Spør deg sjølv kvifor du berre har ein munn, men to øyre - Vestfold

dksvestfold.no

Spør deg sjølv kvifor du berre har ein munn, men to øyre - Vestfold

Medverkande:

Kenneth Varpe, Vegar Hoel

Produsent:

DKS Rogaland i samarbeid

med Screen City

Tidspunkt:

September/oktober 2013

Stad:

På skulane

Publikum per formidling:

30 elevar

Formidlingar per dag:

To

Varer:

90 minutt + 60 minutt

oppfølging

SCrEEN CiTY: bYEN SOM LErrET

Film din by på eitt minutt

Skodespelar og filmskapar Vegar Hoel og biletkunstnar Kenneth Varpe vil gje elevane

ein introduksjon til film- og videomediets historiske og teknologiske utvikling.

Kenneth og Vegar vil sjå på korleis vi kan bruka levande bilete utanfor den tradisjonelle

filmen. Fokus ligg på kunstfeltet og det offentlige rom. Elevane lærer å skriva, produsera

og ferdigstilla ein film på sine eigne mobiltelefonar.

Elevane skal ta utgangspunkt i byen og bruka han som lerret til historieforteljing. Dei vil

også få delta i ein konkurranse der vinnarane får vist verka sine under Screen City Festivalen

i Stavanger i oktober/november 2013. Deltakarane vil òg kunna få tilbakemelding av

Vegar og Kenneth før innlevering.

Medverkande:

Formidlarar frå Nuart

Produsent:

Nuart

Tidspunkt:

15. september

– 17. oktober 2013

Stad:

Tou Scene

Publikum per formidling:

30

Formidlingar per dag:

Tre

Varer:

90 minutt

STrEETS AHEAd

Nuart er igjen klar til å ta over gater og galleri med urban art, ei av verdas nyaste

og mest dynamiske kunstformer. Årets utstillingsprogram er sett saman av ei utstilling

på Tou Scene og fleire verk utandørs, sosiale mediekanalar og ei tilrettelagt Tumblr,

der elevane kan lasta opp eigne arbeid. Elevane får ein presentasjon av kunstverka og

kan delta aktivt i å produsera sitt eige innhald.

Elevane vert inviterte til å dokumentera street art for vår Nuart biletblogg. Dei kan

mellom anna nytta smarttelefonar, lesebrett, Instagram, Tumblr, Facebook, Twitter

og bloggar for å dokumentera og distribuera kreativt.

For meir informasjon sjå www.screencity.no.

26 27

Similar magazines