Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

107 Fabriktælling

1909.

Den betydeligste formue hadde saaledes ølbryggerierne (77 pet.) og destillationerne

(10.6 pet.).

Selvstændig indtægtsansættelse hadde 97 bedrifter (80.2 pet.),

indtægtsligning i forbindelse med anden virksomhet hadde 17 bedrifter (14 pet.),

mens 7 bedrifter (5.8 pet.) ingen indtægt hadde. Ogsaa for indtægtens vedkommende

har man for fuldsteendighets skyld Fiat at beregne indtægten for de bedrifter

som ingen selvstændig saadan hadde, idet man som ved formuen er gaat ut fra

at der er en viss forholdsmessighet tilstede mellem paa den ene side produktionens

størrelse og paa den anden den ilignede indtægt. Mellem produktionsværdien og

indtægten er det almindelige forhold saaledes fundet at være:

For gjærf abrikker med en produktion paa mindre end 100 000 kr.,

1 kr. i indtægt pr. 16 kr. i produkt. For potetesm elf abrikker med

en produktion paa mindre end 100 000 kr., 1 kr. i indtægt pr. 9 kr. produkt,

og for samme med en produktion paa mere end 100 000 kr., 1 kr. i indtægt pr.

13 kr. i produkt. For olbryggerier med en produktion paa 100 000—

250 000 kr , 1 kr. i indtægt pr. 6 kr. i produkt, og for samme med en produktion

paa 250 000-500 000 kr., 1 kr. i indtægt pr. 12.20 kr. i produkt.

For ra iner alvandf abrikk er med en produktion paa 1 000-5 000 kr.,

og 5 000-10 000 kr., 1 kr. i indtægt pr. 3 kr. i produkt, og for samme med

en produktion paa mere end 10 000 kr., 1 kr. i indtægt pr. 7 kr. i produkt.

Og for s a ftf a brikker endelig 1 kr. i indtægt pr. 24 kr. i produkt. Paa

denne maate er saa for de 17 bedrifter som ingen selvstændig indtægt hadde,

denne beregnet til 126 100 kr., mens den for de 97 bedrifter som hadde selvstændig

indtægt er opgit til 2 255 160 kr. Paa de enkelte industrigrener fordelte

den samlede indtægt sig som følger:

Bedriftsgrupper.

Brænderier

Destillationer Ito....

Gjærsprit- og gjærfabrikker

Gjærfabrikker

Potetesmelfabrikker

ølbryggerier

Ølbryggerier og mineralvandfabrikker

Mineralvandfadrikker

Mineralvand-, saft- og eddikfabrikker

Saft- og eddikfabrikker

Kulsyre- og eddiksyrefabrikker

_

Ialt

Samlet

indtægt.

Kr.

78 450

344 700

94 700

19 200

99 450

939 360

651 800

80 800

24 400

5 400

43 000

2 381 260

Herav

beregnet tillæg.

3 200

15 100

82 400

20 400

3 800

1 200

126 100

More magazines by this user
Similar magazines