatisk

lydniveauregulering .............................. 136

Justering af kildeniveauer ....................... 136

Anvendelse af akustisk

brugerinterface ..................................... 136

Auto-TA og -EQ (automatisk

tidsjustering og automatisk

equalizing) ............................................ 137

* Inden auto-TA og -EQ udføres ......... 137

* Udførelse af auto-TA og -EQ ............ 137

Startindstillinger ............................... 138

Justering af startindstillinger ................... 138

Valg af displaysprog ............................... 138

Indstilling af datoen ................................. 139

Indstilling af uret ...................................... 139

Sådan slås visningen uden ur

til eller fra .............................................. 139

Indstilling af FM-indstillingstrin ................ 139

Omskiftning af automatisk PI-søgning .... 139

Ændring af advarselstonen ..................... 140

Omskiftning af automatisk åbning

af frontpanel ......................................... 140

Omskiftning af indstillingen for

ekstraudstyr .......................................... 140

Skift af lysdæmperindstillingen ............... 140

Justering af lysstyrken ............................ 140

Korrektion af forvrænget lyd ................... 140

Skift mellem lydafbrydelse/

lyddæmpning ........................................ 141

Omskiftning af funktionsdemoen ............ 141

Omskiftning af gentagelsestilstanden ..... 141

Omskiftning af permanent rulning ........... 141

Kalibrering af o/m .................................... 141

Aktivering af kilden BT Audio .................. 142

Indtastning af PIN-kode for trådløs

Bluetooth-forbindelse ........................... 142

Nulstilling af modulet for trådløs

Bluetooth-teknologi .............................. 142

Andre funktioner ............................... 143

Anvendelse af AUX-kilden ...................... 143

* Om AUX1 og AUX2 .......................... 143

* Valg af AUX som kilde ...................... 143

* Indstilling af AUX-titlen ..................... 143

Brug af forskellige

underholdningsdisplay ......................... 143

* Indstilling af

underholdningsdisplay ...................... 144

* Indstilling af baggrundsdisplay ......... 144

Ændring af underholdningsdisplays

og ikonerne for telefonfunktioner .......... 145

Yderligere oplysninger .................... 145

Oplysninger om den indbyggede

CD-afspillers fejlmeddelelser ............... 145

Fejlmeddelelser vedrørende

auto-TA og -EQ .................................... 145

Fejlmeddelelser i forbindelse

med opdatering af

underholdningsdisplays ....................... 146

Vedligeholdelse af CD-afspilleren .......... 146

CD-R/CD-RW-disks ................................ 146

Dobbelte disks ........................................ 146

MP3/WMA/AAC/WAV-filer ...................... 147

* Yderligere oplysninger om MP3 ....... 147

* Yderligere oplysninger om WMA ...... 147

* Yderligere oplysninger om AAC ....... 148

* Yderligere oplysninger om WAV ...... 148

Om mapper og MP3/WMA/

AAC/WAV-filer ..................................... 148

Ordforklaring ........................................... 149

Specifikationer ........................................ 150

78

DANSK


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 79 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Tilslutning af enhederne

Bemærkninger

• Denne enhed er beregnet til et køretøj med 12 V-batteri og negativ stelforbindelse.

Kontrollér batteriets spænding, inden den installeres i campingvogne, lastbiler eller busser.

• For at undgå kortslutninger i det elektriske system skal batteriets - kabel frakobles, inden

installationen påbegyndes.

• Se brugervejledningen for at få oplysninger om tilslutning af forstærkeren og andre enheder,

og tilslut dem derefter på korrekt måde.

• Kablerne skal sikres med kabelklemmer eller selvklæbende tape. For at beskytte kablerne

på de steder, hvor de ligger op ad metaldele, skal der vikles selvklæbende tape om dem.

• Alle ledninger skal føres og fastgøres, så de ikke kan røre ved bevægelige dele, f.eks.

gearstang, håndbremse eller glideskinner til sæder. Ledningerne må ikke føres på steder,

der kan blive varme, som f.eks. ved varmeblæseren. Hvis ledningernes isolering smelter

eller rives i stykker, er der fare for, at ledningerne kortslutter køretøjets karosseri.

• Den gule ledning må ikke føres ind i motorrummet gennem et hul for at blive tilsluttet

batteriet. Dette vil beskadige ledningens isolering og forårsage en meget farlig kortslutning.

• Ingen ledning må forkortes. I modsat fald kan beskyttelseskredsløbet svigte.

• Tilfør aldrig strøm til andet udstyr ved at skære i isoleringen på enhedens

strømforsyningsledning og ved at tappe ledningen. Ledningens strømkapacitet vil blive

overskredet, hvilket fører til overophedning.

• Sørg for, at der kun anvendes sikringer af den type, der er nævnt på sikringsholderen.

• Da der anvendes et unikt BPTL-kredsløb, må højttalerledningerne aldrig føres sådan, at de

stelforbindes direkte, eller at de venstre og højre - højttalerledninger er fælles.

• Højttalere, der tilsluttes denne enhed, skal være af højeffekttypen med mindsteværdier på

50 W og en impedans på mellem 4 og 8 ohm. Tilslutning af højttalere med andre effekt- og/

eller impedansværdier kan medføre, at der går ild i højttalerne, at de afgiver røg eller bliver

beskadiget.

• Der sendes et styresignal gennem den blå/hvide ledning, når dette produkts kilde er sat til

ON. Tilslut til en ekstern forstærkers systemfjernbetjening eller til bilantennens

relækontrolterminal (maks. 300 mA 12 V DC). Hvis vognen er forsynet med en

vinduesantenne, skal den tilsluttes til antenneforstærkerens strømforsyningsterminal.

• Sørg for, at den blå/hvide ledning ikke tilsluttes forstærkerens strømterminal, hvis der

benyttes en ekstern effektforstærker til dette system. På samme måde må den blå/hvide

ledning ikke tilsluttes autoantennens strømterminal. En sådan tilslutning ville medføre et

stort strømtab og svigt i systemet.

• For at undgå en kortslutning skal den frakoblede ledning omvikles med isoleringstape.

Højttalerledninger, der ikke bruges, skal isoleres under alle omstændigheder. Der er

mulighed for en kortslutning, hvis ledningerne ikke isoleres.

• For at forhindre forkert tilslutning er IP-BUS-stikkets indgangsside blå, og udgangssiden

sort. Forbind stikkene med samme farve korrekt.

• Hvis denne enhed installeres i et køretøj, der ikke har en ACC-position (tilbehør) på

tændingskontakten, bør enhedens røde ledning tilsluttes en terminal, der er koblet sammen

med tændingskontaktens ON/OFF-valg. Sker dette ikke, kan køretøjets batteri aflades, hvis

du er væk fra køretøjet i flere timer.

ACC-position Ingen ACC-position

• Den sorte ledning er stelforbindelsen. Denne ledning bør jordes separat fra jordforbindelsen

af andre højeffektprodukter som f.eks. forstærkere.

Hvis du stelforbinder disse produkter sammen og ledningen løsner sig, er der fare for, at

produkterne beskadiges eller at der opstår ild.

• Ledninger til denne enhed og til andre enheder kan have forskellige farver, selvom de har

samme funktion. Når denne enhed forbindes med en anden enhed, se da de medfølgende

håndbøger for begge enheder, og forbind de ledninger, som har samme funktion.

DANSK

79


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 80 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Tilslutning af enhederne

Tilslutning af netledning

Bemærk

Afhængigt af køretøjets type kan

funktionen af 3* og 5* være forskellig.

Hvis dette er tilfældet, sørg for, at 2*

forbindes med 5* og 4* med 3*.

Hætte (1*)

Hvis denne terminal ikke

benyttes, må hætten ikke

fjernes.

Gul (3*)

Backup (eller tilbehør)

Rød (5*)

Tilbehør (eller backup)

ISO-stik

Bemærk

I nogle køretøjer kan ISO-stikket være

delt op i to. Hvis dette er tilfældet, sørg

for, at begge stik tilsluttes.

Antennestik

Forbind ledninger i samme

farve med hinanden.

Gul (2*)

Til terminal, der altid er forsynet med

strøm, uanset tændingskontaktens

position.

Rød (4*)

Til elektrisk terminal, der er styret af

tændingskontakt (12 V DC) ON/OFF.

Orange/hvid

Til lyskontaktterminal.

15 cm

Sort (jord)

Til køretøjets (metal-) karosseri.

Gul/sort

Hvis man bruger udstyr med

lydafbrydelsesfunktion, forbindes denne ledning

med Audio Mute-ledningen på udstyret. Hvis ikke,

skal Audio Mute-ledningen ikke forbindes.

AUX-indgangsstik (3,5 ø)

Brug et stereo-ministikkabel til

tilslutning af ekstraudstyr.

Dette produkt

Se side 81.

Sikring (10 A)

Sikringsmodstand

Sikringsmodstand

IP-BUSindgang

(blå)

IP-BUS-kabel

Stik til adaptere til fjernbetjening med ledning

Se betjeningsvejledningen til adapterne til fjernbetjeningen med

ledning (sælges separat).

Blå/hvid (7*)

Til bilantennens relækontrolterminal

(maks. 300 mA 12 V DC).

Blå/hvid (6*)

1,5 m

Mikrofonindgang (håndfri telefonering/AUTO TA&EQ)

Inden denne enhed installeres i køretøjet, skal mikrofonindgangen

trækkes til et sted, hvor det er let at koble mikrofonstikket til/fra.

Multi-CD-afspiller

(sælges separat)

Blå/hvid

Til effektforstærkerens systemkontrolterminal

(maks. 300 mA 12 V DC).

Højttalerledninger

Hvid: Forreste venstre +

Hvid/sort: Forreste venstre -

Grå: Forreste højre +

Grå/sort: Forreste højre -

Grøn: Bageste venstre +

Grøn/sort: Bageste venstre -

Violet: Bageste højre +

Violet/sort: Bageste højre -

4 m

Mikrofon for håndfri

telefonering

ISO-stikkets benposition varierer afhængigt af

køretøjets type. Tilslut 6* og 7*, hvis ben 5 er

af antennekontroltypen. I andre typer

køretøjer må 6* og 7* aldrig tilsluttes.

80

DANSK


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 81 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Tilslutning af enhederne

Tilslutning til en forstærker, der sælges separat

Antennestik

15 cm

Dette produkt

Se side 80.

Se side 80.

30 cm

IP-BUS-indgang (blå)

IP-BUS-kabel

Subwoofer-udgang (SUBWOOFER OUTPUT)

Bageste udgang

(REAR OUTPUT)

Forreste udgang

(FRONT OUTPUT)

15 cm

Blå/hvid (6*)

Multi-CD-afspiller

(sælges separat)

Blå/hvid (7*)

Til bilantennens relækontrolterminal

(maks. 300 mA 12 V DC).

ISO-stikkets benposition varierer afhængigt af

køretøjets type. Tilslut 6* og 7*, hvis ben 5 er af

antennekontroltypen. I andre typer køretøjer må

6* og 7* aldrig tilsluttes.

Venstre

Bageste højttaler

Forbindelsesledninger med

RCA-stik (sælges separat)

Blå/hvid

Til effektforstærkerens systemkontrolterminal

(maks. 300 mA 12 V DC).

Forreste højttaler

Subwoofer

Systemets fjernbetjening

Højre

Foretag disse tilslutninger, hvis der

anvendes en valgfri forstærker.

Forreste højttaler

Bageste højttaler

Subwoofer

Forstærker

(sælges separat)

Forstærker

(sælges separat)

Forstærker

(sælges separat)

DANSK

81


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 82 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Installation

Bemærkninger

• Før den endelige installation af enheden bør man tilslutte ledningerne midlertidigt for at

kontrollere, at tilslutningerne er korrekte og at systemet fungerer korrekt.

• Benyt kun de dele, der følger med enheden, for at sikre korrekt installation. Anvendelse af

uautoriserede dele kan forårsage fejl.

• Henvend dig til den nærmeste forhandler, hvis installationen kræver, at der bores huller,

eller at køretøjet ændres på andre måder.

• Installér enheden, hvor den ikke er i vejen for føreren og ikke kan forårsage skader på

passagerer, hvis der indtræffer et pludseligt stop, f.eks. ved en nødopbremsning.

• Halvlederlaseren vil blive beskadiget, hvis den overophedes; derfor må enheden ikke

installeres på steder, hvor der er varmt, f.eks. i nærheden af en varmeudmunding.

• Hvis installationsvinklen overstiger 60° fra vandret, vil enheden muligvis ikke fungere

optimalt.

60°

• For at sikre korrekt varmespredning ved anvendelse af denne enhed skal man ved

monteringen sørge for, at der er rigeligt med plads tilbage bag bagpanelet, og samle løse

kabler, så de ikke blokerer ventilationsåbningerne.

Sørg for rigeligt med plads

10 cm

10 cm

DIN-montering for/bag

Instrumentbræt

Denne enhed kan installeres korrekt enten “Forrest” (konventionel DIN-montering for)

eller “Bagest” (DIN-montering bag ved hjælp af gevindskårne skruehuller på siden af

enhedens stel). Læs mere i følgende illustrerede installationsmetoder.

DIN-montering for

Installation med gummibøsningen

Instrumentbræt

Fjernelse af enheden

Ramme

Holder

Efter at holderen er sat ind i instrumentbrættet, vælges de

passende tapper efter tykkelsen på instrumentbrættets

materiale, og tapperne bøjes. (Installér så fast som muligt

ved hjælp af tapperne i toppen og i bunden. For at låse bøj

tapperne 90 grader.)

Gummibøsning

Skrue

For at fjerne rammen skal rammens top og bund

skubbes udad for at låse den op. (Når rammen

genmonteres, skal siden med en rille vende nedad.)

• Det er let at fjerne rammen, når frontpanelet er

frigjort.

Sæt de medleverede udtrækningsnøgler ind i

enheden, som vist på figuren, indtil de klikker på

plads. Træk enheden ud, mens nøglerne trykkes

ind mod enhedens sider.

82

DANSK


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 83 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Installation

DIN-montering bag

Installation ved hjælp af skruehullerne på enhedens side

1. Tag rammen af.

For at fjerne rammen skal rammens top og bund skubbes udad for at låse den op. (Når

rammen genmonteres, skal siden med en rille vende nedad.)

• Det er let at fjerne rammen, når frontpanelet er frigjort.

Ramme

2. Fastgørelse af enheden til standardmonteringsbeslag til radioen.

Fabriksmonterede beslag for radioen

Skrue

Vælg en placering, hvor beslagets

skruehuller og hovedenhedens skruehuller er

ud for hinanden (passer), og spænd så

skruerne fast 2 steder på hver side. Brug

enten fladrundhovedskruer (5 x 8 mm) eller

planskruer (5 x 9 mm), afhængigt af formen

på beslagets skruehuller.

Instrumentbræt eller konsol

Fastgørelse af frontpanelet

Brug de medfølgende fastgørelsesskruer til at sætte frontpanelet fast på denne enhed,

hvis du ikke bruger funktionen til afmontering og montering af frontpanelet.

Befæstelsesskrue

Installation af mikrofonen for håndfri telefonering

Installationsbemærkninger

• Anbring mikrofonen et sted og i en retning, hvor den kan indfange talen fra den

person, der skal betjene systemet.

Ved installation af mikrofonen på solskærmen

1. Anbring mikrofonen i mikrofonklemmen.

Mikrofon for håndfri telefonering

Mikrofonklemme

DANSK

83


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 84 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Installation

2. Installer mikrofonklemmen på solskærmen.

Installer mikrofonklemmen, mens solskærmen er oppe. (Sænkes solskærmen

reduceres genkendelsesgraden ved stemmebetjening.)

Klemmer

Brug klemmerne til

at fastgøre

ledningen, hvor det

er påkrævet inde i

køretøjet.

Mikrofonklemme

Ved installation af mikrofonen på ratstammen

1. Anbring mikrofonen i mikrofonklemmen.

Sæt

mikrofonledningen

ind i rillen.

Mikrofon for håndfri

telefonering

Mikrofonklemme

2. Installer mikrofonklemmen på ratstammen.

Dobbeltklæbende tape

Installer

mikrofonklemmen på

ratstammens bagside.

! FORSIGTIG

Klemmer

Brug klemmerne

til at fastgøre

ledningen, hvor

det er påkrævet

inde i køretøjet.

• Det er meget farligt at vikle mikrofonledningen omkring ratstammen eller

gearstangen. Sørg for at installere enheden på en måde, så det ikke generer

kørslen.

84

DANSK


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 85 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Før du begynder

Private husholdninger i de 25 EU-medlemslande, Schweiz og Norge må returnere

deres brugte elektroniske produkter gratis til dertil beregnede indsamlingsfaciliter eller

til en forhandler (ved køb af et nyt lignende produkt).

For lande, som ikke er nævnt ovenfor, bedes man kontakte de lokale myndigheder for

oplysninger om den korrekte bortskaffelsesmetode.

Ved at gøre dette sikrer man, at det brugte produkt underkastes den nødvendige

behandling, genindvinding og genbrug og potentielle negative virkninger på miljøet og

menneskers helbred dermed undgås.

Tak fordi du købte dette Pioneer-produkt

Læs venligst denne betjeningsvejledning igennem, så du kan vide, hvordan modellen

betjenes rigtigt. Opbevar denne vejledning et sikkert sted til senere brug, når du er

færdig med at læse anvisningerne.

Om denne enhed

Hvis dette produkt bortskaffes, bør det ikke blandes med almindeligt

husholdningsaffald. Der findes et særskilt indsamlingssystem til brugte

elektroniske produkter, som kræver korrekt behandling, genindvinding

og genbrug i overensstemmelse med lovgivningen.

Radiofrekvenserne på denne enhed er tildelt til brug i Vesteuropa, Asien,

Mellemøsten, Afrika og Oceanien. Anvendelse i andre områder kan medføre dårlig

modtagelse. RDS-funktionen (radiodatasystem) fungerer kun i områder med FMstationer,

som udsender RDS-signaler.

! FORSIGTIG

• Denne enhed må ikke komme i kontakt med væsker. Det kan medføre elektriske

stød. Kontakt med væsker kan desuden forårsage beskadigelse af enheden, røg og

overophedning.

• “CLASS 1 LASER PRODUCT”

Dette produkt indeholder en laserdiode af en højere klasse end 1. Fjern ikke dæksler

og forsøg ikke at få adgang til produktets indvendige komponenter af hensyn til

sikkerheden. Alt servicearbejde bør overlades til kvalificeret personale.

• Pioneer CarStereo-Pass er kun til anvendelse i Tyskland.

• Sørg altid for at have denne betjeningsvejledning ved hånden som opslagsbog i

forbindelse med betjeningsprocedurer og forholdsregler.

• Hold altid lydstyrken så lav, at du kan høre lyde udenfor bilen.

• Beskyt enheden mod fugt.

• Hvis batteriet kobles fra eller er uopladet, slettes den forud indstillede hukommelse,

og hukommelsen skal programmeres forfra.

Driftsmiljø

Denne enhed bør anvendes inden for nedenstående temperaturområder.

Driftstemperaturområde: –10 °C til +60 °C (14 °F til 140 °F)

EN300328 ETC-testtemperatur: –20 °C og +55 °C (–4 °F og 131 °F)

Produktregistrering

Besøg os på følgende website:

• Registrér produktet. Oplysningerne om købet vil blive arkiveret, således at køber

kan henvise til dem i tilfælde af et forsikringskrav, f.eks. ved tab eller tyveri.

Om denne vejledning

Denne enhed er udstyret med mange avancerede funktioner, som sikrer fremragende

modtagelse og drift. Alle funktioner er beregnet til at være så brugervenlige som det

er muligt, men mange er ikke selvforklarende. Denne betjeningsvejledning vil hjælpe

dig med at udnytte denne enheds potentiale og give dig mest mulig glæde af at lytte

til det.

Vi anbefaler, at du gør dig bekendt med funktionerne og deres betjening ved at

gennemlæse vejledningen, inden du tager denne enhed i brug. Det er særlig vigtigt, at

du læser og tager hensyn til oplysninger mærket med ADVARSEL og FORSIGTIG i

denne vejledning.

I tilfælde af problemer

Hvis dette produkt ikke fungerer korrekt, bør du henvende dig til din forhandler eller

den nærmeste autoriserede Pioneer-serviceafdeling.

DANSK

85


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 86 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Før du begynder

Funktioner

Afspilning af CD’er

Afspilning af musik-CD/CD-R/CD-RW er mulig.

Afspilning af MP3-filer

Det er muligt at afspille MP3-filer optaget på CD-ROM/CD-R/CD-RW (ISO9660 niveau

1/niveau 2 standardoptagelser).

• Med dette produkt følger kun licens til privat, ikke-kommerciel brug ikke licens eller

rettigheder til at bruge produktet til kommerciel (dvs. indtægtsskabende)

realtidsudsendelse (jord, satellit, kabel og/eller andet medie), udsendelse/streaming

via internet, intranet og/eller andre net eller til andre systemer til distribution af

elektronisk indhold, f.eks. betalingsaudio eller “audio-on-demand”. Hertil kræves en

selvstændig licens. Der er oplysninger herom på http://www.mp3licensing.com.

Afspilning af WMA-filer

Det er muligt at afspille WMA-filer optaget på CD-ROM/CD-R/CD-RW (ISO9660

niveau 1/niveau 2 standardoptagelser).

Afspilning af AAC-filer

Det er muligt at afspille AAC-filer optaget på CD-ROM/CD-R/CD-RW (ISO9660

niveau 1/niveau 2 standardoptagelser).

Afspilning af WAV-filer

Det er muligt at afspille WAV-filer optaget på CD-ROM/CD-R/CD-RW (optagelser med

Linear PCM (LPCM)/MS ADPCM).

RDS-modtager (Radio Data System)

Denne enheds RDS-tuner modtager radiodataudsendelsestjenesten.

Håndfri telefonering

Denne enhed gør det nemt at ringe håndfrit ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi.

Kompatibilitet med Bluetooth audio-afspiller

Når man bruger denne enhed sammen med en Bluetooth audio-afspiller forsynet med

trådløs Bluetooth-teknologi, kan man styre Bluetooth audioafspilleren.

iPod ® -kompatibilitet

Når du bruger denne enhed sammen med en Pioneer iPod-adapter (CD-IB100), kan

du styre en iPod med Dock Connector.

• iPod er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc., der er registreret i USA og

andre lande.

Om WMA

Windows Media-logoet, der er trykt på æsken, viser, at

denne enhed kan afspille WMA-data.

WMA er en forkortelse for Windows Media Audio og

henviser til en lydkomprimeringsteknologi udviklet af

Microsoft Corporation. WMA-data kodes ved hjælp af

Windows Media Player version 7 eller senere.

Windows Media og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Bemærkninger

• Denne enhed vil muligvis ikke fungere korrekt afhængigt af det program, der bruges til at

kode WMA-filer.

• Afhængigt af, hvilken version af Windows Media Player der blev brugt til at kode WMA-filer,

vises albumnavne og andre tekstoplysninger muligvis ikke korrekt.

• Der kan være en lille forsinkelse, når man starter afspilningen af WMA-filer kodet med

billeddata.

Om AAC

AAC er en forkortelse for Advanced Audio Coding og refererer til en standard for

lydkomprimeringsteknologi, der bruges sammen med MPEG 2 og MPEG 4.

Flere programmer kan bruges til at kode AAC-filer, men filformaterne og udvidelserne

varierer afhængigt af det program, der bruges til kodningen.

Denne enhed afspiller AAC-filer kodet med iTunes ® version 4.8 og tidligere.

iTunes er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc., der er registreret i USA og

andre lande.

86

DANSK


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 87 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Før du begynder

Om Bluetooth

Bluetooth er en teknologi til trådløs

radiokommunikation over en kort afstand

udviklet som en erstatning for kabeltilslutning

af mobiltelefoner, håndholdte pc'er og andre

enheder. Bluetooth fungerer på 2,4 GHz

frekvensbåndet og overfører tale og data ved

en hastighed på op til 1 megabit pr. sekund.

Bluetooth blev lanceret i 1998 af en særlig interessegruppe (SIG), der består af

Ericsson Inc., Intel Corp., Nokia Corp., Toshiba og IBM, og udvikles pt. af næsten 2 000

virksomheder på verdensplan.

• Mærket og logoet Bluetooth ejes af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug heraf af

Pioneer Corporation sker på licens. Andre varemærker og -betegnelser tilhører

deres respektive ejere.

Nulstilling af mikroprocessoren

Mikroprocessoren skal nulstilles i følgende tilfælde:

• Inden enheden bruges for første gang efter installation

• Hvis enheden ikke fungerer korrekt

• Når der vises mærkelige eller forkerte meddelelser på

displayet

* Tryk på RESET med spidsen af en kuglepen eller et

andet spidst instrument.

Sletning af hele hukommelsen

RESET-knap

Data om telefonen, der gemmes i denne enhed, kan slettes for at beskytte personlige

og private oplysninger.

1. Tryk på, og hold SOURCE nede, indtil enheden er slukket.

2. Hold MULTI-CONTROL nede, indtil Language select vises på displayet.

3. Drej MULTI-CONTROL til at vælge Phone Reset.

Phone reset vises på displayet.

4. Skub MULTI-CONTROL til højre for at få vist en bekræftelse.

Clear memory YES vises. Sletningen af hukommelsen er nu standby.

• Hvis du ikke vil nulstille telefonens hukommelse, tryk på BAND.

5. Tryk på MULTI-CONTROL for at slette hukommelsen.

Alle data i telefonkilden, inkl. telefonbogsposter, forudindstillede numre og

opkaldshistorien, slettes.

Beskyttelse af enheden mod tyveri

For at undgå tyveri kan frontpanelet tages af hovedenheden og opbevares i den

medfølgende beskyttelsesæske.

• Hvis frontpanelet ikke afmonteres fra hovedenheden inden for 5 sekunder efter at

tændingen er slukket, vil der lyde en advarselstone, og frontpanelet åbnes.

• Advarselstonen kan deaktiveres. Se “Ændring af advarselstonen” på side 140.

• Du kan slå automatisk åbning af frontpanelet fra. Se “Omskiftning af automatisk

åbning af frontpanel” på side 140.

Vigtigt

• Brug aldrig magt og tag ikke hårdt fat i displayet og knapperne ved fjernelse eller

montering.

• Undgå at udsætte frontpanelet for hårde stød.

• Frontpanelet må ikke udsættes for direkte sollys og høje temperaturer.

• Frontpanelet bevæger sig automatisk nogle sekunder efter, at tændingsnøglen er

drejet til on eller off. Hold hænderne væk fra frontpanelet i disse situationer, så

fingrene ikke bliver klemt i panelet.

Fjernelse af frontpanelet

1. Hold EJECT nede for at åbne frontpanelet.

2. Skub lidt og træk frontpanelet mod dig.

Pas på ikke at tage for hårdt fat i eller droppe

frontpanelet, og beskyt det mod kontakt med vand eller

andre væsker for at forhindre permanente skader.

3. Anbring frontpanelet i beskyttelsesæsken, som

medfølger, til sikker opbevaring.

DANSK

87


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 88 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Før du begynder

Montering af frontpanelet

1. Kontrollér, at det indre låg er lukket.

2. Sæt frontpanelet på plads igen ved at trykke det på

plads.

Om demo-tilstand

Denne enhed har 2 demonstrationstilstande. Den ene er baglæns tilstand, den anden

er funktionsdemotilstand.

Vigtigt

• Denne enheds røde ledning (ACC) bør tilsluttes en terminal, som er koblet sammen

med tændingskontaktens aktiverings- og deaktiveringsfunktioner. Gøres det ikke,

kan køretøjets batteri blive afladet.

Baglæns tilstand

Hvis du ikke anvender en funktion inden for ca. 30 sekunder, starter der en baglæns

gentagelse af skærmindikationerne, som derefter fortsætter med at bevæge sig

baglæns hvert 10. sekund. Hvis du trykker på BAND, mens der er slukket for

strømmen til denne enhed og tændingskontakten er sat til ACC eller ON, annulleres

baglæns tilstand. Tryk på BAND igen for at starte baglæns tilstand.

Funktionsdemotilstand

Funktionsdemoen starter automatisk, når der slukkes for strømmen til denne enhed,

mens tændingskontakten står på ACC eller ON. Hvis du trykker på DISPLAY, mens

funktionsdemoen kører, annulleres funktionsdemotilstanden. Tryk på DISPLAY igen

for at starte funktionsdemotilstanden. Husk, at batteriet kan blive afladet, hvis

funktionsdemoen fortsat anvendes, mens bilens motor er standset.

Fjernbetjeningens brug og vedligeholdelse

Isætning af batteriet

Skub bakken på bagsiden af fjernbetjeningen ud, og isæt batteriet således, at plus (+)

og minus (–) peger i den rigtige retning.

• Ved førstegangsbrug skal filmen, der stikker ud af bakken, trækkes ud.

! ADVARSEL

Opbevar batteriet utilgængeligt for børn. Søg straks lægehjælp, hvis batteriet sluges.

! FORSIGTIG

• Brug kun et lithiumbatteri af typen CR2025 (3 V).

• Tag batteriet ud, hvis fjernbetjeningen ikke bruges i en måned eller længere.

• Batteriet må ikke genoplades, skilles ad, opvarmes eller brændes.

• Batteriet må ikke håndteres med værktøj af metal.

• Batteriet må ikke opbevares sammen med metalgenstande.

• Hvis et batteri lækker, skal fjernbetjeningen aftørres helt, og der skal indsættes et

nyt batteri.

• Ved bortskaffelse af brugte batterier bedes du overholde de nationale bestemmelser

og miljømyndighedernes anvisninger, der gælder i dit land/område.

Brug af fjernbetjeningen

Ret fjernbetjeningen mod frontpanelet for at betjene den.

• Fjernbetjeningen vil muligvis ikke fungere korrekt i direkte sollys.

Vigtigt

• Fjernbetjeningen må ikke opbevares ved høje temperaturer eller i direkte sollys.

• Lad ikke fjernbetjeningen falde på gulvet, hvor den kan komme til at sidde fast under

bremse- eller gaspedalen.

88

DANSK


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 89 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Før du begynder

FUNCTION-knap og AUDIO-knap

Du kan også vælge den ønskede tilstand med FUNCTION-knap og AUDIO-knap på

fjernbetjeningen. Men betjeningen af FUNCTION-knappen og AUDIO-knappen på

fjernbetjeningen adskiller sig fra betjeningen af MULTI-CONTROL på hovedenheden.

Når du bruger fjernbetjeningen, skal du skifte til de forskellige tilstande som beskrevet

nedenfor for at vælge tilstand.

FUNCTION-knappens betjening

* Tryk på FUNCTION for at vælge den ønskede tilstand (f.eks. indbygget CDafspiller).

Tryk flere gange på FUNCTION for at skifte mellem følgende tilstande:

Play mode (gentaget afspilning) – Random mode (vilkårlig afspilning) – Scan mode

(scan-afspilning) – Pause (pause) – Search mode (søgemetode) – Title Input

(indtastning af disktitel) – Jacket art (læsning af omslag)

Bemærk

• Se “Introduktion til avanceret betjening af indbygget CD-afspiller” på side 97.

Betjening af AUDIO-knappen

* Tryk på AUDIO for at vælge den ønskede tilstand.

Tryk flere gange på AUDIO for at skifte mellem følgende tilstande:

Fader (balancejustering) – Position (positionsvælger) – TA Mode (indstilling af

tidskorrektion) – Time Alignment (justering af tidskorrektion) – Loudness (loudness)

– Powerful (justering af grafisk equalizer) – FREQ. (justering af 16-bånds grafisk

equalizer) – Subwoofer1 (subwoofer til/fra) – Subwoofer2 (subwooferens

afskæringsfrekvens) – Subwoofer3 (subwooferens stejlhed) – Front HPF (forreste

højpasfilters stejlhed) – Front HPF FREQ. (forreste højpasfilters afskæringsfrekvens)

– Rear HPF (bageste højpasfilters stejlhed) – Rear HPF FREQ. (bageste højpasfilters

afskæringsfrekvens) – BBE (BBE) – COMP/BMX (kompression og BMX) – Auto EQ

(auto-equalizer til/fra) – ASL (automatisk lydniveauregulering) – SLA (justering af

kildeniveau) – AUI sound level (akustisk brugerinterface)

Bemærk

• Se “Introduktion til lydjusteringer” på side 131.

Hvad er hvad

Hovedenhed

EQ-knap

Tryk for at vælge forskellige

equalizerkurver.

Statusindikator for forbindelsen

Lyser, når der er tilsluttet en

mobiltelefon via trådløs Bluetoothteknologi.

DISPLAY-knap

Tryk for at vælge forskellige

displays.

TA-knap

Tryk på knappen for at slå TAfunktionen

til eller fra. Hold knappen

nede for at slå funktionen NEWS til

eller fra.

PHONE-knap

Tryk her for at vælge telefonen som

kilde. Tryk her for at afslutte et

opkald, afvise indgående opkald

eller annullere et opkald, du er ved at

foretage, mens en telefonkilde

betjenes.

MULTI-CONTROL

Tryk for at udføre manuel

søgetuning, hurtig frem- eller

tilbagespoling og sporsøgning.

Anvendes også til styring af

funktioner.

Tryk for at sætte lydstyrken op eller

ned.

LIST-knap

Tryk for at få vist disktitellisten,

sportitellisten, mappelisten, fillisten

eller listen over forudindstillede

kanaler, afhængigt af kilden.

RESET-knap

Tryk for at nulstille mikroprocessoren.

BAND-knap

Tryk for at vælge blandt tre FM- og

MW/LW-bånd og annullere

funktionernes kontroltilstand.

SOURCE-knap

Denne enhed aktiveres ved at man

vælger en kilde. Tryk for at gennemgå

alle tilgængelige kilder.

EJECT-knap

Tryk her for at skubbe en CD ud af

den indbyggede CD-afspiller.

Hold knappen nede for at åbne eller

lukke frontpanelet.

DANSK

89


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 90 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Hvad er hvad

Fjernbetjening

Betjeningen er den samme som med knapperne på hovedenheden.

VOLUME-knapper

Tryk for at forøge eller formindske

lydstyrken.

FUNCTION-knap

Tryk for at vælge funktioner.

Joystick

Tryk for at udføre manuel søgetuning,

hurtig frem- eller tilbagespoling og

sporsøgning. Anvendes også til

styring af funktioner.

Funktionerne er de samme som på

MULTI-CONTROL undtagen

lydstyrkereguleringen.

DIRECT-knap

Tryk for at vælge det ønskede spor

direkte.

CLEAR-knap

Tryk for at annullere det indtastede tal, når du bruger 0–9.

0–9-knapper

Tryk for direkte at vælge det ønskede spor, forudindstillet tuning eller disk.

Knapperne 1–6 kan betjene forudindstillet tuning af radioen eller søgning efter

disknummer på multi-CD-afspilleren.

OFF HOOK-knap

Tryk her for at begynde at tale i telefon, mens der betjenes en telefonkilde.

ON HOOK-knap

Tryk for at afslutte et opkald eller afvise et indgående opkald, mens telefonkilden

betjenes.

ATT-knap

Tryk for hurtigt at sænke lydstyrken med ca. 90 %. Tryk én gang til for at vende

tilbage til den oprindelige lydstyrke.

ENTERTAINMENT-knap

Tryk for at ændre til underholdningsdisplay.

AUDIO-knap

Tryk her for at vælge forskellige lydkvalitetskontroller.

Grundlæggende betjening

Sådan tændes enheden

* Tryk på SOURCE for at tænde enheden.

Enheden tændes, når der vælges en kilde.

Valg af kilde

Du kan vælge en kilde, du vil lytte til. For at skifte til den indbyggede CD-afspiller

sættes en CD ind i denne enhed (se side 97).

* Tryk på SOURCE for at vælge en kilde.

Tryk flere gange på SOURCE for at skifte mellem følgende kilder:

Tuner – TV – DVD-afpiller/multi-DVD-afspiller – Indbygget CD-afspiller – Multi-

CD-afspiller – iPod – Ekstern enhed 1 – Ekstern enhed 2 – AUX1 – AUX2 –

Telefon – BT Audio

Bemærkninger

• Lydkilden ændres ikke i følgende tilfælde:

– Hvis der ikke er en enhed, som svarer til den valgte kilde, tilsluttet denne enhed.

– Hvis der ikke er en disk i enheden.

– Hvis der ikke er en disk i DVD-afspilleren.

– Hvis der ikke er et magasin i multi-CD-afspilleren.

– Hvis der ikke er et magasin i multi-DVD-afspilleren.

– Når AUX (ekstra indgang) er deaktiveret (se side 140).

– Når kilden BT Audio er slået fra (se “Aktivering af kilden BT Audio” på side 142).

• Med ekstern enhed menes der et Pioneer-produkt (som vil være til rådighed i fremtiden),

der, selv om det ikke er kompatibelt som kilde, tillader styring af grundlæggende funktioner

ved denne enhed. To eksterne enheder kan styres af denne enhed. Når to eksterne enheder

er tilsluttet, indstilles tildelingen af disse enheder automatisk af dette produkt til ekstern

enhed 1 eller ekstern enhed 2.

• Hvis denne enheds blå/hvide ledning er tilsluttet bilantennens relækontrolterminal, køres

antennen ud, når denne enheds kilde tændes. Sluk for kilden for at trække antennen tilbage.

90

DANSK


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 91 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Grundlæggende betjening

Ilægning af en disk

1. Tryk på EJECT for at åbne frontpanelet.

CD-skuffen vises.

• Tryk på SOURCE, når CD'en er lagt i, for at vælge den indbyggede CD-afspiller.

2. Læg en CD i CD-skuffen.

CD-skuffe

Frontpanelet lukkes automatisk, og

afspilningen starter.

– Hvis omslagsfunktionen er slået til,

indlæses omslag på CD-ROM-disks

automatisk i denne enhed, når disken

sættes i. For at annullere indlæsning af

omslag tryk på BAND. Detaljerede

oplysninger om dette finder du under “Læsning af omslag” på side 104.

• En CD kan skubbes ud med et tryk på EJECT.

Bemærkninger

• Den indbyggede CD-afspiller afspiller en standard 12 cm eller 8 cm CD ad gangen. Når der

afspilles en 8 cm CD, skal der ikke bruges nogen adapter.

• Der må ikke lægges andre genstande end en CD i CD-skuffen.

• Nogle gange er der en forsinkelse mellem start af CD-afspilning og lyden, der udsendes.

Under indlæsningen vises Format read.

• Hvis der ikke kan sættes en CD helt i eller hvis CD'en, efter at den er indsat, ikke afspilles,

kontrolleres det, at CD'en vender tekstsiden opad. Tryk på EJECT for at skubbe CD'en ud,

og kontrollér, om CD'en er beskadiget, før den sættes ind igen.

• Hvis CD-isætnings- eller udskubningsfunktionen ikke fungerer korrekt, kan man skubbe

CD’en ud ved at holde knappen EJECT nede, mens frontpanelet åbnes.

• Hvis en fejlmeddelelse som f.eks. ERROR-11 vises, se “Oplysninger om den indbyggede

CD-afspillers fejlmeddelelser” på side 145.

Justering af lydstyrken

* Brug MULTI-CONTROL til at justere lydniveauet.

Drej MULTI-CONTROL på hovedenheden for at sætte lydstyrken op eller ned.

Tryk på VOLUME på fjernbetjeningen for at forøge eller formindske lydstyrken.

Sådan slukkes enheden

* Tryk på, og hold SOURCE nede, indtil enheden er slukket.

Radio

Radiolytning

Dette er de grundlæggende trin, der er nødvendige til betjening af radioen.

Forklaringen på en mere avanceret tunerbetjening starter på side 92.

Denne enheds AF-funktion (alternativ frekvenssøgning) kan slås til og fra. AF bør

være slået fra ved normal radiobetjening (se side 94).

Stereoindikator (%)

Viser, at den valgte frekvens sendes

i stereo.

LOC-indikator

Viser, at lokal søgetuning er slået til.

Båndindikator

Viser, hvilket bånd radioen er

indstillet på, MW/LW eller FM.

Indikator for forudindstillet tal

Viser, hvilken forudindstilling der er

valgt.

Frekvensindikator

Viser, hvilken frekvens radioen er

indstillet på.

Indikator for signalstyrke

Viser radiosignalets styrke.

1. Tryk på SOURCE for at vælge radioen.

Tryk på SOURCE, indtil Tuner vises.

2. Tryk på BAND for at vælge et bånd.

Tryk på BAND, indtil det ønskede bånd vises, FM-1, FM-2, FM-3 for FM eller MW/LW.

3. For at udføre manuel tuning tryk MULTI-CONTROL til venstre eller til højre.

Frekvenserne flyttes op og ned trin for trin.

4. For at udføre søgetuning hold MULTI-CONTROL nede til venstre eller til højre i et

sekund og slip den.

Radioen søger efter frekvenserne, indtil der findes en udsendelse, der er kraftig nok til

god modtagelse.

• Du kan annullere søgetuning ved at trykke MULTI-CONTROL til venstre eller til

højre.

• Hvis du holder MULTI-CONTROL nede til venstre eller til højre, kan du springe

stationer over. Søgetuning starter, så snart du slipper MULTI-CONTROL.

DANSK

91


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 92 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Radio

Introduktion til avanceret radiobetjening

Funktionsdisplay

Viser funktionsstatus.

1. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist

hovedmenuen.

FUNCTION, AUDIO og

ENTERTAINMENT vises på displayet.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge FUNCTION.

Drej for at andre menu option; tryk for at vælge.

Funktionsnavnet vises på displayet.

3. Drej MULTI-CONTROL for at vælge funktionen.

Drej MULTI-CONTROL med uret eller mod uret for at skifte mellem funktionerne i

følgende rækkefølge:

BSM (hukommelse for bedste stationer) – Regional (regional funktion) – Local (lokal

søgetuning) – PTY search (programtypevalg) – Traffic announcement (standby for

trafikmeddelelser) – Alternative FREQ. (alternativ frekvenssøgning) – News

interrupt (nyhedsafbrydelse af programmer)

• For at vende tilbage til frekvensvisningen tryk på BAND.

• Hvis MW/LW-bånd er valgt, kan du kun vælge BSM eller Local.

Bemærk

• Hvis du ikke udfører funktionen inden for ca. 30 sekunder, vises displayet for frekvens

automatisk igen.

Lagring og genvalg af radiofrekvenser

Du kan nemt lagre op til seks radiostationer til senere genvalg.

1. Hvis du finder en station, som du vil lagre i hukommelsen, tryk på LIST for at

skifte til tilstanden for liste over forudindstillede kanaler.

2. Brug MULTI-CONTROL til at lagre den valgte station i hukommelsen.

Drej for at ændre forudindstillingstallet; hold nede for at vælge.

Det valgte forudindstillingstal blinker og forbliver derefter tændt. Den valgte

stationsfrekvens er blevet lagret i hukommelsen.

• Hvis du ikke betjener listen inden for ca. 30 sekunder, annulleres tilstanden for liste

over forudindstillede kanaler automatisk.

Bemærkninger

• Op til 18 FM-stationer, 6 for hver af de 3 FM-bånd, og 6 MW/LW-stationer kan gemmes i

hukommelsen.

• Du kan også lagre radiostationers frekvenser, som er tildelt tal for forudindstillet tuning, ved

at holde en af knapperne for forudindstillet tuning 1–6 nede på fjernbetjeningen.

Lagring af de kraftigste udsendelsesfrekvenser

Med BSM (hukommelse for bedste stationer) kan du automatisk lagre de 6 kraftigste

radiostationer under knapperne for forudindstillet tuning 1–6. Når frekvensen er lagret,

kan du vælge dem ved at trykke på en knap.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge BSM i funktionsmenuen.

BSM vises på displayet.

2. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå BSM til.

Searching vises. Mens Searching vises, lagres de seks kraftigste radiofrekvenser

under knapperne for forudindstillet tuning 1–6 i en rækkefølge, der svarer til signalets

styrke. Når processen er afsluttet, vises listen over forudindstillede kanaler.

• Tryk på MULTI-CONTROL for at annullere lagringsprocessen.

3. Brug MULTI-CONTROL til at vælge den ønskede station.

Drej for at andre station; tryk for at vælge.

• Du kan også skifte station ved at trykke MULTI-CONTROL op eller ned.

Bemærk

• Lagring af frekvenser med BSM kan erstatte frekvenser, der er lagret ved hjælp af

knapperne 1–6.

Valg af stationer fra listen over forudindstillede kanaler

I listen over forudindstillede kanaler kan du se de forudindstillede kanaler og vælge at

modtage en af dem.

1. Tryk på LIST for at skifte til tilstanden for liste over forudindstillede kanaler,

mens frekvenserne vises.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge den ønskede station.

Drej for at andre station; tryk for at vælge.

• Du kan også skifte station ved at trykke MULTI-CONTROL op eller ned.

• Hvis du ikke betjener listen inden for ca. 30 sekunder, annulleres tilstanden for liste

over forudindstillede kanaler automatisk.

92

DANSK


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 93 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Radio

Bemærkninger

• Du kan også genvælge radiostationsfrekvenser, som er tildelt tallene for forudindstillet

tuning, ved skubbe MULTI-CONTROL op eller ned, mens frekvenserne vises.

• Du kan også genvælge radiostationers frekvenser, som er tildelt tal for forudindstillet tuning,

ved at trykke på en af knapperne for forudindstillet tuning 1–6 på fjernbetjeningen.

Indstilling af kraftige signaler

Med lokal søgetuning kan du stille ind på de radiostationer, hvis signaler er stærke nok

til en god modtagelse.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Local i funktionsmenuen.

Local vises på displayet.

2. Tryk på MULTI-CONTROL for slå lokal søgetuning til.

Følsomheden for lokal søgning (f.eks. Level 2) vises på displayet.

• For at slå lokal søgetuning fra tryk på MULTI-CONTROL igen.

3. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at indstille følsomheden.

Der er fire følsomhedsniveauer for FM og to niveauer for MW/LW:

FM: Level 1 – Level 2 – Level 3 – Level 4

MW/LW: Level 1 – Level 2

Indstillingen Level 4 tillader kun modtagelse af de kraftigste stationer, mens lavere

indstillinger giver dig mulighed for at modtage stadig svagere stationer.

RDS

Introduktion til betjening af RDS

RDS (Radio Data System) er et system til udsendelse af informationer sammen med

FM-programmer. Disse informationer, der ikke kan høres, tilbyder en række

funktioner, såsom programservicenavn, programtype, standby for trafikmeddelelser

og automatisk indstilling, som er beregnet til at hjælpe radiolyttere med at finde og

stille ind på en ønsket station.

TEXT-indikator

Vises, når der modtages radiotekst.

Programservicenavn

Viser det udsendte programs navn.

Nyhedsindikator ( )

Vises, når det nyhedsprogram, der er

stillet ind på, modtages.

TP-indikator ( )

Viser, at der er stillet ind på en TP-station.

PTY-information (ID-kode for programtype)

Viser PTY-information (ID-kode for programtype).

• PTY-oplysningerne (ID-kode for programtype) findes på listen på side 96.

• Hvis en PTY-kode på nul modtages fra en station, er displayet tomt. Dette

viser, at stationen ikke har defineret sit programtilbud.

• Hvis signalet er for svagt til, at denne enhed kan modtage PTY-koden, er

displayet med PTY-oplysninger tomt.

Indikator for signalstyrke

Viser radiosignalets styrke.

1. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist hovedmenuen.

FUNCTION, AUDIO og ENTERTAINMENT vises på displayet.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge FUNCTION.

Drej for at andre menu option; tryk for at vælge.

Funktionsnavnet vises på displayet.

3. Drej MULTI-CONTROL for at vælge funktionen.

Drej MULTI-CONTROL med uret eller mod uret for at skifte mellem funktionerne i

følgende rækkefølge:

BSM (hukommelse for bedste stationer) – Regional (regional funktion) – Local (lokal

søgetuning) – PTY search (programtypevalg) – Traffic announcement (standby for

trafikmeddelelser) – Alternative FREQ. (alternativ frekvenssøgning) – News

interrupt (nyhedsafbrydelse af programmer)

DANSK

93


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 94 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

RDS

• For at vende tilbage til frekvensvisningen tryk på BAND.

• Hvis MW/LW-bånd er valgt, kan du kun vælge BSM eller Local.

Bemærkninger

• Hvis du ikke udfører funktionen inden for ca. 30 sekunder, vises displayet for frekvens

automatisk igen.

• RDS-service leveres ikke af alle stationer.

• RDS-funktioner, som AF og TA, er kun aktive, når radioen er stillet ind på en RDS-station.

Skift af display

Du kan få vist PTY-information (ID-kode for programtype).

* Tryk på DISPLAY.

Tryk flere gange på DISPLAY for at skifte mellem følgende indstillinger:

PTY-information (ID-kode for programtype) – Enkelt display

Valg af alternative frekvenser

Hvis du lytter til en station, og modtagelsen bliver svagere, eller der opstår andre

problemer, vil denne enhed automatisk søge efter en anden station på samme net,

som udsender et stærkere signal.

• Standardindstillingen for AF er til.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Alternative FREQ. i funktionsmenuen.

Alternative FREQ. vises på displayet.

2. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå AF til.

ON vises på displayet.

• For at slå AF fra tryk på MULTI-CONTROL igen.

Bemærkninger

• Kun RDS-stationer bliver indstilles under søgetuning eller BSM, når AF er slået til.

• Hvis du genvælger en forudindstillet station, kan radioen opdatere den forudindstillede

station med en ny frekvens fra stationens AF-liste. Der vises ikke noget forudindstillet tal på

displayet, hvis RDS-data for den station, der modtages, adskiller sig fra den oprindeligt

gemte station.

• Under en AF-frekvenssøgning kan lyden midlertidigt afbrydes af et andet program.

• AF kan slås til eller fra uafhængigt for hvert FM-bånd.

Anvendelse af PI-søgning

Hvis denne enhed ikke kan finde en passende alternativ frekvens, eller hvis du lytter

til en station, og modtagelsen bliver svagere, vil enheden automatisk søge efter en

anden station med det samme program. Under søgningen vises PI Seek og lyden er

afbrudt. Lyddæmpningen ophæves efter afslutningen af PI-søgningen, hvad enten en

ny station er fundet eller ej.

Automatisk PI-søgning efter forudindstillede stationer

Hvis forudindstillede stationer ikke kan genvælges, som f.eks. ved lange afstande, kan

enheden indstilles til at udføre en PI-søgning også under genvalg af forudindstillede

stationer.

• Standardindstillingen til automatisk PI-søgning er fra. Se “Omskiftning af automatisk

PI-søgning” på side 139.

Begrænsning af stationer til regionale programmer

Når AF anvendes til automatisk at genindstille frekvenser, begrænser

regionalfunktionen valgmulighederne til stationer, der sender regionale programmer.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Regional i funktionsmenuen.

Regional vises på displayet.

2. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå den regionale funktion til.

ON vises på displayet.

• For at slå den regionale funktion fra tryk på MULTI-CONTROL igen.

Bemærkninger

• Regionale programmer og regionale netværk er organiseret forskelligt afhængigt af landet

(f.eks. kan de skifte alt efter klokkeslæt, stat eller transmissionsområde).

• Forudindstillingsnumret forsvinder muligvis fra displayet, hvis radioen vælger en regional

station, der adskiller sig fra den oprindeligt indstillede station.

• Den regionale funktion kan aktiveres eller deaktiveres uafhængigt for hvert FM-bånd.

Modtagelse af trafikmeddelelser

TA (standby for trafikmeddelelser) giver dig mulighed for at modtage trafikmeddelelser

automatisk, uanset hvilken kilde du lytter til. TA kan både aktiveres for en TP-station

(en station som sender trafikmeddelelser) og en EON TP-station (en station som

tilbyder oplysninger med krydshenvisninger til TP-stationer).

1. Indstil en TP- eller EON TP-station.

2. Tryk på TA for at aktivere standbyfunktionen for trafikmeddelelser.

Tryk på TA, og indikatoren TA ON vises på displayet. Radioen er klar til at modtage

trafikmeddelelser.

• For at slå standby for trafikmeddelelser fra, tryk på TA igen.

94

DANSK


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 95 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

RDS

3. Brug MULTI-CONTROL til at justere TA-lydstyrken, når en trafikmeddelelse

begynder.

Den nyindstillede lydstyrke gemmes i hukommelsen og genanvendes ved

efterfølgende trafikmeddelelser.

4. Tryk på TA, mens en trafikmeddelelse modtages, for at annullere meddelelsen.

Radioen vender tilbage til den oprindelige kilde, men vil være standby, indtil du trykker

på TA igen.

• Du kan også annullere meddelelsen ved at trykke på SOURCE, BAND eller MULTI-

CONTROL, mens trafikmeddelelsen modtages.

Bemærkninger

• Når en trafikmeddelelse modtages, vises skærmen for afbrydelse med trafikmeddelelse.

• Du kan også slå TA-funktionen til eller fra i den menu, som vises, ved at bruge MULTI-

CONTROL.

• Efter modtagelse af en trafikmeddelelse skifter systemet tilbage til den oprindelige kilde.

• Når TA er aktiveret, er det kun TP- og EON TP-stationer, der indstilles under søgning eller

BSM.

Anvendelse af PTY-funktioner

Man kan finde en station ved hjælp af PTY-oplysninger (oplysninger om programtype).

Søgning efter en RDS-station med PTY-oplysning

Man kan søge efter almindelige typer af udsendelser som dem, der er opført på

side 96.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge PTY search i funktionsmenuen.

Der står PTY search på displayet.

2. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at vælge en programtype.

Der er fire programtyper:

News&INFO – Popular – Classics – Others

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at starte søgningen.

Når du trykker på MULTI-CONTROL, begynder programtypenavnet på displayet at

blinke. Enheden søger efter en station, som sender denne programtype.

• Tryk på MULTI-CONTROL igen for at annullere søgningen.

Bemærkninger

• Nogle stationers programmer kan adskille sig fra dem, der angives af den udsendte PTY.

• Hvis der ikke kan findes en station, der sender den programtype, du søger efter, vises Not

found i ca. 2 sekunder, og derefter vender radioen tilbage til den oprindelige station.

Anvendelse af nyhedsafbrydelse af programmer

Når et nyhedsprogram udsendes fra en nyhedsstation med PTY-koder, kan denne

enhed skifte fra alle stationer til nyhedsstationen. Når nyhedsprogrammet slutter,

genoptages modtagelsen af det forrige program.

* Tryk på TA, og hold den nede for at aktivere nyhedsafbrydelse af program.

Tryk på TA, indtil NewsON vises på displayet.

• For at slå nyhedsafbrydelse af program fra, tryk på TA og hold knappen nede, indtil

NewsOFF vises på displayet.

• Et nyhedsprogram kan annulleres ved at man trykker på TA.

• Du kan også annullere nyhedsprogrammet ved at trykke på SOURCE, BAND eller

MULTI-CONTROL, mens et nyhedsprogram modtages.

Bemærkninger

• Når et nyhedsprogram modtages, vises skærmen for afbrydelse med nyhedsprogram.

• Du kan også slå nyhedsprogrammet til eller fra i den menu, der vises, ved at bruge MULTI-

CONTROL.

Modtagelse af PTY-alarmmeddelelser

PTY-alarm er en speciel PTY-kode for meddelelser om nødsituationer så som

naturkatastrofer. Når radioen modtager radioalarmkoden, vises ALARM på displayet,

og lydstyrken justeres til den for trafikmeddelelser (TA). Når stationen afslutter

udsendelsen af nødmeddelelsen, vender systemet tilbage til den forrige kilde.

• En nødmeddelelse kan annulleres ved at man trykker på TA.

• Du kan også annullere en nødmeddelelse ved at trykke på SOURCE, BAND eller

MULTI-CONTROL.

DANSK

95


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 96 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

RDS

Anvendelse af radiotekst

Denne radio kan vise radiotekstdata, der sendes fra RDS-stationer, f.eks. oplysninger

om stationen, titlen på det nummer, der sendes i øjeblikket, og kunstnerens navn.

• Radioen lagrer automatisk de tre sidste radiotekstmeddelelser, der blev modtaget, i

hukommelsen og erstatter teksten i den ældste meddelelse med teksten i en ny

meddelelse, når denne modtages.

Visning af radiotekst

Du kan få vist den radiotekst, der modtages i øjeblikket, og de tre nyeste radiotekster.

1. Hold DISPLAY nede for at få vist radiotekst.

Radiotekst for den radiostation, der høres i øjeblikket, vises.

• Du kan annullere visning af radiotekst ved at trykke på DISPLAY eller BAND.

• Når der ikke modtages radiotekst, vises No text på displayet.

2. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller højre for at genvælge de tre seneste

radiotekster.

Når du trykker MULTI-CONTROL til venstre eller højre, skiftes der mellem visning af

den aktuelle radiotekst og de tre seneste radiotekster.

• Hvis der ikke er nogen radiotekstdata i hukommelsen, skifter displayet ikke.

Lagring og genvalg af radiotekst

Du kan lagre data fra op til seks radioteksttransmissioner under knapperne 1–6.

• Denne funktion kan kun betjenes med fjernbetjeningen.

1. Vis den radiotekst, du ønsker at gemme i hukommelsen.

Se “Visning af radiotekst” på denne side.

2. Hold en af knapperne 1–6 på fjernbetjeningen nede for at lagre den valgte

radiotekst.

Hukommelsesnummeret vil blive vist, og den valgte radiotekst lagres i hukommelsen.

Næste gang du trykker på den samme knap på fjernbetjeningen i radiotekstdisplayet,

genvælges den lagrede tekst fra hukommelsen.

PTY-liste

Generelt Specifik Programtype

News&INFO News Nyheder

Affairs Aktuelle emner

Info Generelle oplysninger og rådgivning

Sport Sport

Weather Vejrudsigter/meteorologiske oplysninger

Finance Rapporter om aktiemarkedet, erhverv og handel

Popular Pop Mus Populær musik

Rock Mus Moderne musik

Easy Mus Let underholdningsmusik

Oth Mus Musik uden for kategori

Jazz Jazz

Country Countrymusik

Nat Mus National musik

Oldies Oldies, evergreens

Folk Mus Folkemusik

Classics L. Class Let klassisk musik

Classic Klassisk musik

Others Educate Undervisningsprogrammer

Drama Radiospil og serier

Culture National eller regional kultur

Science Natur, videnskab og teknologi

Varied Let underholdning

Children Børneudsendelser

Social Samfundsforhold

Religion Religiøse anliggender eller tjenester

Phone In Telefonprogrammer

Touring Rejseprogrammer; ikke til trafikmeddelelser

Leisure Hobby- og fritidsaktiviteter

Document Dokumentarprogrammer

96

DANSK


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 97 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Indbygget CD-afspiller

Afspilning af en CD

Dette er de grundlæggende trin, der skal til for at afspille en CD med indbygget CDafspiller.

Forklaringen på mere avanceret betjening af multi-CD-afspilleren starter på

denne side.

Spornummerindikator

Viser, hvilket spornummer der

afspilles i øjeblikket.

Spilletidindikator

Viser den forløbne spilletid for det

aktuelle spor.

Disktitelindikator

Viser titlen på den disk, der afspilles i

øjeblikket.

• Hvis der ikke er indtastet nogen

titel for den CD, der afspilles i

øjeblikket, vises der ikke noget.

1. Tryk på SOURCE for at vælge den indbyggede CD-afspiller.

Tryk på SOURCE, indtil Compact Disc vises.

• Hvis der ikke er sat en CD ind i enheden, kan du ikke vælge Compact Disc

(indbygget CD-afspiller). Sæt en CD ind i enheden. (Se side 91.)

2. Hold MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at udføre hurtig frem- eller

tilbagespoling.

• Hvis du vælger Rough search og trykker på og holder MULTI-CONTROL til venstre

eller til højre, kan du søge på hvert 10. spor på den aktuelle disk. (Se “Valg af

søgemetode” på side 98.)

3. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at springe frem eller tilbage til

et andet spor.

Hvis du trykker MULTI-CONTROL til højre, springes der til starten af det næste spor.

Hvis du trykker MULTI-CONTROL til venstre en gang, springes der til starten af det

aktuelle spor. Hvis du trykker igen, springes der til forrige spor.

Bemærk

• Når en CD TEXT-disk sættes i, begynder disktitlen at rulle på displayet automatisk. Hvis

permanent rulning er slået til i startindstillingerne, ruller disktitlen kontinuerligt. Se

“Omskiftning af permanent rulning” på side 141.

Direkte sporvalg

Hvis du bruger fjernbetjeningen, kan du vælge et spor direkte ved at indtaste numret

på det ønskede spor.

1. Tryk på DIRECT.

Displayet for indtastning af spornummer vises.

2. Tryk på knapperne 0–9 for at indtaste det ønskede spornummer.

• Du kan annullere det indtastede nummer ved at trykke på CLEAR.

3. Tryk på DIRECT.

Sporet, der svarer til det indtastede nummer, afspilles.

Bemærk

• Når du er gået ind i tilstanden for indtastning af nummer og der ikke udføres en operation

inden for ca. otte sekunder, annulleres tilstanden automatisk.

Introduktion til avanceret betjening af indbygget CDafspiller

Funktionsdisplay

Viser funktionsstatus.

1. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist

hovedmenuen.

FUNCTION, AUDIO og

ENTERTAINMENT vises på displayet.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge FUNCTION.

Drej for at andre menu option; tryk for at vælge.

Funktionsnavnet vises på displayet.

3. Drej MULTI-CONTROL for at vælge funktionen.

Drej MULTI-CONTROL med uret eller mod uret for at skifte mellem funktionerne i

følgende rækkefølge:

Play mode (gentaget afspilning) – Random mode (vilkårlig afspilning) – Scan mode

(scan-afspilning) – Pause (pause) – Search mode (søgemetode) – Title Input

(indtastning af disktitel) – Jacket art (læsning af omslag)

• For at vende tilbage til afspilningsvisningen, tryk på BAND.

DANSK

97


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 98 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Indbygget CD-afspiller

Bemærkninger

• Når du afspiller en CD TEXT-disk, kan du ikke skifte til Title Input. CD-titlen vil allerede være

blevet optaget på en CD TEXT-CD.

• Når der afspilles audiodata (CD-DA), virker det ikke, selv om du slår Jacket art til. (Se

side 104.)

• Hvis du ikke betjener funktionen inden for ca. 30 sekunder, vender displayet automatisk

tilbage til afspilningsdisplayet.

Gentaget afspilning

Der er to områder for gentaget afspilning for den indbyggede CD-afspiller: Disc repeat

(gentagelse af disk) og Track repeat (gentag et spor).

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Play mode i funktionsmenuen.

Der står Play mode på displayet.

2. Tryk på MULTI-CONTROL for at vælge gentagelsesområdet.

Tryk flere gange på MULTI-CONTROL, indtil det ønskede gentagelsesområder vises

på displayet.

• Disc repeat – Gentager den aktuelle disk

• Track repeat – Gentager kun det aktuelle spor

Bemærk

• Hvis du udfører sporsøgning eller hurtig frem-/tilbagespoling under Track repeat, skifter

området for gentaget afspilning til Disc repeat.

Afspilning af spor i tilfældig rækkefølge

Med vilkårlig afspilning kan du afspille sporene på CD'en i vilkårlig rækkefølge.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Random mode i funktionsmenuen.

Random mode vises på displayet.

2. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå vilkårlig afspilning til.

Sporene afspilles i vilkårlig rækkefølge.

• For at slå vilkårlig afspilning fra tryk på MULTI-CONTROL igen.

Scanning af spor på en CD

Med scan-afspilning kan du høre de første 10 sekunder af hvert spor på CD'en.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Scan mode i funktionsmenuen.

Scan mode vises på displayet.

2. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå scan-afspilning til.

De første 10 sekunder af hvert spor afspilles.

3. Når du finder det ønskede spor, tryk på MULTI-CONTROL for at slå scanafspilning

fra.

Afspilningen af sporet fortsætter.

• Hvis displayet automatisk er vendt tilbage til afspilningsdisplayet, vælg Scan mode

igen ved hjælp af MULTI-CONTROL.

Bemærk

• Efter scanning af en CD starter den normale afspilning af sporene igen.

Pause i CD-afspilning

Pause giver dig mulighed for midlertidigt at stoppe afspilningen af CD'en.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Pause i funktionsmenuen.

Pause vises på displayet.

2. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå pause til.

Afspilning af det aktuelle spor stoppes midlertidigt.

• For at slå pause fra tryk på MULTI-CONTROL igen.

Valg af søgemetode

Du kan skifte mellem søgning ved hjælp af hurtig frem-/tilbagebetjening og søgning på

hvert 10. spor.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Search mode i funktionsmenuen.

Search mode vises på displayet.

2. Tryk på MULTI-CONTROL for at vælge søgemetoden.

Tryk på MULTI-CONTROL, indtil den ønskede søgemetode vises på displayet.

• FF/REV – Hurtig frem- og tilbagespoling

• Rough search – Søgning på hvert 10. spor

98

DANSK


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 99 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Indbygget CD-afspiller

Søger på hvert 10. spor på den aktuelle CD

Hvis en CD indeholder mere end 10 spor, kan du søge på hvert 10. spor. Hvis en disk

indeholder mange spor, kan du udføre en grov søgning efter det spor, du vil afspille.

1. Vælg søgemetoden Rough search.

Se “Valg af søgemetode” på side 98.

2. Hold MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at søge på hvert 10. spor på

en disk.

• Hvis en CD indeholder mindre end 10 spor, henter du det sidste spor på CD'en, når

du trykker på MULTI-CONTROL og holder den til højre. Hvis det resterende antal

spor efter søgningen på hvert 10. spor er mindre end 10 og du trykker på MULTI-

CONTROL og holder den til højre, hentes det sidste spor på CD’en også.

• Hvis en CD indeholder mindre end 10 spor, henter du det første spor på CD'en, når

du trykker på MULTI-CONTROL og holder den til venstre. Hvis det resterende antal

spor efter søgningen på hvert 10. spor er mindre end 10 og du trykker på MULTI-

CONTROL og holder den til venstre, hentes det første spor på CD’en også.

Anvendelse af CD-titelfunktioner

CD-titler kan indtastes, og vises i displayet. Næste gang der isættes en CD, som du

har indtastet titlen på, vil titlen af denne CD blive vist på displayet.

Du kan bruge funktionen indtastning af disktitel til at indtaste op til 48 CD-titler i

enheden. Hver titel kan have op til 10 tegn.

• Når du afspiller en CD TEXT-disk, kan du ikke skifte til displayet for indtastning af

disktitel. CD-titlen vil allerede være blevet optaget på en CD TEXT-CD.

Indtastning af CD-titler

Du kan få vist tekstoplysningerne på enhver disk, der har fået indlæst disktitlen.

1. Afspil den CD, hvis titel du ønsker at indtaste.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Title Input i funktionsmenuen.

Title Input vises på displayet.

3. Tryk på DISPLAY for at vælge den ønskede tegntype.

Tryk flere gange på DISPLAY for at skifte mellem følgende tegntyper:

Alfabet (store bogstaver), tal og symboler – Alfabet (små bogstaver) – Europæiske

tegn, f.eks. tegn med accenter (f.eks. á, à, ä, ç) – Tal og symboler

4. Skub MULTI-CONTROL opad eller nedad for at vælge et bogstav fra alfabetet.

Hver gang MULTI-CONTROL skubbes op,

vises alfabetet, tal eller symboler i stigende

rækkefølge (A B C ...). Hver gang MULTI-

CONTROL skubbes ned, vises der

bogstaver i faldende rækkefølge.

5. Skub MULTI-CONTROL til højre for at flytte markøren til næste tegnposition.

Når det bogstav, du skal bruge, vises, tryk MULTI-CONTROL til højre for at flytte

markøren til næste position og vælge næste bogstav. Tryk MULTI-CONTROL til

venstre for at gå tilbage på displayet.

6. Flyt markøren til seneste position ved at skubbe MULTI-CONTROL til højre efter

indtastning af titlen.

Når du trykker MULTI-CONTROL til højre en gang til, gemmes den indtastede titel i

hukommelsen.

7. Tryk på BAND for at vende tilbage til display for afspilning.

Bemærkninger

• Titler forbliver i hukommelsen, selv efter at CD'en er blevet taget ud af denne enhed, og

genkaldes, når CD'en indsættes igen.

• Når data for 48 disks er lagret i hukommelsen, vil data for en ny disk overskrive dataene for

den ældste.

• Hvis du tilslutter en multi-CD-afspiller, kan du indtaste CD-titler for op til 100 CD’er.

• Du kan ikke indtaste CD-titler på denne enhed, hvis der tilsluttes en multi-CD-afspiller, der

ikke understøtter CD-titelfunktioner.

Visning af CD-titler

Du kan få vist tekstoplysningerne på enhver disk, der har fået indlæst disktitlen.

* Tryk på DISPLAY.

Tryk flere gange på DISPLAY for at skifte mellem følgende indstillinger:

: disktitel – Enkelt display

Anvendelse af CD TEXT-funktioner

På nogle disks registreres der visse oplysninger under fremstillingen. Disse disks kan

indeholde oplysninger som CD-titel, sportitel, kunstnerens navn og spilletid og kaldes

CD TEXT-diske. Kun disse specielt kodede CD TEXT-disks understøtter funktionerne

på listen nedenfor.

DANSK

99


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 100 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Indbygget CD-afspiller

Visning af tekstoplysninger på CD TEXT-disks

Du kan få vist tekstoplysningerne på enhver disk, der har fået indlæst disktitlen.

* Tryk på DISPLAY.

Tryk flere gange på DISPLAY for at skifte mellem følgende indstillinger:

: disktitel – : navn på dikens kunstner – : sportitel – : navn på sporets

kunstner – : disktitel og : navn på diskens kunstner – : sportitel og : navn

på sporets kunstner – Enkelt display

• Hvis der ikke er indspillet oplysninger på en CD TEXT-disk, vises titlen eller navnet

ikke.

Rulning af tekstoplysninger på displayet

Denne enhed kan vise de første 24 bogstaver af disktitlen, navnet på diskens

kunstner, sportitlen og navnet på sporets kunstner. Hvis teksten er mere end 24

bogstaver lang, kan du rulle tekstoplysningerne på følgende måde.

• Hvis kildeikonet er slået fra, kan denne enhed vise de første 30 bogstaver af

tekstoplysninger.

* Tryk på DISPLAY og hold knappen nede, indtil tekstoplysningerne begynder at

rulle på displayet.

Titlerne ruller.

Bemærk

• Hvis permanent rulning er slået til i startindstillingerne, ruller tekstinformationerne

kontinuerligt på displayet. Se “Omskiftning af permanent rulning” på side 141.

Valg af spor fra sportitellisten

Sportitellisten giver dig mulighed for at se en liste over sportitlerne på en CD TEXTdisk

og vælge en af dem til afspilning.

1. Tryk på LIST for at skifte til tilstanden for listen over sportitler.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge den ønskede sportitel.

Drej for at skifte sportitel; tryk for at afspille.

• Du kan også skifte sportitel ved at trykke MULTI-CONTROL op eller ned.

• Hvis du ikke betjener listen inden for ca. 30 sekunder, annulleres tilstanden for liste

over sportitler automatisk.

MP3/WMA/AAC/WAV-afspiller

Afspilning af MP3/WMA/AAC/WAV-filer

Dette er de grundlæggende trin for afspilning af en MP3/WMA/AAC/WAV på den

indbygget CD-afspiller. Forklaringen på mere avanceret MP3/WMA/AAC/WAVbetjening

starter på side 101.

MP3/WMA/AAC/WAV-indikator

Viser typen af den fil, der afspilles i

øjeblikket.

Mappenummerindikator

Viser nummeret på den mappe, der

afspilles i øjeblikket.

Spornummerindikator

Viser det spornummer (filnummer),

der afspilles i øjeblikket.

Spilletidindikator

Viser tiden, der går med afspilning af aktuelt spor (fil).

Indikator for bithastighed/samplingfrekvens

Viser bithastigheden eller samplingfrekvensen for det aktuelle spor (den aktuelle

fil).

Mappenavnindikator

Viser navnet på den mappe, der afspilles i øjeblikket.

1. Tryk på SOURCE for at vælge den indbyggede CD-afspiller.

Tryk på SOURCE, indtil Compact Disc vises.

• Hvis der ikke er sat en CD ind i enheden, kan du ikke vælge Compact Disc

(indbygget CD-afspiller). Sæt en CD ind i enheden. (Se side 91.)

2. Skub MULTI-CONTROL opad eller nedad for at vælge en mappe.

• Du kan ikke vælge en mappe, som ikke indeholder en MP3/WMA/AAC/WAV-fil.

• Tryk på og hold BAND nede for at vende tilbage til mappe 01 (ROOT). Hvis mappen

01 (ROOT) ikke indeholder nogen fil, begynder afspilningen med mappe 02.

3. Hold MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at udføre hurtig frem- eller

tilbagespoling.

• Hvis du vælger Rough search og trykker på og holder MULTI-CONTROL til venstre

eller til højre, kan du søge på hvert 10. spor i den aktuelle mappe. (Se “Valg af

søgemetode” på side 102.)

100

DANSK


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 101 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

MP3/WMA/AAC/WAV-afspiller

4. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at springe frem eller tilbage til

et andet spor.

Hvis du trykker MULTI-CONTROL til højre, springes der til starten af det næste spor.

Hvis du trykker MULTI-CONTROL til venstre en gang, springes der til starten af det

aktuelle spor. Hvis du trykker igen, springes der til forrige spor.

Bemærkninger

• Når der afspilles en disk med MP3/WMA/AAC/WAV-filer og lyddata (CD-DA), f.eks. CD-

EXTRA- og MIXED-MODE CD'er, kan disse typer kun afspilles ved at skifte mellem MP3/

WMA/AAC/WAV og CD-DA med BAND.

• Hvis du har skiftet mellem afspilning af MP3/WMA/AAC/WAV-filer og lyddata (CD-DA),

starter afspilningen med første spor på disken.

• Den indbyggede CD-afspiller kan afspille en MP3/WMA/AAC/WAV-fil optaget på CD-ROM.

(Se side 147 vedrørende filer, der kan afspilles.)

• Afspilningen udføres i rækkefølge efter filnummer. Mapper springes over, hvis de ikke

indeholder nogen fil. (Hvis mappen 01 (ROOT) ikke indeholder nogen fil, begynder

afspilningen med mappen 02.)

• Når der afspilles filer optaget som VBR-filer (med variabel bithastighed), vil afspilningstiden

ikke blive vist korrekt, hvis hurtig frem- eller tilbagebetjening bruges.

• Når der afspilles MP3-filer, der er optaget som VBR-filer (variabel bithastighed), vises

værdien for bithastighed ikke, selvom der skiftes til bithastighed. (VBR vises.)

• Når der afspilles WMA-filer, der er optaget som VBR-filer (variabel bithastighed), vises den

gennemsnitlige bithastighed.

• Der er ingen lyd ved hurtig frem- og tilbagebetjening.

• Når en MP3/WMA/AAC/WAV-disk sættes i, begynder mappenavnet at rulle på displayet

automatisk. Hvis permanent rulning er slået til i startindstillingerne, ruller mappenavnet

kontinuerligt. For flere oplysninger om permanent rulning se “Omskiftning af permanent

rulning” på side 141.

Direkte sporvalg fra den aktuelle mappe

Hvis du bruger fjernbetjeningen, kan du vælge et spor direkte ved at indtaste numret

på det ønskede spor.

1. Tryk på DIRECT.

Displayet for indtastning af spornummer vises.

2. Tryk på knapperne 0–9 for at indtaste det ønskede spornummer.

• Du kan annullere det indtastede nummer ved at trykke på CLEAR.

3. Tryk på DIRECT.

Sporet, der svarer til det indtastede nummer, afspilles.

Bemærk

• Når du er gået ind i tilstanden for indtastning af nummer og der ikke udføres en operation

inden for ca. otte sekunder, annulleres tilstanden automatisk.

Introduktion til avanceret betjening af indbygget CDafspiller

(MP3/WMA/AAC/WAV)

Funktionsdisplay

Viser funktionsstatus.

1. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist

hovedmenuen.

FUNCTION, AUDIO og

ENTERTAINMENT vises på displayet.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge FUNCTION.

Drej for at andre menu option; tryk for at vælge.

Funktionsnavnet vises på displayet.

3. Drej MULTI-CONTROL for at vælge funktionen.

Drej MULTI-CONTROL med uret eller mod uret for at skifte mellem funktionerne i

følgende rækkefølge:

Play mode (gentaget afspilning) – Random mode (vilkårlig afspilning) – Scan mode

(scan-afspilning) – Pause (pause) – Search mode (søgemetode) – Jacket art

(læsnings af omslag)

• For at vende tilbage til afspilningsvisningen, tryk på BAND.

Bemærk

• Hvis du ikke betjener funktionen inden for ca. 30 sekunder, vender displayet automatisk

tilbage til afspilningsdisplayet.

Gentaget afspilning

Der findes tre områder for gentaget afspilning af MP3/WMA/AAC/WAV: Folder repeat

(gentag mappe), Track repeat (gentag et spor) og Disc repeat (gentag alle spor).

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Play mode i funktionsmenuen.

Der står Play mode på displayet.

2. Tryk på MULTI-CONTROL for at vælge gentagelsesområdet.

Tryk flere gange på MULTI-CONTROL, indtil det ønskede gentagelsesområder vises

på displayet.

• Folder repeat – Gentager den aktuelle mappe

• Track repeat – Gentager kun det aktuelle spor

• Disc repeat – Gentager alle spor

DANSK

101


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 102 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

MP3/WMA/AAC/WAV-afspiller

Bemærkninger

• Hvis du vælger en anden mappe under gentaget afspilning, skifter området for gentaget

afspilning til Disc repeat.

• Hvis du udfører sporsøgning eller hurtig frem-/tilbagespoling under Track repeat, skifter

området for gentaget afspilning til Folder repeat.

• Når Folder repeat er valgt, er det ikke muligt at afspille en undermappe af den pågældende

mappe.

Afspilning af spor i tilfældig rækkefølge

Med vilkårlig afspilning kan du afspille sporene i vilkårlig rækkefølge i

gentagelsesområdet Folder repeat og Disc repeat.

1. Vælg gentagelsesområdet.

Se “Gentaget afspilning” på side 101.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Random mode i funktionsmenuen.

Random mode vises på displayet.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå vilkårlig afspilning til.

Sporene afspilles i vilkårlig rækkefølge indenfor de tidligere valgte områder Folder

repeat eller Disc repeat.

• For at slå vilkårlig afspilning fra tryk på MULTI-CONTROL igen.

Scanning af mapper og spor

Når du anvender Folder repeat, afspilles begyndelsen af hvert spor i den valgte

mappe i ca. 10 sekunder. Når du anvender Disc repeat, afspilles begyndelsen af det

første spor i hver mappe i ca. 10 sekunder.

1. Vælg gentagelsesområdet.

Se “Gentaget afspilning” på side 101.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Scan mode i funktionsmenuen.

Scan mode vises på displayet.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå scan-afspilning til.

De første 10 sekunder af hvert spor i den aktuelle mappe (eller det første spor i hver

mappe) afspilles.

4. Når du finder det ønskede spor (eller den ønskede mappe), tryk på MULTI-

CONTROL for at slå scan-afspilning fra.

Afspilningen af sporet (eller mappen) fortsætter.

• Hvis displayet automatisk er vendt tilbage til afspilningsdisplayet, vælg Scan mode

igen ved hjælp af MULTI-CONTROL.

Bemærk

• Når scanning af spor eller mapper er afsluttet, starter den normale afspilning af sporene

igen.

Midlertidig afbrydelse af MP3/WMA/AAC/WAVafspilning

Pause giver dig mulighed for midlertidigt at stoppe afspilningen af MP3/WMA/AAC/

WAV.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Pause i funktionsmenuen.

Pause vises på displayet.

2. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå pause til.

Afspilning af det aktuelle spor stoppes midlertidigt.

• For at slå pause fra tryk på MULTI-CONTROL igen.

Valg af søgemetode

Du kan skifte mellem søgning ved hjælp af hurtig frem-/tilbagebetjening og søgning på

hvert 10. spor.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Search mode i funktionsmenuen.

Search mode vises på displayet.

2. Tryk på MULTI-CONTROL for at vælge søgemetoden.

Tryk på MULTI-CONTROL, indtil den ønskede søgemetode vises på displayet.

• FF/REV – Hurtig frem- og tilbagespoling

• Rough search – Søgning på hvert 10. spor

Søgning på hvert 10. spor i den aktuelle mappe

Hvis den aktuelle mappe indeholder mere end 10 spor, kan du søge på hvert 10. spor.

Hvis en mappe indeholder mange spor, kan du udføre en grov søgning efter det spor,

du vil afspille.

1. Vælg søgemetoden Rough search.

Se “Valg af søgemetode” på denne side.

2. Hold MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at søge på hvert 10. spor i den

aktuelle mappe.

• Hvis den aktuelle mappe indeholder mindre end 10 spor og du trykker på MULTI-

CONTROL og holder den til højre, hentes det sidste spor i mappen. Hvis det

resterende antal spor efter søgning på hvert 10. spor er mindre end 10 og du trykker

på MULTI-CONTROL og holder den til højre, hentes det sidste spor i mappen også.

• Hvis den aktuelle mappe indeholder mindre end 10 spor og du trykker på MULTI-

CONTROL og holder den til venstre, hentes det første spor i mappen. Hvis det

resterende antal spor efter søgning på hvert 10. spor er mindre end 10 og du trykker

på MULTI-CONTROL og holder den til venstre, hentes det første spor i mappen

også.

102

DANSK


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 103 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

MP3/WMA/AAC/WAV-afspiller

Visning af tekstoplysninger på MP3/WMA/AAC/WAVdisk

Der kan vises tekstoplysninger, som er optaget på en MP3/WMA/AAC/WAV-disk.

Ved afspilning af en MP3/WMA/AAC-disk

* Tryk på DISPLAY.

Tryk flere gange på DISPLAY for at skifte mellem følgende indstillinger:

: mappenavn – : filnavn – : mappenavn og : filnavn – : navn på

kunstner og : albumtitel – : navn på kunstner og : sportitel – : kommentar

og : filnavn – Enkelt display

• Hvis der ikke er indspillet oplysninger på en MP3/WMA/AAC-disk, vises titlen eller

navnet ikke.

• Afhængigt af, hvilken version af iTunes ® der bruges til at skrive MP3-filer på en disk,

vil kommentarerne måske ikke blive vist korrekt.

• Afhængigt af, hvilken version af Windows Media Player der blev brugt til at kode

WMA-filer, vises albumnavne og andre tekstoplysninger muligvis ikke korrekt.

Ved afspilning af en WAV-CD

* Tryk på DISPLAY.

Tryk flere gange på DISPLAY for at skifte mellem følgende indstillinger:

: mappenavn – : filnavn – : mappenavn og : filnavn – Enkelt display

• Hvis specifikke oplysninger ikke er indspillet på en WAV-disk, vises navnet ikke.

• Du kan kun afspille WAV-filer med frekvenserne 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz,

32 kHz, 44,1 kHz og 48 kHz (LPCM), eller 22,05 kHz og 44,1 kHz (MS ADPCM).

Den samplingfrekvens, som vises på displayet, kan være rundet op eller ned.

Rulning af tekstoplysninger på displayet

Denne enhed kan kun vise de første 24 bogstaver af mappenavn, filnavn, sportitel,

kunstnerens navn, albumtitel og kommentar. Når de indspillede oplysninger er

længere end 24 bogstaver, kan du rulle teksten til venstre, således at resten

tekstoplysningerne kan ses.

• Hvis omslagsfunktionen er slået fra, kan denne enhed vise de første 30 bogstaver

af tekstoplysninger.

* Tryk på DISPLAY og hold knappen nede, indtil tekstoplysningerne begynder at

rulle på displayet.

Tekstoplysningerne ruller.

Bemærkninger

• I modsætning til filformaterne MP3, WMA og AAC viser WAV-filer kun mappenavn og

filnavn.

• Hvis permanent rulning er slået til i startindstillingerne, ruller tekstinformationerne

kontinuerligt på displayet. Se “Omskiftning af permanent rulning” på side 141.

Valg af spor fra filnavnelisten

Filnavnelisten giver dig mulighed for at se listen over filnavne (eller mappenavne) og

vælge en af dem til afspilning.

1. Tryk på LIST for at vælge tilstanden for listen over filnavne.

Tryk flere gange på LIST for at skifte mellem følgende lister:

Liste over mappe/filnavne – liste over omslag – afspilningsdisplay

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge det ønskede filnavn (eller mappenavn).

Drej for at skifte fil- eller mappenavn; tryk for at afspille; tryk til højre for at se en liste

over filer (eller mapper) i den valgte mappe.

• Du kan også skifte fil- eller mappenavn ved at trykke MULTI-CONTROL op eller

ned.

• Tryk MULTI-CONTROL til venstre for at vende tilbage til den forrige liste (mappen

et niveau højere).

• Hvis mappens/filens nummer er større end 100, vises mappe/filnummerets to sidste

cifre.

• Antallet af mapper/filer i den mappe, som aktuelt er valgt, vises i displayets højre

side.

• Hvis du ikke betjener listen inden for ca. 30 sekunder, annulleres tilstanden for liste

over filnavne automatisk.

DANSK

103


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 104 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

MP3/WMA/AAC/WAV-afspiller

Visning af omslag på CD-ROM-disks

Hvis omslag er indspillet på CD-ROM-disks, kan du få dem vist på denne enhed, så

du let kan finde en bestemt mappe ved at se på omslaget.

• Indspil omslag for mapper på CD-ROM i forvejen ved hjælp af din computer. Besøg

følgende site for yderligere oplysninger:

http://www.pioneer.co.jp/car/pclink4/index-e.html

• Omslag (max. 15 billeder) direkte under ROOT-mappen kan læses. Hvis billeder er

indspillet på et lavere niveau end ROOT-mappen, vises disse billeder ikke I dette

tilfælde vises der forudindstillede billeder. Se “Om mapper og MP3/WMA/AAC/

WAV-filer” på side 148.

Læsning af omslag

Med denne funktion indlæses omslag på CD-ROM-disks automatisk i denne enhed,

når disken sættes i.

• Op til 15 omslagsbilleder kan indlæses i denne enhed.

• Indlæsning af omslag kan tage ca. 40 sekunder. Hvis disken sættes i igen, indlæser

denne enhed omslagene igen fra begyndelsen.

• Omslag vises ikke, hvis en MIXED-MODE CD eller del-CD sættes ind i denne

enhed.

• Denne enhed tildeler automatisk forudindstillede billeder til mapper uden indspillede

omslag.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Jacket art i funktionsmenuen.

Jacket art vises på displayet.

2. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå indlæsning af omslag til.

• Tryk på MULTI-CONTROL igen for at slå omslagsfunktionen fra.

Valg af mapper med omslag

Du kan vælge listen over mapper, som allerede har fået tildelt omslag, og vælge en for

at starte afspilningen.

• På listen over omslag viser denne enhed op til 15 mapper med omslag.

• Denne enhed tildeler automatisk forudindstillede billeder til andre mapper uden

indspillede omslag.

1. Tryk på LIST for at vælge tilstanden for lister over omslag.

Tryk flere gange på LIST for at skifte mellem følgende lister:

Liste over mappe/filnavne – liste over omslag – afspilningsdisplay

2. Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at skifte mellem grupper af omslag.

3. Brug MULTI-CONTROL til at vælge omslag fra den ønskede mappe.

Drej for at skifte mellem omslag i mappen; tryk for at afspille.

• Du kan også skifte mellem omslag i mappen ved at skubbe MULTI-CONTROL til

venstre eller til højre.

• Hvis du ikke betjener listen inden for ca. 30 sekunder, annulleres tilstanden for lister

over omslag automatisk.

104

DANSK


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 105 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Bluetooth-telefon

Håndfri brug af mobiltelefoner ved hjælp af trådløs

Bluetooth-teknologi

Hvis din mobiltelefon er forsynet med trådløs Bluetooth-teknologi, kan du tilslutte den

til denne enhed for håndfri, trådløse telefonsamtaler under kørslen.

Indikator for batteristyrke

Viser mobiltelefonens batteris styrke.

• Indikatoren for batteristyrke

afspejler ikke altid den faktiske

batteristyrke.

• Hvis batteristyrken ikke er

tilgængelig, vises der ingenting i

området for indikatoren for

batteristyrke.

Indikator for signalstyrke

Viser mobiltelefonens signalstyrke.

• Indikatoren for signalstyrke afspejler ikke altid den faktiske signalstyrke.

• Afhængigt af den mobiltelefon, der anvender trådløs Bluetooth-teknologi, er

radiofeltets intensitet muligvis ikke tilgængelig. I dette tilfælde vises indikatoren

for signalniveau ikke.

Indikator for automatisk svar/automatisk afvisning

Viser AUTO, hvis den automatiske svarfunktion er slået til (for yderligere

oplysninger se “Indstilling af automatisk svar” på side 115).

Viser REF, hvis den automatiske afvisningsfunktion er slået til (for yderligere

oplysninger se “Indstilling af den automatiske afvisning” på side 115).

Indikator for indgående opkald

Viser, at der er indgående opkald, som ikke er kontrolleret endnu.

Enhedsnavn

Viser mobiltelefonens enhedsnavn.

Kalenderdisplay

Viser dato og tid.

Indikator for brugernummer

Viser mobiltelefonens registreringsnummer.

Vigtigt

• Da enheden er klar til tilslutning af mobiltelefoner med trådløs Bluetooth-teknologi,

kan batteriet aflades, hvis denne enhed anvendes, uden at motoren kører.

• Hvis telefonen er valgt som kilde, er der ikke mulighed for lydjusteringer undtagen

balancejustering.

Bemærkninger

• Denne enheds modtagelse af telefonopkald er på standby, når tændingskontakten er sat til

ACC eller ON.

• Synslinjen mellem denne enhed og mobiltelefonen må højst være 10 m ved afsendelse og

modtagelse af tale og data via trådløs Bluetooth-teknologi. Afstanden kan dog være kortere

end beregnet afhængigt af omgivelserne.

• Hvis der skal anvendes trådløs Bluetooth-teknologi, skal enhederne kunne fortolke

bestemte profiler. Denne enhed er kompatibel med følgende profiler.

– GAP (Generic Access Profile)

– SDP (Service Discovery Protocol)

– OPP (Object Push Profile)

– HSP (Head Set Profile)

– HFP (Hands Free Profile)

• Når telefonen er valgt som kilde, ændres lydstyrken og equalizerkurven automatisk, så de

passer til indstillingerne for telefonkilden. Når kilden skifter til en anden kilde, ændres

indstillingerne for lydstyrke og equalizer automatisk til de oprindelige indstillinger.

Om telefonkilden

Standbytilstand

Når forbindelsen ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi er oprettet, forbliver

enheden på standby for telefonkilden i baggrunden, mens forbindelsen opretholdes.

Det betyder, at du frit kan bruge enhedens andre funktioner, men stadig kan modtage

et opkald.

* Tryk på SOURCE for at vælge telefonen.

Tryk på SOURCE, indtil Telephone vises.

• Du kan også vælge Telephone ved at trykke på PHONE.

Opsætning for håndfri telefonering

Inden man kan bruge den håndfri telefonfunktion, skal enheden sættes op til brug

sammen med mobiltelefonen. Dette omfatter oprettelsen af en trådløs Bluetoothforbindelse

mellem denne enhed og telefonen, registrering af telefonen for denne

enhed og justering af lydstyrkeniveauet.

1. Tilslutning

For detaljerede oplysninger om tilslutningen af din telefon til denne enhed ved hjælp

af trådløs Bluetooth-teknologi se “Tilslutning af en mobiltelefon” på side 108.

• Din telefon bør nu være tilsluttet midlertidigt, men for at få så meget som muligt ud

af teknologien, anbefaler vi, at du registrerer telefonen på denne enhed.

2. Registrering

Se “Registrering af en tilsluttet mobiltelefon” på side 109 for anvisninger om

registrering af en midlertidigt tilsluttet telefon.

DANSK

105


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 106 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Bluetooth-telefon

3. Indstilling af lydstyrken

Justér lydstyrken for mobiltelefonens øresnegl til et behageligt niveau. Efter

justeringen lagres lydstyrkeniveauet som standardindstilling i denne enhed.

• Den opkaldendes lydstyrke eller ringelydstyrken kan variere afhængigt af typen af

mobiltelefoner.

• Hvis forskellen mellem ringelydstyrken og den opkaldendes lydstyrke er stor, kan

det samlede lydstyrkeniveau blive ustabilt.

• Inden mobiltelefonen kobles fra denne enhed, skal man huske at justere lydstyrken

til det korrekte niveau. Hvis lyden er blevet afbrudt (nulniveau) på mobiltelefonen,

bliver den ved med at være afbrudt, selv efter at mobiltelefonen er blevet koblet fra

denne enhed.

Grundlæggende betjening af håndfri telefonering

Dette er de grundlæggende trin for håndfri telefonering ved hjælp afg trådløs

Bluetooth-teknologi. Forklaringen af de mere avancerede funktioner for håndfri

telefonering starter under “Introduktion af betjening af avanceret håndfri brug af

telefonen” på side 107.

Sådan foretager man et telefonopkald

Ring til et nummer

Den nemmeste måde at ringe op på er at indtaste nummeret.

1. Tryk på DIRECT på fjernbetjeningen og ring op til et telefonnummer ved at trykke

på 0–9.

2. Tryk på JOYSTICK på fjernbetjeningen for at bekræfte numret.

3. Tryk på OFF HOOK på fjernbetjeningen for at ringe op til numret.

• Du kan også ringe op til et telefonnummer i funktionsmenuen.

Se “Sådan kalder du op ved at indtaste telefonnummeret” på side 115 for detaljerede

anvisninger.

Opkald til et nummer i telefonbogen eller opkaldshistorien

Se “Opkald til et nummer i telefonbogen” på side 111 og “Opkald til et nummer fra

opkaldshistorien” på side 114 for detaljerede anvisninger.

Forudindstillet nummer

Numre, man ofte ringer til, kan tildeles forudindstillinger, så de hurtigt kan vælges igen.

Se “Anvendelse af forudindstillede numre” på side 113 for oplysniner om, hvordan

man tildeler et nummer til en forudindstilling.

1. Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at vælge et forudindstillet nummer.

Forudindstillede numre Dial preset 1–10 vises på displayet.

• Du kan også genvælge de forudindstillede numre Dial preset 1–10 ved at trykke på

0–9 på fjernbetjeningen.

• Hvis numret allerede findes i telefonbogen, vises navnet også.

• No data vises for forudindstillede numre, som ikke er blevet tildelt.

2. Tryk på MULTI-CONTROL for at foretage et opkald.

• Du kan også foretage denne betjening ved at trykke på og holde OFF HOOK nede

på fjernbetjeningen.

Stemmegenkendelse

Hvis din mobiltelefon er forsynet med stemmegenkendelsesteknologi, kan man ringe

op ved hjælp af stemmekommandoer.

• Betjeningen varierer afhængigt af mobiltelefonens type. Se den

betjeningsvejledning, der følger med mobiltelefonen, for detaljerede anvisninger.

• Denne funktion kan kun anvendes, hvis forbindelsen er oprettet med HFP (Hands

Free Profile).

1. Tryk på BAND, og hold knappen neden, indtil Voice dial vises på displayet.

Voice dial vises på displayet. Når Voice dial ON vises, er

stemmegenkendelsesfunktionen klar.

• Hvis mobiltelefonen ikke har talegenkendelse, står der No voice dial på displayet,

og funktionen er ikke tilgængelig.

2. Sig navnet på kontakten.

Se brugervejledningen til mobiltelefonen for yderligere oplysninger om betjeningen af

stemmegenkendelsen.

106

DANSK


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 107 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Bluetooth-telefon

Sådan modtager man et opkald

Besvarelse af et indgående opkald

Selv om en anden kilde end Telephone er valgt eller selve enheden er slået fra, kan

du alligevel besvare indgående opkald. Hvis du vil indstille denne enhed sådan, at

indgående opkald besvares automatisk, se “Indstilling af automatisk svar” på side 115.

1. Tryk på MULTI-CONTROL, når telefonen ringer.

• Du kan også foretage denne betjening ved at trykke på og holde OFF HOOK nede

på fjernbetjeningen.

• Hvis der er valgt private tilstand på mobiltelefonen, kan der ikke tales håndfrit.

2. Tryk på PHONE for at afslutte opkaldet.

Den anslåede opkaldstid vises på displayet (kan adskille sig lidt fra den faktiske

opkaldstid).

• Du kan også foretage denne betjening ved at trykke på og holde ON HOOK nede

på fjernbetjeningen.

• Der høres muligvis lidt støj, når telefonen kobles fra.

Afvisning af et indgående opkald

Du kan afvise et indgående opkald. Hvis du vil indstille denne enhed sådan, at alle

indgående opkald afvises automatisk, se “Indstilling af den automatiske afvisning” på

side 115.

* Tryk på PHONE, når telefonen ringer.

Opkaldet afvises.

• Du kan også foretage denne betjening ved at trykke på og holde ON HOOK nede

på fjernbetjeningen.

• Det afviste opkald registreres i listen over ubesvarede opkald. For oplysninger om

listen over ubesvarede opkald se “Anvendelse af opkaldshistorien” på side 114.

Besvarelse af ventende opkald

Hvis du taler i telefonen og endnu et opkald kommer ind, vises numret for den nye

opkaldende (eller navnet, hvis den er i telefonbogen) på displayet for at signalere, at

du har et ventende opkald. Du kan lade den første opkaldende vente, mens du

besvarer det ventende opkald, eller du kan vælge at afvise opkaldet, i hvilket tilfælde

numret logges som ubesvaret opkald.

1. Tryk på MULTI-CONTROL for at besvare et ventende opkald.

• Du kan også foretage denne betjening ved at trykke på og holde OFF HOOK nede

på fjernbetjeningen.

• Tryk på MULTI-CONTROL for at skifte mellem opkaldende, som venter.

2. Tryk på PHONE for at afslutte alle opkald.

Et tryk på PHONE afslutter alle opkald, inkl. ventende opkald.

• Du kan også foretage denne betjening ved at trykke på og holde ON HOOK nede

på fjernbetjeningen.

• Du kan ikke afslutte hvert ventende opkald individuelt, medmindre du skifter mellem

opkaldene. Tryk på PHONE for at afslutte alle opkald.

Afvisning af ventende opkald

Hvis du foretrækker ikke at afbryde det aktuelle opkald, mens du bevarere et ventedne

opkald, kan du afvise opkaldet og få numret tilføjet til historelisten over ubevaredne

opkald.

• Denne funktion vil måske ikke mulig på nogle mobiltelefoner.

* Tryk på PHONE for at afvise et ventende opkald.

• Du kan også foretage denne betjening ved at trykke på og holde ON HOOK nede

på fjernbetjeningen.

Introduktion af betjening af avanceret håndfri brug af

telefonen

Funktionsdisplay

Viser funktionsstatus.

1. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist

hovedmenuen.

FUNCTION, AUDIO og

ENTERTAINMENT vises på displayet.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge FUNCTION.

Drej for at andre menu option; tryk for at vælge.

Funktionsnavne for håndfri telefonering vises på displayet.

3. Drej MULTI-CONTROL for at skifte mellem funktioner.

Drej MULTI-CONTROL med uret eller mod uret for at skifte mellem funktionerne.

De funktionsnavne, som vises på displayet, er forskellige, afhængigt af mobiltelefonen

tilslutnings- og registreringsstatus.

Hvis telefonen ikke er tilsluttet endnu

Search & connect (søg og tilslut) – Connection open (forbindelse åben) – Connect

phone (tilslut telefon) – Delete phone (slet telefon) – Phone book transfer

(overførsel af telefonbog) – Refuse calls (indstilling af automatisk afvisning) – Auto

answer (indstilling af automatisk svat) – Ring tone (valg af ringetone) – Auto connect

(indstilling af automatisk tilslutning) – Echo cancel (annullering af ekko) – Device

INFO. (oplysninger om enheden)

DANSK

107


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 108 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Bluetooth-telefon

Hvis telefonen er tilsluttet, men ikke registreret endnu

Disconnect phone (kobl telefon fra) – Set phone (registrering af telefon) – Delete

phone (slet telefon) – Phone book transfer (overførsel af telefonbog) – Number dial

(opkald ved indtastning af nummer) – Refuse calls (indstilling af automatisk afvisning)

– Auto answer (indstilling af automatisk svar) – Ring tone (valg af ringetone) – Auto

connect (indstilling af automatisk tilslutning) – Echo cancel (annullering af ekko) –

Device INFO. (oplysninger om enheden)

Hvis telefonen allerede er tilsluttet og registretet

Disconnect phone (kobl telefon fra) – Delete phone (slet telefon) – Phone book

transfer (overførsel af telefonbog) – Phone book name view (visning af navne i

telefonbogen) – Clear memory (slet hukommelse) – Number dial (opkald ved

indtastning af nummer) – Refuse calls (indstilling af automatisk afvisning) – Auto

answer (indstilling af automatisk svar) – Ring tone (valg af ringetone) – Auto

connect (indstilling af automatisk tilslutning) – Echo cancel (annullering af ekko) –

Telephone icon (telefonikon) – Device INFO. (oplysninger om enheden)

• Phone book name view og Telephone icon kan ikke vælges for mobiltelefoner,

der er registreret som gæstetelefon.

• Hvis mobiltelefonen er tilsluttet denne enhed ved hjælp af trådløs Bluetoothteknologi

med HSP (Head Set Profile), kan Phone book name view, Clear

memory, Number dial og Refuse calls ikke vælges.

• For at vende tilbage til afspilningsvisningen, tryk på BAND.

Tilslutning af en mobiltelefon

For at bruge en trådløs telefon sammen med denne enhed, skal man først oprette en

forbindelse ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi. Dette kan gøres på flere måder.

• Forbindelsen oprettes normalt af HFP, hvilket giver dig fuld kontrol over de

funktioner, som er til rådighed på mobiltelefonen. I nogle tilfælde vil forbindelsen fra

telefonen dog blive oprettet af HSP, og nogle funktioner vil måske ikke være til

rådighed.

• En telefon kan være tilsluttet ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi, men ikke

registreret på enheden endnu. I dette tilfælde betragtes den som midlertidigt

tilsluttet, og de funktioner, som er til rådighed, er begrænset. For at få det fulde

udbytte af alle funktioner, som er til rådighed, anbefaler vi, at du registrerer din

telefon på denne enhed. Se “Registrering af en tilsluttet mobiltelefon” på side 109

for yderligere oplysninger.

Søgning efter tilgængelige mobiltelefoner

Du kan få denne enhed til at søge efter tilgængelige telefoner i området, som har

trådløs Bluetooth-teknologi, og derefter vælge, hvilken du vil oprette en forbindelse til,

fra en liste, der vises på skærmen.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Search & connect i funktionsmenuen.

Search & connect vises på displayet.

2. Tryk på MULTI-CONTROL for at søge efter mobiltelefoner, som er til rådighed.

Under søgningen vises Searching. Hvis tilgængelige telefoner med trådløs Bluetoothteknologi

findes, vises enhedsnavnene eller Name not found (hvis navne ikke kan

findes).

• Hvis enheden ikke kan finde tilgængelige mobiltelefoner, vises Not found.

3. Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at vælge et enhedsnavn, du vil oprette en

forbindelse til.

4. Tryk på MULTI-CONTROL for at tilslutte den valgte mobiltelefon.

Under tilslutningen vises Connecting. For at afslutte tilslutningen kontrollér enhedens

navn (Pioneer BT unit) og indtast forbindelseskoden på mobiltelefonen. Når

forbindelsen er oprettet, vises Connected.

• Forbindelseskoden er sat til 0000 som standard. Du kan ændre denne kode i

startindstillingerne. Se “Indtastning af PIN-kode for trådløs Bluetooth-forbindelse” på

side 142.

Anvendelse af en mobiltelefon til at igangsætte en forbindelse

Hvis man sætter enheden til Connection open, kan man oprette en trådløs Bluetoothforbindelse

fra telefonen. Man skal måske slå op i den betjeningsvejledning, som

følger med telefonen, hvis man er i tvivl om, hvordan man igangsætter en forbindelse

fra telefonen.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Connection open i funktionsmenuen.

Connection open vises på displayet.

2. Tryk på MULTI-CONTROL for at oprette forbindelsen.

Always waiting vises, og enheden er nu på standby for en forbindelse fra en

mobiltelefon.

3. Brug af mobiltelefonen til tilslutning til denne enhed.

• Betjeningen varierer afhængigt af mobiltelefonens type. Se den

betjeningsvejledning, der følger med mobiltelefonen, for detaljerede anvisninger.

• Man skal måske indtaste forbindelseskoden på mobiltelefonen for at afslutte

tilslutningen.

• Forbindelseskoden er sat til 0000 som standard. Du kan ændre denne kode i

startindstillingerne. Se “Indtastning af PIN-kode for trådløs Bluetooth-forbindelse” på

side 142.

108

DANSK


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 109 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Bluetooth-telefon

Frakobling af en mobiltelefon

Når du er færdig med at bruge telefonen sammen med denne enhed, kan du lukke den

trådløse Bluetooth-forbindelse.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Disconnect phone i funktionsmenuen.

Disconnect phone og enhedsnavnet for den tilsluttede telefon vises på displayet.

2. Tryk på MULTI-CONTROL for at koble en mobiltelefon fra denne enhed.

Når forbindelsen er afbrudt, vises Disconnected.

Registrering af en tilsluttet mobiltelefon

Du kan registrere en telefon, som er tilsluttet denne enhed midlertidigt, for at få det

fulde udbytte af de funktioner, som er til rådighed med trådløs Bluetooth-teknologi. I

alt fem telefoner kan registreres: tre brugermobiltelefoner og to gæstetelefoner. Hvis

telefonen er registreret som brugertelefon, er alle funktioner til rådighed for brugeren.

Hvis telefonen er registreret som gæstetelefon, er nogle funktioner begrænset.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Set phone i funktionsmenuen.

Set phone vises på displayet.

2. Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at vælge en registreringsplads.

Hver gang MULTI-CONTROL skubbes til op eller ned, vælges der registreringsplads

i følgende rækkefølge:

Phone1 (brugertelefon 1) – Phone2 (brugertelefon 2) – Phone3 (brugertelefon 3) –

Guest1 (gæstetelefon 1) – Guest2 (gæstetelefon 2)

• Efterhånden som man vælger pladser, kan man se, om der allerede er registreret

en telefon eller ej. Hvis pladsen er tom, vises No data. Hvis pladsen er optaget,

vises enhedens navn. Hvis man vil skifte en plads ud med en ny telefon, skal man

først slette den aktuelle telefon. For mere detaljerede anvisninger se “Sletning af en

registreret telefon” på denne side.

• Hvis du har brug for telefonens BD-adresse (Bluetooth-enhed), skub MULTI-

CONTROL til venstre her.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at registrere mobiltelefonen på denne enhed.

Når registreringen er afsluttet, vises Reg. completed.

Sletning af en registreret telefon

Hvis du ikke længere skal bruge en registreret telefon sammen med denne enhed, kan

du slette den fra registreringspladsen for at få plads til en anden telefon.

• Hvis en registreret telefon slettes fra denne enhed, slettes telefonbogen og andre

indstillinger for den pågældende telefon samtidigt.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Delete phone i funktionsmenuen.

Delete phone vises på displayet.

2. Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at vælge en registreringsplads.

Hver gang MULTI-CONTROL skubbes til op eller ned, vælges der registreringsplads

i følgende rækkefølge:

Phone1 (brugertelefon 1) – Phone2 (brugertelefon 2) – Phone3 (brugertelefon 3) –

Guest1 (gæstetelefon 1) – Guest2 (gæstetelefon 2)

• Hvis pladens er tom, vises No data, og betjeningen er ikke mulig.

• Hvis du har brug for telefonens BD-adresse (Bluetooth-enhed), skub MULTI-

CONTROL til venstre her.

3. Skub MULTI-CONTROL til højre for at vælge Delete YES.

Delete YES vises. Sletningen af telefonen er nu standby.

4. Tryk på MULTI-CONTROL for at slette telefonen.

Deleted vises, når telefonen er slettet.

Tilslutning til en registreret mobiltelefon

Når din telefon er registreret på denne enhed, er det let at oprette en trådløs Bluetoothforbindelse,

enten manuelt ved at vælge en registreringsplads eller automatisk, når en

registreret telefon er inden for området.

Manuel tilslutning til en registreret telefon

Vælg en telefon fra registreringspladserne for at tilslutte til telefonen manuelt.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Connect phone i funktionsmenuen.

Connect phone vises på displayet.

2. Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at vælge en registreringsplads.

Hver gang MULTI-CONTROL skubbes til op eller ned, vælges der registreringsplads

i følgende rækkefølge:

Phone1 (brugertelefon 1) – Phone2 (brugertelefon 2) – Phone3 (brugertelefon 3) –

Guest1 (gæstetelefon 1) – Guest2 (gæstetelefon 2)

DANSK

109


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 110 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Bluetooth-telefon

• Hvis pladens er tom, vises No data, og betjeningen er ikke mulig.

• Hvis du har brug for telefonens BD-adresse (Bluetooth-enhed), skub MULTI-

CONTROL til venstre her.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at tilslutte den valgte mobiltelefon.

Under tilslutningen vises Connecting. Når forbindelsen er oprettet, vises Connected.

Automatisk tilslutning til en registreret telefon

Hvis automatisk forbindelse er aktiv, opretter enheden automatisk en forbindelse med

en registreret telefon, når den kommer inden for området.

• Denne funktion vil måske ikke fungere på alle telefoner. Hvis din registrerede telefon

ikke kan oprette en forbindelse ved hjælp af 'automatisk forbindelse', brug den

manuelle forbindelsesmetode, der er forklaret i “Manuel tilslutning til en registreret

telefon” på side 109.

• Denne funktion kan ikke anvendes, mens du afspiller sange på din Bluetooth audioafspiller

ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi. I dette tilfælde skal man stoppe

afspilningen og skifte til en anden kilde, således at mobiltelefonen kan tilsluttes til

denne enhed ved hjælp af denne funktion.

• Mens du arbejder med funktionsmenuen for kilden Telephone eller BT Audio,

igangsætter denne enhed ikke en automatisk forbindelse til din registrerede telefon.

• Denne funktion kan ikke indstilles for alle forskellige brugertelefoner.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Auto connect i funktionsmenuen.

Auto connect vises på displayet.

2. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå automatisk tilslutning til.

ON vises på displayet.

Hvis din mobiltelefon er klar til en trådløs Bluetooth-forbindelse, oprettes forbindelsen

til denne enhed automatisk.

• Tryk på MULTI-CONTROL igen for at slå automatisk tilslutning fra.

Bemærk

• Den automatiske tilslutning foregår i registreringsnummerrækkefølge.

Anvendelse af telefonbogen

Telefonbogen kan lagre op til 500 navne og numre. Brug telefonbogen til at søge efter

numre på enhedens display og vælge numre, der skal ringes op til. Navne og

telefonnumre, der er lagret i en registreret telefonbrugers adressebog, kan overføres

til telefonbogen, således at dine kontakter hurtigt og let kan registreres i telefonbogen.

Overførsel af poster til telefonbogen

Denne funktion er kun til rådighed for mobiltelefoner, som er registreret på denne

enhed som brugertelefon. Telefonbøger fra gæstetelefoner kan ikke overføres til

denne enhed.

For at fylde telefonbogen kan du overføre numrene fra en registreret telefonbrugers

adressebog.

Telefonbogen har plads til i alt 500 poster; 300 fra bruger 1, 150 fra bruger 2, og 50 fra

bruger 3.

• Ikke alle mobiltelefoner kan overføre hele telefonbogen på én gang. I dette tilfælde

skal telefonbogsposterne overføres én ad gangen fra telefonbogen ved hjælp af

mobiltelefonen.

• Afhægigt af den mobiltelefon, der er tilsluttet ved hjælp af trådløs Bluetoothteknologi,

kan denne enhed måske ikke vise telefonbogen korrekt. (Visse tegn

forvanskes.)

• Hvis mobiltelefonens telefonbog indeholder billeddata, overføres den muligvis ikke

korrekt.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Phone book transfer i funktionsmenuen.

Phone book transfer vises på displayet.

2. Tryk på MULTI-CONTROL for at komme ind i standbytilstand for overførsel af

telefonbogen.

Transfer vises på displayet.

• Med kilden Telephone kan du også få vist standbytilstand for overførsel af

telefonbogen ved at holde PHONE nede.

3. Brug mobiltelefonen til at foretage overførslen af telefonbogen.

Foretag overførslen af telefonbogen ved hjælp af mobiltelefonen. For detaljerede

anvisninger se den betjeningsvejledning, der følger med mobiltelefonen.

• Mens telefonbogen overføres, vises timeglasikonet.

• Displayet viser, hvor mange poster der er blevet overført, og det samlede antal, der

skal overføres.

4. Data transferred vises, og overførslen af telefonbogen er færdig.

110

DANSK


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 111 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Bluetooth-telefon

Ændring af telefonbogens visningsrækkefølge

Du kan vælge at få vist telefonbogen sorteret alfabetisk efter fornavn eller efternavn.

• Denne funktion vil måske ikke mulig på nogle mobiltelefoner.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Phone book name view i funktionsmenuen.

Phone book name view vises på displayet.

2. Tryk på MULTI-CONTROL til at skifte den rækkefølge, navnene vises i.

Inverted vises, og rækkefølgen for visning af navne ændres.

Hvis man trykker på MULTI-CONTROL flere gange, skiftes rækkefølgen for visning af

navne mellem fornavn og efternavn.

Opkald til et nummer i telefonbogen

Når du har fundet det nummer i telefonbogen, du vil ringe op til, kan du vælge posten

og foretage opkaldet.

1. Tryk på LIST for at få vist telefonbogen.

2. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at vælge det første bogstav i

det navn, du søger efter.

Hver gang MULTI-CONTROL skubbes til venstre eller til højre, skiftes der mellem

alfabetets bogstaver.

• Du kan også udføre denne betjening ved at dreje MULTI-CONTROL med uret eller

mod uret.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist poster.

Displayer viser de tre første telefonbogsposter, som starter med det pågældende

bogstav (f.eks. “Bente”, “Bo” og “Brian”, hvis “B” er valgt).

• Hvis du vil gå tilbage og vælge et andet bogstav, skub MULTI-CONTROL til venstre.

4. Skub MULTI-CONTROL opad eller nedad for at vælge en telefonbogspost, du vil

ringe op til.

Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at skifte mellem telefonbogsposter.

5. Skub MULTI-CONTROL til højre for at få vist den detaljerede liste for den valgte

post.

Telefonnummer, navn og genre (hvis tildelt) for posterne vises på den detaljerede liste.

• Du kan rulle navn og telefonnummer ved at holde DISPLAY nede.

• Hvis der er indtastet flere telefonnumre for en post, kan man vælge et nummer ved

at dreje MULTI-CONTROL.

• Hvis du vil gå tilbage og vælge en anden post, skub MULTI-CONTROL til venstre.

6. Tryk på MULTI-CONTROL for at foretage et opkald.

7. Tryk på PHONE for at afslutte opkaldet.

Den anslåede opkaldstid vises på displayet (kan adskille sig lidt fra den faktiske

opkaldstid).

Tildeling af genrer til telefonnumre

Hvis der er mange poster på telefonbogen, kan det være nyttigt at tildele dem til

bestemte genrer (kategorier), så søgningen bliver lettere. Der er fire forudindstillede

genrer, som poster kan knyttes sammen med: Home, Mobile, Office og Others.

1. Tryk på LIST for at få vist telefonbogen.

2. Brug MULTI-CONTROL for at få vist den detaljerede liste for den ønskede

telefonbogspost.

Se skridt 2 til 5 i “Opkald til et nummer i telefonbogen” på denne side for anvisninger

om dette.

3. Hold MULTI-CONTROL nede for at få vist genreindtastningsskærmen.

Edit genre vises.

4. Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at vælge en genre.

Hver gang MULTI-CONTROL skubbes til op eller ned, vælges der genre i følgende

rækkefølge:

Home (hjem) – Mobile (mobil) – Office (kontor) – Others (andet)

5. Tryk på MULTI-CONTROL for at knytte telefonnumret sammen med en genre.

Den valgte genre knyttes sammen med telefonnumret, og displayet vender tilbage til

den detaljerede liste.

Redigering af navnet for en telefonbogspost

Du kan redigere navnene for telefonbogsposter. Hvert navn kan bestå af op til 40 tegn.

1. Tryk på LIST for at få vist telefonbogen.

2. Brug MULTI-CONTROL for at få vist den detaljerede liste for den ønskede

telefonbogspost.

Se skridt 2 til 5 i “Opkald til et nummer i telefonbogen” på denne side for anvisninger

om dette.

3. Hold MULTI-CONTROL nede for at få vist genreindtastningsskærmen.

Edit genre vises.

DANSK

111


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 112 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Bluetooth-telefon

4. Drej MULTI-CONTROL med uret eller mod uret for at skifte til

navneindtastningsskærmen.

Drejning af MULTI-CONTROL skifter mellem indtastningsskærme i følgende

rækkefølge:

Edit genre (genreindtastningsskærm) – Edit name (navneindtastningsskærm) – Edit

number (nummerindtastningsskærm) – Edit icon (skærm for valg af ikon) – Clear

memory (skærm for sletning af hukommelse)

5. Tryk på DISPLAY for at vælge den ønskede tegntype.

Hvert tryk på DISPLAY skifter mellem tegntyper i følgende rækkefølge:

Alfabet (store bogstaver), tal og symboler – alfabet (små bogstaver) – tal og symboler

- Europæiske tegn, f.eks. tegn med accenter (f.eks. á, à, ä, ç) eller russiske tegn

• Hold DISPLAY nede for at skifte tegnsæt mellem ISO8859-1 (europæiske tegn) og

ISO8859-5 (russiske tegn).

• Europæiske tegn og russiske tegn kan ikke blandes.

6. Skub MULTI-CONTROL opad eller nedad for at vælge et bogstav.

• For at slette et tegn og placere et mellemrum vælg “_” (understregning).

7. Skub MULTI-CONTROL til højre for at flytte markøren til næste tegnposition.

Når det bogstav, du skal bruge, vises, tryk MULTI-CONTROL til højre for at flytte

markøren til næste position og vælge næste bogstav. Tryk MULTI-CONTROL til

venstre for at gå tilbage på displayet.

8. Tryk på MULTI-CONTROL for at lagre det nye navn.

Når navnet er lagret, vender displayet tilbage til listen over telefonbogsposter.

Redigering af telefonnumre

Du kan redigere telefonnumrene for telefonbogsposter.

1. Tryk på LIST for at få vist telefonbogen.

2. Brug MULTI-CONTROL for at få vist den detaljerede liste for den ønskede

telefonbogspost.

Se skridt 2 til 5 på “Opkald til et nummer i telefonbogen” sidee 111 for anvisninger om

dette.

3. Hold MULTI-CONTROL nede for at få vist genreindtastningsskærmen.

Edit genre vises.

4. Drej MULTI-CONTROL med uret eller mod uret for at skifte til

nummerindtastningsskærmen.

Drejning af MULTI-CONTROL skifter mellem indtastningsskærme i følgende

rækkefølge:

Edit genre (genreindtastningsskærm) – Edit name (navneindtastningsskærm) – Edit

number (nummerindtastningsskærm) – Edit icon (skærm for valg af ikon) – Clear

memory (skærm for sletning af hukommelse)

5. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at flytte cursoren til det

nummer, du vil ændre.

6. Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at ændre numre.

Gentag disse skridt, indtil ændringerne er afsluttet.

7. Tryk på MULTI-CONTROL for at lagre det nye nummer.

Når numret er lagret, vender displayet tilbage til den detaljerede liste.

Valg af ikon for en telefonbogspost

Du kan vælge ikonet for telefonbogsposter. Det pågældende ikon vises, når du ringer

op eller besvarer et opkald.

1. Tryk på LIST for at få vist telefonbogen.

2. Brug MULTI-CONTROL for at få vist den detaljerede liste for den ønskede

telefonbogspost.

Se skridt 2 til 5 på “Opkald til et nummer i telefonbogen” sidee 111 for anvisninger om

dette.

3. Hold MULTI-CONTROL nede for at få vist genreindtastningsskærmen.

Edit genre vises.

4. Drej MULTI-CONTROL med uret eller mod uret for at skifte til skærmen for valg

af ikon.

Drejning af MULTI-CONTROL skifter mellem indtastningsskærme i følgende

rækkefølge:

Edit genre (genreindtastningsskærm) – Edit name (navneindtastningsskærm) – Edit

number (nummerindtastningsskærm) – Edit icon (skærm for valg af ikon) – Clear

memory (skærm for sletning af hukommelse)

5. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at vælge et ikon.

Hver gang du skubber MULTI-CONTROL til venstre eller højre, skiftes der mellem

ikoneri følgende rækkefølge:

icon 1 (ikon 1) – icon 2 (ikon 2) – icon 3 (ikon 3) – icon 4 (ikon 4) – icon 5 (ikon 5)

112

DANSK


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 113 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Bluetooth-telefon

6. Tryk på MULTI-CONTROL for at knytte ikonet sammen med en telefonbogspost.

Det valgte ikon knyttes sammen med telefonbogsposten, og displayet vender tilbage

til den detaljerede liste.

Bemærk

• Du kan ændre ikonerne for telefonbogsposter. (Se “Ændring af underholdningsdisplays og

ikonerne for telefonfunktioner” på side 145.)

Sletning af en telefonbogspost

Du kan slette telefonbogsposter i telefonbogen en ad gangen.

For at slette alle poster i telefonbogen se “Sletning af hukommelsen” på denne side.

1. Tryk på LIST for at få vist telefonbogen.

2. Brug MULTI-CONTROL for at få vist den detaljerede liste for den ønskede

telefonbogspost.

Se skridt 2 til 5 på “Opkald til et nummer i telefonbogen” sidee 111 for anvisninger om

dette.

3. Hold MULTI-CONTROL nede for at få vist genreindtastningsskærmen.

Edit genre vises.

4. Drej MULTI-CONTROL med uret eller mod uret for at skifte til skærmen for

sletning af hukommelse.

Drejning af MULTI-CONTROL skifter mellem indtastningsskærme i følgende

rækkefølge:

Edit genre (genreindtastningsskærm) – Edit name (navneindtastningsskærm) – Edit

number (nummerindtastningsskærm) – Edit icon (skærm for valg af ikon) – Clear

memory (skærm for sletning af hukommelse)

5. Skub MULTI-CONTROL til højre for at få vist en bekræftelse.

Clear memory YES vises.

• Hvis du ikke vil slette den valgte hukommelse, skub MULTI-CONTROL til venstre.

Displayet skifter tilbage.

6. Tryk på MULTI-CONTROL for at slette telefonbogsposten.

Cleared vises.

Telefonbogsposten slettes. Displayet vender tilbage til listen over telefonbogsposter.

Anvendelse af forudindstillede numre

Tildeling af forudindstillede numre

Du kan knytte op til 10 telefonnumre, du ringer til ofte, sammen med

nummerforudindstillinger (Dial preset 1–10).

• For at ringe op til det nummer, som er knyttet sammen med en forudindstilling, se

“Forudindstillet nummer” på side 106.

1. Tryk på LIST for at få vist telefonbogen.

2. Brug MULTI-CONTROL for at få vist den detaljerede liste for den ønskede

telefonbogspost.

Se skridt 2 til 5 på “Opkald til et nummer i telefonbogen” sidee 111 for anvisninger om

dette.

3. Hold en af knapperne 0–9 på fjernbetjeningen nede for at lagre det valgte

telefonnummer under den pågældende forudindstilling.

Tryk på 1 for at lagre på Dial preset 1; 4 for at lagre på Dial preset 4, osv. Tryk på 0

for at lagre på Dial preset 10. Hold knappen nede, indtil du hører et bip.

• Op til 50 telefonnumre (10 telefonnumre for hver at de tre registrerede telefoner og

to gæstetelefonen) kan lagres i hukommelsen.

Sletning af hukommelsen

Du kan slette hukommelsen for hvert emne, telefonbogen, listen over opkald/

modtagne opkald/ubesvarede opkald og forudindstillede telefonnumre.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Clear memory i funktionsmenuen.

Clear memory vises på displayet.

2. Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at vælge et emne.

Hver gang MULTI-CONTROL skubbes op eller ned, skiftes der mellem emner i

følgende rækkefølge:

Phone book (telefonbog) – Missed calls (ubesvarede opkald) – Dialled calls

(opkald) – Received calls (modtagne opkald) – Preset memory (forudindstillede

telefonnumre) – All clear (slet hele hukommelsen)

• Hvis du vælger All clear, slettes hele hukommelsen uanset emner.

• Hvis en gæstetelefon tilsluttes denne enhed ved hjælp af trådløs Bluetoothteknologi,

kan man ikke vælge Phone book.

DANSK

113


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 114 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Bluetooth-telefon

3. Skub MULTI-CONTROL til højre for at vælge det emne, du vil slette fra denne

enhed.

Clear memory YES vises. Sletningen af hukommelsen er nu standby.

• Hvis du ikke vil slette den valgte hukommelse, skub MULTI-CONTROL til venstre.

Displayet skifter tilbage.

4. Tryk på MULTI-CONTROL for at slette hukommelsen.

Cleared vises, og dataene for det valgte emne slettes fra enhedens hukommelse.

Anvendelse af opkaldshistorien

De ti sidste foretagne, modtagne og ubesvarede opkald lagres i opkaldshistorien

sammen med tid og dato. Du kan søge i opkaldshistorien og ringe til numre fra den.

Visning af opkaldshistorien

Opkaldshistorien er delt op i tre grupper: Ubesvarede opkald, foretagne opkald og

modtagne opkald. Du kan se tid og dato for opkalder samt numret (og navnet, hvis

numret findes i telefonbogen).

1. Tryk på LIST for at få listen vist.

Tryk flere gange på LIST for at skifte mellem følgende lister:

PHONE BOOK (telefonbog) – MISSED (ubesvarede opkald) – DIALLED (udgående

opkald) – RECEIVED (modtagne opkald)

• For oplysninger om telefonbogslisten se “Anvendelse af telefonbogen” på side 110.

• Hvis der ikke er lagret telefonnumre på den valgte liste, vises No Data.

2. Drej MULTI-CONTROL for at vælge et telefonnummer.

Drejning af MULTI-CONTROL med uret eller mod uret skifter mellem de telefonnumre,

der er lagret på listen.

• Hvis numret allerede findes i telefonbogen, vises navnet.

• Du kan også skifte telefonnummer ved at skubbe MULTI-CONTROL op eller ned.

3. Skub MULTI-CONTROL til højre for at få vist den detaljerede liste.

Tid og dato for opkaldet samt telefonnumret vises på den detaljerede liste.

• Hvis numret allerede findes i telefonbogen, vises navnet også.

• Drejning af MULTI-CONTROL med uret eller mod uret skifter til det forrige eller

næste telefonnummer, der vises på den detaljerede liste.

• Hvis du ikke betjener en funktion inden for ca. 30 sekunder, annulleres visningen af

listen automatisk.

Opkald til et nummer fra opkaldshistorien

1. Åbn listen, og vælg et telefonnummer.

Find det telefonnummer, du vil kalde op.

2. Skub MULTI-CONTROL til højre for at få vist den detaljerede liste.

Tid og dato for opkaldet samt telefonnumret vises på den detaljerede liste.

• Hvis numret allerede findes i telefonbogen, vises navnet også.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at foretage et opkald.

4. Tryk på PHONE for at afslutte opkaldet.

Den anslåede opkaldstid vises på displayet (kan adskille sig lidt fra den faktiske

opkaldstid).

Opkald til et internationalt nummer fra opkaldshistorien

Hvis man ringer til et internationalt nummer, der er lagret i opkaldshistorien, skal der

sættes et + foran landekoden.

1. Med den detaljerede liste vist hold MULTI-CONTROL nede for at tilføje +.

Hold MULTI-CONTROL nede for at tilføje + til telefonnumret.

• + kan kun tilføjes, når den detaljerede liste med mistede opkald eller listen med indeller

udgående opkald er valgt.

• Hold MULTI-CONTROL nede igen for at slette +.

2. Tryk på MULTI-CONTROL for at foretage et opkald.

3. Tryk på PHONE for at afslutte opkaldet.

Tildeling af forudindstillede numre

Du kan knytte op til 10 telefonnumre, du ringer til ofte, sammen med

nummerforudindstillinger (Dial preset 1–10).

1. Åbn listen, og vælg et telefonnummer.

Find det telefonnummer, du vil at gemme i hukommelsen.

2. Skub MULTI-CONTROL til højre for at få vist den detaljerede liste.

Tid og dato for opkaldet samt telefonnumret vises på den detaljerede liste.

3. Hold en af knapperne 0–9 på fjernbetjeningen nede for at lagre det valgte

telefonnummer under den pågældende forudindstilling.

Den valgte telefon er gemt i hukommelsen. Næste gang du trykker på den samme

forvalgsknap, kaldes der op til telefonnummeret fra hukommelsen.

• Op til 50 telefonnumre (10 telefonnumre for hver at de tre registrerede telefoner og

to gæstetelefonen) kan lagres i hukommelsen.

114

DANSK


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 115 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Bluetooth-telefon

Sådan kalder du op ved at indtaste telefonnummeret

Du kan foretage et opkald ved at indtaste telefonnumre direkte på denne enhed.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Number dial i funktionsmenuen.

Number dial vises på displayet.

• Du kan også komme ind i denne menu fra standbydisplayet ved at trykke på

DIRECT på fjernbetjeningen.

2. Skub MULTI-CONTROL opad eller nedad for at vælge et tal.

Skub MULTI-CONTROL op flere gange for at skifte mellem tal i rækkefølgen 0 1 2 ...

9 + # * _. Skub ned igen for at skifte til rækkefølgen _ * # + 9 ... 2 1 0.

• Du kan også indtaste tal ved at trykke på 0–9 på fjernbetjeningen.

3. Skub MULTI-CONTROL til højre for at flytte markøren til næste position.

Når det ønskede tal vises, skub MULTI-CONTROL til højre for at flytte markøren til

næste position, og vælg derefter det næste tal. Tryk MULTI-CONTROL til venstre for

at gå tilbage på displayet.

• Op til 24 cifre kan indtastes.

4. Tryk på MULTI-CONTROL, når du er færdig med at indtaste tallet.

Opkaldsbekræftelsen vises.

5. Tryk på MULTI-CONTROL igen for at foretage et opkald.

Mens der ringes op, vises Dialing på displayet.

6. Tryk på PHONE for at afslutte opkaldet.

Den anslåede opkaldstid vises på displayet (kan adskille sig lidt fra den faktiske

opkaldstid).

Annullering af ekko og støjreduktion

Der høres muligvis et uønsket ekko, når telefonen benyttes håndfrit i bilen. Denne

funktion reducerer ekko og støj og opretholder en bestemt lydkvalitet.

• Denne funktion kan ikke indstilles for alle forskellige brugertelefoner.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Echo cancel i funktionsmenuen.

Echo cancel vises på displayet.

2. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå annulleringen af ekko til.

ON vises på displayet.

• Tryk på MULTI-CONTROL igen for at slå annulleringen af ekko fra.

Ændring af ringetonen

Denne enhed giver mulighed for at slå ringetonen for indgående opkald til eller fra.

• Den ringetone, du vælger for denne enhed, har ingen effekt på den ringetone, der

bruges af din telefon. Hvis du ikke ønsker, at telefonen og enheden skal ringe

samtidigt, anbefaler vi, at den ene af ringetonerne slås fra.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Ring tone i funktionsmenuen.

Ring tone vises på displayet.

2. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at vælge en ringetone.

Hver gang du skubber MULTI-CONTROL til venstre eller højre, vælges der ringetone

i følgende rækkefølge:

OFF (ringetone fra) – Ring tone1 (ringetone 1) – Ring tone2 (ringetone 2) – Ring

tone3 (ringetone 3)

Bemærk

• Ring tone3 varierer afhængigt af kildens tilstand (til eller fra).

Indstilling af den automatiske afvisning

Hvis denne funktion er slået til, afviser denne enhed automatisk alle indgående opkald.

• Denne funktion kan ikke indstilles for alle forskellige brugertelefoner.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Refuse calls i funktionsmenuen.

Refuse calls vises på displayet.

2. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå automatisk afvisning af opkald til.

ON vises på displayet.

• Tryk på MULTI-CONTROL igen for at slå automatisk afvisning af opkald fra.

Indstilling af automatisk svar

Hvis denne funktion er slået til, besvarer denne enhed automatisk alle indgående

opkald.

• Denne funktion kan ikke indstilles for alle forskellige brugertelefoner.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Auto answer i funktionsmenuen.

Auto answer vises på displayet.

DANSK

115


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 116 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Bluetooth-telefon

2. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå automatisk svar til.

ON vises på displayet.

• Tryk på MULTI-CONTROL igen for at slå den automatiske svarfunktion fra.

Bemærk

• Hvis de to funktioner ‘automatisk afvisning’ og ‘automatisk svarø’ begge er slået TIL,

prioriteres den automatiske afvisning, og alle indgående opkald afvises automatisk.

Valg af ikon for brugertelefon

Du kan vælge et ikon, der skal vises for telefonkilden.

Forskellige brugertelefoner kan få tildelt forskellige ikoner.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Telephone icon i funktionsmenuen.

Telephone icon vises på displayet.

2. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at vælge et ikon.

Hver gang du skubber MULTI-CONTROL til venstre eller højre, skiftes der mellem

ikoner i følgende rækkefølge:

icon 1 (ikon 1) – icon 2 (ikon 2) – icon 3 (ikon 3) – icon 4 (ikon 4) – icon 5 (ikon 5)

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at knytte ikonet sammen med en brugertelefon.

Det valgte ikon knyttes sammen med brugertelefonen.

Bemærk

• Du kan ændre ikonerne for brugertelefoner. (Se “Ændring af underholdningsdisplays og

ikonerne for telefonfunktioner” på side 145.)

Visning af BD-adressen (Bluetooth Device)

Hver enhed med trådløs Bluetooth-teknologi får tildelt en entydig 48-bit

enhedsadresse. Hver enhedsadresse består af en hexadecimalstreng på 12 cifre.

Du kan få vist BD-adressen for din mobiltelefon og denne enhed.

Visning af BD-adressen for din mobiltelefon

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Delete phone i funktionsmenuen.

Delete phone vises på displayet.

2. Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at vælge en registreringsplads.

Hver gang MULTI-CONTROL skubbes til op eller ned, vælges der registreringsplads

i følgende rækkefølge:

Phone1 (brugertelefon 1) – Phone2 (brugertelefon 2) – Phone3 (brugertelefon 3) –

Guest1 (gæstetelefon 1) – Guest2 (gæstetelefon 2)

• Hvis pladens er tom, vises No data, og betjeningen er ikke mulig.

3. Skub MULTI-CONTROL til venstre for at skifte til BD-adressen.

Den heksadecimale streng på 12 cifre vises.

• Skub MULTI-CONTROL til højre for at vende tilbage til enhedsnavnet.

4. Tryk på BAND for at vende tilbage til standbydisplayet.

Visning af BD-adresse for denne enhed

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Device INFO. i funktionsmenuen.

Enhedsnavnet (Pioneer BT unit) for denne enhed vises på displayet.

2. Skub MULTI-CONTROL til venstre for at skifte til BD-adressen.

Den heksadecimale streng på 12 cifre vises.

• Skub MULTI-CONTROL til højre for at vende tilbage til enhedsnavnet.

Bemærk

• Hvis du skubber MULTI-CONTROL ned, mens BD-adressen (eller enhedsnavnet) af denne

enhed vises, vises denne enheds systemversion. For oplysninger om systemversionen se

“Visning af systemversion for reparation” på denne side.

Visning af systemversion for reparation

Hvis denne enhed ikke skulle fungere korrekt og du kontakter en forhandler for

reparation, vil du måske blive bedt om at oplyse systemversionen af denne enhed og

Bluetooth-modulet. Du kan få vist versionerne og kontrollere dem.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Device INFO. i funktionsmenuen.

Enhedsnavnet (Pioneer BT unit) for denne enhed vises på displayet.

2. Skub MULTI-CONTROL ned for at skifte til denne enheds systemversion.

Systemversionen (mikroprocessor) for denne enhed vises.

• Skub MULTI-CONTROL til venstre for at få vist versionen af Bluetooth-modulet for

denne enhed. Skub MULTI-CONTROL til højre for at vende tilbage til denne enheds

systemversion.

116

DANSK


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 117 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Bluetooth-audio

Afspilning af sange med BT-audio (Bluetooth audioafspiller)

Du kan bruge denne enhed til at styre en bærbar audio-afspiller (sælges separate), der

er forsynet med trådløs Bluetooth-teknologi (Bluetooth audio-afspiller).

Selv om din audio-afspiller ikke indeholder et Bluetooth-modul, kan du alligevel styre

den fra denne enhed med trådløs Bluetooth-teknologi ved hjælp af en Bluetoothadapter

(sælges separat).

Forbindelsesindikator

Viser status for den trådløse

Bluetooth-forbindelse.

Enhedsnavn

Viser enhedsnavnet af den tilsluttede

Bluetooth audio-afspiller (eller

Bluetooth-adapter).

Vigtigt

• Denne enhed kan styre en Bluetooth audio-afspiller med profilerne A2DP eller

AVRCP. Bluetooth audio-afspillere (eller Bluetooth-adaptere), som er kompatible

med disse profiler, kan tilsluttes til denne ened.

– A2DP-profil (Advanced Audio Distribution Profile): Kun afspilning af sange på din

audio-afspiller er mulig.

– AVRCP-profil (Audio/Video Remote Control Profile): Afspilning, pause, valg af

sange osv. er mulig.

• Da der er mange forskellige Bluetooth audio-afspillere på markedet, kan der være

store forskelle m.h.t. betjeningenaf din Bluetooth audio-afspiller ved hjælp af denne

enhed. Se den betjeningsvejledning, der følger med din Bluetooth audio-afspiller, og

denne vejledning, hvis du betjener din afspiller med denne enhed.

• Oplysninger om sange (f.eks. forløbet spilletid, sangtitel, sangindeks osv.) kan ikke

vises på denne enhed.

• Mens du lytter til sange på din Bluetooth audio-afspiller, bør mobiltelefonen bruges

så lidt som muligt. Hvis du forsøger at betjene din mobiltelefon, kan mobiltelefonens

signal forårsage støj under afspilningen af sange.

• Hvis du taler i en mobiltelefon, der er tilsluttet til denne enhed ved hjælp af trådløs

Bluetooth-teknoligi, afbrydes lyden fra afspilningen af sange fra den Bluetooth

audio-afspiller, som er tilsluttet denne enhed.

• Også når du skifter til en anden kilde, mens du lytter til sange på din Bluetooth audioafspiller,

fortsætter afspilningen af sange.

* Tryk på SOURCE for at vælge Bluetooth audio-afspilleren.

Tryk på SOURCE, indtil BT Audio vises.

• Hvis du ikke kan få vist BT Audio, skal du først aktivere BT audio-kilden i

startindstillingerne. For detaljerede oplysninger se “Aktivering af kilden BT Audio” på

side 142.

Opsætning af Bluetooth audio-afspiller

Inden du kan bruge Bluetooth audio-afspilleren, skal enheden sættes op.

1. Aktivering

Se “Aktivering af kilden BT Audio” på side 142 for anvisninger om, hvordan BT Audio

slås til.

2. Tilslutning

Se “Tilslutning af en Bluetooth audio-afspiller” på denne side for anvisninger om,

hvordan din Bluetooth audio-afspiller tilsluttes denne enhed.

• Efter tilslutningen med trådløs Bluetooth-teknologi kan “Afspil”, “Stop” og “Pause” på

Bluetooth audio-afspilleren betjenes med BT Audio som kilde.

• Inden du kan bruge audio-afspillere, skal du måske indtaste PIN-koden i denne

enhed. Hvis din afspiller har brug for en kode for at oprette en forbindese, find koden

på afspilleren eller i den medfølgende dokumentation. Indtast PIN-koden i

overensstemmelse med “Indtastning af PIN-kode for trådløs Bluetooth-forbindelse”

på side 142.

Tilslutning af en Bluetooth audio-afspiller

For at denne enhed kan styre din Bluetooth audio-afspiller, skal der oprettes en trådløs

Bluetooth-forbindelse.

Denne funktion igangsætter forbindelsen ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi.

1. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist hovedmenuen.

FUNCTION, AUDIO og ENTERTAINMENT vises på displayet.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge FUNCTION.

Drej for at andre menu option; tryk for at vælge.

Funktionsnavnet vises på displayet.

3. Drej MULTI-CONTROL for at vælge Connection open.

4. Tryk på MULTI-CONTROL for at oprette forbindelsen.

Always waiting vises. Enheden er nu på standby for en forbindelse fra Bluetooth

audio-afspilleren.

DANSK

117


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 118 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Bluetooth-audio

5. Brug din Bluetooth audio-afspiller til at oprette en forbindelse til denne enhed.

Når forbindelsen er oprettet, vises Connected.

• Betjeningen varierer afhængigt af typen af Bluetooth audio-afspilleren. Se den

betjeningsvejledning, der følger med Bluetooth audio-afspilleren, for detaljerede

anvisninger.

Betjening af funktioner

Efter tilslutningen med trådløs Bluetooth-teknologi kan “Afspil”, “Stop” og andre

funktioner på Bluetooth audio-afspilleren styres fra denne enheds funktionsmenu.

Funktionsdisplay

Viser funktionsstatus.

1. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist

hovedmenuen.

FUNCTION, AUDIO og

ENTERTAINMENT vises på displayet.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge FUNCTION.

Drej for at andre menu option; tryk for at vælge.

Funktionsnavnet vises på displayet.

3. Drej MULTI-CONTROL for at vælge funktionen.

Drej MULTI-CONTROL med uret eller mod uret for at skifte mellem funktionerne i

følgende rækkefølge:

Disconnect audio (kobl audio fra) – Play (afspil) – Stop (stop) – Pause (pause) –

Device INFO. (oplysninger om enheden)

• Hvis en Bluetooth audio-afspiller er tilsluttet med profilen A2DP, vises kun

Disconnect audio og Device INFO. i funktionsmenuen.

• Hvis der endnu ikke er tilsluttet en Bluetooth audio-afspiller til denne enhed, vises

Connection open og Device INFO. i funktionsmenuen, og andre funktioner er ikke

til rådighed.

• For at vende tilbage til afspilningsvisningen, tryk på BAND.

Bemærkninger

• Hvis du ikke betjener funktionen inden for ca. 30 sekunder, vender displayet automatisk

tilbage til afspilningsdisplayet.

• Afhængigt af den Bluetooth audio-afspiller, der er tilsluttet denne enhed, kan funktionerne

måske ikke betjenes korrekt.

Afspilning af sange på en Bluetooth audio-afspiller

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Play i funktionsmenuen.

Play vises på displayet.

2. Tryk på MULTI-CONTROL for at starte afspilningen.

Hold pause i en sang

Pause giver dig mulighed for midlertidigt at stoppe afspilningen af sangen.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Pause i funktionsmenuen.

Pause vises på displayet.

2. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå pause til.

Afspilning af den aktuelle sang stoppes midlertidigt.

• For at slå pause fra tryk på MULTI-CONTROL igen.

Stop af afspilningen

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Stop i funktionsmenuen.

Stop vises på displayet.

2. Tryk på MULTI-CONTROL for at stoppe afspilningen.

Afspilning af den aktuelle sang stoppes.

Frakobling af en Bluetooth audio-afspiller

Når du er færdig med at bruge Bluetooth audio-afspilleren sammen med denne enhed,

kan du lukke den trådløse Bluetooth-forbindelse.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Disconnect audio i funktionsmenuen.

Disconnect audio vises på displayet.

2. Tryk på MULTI-CONTROL for at koble Bluetooth audio-afspilleren fra.

Disconnected vises. Bluetooth audio-afspilleren er nu koblet fra denne enhed.

118

DANSK


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 119 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Bluetooth-audio

Visning af BD-adresse for denne enhed

Hver enhed med trådløs Bluetooth-teknologi får tildelt en entydig 48-bit

enhedsadresse. Hver enhedsadresse består af en hexadecimalstreng på 12 cifre.

Du kan få vist BD-adressen for denne enhed.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Device INFO. i funktionsmenuen.

Enhedsnavnet (Pioneer BT unit) for denne enhed vises på displayet.

2. Skub MULTI-CONTROL til venstre for at skifte til BD-adressen.

Den heksadecimale streng på 12 cifre vises.

• Skub MULTI-CONTROL til højre for at vende tilbage til enhedsnavnet.

Bemærk

• Hvis du skubber MULTI-CONTROL ned, mens BD-adressen (eller enhedsnavnet) af denne

enhed vises, vises denne enheds systemversion. For oplysninger om systemversionen se

“Visning af systemversion for reparation” på denne side.

Visning af systemversion for reparation

Hvis denne enhed ikke skulle fungere korrekt og du kontakter en forhandler for

reparation, vil du måske blive bedt om at oplyse systemversionen af denne enhed og

Bluetooth-modulet. Du kan få vist versionerne og kontrollere dem.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Device INFO. i funktionsmenuen.

Enhedsnavnet (Pioneer BT unit) for denne enhed vises på displayet.

2. Skub MULTI-CONTROL ned for at skifte til denne enheds systemversion.

Systemversionen (mikroprocessor) for denne enhed vises.

• Skub MULTI-CONTROL til venstre for at få vist versionen af Bluetooth-modulet for

denne enhed. Skub MULTI-CONTROL til højre for at vende tilbage til denne enheds

systemversion.

Multi-CD-afspiller

Afspilning af en CD

Denne enhed kan styre en multi-CD-afspiller, som sælges separat.

Dette er de grundlæggende skridt for afspilning af en CD på multi-CD-afspilleren.

Forklaringen på mere avanceret CD-betjening starter på side 120.

Disknummerindikator

Viser, hvilket disknummer der afspilles

i øjeblikket.

Spornummerindikator

Viser, hvilket spornummer der

afspilles i øjeblikket.

Spilletidindikator

Viser den forløbne spilletid for det aktuelle spor.

Disktitelindikator

Viser titlen på den disk, der afspilles i øjeblikket.

• Hvis der ikke er indtastet nogen titel for den CD, der afspilles i øjeblikket, vises

der ikke noget.

1. Tryk på SOURCE for at vælge multi-CD-afspilleren.

Tryk på SOURCE, indtil Multi-CD vises.

2. Skub MULTI-CONTROL op elle ned for at vælge den disk, du vil lytte til.

• Du kan også vælge en disk ved hjælp af knapperne 1–6 på fjernbetjeningen.

– For disks mellem 1 og 6 trykkes på den tilsvarende nummerknap.

– For diske mellem 7 og 12 holdes den tilsvarende nummerknap nede, f.eks. 1 for

disk 7, indtil disknumret vises på displayet.

3. Hold MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at udføre hurtig frem- eller

tilbagespoling.

4. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at springe frem eller tilbage til

et andet spor.

Hvis du trykker MULTI-CONTROL til højre, springes der til starten af det næste spor.

Hvis du trykker MULTI-CONTROL til venstre en gang, springes der til starten af det

aktuelle spor. Hvis du trykker igen, springes der til forrige spor.

Bemærkninger

• Når multi-CD-afspilleren udfører de forberedende operationer, vises Ready.

• Se betjeningsvejledningen til multi-CD-afspilleren, hvis en fejlmeddelelse som f.eks.

ERROR-11 vises.

• Hvis der ikke er nogen CD'er i multi-CD-afspillerens magasin, vises No Disc.

• Når du vælger en CD TEXT-disk på en CD TEXT-kompatibel multi-CD-afspiller, begynder

disktitlen at rulle på displayet automatisk. Hvis permanent rulning er slået til i

startindstillingerne, ruller disktitlen kontinuerligt. For flere oplysninger om permanent rulning

se “Omskiftning af permanent rulning” på side 141.

DANSK

119


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 120 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Multi-CD-afspiller

Direkte sporvalg

Hvis du bruger fjernbetjeningen, kan du vælge et spor direkte ved at indtaste numret

på det ønskede spor.

1. Tryk på DIRECT.

Displayet for indtastning af spornummer vises.

2. Tryk på knapperne 0–9 for at indtaste det ønskede spornummer.

• Du kan annullere det indtastede nummer ved at trykke på CLEAR.

3. Tryk på DIRECT.

Sporet, der svarer til det indtastede nummer, afspilles.

Bemærk

• Når du er gået ind i tilstanden for indtastning af nummer og der ikke udføres en operation

inden for ca. otte sekunder, annulleres tilstanden automatisk.

50-CD'ers multi-CD-afspiller

Kun de funktioner, der er beskrevet i denne vejledning, kan bruges multi-CD-afspillere

til 50 disks.

Denne enhed er ikke beregnet til at betjene disktitellistefunktioner på en multi-CDafspiller

til 50 CD’er. For oplysninger om disktitellistefunktioner se “Valg af CD'er fra

CD-titellisten” på side 123.

Introduktion til avanceret betjening af multi-CD-afspiller

Funktionsdisplay

Viser funktionsstatus.

1. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist

hovedmenuen.

FUNCTION, AUDIO og

ENTERTAINMENT vises på displayet.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge FUNCTION.

Drej for at andre menu option; tryk for at vælge.

Funktionsnavnet vises på displayet.

3. Drej MULTI-CONTROL for at vælge funktionen.

Drej MULTI-CONTROL med uret eller mod uret for at skifte mellem funktionerne i

følgende rækkefølge:

Play mode (gentaget afspilning) – Random mode (vilkårlig afspilning) – Scan mode

(scan-afspilning) – Pause (pause) – ITS play mode (ITS-afspilning) – ITS memory

(ITS-programmering) – Title Input (indtastning af disktitel)

• For at vende tilbage til afspilningsvisningen, tryk på BAND.

Bemærkninger

• Hvis du afspiller en CD TEXT-CD på en CD TEXT-kompatibel multi-CD-afspiller, kan du ikke

skifte til indtastning af disktitel. CD-titlen vil allerede være blevet optaget på en CD TEXT-

CD.

• Hvis du ikke betjener funktionen inden for ca. 30 sekunder, vender displayet automatisk

tilbage til afspilningsdisplayet.

Gentaget afspilning

Der er tre områder for gentaget afspilning på multi-CD-afspilleren: Multi-CD repeat

(gentagelse af multi-CD-afspiller), Track repeat (gentagelse af ét spor) og Disc

repeat (gentagelse af disk).

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Play mode i funktionsmenuen.

Der står Play mode på displayet.

2. Tryk på MULTI-CONTROL for at vælge gentagelsesområdet.

Tryk flere gange på MULTI-CONTROL, indtil det ønskede gentagelsesområder vises

på displayet.

• Multi-CD repeat – Gentager alle diskene i multi-CD-afspilleren

• Track repeat – Gentager kun det aktuelle spor

• Disc repeat – Gentager den aktuelle disk

Bemærkninger

• Hvis du vælger andre diske under gentaget afspilning, skifter afspilningsområdet til Multi-

CD repeat.

• Hvis du udfører sporsøgning eller hurtig frem-/tilbagespoling under Track repeat, skifter

området for gentaget afspilning til Disc repeat.

120

DANSK


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 121 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Multi-CD-afspiller

Afspilning af spor i tilfældig rækkefølge

Med vilkårlig afspilning kan du afspille spor i gentagelsesområdet Multi-CD repeat og

Disc repeat i vilkårlig rækkefølge.

1. Vælg gentagelsesområdet.

Se “Gentaget afspilning” på side 120.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Random mode i funktionsmenuen.

Random mode vises på displayet.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå vilkårlig afspilning til.

Sporene afspilles i vilkårlig rækkefølge i det tidligere valgte gentagelsesområde Multi-

CD repeat eller Disc repeat.

• For at slå vilkårlig afspilning fra tryk på MULTI-CONTROL igen.

Scanning af CD'er og numre

Når du bruger Disc repeat, afspilles begyndelsen af hvert spor på den valgte CD i ca.

10 sekunder. Når du anvender Multi-CD repeat, afspilles begyndelsen af det første

spor på hver CD i ca. 10 sekunder.

1. Vælg gentagelsesområdet.

Se “Gentaget afspilning” på side 120.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Scan mode i funktionsmenuen.

Scan mode vises på displayet.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå scan-afspilning til.

De første 10 sekunder af hvert spor på den aktuelle disk (eller det første spor på hver

disk) afspilles.

4. Når du finder det ønskede spor (eller den ønskede disk), tryk på MULTI-

CONTROL for at slå scan-afspilning fra.

Afspilningen af sporet eller (CD'en) fortsætter.

• Hvis displayet automatisk er vendt tilbage til afspilningsdisplayet, vælg Scan mode

igen ved hjælp af MULTI-CONTROL.

Bemærk

• Efter scanning af spor eller disks starter den normale afspilning af sporene igen.

Pause i CD-afspilning

Pause giver dig mulighed for midlertidigt at stoppe afspilningen af CD'en.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Pause i funktionsmenuen.

Pause vises på displayet.

2. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå pause til.

Afspilning af det aktuelle spor stoppes midlertidigt.

• For at slå pause fra tryk på MULTI-CONTROL igen.

Anvendelse af ITS-spillelister

Med ITS (øjeblikkeligt sporvalg) kan du lave en hukommelse med dine favoritspor fra

multi-CD-afspillerens magasin. Når du har føjet de foretrukne spor til hukommelsen,

kan du aktivere ITS-afspilning og afspille det valgte.

Oprettelse af en spilleliste med ITS-programmering

Du kan bruge ITS til at indtaste og afspille op til 99 spor pr. disk fra op til 100 disks

(med disktitlerne). (På multi-CD-afspillere, der er solgt før CDX-P1250 og CDX-P650,

kan op til 24 spor gemmes på spillelisten.)

1. Afspil den CD, som du ønsker at programmere.

Tryk MULTI-CONTROL op eller ned for at vælge en CD.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge ITS memory i funktionsmenuen.

ITS memory vises på displayet.

3. Vælg det ønskede spor ved at skubbe MULTI-CONTROL til venstre eller til højre.

4. Skub MULTI-CONTROL opad for at lagre det spor, der afspilles i øjeblikket, på

spillelisten.

Memory complete vises, og det spor, der afspilles i øjeblikket, tilføjes spillelisten.

5. Tryk på BAND for at vende tilbage til display for afspilning.

Bemærk

• Når data for 100 disks er lagret i hukommelsen, vil data for en ny disk overskrive dataene

for den ældste.

DANSK

121


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 122 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Multi-CD-afspiller

Afspilning med ITS-spillelisten

ITS-afspilning giver dig mulighed for at lytte til de spor, du har gemt på ITS-spillelisten.

Når du slår ITS-afspilning til, begynder afspilningen af sporene fra ITS-spillelisten i

multi-CD-afspilleren.

1. Vælg gentagelsesområdet.

Se “Gentaget afspilning” på side 120.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge ITS play mode i funktionsmenuen.

ITS play mode vises på displayet.

3. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå ITS-afspilning til.

Afspilningen af sporene fra spillelisten i det tidligere valgte gentagelsesområde Multi-

CD repeat eller Disc repeat begynder.

• Hvis der i det aktuelle område ikke er programmeret spor til ITS-afspilning, vises ITS

empty.

• For at slå ITS-afspilning fra tryk på MULTI-CONTROL igen.

Sletning af spor fra ITS-spillelisten

Du kan slette et spor fra din ITS-spilleliste, hvis ITS-afspilning er slået til.

Hvis ITS-afspilning allerede er slået til, gå til skridt 2. Hvis ITS-afspilning ikke allerede

er slået til, brug MULTI-CONTROL.

1. Afspil CD’en med det spor, du vil slette fra ITS-spillelisten, og aktivér ITSafspilning.

Se “Afspilning med ITS-spillelisten” på denne side.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge ITS memory i funktionsmenuen.

ITS memory vises på displayet.

3. Vælg det ønskede spor ved at skubbe MULTI-CONTROL til venstre eller til højre.

4. Skub MULTI-CONTROL nedad for at slette sporet fra ITS-spillelisten.

Det spor, der afspilles i øjeblikket, slettes fra ITS-spillelisten, og det næste spor på

ITS-spillelisten afspilles.

• Hvis der ikke er spor fra spillelisten i det aktuelle område, vises ITS empty, og

normal afspilning begynder igen.

5. Tryk på BAND for at vende tilbage til display for afspilning.

Sletning af en CD fra ITS-spillelisten

Du kan slette alle spor fra en CD fra din ITS-spilleliste, hvis ITS-afspilning er slået fra.

1. Afspil den CD, som du vil slette.

Tryk MULTI-CONTROL op eller ned for at vælge en CD.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge ITS memory i funktionsmenuen.

ITS memory vises på displayet.

3. Skub MULTI-CONTROL nedad for at slette alle spor fra den CD, der afspilles i

øjeblikket, fra ITS-spillelisten.

Alle spor på den CD, som afspilles i øjeblikket, slettes fra hukommelsen, og Memory

deleted vises på displayet.

4. Tryk på BAND for at vende tilbage til display for afspilning.

Anvendelse af CD-titelfunktioner

CD-titler kan indtastes og vises på displayet. Derefter kan du let søge efter og afspille

den ønskede CD.

Indtastning af CD-titler

Du kan bruge funktionen indtastning af disktitel til at lagre op til 100 CD-titler (med ITSspilleliste)

i multi-CD-afspilleren. Hver titel kan have op til 10 tegn.

1. Afspil den CD, hvis titel du ønsker at indtaste.

Tryk MULTI-CONTROL op eller ned for at vælge en CD.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Title Input i funktionsmenuen.

Title Input vises på displayet.

3. Tryk på DISPLAY for at vælge den ønskede tegntype.

Tryk flere gange på DISPLAY for at skifte mellem følgende tegntyper:

Alfabet (store bogstaver), tal og symboler – Alfabet (små bogstaver) – Europæiske

tegn, f.eks. tegn med accenter (f.eks. á, à, ä, ç) – Tal og symboler

4. Skub MULTI-CONTROL opad eller nedad for at vælge et bogstav fra alfabetet.

Hver gang MULTI-CONTROL skubbes op,

vises alfabetet, tal eller symboler i stigende

rækkefølge (A B C ...). Hver gang MULTI-

CONTROL skubbes ned, vises der

bogstaver i faldende rækkefølge.

122

DANSK


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 123 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Multi-CD-afspiller

5. Skub MULTI-CONTROL til højre for at flytte markøren til næste tegnposition.

Når det bogstav, du skal bruge, vises, tryk MULTI-CONTROL til højre for at flytte

markøren til næste position og vælge næste bogstav. Tryk MULTI-CONTROL til

venstre for at gå tilbage på displayet.

6. Flyt markøren til seneste position ved at skubbe MULTI-CONTROL til højre efter

indtastning af titlen.

Når du trykker MULTI-CONTROL til højre en gang til, gemmes den indtastede titel i

hukommelsen.

7. Tryk på BAND for at vende tilbage til display for afspilning.

Bemærkninger

• Titler forbliver i hukommelsen, selv efter at CD’en er fjernet fra magasinet, og genkaldes, når

CD’en indsættes igen.

• Når data for 100 disks er lagret i hukommelsen, vil data for en ny disk overskrive dataene

for den ældste.

Visning af CD-titler

Du kan få vist tekstoplysningerne på enhver disk, der har fået indlæst disktitlen.

* Tryk på DISPLAY.

Tryk flere gange på DISPLAY for at skifte mellem følgende indstillinger:

: disktitel – Enkelt display

Valg af CD'er fra CD-titellisten

Disktitellisten giver dig mulighed for at se listen over de disktitler, der er indtastet i

multi-CD-afspilleren og vælge en af dem til afspilning.

1. Tryk på LIST for at skifte til tilstanden for liste over disktitler under afspilningen.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge den ønskede disktitel.

Drej for at skifte disktitel; tryk for at afspille.

• Du kan også skifte disktitel ved at trykke MULTI-CONTROL op eller ned.

• Hvis der ikke er indtastet nogen titel for en disk, vises No D.Title.

• No Disc vises ved siden af disknumret, hvis der ikke er en disk i magasinet.

• Hvis du ikke betjener listen inden for ca. 30 sekunder, annulleres tilstanden for liste

over disktitler automatisk.

Anvendelse af CD TEXT-funktioner

Du kan kun anvende disse funktioner sammen med en CD TEXT-kompatibel multi-

CD-afspiller.

På nogle disks registreres der visse oplysninger under fremstillingen. Disse disks kan

indeholde oplysninger som CD-titel, sportitel, kunstnerens navn og spilletid og kaldes

CD TEXT-diske. Kun disse specielt kodede CD TEXT-disks understøtter funktionerne

på listen nedenfor.

Visning af tekstoplysninger på CD TEXT-disks

* Tryk på DISPLAY.

Tryk flere gange på DISPLAY for at skifte mellem følgende indstillinger:

: disktitel – : navn på diskens kunstner – : sportitel – : navn på sporets

kunstner – : disktitel og : navn på diskens kunstner – : sportitel og : navn

på sporets kunstner – Enkelt display

• Hvis der ikke er indspillet oplysninger på en CD TEXT-disk, vises titlen eller navnet

ikke.

Rulning af tekstoplysninger på displayet

Denne enhed kan vise de første 24 bogstaver af disktitlen, navnet på diskens

kunstner, sportitlen og navnet på sporets kunstner. Hvis teksten er mere end 24

bogstaver lang, kan du rulle tekstoplysningerne på følgende måde.

• Hvis kildeikonet er slået fra, kan denne enhed vise de første 30 bogstaver af

tekstoplysninger.

* Tryk på DISPLAY og hold knappen nede, indtil tekstoplysningerne begynder at

rulle på displayet.

Titlerne ruller.

Bemærk

• Hvis permanent rulning er slået til i startindstillingerne, ruller tekstinformationerne

kontinuerligt på displayet. Se “Omskiftning af permanent rulning” på side 141.

DANSK

123


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 124 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Multi-CD-afspiller

Valg af spor fra sportitellisten

Sportitellisten giver dig mulighed for at se en liste over sportitlerne på en CD TEXTdisk

og vælge en af dem til afspilning.

1. Tryk på LIST for at skifte til tilstanden for liste over disktitler under afspilningen.

• Hvis du vil få vist sportitellisten for den disk, som afspilles i øjeblikket, skub MULTI-

CONTROL til højre.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge den ønskede disktitel med CD TEXT.

Drej for at skifte disktitel; tryk for at afspille.

• Du kan også skifte disktitel ved at trykke MULTI-CONTROL op eller ned.

• Hvis der ikke er indtastet nogen titel for en disk, vises No D.Title.

• No Disc vises ved siden af disknumret, hvis der ikke er en disk i magasinet.

3. Skub MULTI-CONTROL til højre for at skifte til listen over sportitler.

• Skub MULTI-CONTROL til venstre for at vende tilbage til sportitellisten.

4. Brug MULTI-CONTROL til at vælge den ønskede sportitel.

Drej for at skifte sportitel; tryk for at afspille.

• Du kan også skifte sportitel ved at trykke MULTI-CONTROL op eller ned.

• Hvis du ikke betjener listen inden for ca. 30 sekunder, annulleres tilstanden for liste

over sportitler automatisk.

Afspil sange på iPod

Lyt til sange på din iPod

Du kan bruge denne enhed til at styre en iPod-adapter, som sælges separat.

Dette er de grundlæggende trin, der er nødvendige til betjening af en iPod-adapter.

Forklaringen på mere avanceret betjening af iPod-adapter starter på side 125.

Sangnummerindikator

Viser antallet af sange, der er afspillet

i den valgte liste.

Spilletidindikator

Viser den forløbne spilletid for den

aktuelle sang.

Indikator for albumtitel

Viser titlen på det album, der afspilles

i øjeblikket.

1. Tryk på SOURCE for at vælge iPod'en.

Tryk på SOURCE, indtil iPod vises.

2. Hold MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at udføre hurtig frem- eller

tilbagespoling.

3. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at springe frem eller tilbage til

en anden sang.

Hvis du skubber MULTI-CONTROL til højre, springes der til starten af den næste

sang. Hvis du skubber MULTI-CONTROL til venstre en gang, springes der til starten

af den aktuelle sang. Hvis du skubber igen, springes der til den forrige sang.

Søg efter en sang

Betjeningen af denne enhed til styring af iPod er beregnet til at være så lig betjeningen

af iPod som muligt for at gøre betjeningen og musiksøgningen enkel.

1. Tryk på LIST for at skifte til listesøgningens topmenu.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge en kategori.

Drej for at skifte kategori; tryk for at vælge.

Playlists (spillelister) – Artists (kunstnere) – Albums (albums) – Songs (sange) –

Genres (genrer)

Listen over den valgte kategori vises.

• Du kan starte afspilningen inden for den valgte kategori ved at holde MULTI-

CONTROL nede.

• Du kan også skifte kategori ved at skubbe MULTI-CONTROL op eller ned.

124

DANSK


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 125 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Afspil sange på iPod

• Du kan også vælge kategori ved at skubbe MULTI-CONTROL til højre.

• For at gå tilbage til den forrige liste skub MULTI-CONTROL til venstre.

• For at gå til listesøgningens topmenu hold MULTI-CONTROL til venstre.

• Hvis du ikke anvender listen i ca. 30 sekunder, annulleres listesøgningen

automatisk.

Søgning efter en sang

1. Tryk på LIST for at skifte til listesøgningens topmenu.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge mellem kategorierne Genres, Artists, Albums

eller Songs.

Drej for at skifte kategori; tryk for at vælge.

Listen over den valgte kategori vises.

3. Brug MULTI-CONTROL til at vælge en sang, et album, en kunstner eller en genre.

Drej for at skifte emne; tryk for at vælge.

Listen over den valgte kategori vises.

• Hvis du vælger Songs (sange), starter afspilninge med det samme med den valgte

sang.

4. Gentag skridt 3 for at finde den sang, du vil lytte til.

Valg af en afspilningsliste

Du kan vælge en afspilningsliste fra din iPod-afspilningsliste.

1. Tryk på LIST for at skifte til listesøgningens topmenu.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Playlists fra kategorierne.

Drej for at skifte kategori; tryk for at vælge.

Listen over Playlists (spillelister) vises.

3. Brug MULTI-CONTROL til at vælge en spilleliste.

Drej for at skifte spilleliste; tryk for at vælge.

Listen over sange på den valgte spilleliste vises.

• Du kan starte afspilningen inden for den valgte spilleliste ved at holde MULTI-

CONTROL nede.

4. Brug MULTI-CONTROL til at vælge en sang fra den valgte spilleliste.

Drej for at skifte sang; tryk for at vælge.

• Hvis der ikke er gemt nogen melodier på afspilningslisten, vises STOP, og

afspilningen stopper.

Visning af tekstoplysninger på iPod

Der kan vises tekstoplysninger, som er optaget på iPod'en.

* Tryk på DISPLAY.

Tryk flere gange på DISPLAY for at skifte mellem følgende indstillinger:

: albumtitel – : sangtitel – : kunstnernavn – : navn på kunstner og :

albumtitel –

Enkelt display

: sangtitel og : kunstnernavn – : sangtitel og : albumtitel –

• Hvis de tegn, der er gemt på iPod, ikke passer til denne enhed, så vises de ikke.

Bemærkninger

• Du kan rulle tekstoplysningerne til venstre ved at holde DISPLAY nede.

• Hvis permanent rulning er slået til i startindstillingerne, ruller tekstinformationerne

kontinuerligt på displayet. Se “Omskiftning af permanent rulning” på side 141.

Introduktion til avanceret betjening af iPod-adapteren

Funktionsdisplay

Viser funktionsstatus.

1. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist

hovedmenuen.

FUNCTION, AUDIO og

ENTERTAINMENT vises på displayet.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge FUNCTION.

Drej for at andre menu option; tryk for at vælge.

Funktionsnavnet vises på displayet.

3. Drej MULTI-CONTROL for at vælge funktionen.

Drej MULTI-CONTROL med uret eller mod uret for at skifte mellem funktionerne i

følgende rækkefølge:

Play mode (gentaget afspilning) – Shuffle mode (vilkårlig afspilning) – Pause (pause)

• For at vende tilbage til afspilningsvisningen, tryk på BAND.

Bemærk

• Hvis du ikke betjener funktionen inden for ca. 30 sekunder, vender displayet automatisk

tilbage til afspilningsdisplayet.

DANSK

125


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 126 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Afspil sange på iPod

Gentaget afspilning

Du kan afspille sange på iPod på to måder: Repeat one (gentag en sang) og Repeat

all (gentag alle sange på listen).

• Når Play mode er sat til Repeat one, kan du ikke vælge andre sange.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Play mode i funktionsmenuen.

Der står Play mode på displayet.

2. Tryk på MULTI-CONTROL for at vælge gentagelsesområdet.

Tryk flere gange på MULTI-CONTROL, indtil det ønskede gentagelsesområder vises

på displayet.

• Repeat one – Gentager kun den aktuelle sang

• Repeat all – Gentager alle sange på den valgte liste

Afspilning af sange i vilkårlig rækkefølge

Du kan afspille sange i tilfældig rækkefølge på iPod på to måder: Shuffle Songs

(afspilning af sange i tilfældig rækkefølge) og Shuffle Albums (afspilning af albums i

tilfældig rækkefølge).

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Shuffle mode i funktionsmenuen.

Shuffle mode vises på displayet.

2. Tryk på MULTI-CONTROL for at vælge din foretrukne indstilling.

Tryk flere gange på MULTI-CONTROL, indtil den ønskede indstilling vises på

displayet.

• Shuffle Songs – Afspiller sange i vilkårlig rækkefølge inden for den valgte liste

• Shuffle Albums – Vælger et tilfældigt album og afspiller derefter sangene efter

hinanden

• Shuffle OFF – Annullerer afspilning i tilfældig rækkefølge

Hold pause i en sang

Pause giver dig mulighed for midlertidigt at stoppe afspilningen af sangen.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Pause i funktionsmenuen.

Pause vises på displayet.

2. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå pause til.

Afspilning af den aktuelle sang stoppes midlertidigt.

• For at slå pause fra tryk på MULTI-CONTROL igen.

TV-tuner

Se fjernsyn

Denne enhed kan styre en TV-tuner, som sælges separat.

En detaljeret beskrivelse af betjeningen finder du i TV-tunerens betjeningsvejledning.

Dette afsnit indeholder oplysninger om TV-operationer for denne enhed, som adskiller

sig fra dem, der er beskrevet i TV-tunerens betjeningsvejledning.

Båndindikator

Viser, hvilket bånd TV-tuneren er

stillet ind på.

Indikator for forudindstillet tal

Viser, hvilken forudindstilling der er

valgt.

Kanalindikator

Viser, hvilken kanal TV-tuneren er

stillet ind på.

1. Tryk på SOURCE for at vælge TV.

Tryk på SOURCE, indtil Television vises.

2. Tryk på BAND for at vælge et bånd.

Tryk på BAND, indtil det ønskede bånd vises, TV-1 eller TV-2.

3. For at udføre manuel tuning tryk MULTI-CONTROL til venstre eller til højre.

Kanalerne flyttes op eller ned trin for trin.

4. For at udføre søgetuning hold MULTI-CONTROL nede til venstre eller til højre i et

sekund og slip den.

Tuneren scanner kanalerne, indtil den finder en udsendelse, der er kraftig nok til god

modtagelse.

• Du kan annullere søgetuning ved at trykke MULTI-CONTROL til venstre eller til

højre.

• Hvis du holder MULTI-CONTROL til venstre eller til højre, kan du springe TVkanaler

over. Søgetuning starter, så snart du slipper MULTI-CONTROL.

126

DANSK


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 127 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

TV-tuner

Beskrivelse af avanceret betjening af TV-tuneren

Funktionsdisplay

Viser funktionsstatus.

1. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist

hovedmenuen.

FUNCTION, AUDIO og

ENTERTAINMENT vises på displayet.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge FUNCTION.

BSSM vises på displayet.

• For at vende tilbage til kanalvisningen, tryk på BAND.

Bemærk

• Hvis du ikke betjener funktionen inden for ca. 30 sekunder, vender displayet automatisk

tilbage til kanaldisplayet.

Lagring og genvalg af radiostationer

Du kan nemt lagre op til 12 stationer til senere genvalg.

1. Hvis du finder en station, som du vil lagre i hukommelsen, tryk på LIST for at

skifte til tilstanden for liste over forudindstillede kanaler.

2. Brug MULTI-CONTROL til at lagre den valgte station i hukommelsen.

Drej for at ændre forudindstillingstallet; hold nede for at vælge.

Det valgte forudindstillingstal blinker og forbliver derefter tændt. Den valgte station er

blevet lagret i hukommelsen.

• Hvis du ikke betjener listen inden for ca. 30 sekunder, annulleres tilstanden for liste

over forudindstillede kanaler automatisk.

Bemærkninger

• Op til 24 stationer, 12 for hvert af de to TV-bånd, kan lagres i hukommelsen.

• Du kan også lagre stationer, som er tildelt tallene for forudindstillet tuning 1–6 ved at holde

en af knapperne for forudindstillet tuning 1–6 på fjernbetjeningen nede.

Lagring af de kraftigste stationer efter hinanden

1. Brug MULTI-CONTROL og vælg FUNCTION for at få vist BSSM.

2. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå BSSM til.

Searching vises. Mens Searching vises, lagres de 12 stationer med de kraftigste

signaler i rækkefølgen fra den laveste kanal og opad. Når processen er afsluttet, vises

listen over forudindstillede kanaler.

• Tryk på MULTI-CONTROL for at annullere lagringsprocessen.

3. Brug MULTI-CONTROL til at vælge den ønskede station.

Drej for at andre station; tryk for at vælge.

• Du kan også skifte station ved at trykke MULTI-CONTROL op eller ned.

• Hvis du ikke betjener listen inden for ca. 30 sekunder, annulleres tilstanden for liste

over forudindstillede kanaler automatisk.

Bemærk

• Når du lagrer stationer med BSSM, risikerer du at erstatte stationer, du tidligere har lagret

ved hjælp af P01 – P12.

Valg af stationer fra listen over forudindstillede kanaler

I listen over forudindstillede kanaler kan du se de forudindstillede kanaler og vælge at

modtage en af dem.

1. Tryk på LIST for at skifte til tilstanden for liste over forudindstillede kanaler,

mens kanalen vises.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge den ønskede station.

Drej for at andre station; tryk for at vælge.

• Du kan også skifte station ved at trykke MULTI-CONTROL op eller ned.

• Hvis du ikke betjener listen inden for ca. 30 sekunder, annulleres tilstanden for liste

over forudindstillede kanaler automatisk.

Bemærkninger

• Du kan også genvælge stationer, som er tildelt tallene for forudindstillet tuning, ved skubbe

MULTI-CONTROL op eller ned, mens kanalerne vises.

• Du kan også genvælge stationer, som er tildelt tallene for forudindstillet tuning 1–6, ved at

trykke på en af knapperne for forudindstillet tuning 1–6 på fjernbetjeningen.

DANSK

127


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 128 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

DVD-afspiller

Afspilning af en disk

Denne enhed kan styre en DVD-afspiller eller en multi-DVD-afspiller, som sælges

separat.

Oplysninger om betjeningen finder du i betjeningsvejledningen til DVD-afpilleren eller

multi-DVD-afspilleren. Dette afsnit indeholder oplysninger om DVD-betjening af denne

enhed, som adskiller sig fra dem, der er beskrevet i betjeningsvejledningen til DVDafspilleren

eller multi-DVD-afspilleren.

Dette er de grundlæggende trin for at afspille en DVD-video på DVD-afspilleren.

Beskrivelsen af mere avanceret betjening af DVD-video starter på denne side.

DVD-V/VCD/CD/MP3/WMA-indikator

Viser typen af den disk, der afspilles i

øjeblikket.

Disknummerindikator

Viser det disknummer, der afspilles i

øjeblikket, når der bruges en multi-

DVD-afspiller.

Indikator for titel/mappe/disknummer

Viser titlen (ved afspilning af DVD-video), mappen (ved afspilning af MP3 eller

WMA) eller disken (ved afspilning af video-CD eller CD) for det emne, der

afspilles i øjeblikket.

Kapitelnummer/spornummerindikator

Viser kapitlet (ved afspilning af DVD-video) eller sporet (ved afspilning af video-

CD, CD, MP3 eller WMA), der afspilles i øjeblikket.

Spilletidindikator

Viser den forløbne spilletid for det aktuelle spor.

1. Tryk på SOURCE for at vælge DVD-afspilleren/multi-DVD-afspilleren.

Tryk på SOURCE, indtil DVD vises.

2. Hold MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at udføre hurtig frem- eller

tilbagespoling.

3. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at springe frem eller tilbage til

et andet kapitel/spor.

Valg af en disk

• Denne funktion kan kun benyttes, hvis der er tilsluttet en multi-DVD-afspiller til

denne enhed.

* Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at vælge den ønskede disk.

Valg af en mappe

• Du kan kun anvende denne funktion, når en DVD-afspiller, som svarer til MP3/

WMA-afspilning, er sluttet til denne enhed.

* Skub MULTI-CONTROL opad eller nedad for at vælge en mappe.

Beskrivelse af avanceret betjening af DVD-afspilleren

Funktionsdisplay

Viser funktionsstatus.

1. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist

hovedmenuen.

FUNCTION, AUDIO og

ENTERTAINMENT vises på displayet.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge FUNCTION.

Drej for at andre menu option; tryk for at vælge.

Funktionsnavnet vises på displayet.

3. Drej MULTI-CONTROL for at vælge funktionen.

Drej MULTI-CONTROL med uret eller mod uret for at skifte mellem funktionerne i

følgende rækkefølge:

Under afspilning af DVD-video eller video-CD

Play mode (gentaget afspilning) – Pause (pause)

Under CD-afspilning

Play mode (gentaget afspilning) – Random mode (vilkårlig afspilning) – Scan mode

(scan-afspilning) – Pause (pause) – ITS play mode (ITS-afspilning) – ITS memory

(ITS-programmering) – Title Input (indtastning af disktitel)

Under MP3/WMA-afspilning

Play mode (gentag afspilning) – Random mode (vilkårlig afspilning) – Scan mode

(scan-afspilning) – Pause (pause)

• For at vende tilbage til afspilningsvisningen, tryk på BAND.

Bemærk

• Du kan kun skifte til ITS play mode, ITS memory og Title Input, når denne enhed

anvendes sammen med en multi-DVD-afspiller.

128

DANSK


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 129 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

DVD-afspiller

Gentaget afspilning

• Under PBC-afspilning af en video-CD kan denne funktion ikke benyttes.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Play mode i funktionsmenuen.

Der står Play mode på displayet.

2. Tryk på MULTI-CONTROL for at vælge gentagelsesområdet.

Under afspilning af DVD-video

Tryk flere gange på MULTI-CONTROL, indtil det ønskede gentagelsesområder vises

på displayet.

• Disc repeat – Gentager den aktuelle disk

• Chapter repeat – Gentager kun det aktuelle kapitel

• Title repeat – Gentager kun den aktuelle titel

Under afspilning af video-CD eller CD

Tryk flere gange på MULTI-CONTROL, indtil det ønskede gentagelsesområder vises

på displayet.

• Disc repeat – Gentager den aktuelle disk

• Track repeat – Gentager kun det aktuelle spor

Under MP3/WMA-afspilning

Tryk flere gange på MULTI-CONTROL, indtil det ønskede gentagelsesområder vises

på displayet.

• Disc repeat – Gentager den aktuelle disk

• Folder repeat – Gentager den aktuelle mappe

• Track repeat – Gentager kun det aktuelle spor

Bemærkninger

• Hvis du vælger andre diske under gentaget afspilning, skifter afspilningsområdet for

gentaget afspilning til Disc repeat.

• Hvis du under afspilning af video-CD eller CD udfører sporsøgning eller hurtig frem-/

tilbagespoling under Track repeat, skifter området for gentaget afspilning til Disc repeat.

• Hvis du under MP3/WMA-afspilning vælger en anden mappe under gentaget afspilning,

skifter området for gentaget afspilning til Disc repeat.

• Hvis du under MP3/WMA-afspilning udfører sporsøgning eller hurtig frem-/tilbagespoling

under Track repeat, skifter området for gentaget afspilning til Folder repeat.

Pause under afspilning af en disk

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Pause i funktionsmenuen.

Pause vises på displayet.

2. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå pause til.

Afspilning af det aktuelle spor stoppes midlertidigt.

• For at slå pause fra tryk på MULTI-CONTROL igen.

Afspilning af spor i tilfældig rækkefølge

• Denne funktion kan kun benyttes under afspilning af en CD/MP3/WMA.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Random mode i funktionsmenuen.

Random mode vises på displayet.

2. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå vilkårlig afspilning til.

Sporene afspilles i vilkårlig rækkefølge.

• For at slå vilkårlig afspilning fra tryk på MULTI-CONTROL igen.

Scanning af spor på en CD/MP3/WMA

• Denne funktion kan kun benyttes under afspilning af en CD/MP3/WMA.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Scan mode i funktionsmenuen.

Scan mode vises på displayet.

2. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå scan-afspilning til.

De første 10 sekunder af hvert spor afspilles.

3. Når du finder det ønskede spor, tryk på MULTI-CONTROL for at slå scanafspilning

fra.

Afspilningen af sporet fortsætter.

• Hvis displayet automatisk er vendt tilbage til afspilningsdisplayet, vælg Scan mode

igen ved hjælp af MULTI-CONTROL.

DANSK

129


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 130 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

DVD-afspiller

Anvendelse af ITS-spilleliste og disktitelfunktioner

• Disse funktioner kan kun benyttes, hvis der er tilsluttet en multi-DVD-afspiller til

denne enhed.

• Denne funktion adskiller sig lidt fra ITS-afspilning med en multi-CD-afspiller. I

forbindelse med en multi-DVD-afspiller anvendes ITS-afspilning kun til CDafspilning.

Detaljerede oplysninger om dette finder du under “Anvendelse af ITSspillelister”

på side 121.

Anvendelse af CD-titelfunktioner

CD-titler kan indtastes og vises på displayet. Derefter kan du let søge efter og afspille

den ønskede CD.

• Denne funktion kan kun benyttes under afspilning af en CD.

Indtastning af CD-titler

Indtastning af CD-titel giver dig mulighed for at indtaste CD-titler på op til 10 bogstaver

i DVD-afspilleren. Detaljerede oplysninger om denne funktion finder du under

“Indtastning af CD-titler” på side 122.

• Denne funktion kan kun benyttes, hvis der er sluttet en DVD-afspiller til denne

enhed.

• Hvis du afspiller en CD TEXT-CD på en CD TEXT-kompatibel DVD-afspiller, kan du

ikke skifte til indtastning af disktitel. CD-titlen vil allerede være blevet optaget på en

CD TEXT-CD.

Audiojusteringer

Nem justering af lyd

Ved hjælp af de følgende funktioner kan du nemt justere dit lydsystem, så det passer

til akustikken af køretøjets indre, som varierer afhængigt af køretøjets type.

• Genvalg af equalizerkurver

• Anvendelse af positionsvælgeren (Position)

• Justering af equalizerkurver

Finindstilling af lyd

Ved at udføre følgende indstillinger/justeringer i den viste rækkefølge, kan du nemt

oprette et finjusteret lydfelt.

• Anvendelse af positionsvælgeren (Position)

• Brug af balancejustering (Fader)

• Anvendelse af subwooferudgang (Subwoofer1)

• Justering af subwooferindstillinger (Subwoofer2)

• Justering af lavpasfiltrets dæmpningsstejlhed (Subwoofer3)

• Indstilling af højpasfiltret for de forreste højttalere (Front HPF, Front HPF FREQ.)

• Indstilling af højpasfiltret for de bageste højttalere (Rear HPF, Rear HPF FREQ.)

• Auto-TA og -EQ (automatisk tidsjustering og automatisk equalizing)

• Genvalg af equalizerkurver

• Justering af equalizerkurver

• Justering af 16-bånds grafisk equalizer (FREQ.)

Ekstra funktioner

Disse funktioner er nyttige ved justering af lyden, så den passer til dit system og dine

personlige præferencer.

• Brug af BBE-lyd (BBE)

• Anvendelse af kompression og BMX (COMP/BMX)

• Justering af loudness (Loudness)

• Anvendelse af automatisk lydniveauregulering (ASL)

• Justering af kildeniveauer (SLA)

• Anvendelse af akustisk brugerinterface (AUI sound level)

130

DANSK


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 131 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Audiojusteringer

Introduktion til lydjusteringer

Audiodisplay

Viser status for lydjusteringerne.

Vigtigt

• Hvis telefonen er valgt som kilde, er der

ikke mulighed for lydjusteringer undtagen

balancejustering.

1. Tryk på MULTI-CONTROL for at få vist hovedmenuen.

FUNCTION, AUDIO og ENTERTAINMENT vises på displayet.

2. Brug MULTI-CONTROL til at vælge AUDIO.

Drej for at andre menu option; tryk for at vælge.

Lydfunktionens navn vises på displayet.

3. Drej MULTI-CONTROL for at vælge lydfunktionen.

Drej MULTI-CONTROL med uret eller mod uret for at skifte mellem audiofunktionerne

i følgende rækkefølge:

Fader (balancejustering) – Position (positionsvælger) – TA Mode (indstilling af

tidskorrektion) – Time Alignment (justering af tidskorrektion) – Loudness (loudness)

– Powerful (justering af grafisk equalizer) – FREQ. (justering af 16-bånds grafisk

equalizer) – Subwoofer1 (subwoofer til/fra) – Subwoofer2 (subwooferens

afskæringsfrekvens) – Subwoofer3 (subwooferens stejlhed) – Front HPF (forreste

højpasfilters stejlhed) – Front HPF FREQ. (forreste højpasfilters afskæringsfrekvens)

– Rear HPF (bageste højpasfilters stejlhed) – Rear HPF FREQ. (bageste højpasfilters

afskæringsfrekvens) – BBE (BBE) – COMP/BMX (kompression og BMX) – Auto EQ

(auto-equalizer til/fra) – ASL (automatisk lydniveauregulering) – SLA (justering af

kildeniveau) – AUI sound level (akustisk brugerinterface)

• Når man vælger OFF i TA Mode, kan man ikke skifte til Time Alignment.

• Du kan kun vælge Subwoofer2 og Subwoofer3, når subwooferudgang er slået til i

Subwoofer1.

• Hvis tuner, TV eller AUX er valgt som kilde, kan du ikke vælge COMP/BMX.

• Når FM-tuneren vælges som kilde, kan du ikke skifte til SLA.

• Tryk på BAND for at vende tilbage til visningen af de enkelte kilder.

Bemærk

• Hvis du ikke udfører funktionen inden for ca. 30 sekunder, vender displayet automatisk

tilbage til at vise kilden igen.

Anvendelse af positionsvælgeren

En måde at sikre en mere naturlig lyd på er tydelig positionering af stereolydbilledet,

så du placeres i lydfeltets centrum. Med positionsvælgerfunktionen kan du automatisk

justere højttalernes outputniveauer og indsætte en tidsforsinkelse, der svarer til

antallet og placeringen af bilsæderne.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Position.

Position vises på displayet.

2. Skub MULTI-CONTROL til venstre, til højre, op eller ned for at vælge en

lytteposition.

Retning Display Position

Venstre Front Left Forsæde, venstre

Højre Front Right Forsæde, højre

Op Front Forsæder

Ned All Alle sæder

• For at annullere den valgte lytteposition tryk MULTI-CONTROL i samme retning

igen.

Brug af balancejustering

Du kan ændre fader/balance-indstillingen, så den giver ideelle lytteforhold i alle

bilsæderne.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Fader.

Fader vises på displayet.

• Hvis balanceindstillingen er blevet justeret tidligere, vil Balance blive vist på

displayet.

2. Skub MULTI-CONTROL opad eller nedad for at justere balancen mellem de

forreste og bageste højttalere.

Hver gang MULTI-CONTROL skubbes opad eller nedad, flyttes balancen mellem de

forreste og bageste højttalere fremad eller bagud.

Front 25 til Rear 25 vises, mens balancen mellem de forreste og de bageste højttalere

bevæger sig fra foran til bagud.

• Front/Rear 0 er den korrekte indstilling, når der kun bruges 2 højttalere.

3. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at justere balancen mellem de

venstre og højre højttalere.

Hver gang MULTI-CONTROL skubbes til venstre eller til højre, flyttes balancen

mellem de venstre og højre højttalere til venstre eller til højre.

Left 25 til Right 25 vises, mens balancen mellem de venstre og højre højttalere

bevæger sig fra venstre mod højre.

DANSK

131


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 132 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Audiojusteringer

Anvendelse af tidsjustering

Tidsjusteringen giver dig mulighed for at justere afstanden mellem de enkelte

højttalere og lyttepositionen.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge TA Mode.

TA Mode vises på displayet.

2. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at vælge tidskorrektionen.

Hver gang MULTI-CONTROL skubbes til venstre eller højre, vælges der

tidskorrektion i følgende rækkefølge:

Initial (startindstilling) – Custom (brugerdefineret) – Auto TA (automatisk

tidskorrektion) – OFF (fra)

– Initial er fabrikkens standardtidskorrektion.

– Custom er en justeret tidskorrektion, som du selv kan oprette.

– Auto TA er den tidskorrektion, som oprettes af auto-TA og -EQ. (Se “Auto-TA og

-EQ (automatisk tidsjustering og automatisk equalizing)” på side 137.)

• Please set Auto TA vises. Det viser, at du ikke kan vælge Auto TA, hvis auto-TA

og -EQ ikke er blevet udført.

Justering af tidsjusteringen

Du kan justere afstanden mellem hver højttaler og den valgte position.

• En justeret tidskorrektion lagres under Custom.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge TA Mode.

TA Mode vises på displayet.

2. Tryk på MULTI-CONTROL for at vælge en enhed for afstand.

Hver gang du trykker på MULTI-CONTROL, vælges enheden for afstand i følgende

rækkefølge:

cm (centimeter) – inch (inch)

3. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Time Alignment.

Time Alignment vises på displayet.

• Can't adjust TA. Set position FL/FR vises, hvis hverken Front Left eller Front

Right er valgt i tilstanden for positionsvælger (Position).

• Når man vælger OFF i TA Mode, kan man ikke skifte til Time Alignment.

4. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller

til højre for at vælge den højttaler, som

skal justeres.

Hver gang MULTI-CONTROL skubbes til

venstre eller højre, vælges der højttaler i

følgende rækkefølge:

Forreste venstre højttaler

Forreste højre højttaler

Bageste højre højttaler

Subwoofer højre

Subwoofer venstre

Bageste venstre højttaler

Forreste venstre højttaler – Forreste højre højttaler – Bageste højre højttaler –

Bageste venstre højttaler – Subwoofer venstre – Subwoofer højre

• Du kan ikke vælge venstre subwoofer og højre subwoofer, hvis subwooferudgangen

er slået fra.

5. Skub MULTI-CONTROL op eller ned for at justere afstanden mellem den valgte

højttaler og lyttepositionen.

Hver gang MULTI-CONTROL skubbes opad eller nedad, sættes afstanden op eller

ned.

400.00cm til 0.00cm vises, når afstanden sættes op eller ned, hvis du har valgt

centimeter (cm).

160.0inch til 0.0inch vises, når afstanden sættes op eller ned, hvis du har valgt

tommer (inch).

• Du kan justere afstanden for de andre højttalere på samme måde.

6. Tryk på BAND for at annullere tilstanden for tidskorrektion.

Anvendelse af subwooferudgang

Denne enhed er forsynet med en subwooferudgang, der kan aktiveres eller

deaktiveres. Slå subwooferudgangen til, når der er tilsluttet en subwoofer til denne

enhed.

Subwooferudgangsfasen kan skiftes mellem normal og omvendt.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Subwoofer1.

Subwoofer1 vises på displayet.

2. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå subwooferudgangen til.

ON vises på displayet. Subwooferudgang er nu slået til.

• For at slå subwooferudgangen fra tryk på MULTI-CONTROL igen.

132

DANSK


MAN-DEHP9800BTSDNF.book Page 133 Wednesday, May 24, 2006 2:51 PM

Audiojusteringer

3. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at vælge stereo eller mono.

Skub MULTI-CONTROL til venstre for at vælge mono, og MONO vises på displayet.

Skub MULTI-CONTROL til højre for at vælge stereo, og STEREO vises på displayet.

Justering af subwooferindstillinger

Når subwooferudgangen er aktiveret, kan du justere subwooferens

afskæringsfrekvens og udgangsniveau.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Subwoofer2.

Subwoofer2 vises på displayet.

• Hvis subwooferudgangen er slået til, kan du vælge Subwoofer2.

2. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at vælge afskæringsfrekvens.

Hver gang MULTI-CONTROL skubbes til venstre eller højre, vælges der

afskæringsfrekvens i følgende rækkefølge:

50 – 63 – 80 – 100 – 125 – 160 – 200 (Hz)

Kun lavere frekvenser end dem i det valgte område udsendes fra subwooferen.

3. Skub MULTI-CONTROL opad eller nedad for at justere subwooferens

udgangsniveau.

Hver gang MULTI-CONTROL skubbes opad eller nedad, sættes subwooferniveauet

op eller ned. +6 til –24 vises, når niveauet sættes op eller ned.

Justering af lavpasfiltrets dæmpningsstejlhed

Når subwooferudgangen er slået til, kan du justere kontinuiteten af lyd mellem

højttalerenheder.

1. Brug MULTI-CONTROL til at vælge Subwoofer3.

Subwoofer3 vises på displayet.

• Hvis subwooferudgangen er slået til, kan d