Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktelling 8E3

1909.

\••■•••■•■■,......■••■•■■,

9 av bedrifterne har opgit samlet produktion av gjær og bare 1 liar meddelt

yderligere specifikation for rengjær og blandet gjær. Hvor meget av ovennævnte

kvantum som er avhaendet i ren og hvor meget i blandet form kan derfor ikke

opgives. Av gjærfabrikkerne opgav 1 at tilvirke under 50 000 kg., 3 at tilvirke

50 000-99 000 kg., 5 at tilvirke 100 000-249 000 kg. og 1 at tilvirke mere

end 250 000 kg Mere end 200 000 kg. presgjeer tilvirket folgende bedrifter:

A/S Gerner Gjær- og Spritfabrik (Moss), A/S Kristiania Presgjærfabrik (Kristiania),

A/S Bakernes Gjær- og Spritfabrik (Moss).

Gjennemsnitsprisen for den tilvirkede gjær var for samtlige bedrifter underett

0.75 ore pr. kg. Forovrig stillet den gjennemsnitlige produktionspris sig

for de enkelte bedrifter som følger:

Under 70 ore

70-79 ore

80 ore og derover

Pris pr. kg.

Antal

bedrifter.

3

3

4

Producert

mængde.

Kg.

534 788

405 457

476 092

Gjærspriten var dels opgit i volumliter og dels ogsaa i liter à 100 pct.

styrke. Efter de opgivne forholdstal er imidlertid i ovennævnte opgave den hele

gjærspritfabrikation omregnet i liter A, 100 pct. styrke.

Av de 5 fabrikker soin tilvirket gjærspiritus fremstillet 1 mindre end

50 000 liter, 3 fra 50 000 til 100 000 liter og 1 mere end 100 000 liter.

Gjennemsnitsprisen for samtlige fabrikker underett var 18 ore pr. liter —

heri er avgiften, 10 ore pr. liter, ikke medregnet, idet gjærsprit i regelen noteres

eksklusiv avgiften. 2 bedrifter med en samlet tilvirkning av 178 430 liter

avheendet sit produkt til en lavere gjennemsnitspris og 3 bedrifter med en samlet

tilvirkning av 232 128 liter avhændet sit produkt til Mere gjennemsnitspriser.

5 av gjærfabrikkerne opgav tilsammen at ha tilvirket og avhændet 38 713 hl.

mask til en samlet værdi av 42 870 kr. eller til en pris av 1.11 kr. pr. hl. For de

5 øvrige bedrifter mangler imidlertid opgaver over tilvirkning av dette biprodukt.

For de seneste terminer har gjeersprittilvirkningen været 1 :

Produktionstermin.

Gjærsprit

ialt.

Herav forbrukt

indenlands.

1908-1909 liter 421 375 135 481

1909-1910 404 427 215 878

Eksportert.

1910-1911 427 794 316 683 107 740

1911-1912 496 769 419 403 76 625

1912-1913 428 403 427 975 139

Forskjellen mellem produktionen og forbruket eksporten er beholdningen ved

terminens utgang.

More magazines by this user
Similar magazines