Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

FabriktEelling 102

1909.

Av gruppen kalksten og svovlsyre utgjorde vel 2/3 kalksten og V3 svovelsyre.

Av disse raastoffer opgav de 10 nævnte fabrikker at tilvirke, safter, syltetoier,

maltekstrakt, maltkarameller, eddik, eddiksyre og kulsyre for en samlet værdi

av kr. 698 354, mens altsaa opgaver mangler for 1 av de nævnte saftfabrikkers

vedkommende. Av den samlede værdi repræsenterte 2/3 eddiksyre, 1/5 saft- og

syltetoi og 1/10 kulsyre, mens den ubetydelige rest for en væsentlig del utgjorde

maltekstrakt og karameller.

Efter produktionens storrelse fordelte disse bedrifter sig som følger:

Sterreisesgrupper•

Under 5 000 k

5 000— 9 999 -

10 000-24 999 -

25 000— 49 999 -

50 000 kr. og mere

Ialt

Antal

bedrifter.

Deres

produktion.

Kr.

3 2 435

1 10 000

2 52 887

4 633 032

10 698 354

Av de 4 største fabrikker var de 2 saftfabrikker, 1 eddiksyrefabrik og 1 kulsyrefabrik.

Samlet raastofforbruk i de heromhandlede industrigrupper.

Av de bedrifter som denne statistik omfatter har saaledes 10 brænderier, 5

destillationer, 5 gjærspritfabrikker, 10 gjærfabrikker, 10 potetesmelfabrikker, 42

olbryggerier, 49 mineralvandfabrikker, 8 saft-, eddik- og maltekstraktfabrikker og

2 kulsyre og eddiksyrefabrikker opgit sit raastofforbruk, mens derimot saadanne

opgaver mangler for 2 destillationer, 13 mineralvandfabrikker og 1 saftfabrik.

Ialt blev raastofforbruket opgit til :

Rug 1 033 '250 kg

Byg 11 736 083 -

Mais 920 300

Poteter 35 626 611

Rugkli '25 000

Maisstivelse 24 500

Potetesmel 451 010

Humle . . . . ......... . . 102 406

Bær og saft 340 405 -

Malt 8 474 286

Maltspire , • 48 000

Raasprit 1. 754 047 liter.

Vorter 4 360 -

Bernie 39 910 -

Gjær 444 kg.

Sukker 183 621 -

Essenser og syrer 3 007 -

Kulsyre 48 786 -

Svovelsyre 1 391 408 -

Kalksten, marmor og

kridt 3 020 649 -

_Kemikalier forovrig. . 18 197

More magazines by this user
Similar magazines