Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Fabriktælling 16

1909.

Paa Østlandet blev altsaa næsten halvparten av al brun masse fabrikert, og

særlig var her Buskerud amt sterkt fremtrædende med en produktion av 18 019

ton (vaat). Av amterne form-rig hadde Kristians 15 920 ton, Smaalenene 5 000,

Bratsberg 3 000, og Nordre Trondhjem 2 579 Brun masse blev fremstillet ved

20 sliperier fordelt paa alle de amter hvor mekanisk masse blev producert (dog

ikke Jarlsberg og Larvik amt), men kun 9 av disse træsliperier fremstillet udelukkende

brun masse. * De største producenter var A/S Randsfjorden Træmassefabrik

og Drammenselven Papirfabrikker.

Træsliperiernes hovedprodukt var imidlertid h vit gr an ni a s s e, hvorav

der soin alt nævnt blev fremstillet 646 606 ton (vaat beregnet) eller 91.2 procent

av den samlede produktion av mekanisk masse. Paa de enkelte landsdele og amter

fordelte denne produktion sig som følger.

Geografisk fordeling. Tor. Vaat.

Ostlandet.

Smaalenene

Akershus

Buskerud

Jarlsberg og Larvik

Oplandene

Kristians

Sørlandet

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal

Trondelagen

Nordre Trondhjera

Hvit granmasse ialt

Ialt

vaat beregnet.

1000 kg. 1000 kg. 1000 kg.

2 705

1 330

1 375

3 956

2 407

1 549

■••

6 661

Procent.

386 003 391 413 60.6

68 625 71 285 11.1

35 635 35 635 5.5

266 201 268 951 41.6

15 542 15 542 2.4

24 180 24 180 3.7

24 180 24 180 3.7

186 693 194 605

129 043 133 857 20.7

40 212 43 310 6.7

17 438 17 438 2.7

36 408 36 408 • 5.6

36 408 36 408 5.7

633 284 646 606 100

Mere end 9/io av den samlede produktion faldt altsaa paa Østlandet og Sørlandet.

Alene paa de to vigtigste amter — Buskerud og Bratsberg — faldt tilsammen

mere end 62 procent, og kun i disse to oversteg produktionen 100 000

ton. Av landets 68 sliperier var det bare 9 som ikke fremstillet denne slags

træmasse, mens den for 48 av de resterende 59 treesliperier var det eneste produkt.

De største producenter var de for nævnte : Skotfos Bruk, Hønefoss Bruk og

Rygene .Træmassefabrikker.

More magazines by this user
Similar magazines