Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktaalling 106

1909.

og 17 enten bodde tilleie, eller blev drevet i ikke særskilt takserte eiendomme.

Forøvrig stillet takstsummerne sig som følger:

Brænderier og destillationer kr. 1 916 000

Gjær- og gjeerspritfabrikker 793 600

Potetesmelfabrikker 656 750

Ølbryggerier 8 027 700

ølbryggerier og mineralvandfabrikker 4 763 980

Mineralvandfabrikker 600 000

Mineralvand-, saft- og eddikfabrikker 180 000

Kulsyre-, eddiksyre- og saftfabrikker 347 000

lait kr. 17 285 030

Selvstændig f or muesansæt telse hadde 90 bedrifter (74.4 pct.);

lignet i forbindelse med anden virksomhet var 17 bedrifter (14 pct.), mens 14

bedrifter (11.6 pct.) ingen formue hadde. Ved hjælp av opgaverne over produktionens

størrelse for de heromhandlede bedriftsgrupper har man likesom ved 2

av de tidligere behandlede (Kornmøller og Træmasse-, cellulose- og papirindustrien)

søkt tilnærmet at bestemme formuens størrelse ogsaa for de fabrikkers vedkommende

som ingen selvstændig takst hadde. Det almindelige forhold mellem produktionsværdien

og lignet formue har saaledes vist sig at være : For g j æ rf

abrikker med mindre produktion end 100 000 kr. 1 kr. i formue pr. 3 kr.

i produkt. For olbryggerier med en produktion paa 100 000-250 000 kr.,

1.60 kr. i formue pr. 1 kr. i produkt, for samme med en produktion paa 250 000

—500 000 kr. 1.10 kr. i formue pr. 1 kr. i produkt. For mineralv an df

abrikker med en produktion paa 1 000 — 5 000 kr., 2 kr. i formue pr. 1 kr.

i produkt, for samme med en produktion paa 5 000-10 000 kr. og 10 000-

0 000 kr., 1 kr. i formue pr. 1 kr. i produkt, og for samme med en produktion

paa mere end 20 000 kr., 1.30 kr. i formue pr. 1 kr. i produkt. Og for s a f tfabrikk

er endelig 1 kr. i formue pr. 2.70 kr. i produkt. Paa denne maate

har man saa for de 17 bedrifter, som ingen selvstændig formue hadde, beregnet

denne til 986 000 kr., mens den for de øvrige 90 bedrifter, soin hadde selvstændig

formue, er opgit til 22 618 200 kr. Paa de enkelte industrigrener fordelte

den samlede formue sig som folger

Bedriftsgrupper.

Brænderier

Destillationer

Gjærsprit og gjærfabrikker

Gjærfabrikker

Potetesmelfabrikker

ølbryggerier

Olbryggerier og mineralvandfabrikker

Mineralvandfabrikker

Nineralvand-. saft- og eddikfadrikker

Saft- og eddikfabrikker

Eddiksyre- og kulsyrefabrikker . . . .

Ialt

Samlet

formue.

Kr.

598 000

2 495 000

515000 ,

93 000

477 000

10 071 200

8 110 500

645 500

216 000

53 000

330 000

23 604 200

Herav

beregnet tillæg.

17 000

708 500

192 500

35 000

33 000 11.

986 000

More magazines by this user
Similar magazines