Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Pabriktælling 00

1909.

lykkedes at beregne fuldstændige produktionsopgaver. Omtrent paa samme vis

er værdiopgaverne beregnet.

Av de i terminen 1908 —1909 forbrukte raastoffer skulde der saaledes ialt

være tilvirket:

Produkter.

Potetesmel

Maismel, sago, glykose og kraftfôr .

Ialt

Mængde. Vwrdi.

Kg. Kr.

3 108 200 970 601

803 200 222 798

3 911 400 1 193 399

Mindre end 1 000 sækker potetesmel à 100 kg. tilvirket 1 av de herhenhørende

bedrifter, fra 1 000 til 1 900 sækker tilvirket 3 fabrikker, fra 2 000 til

3 900 sækker tilvirket 3 fabrikker, og mere end 4 000 sækker tilvirket 3 fabrikker.

Disse de 3 sidstnævnte var: A/S Larvik Potetesmel- og Stivelsesfabrik (Larvik),

dennes filial Brumunddalens Potetesmelfabrik (Fumes) samt Hedemarkens Potetesmelfabrik

(Furnes).

Gjennemsnitsprisen for det tilvirkede potetesmel var 31.23 kr. pr. sæk. Forøvrig

stillet den gjennemsnitlige produktionspris sig for de enkelte fabrikker

som følger:

30 kr. og mindre

31-32 kr.

Over 32 kr

Pris pr. sæk.

Antal

bedrifter.

6

2

2

10

Disses

produktion.

Kg.

1 562 000

296 500

1 249 700

3 108 200

Foruten potetesmel tilvirket 1 bedrift maismel, 1 sago og 1 glykose og

kraftfôr.

Under forutsætning av at i hl. poteter i terminen 1912-1913 gav likemeget

potetesmel som i terminen 1908-1909 skulde der i terminen 1912--1913

være tilvirket 3 915 900 kg. potetesmel.

Malterier.

T driftsaaret 1909 var der igang ialt 21 malterier, som samtlige blev drevet

i forbindelse med ølbryggeri. Uoverensstemmelse mellem driftstermin og kalenderanm

gjorde sig naturligvis ogsaa for disse bedrifters vedkommende gjældende.

Dog var den her ikke av den betydning som for de fornævnte industrigrener,

More magazines by this user
Similar magazines