Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktoelling

1909.

Av malterierne opgav 15 selv at forbruke hele sin maltproduktion ved eget

bryggeri, mens kun 6 opgav at ha solgt noget deray. T den opgivne produktionstermin,

der som alt nævnt for alle omfatter et heft nar, oplyste disse sidste 6

malterier ialt at jia solgt 993 691 kg. malt.

Opgaver over maltproduktionens værdi har de færreste bedrifter meddelt;

dog har alle de malterier,. som produeerte til salg, opgit værdien av det solgte

kvantum. Iberegnet avgiften utgjorde denne for det ovennævnte kvantum

(993 691 kg.) kr. 750 449 eller 76 ore pr. kg. 1 Antar man nu at al producert

malt, hadde samme værdi som den solgte, skulde i kalenderaaret 1909 værdien

av den samlede maltproduktion ha beløpet sig til kr. 5 219 816 og i terminen

1908-1909 til kr. 5 371 552. Av disse beløp utgjorde avgiften henholdsvis

kr. 3 148 663 og kr. 3 240 027 2 .

Mængde og værdi av den ved maltets pudsning avskallede maltspire eller

gro liar kun 12 av malterierne opgit, og for disses vedkommende utgjorde den

i den omhandlede produktionstermin 263 584 kg. til en værdi av 26 367 kr.

eller vel 10 ore pr. kg.

1908-1909

1909-1910

1910-1911

1911-1912

I de sidste terminer har malteriernes virksomhet stillet sig som følger:

Produktionstermin. Stopsat korn. Maltavgift.

Ølbryggerier.

Kg. Kr.

8 733 225 3 420 027

8 094 774 3 003 161

8 877 618 3 293 596

9 569 071 3 550 126

Av de 42 ølbryggerier som denne statistik omhandler har 1 opgit som produktionstermin

1 september 1908— 31 august 1909, 16 terminen 1 oktober 1908—

30 september 1909, 5 terminen 1 november 1908-31 oktober 1909, 16 kalenderaaret

1909, 2 terminen 1 oktober 1909 --30 september 1910 og 2 endelig

kalenderaaret 1910. De ellers mere eller mindre fuldstændige raastof- og produktionsopgaver

omfatter altsaa alle et helt driftsaar.

Til sammenligning kan anføres at Handelsstatistikkens indforselspriser for aarene

1908, 1909 og 1910 tillagt tolden (50.5 ore pr. kg.) er henholdsvis 76.5, 75 og 73.8

ore pr. kg.

2 Maltavgiften betales med 37.1 ore pr. kg. stopsat korn.

More magazines by this user
Similar magazines