Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

De to gruppers raastofforbruk var :

Raastoffer.

87

Rug kg.

Byg

Rugkli

Maltspire . . .

Maisstivelse

Potetesmel

Gjærfabrikker.

287 600

759 000

25 000

48 000

22 500

113 800

Gjær- og gjær

spritfabrikker.

745 650

2 173 875

■■••

2 000

337 210

Fabriktælling

1909.

S...11•■•■■••••■■,...■..,

1 033 250

2 932 875

25 000

48 000

24 500

451 010

2 bedrifter har kun opgit samlet kornforbruk og ingen specifikation meddelt

for de forskjellige kornsorter. 2 andre bedrifter har ikke opgit forbrukt mængde

potetesmel til rengjærens blanding. For imidlertid at opnaa mere ensartede og

fuldstændige opgaver har man i den ovenfor meddelte tabel, fordelt kornforbruket

ved de 2 førstnævnte bedrifter i overensstemmelse med hvad forholdet ialmindelighet

har været ved de øvrige, likesom man for de 2 sidstnævnte bedrifters vedkommende

har tillagt det antagelige potetesmelforbruk, beregnet efter forholdet ved de

resterende fabrikker.

Rug, byg og potetesmel er saaledes op,it for samtlige fabrikker. Rugkli

blev kun opgit av 1 bedrift, maltspire av 3 og maisstivelse av 2.

Kornforbruket (rug og byg) blev av 1 bedrift opgit til mindre end 100 000 kg.,

av 3 til 100 000 -- 249 000 kg., av 3 til 250 000-499 000 kg. og av 3 til mere

end 500 000 kg.

Samtlige bedrifter har avgit opgaver over sin produktion, og da saavel over

producert mængde som over producert værdi. Paa gjær- og gjeerspritfabrikkerne

fordelte produktionen sig som følger :

Produktion.

I. Mængde.

Presgjær kg.

Sprit A 100 pet liter

II. Værdi:

Presgjær kr.

Sprit

Gjær- og

Gjærfabrikker. Ialt.

spritfabrikker.

414 992

319 336

1 001 345 1 416 337

410 558 410 558

738 063 1 057 399

74 306 74 306

More magazines by this user
Similar magazines