Lønnsstatistikk_varehandel_2012 - Virke

virke.no

Lønnsstatistikk_varehandel_2012 - Virke

LØNNSSTATISTIKK

20

VAREHANDEL12

1. september 2012 - Kilde: Statistisk sentralbyrå


Innhold

Tabell 3.1. Heltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter.

Gjennomsnittlig månedslønn etter kjønn og yrke. Heltidsdefi nisjon >=37,5 timer

Tabell 3.1 A: Heltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Engroshandel.

Gjennomsnittlig månedslønn i etter kjønn og yrke.

Tabell 3.1.B: Heltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Detaljhandel.

Gjennomsnittlig månedslønn etter kjønn og yrke.

Tabell 9.1: Heltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter.

Gjennomsnittlig mnd. lønn etter kjønn, alder og yrke.

Tabell 9.1.A: Heltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Engroshandel.

Gjennomsnittlig månedslønn etter aldersgrupper og yrker.

Tabell 9.1B: Heltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Detaljhandel.

Gjennomsnittlig månedslønn etter aldersgrupper og yrker.

Tabell 9.1.1 A: Heltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Engroshandel.

Gjennomsnittlig månedslønn etter kjønn, aldersgrupper og yrke. Oslo og landet ellers.

Tabell 9.1.1 B: Heltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Detaljhandel.

Gjennomsnittlig månedslønn etter kjønn, aldersgrupper og yrke. Oslo og landet ellers.

Tabell 17.1: Deltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Månedslønn for menn og kvinner

i enkelte stillingsgrupper og i grupper for gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke.

Tabell 17.2: Deltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Avtalt lønn for ansatte

i enkelte stillingsgrupper og i grupper for gjennomsnittlig arbeidstid per uke.

VEDLEGG: Informasjon og rettledning for utfylling av skjema

for lønnsstatistikk for ansatte i varehandel pr. 1. september.


3.1 Heltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Gjennomsnittlig månedslønn etter kjønn og yrke, per 1. sept. 2012. Kroner

Månedslønn

Ansatte Overmed

i Uregel- tids-

Kjønn under- Avtalt messige godt-

Yrke søkelsen I alt månedslønn tillegg Bonus gjørelse

MENN OG KVINNER 50 739 35 700 33 700 500 1 400 600

Av dette

1 Lederyrker 11 645 47 000 43 000 200 3 800 200

Av dette

12 Ledere i store og mellomstore bedrifter 6 285 55 800 50 000 300 5 600 200

Av dette

1210 Administrerende direktører 2 033 56 600 50 200 200 6 300 100

1224 Produksjonsdirektører innen varehandel 1 257 51 700 40 900 200 10 500 100

1231 Finans-, økonomi- og adm.direktører 364 64 000 60 900 200 2 900 200

1233 Salgsdirektører 618 58 800 54 300 700 3 900 100

1234 Markedsførings- og informasjonsdirektører 604 60 600 56 900 400 3 300 100

1235 Innkjøps- og distribusjonsdirektører 542 53 100 50 000 400 2 700 600

1239 Andre spesialdirektører 253 55 900 52 500 100 3 300 300

13 Ledere i små bedrifter 5 352 36 700 34 800 200 1 700 300

Av dette

1314 Ledere innen varehandel 5 194 35 900 34 100 200 1 600 300

2 Akademiske yrker 1 121 46 700 45 300 200 1 300 300

Av dette

21 Realister og sivilingeniører mfl. 481 45 600 44 000 200 1 500 400

Av dette

2130 Systemutviklere og programmerere 388 45 500 43 800 200 1 400 500

25 Andre akademiske yrker 614 47 500 46 200 100 1 100 200

Av dette

2519 Markedsanalytikere og andre forretningsyrker 144 48 100 46 700 100 1 300 100

2541 Sosial- og siviløkonomer 315 47 700 46 300 100 1 300 300

3 Høgskoleyrker 6 756 40 100 38 200 400 1 500 500

Av dette

31 Ingeniører, tekn. mfl. 1 105 40 500 38 600 400 1 400 1 000

Av dette

3119 Andre ingeniører og teknikere 391 39 100 37 900 600 700 1 400

3120 Dataingeniører og -teknikere 222 42 100 40 400 500 1 200 700

32 Yrker innen biologi og helsevesen 335 38 300 37 700 100 500 100

Av dette

3224 Optikere 312 38 300 37 700 100 500 100

34 Lavere saksbehandlere innen administrasjon 5 306 40 200 38 100 500 1 600 400

Av dette

3415 Salgsrepresentanter 2 936 41 300 38 500 600 2 200 300

3416 Innkjøpere 803 40 600 39 500 100 1 000 400

3419 Markedsførings- og reklamekonsulenter 448 39 000 38 200 100 700 300

3422 Speditører og befraktere 129 40 300 38 100 1 900 300 1 800

3431 Funksjonærer innen administrasjon 122 43 200 42 300 100 800 200

3432 Revisorer og regnskapsfører 161 41 000 40 500 0 500 800

3471 Dekoratører, designere og reklametegnere 608 33 700 32 400 500 800 400


3.1 Heltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Gjennomsnittlig månedslønn etter kjønn og yrke, per 1. sept. 2012. Kroner

Månedslønn

Ansatte Overmed

i Uregel- tids-

Kjønn under- Avtalt messige godt-

Yrke søkelsen I alt månedslønn tillegg Bonus gjørelse

4 Kontor- og kundeserviceyrker 9 185 32 200 30 600 1 100 500 1 200

Av dette

41 Kontoryrker og lagerfunkjonærer 9 049 32 200 30 600 1 100 500 1 200

Av dette

4113 Sekretærer 193 34 600 34 100 0 400 400

4114 Kontormedarbeidere 1 158 32 800 32 100 300 500 500

4121 Økonomimedarbeidere og revisjonsassistenter 804 34 900 34 400 100 500 800

4131 Lagermedarbeidere 6 209 31 400 29 400 1 500 500 1 400

4132 Logistikere 614 35 100 33 500 700 800 1 100

42 Kundeserviceyrker 136 32 900 32 300 100 500 300

5 Salgs- og serviceyrker 19 815 28 900 27 900 400 500 400

Av dette

51 Yrker innen personlig tjenesteyting og

sikkerhetsarbeid 156 31 600 30 200 800 600 800

52 Salgs- og modellyrker mv. 19 659 28 800 27 900 400 500 400

Av dette

5221 Butikkmedarbeidere o.l. (detalj) 17 380 27 700 26 900 400 400 400

5223 Telefonselgere 173 32 600 32 000 100 500 500

5224 Selgere (engros) 2 041 37 900 36 100 500 1 300 500

7 Håndverkere o.l 755 33 800 32 700 600 600 1 900

Av dette

72 Metall- og maskinarbeidere, elektrikere o.l. 465 35 800 34 300 700 800 2 700

8 Sjåfører, operatører mv 1 197 31 300 29 300 1 500 500 3 300

Av dette

83 Transportarbeidere og operatører av mobile maskiner 961 31 800 29 400 1 800 600 3 600

Av dette

8321 Bil- drosje og varebilførerer 132 29 100 28 200 0 900 1 200

8323 Lastebil- og vogntogførere 793 32 200 29 600 2 100 600 4 100

9 Yrker uten krav til utdanning 161 30 300 28 300 1 600 400 800

MENN 28 798 38 400 35 900 700 1 800 800

Av dette

1 Lederyrker 6 539 53 300 48 100 300 4 900 300

Av dette

12 Ledere i store og mellomstore bedrifter 4 325 59 400 52 900 400 6 200 200

Av dette

1210 Administrerende direktører 1 297 64 400 56 100 300 8 100 100

1224 Produksjonsdirektører innen varehandel 833 53 700 42 500 300 10 900 100

1231 Finans-, økonomi- og adm.direktører 209 69 900 66 000 300 3 500 0

1233 Salgsdirektører 554 59 800 55 100 700 4 100 100

1234 Markedsførings- og informasjonsdirektører 402 62 700 58 300 500 3 900 200

1235 Innkjøps- og distribusjonsdirektører 475 52 600 49 700 400 2 500 600

1239 Andre spesialdirektører 175 58 300 54 600 100 3 600 200

13 Ledere i små bedrifter 2 207 41 300 38 700 300 2 300 400

Av dette

1314 Ledere innen varehandel 2 085 39 800 37 500 200 2 100 400


3.1 Heltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Gjennomsnittlig månedslønn etter kjønn og yrke, per 1. sept. 2012. Kroner

Månedslønn

Ansatte Overmed

i Uregel- tids-

Kjønn under- Avtalt messige godt-

Yrke søkelsen I alt månedslønn tillegg Bonus gjørelse

2 Akademiske yrker 706 47 600 45 900 200 1 600 300

Av dette

21 Realister og sivilingeniører mfl. 399 46 100 44 200 200 1 700 400

Av dette

2130 Systemutviklere og programmerere 319 45 800 44 000 200 1 600 500

25 Andre akademiske yrker 300 49 500 48 000 100 1 400 200

Av dette

2541 Sosial- og siviløkonomer 162 50 100 48 400 100 1 700 300

3 Høgskoleyrker 4 261 41 900 39 500 500 1 800 600

Av dette

31 Ingeniører, tekn. mfl. 1 002 40 500 38 600 400 1 500 1 100

Av dette

3119 Andre ingeniører og teknikere 383 39 200 37 900 600 700 1 400

3120 Dataingeniører og -teknikere 181 42 600 40 700 500 1 400 800

32 Yrker innen biologi og helsevesen 140 40 800 40 100 100 600 200

Av dette

3224 Optikere 134 41 000 40 300 100 600 200

34 Lavere saksbehandlere innen administrasjon 3 115 42 300 39 800 600 2 000 400

Av dette

3415 Salgsrepresentanter 2 257 42 400 39 300 600 2 400 300

3416 Innkjøpere 384 42 400 41 300 200 900 500

3419 Markedsførings- og reklamekonsulenter 133 42 600 41 300 200 1 100 300

4 Kontor- og kundeserviceyrker 6 519 32 200 30 200 1 400 500 1 400

Av dette

41 Kontoryrker og lagerfunkjonærer 6 499 32 100 30 200 1 400 500 1 400

Av dette

4114 Kontormedarbeidere 380 33 900 32 900 400 500 600

4121 Økonomimedarbeidere og revisjonsassistenter 134 36 900 36 100 100 700 1 100

4131 Lagermedarbeidere 5 437 31 600 29 500 1 600 500 1 500

4132 Logistikere 478 35 200 33 700 800 700 1 300

5 Salgs- og serviceyrker 8 895 30 800 29 600 500 700 600

52 Salgs- og modellyrker mv. 8 796 30 700 29 600 500 700 600

Av dette

5221 Butikkmedarbeidere o.l. (detalj) 7 084 28 800 27 800 500 500 600

5224 Selgere (engros) 1 639 38 700 36 900 600 1 200 500

7 Håndverkere o.l 657 34 500 33 300 600 700 2 200

Av dette

72 Metall- og maskinarbeidere, elektrikere o.l. 455 35 800 34 200 700 800 2 800

8 Sjåfører, operatører mv 1 104 31 700 29 600 1 600 500 3 500

Av dette

83 Transportarbeidere og operatører av mobile maskiner 943 31 800 29 500 1 800 600 3 700

Av dette

8321 Bil- drosje og varebilførerer 127 29 300 28 300 0 900 1 300

8323 Lastebil- og vogntogførere 782 32 200 29 600 2 100 600 4 100


3.1 Heltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Gjennomsnittlig månedslønn etter kjønn og yrke, per 1. sept. 2012. Kroner

Månedslønn

Ansatte Overmed

i Uregel- tids-

Kjønn under- Avtalt messige godt-

Yrke søkelsen I alt månedslønn tillegg Bonus gjørelse

KVINNER 21 941 32 100 30 900 300 900 300

Av dette

1 Lederyrker 5 106 39 000 36 500 200 2 400 200

Av dette

12 Ledere i store og mellomstore bedrifter 1 960 47 800 43 500 200 4 100 200

Av dette

1210 Administrerende direktører 736 42 900 39 700 100 3 100 100

1224 Produksjonsdirektører innen varehandel 424 47 700 37 900 200 9 600 100

1231 Finans-, økonomi- og adm.direktører 155 56 000 53 900 100 2 000 500

1234 Markedsførings- og informasjonsdirektører 202 56 600 54 100 300 2 200 0

13 Ledere i små bedrifter 3 145 33 500 32 100 200 1 200 200

Av dette

1314 Ledere innen varehandel 3 109 33 300 31 900 200 1 200 200

2 Akademiske yrker 415 45 200 44 300 100 800 200

Av dette

25 Andre akademiske yrker 314 45 500 44 500 100 800 200

2541 Sosial- og siviløkonomer 153 45 200 44 100 100 900 200

3 Høgskoleyrker 2 495 37 200 36 000 200 900 300

Av dette

32 Yrker innen biologi og helsevesen 195 36 500 36 000 100 400 100

Av dette

3224 Optikere 178 36 300 35 700 100 500 100

34 Lavere saksbehandlere innen administrasjon 2 191 37 100 35 900 200 1 000 300

Av dette

3415 Salgsrepresentanter 679 37 700 35 800 300 1 600 200

3416 Innkjøpere 419 39 000 37 900 100 1 000 200

3419 Markedsførings- og reklamekonsulenter 315 37 500 36 900 100 500 200

3471 Dekoratører, designere og reklametegnere 521 33 200 32 100 400 700 300

4 Kontor- og kundeserviceyrker 2 666 32 400 31 600 400 500 600

Av dette

41 Kontoryrker og lagerfunkjonærer 2 550 32 400 31 600 400 500 700

Av dette 0 0 0 0 0

4113 Sekretærer 167 34 400 33 900 0 400 300

4114 Kontormedarbeidere 778 32 400 31 700 200 500 500

4121 Økonomimedarbeidere og revisjonsassistenter 670 34 500 34 000 0 500 800

4131 Lagermedarbeidere 772 29 800 28 500 1 000 300 800

4132 Logistikere 136 34 600 32 800 500 1 300 700

42 Kundeserviceyrker 116 31 300 30 800 100 400 300

5 Salgs- og serviceyrker

Av dette

10 920 27 300 26 600 400 300 300

52 Salgs- og modellyrker mv.

Av dette

10 863 27 300 26 600 400 300 300

5221 Butikkmedarbeidere o.l. (detalj) 10 296 27 000 26 300 400 300 300

5224 Selgere (engros)

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Alle lønnstall er rundet av til nærmeste hundre kroner.

402 34 500 32 900 100 1 600 200


3.1A Heltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Gjennomsnittlig månedslønn i engroshandel etter kjønn og yrke,

per 1. september 2012. Kroner

Månedslønn

Ansatte Over-

Næring med i Uregel- tids-

Kjønn under- Avtalt messige godt-

Yrke søkelsen I alt månedslønn tillegg Bonus gjørelse

ENGROSHANDEL

MENN OG KVINNER 21 938 39 600 37 400 800 1 500 900

Av dette

1 Lederyrker 3 271 60 800 56 200 400 4 200 300

Av dette

12 Ledere i store og mellomstore bedrifter 2 745 62 800 57 900 400 4 500 300

Av dette

1210 Administrerende direktører 426 89 300 77 300 400 11 500 100

1224 Produksjonsdirektører innen varehandel 232 49 200 45 300 200 3 700 200

1231 Finans-, økonomi- og adm.direktører 237 62 800 59 800 300 2 800 300

1233 Salgsdirektører 527 61 000 56 000 700 4 300 100

1234 Markedsførings- og informasjonsdirektører 499 59 500 56 400 400 2 800 200

1235 Innkjøps- og distribusjonsdirektører 380 55 200 52 100 400 2 600 600

1239 Andre spesialdirektører 122 58 500 54 900 100 3 400 400

13 Ledere i små bedrifter 523 50 400 47 600 300 2 600 600

Av dette

1314 Ledere innen varehandel 428 48 000 45 200 200 2 600 700

2 Akademiske yrker 763 46 900 45 300 200 1 400 300

Av dette

21 Realister og sivilingeniører mfl. 364 46 000 44 000 300 1 700 400

Av dette

2130 Systemutviklere og programmerere 283 45 700 43 800 300 1 600 500

25 Andre akademiske yrker 377 47 700 46 300 100 1 300 200

Av dette

2541 Sosial- og siviløkonomer 185 49 000 47 300 100 1 600 300

3 Høgskoleyrker 5 044 41 100 38 800 500 1 800 500

Av dette

31 Ingeniører, tekn. mfl. 1 011 40 500 38 600 400 1 500 1100

Av dette

3119 Andre ingeniører og teknikere 387 39 100 37 900 600 700 1400

3120 Dataingeniører og -teknikere 175 42 700 40 800 500 1 500 700

34 Lavere saksbehandlere innen administraasjon 4 008 41 300 38 900 500 1 900 300

Av dette

3415 Salgsrepresentanter 2 626 42 000 39 000 600 2 400 300

3416 Innkjøpere 590 40 200 39 000 100 1 100 400

3419 Markedsførings- og reklamekonsulenter 348 38 200 37 300 100 700 300

3422 Speditører og befraktere 128 40 300 38 100 1900 300 1800

4 Kontor- og kundeserviceyrker 7 186 32 600 30 700 1300 500 1300

Av dette

41 Kontoryrker og lagerfunkjonærer 7 087 32 600 30 700 1300 500 1300

Av dette

4113 Sekretærer 148 34 200 33 700 100 500 400

4114 Kontormedarbeidere 805 33 000 32 200 200 600 600

4121 Økonomimedarbeidere og revisjonsassistenter 475 35 800 35 100 100 600 900

4131 Lagermedarbeidere 5 131 31 800 29 600 1700 500 1500

4132 Logistikere 469 35 600 34 000 600 1 000 1300

42 Kundeserviceyrker 99 32 600 32 100 100 400 300


3.1A Heltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Gjennomsnittlig månedslønn i engroshandel etter kjønn og yrke,

per 1. september 2012. Kroner

Månedslønn

Ansatte Over-

Næring med i Uregel- tids-

Kjønn under- Avtalt messige godt-

Yrke søkelsen I alt månedslønn tillegg Bonus gjørelse

5 Salgs- og serviceyrker 3 865 34 800 33 500 300 1000 600

Av dette

52 Salgs- og modellyrker mv. 3 807 34 800 33 500 300 1000 500

Av dette

5221 Butikkmedarbeidere o.l. (detalj) 1 679 31 000 30 300 100 600 700

5224 Selgere (engros) 1 980 38 000 36 200 500 1300 500

7 Håndverkere o.l 581 35 300 33 900 600 800 2300

Av dette

72 Metall- og maskinarbeidere, elektrikere o.l. 428 36 400 34 700 800 900 2800

8 Sjåfører, operatører mv 1 072 31 700 29 500 1600 500 3600

Av dette

83 Transportarbeidere og operatører av mobile maskiner 860 32 100 29 500 1900 600 3900

Av dette

8323 Lastebil- og vogntogførere 755 32 300 29 600 2200 600 4200

9 Yrker uten krav til utdanning 133 31 000 28 700 1800 500 1000

MENN 16 738 40 600 38 000 900 1600 1100

Av dette

1 Lederyrker 2 721 62 000 57 100 400 4500 300

Av dette

12 Ledere i store og mellomstore bedrifter 2 271 64 200 58 900 500 4900 300

Av dette

1210 Administrerende direktører 379 91 600 78 900 500 12300 100

1224 Produksjonsdirektører innen varehandel 201 50 200 45 900 200 4100 200

1231 Finans-, økonomi- og adm.direktører 137 68 800 65 400 400 3000 0

1233 Salgsdirektører 489 61 500 56 300 700 4400 100

1234 Markedsførings- og informasjonsdirektører 361 60 900 57 600 500 2900 200

1235 Innkjøps- og distribusjonsdirektører 342 55 100 52 100 500 2600 700

1239 Andre spesialdirektører 106 59 400 55 500 100 3800 200

13 Ledere i små bedrifter 447 51 000 47 900 300 2800 600

Av dette

1314 Ledere innen varehandel 363 48 600 45 500 300 2800 700

0 0 0 0 0

2 Akademiske yrker 531 47 400 45 500 200 1600 300

Av dette

21 Realister og sivilingeniører mfl. 313 46 300 44 200 200 1800 400

Av dette

2130 Systemutviklere og programmerere 242 46 000 43 900 300 1800 500

25 Andre akademiske yrker 211 48 900 47 400 100 1400 200

3 Høgskoleyrker 3 639 42 200 39 600 600 2000 600

Av dette

31 Ingeniører, tekn. mfl. 934 40 500 38 500 400 1600 1100

Av dette

3119 Andre ingeniører og teknikere 379 39 200 37 900 600 700 1400

3120 Dataingeniører og -teknikere 146 43 100 40 900 500 1700 800


3.1A Heltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Gjennomsnittlig månedslønn i engroshandel etter kjønn og yrke,

per 1. september 2012. Kroner

Månedslønn

Ansatte Over-

Næring med i Uregel- tids-

Kjønn under- Avtalt messige godt-

Yrke søkelsen I alt månedslønn tillegg Bonus gjørelse

34 Lavere saksbehandlere innen administraasjon 2 697 42 800 39 900 700 2 200 400

Av dette

3415 Salgsrepresentanter 2 091 42 900 39 700 700 2 600 300

3416 Innkjøpere 284 41 800 40 600 200 1 100 500

3419 Markedsførings- og reklamekonsulenter 102 41 400 40 100 200 1 100 300

4 Kontor- og kundeserviceyrker 5 323 32 600 30 400 1600 500 1500

Av dette

41 Kontoryrker og lagerfunkjonærer 5 315 32 600 30 400 1600 500 1500

Av dette

4114 Kontormedarbeidere 297 34 100 33 000 400 700 700

4131 Lagermedarbeidere 4 515 32 000 29 700 1800 500 1600

4132 Logistikere 371 35 900 34 400 700 800 1400

5 Salgs- og serviceyrker 2 899 35 900 34 500 400 1 000 600

Av dette

52 Salgs- og modellyrker mv. 2 851 35 900 34 500 400 1 000 600

Av dette

5221 Butikkmedarbeidere o.l. (detalj) 1 204 31 900 31 100 100 700 700

5224 Selgere (engros) 1 589 38 900 37 000 600 1 200 500

7 Håndverkere o.l 548 35 400 34 000 600 800 2400

Av dette

72 Metall- og maskinarbeidere, elektrikere o.l. 418 36 300 34 700 800 900 2900

8 Sjåfører, operatører mv 991 32 000 29 700 1700 600 3800

Av dette

83 Transportarbeidere og operatører av mobile maskiner 843 32 200 29 500 2000 600 3900

Av dette

8323 Lastebil- og vogntogførere 744 32 300 29 600 2200 600 4200

KVINNER 5 200 36 700 35 400 300 1 000 500

Av dette

1 Lederyrker 550 54 800 52 200 200 2 400 300

Av dette

12 Ledere i store og mellomstore bedrifter 474 56 100 53 300 200 2 600 300

Av dette

1231 Finans-, økonomi- og adm.direktører 100 54 600 52 100 100 2 400 700

1234 Markedsførings- og informasjonsdirektører 138 55 800 53 300 100 2 400 0

2 Akademiske yrker 232 45 800 44 700 200 900 200

Av dette

25 Andre akademiske yrker 166 46 100 44 900 200 1 000 200

3 Høgskoleyrker 1 405 38 400 37 000 200 1 200 300

Av dette

34 Lavere saksbehandlere innen administraasjon 1 311 38 300 36 900 200 1 200 300

Av dette

3415 Salgsrepresentanter 535 38 200 36 200 300 1 800 200

3416 Innkjøpere 306 38 800 37 500 100 1 200 200

3419 Markedsførings- og reklamekonsulenter 246 36 800 36 100 100 600 200


3.1A Heltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Gjennomsnittlig månedslønn i engroshandel etter kjønn og yrke,

per 1. september 2012. Kroner

Månedslønn

Ansatte Over-

Næring med i Uregel- tids-

Kjønn under- Avtalt messige godt-

Yrke søkelsen I alt månedslønn tillegg Bonus gjørelse

4 Kontor- og kundeserviceyrker 1 863 32 500 31 500 500 500 700

Av dette

41 Kontoryrker og lagerfunkjonærer 1 772 32 500 31 500 500 500 700

Av dette

4113 Sekretærer 132 34 300 33 700 0 500 300

4114 Kontormedarbeidere 508 32 300 31 600 100 600 500

4121 Økonomimedarbeidere og revisjonsassistenter 395 35 100 34 500 100 600 900

4131 Lagermedarbeidere 616 30 200 28 600 1200 400 900

4132 Logistikere 98 34 700 32 600 500 1600 800

42 Kundeserviceyrker 91 31 300 30 800 100 400 400

5 Salgs- og serviceyrker

Av dette

966 31 300 30 400 100 800 400

52 Salgs- og modellyrker mv.

Av dette

956 31 400 30 400 100 800 400

5221 Butikkmedarbeidere o.l. (detalj) 475 28 800 28 400 100 300 500

5224 Selgere (engros)

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Alle lønnstall er rundet av til nærmeste hundre kroner.

391 34 600 32 900 100 1600 200


Tabell 3.1B Heltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Detaljhandel. Gjennomsnittlig månedslønn¹ etter kjønn og yrke.

Per 1. september 2012. Kroner

Månedslønn

Ansatte Overmed

i Uregel- tidsunder-

Avtalt messige godt-

Kjønn

Yrke

søkelsen I alt månedslønn tillegg Bonus gjørelse

DETALJHANDEL

MENN OG KVINNER 28 801 32 600 31 000 400 1 300 400

Av dette

1 Lederyrker 8 374 41 600 37 800 200 3 600 200

Av dette

12 Ledere i store og mellomstore bedrifter 3 540 50 400 43 800 200 6 400 100

Av dette

1210 Administrerende direktører 1 607 48 000 43 000 100 4 900 100

1224 Produksjonsdirektører innen varehandel 1 025 52 200 39 900 300 12 000 100

1231 Finans-, økonomi- og adm.direktører 127 66 100 62 900 100 3 100 100

1235 Innkjøps- og distribusjonsdirektører 162 48 300 45 000 200 3 000 400

1239 Andre spesialdirektører 131 53 500 50 200 0 3 200 300

13 Ledere i små bedrifter 4 829 35 200 33 400 200 1 600 300

Av dette

1314 Ledere innen varehandel 4 766 34 800 33 200 200 1 500 300

2 Akademiske yrker 358 46 300 45 300 100 900 300

Av dette

25 Andre akademiske yrker 237 47 200 46 100 100 900 200

3 Høgskoleyrker 1 712 37 200 36 300 300 600 300

Av dette

32 Yrker innen biologi og helsevesen 319 38 100 37 500 100 500 100

Av dette

3224 Optikere 309 38 300 37 700 100 500 100

34 Lavere saksbehandlere innen administrasjon 1 298 36 700 35 800 300 600 400

Av dette

3415 Salgsrepresentanter 310 35 800 34 700 300 700 600

3416 Innkjøpere 213 41 700 41 100 0 600 300

3471 Dekoratører, designere og reklametegnere 498 32 300 31 100 600 700 400

4 Kontor- og kundeserviceyrker 1 999 31 100 30 400 400 300 700

Av dette

41 Kontoryrker og lagerfunkjonærer 1 962 31 000 30 300 400 300 700

Av dette

4114 Kontormedarbeidere 353 32 600 31 900 500 200 300

4121 Økonomimedarbeidere og revisjonsassistenter 329 33 700 33 300 0 300 800

4131 Lagermedarbeidere 1 078 29 200 28 400 400 400 800

4132 Logistikere 145 33 200 31 900 900 400 600

5 Salgs- og serviceyrker 15 950 27 400 26 600 500 400 400

Av dette

52 Salgs- og modellyrker mv. 15 852 27 400 26 600 500 400 400

Av dette

5221 Butikkmedarbeidere o.l. (detalj) 15 701 27 400 26 600 500 400 400

7 Håndverkere o.l 174 28 700 28 400 300 100 500

8 Sjåfører, operatører mv 125 28 600 28 200 100 300 1100

MENN 12 060 35 300 33 000 400 2 000 500

Av dette

1 Lederyrker 3 818 47 100 41 700 200 5 200 200

Av dette

12 Ledere i store og mellomstore bedrifter 2 054 54 200 46 300 200 7 700 100

Av dette

1210 Administrerende direktører 918 53 200 46 700 200 6 400 100


Tabell 3.1B Heltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Detaljhandel. Gjennomsnittlig månedslønn¹ etter kjønn og yrke.

Per 1. september 2012. Kroner

Månedslønn

Ansatte Overmed

i Uregel- tidsunder-

Avtalt messige godt-

Kjønn

Yrke

søkelsen I alt månedslønn tillegg Bonus gjørelse

1224 Produksjonsdirektører innen varehandel 632 54 800 41 400 300 13 100 100

1235 Innkjøps- og distribusjonsdirektører 133 46 100 43 500 200 2 300 400

13 Ledere i små bedrifter 1 760 38 800 36 400 200 2 200 300

Av dette

1314 Ledere innen varehandel 1 722 38 000 35 800 200 1 900 300

2 Akademiske yrker 175 48 300 47 000 100 1 300 300

3 Høgskoleyrker 622 40 000 39 200 300 600 400

Av dette

32 Yrker innen biologi og helsevesen 136 40 900 40 200 100 600 100

Av dette

3224 Optikere 132 41 000 40 300 100 600 100

34 Lavere saksbehandlere innen administrasjon 418 39 600 38 800 300 600 500

Av dette

3415 Salgsrepresentanter 166 35 600 34 900 200 500 800

4 Kontor- og kundeserviceyrker 1 196 30 300 29 400 500 400 800

Av dette 0 0 0 0 0

41 Kontoryrker og lagerfunkjonærer 1 184 30 200 29 300 500 400 800

Av dette

4131 Lagermedarbeidere 922 29 300 28 400 400 400 900

4132 Logistikere 107 32 800 31 400 1100 300 700

5 Salgs- og serviceyrker 5 996 28 300 27 200 500 500 600

Av dette

52 Salgs- og modellyrker mv. 5 945 28 200 27 200 500 500 600

Av dette

5221 Butikkmedarbeidere o.l. (detalj) 5 880 28 200 27 200 500 500 600

8 Sjåfører, operatører mv 113 28 900 28 600 100 300 1200

KVINNER 16 741 30 700 29 500 300 900 300

Av dette

1 Lederyrker 4 556 37 100 34 600 200 2 300 200

Av dette

12 Ledere i store og mellomstore bedrifter 1 486 45 200 40 400 200 4 600 100

Av dette

1210 Administrerende direktører 689 41 000 38 000 100 2 900 100

1224 Produksjonsdirektører innen varehandel 393 48 100 37 600 200 10 300 100

13 Ledere i små bedrifter 3 069 33 100 31 800 200 1 200 200

Av dette

1314 Ledere innen varehandel 3 044 33 100 31 700 200 1 200 200

2 Akademiske yrker 183 44 400 43 800 100 600 200

3 Høgskoleyrker 1 090 35 600 34 700 300 600 300

Av dette

32 Yrker innen biologi og helsevesen 183 36 100 35 500 100 500 100

Av dette

3224 Optikere 177 36 300 35 700 100 500 100

34 Lavere saksbehandlere innen administrasjon 880 35 300 34 400 300 600 300


Tabell 3.1B Heltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Detaljhandel. Gjennomsnittlig månedslønn¹ etter kjønn og yrke.

Per 1. september 2012. Kroner

Månedslønn

Ansatte Overmed

i Uregel- tidsunder-

Avtalt messige godt-

Kjønn

Yrke

søkelsen I alt månedslønn tillegg Bonus gjørelse

Av dette

3415 Salgsrepresentanter 144 36 000 34 600 400 900 300

3471 Dekoratører, designere og reklametegnere 436 32 100 31 000 500 600 400

4 Kontor- og kundeserviceyrker 803 32 200 31 800 200 300 500

Av dette

41 Kontoryrker og lagerfunkjonærer 778 32 300 31 800 200 200 500

Av dette

4114 Kontormedarbeidere 270 32 500 31 700 500 300 300

4121 Økonomimedarbeidere og revisjonsassistenter 275 33 600 33 300 0 300 700

4131 Lagermedarbeidere 156 28 400 28 300 100 100 400

5 Salgs- og serviceyrker 9 954 26 900 26 200 400 300 300

Av dette

52 Salgs- og modellyrker mv. 9 907 26 900 26 200 400 300 300

Av dette

5221 Butikkmedarbeidere o.l. (detalj) 9 821 26 900 26 200 400 300 300

Kilde: Statistisk sentralbyrå

¹ Alle lønnstall er rundet av til nærmeste hundre kroner


Tabell 9.1A. Heltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Gjennomsnittlig månedslønn¹ i engroshandel etter aldersgrupper og yrke.

Per 1. september 2012. Kroner

Aldersgrupper

Yrke Antall Alle 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 60-66 67-

ENGROSHANDEL

I ALT 21 938 39 600 22 100 28 500 32 500 36 300 39 300 42 300 43 100 42 000 41 500

Av dette

1 Lederyrker 3 271 60 800 - 29 900 40 000 48 200 55 200 62 600 65 100 63 100 55 800

Av dette

12 Ledere i store og mellomstore bedrifter 2 745 62 800 - 29 300 40 200 50 100 56 600 64 300 67 400 65 600 67 700

13 Ledere i små bedrifter 523 50 400 - : : 39 000 45 300 52 500 53 700 51 600 39 600

2 Akademiske yrker 763 46 900 : 28 100 37 300 44 700 48 800 48 600 49 600 48 800 :

Av dette

21 Realister og sivilingeniører mfl. 364 46 000 - 28 200 35 500 43 400 47 700 47 900 48 800 47 400 35 200

25 Andre akademiske yrker 377 47 700 : : 37 900 45 800 49 600 48 900 50 100 : :

3 Høgskoleyrker 5 044 41 100 19 800 29 900 35 200 39 300 41 600 42 600 43 100 41 400 45 100

Av dette

31 Ingeniører, tekn. mfl. 1 011 40 500 : 30 100 36 900 38 400 41 500 41 800 42 400 41 600 :

34 Lavere saksbehandlere innen administraasjon 4 008 41 300 21 800 29 800 34 700 39 600 41 700 42 800 43 200 41 400 44 300

4 Kontor- og kundeserviceyrker 7 186 32 600 24 700 29 300 31 300 32 500 33 200 33 500 33 300 32 700 32 200

Av dette

41 Kontoryrker og lagerfunkjonærer 7 087 32 600 24 600 29 300 31 300 32 500 33 100 33 500 33 300 32 800 32 300

Av dette

4131 Lagermedarbeidere 5 131 31 800 24 600 29 500 31 000 32 100 32 200 32 800 32 200 31 500 28 700

42 Kundeserviceyrker 99 32 600 : : 28 300 : 38 000 33 000 33 700 30 300 :

5 Salgs- og serviceyrker 3 865 34 800 21 000 26 000 30 700 33 800 35 300 36 500 36 700 36 600 42 500

Av dette

52 Salgs- og modellyrker mv. 3 807 34 800 21 000 26 000 30 500 33 700 35 300 36 500 36 700 36 600 42 500

7 Håndverkere o.l 581 35 300 : 28 400 33 700 34 400 35 500 36 600 38 200 38 500 :

Av dette

72 Metall- og maskinarbeidere, elektrikere o.l. 428 36 400 21 800 28 800 35 200 35 500 37 300 37 500 38 700 38 600 -

8 Sjåfører, operatører mv 1 072 31 700 : 27 900 30 700 31 400 31 900 32 600 32 500 32 200 :


Tabell 9.1A. Heltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Gjennomsnittlig månedslønn¹ i engroshandel etter aldersgrupper og yrke.

Per 1. september 2012. Kroner

Aldersgrupper

Yrke Antall Alle 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 60-66 67-

Av dette

83 Transportarbeidere og operatører av mobile maskiner 860 32 100 : 28 700 31 700 32 200 32 100 32 900 32 500 33 100 :

9 Yrker uten krav til utdanning 133 31 000 : : 31 700 32 400 32 200 30 800 32 400 28 800 :

Kilde: Statistisk sentralbyrå

¹ Alle lønnstall er rundet av til nærmeste hundre kroner


Tabell 9.1B. Heltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Detaljhandel. Gjennomsnittlig månedslønn¹ etter aldersgrupper og yrke.

Per 1. september 2012. Kroner

Yrke Antall Alle 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 60-66 67-

DETALJHANDEL

I ALT 28 801 32 600 21 600 25 300 30 400 33 800 36 000 36 900 36 100 33 800 29 700

Av dette

1 Lederyrker 8 374 41 600 28 300 31 600 35 700 40 400 42 900 44 900 46 200 42 800 32 700

Av dette

12 Ledere i store og mellomstore bedrifter 3 540 50 400 - 37 500 42 400 47 800 50 900 52 900 56 500 54 100 37 300

13 Ledere i små bedrifter 4 829 35 200 28 300 30 200 32 100 34 200 35 000 37 600 38 700 37 100 30 500

2 Akademiske yrker 358 46 300 - : 37 800 45 100 48 000 48 500 47 100 50 800 :

Av dette

25 Andre akademiske yrker 237 47 200 - : 37 900 45 900 51 200 49 000 46 500 : :

3 Høgskoleyrker 1 712 37 200 22 400 28 900 32 400 35 900 38 700 40 800 39 700 39 600 39 100

Av dette

32 Yrker innen biologi og helsevesen 319 38 100 : 31 300 33 500 36 100 38 400 43 600 42 900 : :

34 Lavere saksbehandlere innen administraasjon 1 298 36 700 : 27 700 32 100 35 700 38 700 40 000 38 400 38 300 :

4 Kontor- og kundeserviceyrker 1 999 31 100 23 000 26 200 30 000 32 300 32 100 31 700 31 300 32 200 31 600

Av dette

41 Kontoryrker og lagerfunkjonærer 1 962 31 000 23 000 26 300 30 000 32 200 32 000 31 700 31 100 32 200 31 600

Av dette

4131 Lagermedarbeidere 1 078 29 200 23 100 26 000 28 400 29 400 30 800 30 100 29 500 30 000 24 800

0

5 Salgs- og serviceyrker 15 950 27 400 21 600 24 200 27 500 29 000 30 000 29 700 29 700 29 000 26 800

Av dette

52 Salgs- og modellyrker mv. 15 852 27 400 21 600 24 200 27 500 29 000 30 000 29 700 29 700 29 000 26 700

7 Håndverkere o.l 174 28 700 14 400 21 400 29 400 29 500 32 600 32 100 32 600 : :

8 Sjåfører, operatører mv 125 28 600 : 23 900 27 500 29 800 31 000 29 300 28 900 : :

Kilde: Statistisk sentralbyrå

¹ Alle lønnstall er rundet av til nærmeste hundre kroner

Aldersgrupper


Tabell 9.1.1.A Heltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Engroshandel. Gjennomsnittlig månedslønn¹ etter aldersgrupper og yrke.

Per 1. september 2012. Kroner. Oslo og Landet ellers

Yrke Antall Alle 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 60-66 67-

ENGROSHANDEL

OSLO

I ALT 5 700 43 700 20 400 27 500 33 500 39 100 42 700 47 800 48 300 46 100 47 800

Av dette

1 Lederyrker 1 082 67 200 - - 38 200 50 400 59 800 70 700 71 700 74 900 64 600

Av dette

12 Ledere i store og mellomstore bedrifter 976 68 300 - - 39 000 51 200 60 200 71 400 73 100 77 800 80 100

2 Akademiske yrker 311 49 000 - : 39 300 47 400 48 800 51 200 51 500 : -

Av dette

21 Realister og sivilingeniører mfl. 125 49 000 - : : 46 700 47 600 51 400 50 900 45 300 -

25 Andre akademiske yrker 169 48 900 - - 39 700 48 300 49 400 50 200 51 700 52 600 -

3 Høgskoleyrker 1 732 42 300 : 31 000 36 100 40 200 42 300 44 900 44 400 41 800 :

Av dette

31 Ingeniører, tekn. Mfl. 413 41 000 - : 37 700 37 700 41 600 43 200 42 600 41 000 :

34 Lavere saksbehandlere innen administraasjon 1 307 42 700 : 32 300 35 700 41 000 42 500 45 400 45 000 42 000 :

4 Kontor- og kundeserviceyrker 1 419 33 400 21 200 28 100 31 000 33 300 34 100 34 700 34 100 33 100 34 200

Av dette

41 Kontoryrker og lagerfunkjonærer 1 390 33 300 21 200 28 100 31 000 33 300 34 000 34 700 34 100 33 200 34 800

Av dette

4131 Lagermedarbeidere 816 31 900 15 500 27 700 30 300 32 500 32 600 33 400 32 100 31 500 28 700

5 Salgs- og serviceyrker 822 35 600 : 24 800 31 300 35 000 38 500 38 700 38 200 37 200 :

Av dette

52 Salgs- og modellyrker mv. 812 35 600 : 24 700 31 000 35 000 38 500 38 700 38 200 37 300 :

8 Sjåfører, operatører mv 198 31 700 15 200 28 800 30 900 32 300 31 800 33 200 32 000 31 700 -

LANDET ELLERS

I ALT 16 238 38 200 22 500 28 700 32 100 35 100 38 000 40 400 41 400 40 600 38 700

Av dette

Aldersgrupper


Tabell 9.1.1.A Heltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Engroshandel. Gjennomsnittlig månedslønn¹ etter aldersgrupper og yrke.

Per 1. september 2012. Kroner. Oslo og Landet ellers

Aldersgrupper

Yrke Antall Alle 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 60-66 67-

1 Lederyrker 2 189 57 600 - 29 900 41 100 46 400 52 700 58 700 62 000 58 100 51 200

Av dette

12 Ledere i store og mellomstore bedrifter 1 769 59 800 - 29 300 40 900 48 900 54 500 60 600 64 600 59 900 59 400

13 Ledere i små bedrifter 418 48 500 - : : 39 100 43 600 49 900 51 300 51 400 41 900

2 Akademiske yrker 452 45 400 : 27 600 35 800 42 300 48 700 46 700 48 000 48 800 :

Av dette

21 Realister og sivilingeniører mfl. 239 44 400 - 27 600 34 500 42 100 47 700 45 700 47 000 48 600 35 200

25 Andre akademiske yrker 208 46 700 : : 35 900 42 600 49 800 48 000 49 000 : :

3 Høgskoleyrker 3 312 40 500 17 900 29 300 34 500 38 700 41 300 41 500 42 500 41 300 41 300

Av dette

31 Ingeniører, tekn. mfl. 598 40 100 : 31 000 36 300 39 000 41 400 40 800 42 200 42 000 :

34 Lavere saksbehandlere innen administraasjon 2 701 40 600 20 000 28 600 34 000 38 700 41 200 41 600 42 500 41 200 41 700

4 Kontor- og kundeserviceyrker 5 767 32 400 25 200 29 500 31 400 32 300 32 900 33 200 33 100 32 600 31 000

Av dette

41 Kontoryrker og lagerfunkjonærer 5 697 32 400 25 200 29 500 31 400 32 300 32 800 33 200 33 100 32 600 31 000

Av dette

4131 Lagermedarbeidere 4 315 31 800 25 500 29 700 31 200 32 000 32 100 32 700 32 300 31 500 28 800

5 Salgs- og serviceyrker 3 043 34 500 21 000 26 600 30 400 33 400 34 400 36 000 36 400 36 500 42 700

Av dette

52 Salgs- og modellyrker mv. 2 995 34 500 21 000 26 600 30 400 33 300 34 400 36 000 36 400 36 500 42 700

7 Håndverkere o.l 456 35 200 : 28 900 34 700 35 200 35 100 36 300 37 400 38 300 :

Av dette

72 Metall- og maskinarbeidere, elektrikere o.l. 350 35 800 21 800 28 800 35 800 35 600 36 800 37 100 37 400 38 300 -

8 Sjåfører, operatører mv 874 31 700 : 27 600 30 600 31 200 31 900 32 500 32 600 32 300 :

Av dette

83 Transportarbeidere og operatører av mobile maskiner 686 32 200 : 28 000 32 000 32 100 32 200 32 800 32 700 33 500 :

Kilde: Statistisk sentralbyrå

¹ Alle lønnstall er rundet av til nærmeste hundre kroner


Tabell 9.1.1.B Heltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Detaljhandel. Gjennomsnittlig månedslønn¹ etter aldersgrupper og yrke.

Per 1. september 2012. Kroner. Oslo og Landet ellers

Aldersgrupper

Yrke Antall Alle 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 60-66 67-

DETALJHANDEL

OSLO

I ALT 5 809 34 700 22 500 25 500 30 300 34 800 39 000 42 900 44 200 41 400 31 700

Av dette

1 Lederyrker 1 480 47 900 : 32 300 36 200 42 800 49 400 56 400 62 100 63 600 :

Av dette

12 Ledere i store og mellomstore bedrifter 833 56 000 - 37 000 42 700 49 500 55 300 61 100 67 200 76 000 38 100

13 Ledere i små bedrifter 644 37 400 : 30 800 31 900 34 500 38 100 45 400 52 100 44 900 :

2 Akademiske yrker 193 46 400 - : 39 900 43 800 48 200 47 800 50 400 : -

3 Høgskoleyrker 548 38 900 - 29 800 32 400 36 700 38 900 44 700 43 100 : :

Av dette

34 Lavere saksbehandlere innen administrasjon 440 38 600 - 28 600 32 600 37 100 38 200 44 100 42 500 : :

4 Kontor- og kundeserviceyrker 572 31 500 : 26 400 29 900 33 100 32 800 32 300 33 400 32 700 :

Av dette

41 Kontoryrker og lagerfunkjonærer 555 31 400 : 26 400 29 900 32 900 32 700 32 300 32 800 32 800 :

Av dette

4131 Lagermedarbeidere 280 28 800 : 26 300 28 300 29 300 30 800 30 200 30 400 : :

5 Salgs- og serviceyrker 2 991 27 300 22 300 24 500 27 400 29 400 30 300 29 400 30 400 29 400 27 100

Av dette

52 Salgs- og modellyrker mv. 2 971 27 300 22 300 24 500 27 500 29 400 30 200 29 400 30 300 29 400 27 100

LANDET ELLERS

I ALT 22 992 32 100 21 500 25 200 30 400 33 500 35 300 35 800 34 800 32 500 29 300

Av dette

1 Lederyrker 6 894 40 300 28 200 31 500 35 500 39 800 41 400 42 900 43 600 39 400 32 600

Av dette

12 Ledere i store og mellomstore bedrifter 2 707 48 700 - 37 700 42 300 47 300 49 400 50 600 53 500 46 900 37 000

13 Ledere i små bedrifter 4 185 34 900 28 200 30 000 32 100 34 200 34 600 36 900 37 500 36 300 30 600


Tabell 9.1.1.B Heltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Detaljhandel. Gjennomsnittlig månedslønn¹ etter aldersgrupper og yrke.

Per 1. september 2012. Kroner. Oslo og Landet ellers

Aldersgrupper

Yrke Antall Alle 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 60-66 67-

2 Akademiske yrker 165 46 200 - 33 600 35 200 47 700 47 800 49 300 43 900 50 600 56 700

3 Høgskoleyrker 1 164 36 400 : 28 600 32 300 35 500 38 700 39 100 38 300 37 500 :

Av dette

32 Yrker innen biologi og helsevesen 269 37 800 : 30 900 34 200 36 500 37 900 41 600 41 900 : :

34 Lavere saksbehandlere innen administrasjon 858 35 800 : 27 300 31 800 34 800 38 800 38 100 36 500 35 200 :

4 Kontor- og kundeserviceyrker 1 427 30 900 23 100 26 100 30 000 31 900 31 800 31 600 30 500 32 000 30 400

Av dette

41 Kontoryrker og lagerfunkjonærer 1 407 30 900 23 100 26 100 30 100 31 900 31 800 31 600 30 600 31 900 30 400

Av dette

4131 Lagermedarbeidere 798 29 300 : 25 700 28 500 29 500 30 700 30 100 29 300 30 200 :

5 Salgs- og serviceyrker 12 959 27 400 21 600 24 100 27 600 28 900 29 900 29 800 29 600 28 900 26 700

Av dette

52 Salgs- og modellyrker mv. 12 881 27 400 21 600 24 200 27 600 28 900 29 900 29 800 29 600 28 900 26 600

7 Håndverkere o.l 164 28 700 13 800 21 400 29 400 29 500 33 300 32 000 32 700 : :

8 Sjåfører, operatører mv 122 28 600 : 23 800 27 500 29 800 31 300 29 300 28 900 : :

Kilde: Statistisk sentralbyrå

¹ Alle lønnstall er rundet av til nærmeste hundre kroner


Tabell 17.1 Deltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Månedslønn¹ for ansatte i grupper for gjennomsnittlig arbeidstid per uke, kjønn og yrke. Per 1. september 2012

Grupper for gjennomsnittlig arbeidstid per uke

Kjønn Under 10.0- 12.0- 14.0- 16.0- 18.0- 20.0- 22.0 24.0- 26.0- 28.0- 30.0- 32.0- 34.0 36.0 og

Yrke

MENN OG KVINNER

Alle 9.9 11.9 13.9 15.9 17.9 19.9 21.9 23.9 25.9 27.9 29.9 31.9 33.9 35.9 over

Ansatte 51 454 16 871 4 271 2 778 3 149 1 615 3 994 2 146 2 303 2 037 2 261 1 394 4 496 1 349 1 566 1 224

Månedslønn 12 400 4 000 7 300 8 800 10 600 12 100 14 000 14 600 16 800 17 900 19 300 21 100 22 900 25 100 30 500 33 500

Av dette

1 Lederyrker

Ansatte 800 33 22 12 32 9 105 23 32 24 32 23 199 89 81 84

Månedslønn 30 400 8 800 11 900 13 300 18 200 17 400 21 200 22 400 25 200 24 600 26 800 27 000 29 400 29 600 48 700 57 000

Av dette

12 Ledere i store og mellomstore bedrifter

Ansatte 292 : 6 : 9 : 43 6 15 8 10 8 64 18 49 46

Månedslønn 42 700 : 15 400 : 20 400 : 24 000 30 900 31 500 29 000 34 700 31 100 36 200 40 100 60 100 77 300

13 Ledere i små bedrifter

Ansatte 507 28 16 9 23 7 62 17 17 16 22 15 135 70 32 38

Månedslønn 23 200 8 700 10 600 11 000 17 400 16 700 19 300 19 400 19 700 22 400 23 200 24 800 26 100 26 800 31 300 32 400

Av dette

1314 Ledere innen varehandel

Ansatte 496 27 16 9 20 6 59 17 16 16 22 15 134 70 31 38

Månedslønn 23 200 8 700 10 600 11 000 17 700 15 900 18 800 19 400 19 000 22 400 23 200 24 800 26 100 26 800 31 100 32 400

2 Akademiske yrker

Ansatte 151 16 9 : 6 - 21 : 9 : 4 4 36 11 10 17

Månedslønn 29 500 5 800 10 800 : 24 100 - 20 700 : 26 600 : 30 300 36 900 35 400 40 300 48 100 49 400

3 Høgskoleyrker

Ansatte 997 56 14 9 38 11 98 16 83 52 38 31 256 104 90 101

Månedslønn 26 400 6 600 7 300 11 100 13 000 16 600 18 300 16 600 21 700 22 000 26 800 26 900 27 900 31 200 38 400 43 600

Av dette

32 Yrker innen biologi og helsevesen

Ansatte 139 5 : : 4 : 11 : 10 11 9 7 37 19 8 8

Månedslønn 26 100 7 900 : : 15 200 : 18 400 : 23 800 23 100 26 500 28 100 29 000 31 000 34 000 39 700

Av dette

3224 Optikere

Ansatte 119 4 : : : : 11 : 8 8 9 7 36 14 8 5

Månedslønn 26 400 5 600 : : : : 18 400 : 23 100 23 900 26 500 28 100 29 100 32 600 34 000 41 900


Tabell 17.1 Deltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Månedslønn¹ for ansatte i grupper for gjennomsnittlig arbeidstid per uke, kjønn og yrke. Per 1. september 2012

Grupper for gjennomsnittlig arbeidstid per uke

Kjønn Under 10.0- 12.0- 14.0- 16.0- 18.0- 20.0- 22.0 24.0- 26.0- 28.0- 30.0- 32.0- 34.0 36.0 og

Yrke Alle 9.9 11.9 13.9 15.9 17.9 19.9 21.9 23.9 25.9 27.9 29.9 31.9 33.9 35.9 over

34 Lavere saksbehandlere innen administrasjon

Ansatte 775 44 12 6 32 8 76 13 65 40 28 24 210 81 51 85

Månedslønn 25 900 6 300 7 100 10 800 13 000 15 700 17 500 16 400 21 100 21 100 26 200 26 600 27 400 30 900 38 600 44 500

Av dette

3415 Salgsrepresentanter

Ansatte 282 16 8 : 12 : 39 : 22 6 9 5 50 24 28 54

Månedslønn 29 200 6 300 6 700 : 13 000 : 18 000 : 22 000 23 200 32 900 25 100 29 800 34 000 41 900 47 700

3471 Dekoratører, designere og reklametegnere

Ansatte 278 14 : : 15 6 16 : 25 29 15 14 93 23 13 6

Månedslønn 20 700 4 900 : : 12 400 15 900 15 400 : 18 900 19 300 21 700 23 300 23 900 26 300 28 200 28 700

4 Kontor- og kundeserviceyrker

Ansatte 2 926 459 67 60 126 51 254 63 174 67 90 76 423 118 344 554

Månedslønn 21 500 5 500 8 100 10 400 12 300 14 200 16 000 16 700 19 200 21 100 21 700 24 600 25 300 27 400 33 400 32 400

Av dette

41 Kontoryrker og lagerfunkjonærer

Ansatte 2 851 454 64 58 120 50 241 62 167 59 88 75 410 115 339 549

Månedslønn 21 600 5 500 8 100 10 300 12 300 14 200 16 100 16 700 19 100 21 000 21 600 24 600 25 400 27 400 33 400 32 400

4114 Kontormedarbeidere

Ansatte 467 71 18 5 32 6 57 14 38 11 13 6 115 22 25 34

Månedslønn 20 100 6 000 8 600 8 700 11 600 13 900 16 500 18 200 18 700 22 000 22 500 25 200 26 500 28 500 33 400 35 200

4121 Økonomimedarbeidere og revisjonsassistenter

Ansatte 243 30 : 9 5 : 30 : 33 9 5 5 72 17 16 5

Månedslønn 22 300 5 700 : 13 200 16 400 : 17 500 : 21 000 21 700 22 200 27 400 27 500 31 400 36 200 36 600

4131 Lagermedarbeidere

Ansatte 1 789 323 44 41 76 36 135 38 80 33 50 57 179 64 264 369

Månedslønn 21 200 5 400 7 700 9 900 12 300 14 500 15 500 16 400 18 200 19 800 21 200 24 200 23 500 26 000 33 100 32 600

4132 Logistikere

Ansatte 268 27 : : 4 5 10 4 8 : 17 4 14 : 31 136

Månedslønn 25 700 4 800 : : 14 700 12 400 16 000 16 300 20 400 : 21 700 24 400 25 400 : 34 400 31 000

5 Salgs- og serviceyrker

Ansatte 45 939 16 106 4 114 2 677 2 905 1 532 3 443 2 025 1 977 1 876 2 073 1 241 3 510 1 010 1 017 433

Månedslønn 11 100 3 900 7 300 8 800 10 300 11 900 13 400 14 500 16 200 17 600 19 000 20 600 21 800 23 700 27 300 27 500


Tabell 17.1 Deltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Månedslønn¹ for ansatte i grupper for gjennomsnittlig arbeidstid per uke, kjønn og yrke. Per 1. september 2012

Grupper for gjennomsnittlig arbeidstid per uke

Kjønn Under 10.0- 12.0- 14.0- 16.0- 18.0- 20.0- 22.0 24.0- 26.0- 28.0- 30.0- 32.0- 34.0 36.0 og

Yrke Alle 9.9 11.9 13.9 15.9 17.9 19.9 21.9 23.9 25.9 27.9 29.9 31.9 33.9 35.9 over

Av dette

51 Yrker innen personlig tjenesteyting og

sikkerhetsarbeid

Ansatte 239 68 25 10 25 6 15 10 10 12 5 4 22 4 8 15

Månedslønn 12 600 3 800 6 900 7 000 10 400 11 500 15 100 13 300 20 000 18 300 19 400 19 700 21 600 25 500 26 300 29 100

52 Salgs- og modellyrker mv.

Ansatte 45 700 16 038 4 089 2 667 2 880 1 526 3 428 2 015 1 967 1 864 2 068 1 237 3 488 1 006 1 009 418

Månedslønn 11 100 3 900 7 300 8 800 10 300 11 900 13 400 14 500 16 200 17 600 19 000 20 600 21 800 23 700 27 300 27 400

Av dette

5221 Butikkmedarbeidere o.l. (detalj)

Ansatte 45 333 15 998 4 074 2 656 2 857 1 511 3 386 2 000 1 936 1 848 2 053 1 226 3 427 984 984 393

Månedslønn 11 000 3 900 7 300 8 800 10 300 12 000 13 400 14 500 16 200 17 600 18 900 20 600 21 700 23 500 27 200 26 100

5224 Selgere (engros)

Ansatte 203 27 5 7 12 4 28 6 18 6 8 8 35 14 8 17

Månedslønn 20 900 4 000 7 000 8 100 10 800 11 400 16 900 13 600 20 800 18 100 22 100 23 600 28 100 30 800 27 200 48 800

9 Yrker uten krav til utdanning

Ansatte 307 146 27 13 23 7 16 15 8 10 4 5 16 6 6 5

Månedslønn 9 600 4 100 7 000 8 600 10 300 10 600 12 900 15 700 17 400 18 000 20 100 19 900 22 300 24 700 28 800 27 700

Av dette

91 Hjelpearbeidere innen tjenesteyting

Ansatte 287 142 25 13 21 7 11 13 7 10 : 5 15 5 6 :

Månedslønn 9 400 4 100 7 000 8 600 10 300 10 600 12 900 15 700 17 600 18 000 : 19 900 22 400 24 700 28 800 :

Av dette

9132 Rengjøringspersonale i bedrifter og lignende

Ansatte 209 120 18 12 18 5 8 7 : 4 : : 5 - : :

Månedslønn 7 900 4 100 7 200 8 600 10 100 10 100 12 900 16 500 : 18 300 : : 21 500 - : :

MENN

Ansatte 14 149 4 976 1 331 798 895 386 982 547 556 406 496 332 815 282 624 723

Månedslønn 12 600 4 100 7 200 8 600 10 600 11 800 14 500 14 300 17 400 17 400 19 300 20 800 23 000 24 000 32 600 36 100

Av dette

1 Lederyrker

Ansatte 246 17 10 : 15 6 43 9 15 6 8 : 26 8 27 48

Månedslønn 39 500 9 700 12 900 : 17 500 19 100 23 500 24 800 28 800 31 300 37 200 : 39 700 36 000 63 700 75 600


Tabell 17.1 Deltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Månedslønn¹ for ansatte i grupper for gjennomsnittlig arbeidstid per uke, kjønn og yrke. Per 1. september 2012

Grupper for gjennomsnittlig arbeidstid per uke

Kjønn Under 10.0- 12.0- 14.0- 16.0- 18.0- 20.0- 22.0 24.0- 26.0- 28.0- 30.0- 32.0- 34.0 36.0 og

Yrke Alle 9.9 11.9 13.9 15.9 17.9 19.9 21.9 23.9 25.9 27.9 29.9 31.9 33.9 35.9 over

Av dette

12 Ledere i store og mellomstore bedrifter

Ansatte 147 5 5 : 6 : 21 : 10 : 4 : 17 : 24 42

Månedslønn 50 600 9 400 14 800 : 16 000 : 25 900 : 34 700 : 46 900 : 44 400 : 67 500 79 500

13 Ledere i små bedrifter

Ansatte 98 12 5 : 9 4 22 6 5 5 4 : 9 5 : 6

Månedslønn 22 900 9 800 11 000 : 18 500 18 800 21 200 21 400 17 000 29 000 27 500 : 31 000 29 000 : 48 100

3 Høgskoleyrker

Ansatte 283 22 : : 12 : 38 5 29 4 7 : 34 11 50 60

Månedslønn 30 900 7 600 : : 15 000 : 20 500 12 700 25 000 31 200 36 300 : 32 500 33 400 40 500 46 600

Av dette

34 Lavere saksbehandlere innen administrasjon

Ansatte 196 16 : : 9 : 27 4 20 : 4 : 26 8 20 52

Månedslønn 31 300 7 400 : : 15 100 : 19 300 12 100 25 600 : 43 600 : 31 900 33 600 43 700 47 200

Av dette

3415 Salgsrepresentanter

Ansatte 146 10 : : 6 - 20 : 14 : : : 18 7 15 44

Månedslønn 32 500 7 800 : : 14 700 - 18 600 : 23 000 : : : 31 800 34 100 45 700 48 200

4 Kontor- og kundeserviceyrker

Ansatte 1 738 344 46 38 67 31 123 37 75 25 52 49 117 38 268 428

Månedslønn 21 600 5 400 7 900 9 800 12 400 13 800 15 900 16 300 18 500 19 500 21 400 23 800 24 100 25 900 33 800 32 900

Av dette

41 Kontoryrker og lagerfunkjonærer

Ansatte 1 736 343 46 38 67 31 122 37 75 25 52 49 117 38 268 428

Månedslønn 21 600 5 400 7 900 9 800 12 400 13 800 15 900 16 300 18 500 19 500 21 400 23 800 24 100 25 900 33 800 32 900

Av dette

4131 Lagermedarbeidere

Ansatte 1 457 297 41 36 59 29 105 31 61 20 42 43 101 35 239 318

Månedslønn 21 100 5 500 7 700 9 900 12 500 14 000 15 500 16 800 18 000 19 100 21 500 23 800 23 600 26 100 33 300 33 000

4132 Logistikere

Ansatte 175 20 : : : : 5 : 6 : 10 : : : 22 94

Månedslønn 26 900 4 800 : : : : 17 500 : 21 300 : 21 100 : : : 37 700 31 900


Tabell 17.1 Deltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Månedslønn¹ for ansatte i grupper for gjennomsnittlig arbeidstid per uke, kjønn og yrke. Per 1. september 2012

Grupper for gjennomsnittlig arbeidstid per uke

Kjønn Under 10.0- 12.0- 14.0- 16.0- 18.0- 20.0- 22.0 24.0- 26.0- 28.0- 30.0- 32.0- 34.0 36.0 og

Yrke Alle 9.9 11.9 13.9 15.9 17.9 19.9 21.9 23.9 25.9 27.9 29.9 31.9 33.9 35.9 over

5 Salgs- og serviceyrker

Ansatte 11 599 4 524 1 250 752 780 343 738 488 420 366 420 269 613 220 259 157

Månedslønn 10 100 4 000 7 100 8 500 10 100 11 500 13 300 13 900 16 100 16 900 18 400 19 800 21 300 22 400 26 300 28 400

Av dette

52 Salgs- og modellyrker mv.

Ansatte 11 517 4 496 1 241 748 773 339 733 481 416 366 418 269 608 220 256 153

Månedslønn 10 100 4 000 7 100 8 500 10 100 11 500 13 300 13 900 16 000 16 900 18 400 19 800 21 300 22 400 26 400 28 400

Av dette

5221 Butikkmedarbeidere o.l. (detalj)

Ansatte 11 369 4 476 1 237 740 764 335 713 474 405 359 415 262 585 216 252 136

Månedslønn 9 900 4 000 7 100 8 500 10 100 11 500 13 200 13 900 15 800 16 900 18 400 19 700 21 000 22 300 26 400 25 500

KVINNER

Ansatte 37 305 11 895 2 940 1 980 2 254 1 229 3 012 1 599 1 747 1 631 1 765 1 062 3 681 1 067 942 501

Månedslønn 12 300 3 900 7 300 8 900 10 600 12 100 13 800 14 800 16 700 18 000 19 300 21 200 22 900 25 500 29 200 29 700

Av dette

1 Lederyrker

Ansatte 554 16 12 : 17 : 62 14 17 18 24 18 173 81 54 36

Månedslønn 26 300 7 800 11 100 : 18 900 : 19 600 20 800 22 100 22 400 23 300 25 100 27 800 29 000 41 300 32 100

Av dette

12 Ledere i store og mellomstore bedrifter

Ansatte 145 - : : : - 22 : 5 7 6 5 47 16 25 4

Månedslønn 34 800 - : : : - 22 200 : 25 100 27 100 26 600 31 200 33 300 38 400 53 000 53 700

13 Ledere i små bedrifter

Ansatte 409 16 11 : 14 : 40 11 12 11 18 13 126 65 29 32

Månedslønn 23 300 7 800 10 400 : 16 700 : 18 200 18 200 20 900 19 400 22 200 22 700 25 800 26 700 31 200 29 500

Av dette

1314 Ledere innen varehandel

Ansatte 403 15 11 : 12 : 39 11 11 11 18 13 125 65 29 32

Månedslønn 23 300 7 800 10 400 : 17 200 : 17 900 18 200 19 900 19 400 22 200 22 700 25 700 26 700 31 200 29 500

3 Høgskoleyrker

Ansatte 714 34 11 6 26 9 60 11 54 48 31 28 222 93 40 41

Månedslønn 24 600 6 000 7 600 11 500 12 100 16 400 16 900 18 400 19 900 21 200 24 600 26 600 27 200 30 900 35 900 39 300


Tabell 17.1 Deltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Månedslønn¹ for ansatte i grupper for gjennomsnittlig arbeidstid per uke, kjønn og yrke. Per 1. september 2012

Grupper for gjennomsnittlig arbeidstid per uke

Kjønn Under 10.0- 12.0- 14.0- 16.0- 18.0- 20.0- 22.0 24.0- 26.0- 28.0- 30.0- 32.0- 34.0 36.0 og

Yrke Alle 9.9 11.9 13.9 15.9 17.9 19.9 21.9 23.9 25.9 27.9 29.9 31.9 33.9 35.9 over

Av dette

32 Yrker innen biologi og helsevesen

Ansatte 114 : : : : : 8 : 9 10 6 7 34 17 6 4

Månedslønn 26 000 : : : : : 18 100 : 24 100 23 600 26 600 28 100 29 100 31 000 32 200 34 700

34 Lavere saksbehandlere innen administrasjon

Ansatte 579 28 9 5 23 7 49 9 45 38 24 21 184 73 31 33

Månedslønn 24 100 5 600 7 400 11 600 12 100 16 100 16 500 18 300 19 100 20 600 23 300 26 100 26 700 30 600 35 300 40 100

Av dette

3415 Salgsrepresentanter

Ansatte 136 6 5 : 6 : 19 : 8 5 6 : 32 17 13 10

Månedslønn 25 700 3 900 7 000 : 11 300 : 17 400 : 20 300 23 100 24 900 : 28 600 34 000 37 600 45 600

3471 Dekoratører, designere og reklametegnere

Ansatte 269 13 : : 12 : 16 5 23 29 14 14 93 23 12 6

Månedslønn 20 700 4 800 : : 11 500 : 15 400 15 200 17 800 19 300 21 300 23 300 23 900 26 300 28 100 28 700

4 Kontor- og kundeserviceyrker

Ansatte 1 188 115 21 22 59 20 131 26 99 42 38 27 306 80 76 126

Månedslønn 21 400 5 500 8 500 11 500 12 100 14 700 16 100 17 300 19 800 22 100 22 000 26 000 25 800 28 000 31 700 30 700

Av dette

41 Kontoryrker og lagerfunkjonærer

Ansatte 1 115 111 18 20 53 19 119 25 92 34 36 26 293 77 71 121

Månedslønn 21 600 5 500 8 700 11 300 12 200 14 800 16 200 17 300 19 600 22 200 21 800 26 100 25 900 28 100 31 700 30 800

Av dette

4114 Kontormedarbeidere

Ansatte 389 53 14 5 29 5 48 12 33 9 13 4 103 22 21 18

Månedslønn 19 900 6 100 8 600 8 700 11 700 14 100 16 000 18 800 18 900 21 500 22 500 25 800 26 600 28 500 32 700 33 800

4121 Økonomimedarbeidere og revisjonsassistenter

Ansatte 222 22 : 8 4 : 29 : 30 8 5 4 71 17 13 5

Månedslønn 22 800 6 000 : 13 800 17 700 : 17 500 : 20 600 22 700 22 200 29 800 27 400 31 400 35 200 36 600

4131 Lagermedarbeidere

Ansatte 332 26 : : 17 7 30 7 19 13 8 14 78 29 25 51

Månedslønn 21 400 4 500 : : 11 800 16 400 15 500 14 900 19 100 20 900 19 900 25 200 23 400 25 800 30 600 30 400

5 Salgs- og serviceyrker

Ansatte 34 340 11 582 2 864 1 925 2 125 1 189 2 705 1 537 1 557 1 510 1 653 972 2 897 790 758 276

Månedslønn 11 500 3 900 7 300 8 900 10 400 12 100 13 500 14 600 16 300 17 700 19 100 20 800 21 900 24 000 27 600 26 900


Tabell 17.1 Deltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Månedslønn¹ for ansatte i grupper for gjennomsnittlig arbeidstid per uke, kjønn og yrke. Per 1. september 2012

Grupper for gjennomsnittlig arbeidstid per uke

Kjønn Under 10.0- 12.0- 14.0- 16.0- 18.0- 20.0- 22.0 24.0- 26.0- 28.0- 30.0- 32.0- 34.0 36.0 og

Yrke Alle 9.9 11.9 13.9 15.9 17.9 19.9 21.9 23.9 25.9 27.9 29.9 31.9 33.9 35.9 over

Av dette

52 Salgs- og modellyrker mv.

Ansatte 34 183 11 542 2 848 1 919 2 107 1 187 2 695 1 534 1 551 1 498 1 650 968 2 880 786 753 265

Månedslønn 11 500 3 900 7 300 8 900 10 400 12 100 13 500 14 600 16 300 17 700 19 100 20 800 21 900 24 000 27 600 26 800

Av dette

5221 Butikkmedarbeidere o.l. (detalj)

Ansatte 33 964 11 522 2 837 1 916 2 093 1 176 2 673 1 526 1 531 1 489 1 638 964 2 842 768 732 257

Månedslønn 11 400 3 900 7 300 8 900 10 400 12 100 13 500 14 600 16 300 17 700 19 100 20 800 21 900 23 900 27 500 26 400

9 Yrker uten krav til utdanning

Ansatte 239 119 19 12 18 7 11 9 7 6 : : 14 6 : :

Månedslønn 9 300 4 100 7 200 8 700 10 700 10 600 13 000 16 000 16 600 18 400 : : 22 400 24 700 : :

Av dette

91 Hjelpearbeidere innen tjenesteyting

Ansatte 233 119 18 12 17 7 10 9 6 6 : : 13 5 : :

Månedslønn 9 200 4 100 7 200 8 700 10 700 10 600 12 900 16 000 16 700 18 400 : : 22 500 24 700 : :

Av dette

9132 Rengjøringspersonale i bedrifter og lignende

Ansatte 171 101 15 11 15 5 7 5 : : - : 5 - - :

Månedslønn 7 300 4 100 7 200 8 700 10 700 10 100 13 000 16 900 : : - : 21 500 - - :

Kilde: Statistisk sentralbyrå

¹ Alle lønnstall er rundet av til nærmeste hundre kroner


Tabell 17.2 Deltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Avtalt lønn¹ for ansatte i grupper for gjennomsnittlig arbeidstid per uke og yrke. Per 1. september 2012

Grupper for gjennomsnittlig arbeidstid per uke

Under 10.0- 12.0- 14.0- 16.0- 18.0- 20.0- 22.0 24.0- 26.0- 28.0- 30.0- 32.0- 34.0 36.0 og

Yrke

I ALT

Alle 9.9 11.9 13.9 15.9 17.9 19.9 21.9 23.9 25.9 27.9 29.9 31.9 33.9 35.9 over

Ansatte 51 454 16 871 4 271 2 778 3 149 1 615 3 994 2 146 2 303 2 037 2 261 1 394 4 496 1 349 1 566 1 224

Avtalt lønn 11 700 3 500 6 700 8 100 9 900 11 300 13 300 13 900 16 100 17 100 18 400 20 200 22 100 24 300 28 700 31 300

Av dette

1 Lederyrker

Ansatte 800 33 22 12 32 9 105 23 32 24 32 23 199 89 81 84

Avtalt lønn 29 000 8 600 11 500 11 500 17 900 17 300 20 200 21 600 24 600 23 500 26 000 26 600 28 400 29 000 46 800 51 700

Av dette

12 Ledere i store og mellomstore bedrifter

Ansatte 292 : 6 : 9 : 43 6 15 8 10 8 64 18 49 46

Avtalt lønn 39 800 : 14 800 : 19 700 : 22 200 28 300 30 400 27 800 33 900 30 600 34 700 38 900 57 300 67 900

13 Ledere i små bedrifter

Ansatte 507 28 16 9 23 7 62 17 17 16 22 15 135 70 32 38

Avtalt lønn 22 700 8 400 10 300 11 000 17 100 16 700 18 800 19 300 19 500 21 400 22 500 24 500 25 300 26 300 30 800 32 200

Av dette

1314 Ledere innen varehandel

Ansatte 496 27 16 9 20 6 59 17 16 16 22 15 134 70 31 38

Avtalt lønn 22 700 8 400 10 300 11 000 17 400 15 900 18 300 19 300 18 700 21 400 22 500 24 500 25 300 26 300 30 600 32 200

2 Akademiske yrker

Ansatte 151 16 9 : 6 - 21 : 9 : 4 4 36 11 10 17

Avtalt lønn 28 700 5 800 10 700 : 19 300 - 19 600 : 25 800 : 29 500 36 900 34 900 39 800 47 800 47 900

3 Høgskoleyrker

Ansatte 997 56 14 9 38 11 98 16 83 52 38 31 256 104 90 101

Avtalt lønn 25 600 6 300 7 200 10 900 12 700 16 400 17 700 16 300 21 100 21 600 24 400 26 200 27 200 30 200 37 800 42 100

Av dette

32 Yrker innen biologi og helsevesen

Ansatte 139 5 : : 4 : 11 : 10 11 9 7 37 19 8 8

Avtalt lønn 25 900 7 900 : : 15 200 : 18 000 : 23 600 23 100 26 200 27 500 28 600 30 800 33 600 39 400

Av dette

3224 Optikere

Ansatte 119 4 : : : : 11 : 8 8 9 7 36 14 8 5

Avtalt lønn 26 100 5 600 : : : : 18 000 : 22 900 23 800 26 200 27 500 28 700 32 400 33 600 41 600


Tabell 17.2 Deltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Avtalt lønn¹ for ansatte i grupper for gjennomsnittlig arbeidstid per uke og yrke. Per 1. september 2012

Grupper for gjennomsnittlig arbeidstid per uke

Under 10.0- 12.0- 14.0- 16.0- 18.0- 20.0- 22.0 24.0- 26.0- 28.0- 30.0- 32.0- 34.0 36.0 og

Yrke Alle 9.9 11.9 13.9 15.9 17.9 19.9 21.9 23.9 25.9 27.9 29.9 31.9 33.9 35.9 over

34 Lavere saksbehandlere innen administrasjon

Ansatte 775 44 12 6 32 8 76 13 65 40 28 24 210 81 51 85

Avtalt lønn 25 000 5 800 7 000 10 500 12 600 15 500 17 000 16 000 20 400 20 700 23 200 25 900 26 600 29 800 37 700 42 700

Av dette

3415 Salgsrepresentanter

Ansatte 282 16 8 : 12 : 39 : 22 6 9 5 50 24 28 54

Avtalt lønn 27 800 5 400 6 600 : 12 700 : 17 600 : 21 200 22 900 25 800 24 800 28 200 31 900 41 300 45 400

3471 Dekoratører, designere og reklametegnere

Ansatte 278 14 : : 15 6 16 : 25 29 15 14 93 23 13 6

Avtalt lønn 20 000 4 700 : : 11 900 15 700 14 700 : 17 900 18 800 20 600 22 300 23 400 25 600 27 100 26 400

4 Kontor- og kundeserviceyrker

Ansatte 2 926 459 67 60 126 51 254 63 174 67 90 76 423 118 344 554

Avtalt lønn 20 300 4 600 7 600 9 800 11 600 13 500 15 400 16 400 18 600 20 700 20 100 23 800 24 600 26 300 31 400 29 900

Av dette

41 Kontoryrker og lagerfunkjonærer

Ansatte 2 851 454 64 58 120 50 241 62 167 59 88 75 410 115 339 549

Avtalt lønn 20 300 4 600 7 600 9 700 11 600 13 600 15 400 16 500 18 400 20 600 20 000 23 800 24 600 26 300 31 400 29 900

4114 Kontormedarbeidere

Ansatte 467 71 18 5 32 6 57 14 38 11 13 6 115 22 25 34

Avtalt lønn 19 600 5 700 8 400 8 000 11 100 12 900 16 200 18 100 18 400 21 800 21 700 25 100 25 800 27 700 32 600 34 600

4121 Økonomimedarbeidere og revisjonsassistenter

Ansatte 243 30 : 9 5 : 30 : 33 9 5 5 72 17 16 5

Avtalt lønn 21 800 5 700 : 12 900 16 400 : 17 300 : 20 800 21 600 21 400 27 000 27 000 30 400 34 700 36 200

4131 Lagermedarbeidere

Ansatte 1 789 323 44 41 76 36 135 38 80 33 50 57 179 64 264 369

Avtalt lønn 19 700 4 300 7 200 9 100 11 500 13 900 14 600 16 100 17 100 19 200 19 100 23 200 22 700 25 000 31 000 30 100

4132 Logistikere

Ansatte 268 27 : : 4 5 10 4 8 : 17 4 14 : 31 136

Avtalt lønn 23 500 4 200 : : 13 000 11 900 15 000 15 300 19 800 : 20 400 23 100 25 100 : 32 600 27 900

5 Salgs- og serviceyrker

Ansatte 45 939 16 106 4 114 2 677 2 905 1 532 3 443 2 025 1 977 1 876 2 073 1 241 3 510 1 010 1 017 433

Avtalt lønn 10 400 3 500 6 600 8 100 9 700 11 200 12 800 13 600 15 500 16 800 18 100 19 600 21 000 22 800 25 300 26 300


Tabell 17.2 Deltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Avtalt lønn¹ for ansatte i grupper for gjennomsnittlig arbeidstid per uke og yrke. Per 1. september 2012

Grupper for gjennomsnittlig arbeidstid per uke

Under 10.0- 12.0- 14.0- 16.0- 18.0- 20.0- 22.0 24.0- 26.0- 28.0- 30.0- 32.0- 34.0 36.0 og

Yrke Alle 9.9 11.9 13.9 15.9 17.9 19.9 21.9 23.9 25.9 27.9 29.9 31.9 33.9 35.9 over

Av dette

51 Yrker innen personlig tjenesteyting og

sikkerhetsarbeid

Ansatte 239 68 25 10 25 6 15 10 10 12 5 4 22 4 8 15

Avtalt lønn 12 200 3 500 6 500 6 700 9 900 11 400 14 600 13 000 19 600 18 100 19 100 19 500 20 800 24 200 25 700 29 000

52 Salgs- og modellyrker mv.

Ansatte 45 700 16 038 4 089 2 667 2 880 1 526 3 428 2 015 1 967 1 864 2 068 1 237 3 488 1 006 1 009 418

Avtalt lønn 10 400 3 500 6 600 8 100 9 700 11 200 12 800 13 700 15 500 16 800 18 100 19 600 21 000 22 800 25 300 26 200

Av dette

5221 Butikkmedarbeidere o.l. (detalj)

Ansatte 45 333 15 998 4 074 2 656 2 857 1 511 3 386 2 000 1 936 1 848 2 053 1 226 3 427 984 984 393

Avtalt lønn 10 400 3 500 6 600 8 100 9 600 11 200 12 700 13 600 15 400 16 700 18 100 19 600 20 900 22 700 25 200 25 100

5224 Selgere (engros)

Ansatte 203 27 5 7 12 4 28 6 18 6 8 8 35 14 8 17

Avtalt lønn 19 900 4 000 6 900 8 000 10 700 11 100 16 500 13 300 20 500 18 000 21 200 20 600 27 900 30 500 26 600 41 600

9 Yrker uten krav til utdanning

Ansatte 307 146 27 13 23 7 16 15 8 10 4 5 16 6 6 5

Avtalt lønn 9 300 3 900 6 700 8 500 9 900 10 500 12 600 15 400 16 300 17 800 19 300 19 700 21 900 24 400 27 000 26 300

Av dette

91 Hjelpearbeidere innen tjenesteyting

Ansatte 287 142 25 13 21 7 11 13 7 10 : 5 15 5 6 :

Avtalt lønn 9 100 3 900 6 700 8 500 9 900 10 500 12 600 15 400 16 400 17 800 : 19 700 21 900 24 700 27 000 :

Av dette

9132 Rengjøringspersonale i bedrifter og lignende

Ansatte 209 120 18 12 18 5 8 7 : 4 : : 5 - : :

Avtalt lønn 7 600 4 000 7 000 8 500 9 900 10 000 12 600 16 100 : 18 000 : : 21 200 - : :

Kilde: Statistisk sentralbyrå

¹ Alle lønnstall er rundet av til nærmeste hundre kroner


Lønnsarter

Oppgi avtalt fastlønn per måned, 14-dager eller uke

per 1. september, eller nærmest mulig

1. september

For timelønte skal det oppgis avtalt timelønnssats

og antall betalte timer ved siste lønnsutbetaling.

Dersom det ikke er mulig å oppgi timesats, oppgi

eventuelt akkumulert timelønn og timeantall ved siste

lønnsutbetaling.

Husk å oppgi riktig lønnsperiode. NB! Timelønte

skal alltid ha lønnsperiode 6, uavhengig av om de

får lønnsutbetaling per måned, per 14-dager, per

uke eller per time.

Dersom kompetanse-/kvalifikasjonstillegg, personlige

tillegg og (fast) overtidsbetaling er en del av fast

måneds-, 14-dagers-, uke- eller timelønn, føres også

de her. Eventuell timelønn oppgis med én desimal.

Akkordlønn skal også føres i denne rubrikken.

Se Figur 1.

Opplysninger om uregelmessige tillegg, bonus,

provisjon o.l, overtidsutbetaling og overtidstimer

skal oppgis som sum utbetalt for hele perioden,

1. januar – 31. august.

Uregelmessige tillegg er først og fremst knyttet til

yrket eller stillingen som utøves, arbeidssted,

arbeidstid, arbeidsmengde og arbeidstype.

Tilleggene er ikke en del av fast måneds-,

14-dagers-, uke- eller timelønn, og overtid inngår

ikke her.

NB! I tillegg til at vakt, utkallings- og helligdagstillegg

føres i feltet for uregelmessige tillegg skal disse

tilleggene også spesifiseres i eget felt i Altinn. For de

som leverer filuttrekk på diskett/cd rapporteres dette i

feltet Utvalgte summer 2 (UTVALG 2).

Provisjonslønn og prosentlønn føres i feltet for

Bonus, provisjon o.l.

Oppgi samlet overtidsbetaling som er utbetalt i

perioden 1. januar til 31. august (grunnlønn og

overtidstillegg).

Avspasert overtid (både grunnlønn og overtidstillegg)

skal ikke rapporteres.

Oppgi kun overtidstimer som det er betalt for.

Avspaserte timer skal ikke føres.

Etterbetalinger rapporteres i den lønnsposten

etterbetalingen gjelder for. (Etterbetaling av overtid

føres i lønnsposten for overtid, osv.) Etterbetalinger i

avtalt lønn skal ikke rapporteres.

Figur 1. Ulike lønnsarter som skal innrapporteres

Eksempler på gruppering av lønnsarter

Listen er ikke utfyllende. Bedriften må selv vurdere hvilke

lønnsarter som skal innberettes under de ulike kodene.

Etterbetaling i avtalt lønn skal ikke rapporteres.

Lønnsart Fast

avtalt

lønn

Uregelmessige

tillegg

Bonuser

o.l

Over-

tidsutbetalinger

Lønnsarter

som

ikke

skal

være

med

Fast avtalt lønn per

måned, 14-dager,

uke eller time

per 1. september

x

Etterbetalinger x x x

Akkordlønn

Overtid (40, 50, 60,

x

100, 150, 200

prosent)

x

Provisjon,

prosentlønn

x

Tantieme, gratiale x

Bonus x

Smusstillegg

Trekkpliktige

x

tellepenger

Lønn og annen

godtgjørelse utbetalt

x

i utlandet

Tillegg for ubekvem

x

arbeidstid x

Helligdagsgodtgjørelse

x

Helgetillegg x

Forlegningstillegg x

Høydetillegg x

Skifttillegg x

Vakttillegg x

Montørtillegg x

Utkallingstillegg x

Offshoretillegg/

sokkelkompensasjon

Styrehonorar,

x

sluttvederlag,

vikartillegg

fungeringstillegg

Naturallønn:

f.eks.: fri bil, fri bolig,

x

fri telefon, feriereiser

betalt av

arbeidsgiver,

personalrabatter

Forsikringer: f.eks.:

ulykkesforsikring,

x

livsforsikring,

gruppelivsforsikring

Trekkfrie utgiftsgodtgjørelser:

f.eks.:

diettgodtgjørelse,

kostpenger, dekning

x

av reise og

Overnattings-utgifter,

flyttegodtgjørelse,

verktøygodtgjørelse

x

Feriepenger x

4

Lønnsstatistikk per 1. september

RA-0500b GKLMN

Informasjon og rettledning

Statistisk sentralbyrå

Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk

2225 Kongsvinger

Telefon: 62 88 50 90


Informasjon

Formål

Statistisk sentralbyrå utarbeider offisiell lønnsstatistikk ved

å samle inn, bearbeide og formidle statistikk til allmennheten,

myndighetene og næringslivet. Formålet er å

utarbeide offisiell statistikk som viser endringer i lønn over

året. Endringene blir presentert som indeksserier.

Statistikken skal bringe best mulig fakta inn i samfunnsdebatten

og samfunnsstyringen, og brukes også av

partene under lønnsoppgjørene. Statistisk sentralbyrå har

også hovedansvaret for å koordinere og delta i

internasjonalt statistisk samarbeid.

Hvorfor må deres bedrift være med?

Mange oppgavegivere undrer seg over at opplysninger fra

deres bedrift skal være så viktige for statistikken. Det er

viktig for oss å få et bilde av lønnsutviklingen for alle

ansatte i både små og store bedrifter. Hvis en gruppe blir

fritatt fra å levere oppgave kan det føre til skjevhet i

grunnlaget for statistikken.

Hva skjer dersom dere ikke svarer?

Rapporteringen er av stor samfunnsmessig betydning, og

alle enheter som mottar undersøkelsen har derfor

opplysningsplikt. Dere vil motta purring(er) dersom dere

ikke svarer. Etter statistikkloven § 2-3 har Statistisk

sentralbyrå myndighet til å ilegge tvangsmulkt til dem som

ikke gir opplysninger innen en oppgitt frist. Vi gjør

oppmerksom på at plikten til å gi opplysninger ikke faller

bort selv om mulkten blir betalt.

Taushetsplikt og personvern

Opplysningene er undergitt taushetsplikt etter

statistikklovens § 2-4. Opplysningene vil bli oppbevart og

eventuelt tilintetgjort på en betryggende måte.

Opplysninger knyttet til den enkelte arbeidstaker

behandles dessuten etter personopplysningslovens regler,

og Statistisk sentralbyrå er underlagt kontroll både fra

Datatilsynet og vårt eget personvernombud.

Rapportering

NB! Hvis en enhet har flere bedrifter er det viktig at

opplysninger om de ansatte blir knyttet til bedriftenes

organisasjonsnummer. Ta kontakt med deres

programvareleverandør hvis dere har problemer med

dette.

Lønnsstatistikken kan innrapporteres på ulike måter:

Altinn - www.altinn.no

Opplysningene skal som hovedregel leveres elektronisk.

Den enkleste og sikreste måten å sende inn data på, er å

rapportere via Altinn – myndighetenes offisielle internettportal

for innlevering av opplysninger til det offentlige.

Dersom dere har problemer med pålogging til Altinn, ta

kontakt med Altinn-support på telefon 75 00 60 00.

Kvittering på at dataene er sendt inn via Altinn

På ”Min hovedside” under ”Sendt og arkivert” skal dere

finne RA-0500, Lønnsstatistikk, Sendt etat og AM-nummer

dersom dataene er sendt inn, hvis ikke har sendingen

feilet.

1. Bruk av lønns- og personalsystem -

Bedriftssystemer i Altinn

Oppgavegivers datasystemer, som for eksempel

lønnsregnskaps- og økonomisystemer, kan brukes til å

sende inn opplysninger. For å levere datafil via Altinn må

datasystemet være integrert med Altinn. Ta kontakt med

deres programvareleverandør dersom dere er usikre på

om lønnssystemet tilbyr slik rapportering. Er det ikke mulig

å levere opplysningene via Altinn kan dere sende inn

filuttrekk på diskett eller cd.

Diskett eller cd merkes med:

- Enhetens organisasjonsnummer og navn

- Kontaktperson, telefonnummer og e-postadresse

- Navn på programvareleverandør

Returadresse:

Statistisk sentralbyrå

Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk

2225 Kongsvinger

2. Webskjema

Er det ikke mulig å rapportere direkte fra lønnssystemet

kan dere alternativt fylle ut et webskjema

på https://www.altinn.no. Skjemaet som skal fylles ut er

RA-0500.

For å rapportere for flere ansatte:

Etter at det er fylt ut for en ansatte, klikk på

Lønnsopplysninger under ”Tabeller på siden” oppe til

venstre i skjermbildet. Det kommer nå opp en side hvor det

kan fylles ut for flere ansatte. Fyll ut for alle ansatte før

innsending.

I et foretak med flere bedrifter er det viktig at opplysninger

om de ansatte blir knyttet til bedriftenes

organisasjonsnummer.

Er du tildelt rollen for å besvare skjema for flere enheter

finner du enheten slik:

1. På ”Min hovedside” velges ”Se alle >”øverst i høyre

skjermbilde. Det kommer nå opp en ny side.

2. Marker i ” Vis også underenheter (bedrifter)” og trykk

Enter.

3. Velg den bedriften som det skal rapporteres for fra

listen.

NB! Dersom skjemaet RA-0500 ikke automatisk kommer

opp i ”Min arbeidsliste”, hent det fra ”Skjemakatalog” som

finnes under ”Skjema og tjenester”.

Har dere spørsmål til oss?

Ta kontakt med vår svartjeneste på e-postadresse

lonnstat@ssb.no eller telefon 62 88 50 90.

Foretakets organisasjonsnummer oppgis ved

henvendelse til oss.

Dersom det ikke er mulig å rapportere elektronisk, kan det

bestilles papirskjema via den døgnåpne Skjematelefonen

på telefonnummer 815 20 060. Se følgebrev for ident og

skjemanr.

Svarfristen er 8. september 2009

Rettledning

Bedrifter som skal være med i statistikken

En enhet med flere bedrifter skal bare ta med de

bedriftene som er ført opp på baksiden av tilsendt

brev.

Personer som skal være med i statistikken

Statistikken omfatter kun arbeidstakere som mottar

lønn og er knyttet til bedriftens virksomhet per

1. september.

Du skal også ta med direktører, disponenter,

deltidsansatte, lærlinger og vikarer (ikke ferievikarer).

Følgende personer skal ikke være med:

- Innleid hjelp (f.eks. fra vikarbyråer)

- Eiere som ikke har fast lønn eller fast arbeidstid

- Ferievikarer

- Ansatte på permisjon og heltidspermitterte

- Ansatte på arbeidsmarkedstiltak

- Sykmeldte

Yrkesbetegnelser

Oppgi den ansattes yrkesbetegnelse som f.eks.

forsker, laborant, regnskapssjef, kasserer, ITprogrammerer,

sentralbordoperatør, vaktmann,

renholdsbetjent, kontorsjef, konsulent osv.

Yrkeskoder

Se vedlegg: NOS Standard for yrkesklassifisering

C 521. Se http://www.ssb.no/emner/06/01/nos_C521

NB! Apotekene: Se vedlegg APOTEKENE. Riktig

yrkesbetegnelse/autorisasjonstittel er viktig.

Se også http://www.ssb.no/emner/06/yrke, et

hjelpemiddel for å finne riktig yrkeskode.

Dette er de samme kodene som skal rapporteres til

NAV. De fire første sifrene oppgis. Se vedlegg.

Standarden består av følgende yrkesfelt:

1 Administrative ledere og politikere

I dette feltet inngår alt politisk arbeid samt ledelsesarbeid

på høyeste nivå i både offentlig og privat sektor. Det er

ingen krav til formell kompetanse for dette feltet.

2 Akademiske yrker

Her inngår yrker som normalt krever utdanning fra

universitet eller høyskole av minimum 4 års varighet.

3 Yrker med kortere høyskole- og universitetsutdanning og

teknikere

Her inngår yrker som normalt krever 1-3 års utdanning

utover videregående skole.

4 Kontor- og kundeserviceyrker

VIKTIG !

4131: lagerarbeider, lagermedarbeider, lageransatt,

lagerfunksjonær, arbeidende formann, teamleder

(lager), sammenstiller, plukker.

4132: lagerarbeider og logistikkoperatør

(=fagarbeidertittel)

5 Salgs-, service- og omsorgsyrker

For de fleste yrker i yrkesfeltene 6, 7 og 8 kreves det

utdanning på videregående skoles nivå

6 Yrker innen jordbruk, skogbruk og fiske

7 Håndverkere o.l.

8 Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv.

VIKTIG !

8321 varebilsjåfør, godsbilsjåfør,

8323 yrkessjåfør(fagarbeidertittel), lastebilsjåfør,

langtransportsjåfør

8332 kranfører (alle typer)

8333 truckfører

9 Yrker uten krav til utdanning (renholdere, hjelpearbeidere

o.l.)

Avtalt arbeidstid per uke

Oppgi avtalt arbeidstid per uke fratrukket

spisepauser.

NB! Det er svært viktig for statistikken at

arbeidstiden blir riktig rapportert. For arbeidstakere

som har ulik arbeidstid fra uke til uke, beregnes

gjennomsnittlig timetall per uke for hele perioden (1.

januar til 31. august) eller gjennomsnittlig arbeidstid

per uke som ligger til grunn for siste lønnsutbetaling.

Avlønningsperiode

Oppgi en av kodene for lønnstakerens

avlønningsperiode:

- Ansatte med fastlønn skal ha kode 1-5

- Ansatte med lønnsfastsettelse per time skal ha

kode 6 uavhengig av om de har lønnsutbetaling per

måned, 14-dager eller uke.

- Ansatte som er provisjonslønnet skal ha kode 7

For fastlønte:

Kode 1 = Fast avtalt månedslønn 12 ganger i året

Kode 2 = Fast avtalt 14-dagerslønn

Kode 3 = Fast avtalt lønn hver uke

Kode 4 = Fast avtalt månedslønn 12,5 ganger i året

Kode 5 = Fast avtalt månedslønn 13 ganger i året

For timelønte:

Kode 6 = Timelønn

For provisjonslønte:

Kode 7 = Provisjons- eller prosentlønn

NB! Gjelder kun Finanstjenester

Lønnstrinn:

Dersom den enkelte arbeidstaker er omfattet av

Sentralavtalen i finans og derved er lønnsplassert

etter lønnsregulativet i finans, (FA/Finansforbundet,

FA/Handel og Kontor, FA/Falo og FA/Postkom) må

det oppgis lønnstrinn per 1. september.

Kun arbeidstakere som ikke er omfattet av

Sentralavtalen, eller er unntatt fra lønnskapitlet i

Sentralavtalen, registreres med åpen rubrikk. Det er

viktig at det er samsvar mellom lønnstrinn og lønn

som oppgis.

For de som leverer filuttrekk på diskett/cd

Rapporteres lønnstrinn i posisjon 94 – 101,

Spesialopplysning (1), (SPESIAL 1) under

Lønnstakerpost.

3


Tlf: +47 22 54 17 00 |

Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo |

Postboks 2900, 0230 Oslo, Norge

www.virke.no

More magazines by this user
Similar magazines