Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

99

Mineralvandfabrikker.

Fabriktralling

1909.

■■=wwww.,■.•

motsætning til de tidligere bedriftsgrupper kommer denne kun til at omfatte

et faatal av de herhenhørende bedrifter, dels fordi kun faa mineralvandfabrikker

stod under Fabriktilsynets kontrol og saaledes blev medtat i Fabriktællingen,

og dels ogsaa fordi de opgaver soin er indkommet er meget mangelfulde.

For bryggerier som tillike drev mineralvandfabrikation kom saaledes forholdet

mellem de, som ikke hadde avgit opgaver over det i mineralvandfabrikken forbrukte

raastof, og de som hadde avgit saadanne opgaver til at stille sig som følger:

Antal bedrifter

Som i arbejdsløn betalte kr.

og hvis arbeiderantal var

Avgit

opgaver.

18

514 005

688

Opgaver

mangler.

7

259 935

319

For de selvstændige mineral vandfabrikker var det samme forhold:

Antal bedrifter .

Som i arbejdsløn betalte kr.

og hvis arbeiderantal var

Avgit

opgaver.

25

96 043

176

Opgaver

mangler.

6

33 529

40

Av de mineralvandfabrikker som endelig blev drevet i forbindelse med eddikog

saftfabrikker o. lign. har samtlige avgit opgaver over sit raastofforbruk.

Av de 62 mineralvandfabrikker har saaledes ialt 13 ingen raastofopgaver

avgit, mens der fra de resterende 49 er indløpet mere eller mindre fuldstændige

opgaver herover. Nogen hadde saaledes bare meddelt værdiopgaver, andre bare

mængdeopgaver, og atter andre begge dele ; nogen hadde kun opgit samlet vegt

eller værdi uten specifikation for de enkelte raastoffer; og endelig er der forskjel

i opgaverne med hensyn til de forskjellige raastoffer, som er tat med.

For imidlertid at faa opgaverne mere ensartet, liar man for de bedrifters

vedkommende, soin bare opgav de anvendte raastoffers værdi, beregnet mængdeopgaverne

efter de gjennemsnitspriser enkelte andre meddelte. Og videre har

man for de bedrifter, som kun opgav samlet vegt eller samlet værdi, fordelt disse

paa de enkelte raastoffer efter det forhold, som var det almindelige ved de øvrige

bedrifter i samme amt eller landsdel,

More magazines by this user
Similar magazines