Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Vabrikteelling 84

1909.

Paa de enkelte amter fordelte raastofforbruket sig soin følger:

Raastoffer.

Hedemarken. Kristian.

Poteter hl. 226 528 132 273 83 125

Byg kg. 488 309 277 969 179 122

Korngrop S• 2 480 -

Ølberme og gjær liter 58 283 32 691 21 727

Presgjær kg. ' 818 582 236

Stivelsesavfald hl. 3 025 3 025 -

Nordre

Trondhjem.

11 130

31 218

2 480

3 865

I løpet av de sidste terminer har brænderiernes raastofforbruk stillet sig

som folger

Raastoffer. 1908-1909. 1909-1910. 1910-1911. 1911-1912. 1912-1913.

Poteter

Byg

Korngrop og korn

hl.

kg.

Mais

Olberme og gjær

Presgjoer

liter

kg.

Turnips hl.

Stivelsesavfald

Potetesmel

Melasse

kg.

226 528

488 309

2 480

58 283

818

3 026 •

69 255

135 630

11.

13 661

550

188 317

456 139

44 264

1 487

2 795

3 650

69 046 405 821

191 192 836 571

103 769 51 512

91 276 3 793

23 490 80 032

328 2 948

13 020 9 450

6 500

15 818

Brænderiernes samlede produktion beløp sig i terminen 1908 —1909 til

1 348 431 liter raasprit beregnet efter 100 pet. styrke ; herav faldt 896 722 liter

paa de 11 brænderier hvorfor man hadde fuldstændige opgaver og 451 709 liter

paa de 10 øvxige, hvorfor man kun bar produktionsopgaver.

Inklusiv avgiften blev værdien av de 11 førstnævnte brænderiers produktion

opgit til 2 742 342 kr. eller 3.06 kr. pr. liter. Gaar man ut fra at ogsaa de

øvrige brænderiers *produktion er blit avhændet til denne pris, skulde inklusiv

avgiften værdien for deres vedkommende ha beløpet sig til 1 382 229 kr., og den

hele produktion av raasprit i terminen 1908-1909 skulde saaledes ha hat en

værdi av 4 124 572 kr. Beregnet efter 2.62 kr. pr. liter sprit 100 pct. styrke

utgjorde herav avgiften til Statskassen. 3 532 889 kr,

More magazines by this user
Similar magazines