Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

ssb.no

Fabriktællingen i Norge 1909. Fjerde hefte. Produksjonsstatistik.

Pabrikteelling is

1909.

Paa Østlandet og Oplandene blev altsaa fremstillet 86 procent av den samlede

produktion, mens 80 procent av fabrikkerne laa her. Østlandets produktion var

4.6 ganger saa stor som alle de øvrige landsdeles tilsammen og bare her var den

gjennemsnitlige produktion pr. bedrift storre end for det hele rike tat underettt

saaledes at denne landsdel blir den for den kemiske træmasseindustri betydeligste.

Av de enkelte amter hadde Buskerud og Smaalenene den største produktion,

idet der paa dem faldt henholdsvis 40 og 37 procent av den samlede, mens den

gjennemsnitlige produktion pr. bedrift var størst i Smaalenene. De herreder og

byer hvor denne industrigren var sterkest fremtrædende var : Tune med 55 000

ton, N. Eker med 28 000 ton, Hurum med 25 000 ton, Ø. Eker med 23 000 ton,

Modum med 13 000 ton og Skien med 12 000 ton, alt tor beregnet.

Fordeler man endelig brukene efter deres produktions størrelse, grupperte de sig

saaledes : (se ogsaa tabel 6).

Størrelsesgrupper.

Under 4 000 ton tor

4 000— 7 999 «

8 000-11 999 « «

12 000-15 999 «

16 000 ton tor og mere

Ialt

Antal bruk.

Produktion

tor beregnet.

1 000 kg.

2 2 113

6 36 800

8 80 236

3 41 668

2 54 845

21 215 662

Procent av

antal.

9.5

28.6

38.1

14.3

9.5

Procent av

Produktionen.

1.0

17.0

37.2

19.3

25.5

100 100

52 procent av cellulosefabrikkerne hadde mindre produktion end 10 000 ton

tor, men bare 30 procent av den kemiske masse blev fremstillet ved dem. Tyngdepunktet

laa derimot hos de store bedrifter med storre produktion end 10 000 ton

idet disse fremstillet 70 procent av den samlede produktion. Mere end 15 000

ton tor beregnet producerte kun to bedrifter, nemlig The Kellner Partington

Paper Pulp Co. og A/S Greaker Cellulosefabrik.

Av den kem. træmasse var sulf at c ellulose 15.1 procent eller 32 608

ton -- tor beregnet — og paa landsdelene fordelte denne produktion sig saaledes :

Geografisk fordelt. Tor beregning.

Østlandet

Oplandene, Sørlandet og Trøndelagen

1 000 kg.

19 515

13 093

Procent av

samlet

produktion.

59.8

40.2

Sulfatcellulose ialt 32 608

100

6/io av sulfatcellulosen blev altsaa producert paa Østlandet.

More magazines by this user
Similar magazines