Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktælling 98

1909,

••■■•■■■■,,,

For alle ølsorter regnet enderett endelig var gjennemsnitsprisen 32 ore

pr. liter.

Om samtlige de hernævnte gjennemsnitspriser maa til slutning bemerkes, at

dette er de totale gjennemsnitspriser for hver ølsort eller for hvert bryggeri uten

hensyn til, at noget er solgt en gros og noget en detalj, noget paa fat og noget

paa flaske, noget med større og noget med mindre avanse osv.

For biprodukternes vedkommende er opgaverne meget mangelfulde. Salget

av mask er saaledes kun opgit av 30 bryggerier ; desuten opgav et at ha opf6ret

sin mask ved eget fjøs, mens derimot de resterende 11 ingen oplysninger gav om

maskproduktionen. Gjennemsnitsprisen for den solgte mask var kr. 1.16 pr. hl.

Bayerberme eller ølgjær opgav bare 7 bryggerier at ha solgt, idet efterspørse[en

efter denne vare saa betydelig var avtat efter brænderiernes nedlægning. Gjennemsnitsprisen

for bayerberme og gjær var kr. 0.16 pr. liter.

Til sammenligning skal til slutning anføres de produktionsopgaver som Maltkomiteen

av 1903 indhentet i forbindelse med de for nævnte raastofopgaver :

Klasse 3

—2

—1

Olsorter. 1904-1905. 1905-1906. 1906-1907.

Bokol o. lign hl.

Bayerel o. lign

Alkoholsvakt ol

Alkoholfrit ol

Klasser.

■••

Ialt hl.

Ialt

26 631 30 140 33 634

329 656 347 906 342 514

29 744 28 945 26 034

5 876 10 529 14 955

391 907 417 520 417 137

Heri er imidlertid ikke medregnet 4 bryggerier med en samlet produktion

soin anslagsvis sattes til 10 000 hl.

Ifølge regnskaperne for den nye ølskat var produktionen av beskattet ol

iste halvaar 1913 :

Mængde

utlevert øl.

Hl.

29 397.47

186 470.03

31 431.92

Herav

erlagt skat.

Kr.

499 757

1 491 760

62 864

247 299.42 2 054 381

hvor da klasse 3 paa det nærmeste vil falde sammen med gruppen bokøl o.

klasse 2 med gruppen bayerøl o. lign. og klasse 1 med gruppen alkoholsyakt ol,

More magazines by this user
Similar magazines