Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

9 5

Fabriktælling

1909.

av de 11 bryggerier. Ved imøtekommenhet fra Bryggeriforeningen fik man

overlatt dennes priser for aarene 1908-1909. Og hadde man nu turdet gaa ut

fra, at alle de heromhandlede bryggerier hadde avhændet sit øl til disse priser,

vilde fordelingen av de samlede mængde- eller eventuelt værdiopgaver helt enkelt

kunne være beregnet ved division eller eventuelt multiplikation av de opgiviie

værdi- eller mengdeangivelser med priserne. Da imidlertid, som senere skal

vises, de færreste bryggeriers priser faldt noiagtig sammen med gjennemsnitspriserne,

har man søkt at bestemme fordelingen efter folgende formel:

ti x t2 y + t3 z t4 q T.

hvor da t2 — t3 og t 4. betegner den meddelte specifikation over de 4 elsorters

værdi eller eventuelt mængde, T. den opgivne samlede mængde eller eventuelt

værdi, og .x y z q de 4 &sorters respektive priser pr. mængdeenhet, der

saa blir at bestemme dels gjennem denne formel og dels ved hjælp av Bryggeriforeningens

priser.

27 bryggerier opgav at tilvirke alle de 4 nævnte &sorter, 6 opgav kun at

tilvirke bokel og bayerol, 5 bokel, bayerøl og alkoholsvakt el, 1 bokel, bayerol

og alkoholfrit el, 2 kun bayerøl og 1 bayerel, alkoholsvakt el og alkoholfrit el.

Desuten blev alkoholfrit el ogsaa tilvirket ved 2 mineralvandfabrikker. Typen

bokol blev saaledes ialt tilvirket ved 39 bryggerier, bayerøl ved 42 bryggerier,

alkoholsvakt el ved 33 bryggerier og alkoholfrit el ved 30 bryggerier.

Av ovennævnte mængder ed blev 252 867 hl. tilvirket av de bryggerier,

som ikke blev drevet i forbindelse med mineralvandfabrik, og 186 953 hl. av de

som blev drevet i forbindelse med mineralvandfabrik. 326 380 hl. øl blev tilvirket

ved de bryggerier som var forbundet med malteri og 113 520 hl. ved de

øvrige bryggerier.

Av den samlede elproduktion blev der av Kristianiabryggerierne tilvirket

ialt 240 357 hl. eller 54.6 pct. Paa de øvrige amter fordelte produktionen sig

som følger 1 .

30 000 hl. og mere Sondre Trondhjem (3) og Bergen (2).

20 000-29 999 hl. Smaalenene (5) og Stavanger (2).

10 000-19 999 - Jarlsberg og Larvik (6), Hedemarken (3),

Buskerud (4) og Lister og Mandal (1).

5000— 9 999 - Bratsberg (1) og Kristians (2).

under 5 000 - Nordland (1), Nedenes (2), Tromso (1) og

Sondre Bergenhus (1).

Ved landsbryggerierne blev der tilvirket 34 616 hl. el eller 8 pct. av den

samlede produktion og ved bybryggerierne 405 204 hl. eller 92 pct.

Efter produktionens størrelse fordelte de enkelte bryggerier og deres eltilvirkning

sig soin felger:

De i parentes tilfoiede tal angir antallet av bryggerier i vedkommende amt.

More magazines by this user
Similar magazines