Spør deg sjølv kvifor du berre har ein munn, men to øyre - Vestfold

dksvestfold.no

Spør deg sjølv kvifor du berre har ein munn, men to øyre - Vestfold

Foto: Til Ungdommen

Medverkande:

Tone Grøttjord (produsent)

Kari Anne Moe (regissør)

Produsent:

DKS Rogaland i samarbeid

med Sant & Usant

Tidspunkt:

Haust 2013 – Vår 2014

Stad:

På kino i Haugesund,

Stavanger, Sandnes,

Egersund eller Strand

Publikum per formidling:

Etter avtale med skulen

Formidlingar per dag:

To

Varer:

113 minutt + diskusjon

i etterkant

TiL UNgdOMMEN

Til Ungdommen er forteljinga om fire ungdommar som er

politisk aktive når terroren rammar Noreg. Sana, Henrik,

Haakon og Johanne er med i ulike ungdomsparti. Vi følgjer

desse fire fram mot og gjennom valkampen i 2011.

Når filmen startar, er ungdommane i ferd med å førebu

seg til haustens valkamp. Sana (16) øver seg på å ta ordet

framfor eit publikum, Henrik (19) er lei av å forsvara seg

mot radikale ungdommar som seier partiet hans er rasistisk.

Haakon (19) har ambisjonar om å bli vald inn i kommunestyret,

og Johanne (18) er i ferd med å trekka seg som

debattant i skulevalet fordi ho ikkje taklar presset.

Men så hender det noko som endrar alt. Oslo vert ramma

av terror. Regjeringskvartalet vert bomba og ein høgreekstrem

massemordar gjennomfører ein massakre under AUF sin

sommarleir på Utøya.

Etter filmen kjem regissør eller produsent til å vera til

stades for diskusjon.

23

Similar magazines