Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktælling

1909.

-Varegrupper.

Fast maal:

Mekanisk træmasse

Sulfitcellulose

Sulfatcellulose

Tommer ialt

Eller omsat i stablet

m a a I:

Mekanisk træmasse

Sulfitcellulose

Sulfatcellulose

Bedriftsgrupper.

Træsliperier

Cellulosefabrikker

Kombinerte træmasse- og cellulosefabrikker . .

Tommer ialt

Samlet tømmerforbruk

Samlet tommerforbruk.

1 071 230 m 3

1 028 748 -

203 245

2 303 223 m 8

1 373 372 -

1 318 908 -

260 570 -

2 952 850 m 3

Fast maal.

980 100 m 3

877 773 -

445 350 -

2 303 223 m 8

Tømmerforbruk

pr. ton masse. ,

1.52 m 3 pr. ton vaat

5.62 - - - tor

6.23 - - - tor

1.95 m 3 pr. ton vaat

7.10 - - tor

8.00 - - tor

Eller omsat i stablet

maal.

1 256 538 m 3

1 125 350 -

57096e -

2 952 850 m 3

Paa, de forskjellige varegrupper fordelte tømmerforbruket sig saaledes :

Tømmerforbruk i gjen-

nemsnit pr. bedrift. 2

15 753 m 3

68 583 -

33 874 -

20 197 m 3

87 927 -

43 430 -

Da imidlertid sulfateellulosefabrikkerne ogsaa anvender meget smaat trævirke,

kan man vel neppe anse opgaverne for deres vedkommende som fuldt ut paalidelig,

idet noiagtig maaling av sa,adant virke vanskelig lar sig utføre.

Hvad træsliperierne og sulfiteellulosefabrikkerne angaar utgjør gran hovedmassen

av det forbrukte tømmer (kun 5 sliperier opgav at ha anvendt asp, nemlig

24 840 m 3 — fast maal Anderledes derimot med sulfateellulosefabrikkerne, idet

de ogsaa kan anvende andre træsorter, det er derfor sandsynlig, at noget av de

203 245 m 3 — fast maal — som disse fabrikker forbrukte, er asp, furu og lignende.

Tømmerforbruket fordelte sig paa de enkelte amter som følger : 3

Beregnet ved at dividere produktionen (se tabel 3) i tømmerforbruket.

2 Tømmerforbruket dividert med bedrifternes antal (se tabel 1).

3 Stavel disse som alle efterfølgende trNlastmaal er opgit i fast lima'.

More magazines by this user
Similar magazines