Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktælling 10

1909.

Fredrikshaldsvasdraget 103 774 m'

Glommenvasdraget 599 240 -

herav Hovedvasdraget 446 868 in

« Mjøsvasdraget 152 372 -

Drammensvasdraget 754 496

herav Drammenselven 386 369 m 8

« Ranselven 163 613 -

« Aadalselven 90 394 -

• andre bielver' 114 120 -

Andre Ostlandsvasdrag 288 770 -

Skiensvasdraget 313 862 -

Andre Sorlandsvasdrag 145 124 -

Vestlandets og Trondelagens vasdrag 97 957 -

Riket ialt 2 303 223 m8

Her falder altsaa hovedmassen paa de ved Drammensvasdraget liggende bedrifter

(32 procent), og paa de ved Fredrikshalds-, Glommen-, Drammens- og Skiensvasdraget

liggende falder tilsammen 77 procent av det samlede tømmerforbruk.

13 sulfitfabrikker med en samlet produktion av 165 151 ton tør og 4 sulfatfabrikker

med 20 661 ton tør har til fremstilling av kokelut ialt anvendt :

Svovel

Svovelkis

Kalk

Kalksten

Salt

Soda

Natriumsulfat

Raa stoffer.

Ialt

13 sulfitcellulose-

fabrikker.

1 000 kg.

7 591

33 674

3 511

22 977

67 753

4 sulfatcellulosefabrikker.

17 cellulosefabrikker

ialt.

Tilsvarende opgaver mangler imidlertid for 2 sulfitfabrikker med en samlet

produktion av 20 596 ton tør og 2 sulfatfabrikker med 11 947 ton tør cellulose.

Hvad pap- og papirfabrikkerne angaar bestaar her som for nævnt størstedelen

av det anvendte raastof av mekanisk og kemisk træmasse, hvorav ialt er

forbrukt :

Mekanisk træmasse 187 352 ton vaat.

Kemisk 65 390 « tor.

I Snarumselven, Simoa, Ekernelven og Lierelven.

1 000 kg.

630

2 050

400

40

3 608

6 728

1 000 kg.

7 591

33 674

4 141

25 027

400

40

3 608

74 481

More magazines by this user
Similar magazines